SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

POSLOVÉ  ÚSVITU

 

UČENÍ PLEJÁĎANŮ SDĚLENÉ

OBYVATELŮM ZEMĚ 

 

Barbara Marciniaková 

Světelné rodině

 

 1992

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

Poznámka zpracovatele na internet, Ivo A. Bendy (od roku 2001):

 

Jak už jsme uvedli v seznamu doporučené literatury, tato kniha – „Poslové úsvitu“ a kniha „I.Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“ jsou našimi Vesmírnými Přáteli považovány za KLÍČOVÉ pro každého, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. U začátečníků se doporučují číst jako první, před ostatními asi 60 knihami na našem webu www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz (rok 2004). Obě knihy jsou zde také v anglickém jazyce na  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

 

Přijato: Barbara Marciniaková, od 18. května 1988 v USA.

 

Přeloženo z anglického originálu v roce 1997.

 

 

 

OBSAH

 

 

Poděkování

Předmluva

Úvod

 

1.  Vyslanci v čase

2.  Na cestě Prvotního Stvořitele

3.  Kdo jsou vaši bohové

4.  Vzpomínky v zóně svobodné vůle

5.  Kdo nese světelný provazec ?

6.  Otevírání historie

7.  Multidimenzionální splynutí

8.  Mimo nejzazší tyranii

9.  Nové, zásadní hranice

10. Nové světelné paradigma

11. Jméno hry

12. Je to strašlivý úkol, nést světlo

13. Čí cíl jste ?

14. Emoce - tajemství v kronikách času

15. Iniciace Země skrze integritu

16. Heretici předbíhají svou dobu

17. Světelná řeč

18. Symfonie vědomí

19. Zažehnutí vnitřního plamene

20. Sexualita - most k vyšším úrovním vědomí

21. Vaše odhodlání vyvíjet se v trojrozměrném světě

22. Přílivová vlna světla

 

O autorce

 

 

(*)

 

PODĚKOVÁNÍ

 

 

Chtěla bych poděkovat svým přátelům, příbuzným i předkům za jejich odhodlání, které i mně dovedlo k mému cíli. Zvláštní dík patří mé sestře Karen za její lásku a oddanost ke mně i k Plejáďanům.

    

Přípravné práce na knize mě zavedly na mnohá posvátná místa - přednášela jsem na nich stejně jako i o nich. Hned na začátku jsem se setkala s Tobym a Teri W., kteří mi poskytli vydatnou pomoc, neboť potvrdili mé plejádské zážitky během našich nesčetných cest na energeticky aktivní místa.

    

Barrie a Susie K. byli první, kdo rozpoznali energii Plejáďanů a zážitky z naší společné cesty do Athén otiskli v časopise Spojovací článek. Seznámili mě také s Terou Thomasovou, která se stala mou přítelkyní, spoluautorkou a redaktorkou Poslů úsvitu. Práce na této knize ovlivnila celý její život. Velmi si vážím její schopnosti změnit svůj život a pustit se s vervou do práce.

    

Tera, Karen a Plejáďané vlastně tuto knihu naplánovali. Pak přišla Barbara Hand C., která zareagovala na vibrace. Její nápady a povzbuzování byly přímým podnětem pro uveřejnění této práce. Marsha A. štědře přispěla svou encyklopedickou znalostí pásků. Richard R. poskytl stálou podporu.

    

Cítím hluboký obdiv k prožitkům Gerryho Clowa, který se podílel na sbírání materiálu a poděkoval mi za příležitost pomoci našemu společnému dítku na svět ! Gail V., spolu s Barbarou Doern D., Amy F. a ostatními pracovníky nakladatelství Bear and Company, přispěla při dokončování knihy svými odbornými znalostmi uměním dolaďování. Marilyn H.dodala knize konečnou podobu svým tvůrčím přístupem a nádhernou obálkou a grafickou úpravou. Výtvarník Peter E. přispěl inspirativními návrhy slunce vycházejícího v kosmu, kde světlo předjímá ideu knihy.

    

Vzdávám čest všem odvážným, kteří mají chuť nově definovat samu podstatu existence a pomoci vytvořit nová pravidla hry.

    

Má upřímná láska a dík patří plejádskému vědomí, mým učitelům a přátelům, za jejich věrnost a neselhávající smysl pro povinnost a lásku, jenž ve mně galvanizuje energetický vzorec galaktické elegance, uskutečněný ideál. Mír, prospěch a dík jim všem.

 

 

 

(**)

 

PŘEDMLUVA

 

 

Když jsme se s Barbarou Marciniakovou v roce 1988 seznámily, obě jsme právě vstupovaly do nové, vzrušující životní etapy. Já se přestěhovala do Michiganu, abych spolu s vydavateli Barriem a Susií K. stála u zrodu nového časopisu s názvem Spojovací článek, zatímco Barbara pomáhala na svět plejádskému „vysílání“. Po mnoha letech strávených nejrůznějšími zaměstnáními, cestováním, hledáním a studiem materiálů o rozšiřování vědomí jsme si konečně našly práci, která nám umožňovala vyjádřit, kdo jsme a v co věříme, a měly jsme z toho velkou radost.

    

Během následujících dvou let jsme s Barbarou procestovaly mnoho míst, hodně jsme si hrály s plejádským učením a ohromně nás to těšilo. Hovořili jsme o možnosti shrnout plejádské učení do knihy, ale nikdy jsme se do toho doopravdy nepustily. Kniha se měla zrodit v přesně určenou chvíli.

    

Pak přišel rok 1990, začátek bezejmenného desetiletí“. Spojovací článek už byl docela zavedený a Barbara natočila s Plejáďany asi tři stovky pásků. Domnívala jsem se, že je na čase, abych se vrátila do New Yorku, kde bych mohla pokračovat v práci na časopise na svém počítači, a kromě toho vytvářet sítě. Tušila jsem také, že přišel čas napsat knihu.

    

Když jsem uvažovala o knize“, představovala jsem si, že mi jí Plejáďané nadiktují a já prostě jen přepíšu pásky, zrediguji materiál a hotovo. Nebude mě to stát žádnou zvláštní námahu a jen nepatrně času z mého nabitého vydavatelského programu. A tak, když jsme si v květnu s Barbarou sedly, že budeme zapisovat vysílání“ knihy, mě dost překvapila představa Plejáďanů, jak na to máme jít.

    

Plejáďané mě ujistili, že mi knihu nenadiktují, že ji budu muset dát dohromady sama. To mě zaujalo. Řekli, mi: Kdybychom ti knihu prostě jen tak dali, byla bys jen zaměstnanec. Jaký bys na ní měla podíl ?  Takhle se v tobě něco nového zrodí, proces, který je úplně novým způsobem využívání tvořivých schopností.“

    

Páni ! Tak jo, ale jak si mám s tím zázračným procesem poradit ?“ zeptala jsem se. Kde mám začít ?“

    

Odpověděli: Musíš to dát dohromady jen a jen intuicí. Tohle není projekt založený na logickém myšlení. Budeš se řídit intuicí a současně to bude zkouška, jestli dokážeš vytvořit a dokončit projekt bez použití logického uvažování, jestli budeš znát další kroky. Bude to pro tebe strašně užitečné cvičení. Pozveme tě na mnohem vyšší úroveň vědomí, do vyššího řádu, k vyšší důvěře. Až je s úspěchem dokončíš, řekneš: „Vůbec nevím, jak jsem to udělala. Nemám ani tušení.“

    

Je třeba ukázat, že když dokážeš očistit lidi od jejich osobních informací, můžou se dostat na kosmickou úroveň. Proces, jímž budeš po následujících několik úplňků procházet, bude velmi intenzívní. Při psaní budeš sama procházet procesem iniciace. V příštích šesti úplňcích musíš zvládnout několik oblastí, které jsou vzájemně provázány.“

    

Říkali, že mám poslouchat pásky a přepsat jen ty části, u nichž cítím, že do knihy patří. Barbařina sestra Karen intuitivně zhodnotí, které pásky obsahují užitečné informace, a ty mi pak pošle. Znamení, které pásky mají být použity, dostane také moje přítelkyně Marsha. Potom už bude na mně vybrat, které části použijeme. Dostala jsem pokyn, abych se neřídila žádným systémem a nestarala se ani o to, jak do sebe budou jednotlivé části zapadat. K roztřídění informací jsem mohla použít jedno až pětislovná hesla a trochu barvy na každé stránce a dost.

    

Začínala jsem chápat, oč tu jde. Má logická mysl však měla ještě jednu otázku. Zeptala jsem se Plejáďanů: Máme se snažit najít nakladatele, ještě než knihu dokončíme, nebo alespoň oznámit, že na ní pracujeme ?“

    

Plejáďané odpověděli: „V ideálním případě ano, vyšli oznámení, že začínáš na knize pracovat. Až si poprvé sedneš k práci, ukliď si psací stůl nesmíš kolem sebe mít nepořádek a zmatek. Musíš mít prázdný prostor, jen své krystaly, ty ti budou pomáhat. Pak můžeš v modlitbě sdělit své úmysly. Řekni: „Oznamuji, že začínám knihu, a tohle oznámení posílám komukoli, kdo je nakladatel a komukoli, kdo uveřejní tyto údaje pro ty, komu poslouží nejlépe. Je mým záměrem, aby mě osoba, která má knihu vydat, našla a byla ke mně přivedena. Slibuji, že budu k dispozici, pozná-li mě. Chápu, že mám vyslat toto oznámení jako oznámení narození a že se mi dostane odpovědi. V to věřím.“ Tak to bude, tak se to odehraje.

    

Nezapomínej, že proces, kterým budeš procházet, je nedílnou součástí celé věci, protože zjistíš něco sama o sobě a pak všechno převyprávíš vlastními slovy. Pochopíš význam knihy, protože projdeš jistými zkušenostmi, když budeš ostatním prošlapávat stezku do reality založenou na manipulaci s tvojí realitou. Různé věty a kontexty se skrze tebe přeskupí a poskládají v novém pořadí. Pro toho, kdo by neměl důvěru, by něco takového bylo velmi obtížné. Důvěra je ten pravý klíč. Na nic jiného se v tomto procesu nemůžeš spoléhat. Je to věc angažovanosti. Pochopíš, že se můžeš angažovat pro to, kým jsi, že to nezkazíš, že o tebe vždycky bude postaráno a nikdy nebudeš mít nouzi. Vždycky to bude fungovat podle tvých záměrů.

    

Tvá část úkolu spočívá v tom, že máš zjistit, co chceš, a prostě nechat informace plynout. Kniha si vytvoří svůj vlastní řád s tím, jak se budeš v průběhu procesu dozvídat různé věci sama o sobě a kódovat jisté informace. To, co zažiješ, bude šokující.“

    

Když teď čtu, co mi tehdy řekli, mám úplně jinou představu o tom, co jsem tenkrát dělala. Uvědomuji si, že se několikrát zmínili, že práce na knize pro mě bude iniciací, že budu podrobena zkoušce a že lidé se potřebují zbavit svých osobních informací, aby se dostali na kosmickou úroveň.

    

Moje osobní problémy se začaly vynořovat opravdu naléhavě. Nedůvěřovala jsem sama sobě, neměla jsem sama sebe ráda a vlastně jsem ani nevěděla, kdo jsem - nedokázala jsem oddělit své skutečné já od pouhé fasády. Začala jsem chodit na sezení odhalující paměť tkání v těle, která vynesla na povrch hodně materiálu - vzpomínky z dětství, které jsem zablokovala, traumata a bolest, uložené v mém těle. Byla jsem v hrozném stavu. Nebyla jsem schopná na knize pracovat, protože jsem na tom byla tak, že jsem stěží dokázala jednou za dva měsíce vydat časopis.

    

V říjnu jsem jela s Plejáďany do Egypta. Věděla jsem, že tahle cesta bude znamenat důležitý obrat v mém životě, a myslela jsem si, že mě nastartuje, abych se mohla dát do práce a vyprodukovat knihu. Byl to nádherný výlet, velmi intenzívní. Byla jsem vyždímaná jako citrón. Jako výbuchem cesta otevřela mé obvody a probudila ve mně oblasti, o jejichž existenci jsem neměla ani tušení a z nichž mnohé byly temné a nepěkné. Když jsem se vrátila do New Yorku, rozhodně jsem nebyla schopná knihu začít a nevěděla jsem, jestli vůbec kdy budu.

    

Jediné, co jsme tehdy věděla určitě, bylo, že se musím odstěhovat z New Yorku. Nemohla jsem se tam vůbec soustředit ani pročistit a cítila jsem, že jsme neustále bombardována energií. Když jsme šla po ulici, připadala jsem si nahá a nechránění a už jsem vůbec nemohla jezdit podzemkou . Bylo na čase odtamtud zmizet.

    

V prosinci jsem se přestěhovala do Severní Karolíny. Když je něco správné, skvěle se to daří. Libby, kamarádka, se kterou jsem se seznámila v Egyptě, bydlela na venkově jižně od města Raleigh, a já jsem věděla, že tam chci žít. Usmyslela jsem si, že tam chci mít dům, kam bych se mohla přestěhovat, ještě než se tam vydám. Představovala jsem si, jaké to bude a jak bude vypadat tamní krajina, a Libby mi slíbila, že bude mít oči i uši otevřené. Asi tak týden před stěhováním přišla do Libbyina obchodu má nynější domácí a stěžovala si, že její nájemnice se stěhuje, aniž by dala předem výpověď. Libby odpověděla: „To proto, že je to Teřin dům !“

    

Týden nato jsem vyrazila z New Yorku s veškerým svým majetkem a nastěhovala jsem se do nového domova. Dům byl přesně to, co jsem chtěla - prostorný, se spoustou světla a 175 akry pozemků. Bylo to dokonalé! Jen jsem tam vkročila, začala jsem se uzdravovat. Ležela jsem na zemi nebo jsem seděla opřená o strom a nechala jsem se léčit přírodou. Soustředila jsem se jen na své uzdravování.

    

Když jsem v lednu jela do Michiganu vysázet třinácté číslo Spojovacího článku, uvědomila jsem si, že už v časopise nemůžu být. Hodně jsem vyrostla, když jsem na něm pracovala, ale teď nastal čas věnovat se něčemu jinému - čemu, to jsem sama nevěděla, ale když jednou něco vím, musím se tím zkrátka řídit.

    

Když jsem se vrátila domů, několik dní jsem dumala, jestli nejsem úplný blázen, že zahodím práci, když teď žiji na venkově a nevím, kde seženu jinou. Pak jsem si uvědomila, že je to skvělé, že žádnou nemám: přišel čas pracovat na knize. Začala jsem poslouchat pásky a přepisovat některé kousky. Práce mi šla hladce a snadno, všechno jelo jako po másle. Neposuzovala jsem pořadí a nepokoušela jsem se nějaké vytvořit. Nechala jsem to jenom skrz sebe proudit.

    

V té době Plejáďané uspořádali denní kurs pro pár lidí, aby nás katapultovali z toho, co jsme právě dělali. Přednášky měly název Spouštěcí kódy vědomí“ a přesně podle toho také účinkovaly. Dostala jsem se na hlubší úroveň problémů, jimiž jsem se zabývala v New Yorku. My, posluchači, jsme se zbavili spousty emocionální přítěže a vytvořili jsme si silné vzájemné vztahy. Přednášky končily znovuzrozením, které bylo jedním z mých nejsilnějších životních zážitků.

    

Absolvovala jsem další „čtení“ s Plejáďany, ve kterém hovořili o Poslech úsvitu, kteří umožňují kosmický evoluční skok zakotvením dané frekvence nejprve ve vlastním těle. Náhle jsem si cosi uvědomila: nebyla jsem schopna napsat knihu v roce 1990, kdy jsme o ní poprvé mluvili, protože jsem tehdy ještě nedokázala udržet frekvenci - ještě jsem se dostatečně nepročistila, abych to dokázala. Zeptala jsem se na to Plejáďanů.

    

Neuvěřila jsi sama sobě, Tero. Všem jsi říkala, že ano, ale ve skutečnosti jsi ani neměla sama sebe dost ráda. Srovnávala jsi se a nebyla jsi upřímná, pokud jde o to, co se s tebou dělo, a lidé kolem tebe to odráželi. Musela jsi jít hlouběji, protože každý musí jít hlouběji, protože každý v sobě má vrstvy nenávisti a nechuti k sobě samému. Musela jsi prozkoumat jisté vzorce svého chování, které nefungovaly, a přijít na jejich příčiny. A tenhle objev z tebe udělal Strážce frekvence. Proto ti kniha byla svěřena právě tímto způsobem - protože jsi musela projít zásadním průlomem ve vědomí. Tím, že ses zabývala materiálem, který ani nepoužiješ, prošla jsi procesem přímého vztahu s námi. Znovu a znovu jsi slyšela neutrálně vyřčeny věci, které jsi potřebovala aplikovat sama na sebe, pokud jsi nechtěla zaostat. A tys to dokázala.“

    

Řekli mi, že jsem přepsala dostatek materiálu a že kniha je připravena k dohotovení. Neměla jsem žádnou koncepci, jak na to jít. Mám si přečíst všechno najednou a zjistit, jak to navazuje ?  Na některých listech bylo jen pár vět, jiná excerpta zabírala několik stránek. Jak to mám všechno uspořádat ?

    

Plejáďané mi řekli, že každý večer před usnutím jim mám věnovat minutu a představit si obálku Poslů úsvitu. Mám si s ní hrát a měnit návrhy třeba každou noc, když budu chtít. Mám se prostě podívat na obálku, otevřít knihu a začít číst, a potom usnout. Potřebné informace mi budou zjeveny ve snu. Říkali, že začnu materializovat knihu, která už existuje v budoucnosti. Tvrdili, že mi to nedá žádnou práci - že všechnu práci obstarají sami. Vlastně proč ne ?

     

První týden se mi moc dobře nedařilo. Před usnutím jsem se pokoušela vizualizovat obálku, ale když jsem se probudila, propadala jsem při pohledu na všechny ty stránky panice a má logicky založená mysl se zuřivě snažila všechny je přečíst a nějak je uspořádat. Bylo to naprosto frustrující. Když jsem konečně jednou odpoledne seděla na zemi ve své pracovně, všude kolem sebe papíry, a bylo mi do breku, zakřičela jsem: Hej, Plejáďani !  Říkali jste, že tu práci uděláte sami !  Já jdu od toho !  Udělejte si to sami !“

    

Začala jsem sbírat papíry jeden po druhém, jako kdybych je chtěla srovnat a vyhodit. Jenže jsem brala vždycky jeden zleva a jeden zprava a pak možná jeden zezadu, a pak jsem zase začala zleva. Nebyl v tom žádný rytmus ani systém - žádný důvod. Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Když jsem posbírala asi třicet listů, najednou jsem se podívala na svazek ve své ruce. Úplně mě zamrazilo: Pane Bože, myslím, že mám první kapitolu,“ řekla jsem si. Donesla jsem si papíry k psacímu stolu, usedla jsem a pustila jsem se do čtení. Stránky do sebe zapadaly jako díly hlavolamu. Byla jsem šokovaná! Vím, že takovým věcem věřím, ale když se to začne doopravdy dít, je to vskutku úžasné. Zbytek knihy se poskládal bez usilování, abych použila oblíbeného výrazu Plejáďanů.

    

Prošla jsem dalším čtením“ a řekla Plejáďanům, jak mě nový styl práce těší a jak je zábavný. Řekli mi: To je teprve začátek přímého vedení. Čím víc si budeš říkat: „Vzdávám se kontroly, nevím, jak to mám udělat,“ tím víc energie do tebe bude vstupovat. Když přestaneš sama sobě překážet, bude to stále snadnější. Stačí jen mít záměr. Čím víc se soustředíš na záměr, tím snadnější to bude. Později, až bude kniha hotová a mnozí se tě budou ptát, jak jsi to dokázala, chceme, abys řekla, že jsi užila této metody. Chceme, abys ověřila naše učení, tak jak jsi je byla schopna přijmout, tím, že ukážeš, že věříš tomu, co ti říkáme.

    

Nezapomínej, jak dlouho ti trvalo, než jsi metodu plně pochopila. Nepoučujeme tě - jen tě tím vším vedeme, vracíme tě zpět, znovu a znovu, abys pochopila, v čem je síla jednání. Je v jasném záměru - v jednání jakoby, a potom samozřejmě je třeba být neustále na příjmu.“

    

Zbytek knihy se prostě sám složil a Plejáďané dostáli svému slovu a našli nám nakladatele, aniž bychom se já nebo Barbara musely snažit. Samozřejmě nás dali dohromady s Barbarou Hand C. - kdo by mohl lépe vědět, jak seznámit veřejnost s naším materiálem ?  Pod jejím skvělým vedením jsem knihu přepsala a dala jí konečnou podobu, která proměnila jednu z mnoha předaných knih v něco opravdu senzačního.

    

Plejáďané měli pravdu. Když se teď na knihu dívám, nevím, jak se to stalo. Nevymyslela jsem ji, nenaplánovala, nekoncipovala, ani neuspořádala. Všechno, co jsem udělala, bylo, že jsem jim důvěřovala a nechala jsem je pracovat svým prostřednictvím. Byl to úžasný zážitek, který úplně změnil můj život. Naučila jsem se pracovat sama. Právě teď píšu hru a povolala jsem skupinu odborníků, kteří ji se mnou budou psát, a skupinu odborníků, kteří ji prodají. Je fantastické, jak to funguje. Skutečně bez usilování.

    

Plejáďané mi poděkovali za spolupráci a za důvěru a řekli, že mě chtějí odměnit a obdarovat mě mnoha šeky Ducha (šeky Ducha nejsou jako normální šeky, které člověku přinesou dolary a centy). Obdarovali mě tolika věcmi. Nejdůležitějším darem za tuto knihu jsem já sama. Dnes už důvěřuji sama sobě, mám se ráda a spoléhám na sebe, otevřela jsem své srdce. Díky své lásce k sobě jsem do svého života vtáhla báječné přátele, kteří se stali mou rodinou. Mé vztahy s pokrevními příbuznými ozdravěly a dočkala jsem se ohromného překvapení - před čtyřiadvaceti lety jsem dala dceru k adopci a ona mě teď našla. Bydlí jen dvě hodiny ode mě a navázaly jsme spolu úzký  a vřelý vztah. Jsem vděčná, že je zpátky v mém životě.

    

Další důležitý dar je sebedůvěra. Dlouhá léta jsem říkala, že jsem spisovatelka. Dokonce jsem celá léta psala. Ale nedávno jsem se ráno probudila, a když jsem procházela stránkami scénáře, které jsem napsala předchozího večera, najednou jsem věděla - jsem spisovatelka !  Ne že budu spisovatelka - já jsem spisovatelka !

    

Naučila jsem se komunikovat s netělesnými bytostmi, což je další dar nesmírné hodnoty, který ve mně otevřel mnoho dalších oblastí. Začínám komunikovat se zvířaty, domácími i volně žijícími. Je to úžasný zážitek a já si uvědomuji, že se mi otevřely další komunikační kanály, kterých si ještě ani nejsem vědoma. Jsou naprosto neomezené.

    

Dostalo se mi ještě mnoha dalších darů. Plejáďané mi tvrdili, že práce na této knize bude nejcennějším, co se v životě naučím, a já s nimi souhlasím. Jsem vděčna, že jsem si k tomu vybrala sama sebe a jsem vděčna své rodině a přátelům za všechnu lásku a pomoc. A především jsem velmi vděčna Plejáďanům za jejich lásku, přátelství, povzbuzování, podporu a především za to, jak mě chytře přiměli rozvíjet svou osobnost.

 

     Tera T.

     březen 1992

 

Tera T. byla dříve redaktorkou časopisu Spojovací článek a v současné době je spisovatelkou na volné noze.

 

 

 

 

(***)

 

Úvod

 

 

Uvězněna na Bali !  Přesně tak jsem si připadala, když jsem se obírala úvahami, proč se mi nikdo až do této chvíle nezmínil o byrokratickém nařízení mít australského vízum. S letenkou a pasem v ruce a se zavazadly na váze jsem se dozvěděla, že ten kus papíru potřebuji, abych mohla nastoupit do letadla na Darwin. Má mysl horečně hledala logické vysvětlení téhle události a nějaké okamžité řešení. Tohle přece zvládnu !  Nejsem přece žádný začátečník a během posledních čtyř let jsem prošla mnoha zkouškami své schopnosti proměnit překážky ve smysluplná sdělení a posunout se s živoucími symboly na novou úroveň zkušenosti. Telexy na konzulát v Sydney byly odeslány a celou první hodinu čekání jsem věřila, že se všechno vysvětlí, ověří a že se vydám na plejádské přednáškové turné v zemi tam dole. Před týdnem jsem opustila Severní Karolínu, krátce jsem se zastavila na Havaji a teď, po třídenním pobytu na Bali, jsem si připadala odpočinutá a připravena pustit se do dalšího dílu dvouměsíční odysey.

    

Pohlédla jsem na letištní hodiny, zaznamenala jsem, jak pomalu minuty plynou. Trpělivě jsem čekala, až se záměry a události dají do pohybu. S plíživým pohybem času mi začalo docházet, že se možná přece jen do letadla nedostanu. Možná, že je to jeden z těch případů, kdy se přes všechny své úmysly nedostanu nikam. Cítila jsem, jak se mé tělo brání téhle představě a změnám, které případně bude nutno udělat, protože se nedostanu do letadla a nebudu moci včas zahájit turné. Zmocnila se mě neblahá předtucha. Zatraceně !

    

Jedenáctá, hodina odletu, uplynula a já, s letenkou, pasem a plánem přednášek v ruce, jsem dostala radu, abych se obrátila na australský konzulát, ale až v úterý (byla sobota večer), protože v neděli a v pondělí mají volno. Příští let do Darwinu byl plánován na následující den, tj. středu.

    

Přijala jsem porážku, zapátrala po taxíku a se všemi zavazadly jsem zamířila zpět do osamoceného útočiště podivného přímořského balinézského hotelu, který jsem opustila teprve před několika hodinami. Čekal mě tam můj pokoj. Neměla jsem žádné okamžité řešení této potenciálně se zhoršující situace, což jsem dobře věděla, a tak jsem se tím přestala zabývat. Uchýlila jsem se do svého mentálního útočiště klidu a důvěry, že všechno se nějak vyřeší, a že pokud mám snad být někde uvězněna, Bali je rozhodně ideální místo.

    

Příštího dne jsem seděla u okna svého pokoje s výhledem nad korunami stromů, když vtom mi podruhé svitlo, a já jsem si uvědomila, že jsem se zavázala napsat předmluvu k Poslům úsvitu a že se zřejmě do Austrálie nedostanu, dokud tenhle úkol nesplním! Popíjela jsem balinézskou kávu a cítila jsem, jak mi mé okolí a bujná vegetace rámují výhled dodávají sílu. Začala jsem dumat o tom, kde začít a jak umístit do času a prostoru sebe a onen fenomenální proces zvaný Plejáďané, který mým prostřednictvím vstoupil do jakéhosi vlastního života.

    

Jako v nějakém snu, který se stále vrací, jsem si zas a znovu kladla otázku, jak to vlastně všechno začalo. Zpočátku jsem si odpovídala jen tím, že jsem si načrtla impulsy a sled událostí, které vedly až k tomu, že jsem se skutečně napojila na Plejáďany, a u toho jsem zůstala. Zdánlivě nekonečným opakováním této otázky v mé realitě narůstala neklidná energie, a jak jsem si celou historii znovu a znovu opakovala, začínala jsem zachycovat střípky jakéhosi mnohem velkolepějšího obrazu, v němž události a počátky přicházely z mnoha směrů a z mnoha časů“, aby byly nyní spředeny v gobelín záměrů.

    

V dětství jsem si připadala jiná a předurčená k odlišnosti, protože jsem do vínku dostala staršího bratra, který byl mentálně retardovaný. Jeho přítomnost znamenala pro můj dětský rozum mnoho nezodpovězených otázek a celá naše rodina se musela hodně naučit. Nedávno jsem dostala pokyn od Péček, jak jsem jim z náklonnosti začala říkat, abych se podívala na staré fotografie z dětství a pokusila se přehodnotit svůj názor na to, kdo vlastně jsem. Poslechla jsem je a tentokrát jsem viděla, jak z tváře mého drahého staršího bratra Donalda vyzařuje přímo nebeská láska. Na všech fotografiích jako by se světlo ohýbalo a ozařovalo ho. Nikdy předtím mě nenapadlo, že jeho přítomnost možná byla pro nás požehnáním.

    

Naše rodina se o ně dělila a zkoumala jeho hranice pod vedením mé polské babičky z matčiny strany, Babči, která se vyznačovala důstojností a hrdostí, jež překračovala její pozemskou zkušenost. Tato průkopnice přišla do Ameriky s velkou vlnou vystěhovalců na počátku 20. Století, přilákána pověstmi o zemi, kde jsou prý ulice dlážděny zlatem. Pod jejím stabilizujícím vlivem jsme si s mými dvěma bratry a mladší sestrou jako děti hráli a prozkoumávali kouzelnou zemi, která byla jejím královstvím. Právě jí vděčím za to, že jsem si připadala milována, od ní jsem se naučila mít úctu k našemu kraji a k celé Zemi. Vyprávěla nám, že její dívčí jméno znamená v polštině hvězda“. Toto učení o lásce k Zemi později jako ozvěnou znělo v hlase mých vlastních hvězdných známých, Plejáďanů.

    

V pubertě mě má takzvaná odlišnost“ vedla ke zkoumání metafyzických myšlenek. Poprvé jsem s radostným vzrušením zjišťovala, že je tu mnoho interpretací reality, z nichž si můžu vybrat. Koncem 70. Let jsem se kromě jiného zabývala zkoumáním materiálů o Sethovi a poté jsem strávila několik let zaznamenáváním svých snových dobrodružství, zatímco jsem stránku za stránkou hltala sethovské pověsti.

    

V srpnu 1987 - v létě Harmonické konvergence - a znovu o sedm měsíců později, v březnu 1988, jsem prožila krátká zhroucení reality, během nichž se na mě s jekotem vyřítily útržky uložených událostí ze zdánlivě nevýznamné minulosti a naléhavě se dožadovaly uznání. Při této příležitosti bylo mé tělo katapultováno do stavu šoku, přičemž lidé kolem mě neurčitě vnímali a sdíleli informace o únosech lidí Ufony. Když se to stalo poprvé, nějak jsem to zasklila“, ale podruhé bylo mé tělo aktivováno za hranice všeho, co jsem kdy zažila - nebo téměř ta. Zaplavily mě vzpomínky. Presentace údajů o UFO pronikala do mých záznamů o snech a odhalovala tak pravdu, kterou bylo těžké strávit.

    

Dlouho předtím, začátkem osmdesátých let, když jsem bydlela v Taosu v Novém Mexiku, se pozdě v noci v mém pokoji objevily tři jasně modré bytosti. Zážitek tehdy ve mně vyvolal strašnou paniku, což pro mě rozhodně nebyl běžný pocit. Nemohla jsem svůj zážitek poměřit ničím, podle čeho bych mohla zhodnotit svůj vztah k neznámu a své bezpečí, a tak jsem tedy svůj vnitřní konflikt vyřešila tak, že jsem událost/zážitek zanesla do svých snových deníků inspirovaných Sethem a tam jsem ho také ponechala - nevysvětlený výsek reality, který rozhodně nebyl snem, přestože byl celá léta uložen v mé psychice pod tímto názvem.

    

Teď se stará otázka znovu vynořila. V jaké přihrádce mé životní kartotéky bylo setkání uloženo ?  Bylo skutečně skutečné ?  Retrospektivní záběr setkání se promítl do mé přítomnosti a každá buňka v mém těle náhle věděla, že mimozemšťané byli skuteční. Mé tělo na setkání se třemi modrými bytostmi nikdy nezapomene, jak se nade mnou vznášely a tišily ve mně jakési zjevné, ale maskované trauma. Můj intelekt byl připraven rozšířit svůj názor na svět - a chápat. Musela jsem se utkat s nutností žít s tímto zážitkem a integrovat danou zkušenost, která mě otevřela pro to, co mělo teprve přijít.

    

Plejáďané a já jsme oficiálně protnuli své světy v Athénách, 18. května 1988. Asi tři týdny jsem cestovala s živou metafyzickou skupinkou po chrámech v Egyptě a v Řecku. Začali jsme Velkou pyramidou, procházeli jsem víry minulosti, nevinní a naivní jako děti, očarovaní záhadami uloženými v mlčenlivých kamenech. Zájezd končil návštěvou Akropole a Delf, a když jsme se pak loučili v hotelovém baru, něco mě přimělo, abych navázala spojení tím, že půjdu do svého pokoje, mlčky usednu a budu si představovat, že jsem znovu v Královské síni Velké pyramidy. Vzpomínám si, jak mě ta myšlenka inspirovala - cítila jsem, že odpovídá chvíli a duchu celého výletu.

    

Vydala jsem se do svého pokoje, a když jsem se cítila jistě a bezpečně, usedal jsem se vzpřímenou páteří a dovolila své mysli, aby se vrátila do Královské síně, kde zněl chorus hlasů prozpěvujících „óm“. Řekla jsem si, že se chci stát nerušeným přijímačem právě teď. Za pár minut jsem pocítila nutkání promluvit, které se projevilo šeptajícím hlasem zcela nepodobným mému vlastnímu - jiná část mé mysli, ona racionální, řídící“, začala prostřednictvím myšlení pochybovat o hlase, který tu zněl. Toto navázání spojení vyžadovalo z mé strany značnou mentální a psychickou zdatnost - musela jsem mluvit za ono dosud neznámé jsoucno, formulovat v mysli otázky, které jsem mu kladla, a pak naslouchat odpovědím, abych mohla dále usměrňovat komunikaci.

    

Asi po půl hodině se neznámé jsoucno prohlásilo za Plejáďany“ a při tom už zůstalo. Celková délka komunikace nepřesahovala jednu hodinu. Energie“ byly zřetelné a hojné a mě náhle zalil blažený pocit kontaktu - vyřčená slova mě uklidňovala odpověďmi -, ten pocit si dnes dokážu vybavit jen jako pocit moudrosti a míru. Když jsem otevřela oči, zmocnil se mě nesmírný údiv. Je to možné ?  Skutečně jsem tu na něco narazila, když jsem poslechla hlubinných impulsů, jež mě původně přiměly přidat se na poslední chvíli k zájezdu, nebo jsem se příliš ponořila do světa přání a iluzí a všechno jsem si vysnila ?  Jaký je v tom rozdíl ?   A Plejáďané !  Tížilo mě to od samého začátku. Který normální člověk mi uvěří, že jsem v kontaktu s mimozemšťany a mluvím za ně ?  Taková představa byla skoro moc i pro mé dávno stabilizované a tiše radikální já.

    

A k jakým vnitřním vichřicím tyto impulsy vedly !  Od té doby jsem se už naučila důvěřovat energiím, které mě vedou, a vážit si jich, a dnes dokážu číst příběh těchto původních impulsů ve svém i v Plejádském horoskopu. Během prvních měsíců našeho vztahu Plejáďané navrhli, abych začala studovat astrologii. Věděla jsem velmi málo o jejích složitostech a vášnivém zaujetí pro vyšší vědění, které tato dávná věda vyžaduje, chcete-li získat přístup k univerzálnímu jazyku a ke kodexu jejího smyslu. Plejáďané mají v horoskopu - přičemž den narození je dnem, kdy do mne vstoupili - slunce v býku na 27. stupni a 57. minutě. Hvězdokupa Plejády se nachází na 28. stupni Býku. To se tedy povedlo.

    

V době, kdy jsme se teprve seznamovali, jsem jejich triky a subtilní metody, jimiž značkovali mou realitu, ještě nevnímala - měla jsem co dělat, abych se adaptovala na myšlenku, že jsem měla kontakt s mimozemšťany. Bylo zapotřebí jistého cviku, aby do našich setkání a splývání vstoupilo jisté uvolnění, důvěra a pochopení. Má sestra Karen, která mi od začátku při seancích asistovala, vždy nadšeně očekávala stanovenou dobu, kdy jsem měla usednout a naladit se na příjem. Neměla vůbec žádné pochybnosti, ale já sama jsem se neustále musela ptát, jestli je to opravdu skutečnost.

    

Pod vlivem svého přání spolupracovat s tím, co jsem stvořila, jsem podmíněně nabídla své tělo a svůj hlas ve stanovených časech, a dále jsem prohlásila, že pokud jsou Plejáďané skutečně skuteční jistě pro ně nebude problém zařídit všechno tak, jak potřebují, a udělat většinu práce - a šikovně jsem si to zdůvodnila tvrzením, že přece nebudu plýtvat časem na něco, co není životaschopný duch. Takové chování se někomu může jevit vysoce absurdní, ale ti, kdo mají v těchto oblastech nějaké zkušenosti, jistě pochopí, že je naprosto nezbytné stanovit si nějaké hranice. Trvalo mi dobré dva roky, než jsem si s nimi vytvořila pevné pouto. Stalo se to během jednoho sezení tělesné terapie, kdy mě zaplavila vlna plejádské lásky, jíž se nic nevyrovná, a otiskla se v mém emočním těle jako nedocenitelná hodnota, kterou pro mě představují. Kapitulovala jsem.

    

Nakonec jsem pochopila, že Plejáďané dávali svou nenápadnou přítomnost v mém světě najevo už od prvního dne.Stali se mými učiteli a přáteli, po jakých jsem toužila. Zdálo se, že jsou přímo napojeni na linku synchronicity a impulsů, které uvádějí lidi a události v existenci. Nikdy jsem nebyla velký investor do starostí, a tak pro mě bylo docela snadné vžít se do plejádského postoje - nechat věcem volný průběh. A oni si skrze mě vytvořili jakýsi vlastní život. Lidé i příležitosti se hrnuli ze všech stran. Mým úkolem bylo řídit a být jakousi materiální stevardkou jejich energie. Měla jsem ztělesňovat vše, co učili, utkávat se s tím a žít to.

    

Dnes žijeme v dojemné shodě a já si doopravdy připadám víc jako mimozemšťan než jako člověk. Skrze mě vdechli svému učení život a můj život se stal plejádskou pašijovou hrou, která mě dovedla k tepu mé multidimenzionální duše. Netvrdím, že těmto setkáním zcela rozumím, a někdy žasnu, kolik lidí se do mé verze oné iluze dalo vtáhnout! Jsem hluboce vděčna za příležitost žít v dnešní prudce se proměňující době životem plného sebevyjádření i za to, že toto vyjádření dalo smysl životům tolika jiných, což je pro mě nesmírně cenný dar - splátka daru milosti.

 

P.S. Do Darwinu jsem se dostala včas !

 

 

 

 

(1)

 

JEDNA

 

VYSLANCI V ČASE

 

 

Poznámka zpracovatele: Přijala Barbara Marciniaková od 18. května 1988 v USA.

 

„Jsme zde. Jsme Plejáďané, kolektiv energie z Plejád. Naše historie je dlouhá. Naši předkové přišli z jiného vesmíru, který dospěl k dokonalosti, k universu. Vy pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi, ovlivní celý Vesmír.

    

Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu - kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

 

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli - což je prostě pohyb - a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, až budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

    

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, byli to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou DNA Původním plánovatelům a tato DNA se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

    

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou pevné“.

    

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu - aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

    

Přinášíme vám velkou novinu !  Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodi, které fungují doslova jako převaděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovaly po celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

    

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout, převést je, uchovat je a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loďmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a  kdykoli chcete se těšit z bohatství informací.

    

Jde o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

    

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, průmyslovým věkem, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setím, sázením, pěstováním a obecně vštěpováním potencialit života do trojrozměrného světa.

    

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velice vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

    

Odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vašich myslí, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

    

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě.  Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás, a spřízněnosti s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že veškeré bytí je propojeno a vy jste jeho částí.

    

V nesmírných rozlohách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého začátku na této planetě objevovaly a opět mizely. Není to tak, že jen my, Plejáďané, jsme přišli pomáhat, jsme jen jedno uskupení z jedné hvězdné soustavy. Jsou zde mnozí, kteří sem přicestovali z mnoha důvodů. Většina mimozemšťanů přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů.

    

Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými těžkostmi Země prošla, jako například kolikrát se světadíly posunuly a kolikrát přišla pomoc z nebes.

    

Informace byly překrouceny, když ti, kdo přišli z nebe, aby vás posunuli ve vývoji kupředu, byli proměněni v bohy. Tak jako děti, zbožňující ty, kdo dokážou, co ony samy nedokážou, vaše společnost jasně demonstruje touž metodu vytváření božství. Koncepce v pozadí je jedním z paradigmat víry, která jste sem přišli změnit. Třírozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily skvělé limitace. Těmito limitacemi se formují struktury, a prostřednictvím tohoto procesu tvoříte a dozvídáte se, že jste součástí Prvotního Stvořitele a že Prvotní Stvořitel touží po zkušenosti.

    

Jste nádherné bytosti, členové Světelné rodiny, a přišli jste na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. KLÍČEM JE LÁSKA. Láska je to, co tvoří vesmír. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je zapotřebí lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, která nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik je jich dostupných pro tento druh vibrací. Láska je základním stavebním kamenem, takže když máte lásku, existují všechny možnosti. Přinést znovu ideu světla, což je informace a láska - což je tvořivost - tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je zapotřebí ODPADLÍKŮ, jako je SVĚTELNÁ RODINA.

    

Tam, kde jsme, jsme do značné míry odpadlíci. Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a zodpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

    

Kam vás tato změna zavede ?  Rádi bychom viděli, jak se stanete natolik schopnými, že budete světy vědomě vytvářet. Připravujete se k setbě, připravujete se stát se druhem, který osídlí nově se tvořící světy, a protože máte v paměti uloženu historii toho, co se stalo zde, na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, jímž se mají jiné světy ubírat.

    

Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete. Než jste sem přišli, bylo vám rovněž řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus, aby vám připomněly - nikoli aby něco udělaly za vás. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když zaslechnete jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní informace, vaše vědění kupředu.

    

Protože s vámi spolupracujeme, je naším úmyslem připomenout vám, kdo jste, abyste mohli nalézt největší zdroj své vlastní inspirace. Kdybychom každému z vás mohli najít povolání nebo způsob života, žádali bychom od každého, aby se stal inspirací. Až budete schopni takto žít a být skutečnou inspirací všem, kteří se s vámi setkávají, budete žít své vlastní světlo, a to je velmi zásadní.

    

Pamatujte, že jsme zde ze svých vlastních důvodů a že vy zase ze svých a že my všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Přejeme si rozrušit paradigmata víry, která oddělují jedince v jejich vývoji. Jsme zde, abychom vytvořili status vyslanců, hru harmonie a spolupráce, a to tím, že vám dáme informace, které vás zasáhnou v samém středu vaší bytosti, nehledě na to, jaká byla vaše předchozí víra.

    

My, skupina, která k vám promlouvá, jsme odhodláni vyplnit vlastní životopis zajímavými zkušenostmi. Když jsme začali v roce 1988 promlouvat poprvé, náš kolektiv sestával asi z padesáti a ze sedmdesáti pěti entit - některých fyzických, některých nefyzických, všechny plejádského původu. Náš počet postupně vzrůstá a náš kolektiv dnes čítá přes stovku entit z mnoha různých soustav. Dnes můžeme být nazýváni Plejáďané plus. V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme, a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

    

Ve vaší soustavě jsou i tací, kteří se domnívají, že jsme zde, abychom šířili strach, ale my to takhle nevidíme. Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolávat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informování, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je tma. Chceme, abyste pracovali ve světle, ne ve tmě.

    

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí ke svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření. Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak i my máme za úkol změnit systém, v němž žijeme my. I my máme své cíle. Jak už jsme řekli, přicházíme z vaší budoucnosti a v jistých případech máme plné ruce práce. Potřebujeme vás, tak jako vypotřebujete nás. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, která imploduje v příštích dvaceti letech z tohoto sektoru existence, protože fyzicky žijete na této planetě. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

    

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak společně procházíme zmíněným procesem Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. Nechceme tvrdit, že naše a jen naše verze je ta jediná pravá. Celé učení je koncipováno s vědomím cíle a příběhy, které vám vyprávíme, vás mají dovést na vyšší úroveň vědomí. To je naším úmyslem.

    

Slova, která volíme, a koncepce, o nichž mluvíme, jsou spouštěcími mechanismy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech. Vaše těla čekají, až budou položeny otázky, aby mohla začít resonovat s odpověďmi, které jsou ve vás - aby se buněčná paměť ve vašich tělech mohla začít rozpomínat na to, co dávno ví. Teď, když k vám promlouváme, začnete se rozpomínat.

 

Od promlouvání k vám si slibujeme, že rozšíříte svou definici reality, avšak nikdy neberte věci doslova. Vždy sledujte větší spirálu, kterou chceme vytvořit a která vám umožní vidět větší obraz. Nikdy se nezastavujte tam, kde definujeme nějakou myšlenku, protože my jsme zde prostě proto, abychom otevřeli vaše paradigmata a otřásli vašimi mřížemi, abyste začali nacházet aktivaci skutečného vědění, pravého vědění, které je uloženo ve vás. Tam jsou veškeré údaje a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili.

    

Chceme vám předkládat myšlenky k úvaze. Chceme vás povzbuzovat, abyste neulpívali na jedné myšlence a abyste přijali i to, co váháte přijmout nebo čeho se bojíte. Uvědomte si, že když čelíte takzvaným temným či stinným stránkám v sobě, vytváříte tak příležitost k osvobození pro všechny zúčastněné. Tak se vracíme k první a poslední zásadě: myšlení tvoří. Ať se octnete v jakékoli situaci, dostala vás do ní síla vašeho myšlení. A je to také ničím nedotčená víra, že myšlení tvoří, která promění vaši zkušenost a planetární existenci.

    

Doporučujeme vám, abyste položili pár otázek každému, kdo hýří definicemi a vykládá vám absolutní pravdy. Je důležité vyslechnout mnoho různých názorů a mnoho různých příběhů. Vždy si vyslechněte příběh člověka a pak zkoumejte, jestli vám zní pravdivě. Bude vám něčím prospěšný, napomůže vašemu vývoji ?  Jedna z věcí, kterou s oblibou učíme, je, že je na vás rozhodnout se, co máte dělat. My vám jen poskytujeme informace, je na vás, abyste se rozhodli, co s nimi. Vy řídíte svůj život, ne my.

    

Rádi se pyšníme, že jsme dobří vypravěči. Ve způsobu, jímž předkládáme údaje, je jistá důvěryhodnost a jistá senzačnost. Ale příběh, která vám v nějakém okamžiku vyprávíme, není jen příběhem. Není samoúčelný a není jedinou pravdou. Je to jen zlomek, jen dílek většího obrazu.

    

Ať vám vyprávíme jakýkoli příběh, můžeme vám zaručit, že za rok vám budeme vyprávět příběh úplně jiný, protože za rok budete schopni vnímat věci daleko velkolepějším způsobem. Tak i příběh se bude neustále vyvíjet. Vaším úkolem bude najít uvnitř tohoto příběhu svou identitu, zjistit, co víte - ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Důvěřovat tomu, co víte, je imperativní požadavek, protože vědění je vaší spojnicí s Prvotním Stvořitelem. Jeden každý z vás si musí uvědomit, až se začnete rozpomínat na svou roli, že váš život je o něčem.

    

Vy sami jste si zvolili to, že jste zde. Jste tu s úkolem aktivovat paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí stvoří. Jste potřební. Připravovali jste se na tento úkol po celý život, nepřišli jste nepřipraveni. Všechno, co teď potřebujete vědět, je ve vás, a vaším úkolem je vzpomenout si na svou přípravu. V tomto životním čase se nebudete dozvídat nové informace. Jak jsme již řekli, toto je život, v němž se budete rozpomínat na to, co už víte, a my jsme tu jen proto, abychom vám to připomněli. To je součástí našeho úkolu.

 

 

 

(2)

 

DVĚ

 

NA CESTĚ PRVOTNÍHO STVOŘITELE

 

 

Lidstvo je experiment. Lidstvo bylo vyprojektováno tak jako všechno ostatní, co existuje v rámci Stvoření. Prvotní Stvořitel začal před dávnou dobou experimentovat se Stvořením v tomto vesmíru za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Prvotní Stvořitel vnesl živoucí energie a esence - prodloužení sebe sama - do tohoto vesmíru a dal těmto substancím požehnání, kterými byl obdařen sám. Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako ZÓNA SVOBODNÉ VŮLE, v níž bude vše dovoleno.

    

Prvotní Stvořitel řekl těmto prodloužením sebe sama: Běžte a tvořte a přiveďte to vše zpět ke mně.“ Byl to docela snadný úkol, že ?  Jinak řečeno, Prvotní Stvořitel říkal: Udám vám dar ze sebe. Běžte a dávejte ze sebe velkoryse tak, aby vše, co v tomto vesmíru stvoříte, chápalo svou podstatu jako mou identitu.“     

    

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

   

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady - zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje - aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby získaly reprezentace svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA, jimiž přispěly jednotlivé civilizace, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

    

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem, a spojené s ním. Světlo je informace. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se našla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

    

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

    

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

    

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi ?  Je to obrovský kus nemovitého majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat bez majitele ?

    

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří bohové stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí - protože Země je zónou svobodné vůle - přišli a ovládli ji. Bylo to jako přepadení nějaké firmy na Wall Street. Tito bohové stvořitelé přepadli Zemi asi před 300 000 lety - v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

    

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby domorodé druhy - lidé - byli informováni, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Proto je světlo informace a temnota je nedostatek informace. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím. Nedává vám to nyní novou představu o světle ?  Vyskytla se tu silná radioaktivita a nukleární akce a většina Země byla rozervána. Původní druhy, lidská stvoření, prošly obdobím naprosté zkázy a byly rozprášeny.

    

Noví bohové stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje má vědomí.

    

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Tak jako jablka mohou být vypěstována a snědena mnoha způsoby, různými způsoby může být připraveno a stráveno i vědomí.

    

Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

    

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty je sytily, stimulovaly a udržovaly je u moci.

    

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je může sytit a udržet je u moci.

    

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA - s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

    

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné pápěří energie které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel - jako optická vlákna - vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás informovalo, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

    

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako elektrický plot, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla - informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

    

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy ?  Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky - inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

    

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět - do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí - ve jménu představitelů světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA pozměněné lidské rasy. Je to úžasný příběh. Mohl by vyjít s palcovými titulky.

    

Původní plánovatelé nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají ?  Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla světlo - jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků - do míst, kde bylo ztraceno. Světelná rodina začala s prací zde, v soustavě, které se nedostávalo světla a informací. Mutací lidských zákonů tyto tvořivé kosmické paprsky začaly bodat lidská těla, jednoho jedince po druhém, pak skupinu po skupině. Jmenované informační frekvence byly přineseny na tuto planetu ve velmi malých množstvích. V jistých dobách se vedly bitvy o zamezení vstupu světla neboli informací, které vždy chtěly být vyjádřeny. Původní plánovatelé věděli, že z kosmického hlediska to pro ně byla lekce, když dovolili, aby jim bohové stvořitelé vzali jejich projekt.

    

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu, v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

    

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme ?  VY !  Jakožto členové Světelné rodiny jste odpadlíci. Jste narušitelé systému, jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoliv se bát. Rádi se účastníte dění a působíte potíže. Vaše větev Světelné rodiny je proslulá. Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci, a tak přinášíte informace. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač. Přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých těl, do těl, která obýváte jako lidé. Jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

    

Jste zakódováni, a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Právě teď to činíte. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, jejichž paměť se právě začíná vynořovat.

    

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli GIGANTICKÝ. Země napomáhá, svým způsobem, evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. Právě tam se začíná plán naplňovat, a to, co se děje na Zemi, ovlivní mnoho, mnoho světů.

 

Jako členové světelné rodiny jste mnohokrát dobrovolně přišli na Zemi - v mnoha převlecích a v mnoha různých časových referenčních systémech - abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Potřebujete zažít Zemi a připravit se na chvíli, kdy začne docházet ke změně frekvence a vy se vtělíte ve velkém počtu, abyste provedli plán.

    

Světelná rodina se všude začíná sjednocovat. Všichni se musíte zaměřit na to, co máte společné, nikoli na to, co společné nemáte. Jako členové Světelné rodiny neutrálně přinášíte informaci na planetu, abyste stimulovali svůj vlastní růst. Potřebujete to - protože váš růst ovlivňuje růst planety.

    

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. V tuto chvíli jsou milióny z vás na planetě pověřeny úkolem, souhlasili jste, že ponesete frekvenci, abyste daný úkol provedli. Hrstka z vás se stává nedotčenými a tato hrstka ovlivňuje ostatní. Brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem.

    

Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem, jehož se jedinec může účastnit, a uskuteční se zrychleným tempem v příštích dvaceti letech. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

    

Sedm z těchto center se tradičně umisťuje v těle, pět z nich leží mimo tělo. Jsou obecně známy jako vaše čakry a jsou spojeny s rotací dvanácti nebeských těles, která v tuto chvíli znáte ve své Sluneční soustavě - dvanácti nebeských těles, které vibrují v trojrozměrném prostoru. Těchto dvanáct nebeských těles rotuje informacemi - rotují spolu se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru, rotují spolu s otáčením DNA ve vašem těle.

    

Až se lidská DNA začne přebudovávat na dvanáctiřetězcový systém a podle této informace se bude jednat, vznikne ohromná moc. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí - a tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu - změní tvář vesmíru.

    

Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací. Jakmile budete jako členové Světelné rodiny schopni vnést tento proces do svých těl, dokážete integrovat svých dvanáct informačních center. Začnete chápat, že to vy vytváříte své zkušenosti, a naučíte se být vědomými stvořiteli. A co víc, stanete se vědomými pamětníky toho, kdo jste.

    

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se Sluneční soustavou, jedenáctá s Galaxií a dvanáctá s jistým místem ve Vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

    

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých nových řádů světa“ a nastane chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to můžete jen pozorovat, s vědomím, že chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, aby mohl být přebudován se světlem, jako členové Světelné rodiny můžete chápat, že dochází k evolučnímu procesu a že ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi. Není to snad dobrý plán ?

 

 

 

(3)

 

TŘI

 

KDO JSOU VAŠI BOHOVÉ ?

 

 

Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které se během doby vyvinuly a získaly nejrůznější schopnosti a funkce, jež měly sloužit jejich potřebě tvůrčího vyjádření. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost, a tvořivost na sebe bere mnoho forem.

    

Před mnoha věky byla Země jen pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto Vesmíru a vy jste je označili termínem Bůh. Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního Stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je Prvotní Stvořitel na své cestě.

    

Chápeme sami sebe jako prodloužení Prvotního Stvořitele - neustále shromažďujeme informace, vydáváme se na dobrodružství a děláme všechno, co potřebujeme, aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního Stvořitele. Protože živíme Prvotního Stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením..

    

Nikdy jsme se k identitě Prvotního Stvořitele nedostali příliš blízko, ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního Stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního Stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné, a proto se o to snažíme.

    

Evoluce vědomí a schopnost nést informace, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti Prvotního Stvořitele. Noho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s Bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního Stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního Stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schopno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují Boha, jsou jen jeho nepatrnou částkou.

    

Dokonce i Prvotní Stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní Stvořitel neustále zjišťuje, že jen dítětem jiného Stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu Stvořiteli. Důvěřujete-li tomu, co víte, aktivujete Boha v sobě.

    

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli byrokratické politické struktury, která působí ve vesmíru.

    

Je důležité, abyste pochopili, že existují byrokracie či hierarchie a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To, co nazýváte jedním rokem, může pro jiné být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pár tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha opět vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok - velké překvapení.

    

Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem - bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluutvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh.

    

Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí, které jste označili termínem Bůh. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí - energií. Z naší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

    

Na Zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb.

    

Kdo byli tito bohové z dávných časů ?  Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali, Bohy.

    

Tyto bytosti si po celé věky předávaly pradávné kultury mnoha společností, zpodobňovaly je jako okřídlené bytosti a světelné koule. Svět je protkán narážkami, klíči artefakty naznačujícími, kdo byli vaši bohové. Ale ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Bylo vám řečeno, že tyto bytosti jsou praví bohové, a vy jste se je učili uctívat, poslouchat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví, pravda, která zcela promění váš pohled na svět. Běda těm, kdo nechtějí přihlížet. Ozvěny tohoto šoku převrátí svět.

    

Bohové stvořitelé, kteří ovládali tuto planetu, mají schopnost vzít na sebe fyzickou podobu, přestože většinou existují v jiných dimenzích. Udržují Zemi na jisté vibrační frekvenci, zatímco vytvářejí emoční traumata, jimiž se živí. Existují bytosti, které si cení života víc než všeho ostatního, a existují bytosti, které si života necení a nechápou své spojení sním.

    

Vědomí živí vědomí. Pro vás je těžké tuto myšlenku pochopit, protože se živíte potravou. Potravou pro jiné bytosti je vědomí. Veškerá potrava obsahuje v nějakém okamžiku svého vývoje vědomí, ať ji smažíte, vaříte nebo trháte na zahradě, požíváte ji, abyste se nasytili. Vaše emoce jsou potravou pro jiné. Když jste ovládáni, abyste vytvářeli zkázu a šílenství, vydáváte vibrační frekvenci, která je živobytím pro tyto jiné, protože takto se živí.

    

Jsou i bytosti, které se živí vibracemi lásky a rády by na této planetě potravu lásky znovu zavedly. Chtěli by změnit tento vesmír ve frekvenci lásky, aby měl příležitost vydat se rozsévat nové světy.

    

Představujete světelnou skupinu odpadlíků a souhlasili jste, že se vydáte zpět na tuto planetu. Máte jistý úkol. Přicházíte do svých fyzických těl, přebíráte je a zamýšlíte, silou své duchovní identity, tato fyzická těla změnit. Vy všichni jste si pečlivě vybrali genetické linie, které vám umožní rychle s tímhle vším začít. Každý z vás si vybral genetickou minulost, jíž kráčely všichni členové Světelné rodiny.

    

Když lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království a ještě chápaly mnohé reality, měly schopnost být multidimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě probudíte.

    

Bohové tuto realitu přepadli. Tak jako lupiči firem ve vaší době přijdou a prostě převezmou nějaký podnik, třeba proto, že má bohatý penzijní fond, tak i tato planeta měla bohaté fondy v době, kdy se zmínění loupeživí bohové objevili. Aby vás přiměly věřit, že jsou bohové s velkým B, geneticky vás upravili.

    

Tehdy byla Světelná rodina z planety vyhnána a rozprášena, a tým temnoty, který jednal z nevědomosti, uchopil moc. Vaše těla nesou strach a vzpomínku na touhu po vědění, které tito bohové představovali a které vám vzali. Bohové, kteří to udělali, jsou nádherné kosmické bytosti. Ovládají mnoho druhů manipulace a pracují s realitami mnoha různými způsoby. Lidé ve své nevědomosti začali nazývat tyto kosmické tvory Bohy s velkým B.

    

Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh s velkým B je ve všech věcech. Měli jste co do činění jen s bohy s malým b, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást, a kteří uvažovali o Zemi jako o nemovitosti, o místě, které si přivlastnili na galaktickém předměstí tohoto Vesmíru svobodné vůle.

    

Před přepadením jste mívali mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace, byl interdimenzionální a dokázal mnoho věcí. Když přišli bohové nájezdníci, zjistili, že místní biologický druh ví příliš mnoho. Místní biologický druh měl schopnosti, které se až příliš podobaly vlastnostem těch, kteří se vydávali za Bohy.

    

Biogenetická manipulace byla provedena a nastala všeobecná zkáza. Na planetu byly přineseny pokusné varianty biologických druhů, jejichž původní databáze byla rozptýlena, ale nikoli zničena. Kdysi byla vaše DNA nedotčena. Byla jako nádherná knihovna, kde jsou veškeré informace katalogizovány a roztříděny, takže okamžitě můžete najít, co chcete. Když došlo k biogenetické změně a data byla odpojena, bylo to, jako by někdo schoval katalog a strhal všechny knihy z přihrádek a naházel je na hromadu na zem, takže nebyly nijak uspořádány. Takto byla před dávnými dobami vaše DNA dezorganizována a narušena nájezdníky.

    

Teď vám vyprávíme příběh, a je to skutečně poutavý příběh. Nemluvíme teď k vaší logické mysli, nýbrž k vašim paměťovým bankám, takže se můžete začít rozpomínat na svůj podíl na tomto příběhu. Takto můžete v průběhu celého procesu začít chápat, co se stalo a kdo jste.

    

Veškeré genetické informace byly zpřeházeny, neměly žádný řád, ale zůstaly v buňkách. Jediné informace, které vám zůstaly, abyste si měli s čím hrát a mohli nadále fungovat, byla dvojitá šroubovice. Mnoho databází podél dvojitého řetězce bylo uzavřeno, takže jste začali fungovat s velmi malým množstvím informací. Byli jste snadno manipulovatelní a snadno ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za Boha s velkým B.

    

Jisté entity vzaly existující biologický druh, který byl vskutku nádherný, a přebudovali jej pro své účely, pro své potřeby. Narušili informační frekvenci v lidských bytostech, změnili jim DNA a dali vám dvojitou šroubovici, abyste mohli být drženi v nevědomosti. Vaše přístupová frekvence byla prostě odpojena, abyste nemohli naladit své vlastní rádio.

    

Tito bohové stvořitelé změnili DNA v lidském těle, což je inteligence, technický nákres, kód. Když nějaký kód nemá kde působit, nemůže se vyvolat v existenci a vyjádřit se v ní. Když jste zamčení v maličké místnůstce a nemáte prostor, abyste mohli vyrůst, nikdy nemůžete vyjádřit sami sebe. Posledních mnoho tisíc let byl váš kód vtěsnán do velmi omezené DNA.

    

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů pobytu na Zemi právě teď je skutečnost, že zrovna probíhá reorganizace a přeměna vaší DNA. Na planetu dopadají kosmické paprsky, takže tato změna je vysílána a probíhá uvnitř těla. Zpřeházené údaje obsahující historii a uvědomění Živoucí knihovny se právě skládají.

     

DNA se vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje se ve vašem těle organizují elektromagnetickou energii od Prvotního Stvořitele. My jsme zde, abychom tento proces ve vás pozorovali, pomáhali vám a sami se také vyvíjeli.

    

S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která nechá do vašeho vědomí proudit mnohem více údajů. Probudíte mnoho mozkových buněk, které dosud spí, a budete užívat své úplné fyzické tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali doposud.

    

Každé místo na planetě je touto změnou, tímto uvědoměním zasaženo. Ti z vás, kdož jste Strážci světla a kdo chcete zcela změnit současnou realitu a vnést sem různé možnosti volby, máte v sobě ukotvenu frekvenci. Pokud nebude ukotvena a pochopena, může vyvolat chaos. Proto se musíte uzemnit.

    

Chaos přináší stav reorganizace, pokud je užíván správně. Čas se hroutí a energie je stále větší a větší. Přišli jste sem především proto, abyste tuto energii použili. Budete razit cestu vědomí tím, že vezmete zmíněnou energii do svého těla, a tím budete pomáhat ostatním, aby nemuseli procházet tím, čím procházíte vy.

     

Mnozí lidé začnou cítit tuto energii náhle bez jakékoli přípravy. Vy všichni na tuto planetu přitahujete světlo, které znamená údaje a informace, a s tím razíte nové cesty vědomí, aby je prozkoumalo, a to bez jediného slova.

    

Nové cesty vědomí vytvářejí nové reality, nové možnosti a nové způsoby žití a bytí. Proto je zhroucení vaší společnosti nevyhnutelné - neobsahuje světlo, neobsahuje multidimenzionální možnosti, omezuje vás a vy už jste z toho unavení.

    

Bohové stvořitelé jsou kosmické bytosti, které mají svůj domov v kosmu. I oni se vyvíjejí. Jsou takoví, kdo by je rádi vystrnadili z klubu bohů stvořitelů“, protože cítí, že si tito bohové neváží života, který stvořili. Před převratem před 300 000 lety zde působili mnozí z původního týmu, aby sem vnesli informace a vytvořili obrovské informační středisko, které mělo sloužit k propojení mnoha galaktických systémů. Pak došlo mezi bohy stvořiteli k velké válce a kosmické bytosti, jejichž historky jsou v prastarých rukopisech na této planetě, boj vyhráli. Přišli sem, protože chtěli tuto planetu z mnoha svých vlastních důvodů. Ve vesmíru Prvotního Stvořitele je všechno dovoleno. Protože je všechno dovoleno, lze se hodně naučit.

    

Někteří bohové stvořitelé uzavřeli sňatky a spojili své rodové linie, tak jako různí monarchové a královské rodiny na evropském kontinentu uzavírali sňatky a spojovali království. Bohové stvořitelé mísili jeden druh s jiným, aby zjistili, co mohou vytvořit. Nezapomeňte, že rozuměli genetice a že všechny věci byly stvořeny manifestací a použitím životní síly a pochopením, jak životní síly fungují. Pochopit, jak veliký to byl projekt, je v tuto chvíli nad vaše možnosti.

     

Kdo jsou bytosti, které přišly a zničily původní plány pro Zemi ?  Kým jsou kosmické bytosti, kterým občas říkáme Černá trička ?  Když hovoříte o silách temnoty, buďte laskaví. Nemluvte o nich, jako by byli špatní. Pochopte, že jsou prostě neinformovaní a že vytvářejí systémy, které jsou neinformované, protože se domnívají, že tak jednat musí. V jisté době bojovali a oddělili se do vědění, takž teď se zoufale drží svého existujícího vědění a života tak, jak ho vyvolali v existence. Je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života, život který jiného života využívá. Jsou to plazi.

    

Zmíněné kosmické bytosti byly zčásti lidmi a zčásti plazy. Říkáme jim Ještírci, protože se snažíme věci trochu odlehčovat a vnášet do nich trochu humoru, abyste je nebrali tak vážně a nebyli příliš rozrušení. Nejsme zde proto, abychom vás děsili - jsme tu proto, abychom vás informovali. Vy to všechno uvnitř víte a s tím, jak začnete otvírat historii toho, kdo jste, někteří z vás získají přístup k paměti plazů. Podléháte bludu, že se vždy vtělujete jako lidé. Vtělujete se, abyste zažili stvoření, abyste shromažďovali informace o stvoření a kolektivně je pochopili. Rozhodně neprocházíte jen jednou zkušeností. Bylo by to jako obědvat celý život v jedné restauraci a říkat: Vím o jídle všechno.“ Je to pošetilost. Začněte rozšiřovat své hranice a uvědomte si, že musíte prožít mnoho věcí. Inteligence je ve veškerém životě.

    

Bohové na sebe berou mnoho podob, a všichni nejsou Ještírci. Existují i bohové stvořitelé, kteří jsou jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobni ptákům a plazům. Někteří přišli z kosmu a pracovali s energií ptáků v mnoha různých kulturách. Pohleďte na kresby dávných kultur v Egyptě, Jižní a Severní Americe a uvidíte znaky ptáků a plazů. V jisté době ptáci a plazi spolupracovali, v jiných dobách spolu bojovali. Až pochopíte víc, příběh se bude rozšiřovat. Začnete se rozpomínat na svou historii.

    

Bohové stvořitelé jsou s vámi těsně spojeni. Když se rozhodnete stát se rodičem, souhlasíte s tím, že se budete učit od svých dětí, že budete zodpovědni za jejich prospěch a že je budete učit, aby se naučili zodpovídat samy za sebe. S bohy stvořiteli je to stejné. Tím, že pozorují váš růst, dozvídají se o životě, dozvídají se o tom, co stvořili, učí se být dobrými rodiči, abychom tak řekli.

    

Někteří bohové stvořitelé stvořili život jen proto, aby se postaral o ně a o jejich potřeby. Sytili se vašimi emocemi. Jedno z velkých tajemství, které vám bylo jako biologickému druhu zatajeno, je o tom, jaké bohatství doprovází emoce. Byli jste nasměrováni, abyste nezkoumali emoce, protože prostřednictvím emocí byste na všechno přišli. Vaše emoce vás spojují s vaším spirituálním tělem. Spirituální tělo je samozřejmě nefyzické, existuje v multidimenzionální sféře.

    

Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie zvenčí pracují na proměně planety. Tyto energie vás potřebují. Nemohou planetu změnit zvenčí - planeta se musí změnit zevnitř. Tyto energie prostě vnášejí tvořivé kosmické paprsky, které pronikají vaším tělem a vytvoří ve vašem těle evoluční skok. Jakmile pochopíte správné užití emocí a začnete získávat kontrolu nad svou frekvencí, budete schopni tyto paprsky vysílat. Pak už nebudete v tomto plánu existence potřebovat frekvenci strachu.

    

Až frekvence strachu na této planetě začne ubývat, bude vyhlášeno mnoho aktivit, které mají vyvolat navýšení strachu, protože ti, kdo žijí z frekvence strachu, budou ztrácet svou výživu, svou potravu. Pokusí se reinstalovat tuto frekvenci, než změní svou potravu na frekvenci lásky. Ještírci vybavili Zemi prostředky, které mohou vysílat a zesilovat emoční vichřici na této planetě. Tato vichřice jim bude seslána a nějak je bude udržovat.

    

Když se chcete dostat na nějakou planetu, musíte mít bránu nebo cestu, která by vás tam zavedla. Můžete cestovat v kosmu, řekněme na Jupitera, ale když nenajdete bránu, která vás vpustí do referenčního časového systému planety, můžete přistát na tělese, které vypadá opuštěné a bez života. Brány vám dovolí vstoupit do dimenze planety, kde existuje život. Tyto brány vedou do časových koridorů a slouží jako zóny multidimenzionální zkušenosti.

    

Na Zemi existovaly různé brány, které dovolily různým druhům, bohům stvořitelům kosmu, aby sem vstoupili. Jedna z velkých bran, o kterou se právě bojuje, je Střední východ. Když si v duchu projdete historii Země, pochopíte, kolik náboženských a civilizačních dramat touto branou prošlo. Je to velká brána - má poloměr asi tisíc mil. Proto se toho na Středním východě tolik děje. Je to brána, kterou používají někteří Ještírci.

    

Ještírci zmíněnou bránu do jisté míry kontrolovali. Užívali dané území k výstavbě svých podzemních základen a umělých jeskyní, z nichž operovali. Dávné civilizace v Mezopotámii mezi řekami Eufrat a Tigris byly kolonií mimozemšťanů, kudy byla uváděna jistá civilizace. U ústí tohoto území leží Kuvajt. Je to brána, která vyžaduje manipulaci lidské populace, aby sloužila potřebám jiných.

    

Uvnitř populace Ještírků jsou dobří i zlí jedinci. Proč vám to všechno říkáme ?  Proč to potřebujete vědět ?  Potřebujete to vědět, protože realita Ještírků sem opakovaně vstupuje a mísí se s vaší realitou. Součástí vašeho evolučního skoku ve vědomí je nejen ponořit se do lásky a světla a jíst každý den sněhové pusinky se zmrzlinou. Musíte pochopit, jak složitá je realita, kolik různých forem reality tu je a jak jsou všechny vámi. Musíte s nimi žít v míru a splynout s nimi, abyste vytvořili implozi spojení vaší duše. Tak se můžete vrátit k Prvotnímu stvořiteli.

    

Budete mít spoustu příležitostí posuzovat mnoho věcí a označit je jako špatné. Ale když budete posuzovat a označovat, nezakusíte nové reality. Vždycky si pamatujte, že toto je zóna svobodné vůle a že existuje božský plán, který bude posledním plánem, poslední kartou k vynesení. Musíte mít na paměti, že tato poslední karta bude eso.

    

Povaha dramatu na této planetě je docela zajímavá. Kdykoli dojde k modulaci frekvence existujícího systému, jistý magnetismus naopak z tohoto systému odchází. Tento magnetismus předá veškerou energii, která kdy s tímto systémem souvisela, zpět, aby mohla být částí evolučního systému. Vy si pro sebe magnetizujete vše, co jste kdy prožili, abyste ve vztahu k těmto prožitkům mohli cítit všechno, co cítit potřebujete.

    

Bohové stvořitelé z pradávných časů jsou sem opět přitahováni díky božskému plánu. Musí se ho účastnit a pochopit, že jejich frekvence budou změněny. Brání se tomu, stejně jako mnozí lidé. Oni ovšem vytvářeli své reality sami. Tito bohové stvořitelé posledních 300 000 let zapomněli, kdo je stvořil !  Zapomněli na své bohy.

    

Vy, jako členové Světelné rodiny jste nezapomněli. Vaším úkolem je pochopení: Vnést na planetu porozumění a pochopení, které stabilizuje energii a generuje energii k tvoření. Světlo je na této planetě podhodnocováno a tito bohové stvořitelé podhodnocují vás. Dokonce i ve své skvělosti mají slepé skvrny. Jsou tak vyzbrojeni mocí, že bojují mezi sebou.

    

Bohové stvořitelé se vzdali části sebe samých a zaštítili se a vyzbrojili svým projektem. Vy jste s těmito bytostmi spojeni, protože jste jejich prodloužením neboli operativní silou. Jste zde nejen proto, abyste jednoduše ovlivnili realitu zvenčí, ale také zevnitř. Právě na tohle máte v úmyslu si vzpomenout.

    

Bohové stvořitelé se vracejí, aby vás znovu přepadli, protože nechtějí hladovět. Pochopili, že skrze vás dochází k infiltraci systému, a tak jsou tu, aby způsobili ještě větší zkázu a strach, aby znovu o toto území bojovali. Jejich zdroj potravy je pro ně velmi důležitý. Ztrácejí kontrolu nad planetou, a tak se vracejí ke své hlavní bráně na Středním východě, kde mají pod zemí své hnízdo, aby šířili strach a chaos.

    

Původní plánovatelé si přejí znovu přinést na tuto planetu svobodu volby frekvence. Bohové, kteří tu vládli v tomto posledním vývojovém období, užívají modulace frekvence a nedovolují svobodu volby. Okrádají vás o vaši psychickou energii tím, že vám poskytují falešný obraz reality v každém ohledu, který si jen dokážete představit. Neříkáme, že tito bohové jsou špatní. Prostě vás jen informujeme o událostech, které se dějí, a jak nevinně jste se do těchto událostí dostali. Neuvědomujete si, že tyto situace jsou inscenované, aby vás přiměly myslet nebo cítit jistým způsobem a vibrovat s jistým vědomím.

    

My hrajeme stejnou hru. Když se ohlédnete zpět na to, co jsme udělali, cožpak jsme záměrně nepřipravili plán, jak vám modulovat frekvenci ?  Cožpak jsme vás nechytili do pasti, nenalákali a nepřesvědčili o vaší svobodné vůli, abyste si mohli vybrat vibrace na jisté frekvenci ?  Udělali jsme totéž, co stavitelé.

    

Měli byste raději všichni odhodit své staré definice Santa Clause. Stejným způsobem, jakým jste se dozvěděli pravdu o velikonočním králíčkovi a Santa Clausovi a víle kmotřičce, zjistíte, že existují zástěrky, historky pro veřejnost, idealizované verze kolem mnoha z těchto energií, které jste uctívali jako bohy.

    

Převládající energie na této planetě vysává vaše systémy víry podle své vlastní vůle. Směruje neuvěřitelná množství energie směrem ven, a tato energie je živá. Bylo vám řečeno, že všechny vaše myšlenky vytvářejí svět: Jsou skutečné - někam se ztrácejí. Právě v tuto chvíli je tu pět a půl miliardy lidí, kteří myslí. Tolik  je živé energie na Zemi. Jaké je převládající cítění této energie a o čem ji lze přesvědčit, aby to dávala najevo, nebo ji k tomu přinutit ?

     

Nejsme tu proto, abychom říkali, kdo má pravdu a kdo ne, a kdo je kdo v rámci této hierarchie. Chceme jen rozbít vaše iluze, bouchnout vám vaše balónky, pokud jde o to, k čemu jste byli vedeni, abyste tomu věřili. Nechceme tvrdit, že je to špatné, chceme prostě navrhnout, abyste mysleli na vyšší úrovni.

    

Sami ucítíte značnou ztrátu, která se projeví v této převládající energii, když více a více z vás nebude vibrovat podle jejího plánu. Pomyslete na to, co můžete dělat, když překonáte frekvenční modulaci nebo naléhání vaší logické mysli a když se s neposkvrnitelností jasně prokážete jako Strážci frekvence. Pamatujte, že identita jako frekvence je souhrnem vysílání vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl jako elektromagnetických pulsací. Pokaždé, když začnete vlastnit to, co vám někdo odsával, a budete to pěstovat podle své vůle, měníte vibraci na planetě.

    

Jde o jednu z věcí, v nichž jste velice zdatní jako narušitelé systémů. Nechceme diskreditovat nebo zlehčovat to, co jste doposud užívali jako nástroje, chceme jen, abyste prostě přerostli své staré nástroje. Část vaší úcty a loajality patřila systémům víry, které vám už  nemohou sloužit, stejně tak jako přijde doba, kdy každý z vás pokročí za stupně, jimiž vás provádíme teď. Další energie bude moci říci: Jo, to když vám Plejáďané ukazovali tohle, to bylo fajn. Vedli vás sem a tam. Dovolte, abychom vás vedli dál.“ Vývoj se nedá zastavit, protože nic nebylo dáno planetě, která představuje poslední slovo, pokud jde o pravdu.

    

Až budete procházet historií své plazí minulosti, zjistíte, že mnoho vlivných postav v patriarchálním systému historie patřilo do rodiny plazů. Stejně tak jako všichni lidé nejsou špatní, platí to i o plazech. Nejsou o nic méně součástí Prvotního Stvořitele než vy a jejich vzhled a fyziologie není o nic horší. Mistři genetici mohou na sebe brát nejrůznější podoby. Je obecně uznáváno, že práce s izolovaným biologickým druhem je tak obtížná zčásti kvůli šoku, který se může dostavit při úplném odhalení pravdy.

    

Existovalo mnohem více bohů stvořitelů, z nichž jen někteří měli lidskou podobu. V současné době vaše nejhorší stavy neklidu a nepokoje pocházejí od bytostí plazího typu, protože vám připadají nejvzdálenější.

    

Bylo naším úmyslem rozšířit vaši představu o tom, kdo jsou vaši bohové, protože bohové se vracejí na Zemi. Proto planeta prochází takovým vírem zmatků. Až se naučíte podržet frekvence přicházející z kosmických paprsků, budete na setkání s těmito bohy připraveni. Jak jsme řekli, někteří z nich už jsou zde. Chodí po vašich ulicích a pracují ve vašich akademiích, ve vaší vládě a na jiných místech. Jsou zde, aby pozorovali a směrovali energii. Někteří si přicházejí pro velkou pomoc a někteří jsou zde, aby se učili a vyvíjeli. Někteří nemají ani stín žádných úmyslů.

    

Musíte pochopit, jak se rozlišují mimozemské energie. Toto je vesmír svobodné vůle, proto jsou zde povoleny všechny formy života. Pokud se vás nějaká energie pokusí zastrašit, manipulovat s vámi nebo vás kontrolovat, není to energie, s níž by bylo ve vašem nejvyšším zájmu spolupracovat. Pouhý fakt, že někdo dokázal vyvinout mnohé fantastické a zdánlivě magické schopnosti, ještě nutně neznamená, že je tato entita spirituálně na výši. Naučte se rozlišovat.

    

Žijete v nejdůležitější době, kdy energie ožívá. Vše, co cítíte, je důsledkem vašeho ožívání a probouzení vašich skrytých možností. Vichry vanou a ukazují vám, že ve vzduchu panuje nepokoj. Bohové jsou zde. Ti bohové jste vy sami.

    

Až se začnete probouzet a chápat svou historii, začnete otevírat své prastaré oči. Jsou to oči Horovy, které nehledí lidskýma očima, ale z pohledu boha. Vidí propojenost a smysl všech věcí, neboť tyto prastaré oči mohou nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz, celou historii. Až v sobě otevřete své prastaré oči, budete se moci spojit nejen s celou svou osobní historií, ale dokážete se spojit s historií planetární, galaktickou a vesmírnou. Pak teprve zjistíte, kdo jsou vaši bohové.

 

 

 

(4)

 

ČTYŘI

 

VZPOMÍNKY V ZÓNĚ SVOBODNÉ VŮLE

 

 

Kdysi dávno existovaly bytosti, které chtěly něco stvořit. Aby to dokázaly, musely jít a zcela nepatrně změnit část Stvoření. Tyto bytosti pracovaly pro světlo, byly s ním spojeny a pečlivě tento aspekt vědomí chránily. V různých dobách se tito Strážci světla setkávali, pracovali společně a jejich cesty se křížily v různých oblastech reality. Plánovali, půjčovali si projekty a pak určovali dobu, kdy jejich plán vstoupí v platnost.

    

Jistí členové tohoto světelného týmu vypočítali pravděpodobnosti týkající se Prvotního Stvořitele: Co by Prvotní stvořitel udělal, kde by Prvotní stvořitel jednal a jak by ho bylo možno stimulovat. Tyto entity chápaly, co se dá se světlem dělat, a svůj plán pečlivě zaranžovali. Po několik set tisíc let byly tyto bytosti cvičeny, aby dokázaly plán provést. Jeho součástí bylo být připraven na kosmický skok, který jak předvídali, nakonec přijde od Prvotního Stvořitele.

    

Pak nastala fáze výběru a příprav, byl vytvořen plán akce a začal výcvik. Bylo třeba se hodně naučit, než plán bude moci být proveden, protože to byl smělý plán. Úmyslem Strážců světla bylo vnést světlo neboli vědění do reality, kde světlo není vítáno a kam se nehodí. Bylo to jako obout si jednu botu, která vám nepadne. Tyto bytosti měly plán, jak se připravit na chvíli, kdy se světlo bude hodit. Těmito bytostmi jste vy a ta chvíle je teď. Čas byl pečlivě zvolen a každý z vás ví v nejhlubší podstatě své bytosti, že jste sem přišli za jistým účelem. Přišli jste sem, abyste začali obrat, jímž uvolníte vše, co vás doposud poutalo k vaší realitě, co vás drželo jemnými nitkami jako ocelovými provazci a připoutávalo vás k představám o sobě a o vašem vztahu k vesmíru.

    

Pro ty z vás, kdo přišli uskutečnit plán a spolupracovat s vědomím světla, vaše chvíle právě nastala. Vaše jednání začíná v této chvíli. Vše, co je třeba udělat, je nechat tuto energii proudit do vašeho těla. Musíte touto energií začít vibrovat a vyčistit průduchy vašeho já, emoční energie, které jsou uzavřeny ve vašem fyzickém těle. Až začnete zkoumat své já, zjistíte, že existuje mnoho já, v nichž je možno cestovat po vnitřních dálnicích nebo vnitřním nervovým systémem vědomí.

    

Zjistíte, že vaše společnost byla velmi chytře vymyšlena tak, abyste nemohli poznat tuto nejintimnější, nejuspokojivější a nejvíce vzrušující část sebe sama. Jako Strážci světla vytvoříte možnosti reality a vnesete je do masového vědomí na této planetě. Uskutečníte to nejprve sami v sobě, vytvoříte vnitřní mír a vnitřní lásku tím, že přijmete, kdo jste a co jste všechno v životě udělali a co všechno vám bylo v životě uděláno. Přijmete tyto věci a integrujete je, protože budete vědět, že to jsou přesně ty situace, potřebné k tomu, aby vás dovedly do poslední fáze ukotvení světla.

    

Tenhle příběh je velmi starý a je uložen ve vašem těle. Součástí toho, co od vás požadujeme a co vám připomínáme, je otevřít tuto historickou pokladnici a stát se vnitřním archeologem. Buďte ochotni cestovat po cestách paměti tohoto života a mnoha jiných životů, abyste začali získávat obraz cíle vědomí.

    

Až začnete získávat obraz cíle svého vlastního vědomí a zjistíte, jak důmyslnými cestami jste putovali, kolik přestrojení jste užili, kolika akcí jste se zúčastnili, a naučíte se přijímat totalitu své bytosti. Až budete schopni přijmout chování, které není povznášející, přijmout svou sexuální identitu a přijmout to, jak jste si vážili života v mnoha různých životech, otevře se uprostřed vašeho těla čakra umístěná v okolí thymu, mezi čtvrtou a pátou čakrou. Právě tudy se konečně nervový systém otevře, tudy budou plynout informace, tudy začnete regenerovat tělo a přesouvat se do nepodmíněné lásky.

    

Až přijmete a prozkoumáte, čeho jste se účastnili, budete lépe chápat, co se právě na planetě děje. Pak dovolíte ostatním, aby tancovali podle písničky, podle které se v tuto chvíli nejlépe učí. Právě teď se na planetě hrají písně pěkně chaotické, a to vše má svůj účel. Účelem je posílit já, aby byl o úplně informováno o realitě. Já může jasně rozhodnout o cestě duše nebo o vaší osobní cestě realitou.

    

Původní plán pro Zemi byl, že bude střediskem výměny informací pro všechny galaktické systémy. Původní plánovači se tohoto plánu nevzdali. Byli členy Světelné rodiny a někteří z vás je znali velmi důvěrně. Na okamžik to pociťujte.

    

Chceme probudit vaši paměť. Chceme, abyste začali chápat velikost toho co se s vaším biologickým druhem na této planetě děje, takže budete moci jednat s klidem, znalostí a věděním. Původní plánovatelé jsou schopni vypočítat různé kursy a různé reality.

    

Jak jsme se již zmínili, ve vesmíru svobodné vůle je vše Prvotním Stvořitelem dovoleno. A tudíž, protože čas, jak ho znáte, mimo váš lokální sektor neexistuje, byly věci ponechány samy sobě, aby se vyvinuly. Takže vám, lidem, připadá, že je to už hodně dlouho, co na Zemi byly nějaké kosmické planetární vzrušující události. V rámci většího plánu evoluce to tak dlouho není, ale protože jste uvězněni v časovém referenčním systému Země, připadá vám to jako dlouhá doba. Světlo dodává informace a tma informace zadržuje. A tak v dobách, které přicházejí, až se budete pohybovat mimo trojrozměrný svět, bude pro vás snadné rozlišit, kdo je kdo a co je co. Vše, co potřebujete, bude ROZLIŠIT, jestli je něco světlé a zda se vám dostane informací, nebo jestli je to temnota a vy budete dezinformováni, mylně informováni a nebo vám informace budou záměrně odepřeny.

    

Tma a světlo pocházejí od Prvotního Stvořitele, který stvořil celý houf bohů stvořitelů, aby šli a činili, co jim kázal. Dal těmto bohům stvořitelům svobodu tvořit světy: Objevit, jak se tvoří život, jak se stát odpovědnými průvodci života a jak se stát rodiči planet v galaktickém systému, který stvořili. Naučit se být dobrým rodičem, to je neustále probíhající proces.

    

Bohové stvořitelé vzali a učinili sami sebe a živili své světy ze sebe. V Egyptě existuje historka o bohu, který masturboval a vytvořil svět. Bůh vzal sám sebe a vytvořil ze sebe malé identity, aby mohl být v tom, co stvořil, nikoli vně.

    

Vy všichni jste potřební k tomu, aby bylo možno získat přístup k části paměti, která je součástí bohů stvořitelů. Kdo jsou tito bohové ?  Kdo jsou oni bohové, kteří s nimi bojovali ?  Kdo jsou někteří z těch bohů, kteří sem přišli a ovládali vás ?  Součástí vašeho úkolu je získat přístup k vaší paměti.

    

Až se jmenované bytosti vrátí na Zemi, najdou se mnozí z vás, kteří se k nim obrátí a řeknou: Ano, to jsou skvělí bohové. Máme z nich báječný pocit. Jsou tak nádherní. Podívejte se, co dovedou.“ Někteří z oněch bohů zdánlivě spraví a spasí váš svět, ale ve skutečnosti jen vytvoří jinou formu autority a ovládání. My říkáme, že lidé do těchto entit vloží systém víry a paradigma. Objeví se rozsáhlý marketingový program, aby vám tyto entity byly prodány. Tento program už běží.

    

Vy nejste jako masy na Zemi, protože vy jste členy Světelné rodiny a víte věci, které ostatní nevědí. Vy možná víte, že zmíněné bytosti nejsou ze světla, a možná to víte do hloubi své bytosti. Možná vám bude ze společnosti, která tohle neví, špatně. Mnozí lidé budou jmenované bytosti uctívat, protože to bude vypadat, jako by se děly zázraky a jako by se odehrávala největší událost v historii světla. Bude se možná zdát, jako by lidstvo dostalo úplně novou příležitost, celý nový zlatý věk. Pak nastane veliké překvapení a lidé zjistí, že tyranie je mnohem horší než kdy předtím.

    

Účelem samozřejmě je, aby se všichni jednici stali suverénními a aby se planeta sjednotila. Ne každý tu změnu zvládne. Ne každý je ve vibraci, která chce v tuto chvíli působit v harmonii. Na Zemi se najdou i ti, kteří si budou připadat, jako by byli ve stavu extáze, až najdou to, co považují za novou autoritu, vyšší autoritu, nové paradigma, zvířecí božstva nebo cokoliv jiného. A tak Světelná rodina, která infiltrovala a pronikla na tuto planetu, vytvoří svou vlastní planetární sféru, svou vlastní Zemi.

    

Vy všichni se dozvídáte, co je to autorita. Kdo je šéfem bytostí, které zde právě jsou ?  Kdo je jejich Bůh ?  Kdo je jejich autorita ?  Ta autorita se vrací na Zemi. Pro Zemi z toho plyne poučení. Tyto bytosti, jež nejsou ani spirituálně informovány, ani chudí po spirituální stránce, popírají existenci duchovní síly. Vytvořili si vědecké zásady a techniku, která narušuje zákony spirituality.

    

Možná si myslíte, že když vy sami chápete království ducha a věříte v ně, každý člověk s tím, jak se bude vyvíjet, tuto informaci přirozeně přijme. Tak tomu ale není. Je možné stát se skvělým mistrem manipulace hmoty a reality bez pochopení spirituálních souvislostí. Je nesmírně důležité, abyste to pochopili.

     

Objeví se tu bytosti, které na tuto planetu přijdou z hvězd a jež budou mít schopnosti, v něž bude pro masové vědomí lidí na Zemi těžko uvěřit. Ale tyto bytosti nebudou cítit, protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním. Volba hledat, probudit své duchovní  já, je samozřejmě možná pro KAŽDOU OSOBU NA TÉTO PLANETĚ a PRO KAŽDOU OSOBU VE VESMÍRU. Ne každý si to však uvědomí.

    

Tak jako vy jste vypěstovali na této planetě velmi mocné jedince, kteří NEJSOU v kontaktu se svými centry cítění - nemají žádné spojení s emočním a duchovním vědomím - stejně tak existují v kosmu osoby, jež jsou extrémně mocnými kosmickými králi nebo kosmickými entitami a které se spiritualitou NEMAJÍ společného NIC. Jsou to mocné síly. Kdybyste se s nimi střetli, připadali byste si jako David setkavší se s Goliášem. Proto je tak důležité, abyste se všichni naučili změnit svou realitu, abyste mohli tančit mezi vibracemi frekvence nebo se usadit na světě, který si chcete vyzkoušet.

    

Touha něco uctívat je frekvence ovládání na Zemi. Kam planeta směřuje, tam je vždy někdo nový nebo něco nového k uctívání. To je potenciální holografický inzerát - hledá se nový bůh k uctívání. Bohové stvořitelé, plazi, vědí, že jejich plán tak řečeno selhal, a je tu úmysl vytvořit plán nový, novu diverzi, nové převzetí moci. Proto naslouchejte především sami sobě. Naslouchejte vnitřnímu sdělení, které k vám přichází, a začněte s ním tančit a přátelit se sním. Vy sami máte objevit realitu zevnitř a směrovat tam svůj život. Je to dar, který vám byl dán v zóně svobodné vůle.

    

Částí zmíněné dichotomie neboli balancování v zóně svobodné vůle je povolení všeho, dokonce i tyranií. V této zóně svobodné vůle je každý nadán potenciálem tvořit svou vlastní realitu. Je to svobodné rozhodnutí, když necháte někoho tvořit realitu za vás. Většina lidí na Zemi nechává jiné, aby tvořili a diktovali jim jejich realitu. Prostřednictvím kontroly frekvence jste byli manipulováni, abyste odpovědi hledali mimo sebe. Když se objeví noví bohové, jste připraveni je uctívat. Jde to tak pořád dokola. Ti, kdo takto kontrolují frekvenci, jsou stejně ztraceni a vy jste jejich zrcadlem.

    

Až začnete žít podle svého vlastního vedení a vlastní odvahy, VŠECHNO SE OD ZÁKLADU ZMĚNÍ. Děje se to na mnoha místech. Stejně jako myšlenka cestuje na Zemi, existují dálnice, jimiž může být myšlení vysíláno napříč kosmem. Síť cest a kreativní kosmické paprsky jsou součástí intergalaktického systému, který směruje to, čemu věříte, do jiných míst existence. A tak už dnes jste živou inspirací pro jiné v podobě frekvence, která je dodávána jiným systémům.

    

Stejným způsobem, jako my stahujeme energii z jiných systémů do systému vašeho, i vy vysíláte energii do jiných systémů a ovlivňujete je - aniž o tom víte. Chceme, abyste si uvědomili, jak působíte a jakou moc ovlivňovat jiné systémy máte. Nevíte, jak jste mocní, a proto můžete být nebezpeční. Vzali jste na sebe neuvěřitelné množství této mutující energie. Co s ní uděláte ?  Jak ji nasměrujete ?  Máte rádi sami sebe ?

    

Původním plánovatelům jde o mnohem víc než jen o tuto zónu: Jde jim o posun v univerzální DNA. Chtějí, aby celý vesmír instrumentoval novu symfonii vědomí. Nejde jim jen o ustavení dostupnosti frekvence na Zemi. Hrají mnohem větší hru: Jde jim o RESTRUKTURALIZACI VIBRAČNÍHO KMITOČTU CELÉHO VESMÍRU. Dosahují toho tak, že VSTUPUJÍ DO KLÍČOVÝCH ZÓN, aby INFILTROVALI a PŘIVODILI SIMULTÁNNÍ IMPLOZI. V těchto různých centrech dojde k VŠEOBECNÉMU PROBUZENÍ, takže VESMÍR V PRAVOU CHVÍLI SVOU FREKVENCI ZMĚNÍ.

    

Původní plánovatelé přilákali zájem Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel se učí ze všeho, protože on je všechno. Tak jako vy se učíte vážit si toho, co se naučíte, věcí, které si sami pro sebe manifestujete, tak si Prvotní Stvořitel váží všeho Stvoření. Prvotní Stvořitel nechává své Stvoření být a dozvídá se o svém vlastním potenciálu pozorováním toho, co se rodí, tak jako moudří rodiče se učí od svých dětí. Prvotní Stvořitel potřebuje, abyste šli a uplatnili na něj nejnovější vynálezy, aby mohl získávat zkušenosti a vyvíjet se.

    

Prvotní Stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle, protože z pohledu vaší vzdálené budoucnosti bylo ukázáno, kam tento experiment povede, pokud nebude kontrolován a pokud mu nebude pomáháno. Energie se může jednoduše vzbouřit a přivlastnit si jinou energii. Je tu značná pravděpodobnost sahající ke stovkám a tisícům let diktatury ve zdejším vesmírném systému. Z bodu daleko v budoucnosti je tento experiment přepracováván: Jeho základní energie je transmutována a transformována. Vy jste součástí transformace tím, že vstupujete do útrob systému různých přestrojeních a začínáte být probuzení.

    

Lidská část vaší osobnosti vám ukazuje, kdo je dobrý a kdo zlý, a kdo je kdo v kosmické hierarchii. Na toto téma existuje strašlivá spousta literatury a vy jste tomu všemu uvěřili. Zničte všechny takové myšlenky. Zničte je jednu pro druhé včetně představy o tom, kdo jste.

    

V příštích mnoha letech ti, kdo přijdou z nebe, nemusí být členy Světelné rodiny. Budou na této planetě jejich ZRCADLEM. Řekli jsme vám, že to, o čem jste se měli poučit, je autorita - musíte se stát svou vlastní autoritou a nesmíte už přenechávat rozhodovací proces lidem z vlády nebo rodičům či učitelům nebo bohům. Je na čase, aby se lidé Země stali suverénními.

    

Lidstvo potřebuje být obelstěno, než dokáže probudit své vědomí. Mnozí z vás zjistí, že jsou velice frustrováni. Budete vidět věci, které jiní nevidí, uvidíte, jak na této planetě zavládne masová mánie, a nebudete schopni s tím žít. Uvidíte masy lidí kráčet k falešnému bohu, který je bláznovstvím.

    

Začínáte cítit, co by mohlo přijít. Je to strašlivý úkol, nést světlo: Jakmile ho jednou vpustíte do svého těla, už se nedá zastavit. Není možné říct: Odcházím ze světelného týmu. Už nechci být považován za člena Světelné rodiny.“ Někteří z vás budou občas mít chuť to udělat, ale když je světlo jednou tady, věc je hotová.

    

Chceme, abyste si uvědomili, že ony kosmické bytosti na této planetě a kolem ní, které považujete za padouchy“ - a s nimiž vaše vládní kruhy uzavřely smlouvy - se zabývají týmiž problémy jako vy. Jsou to bytosti, které zpětně odrážejí vaši víru a vaše dramata. Byli obviněni z ohavného chování, z provádění mutací a únosů na lidech, což vyvolalo pobouření mezi mnoha organizačními členy UFOlogické společnosti.

     

A přece se tyto bytosti chovají jako zrcadlo odrážející váš vlastní svět: S čím mlčky souhlasíte a co vaši vůdcové s vaším mlčenlivým souhlasem dělají po celém světě. V čem se váš mlčenlivý souhlas s vládou a médii a způsobem života na nějž jste zvyklí, liší od krávy zmrzačené mimozemšťanem ?  Tihle mimozemšťané, kteří sem přicházejí, nedělají nic jiného, než váš vlastní biologický druh. Masy dovolí vůdcům, aby si dělali, co chtějí, protože masy nepovstanou a neřeknou: Hej, s tímhle já nesouhlasím !“ Na Zemi panuje SEBEUSPOKOJENÍ. Převládající vědomí na planetě je: UDĚLEJTE TO ZA MĚ. JÁ TU ZODPOVĚDNOST NECHCI MÍT. STAŇTE SE MÝM VLÁDNÍM ÚŘEDNÍKEM. STAŇTE SE MÝM UČITELEM. STAŇTE SE MÝM ŠÉFEM. ŘEKNĚTE MI NĚKDO, CO MÁM DĚLAT.“

    

Zmínění mimozemšťané tohle všechno zpětně zrcadlí. Vzpomeňte si na seriál V, který běžel před pár lety v televizi. Dává vám přibližnou představu o mazanosti a pletichách jistých entit, které přijdou z kosmu. Někteří lidé je skutečně budou uctívat a budou si myslet, že jsou to absolutní vládci. My říkáme, že tyto scénáře se ukážou jako absolutně pravdivé. Nadchází splynutí lidského vědomí a mimozemské přítomnosti na planetě. Je vám prodáváno obrovskou rychlostí.

    

Mnozí z vás, kdo studovali a používali svou schopnost ROZLIŠOVÁNÍ, budou šokováni a zděšeni bláznovstvím a ideologickým uctíváním, směřujícím zbytek lidské rasy na jisté bytosti z kosmu, vydávající se za vaše stvořitele, přestože nemají těla, která by se podobala vašim. Dokážou uskutečnit mnoho věcí a podělí se o mnoho technologií. Možná, že vyléčí některé neduhy, které nejprve pomohli vytvořit tím, že poučili vaše planetární vědce o bakteriální válce.

    

Budete znechuceni společností, protože se nebudete moci s novými bohy identifikovat a uchýlíte se do ústraní. Chápete, že noví bohové mohou být ještěři ?  Myslíte, že je to trochu legrační ?  Podržte si klobouky, protože nemáte představu, co přijde. Kdybychom vám řekli všechno, co přijde, už dávno byste se rozutekli.

   

Existují i někteří, jež hrají za oba týmy, protože jsou dvojí agenti. To je hodně složité a je na čase, abyste to pochopili. Vyvíjíme tlak na vaše paradigmata a napínáme vaši identitu, protože vás na něco připravujeme. Když budete připraveni, budete pevně trvat na své identitě a nezdrtí vás to, co si myslíte, že je tam venku.

    

Ach, drazí lidé, čeká vás dobrodružství, a jen vy můžete to dobrodružství provést. Nefyzické říše vás neustále podporují a členové Světelné rodiny jsou celou dobu kolem vás a s vámi. A přece je na vás zvládnout zákony, které s vámi sdílíme, a zakotvit je na této planetě.

    

Až začnete věřit všemu, co vás učíme - důvěřovat identitě, důvěřovat synchronicitě důvěřovat tomu, že jste součástí plánu - pak zjistíte, že i uprostřed nejhorší katastrofy a nepřízně osudu budete schopni odporovat zákonům lidstva.

    

Bohové stvořitelé mají své vlastní stvořitele, k nimž se vyvíjejí. Propast vědomí mezi bohy stvořiteli a jejich stvořiteli nastala v kontextu manipulace světů a vesmírů nikoli nezbytně manipulací biologických druhů. Vy jakožto biologický druh jste manipulováni v rámci množství realit. Je vaším úkolem přijít na to, v kolika realitách existujete. Pokud jde o bytosti, které vámi manipulují, jejich úkolem je uvědomit si, v kolika světech manipulují realitami. Bohové stvořitelé jsou žongléry s realitami, ale kdo žongluje jejich realitami a posunuje je, je jejich Stvořením ve všech těch světech.

    

To vše musíte pocítit. Dovolte svým mozkovým buňkám, aby se s cvaknutím zapnuly v existenci, aniž by vaše racionální, vědomá mysl chtěla všechno do nejmenšího detailu definovat. Tato zkušenost ve vás nechá vzniknout jistému cítění a pak, jednoho dne, v jednu chvíli, jednoho odpoledne budete mít nepřekonatelný pocit vědění: Tisícistránkový úkol obživne v pěti vteřinách božské extáze.

 

 

 

(5)

 

PĚT

 

KDO NESE SVĚTELNÝ PROVAZEC ?

 

 

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace.

    

Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie.

    

Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.

     

A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

    

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty - čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

    

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi, které musíte být schopni přeložit. Vyvíjíte se, i když nejste na planetě a více se zabýváte svými jinými identitami. A proto, abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní - nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

    

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím, že když budou mít odvahu vstoupit na tuto planetu - s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel - stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

    

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni. Toto přebudování těla je restrukturalizace DNA.

    

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu jen tak pro legraci a nazývají je zbytečná DNA“. Jsou však úplně vedle.

    

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají zbytečná DNA“ dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí zbytečnou DNA ve vašem těle (která ovšem zbytečná vůbec není).

    

To, co vědci nazývají „zbytečným“, ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

    

Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, rozhodně není nemoc - to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

    

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně. Ta změna se vám bude odrážet nazpět, kamkoli pohlédnete.

    

Současný evoluční systém navržený bohy stvořiteli k vašemu povznesení v mnoha dimenzích neboli frekvencích je založen na EVOLUCI DVANÁCTI ŠROUBOVIC, které korespondují s dvanácti čakrami - sedmi ve vašem těle a pěti mimo ně. To je prostě způsob, jak se systém zapojí. Vzhledem k evoluci šroubovic v lidském těle musí být dosažen společný frekvenční jmenovatel, kterého mohou dosáhnout i ti na nejnižších stupních.

    

Existují také lidé, kteří se mohou dostat za dvanáct šroubovic. Všeobecně však stav vědomí lidstva nemůže takového urychlení dosáhnout. Pro většinu lidí je přechod od dvou šroubovic ke dvanácti dostatečně velký skok.

    

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, kdy je schopen ji integrovat. Mnozí už teď, v raných stádiích plánu mají s integrováním změn potíže. Velká většina lidí na Zemi přesvědčila sama sebe, že existuje jen jedna realita a žádná jiná být nemůže. To by mohlo znamenat zkázu lidské rasy.

    

Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil. Toto vnitřní vědění je vědění já, vědění, které praví, že existuje VÍC než jen tento fyzický svět. Věřte tomu. Vězte to. Chápejte to.

   

Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: Levná energie, energie zdarma - všechno vám bude dáno. To vše je spojeno s vývojem světelně zakódovaných vláken, která jsou milióny a miliardami nepatrných vlákének.

    

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

    

Čaker, potenciálních šroubovic se může vytvořit mnoho. Právě teď je společným jmenovatelem, pokud jde o počet šroubovic a čaker, který může vědomí lidstva zvládnout, aniž vy se samo zničilo, číslo DVANÁCT. Takže právě máme co do činění s vývojem dvanácti šroubovic, které se zapojují do dvanácti čaker - jak již bylo zmíněno, sedm čaker je v těle a pět mimo ně. Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce - centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

    

Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

    

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

    

Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jako býval.

    

Ne všichni lidé na planetě procházejí jmenovanými změnami teď hned, protože nejsou všichni zakódováni, aby právě v tuto dobu reagovali. Každý z vás sem přišel s jistým rozkazem - mapou kdy a kde a jak má nejlépe jednat. Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho exaltovaného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nosičem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

    

Různí lidé budou těmto změnám vystaveni v různou dobu, protože by to rozhodně nešlo, aby se objevili současně. Způsobilo by to chaos tam, kde je zapotřebí jistého řádu. Když jedinec prochází změnami a překládá svou zkušenost, může požádat o pomoc někoho, kdo už změnu prodělal. Pro ty z vás, kdo stojíte na začátku, může proces být velmi obtížný. Vy ukazujete cestu. Jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapávat cestu a ukazovat ji ostatním. Existují silniční mapy naznačující jisté události, jež se mohou přihodit, pokud si přejete zapojit se do časového referenčního rámce. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

    

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

    

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

    

Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

    

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

   

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají - vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek, a mentální tělo si vytváří strašlivé úsudky. Emocionální tělo, spojené se spirituálním, se před tím schovává.

    

Vy všichni si myslíte, že víte, kdo jste. Máte příběhy o tom, kdo jste, založené na událostech, které si pamatujete z tohoto života. To, co vám chceme sdělit, je, že máte množství paralelních, legitimních existencí, které mají jiné vzpomínky než vy. Vy jste ty vzpomínky potlačili nebo se nesoustřeďujete na související události, protože vaše emocionální tělo je nedokáže zpracovat.

    

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je ?  Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních ?  Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

    

Až započnete toto multidimenzionální zkoumání, vzpomínky, které jste před sebou schovávali, se dostaví. Budete žasnout, jak jste mohli celé události a velká údobí vašeho života zapomenout, zvláště události, které se přihodily, když vám bylo méně než dvanáct. Budete se divit, až prozkoumáte schopnost nervového systému odblokovat proud údajů, které mysl nedokáže zpracovat. A přece tu záznamy jsou, a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé z těchto věcí zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat to, čeho jste se účastnili.

