PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

ČIPOVÝ ŘIDIČÁK V ČR - O ČIPOVÉ KARTĚ NENÍ V ČLÁNKU ANI SLOVO - KAMUFLÁŽ A MLŽENÍ SILAMI TEMNA - MOŽNOSTI ZENUŽITÍ OSOBNÍCH DAT JSOU NEPŘEBERNÉ !!!

Další výměna řidičáků. Možná se týká i vás
Takové řidičské průkazy jsou vydávány od vstupu do EU. Platí až do doby, která je na nich uvedena. Jsou tedy jediné, jichž se povinná výměna netýká.

4.2.2009

Máte řidičský průkaz vydaný mezi 1. lednem 1994 a 31. prosincem 2000? Jestliže ano, pak právě vás čeká povinná výměna. Nemusíte spěchat - na nový řidičák máte čas až do konce roku 2010. Chcete-li se však vyhnout frontám nebo stresu na poslední chvíli, můžete výměnu provést už teď.

Nakonec přijdou na řadu i průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Čas pro jejich povinnou výměnu máte až do konce roku 2013. Nicméně pokud přijdete na úřad už teď, výměnu vám provede (také bezplatně).

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Jestliže jste řidičák dostali až po vstupu Česka do Evropské unie, tedy od 1. května 2004, výměna se vás netýká.

Nezapomeňte na fotku

O nové řidičáky žádejte na příslušném odboru magistrátu nebo úřadu obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého pobytu. Za povinnou výměnu neplatíte žádný správní poplatek.

Potřebujete však s sebou jednu fotografii (3,5 cm x 4,5 cm) a samozřejmě také starý řidičský průkaz. Úředník po vás bude chtít ukázat i občanský průkaz nebo pas.

Vzor formuláře si sice můžete stáhnout na našich stránkách, ale jen pro informaci. Teprve po příchodu na úřad totiž dostanete formulář s čárovým kódem.

Výměnu nelze vyřídit poštou nebo elektronicky, musíte na úřad dojít osobně. Můžete se ale nechat zastoupit jinou osobou. Stačí jí pouze vámi podepsaná plná moc. Při podání žádosti nemusí být ověřená, naopak při vyzvednutí průkazu ji musí ověřit například obecní úřad. Lze ji napsat třeba i vlastnoručně na libovolný papír. Nezapomeňte uvést identifikační údaje vás i zmocněnce (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vašeho starého řidičského průkazu, číslo zmocněncova občanského průkazu, rozsah plné moci, datum jejího vzniku a případně i zániku).

Nový řidičák byste pak měli dostat do 20 dnů od podání žádosti. Platit bude maximálně dalších deset let - podle ministerstva vnitra je to hlavně kvůli omezené životnosti plastové karty. Snad vás alespoň potěší, že také další výměna pak bude bezplatná.

Co hrozí opozdilcům

Necháte-li výměnu na poslední chvíli, může se vám prodražit. Typicky když přijdete na úřad až 23. prosince 2010 a nový řidičák přitom budete potřebovat hned 1. ledna 2011. Můžete sice požádat úřad o zkrácení lhůty pro výměnu ze dvaceti na pět pracovních dnů. Už to ale není zadarmo - museli byste zaplatit 500 korun.

Pokud si průkaz v termínu nevyměníte vůbec a přijdete na úřad až později, zaplatíte přinejmenším 50 korun za samotnou výměnu (v běžném termínu do dvaceti dnů). Úředník vám teoreticky může udělit i pokutu až 30 000 korun jen za to, že vlastníte neplatný doklad. Nedávno odvolaný ministr dopravy Aleš Řebíček sice tvrdil, že taková pokuta je výmyslem médií, ve skutečnosti ale opravdu hrozí. Potvrzuje to nejen samotné ministerstvo dopravy na svém oficiálním webu, ale také námi oslovení úředníci (konkrétně jde o § 46 přestupkového zákona, týkající se „ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě"). Pochopitelně v praxi bývají úředníci mnohem tolerantnější.

Nicméně s argumentem, že prošlý řidičák nepoužíváte, neuspějete. Podle zákona jste totiž prošlý průkaz povinni neprodleně vrátit poté, co skončí jeho platnost. Mimochodem, musíte vrátit také řidičák po zemřelé osobě, jestliže jste se stal(a) jejím dědicem - v tomto případě jej stačí poslat poštou.

Za jízdu bez platného dokladu vám samozřejmě hrozí i pokuta od policie. Na místě může dosáhnout až 2 000 korun, ve správním řízení až 2 500 korun. Ministerstvo dopravy sice vydalo obcím doporučení, aby s ohledem na situaci udělovaly pouze symbolické pokuty, nicméně doporučení není pro obce závazné, a záleží tedy na rozhodnutí konkrétního úřadu.

Naopak není pravda, že uplynutím termínu trvale ztrácíte samotné řidičské oprávnění (příslušnou skupinu). Ani při pozdní výměně vám tedy nehrozí nová autoškola.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu