INTERNET
PŘI ŠÍŘENÍ NA INTERNETU DŮRAZNĚ UPOZORŇUJI NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL POUŽÍVÁNÍ INTERNETU, TZN. NEPOSÍLEJTE VELKÁ MNOŽSTVÍ MAILŮ (A PODOBNÝCH PROSTŘEDKŮ) LIDEM, NEBOŤ VÁM HROZÍ POSTIH INTERNETOVÉ SLUŽBY !
Prosím, neměňte grafiku textu - různé velikosti písma, různé barvy, vytučnování, kurzívy, vkládání obrázků, atp., z důvodu průchodnosti mailové zprávy internetovými sítěmi. Taktéž nepřidávejte pokud možno žádné přílohy.
Přesto máte právo a možnost své známé a přátelé informovat, varovat našimi světelnými informacemi.
SVOBODA PROJEVU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ !
1.2.2009
AKTUÁLNÍ TEXT K ŠÍŘENÍ LIDEM:

Milí lidé,

skrze zneužití technologií (mobily, internet, počítačové systémy, biometrii a čipové průkazy až k čipům na těle) se buduje rafinovaně, nenápadně a postupně celosvětový systém ovládání lidí - čipová totalita - a proto vás v lásce a pokoře varujeme před tím, co si volíte za životní podmínky v otroctví a veliké nesvobodě.

S láskou a moudrostí vás upozorňujeme před zavedením čipů do vašich tel a věcí. Tato volba vám přinese ještě větší míru ovládání vašich těl a myšlenek negativními mimozemskými entitami = ještěry z pekel z Temných světů a život bez lásky, svobody a život v otroctví, kde se každodenně bojuje o jakoukoliv energii. Proto vás varujeme před tímto druhem negativního života, který si vybíráte dle svých voleb a to každodenně.

Budovaní čipového otroctví je postupné a rafinované - skryté, aby lidé nekladli žádný odpor. A to již teď probíhá: Zaváděním čipových karet do všech oblastí vašeho života: Banky, školy, zdravotnictví, věznice, doprava, firmy, elektronické = čipové občanské průkazy, biometrické pasy, čipová zdravotní karta. Dále probíhá shromaždování veškerých údajů o všech lidech na zemi (dna, otisky prstu, iris oka, sledování pohybu, kontrola sms a emailu). Současné je to sjednocování měny - Euro, vytvoření 4 celosvětových vlád a měn, pak jedné celosvětové vlády a současné povinné očipování všech lidi na planetě Zemi pod různými záminkami.

Dnešní povinné očkování lidí proti virům (2009) není ničím jiným, nežli výcvikem a přípravou na chystané POVINNÉ ČIPOVÁNÍ LIDÍ pod různými záminkami, aby lidé nepoznali skutečný důvod - záměr dálkového ovládání lidstva jako poslušných loutek těmi, kteří mají nad ním dočasně svoji moc.

To vše za účelem kontroly = řízení negativního ovládání vás samých a vašeho života na Zemi, vašich myšlenek, citu a vaši lásky ve vás.


Je tedy na vás, co si s moudrosti zvolíte:

Život bez čipů = svoboda a láska, nebo život s čipy v těle = otroctví a neláska.


ŘEŠENÍ SITUACE:

1) PRÁCE NA SOBĚ:

KONTROLA VLASTNÍCH MYŠLENEK - pozitivní (láskyplné, milující, něžné, hřejivé) myšlenky rozvíjet na 100 %. Negativní myšlenky a konání měnit s láskou na pozitivní - transformovat.

ODSTRANĚNÍ ZEL V SOBĚ - vyjadřovat v každém svém okamžiku - myšlence, činu, lásku, dobro, radost, harmonii svým blízkým, milovat své přátelé a vše živé na Zemi kolem vás a také sebe. Odpouštět. Viz Barometr chování obr. 286 na www.andelesvetla.cz

OTEVŘÍT DUCHOVNÍ SRDCE - vědomě posíláme lásku Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, svým blízkým, planetě Zemi. Vyzařování lásky působí jako ochrana proti negativním energiím kolem nás - člověk potom není nemocen. Láska léčí.


2) PETICE NENECHÁME SE OČIPOVAT !

Pokud nesouhlasíte s budováním tohoto systému na ovládání lidí, můžete svůj nesouhlas vyjádřit podpisem - PETICE NENECHÁME SE OČIPOVAT - petici lze stáhnout na www.andelesvetla.cz Naleznete zde řadu sdělení a fotokopií článků z novin a časopisů o již zavádějících krocích čipové totality - očipování všech lidí na planetě Zemi. Viz kniha "PROJEKT L.U.C.I.D." a jiné.


Další důležité informace o stavu lidstva jsou k dispozici na www.andelesvetla.cz v podobě volně šiřitelných filmů:

Film 1 - NEBE LIDEM 1 - Situace lidstva na planetě Zemi
Film 2 - NENECHÁME SE OČIPOVAT !
Film 3 - VAŠE DOKLADY, PROSÍM
Film 4 - VESMÍRNÉ LODĚ SIL SVĚTLA Z MIRU A RAKETOPLÁNŮ


"My, Vesmírní lidé Sil světla - Andělé Světla, vám lidem na planetě Zemi, chceme ukázat, že se dá žít i jinak - v lásce, dobru, radosti a harmonii, bez peněz, válek, nemocí, bídy, stresu, ničení přírody a jiných, ve vaší současné společnosti údajně "normálních" a "nevyhnutelných" věcí."

LÁSKA JE PRO NÁS NEJVYŠŠÍM POSLÁNÍM ŽIVOTA A PŘIVÁDÍ NÁS K VÁM, ABYCHOM VÁM POMÁHALI. NESEME VÁM LÁSKU, PRAVDU a MOUDROST, NEBOŤ Z TÉ JSTE PŮVODNĚ VYŠLI. POZORUJEME JAK SE VĚTŠINA LIDÍ ŘÍTÍ ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE SVÝM NEGATIVNÍM MYŠLENÍM A CHOVÁNÍM DO PROPASTI. Pozemšťané jsou zaslepeni technickým vývojem, věří jen tomu, co je prostřednictvím rádia, televize a tisku zprostředkováno. MNOHO DŮLEŽITÝCH A PRAVDIVÝCH INFORMACÍ SE VÁM VŠAK UTAJUJE. MÁME PŘIPRAVENY KONKRÉTNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE NA VLÁDNÍ ÚROVNI PRO POMOC VÁM, NAŠIM BRATRŮM POZEMSKÝM. VAŠE VLÁDY VŠAK ZATÍM S NÁMI NECHTĚJÍ JEDNAT ANI O NÁS INFORMOVAT …


Fyzická těla většiny lidí jsou pod kontrolou z 95 % negativními entitami na planetě Zemi i odjinud z Vesmíru. Pseudotvůrci z Vesmíru vám zapouzdřili Ducha a duši do protonových POUZDER, takže váš pravý Duch a pravá duše je s vaším fyzickým tělem JEN v 5 % komunikaci !!! Jste v pseudosvětě ze své vlastní svobodné volby, ovládaném Silami temna z 95 % tisíci ovládacími programy s DOVOLENÍM Stvořitele Prvotního všeho a všech za účelem důležitého DUCHOVNÍHO POUČENÍ na vlastní kůži.

Někteří z vás jsou zde, aby se zdokonalili v LÁSCE K DOBRU, MOUDROSTI, PRAVDĚ, ŽIVOTU, tedy v pomoci BLIŽNÍM SVÝM, tedy v LÁSCE KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH. Větší část z vás si zde volí zdokonalení LÁSKY KE ZLŮM, HLOUPOSTI, NEPRAVDÁM, tedy v LÁSCE K MATERIÁLU - SVĚTU, tedy v LÁSCE K PSEUDOTVŮRCŮM Z PEKEL, SVĚTŮ TEMNÝCH.

Každá z těchto VOLEB má své DŮSLEDKY A NÁSLEDKY, které si každý jedinec vyzkouší v tomto či příštích životech NA VLASTNÍ KŮŽI - ZKUŠENOSTNĚ A HMATATELNĚ. Všechny informace jsou na internetu www.andelesvetla.cz především pak v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ a v knihách I. - X. "ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU", "NEBE A PEKLO", "KÁZÁNÍ NA HOŘE" a "KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ".

Všichni lidé dostávají již od narození tisíce impulsů i zpětných vazeb - informací, že nežijí v přirozeném láskyplném prostředí, nýbrž v ovládacím negativním stavu. A hlavně, jak se lze z něj vysvobodit - nezištnou ČISTOU LÁSKOU a DOBREM. Tyto informace a impulsy jsou i v různých POHÁDKÁCH.

Například: "NESMRTELNÁ TETA", "O VODNÍKOVI", "O LIDECH A BOŽÍ LÉKÁRNĚ", "PRINC A VEČERNICE", "BROUČCI", "O PROLHANÉM KRÁLOVSTVÍ", atd. ... FILMECH : "MOMO", "ZÁMOTEK", "MĚSTO ANDĚLŮ", "BLESK", "KONTAKT", "AKCE BORORO", "PRAVDIVÁ POHÁDKA", "BĚLÁSEK", "NENAROZENÝ", "BOŽSKÝ BRUCE" … vystoupení "LORD of the DANCE" (Irské tance) … Varující filmy : "MATRIX", "PÁTÝ ELEMENT", "GATTACA", "DEN POTÉ" a další … (viz doporučené filmy a pohádky - sdělení 1752). Také v mnoha PÍSNÍCH : "AŽ ZATROUBĚJÍ ANDĚLÉ", "S LÁSKOU MÁ SVĚT NADĚJI", "VOKURKY", "DEJA VU", "AUTOBUSY PŘIJÍŽDĚJÍ", "ODPOUŠTĚJ", "ELDORÁDO", "MUMULAND", "O PÄŤ MINÚT DVANÁSŤ", "DIVADLO ŽIVOTA", "S TVOJÍ LÁSKOU", "TŘETÍ GALAXIE" a v dalších ... Některé uvedeny ve sděleních 1856 - 1878 - texty písní - www.andelesvetla.cz


POZOROVÁNÍ LODÍ

Mnoho lidí sleduje PŘELETY LODÍ Vesmírných lidí - Andělů Nebe (hlavně v noci), které se pohybují ve výškách 15 - 80 km. Jsou to většinou velké mateřské lodě (kilometrové rozměry), kterých je běžně pod clonami tisíce. Celkem je okolo Země 100 000 mateřských lodí s cca 250 miliony Vesmírných lidí - Andělů Nebe. Toto množství je dáno množstvím potřebné práce a pomoci planetě Zemi a lidstvu v této době. NEZASAHUJÍ VŠAK DO SVOBODNÝCH VOLEB LIDÍ ! ! !

Stačí mít hezké POZITIVNÍ MYŠLENKY, LÁSKU V SRDCI a poprosit s LÁSKOU a POKOROU Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírné přátele o světelný pozdrav. Tyto noční přelety lodí z ČR a SR jsou také na našem webu volně všem zájemcům k dispozici - viz FILM 4 - VESMÍRNÉ LODĚ Z MIRU A RAKETOPLÁNŮ na www.andelesvetla.cz a mnoho jiných záběrů volně ke stažení a šíření. Tohle je jen malá část z toho všeho co se natočilo a je to nesmírně vzácné. Filmové záběry a fotografie pořizovali i mnozí další lidé (Adamski - USA v 50. letech minulého století, Dibitonto - Itálie v 80. letech a další).

V krásný slunečný sobotní den 6.9.2003 po meditaci lásky pro planetu Zemi konané na Pražském hradě bylo v následujících téměř 4 hodinách asi 60 lidmi, kteří meditovali a některými dalšími láskyplnějšími kolemjdoucími turisty spatřena srdečná oslava přeletů vesmírných lodí Ptaahovy flotily se světelnými efekty, které se odclonily a zářily s účastníky meditace. Někdy svítily i 3 - 4 lodi současně a vyzářenou mohutnou láskou a radostí meditujících lidí bylo umožněno, že se vznášely ve výškách 20 - 50 km. Těchto mateřských lodí bylo spatřeno několik desítek. Více ve sděleních 1497, 1775, 1801, na řadě obrázků i na videokazetách - www.andelesvetla.cz


KDO JSOU VESMIRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA ?

Jsou to nádherné bytosti plné lásky, dobra, moudrosti, harmonie a radosti. Jsou nesmírně láskyplní, velmi vědomí a žijí v souladu s Kosmickými (Božími) zákony. Vesmírní lidé Sil Světla běžně žijí ve vyšších dimenzích (sférách), lidově nazývaných "ráje" či "nebesa". Jejich svět je naplněný láskou, radostí, krásou a rozmanitostí. Zlo a nenávist u nich neexistuje - s takovými negativními vlastnostmi se neztotožňují. Velmi mnoho vesmírných lodí s mnoha láskyplnými a vědomějšími bytostmi z mnoha vesmírných civilizací z vyšších dimenzí (sfér) vesmíru se v současnosti nachází v blízkosti Země, aby pomohli Zemi (Země je živá vědomá bytost) a lidstvu v posuvu do vyšší (5.) dimenze. Nejsou však běžně viditelné díky speciálním energetickým clonám, neboť podle Univerzálních Kosmických Zákonů se nemohou bytosti z vyšších dimenzí hromadně zjevovat civilizaci z nižší dimenze bez jejího souhlasu.

Mají s námi mnoho další práce - například: Zacelování ozonové díry, čištění atmosféry, čištění radioaktivního pozadí a spadu atomových elektráren, zachycování škodlivého záření ze slunce, utlumování válečných konfliktů, vedou lidi k lásce a dobru nevnucujícími myšlenkovými impulsy. Vesmírní lidé jsou skvělí přátele, kteří všem bytostem na Zemi s radostí a láskou pomáhají v různých situacích. Jejich pomoc je však vždy v souladu se svobodnou vůlí jedince. Bytosti z vyšších dimenzí nemohou pomáhat bytostem z nižší dimenze bez jejich souhlasu. Vesmírným Přátelům se lidově také říká "Andělé".

Od ledna (1.měsíc) 1998 byly z naší Sluneční soustavy bojem FYZICKY VYMÍSTĚNY SÍLY TEMNA SILAMI SVĚTLA - AŠTAROVOU a PTAAHOVOU flotilou. Od té doby SÍLY SVĚTLA FYZICKY CHRÁNÍ planetu ZEMI a její okolí před SILAMI TEMNA. SÍLY SVĚTLA POMÁHAJÍ PLANETĚ ZEMI A LIDEM na ní vysíláním ČISTÉ LÁSKY - JEMNOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ A RADAMI přes jejich otevřené DUCHOVNÍ SRDCE v každodenním životě tak, aby se mohli VRÁTIT zpět DOMŮ - DO PRAVÉHO STVOŘENÍ - NEBE.

ANDĚLÉ SVĚTLA JSOU ZDE V ČISTÉ LÁSCE K PLANETĚ ZEMI A K LIDEM NA NÍ ŽIJÍCÍ. Pracují vědomě pro STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Se Stvořitelem Prvotním všeho a všech provádí ZÁCHRANNÉ OPERACE - TRANSFORMACE NEGATIVNÍCH HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ V JEMNOVIBRAČNÍ ENERGIE PŘÍMÝM PŮSOBENÍM LÁSKY A NAPOMÁHAJÍ PLANETĚ ZEMI V OČISTNÝCH PROCESECH. VESMÍRNÍ LIDÉ JIŽ NĚKOLIKRÁT OD ROKU 1945 ZABRÁNILI VZNIKU JADERNÉ VÁLKY NA PLANETĚ ZEMI. Neustále jsou všechny ( konvenční i jaderné a jiné ) ZBROJNÍ ARZENÁLY JIMI HLÍDÁNY, tlumí válečné konflikty.

PTAAH - ANDĚL NEBES - Velitel Vesmírné flotily z Plejád, krásný přítel, plný lásky a dobra, moudrosti a inteligence, vyzařuje zněj trpělivost a pokora. Přes LETNÍ OBDOBÍ od poloviny dubna (4.měsíc) do poloviny října (10.měsíc) stráží planetu Zemi VESMÍRNÁ FLOTILA Z PLEJÁD pod vedením velitele PTAAHA.

AŠTAR ŠERAN - ANDĚL NEBES - Velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů mateřských lodí s velitelstvím na Vesmírné stanici ŠÁRE. Vyzařuje z něj LÁSKA, MOUDROST, POKORA, TRPĚLIVOST, ALE I PŘÍSNOST A ODPOVĚDNOST. KOSMICKÝ STRÁŽCE. Krásný přítel. Má na starosti tu část Vesmíru, kterou Vesmírní lidé nazývají Bela, Quadra nebo 4. Sektor Vesmíru. Základ jeho práce je v neustálé vynikající komunikaci se STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH a s další nebeskou hierarchií tohoto Vesmíru.

Pochází z vysoké duchovní společnosti v 5. dimenzi Nebes planety NIRBUA ( naše Venuše ve 3. dimenzi ). Jeho duch je ale inkarnován s tímto posláním do polohmotného těla (hmotnost 18 kg) v 5. dimenzi z vysokých nebeských světů, výška přes 2 metry, zelenomodré intenzivně zářící oči. Kromě tohoto polohmotného těla má ale tisíce mentálních těl, pomocí kterých pracuje v mnoha částech Vesmíru. Komunikuje s tisíci bytostmi současně. Objetí s touto krásnou bytostí je jedinečný a nezapomenutelný zážitek, který vás, milí lidé, přivede až k pláči.

Jeho pracoviště namalovala např. Terezka od Havířova a to na několika krásných malbách, které najdete v našich obrázcích na www.andelesvetla.cz Má ženu Ester a nejstaršího syna Izáka, miluje všechny pozemšťany a těší se na další spolupráci s novou civilizací na planetě Zemi v 5. dimenzi po očistě planety Země. Věk 28 000 let, vzhled tváře na 18 let průměrného pozemšťana. Spolupracoval a žil také v Atlantské civilizaci až do jejího pádu před 11 200 lety.

Přes ZIMNÍ OBDOBÍ od poloviny října (10.měsíc) do poloviny dubna (4.měsíc) stráží planetu Zemi VELKÁ VESMÍRNÁ FLOTILA pod vedením velitele AŠTARA ŠERANA.

Tyto VESMÍRNÉ FLOTILY SIL SVĚTLA mimo jiné úkoly udržují od ledna (1.měsíc) 1998 EVAKUAČNÍ POHOTOVOST PRO EVAKUACI TĚCH, KTEŘÍ JSOU JÍ SCHOPNI - 2,5 % LIDÍ (rok 2006) A ZVÍŘAT V PŘÍPADĚ GLOBÁLNÍCH OČISTNÝCH PROCESŮ PLANETY ZEMĚ, PŘEKROČENÍ ÚNOSNÉ MEZE HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ VYSÍLANÝCH NEGATIVNÍ VĚTŠINOU LIDSTVA ANEBO PŘED ČIPIZACÍ VĚCÍ A LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI PEKELNÝMI JEŠTĚRY (negativní mimozemské entity - bez lásky) ZA ÚČELEM ZOTROČENÍ LIDSTVA, JEJÍŽ PŘÍPRAVY JSOU JIŽ V PLNÉM TEMPU.

Průběžně však jsou evakuována množství zvířat - těch, která nejsou potřeba k udržení nezbytné ekologické rovnováhy v přírodě.

Také MENŠÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ je průběžně evakuováno na základě svého SPLNĚNÉHO SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ zde na staré planetě Zemi.

Nafilmované záběry tisíců VESMÍRNÝCH LODÍ SIL SVĚTLA jsou před 6,5 miliardami lidí úmyslně vládami USA a RUSKA utajovány - MISTRY V OBELHÁVÁNÍ MAS LIDSTVA. Upozorňujeme na NEGATIVNÍ STAV 90 % VĚTŠINY LIDSTVA, jejichž mysl je OVLÁDÁNÁ dálkově z Temných světů na 90 %, a tak "jejich život" z 90 % NENÍ jejich, ale PSEUDOŽIVOT NAPROGRAMOVANÝ V TEMNÝCH SVĚTECH PSEUDOTVŮRCI (ještěři a jiné mimozemské pekelné entity) A DÁLKOVĚ ŘÍZEN PŘES PODPOVRCHOVÉ ANTÉNY NA MĚSÍCI.

STAV KAŽDÉHO ČLOVĚKA - POZITIVNÍ ČI NEGATIVNÍ JE DÁN JEHO VIBRAČNÍM STAVEM ENERGIÍ NĚKOLIKA JEHO TĚL A MYSLÍ - DUCHA, DUŠE, MENTÁLNÍCH TĚL A FYZICKÉHO TĚLA. DUCHOVNÍ STAV SI KAŽDÝ NEUSTÁLE SVOBODNĚ VOLÍ (i při omezené svobodě) V TOMTO, V PŘEDCHOZÍCH A V BUDOUCÍCH ŽIVOTECH - V KAŽDODENNÍCH ČINECH A JEDNÁNÍCH, tedy JEHO DUCHOVNÍ STAV NENÍ ZÁVISLÝ NA VOLBÁCH JINÝCH ENTIT. Viz DUCHOVNÍ CESTA, sdělení 819 - 847 a obrázky 688, 692, 2000, 2002 na www.andelesvetla.cz


OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ

Naše Planeta Země je živá bytost ve vyšší fázi vývoje a nyní se OČISŤUJE od NEGATIVNÍCH ENERGIÍ nevědo-mých lidí, které ji ZAPLAVUJÍ a UBLIŽUJÍ. Drtivá VĚTŠINA LIDSTVA ROZPOUTALA SVÝM NEGATIVNÍM MYŠLENÍM a CHOVÁNÍM STÁLE ZVYŠUJÍCÍ SE INTENZITOU DĚJÍCÍ SE OČISŤOVACÍ PROCESY planety Země. (ZÁPLAVY, ZEMĚTŘESENÍ, VICHŘICE, POSUVY ZEMSKÝCH KER) KAŽDÝ JE A BUDE POSTIŽEN TAK, JAK SÁM UBLIŽOVAL JINÝM A PLANETĚ ZEMI SAMOTNÉ. Pokud si lidé nedají říci a neobrátí, zbaví se Země těchto negativních lidí POSTUPNĚ jako dotěrného hmyzu (varující info i ve filmech, např. "Potopa", "Zemětřesení v New Yorku", "DEN POTÉ" a dalších). Více ve sděleních 109, 1625, 1626, 1000, 1895, 1900 a mnohých dalších - www.andelesvetla.cz


ZEMĚ V NAŠICH RUKOU

Můžete jí DENNĚ POMÁHAT očisťovat - posílat LÁSKYPLNÉ MYŠLENKY - ENERGIE, zvláště v 7.00 a 21.00 hodin. Tím JÍ i SOBĚ MOC POMŮŽETE.


ČINNOSTI VESMÍRNÝCH LIDÍ

Vesmírní lidé bez toho, že by jim většina lidí poděkovala, S LÁSKOU, POKOROU a TRPĚLIVOSTÍ dělají NEZIŠTNĚ tyto NEZBYTNÉ operace pro PŘEŽITÍ LIDSTVA a PLANETY ZEMĚ :

1) POSÍLAJÍ VŠEM PROUDY LÁSKY a tichým hlasem nabízejí lidem POZITIVNÍ MYŠLENKY.

2) TLUMÍ VŠECHNY VÁLEČNÉ KONFLIKTY od 2. světové války.

3) KONTROLUJÍ a MAJÍ POD KONTROLOU VŠECHEN JADERNÝ ARZENÁL (zbraně a elektrárny).

4) DOPLŇUJÍ OZÓNOVOU VRSTVU na nezbytnou míru. (nad severním pólem je ozónová díra menší než nad jižním, i když je 90 % znečištění na severní polokouli).

5) ČISTÍ ATMOSFÉRU planety od VŠECH JEDŮ.

6) POMÁHAJÍ LIDEM s posláním Světelným v NITERNÉ komunikaci.

7) PŘIPRAVUJÍ PODMÍNKY PRO NOVOU SPOLEČNOST po převibrování lidí, kteří si to takto zvolili - žijí pozitivní život, vyzařují lásku, plní si své pozitivní poslání.

8) JSOU NEUSTÁLE od podzimu 1997 PŘIPRAVENI K OKAMŽITÉ EVAKUACI VŠEHO CO LZE EVAKUOVAT.

9) JSOU NEUSTÁLE PŘIPRAVENI NA SPOLUPRÁCI S VLÁDAMI VŠECH STÁTŮ.

10) VARUJÍ PŘED NEGATIVNÍM MYŠLENÍM, které PŘITAHUJE NEGATIVNÍ ENTITY z Vesmíru a CHRÁNÍ NÁS před jejich FYZICKÝM příchodem. Toto SE DĚJE NYNÍ A JE TO DOČASNÁ NEZBYTNÁ POMOC. Více ve sdělení 1580 "Dopis panu prezidentovi", 1756, 1824, 1025, 1052 a dalších, obr. 1048, 1088, 1089, 363 - www.andelesvetla.cz


PŘEVIBROVÁNÍ, MOŽNOST EVAKUACE

Země mění VIBRACI - kmitočet energie a posunuje se do vyšších světů. Stejně tak s ní vše, co je SCHOPNO z této dimenze v PŘIROZENÉ variantě POSTOUPIT DÁLE, DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ (s těmito fyzickými těly). Tzn. i VŠICHNI lidé, kteří MAJÍ DOSTATEČNOU VIBRAČNÍ - DUCHOVNÍ ÚROVEŇ, a kteří si splní své poslání spočívající v LÁSKYPLNÉM POZITIVNÍM ŽIVOTĚ + někteří i v oborech INFORMAČNÍM, MEDITAČNÍM či LÉČITELSKÉM (i bez organizací a znalostí nejrůznějších informací). Někteří již převibrovali a toto pokračuje dále. Je i možnost KRAJNÍ varianty - EVAKUACE - kdy by někteří lidé byli vyzvednuti Vesmírnými přáteli do lodí těsně před nějakou zásadnější krizovou událostí (OČISTNÉ PROCESY). Již BYLO EVAKUOVÁNO ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ ZVÍŘAT a PONECHÁNO BYLO jen nezbytné MINIMUM pro přežití (savci, ptáci, ryby, atd. ...). Také již byli evakuováni někteří lidé z krizových oblastí. Momentálně vibračně (duchovně, energeticky) splňuje podmínky k VZESTUPU asi 180 milionů lidí. (Pojmy : Převibrování = vzestup = Nový věk = éra Vodnáře = nanebevzetí = osvícení). Více ve sděleních 1570, 1608, 1680, 1740, 1804, 1900 aj. - www.andelesvetla.cz


