OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Vědci varují, kyselé oceány přestanou ve velkém pohlcovat oxidy uhlíku

11.3.2009

I když obavy z okyselování světových oceánů nejsou zdaleka nové, teprve nedávná studie poskytla konkrétnější důkazy o tom, že proces jejich okyselování už značně pokročil.

Australští vědci zjistili, že hmotnost pevných schránek mikroskopických mořských prvoků, nazývaných dírkovci (foraminifera), kteří existují v miliardách v oceánech celého světa, se výrazně snižuje už od počátku průmyslové revoluce.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Studie, zveřejněná nyní v odborném časopise Nature Geoscience, je první, která se věnuje okyselování oceánu a vlivu na něj vyvolaném znečištěním skleníkovými plyny, které vznikají při spalování ropy, zemního plynu a uhlí.

"Je to invaze antropogenního (člověkem vyrobeného) CO2, který je příčinou tohoto okyselování," tvrdí spoluautor studie William Howard.

Dnešní ulity mají menší hmotnost

Výzkumný tým porovnával novější ulity planktónních dírkovců Globigerina bulloidess s ulitami téhož druhu, které byly vyplaveny na břeh o stovky let dříve. Bylo zjištěno, že současné mušle jsou o 30 až 35 procent lehčí než starší vzorky o stejné velikosti.

Starší ulity časově předcházejí průmyslovému věku, kdy začaly stoupat úrovně CO2 a začala se zvyšovat kyselost oceánů způsobená absorpcí plynu. Jak se zvyšuje kyselost oceánů, úroveň nasycení uhličitými minerály ve vodě klesá, což je problém pro organizmy, které používají usazeniny uhličitanů pro vytváření svých ulit.

Role dírkovců v oceánech

Dírkovci jsou důležitou součástí ekologického řetězce a poskytují ochranu proti globálnímu oteplování tím, že přeměňují oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu do vápenné ulity. Když zemřou, jejich na uhlík bohaté ulity klesnou na mořské dno, což představuje efektivní uložení atmosférického CO2 jednou provždy.

Pokud ale dojde ke ztrátě hmotnosti ulity, je přežití dírkovců ohroženo, což by mohlo narušit potravinové řetězce sahající od planktonu, kterým se dírkovci živí, až k velkým mořským savcům, jako jsou velryby.

Pohlcování oxidu uhlíku oceány je ohroženo

Ačkoli vědci začali okyselování oceánů studovat teprve nedávno, obávají se už nyní o potenciál oceánů pohlcovat ve velkém oxidy uhlíku, a jsou také znepokojeni tím, že protože okyselování nastává ve velkém rozsahu, nebude možné tento trend zvrátit v dohledné době.

Kyselost oceánů od časů před průmyslovou revolucí už vzrostla o 32 %. Předpokládá se, že do roku 2100 se zvýší o asi 130%, což, jak se vědci obávají, by mohlo mít katastrofální dopad na mořský život . "Jestliže živočichové tvořící ulity je budou vytvářet stále obtížněji, změní se zásadně přenos uhlíku z povrchu do hlubin oceánů," myslí si Howard. "Výrazně se změní účinnost tohoto přírodního biologického čerpadla a sníží se schopnost oceánů uhlík pohlcovat.“

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu