VYSVĚTLIVKY K BARVÁM SDĚLENÍ:

POZADÍ ŽLUTÉ - DŮLEŽITÉ       POZADÍ ZELENÉ - VELMI DŮLEŽITÉ

BARVA FIALOVÁ - I.DÍL     BARVA MODRÁ - II.DÍL    BARVA ČERVENÁ - III.DÍL    BARVA ZELENÁ - IV.DÍL


S 18. Sdělení 6. (Přijal Ivo Benda) 6.3.1998. 21:40-21:50 hodin.

35. Rozhovor. 24. července 1994.

115. Část sdělení 8. (Přijal Ivo Benda). 11.10.1997 18:50-20:07 hodin.

762. Čas se naplňuje. (Přijal Ivan D.) 13.7.1999. 19:40–20:10 hodin.

865. Poselství Stvořitele skrze Krista (Ortona) ke všem lidem Země. (Přijala Gabriela)

873. Vaše volba roku 2000 (226). (Přijal Ivo A. Benda) 5.1.2000. 10:05-10:08 hodin.

911. Působení duchovního věku (226). (Přijal Ivo A. Benda) 27.1.2000. 9:48-9:56 hodin.

921. Doplnění informací získaných meditací. (Přijala Anna) 18.8.1995.

925. Uvedení do stupňů slávy. (Přijal Joseph Smith) 1832-1843.

926. Dělení na 4 stupně vědomí (232). (Přijal Ivo A. Benda) 16.2.2000. 9:37-9:50 hodin.

927. Současné dělení duší na 4 stupně vědomí. Obr. 1

1000. Poselství jarní rovnodennosti (239). (Přijal Ivo A. Benda) 21.3.2000. 8:35-8:51 hodin.

1014. Sdělení. (242). (Přijal Ivo A. Benda) 12.4.2000. 21:35-21:48 hodin.

1024. Sdělení (244). (Přijal Ivo A. Benda) 19.4.2000. 6:53-7:16 hodin.

1029. Další místo odběru půdy a zprávy o ničení planety Země lidmi (248).

1030. Jak provést změnu ve všem ? (Přijala Helena K.) 24.4.2000. 22:10-22:36 hodin.

1034. Výzva lidem (249). (Přijal Ivo A. Benda) 28.4.2000. 8:50-8:55 hodin.