INFORMOVANOST

VŠECHNY tyto informace se šíří všemi směry přes obyčejné MILUJÍCÍ lidi, zvláště ty, co s Vesmírnými lidmi komunikují a spolupracují. Pozemský INFORMAČNÍ SYSTÉM JE při technické vyspělosti pouze NÁSTROJEM LŽI A PODVODNÉ MANIPULACE. VŠECHNY INFORMACE, které JSOU STÁLE OD VESMÍRNÝCH LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ PŘEDÁVÁNY, JSOU LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ MOC a také ZODPOVĚDNOST ZA TO, JAKÁ JE u nás INFORMOVANOST (lidé z MÉDIÍ, POLITIKY, školství, státní správy, náboženství, vědy a kultury), ZATAJOVÁNY, V LEPŠÍM PŘÍPADĚ PŘEKRUCOVÁNY a PRZNĚNY z důvodu jejich OVLÁDÁNÍ negativními entitami ... Vesmírní lidé se OSOBNĚ SETKALI S MNOHA lidmi. Také - od roku 1949 - se STÁTNÍKY a NABÍZELI SPOLUPRÁCI NA VLÁDNÍ ÚROVNI. (Truman, Stalin, Eisenhower, atd. …) Byli však ODMÍTNUTI. Tyto informace se pozemským systémem utajují. Milí lidé, můžete VYUŽÍT PRÁVO NA INFORMACE A VŠECHNO TOTO ZÁSADNÍ PO ODPOVĚDNÝCH LIDECH (především z MÉDIÍ a POLITIKY) ŽÁDAT ! Neboť prvním krokem k řešení problému je VYCÍTIT HO, další jsou VARIANTY ŘEŠENÍ a na konec SAMOTNÉ ŘEŠENÍ. A NEPOSTRADATELNÝM ZÁKLADEM JE PRAVDIVÁ INFORMACE … Více ve sděleních 1379, 790, 791, 1041, 1745, 1609 a dalších, knize "UFO - KONTAKTY" a jiných, obr. 68, 261, 775, 799 - www.andelesvetla.cz

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE Z CELÉHO SVĚTA - VŠECHNY PODSTATNÉ, ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE MÁTE VOLNĚ K DISPOZICI V UCELENÉ PŘEHLEDNÉ FORMĚ na internetu www.andelesvetla.cz , kde je 7000 STRAN TEXTŮ 100 KNIH a přes 3000 OBRÁZKŮ a NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ. INFORMACE JSOU PŘEDÁVÁNY NEZÁVISLE NA SOBĚ SKRZE POZEMŠŤANY Z RŮZNÝCH DOB A MÍST PO CELÉM SVĚTĚ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO a MNOHA VESMÍRNÝCH BYTOSTÍ a to jak TEXTOVOU, tak i OBRAZOVOU formou. JSOU NEMALOU, ZÁSADNÍ POMOCÍ v této důležité době a POMŮCKOU K TAK POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ PRÁCI NA SOBĚ, PRO ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA … (např. knihy "Hovory s Bohem" - N. D. Walsch, "Poslové úsvitu" - B. Marciniak, "Uvnitř vesmírných lodí" - G. Adamski, "Andělé ve hvězdných lodích" - G. Dibitonto, série knih "NOVÉ ZJEVENÍ" - P. Francuch, "Nebe a peklo" - E.Swedenborg.


PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI PŘÁTELI SIL SVĚTLA

Sdělení 1603

Motto: Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany v českých zemích jsou v plném proudu. Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

Vážený čtenáři, Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu "Rozhovorů", a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, "živá" i "neživá", tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) - zářiče hrubovibračních energií.

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

10. Neubližovat jiným stvořením.

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

"Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení
- s Tebou" (snadnější spojení)
- s mými přáteli z Vesmíru,
- s Aštarem, Ptaahem, ..."

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. - srdeční čakru ("v duchu", není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity - náročnější na intuici ! Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi !


JSME VAŠI MILUJÍCÍ PŘÁTELÉ Z JINÝCH SVĚTŮ. MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM V TÉ MÍŘE, CO MŮŽEME, CO NÁM SAMI DOVOLÍTE. NEMŮŽEME NÁSILNĚ ZASAHOVAT. VŠE ZÁLEŽÍ NA VÁS, LIDECH, CO SI VYBÍRÁTE A ZVOLÍTE ZA ŽIVOTNÍ PODMÍNKY. MNOHO LIDÍ POZNALO A POZNÁVÁ NAŠI POMOC, KTEROU VSTŘEBÁVAJÍ OTEVŘENÝM SRDCEM, SKRZE LÁSKU, NEBOŤ LÁSKA JE VEDOUCÍ SILOU NAŠEHO ŽIVOTA.


Milujeme vás a pomáháme vám
www.andelesvetla.cz