PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Nové čísla: V chudobe žije viac ako miliarda ľudí

25.1.2012

Ženeva - Súčasná hospodárska kríza mohutne otriasla pracovným trhom vo svete a vygenerovala ďalšie milióny nezamestnaných.

Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sídliacej v Ženeve stratilo v ostatných troch rokoch zamestnanie 27 miliónov osôb.

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce je ale toto číslo v skutočnosti vyššie. A to o ďalších 29 miliónov ľudí v produktívnom veku, ktorí po márnych pokusoch prestali nové zamestnanie hľadať a úrady ich vôbec neregistrujú.

Mnohí z tých, ktorí prácu majú, potom dostávajú taký nízky plat, že oficiálne spadajú do kolonky ľudí žijúcich v chudobe.

Tretina pracujúcich žije v chudobe

"Napriek úporným snahám vlád pokračovala kríza na pracovnom trhu s nezmenšenou mierou. Celosvetovo tak žila tretina práceschopného obyvateľstva, teda 1,1 miliardy osôb, v chudobe," citovala stanica BBC generálneho riaditeľa organizácie Juana Somaviu.

Nezamestnaných je pritom vo svete z tohto počtu "iba" 197 miliónov ľudí. Vyše 900 miliónov ľudí, najmä v krajinách tretieho sveta, totiž poberá plat nižší ako 60 dolárov (približne 46 eur) mesačne.

Polovica z nich sa musí dokonca uspokojiť s príjmom zodpovedajúcim sume 1,25 dolára (približne 1 euro) na deň.

Medzi chudobných sa tak počíta takmer šestina ľudstva, zatiaľ čo miera nezamestnanosti leží teraz globálne na úrovni šiestich percent.

Najhoršie postihnutí? Matky samoživiteľky a mladí ľudia

V Európskej únii spadá do kolónky príjmovej chudoby v priemere 17 percent obyvateľstva. Patria sem v prvom rade rodiny, v ktorých sa matka sama stará o dve a viac detí, ktoré opustil ich otec.

Vďaka niektorým poskomunistickým krajinám, ako je Rumunsko a Bulharsko, ale aj stredomorským štátom postihnutým dlhovou krízou, ako je Grécko či Portugalsko, sú chudobou čoraz viac ohrození aj mladí ľudia.

Osoby mladšie ako 25 rokov sú v Únii aj trikrát častejšie bez práce ako veková skupina 25 až 50 rokov. Celkom je v Európe 45 miliónov osôb bez zamestnania. A ich počet má tento rok, vzhľadom k očakávanej recesii, ešte narásť.

V krajinách tretieho sveta, kde je podstatne vyššia pôrodnosť ako vo vyspelých štátoch, sa má situácia na pracovnom trhu zhoršiť ešte evidentnejšie.

"V nasledujúcich desiatich rokoch bude každoročne nevyhnutné vytvoriť vo svete 60 miliónov pracovných miest," upozorňuje správa Medzinárodnej organizácie práce. Dve tretiny z tohto počtu bude pripadať na mladých ľudí, ktorí sa o prácu uchádzajú vôbec prvýkrát.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se