    

Až budete zkoumat své současné tělo, identitu, život, udělejte to rychle. Nestudujte je celá léta. Jakmile budou informace ve vaší DNA přebudovány a znovu zapojeny, budete schopni cítit, jak se události z tohoto života propojují a nesou ovoce, a najdete nit smyslu která spojuje různá místa, kde jste žili, a různé identity, které jste obývali.

    

V ideálním případě se dostanete mimo posuzování, a v důsledku toho budete schopni rychle pochopit, co se tady doopravdy stalo, což zakusíte z první ruky skrze buněčnou paměť. Jediný způsob, jak můžete vstoupit do této vyšší frekvence a rozhodnout o budoucnosti svých životů na této planetě, je svou účast v tomto procesu neposuzovat. To je velmi složité a velmi důležité: Cítit to, co jsme právě řekli. Znamená to také rozbít existující paradigma a stát se heretikem reality. Začnete brzy chápat, že legitimní, reálná existence byla prostě před vámi skryta. Je výsostně důležité, abyste si ZAČALI UVĚDOMOVAT, KDO JSTE.

    

Nejste osamoceni. Tohle byste sami nedokázali. Přestože říkáme, že jste praporečníky své duše, jsou jiné aspekty vás samých, které celý příběh rozluštily a vracejí se zpět do vašeho života, aby vytvořily vír energie, ovlivňující všechny reality. Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost této doby a vzrušení a radost, které s sebou nese - pokud jste ochotni se změnit.

    

Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Všichni z vás možná máte něco, čeho se nechcete vzdát. V tom může být problém, protože každý z vás má svou oblast, jíž se drží a na níž ulpívá. A přece jste sem všichni přišli, abyste něco uskutečnili, abyste mohli pokračovat ve svých cestách a v tom, co vaše duše touží zažít. Je to jako byste tu měli nějakou nedokončenou záležitost. Některým z vás stáhli závoj hodně těsně, abyste se nemohli rozletět a říci: Co tady vlastně dělám ?  Padám odsud !“

    

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí - jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.

    

Celá planeta byla kontrolována tím, že vás poučovali od chvíle vašeho příchodu, že neovládáte vlastní realitu. Učili vás, že všechno záleží na okolnostech a na tom, do čeho nemáte co mluvit. To  není pravda !  VY jste ti, kdo ovládají svou DNA.

    

Máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, budete podrobeni čemukoli, co si kdokoliv jiný přeje v této zóně svobodné vůle udělat. A ve své nevinnosti jste byli vystaveni věcem, které dovolily, aby vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalších věcí byly ovládány.

 

 

 

(6)

 

ŠEST

 

OTEVÍRÁNÍ HISTORIE

 

 

DNA nese kód, protože ona sama a její šroubovice jsou vytvořeny z světelně zakódovaných vláken - nitek jemných jako chmýří, nesoucích informace tak jako optická vlákna. Světelný sloup který užíváte ke své aktivaci a ke vnášení informací do těla, je ze světelně zakódovaných vláken složen rovněž. Zmíněná vlákna nesou ohromné množství dat a informací a vaše tělo je jich plné. Když se spojí dohromady a sestaví v jisté konfiguraci, pracují společně a uvolňují informace, dávající smysl historii, kterou nesou.

 

Světelně zakódovaná vlákna ve vašem těle jsou jako VELKÁ KNIHOVNA - knihovna, jež je tak obrovská, že nese historii vašeho vesmíru. V průběhu pozemské historie tu žilo mnoho různých biologických druhů. Přesvědčili jste sami sebe, že lidstvo je na této planetě domorodá rasa. Lidé sem byli přeneseni. Lidstvo čeká šok, protože velmi brzy objeví kostry rozličných tvorů. Některé již byly objeveny, zejména v Jižní Americe, přestože se o nich psalo v bulvárních novinách posměšně a byly odepsány jako podvod nebo ze strachu drženy v tajnosti. Až se vědomí lidstva pozvedne na frekvenci vstřícnosti a masová psýché bude natolik vyvážena, že budete moci projít změnou paradigmatu, Země sama odhalí svá tajemství pomocí nejrůznějších prostředků, jako jsou například změny počasí, změny Země, psychické objevů a tak dále. Odkryjete celou novou historii.

    

Úkol, který máte před sebou, je vědomě ovládat, zamýšlet a vůlí ovlivňovat vývoj své DNA. Ovládat a ovlivňovat vůlí a žádat to není snadné, protože musíte projít mnoha identitami. Z historické perspektivy své multidimenzionální existence neboli podstaty své duše jste byli mnoha postavami a některé z těchto zkušeností byly bolestné. Byly podnětné a obtížné.

    

Je na čase, abyste těmito náročnými úkoly prošli a otevřeli historii ve svém těle, a to tím, že dovolíte světelně zakódovaným vláknům, aby se opět spojily a vytvořily nové šroubovice, a tím, že dovolíte sami sobě být k novým informacím vstřícní. Vaši logické mysli to nebude vždy dávat smysl. Zjistíte, že vaše logická mysl má své místo, svou funkci a účel, ale že to není vaše identita. Mnozí lidé logickou mysl užívají nadměrně. Přetěžujete ji a zneužíváte, a když přetěžujete a zneužíváte logickou mysl, vytváříte tím stres pro tělo. Nepotřebujete vždy chápat logicky to, co prožíváte. Pozorujte sami sebe, zachovejte si humor za všech situací a držte se myšlenky, že se vyvíjíte.

    

Budete procházet mnoha věcmi, protože vystupujete po žebříku identity, tvořeném vašimi čakrami. Čakry jsou energetická informační centra, která jsou naladěna na životy, v nichž jste aktivovali nebo vyjádřili sami sebe v té či oné oblasti. Je zásadně důležité, abyste v příštích několika letech objevili svou identitu.

    

Světelně zakódovaná vlákna jsou nástroji světla, součástí světla a vyjádřením světla. Tato světelně zakódovaná vlákna existují jako milióny jemných, nitkovitých vlákének ve vašich buňkách, zatímco jejich protějšky, jiná světelně zakódovaná vlákna, existují mimo vaše tělo. Světelně zakódovaná vlákna nesou geometrii řeči světla, nesoucí příběh toho, kým jste. Světelně zakódovaná vlákna se dříve nemohla na tuto planetu dostat, protože tu bylo znečištění vyvolané týmem temnot, neumožňující jim vstoupit.

    

Světelně zakódovaná vlákna jsou jako paprsky světla, obsahující geometrickou formu jazyka. Přicházejí k vám z kosmické databáze a nesou informace. Mnozí z vás dospěli k bodu, kdy nepotřebují žádné léčení těla. Potřebujete spontánní vzdělání neboli implantát zasazený do vašeho těla. Právě to se stane v příštích několika letech.

    

Někteří lidé na této planetě, zvláště ti, kdo pracují s krystaly, se naučí těmito vlákny naplňovat a aktivovat jiná těla. Jedincům hledajícím zmíněnou zkušenost budou vlákna aktivována, aby se jim dostalo okamžité informace a okamžitého vědění. Právě takovým způsobem se vyvíjí vzdělání. Budou tu jedinci, kteří vám s tím vším budou pomáhat. Budete muset být schopni takové bytosti rozpoznat a také rozpoznat jiné reality, které existují kolem vás.

    

Když informace ve světelně zakódovaných vláknech byly roztroušeny, nedošlo ke spálení knihoven - knihy byly prostě jen strhány z polic a ponechány uprostřed místnosti na hromadě. Představte si, že jste vešli do místnosti velké jako obrovský stadión a všechny knihy nebo informace, kterými byla vyplněna, byly sházeny z polic a ponechány uprostřed na podlaze. Jak byste mohli cokoliv najít jinak než pouhou náhodou ?  Protože lidé nevěří v řád náhody, nikdy se neřídili řádem, který je v nich.

    

Informace ve vláknech ve vás byly ponechány, ale neexistoval žádný logický způsob, jak se v nich vyznat. Jak tedy v současné době ony informace najdete ?  Informace se vám samy zjeví. O to jde. Nemusíte po nich pátrat, protože toto zjevení je vaším dědictvím a tím, co jste. Až DNA začne vytvářet nové řetězce, budou tyto řetězce v těle cestovat vaší nervovou soustavou, která se právě vyvíjí, a vzpomínky zaplaví vaše vědomí. Musíte se snažit vyvinout si tento nervový systém, vtáhnout světlo do svého těla, okysličit svůj organismus, naučit se pohybovat akcelerací energie, a povolat do svého těla více myšlenek a zkušeností. Až tento proces začne ve vašem těle narůstat a živit se jím, jen ho pozorujte, protože budete vědět, jak k němu získat přístup. Uvíznout ve svých dramatech, to je jako číst jednu knihu stále dokola a nechat informace v ostatních knihách, aby se spojily. Je tu víc - je tu celý příběh.

    

Tenhle příběh se týká celé vaší duše. Jako členové Světelné rodiny souhlasíte s tím, že budete ve svých fyzických tělech nést vědomé uvědomění celé vaší existence. Souhlasíte s tím, že přijmete, co jste udělali, jakož i všechny role, které jste hráli ve všech těchto existencích. A pak uděláte nájezd na různé reality a změníte je podle diktátu svojí dohody jako představitele Světelné rodiny. V rámci této smlouvy ovšem máte svobodnou vůli.

    

Trojitá šroubovice vás přivede do centra cítění. Centrum cítění je emoce a emoce je vaše cesta nebo most či jízdenka ke spirituálnímu já. Když lidé popírají emocionální já, nemohou se dostat do spirituálních říší. Pomazaný řekl: „Poznej sám sebe.“ Poznej sám sebe. Je to totéž. Tato myšlenka byla vyslána na planetu už před dávnými časy, ale byla překroucena, aby lidé nepochopili, jak nádherní jsou a že musí sami sebe přebudovat.

    

Práce je vždy vnitřní. Když chcete vědět, co máte dělat, abyste přivodili změnu na planetě, vždycky vám říkáme: Pracujte sami se sebou. Vyvíjejte se. Pokročte za hranice já. Naučte se být multidimenzionální, existovat v astrálním světě a cestovat za hranice fyzického těla. Přestaňte definovat tělo, jako by končilo „zde“, v čemž vás společnost podporuje, abyste mohli být ovládáni. V zóně svobodné vůle je ovládání součástí hry, protože někdo chce vládnout. Jste členy Světelné rodiny. Jaké hierarchii a jakým bohům se odpovídáte ?

    

DNA je živoucí historie pravdy a života. Když je člověk schopen splynout se svou historií, je schopen dostat se do jiných realit i bez videí, pásků nebo knih. Je schopen prožívat. Mnohé domorodé kultury byly školeny, aby hledaly zbytky Živoucí knihovny na této planetě. To vysvětluje jejich úctu k Zemi a ke zvířatům a jejich pochopení spolupráce, která jde napříč vším. Domorodé kultury byly záměrně dosazeny na planetu, aby zde bylo učiliště a středisko potenciální aktivace paměti, až nastane správná chvíle.

    

DNA obsahuje kód. Obsahuje technický plán identity, plán existence, historii vesmíru a historii života v této oblasti. A to vše je uloženo v lidských buňkách. Původní DNA průvodců této planety, lidských obyvatel, měla genetický technický systém založený na čísle dvanáct. Dvanáct řetězců genetického materiálu je tudíž spojeno s mnoha jinými představiteli nebo informačními zdroji, které rovněž čítají dvanáct. S korespondujícími informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně.

    

Země nyní vstupuje do konjunkce neboli zákrytu s cílem, kvůli němuž se vracejí Původní plánovatelé, aby reaktivovali systém dvanácti šroubovic v převládajícím biologickém druhu - což je zatím člověk - a vrátili Zemi na její původní dráhu. Když byla biologická knihovna před mnoha a mnoha věky vymyšlena, bylo rozhodnuto, že průvodci planety budou mít KLÍČ k uvolnění dat v této Živoucí knihovně uložených.

    

Jak je to vše spojeno s dvanácti informačními centry ?  Až se lidské čakry spojí, otevřou a aktivují, informace si začnou hledat vlastní vyjádření a budou dostupné. Jsou jisté věci, které odkódují nebo spustí tyto informace, přivedou je do popředí existence, aby se mohly samy vyjádřit. Až budete napojeni na informační centra, sedm ve vašem těle a pět mimo ně, budete připraveni přijímat energii dalším systémem dvanácti center. Až aktivujete své vlastní čakry, napojíte se na energii uloženou v paralelních systémech dvanácti center, která celý proces dále aktivují. Tak se mozek postupně dostane do plného modu fungování, kdy se bude podobat počítači.

    

Dvanáct paralelních realit má klíč k otevření dříve ukrytých informací. K uvolnění těchto informací existuje mnoho kroků. Lze to srovnat s nevyšším stupněm utajení vládních informací, který užívá různé úrovně otisků prstů a jiných otisků pro přístup k nedůležitější části informace. Je mnoho způsobů, jak musí být různé věci zapojeny, když je ukládáno něco tak velice tajného.

    

Aktivace dvanácti řetězců DNA koinciduje s aktivací, otáčením, pohybem a otevíráním dvanácti center informací - s dvanácti čakrami neboli disky éterické energie. Je to začátek spojení rotace celé dvanáctky. Až dojde ke zmíněné konjunkci energie, vnese to energii do dvanácti nebeských těles ve vaší sluneční soustavě. Tato tělesa budou zpětnou vazbou vracet energii na Zemi. Aktivují se tím, že uvolní to, co zadržují, aby Země mohla biogeneticky obživnout. Těchto skupin dvanácti je stále a stále víc - dvanáct otáčejících se vesmírů například. Prostřednictvím otáčení těchto dvanácti center nastane chaos vědomí, protože těchto dvanáct energetických center - a zvláště oněch pět vnějších - se zpětně spojí s planetou, takže nastane neuvěřitelný příliv energie.

     

Formování dvanácti šroubovic neznamená, že budete jako druh dokonale informováni. Znamená to, že aby mohl lidský rod být katapultován na vyšší rovinu vědomí, je zapotřebí, aby došlo k maximální a minimální mutaci, aby mohl být vytvořen nový standard působení. Daná mutace přinese novou úroveň frekvence, jíž bude každý člověk svým způsobem ovlivněn. Celý proces je možno porovnat se situací, kdy by se ve vaší atmosféře zrodilo nové slunce. Dvanáct šroubovic jistě neobsahuje všechny informace uvnitř světelně zakódovaných vláken. Jejich vytvoření však pro vás bude dostačovat, aby vám jako druhu dalo mnohem širší obraz, kdo jste.

    

Jako členové Světelné rodiny víte, kdo jste. Jsou to lidé, kdo neví, kdo jsou. A protože jste přestrojeni za lidi, občas sami sebe přesvědčíte, že ani vy nevíte, kdo jste. Z věčné části své bytosti však víte, že jste členy Světelné rodiny.

 

Nazýváme Zemi Živoucí knihovnou, protože všichni máte představu, co je to knihovna: Je to místo, kde se skladují informace, aby byly dostupné. Užíváme tuto analogii, protože máme v úmyslu evokovat představu, že kamkoli jdete, jste v knihovně. Zatím jste ještě nepřišli na to, jak tyto informace přeložit ani kde v knihovně jsou.

    

Jde o představu, kterou bychom rádi vyvolali ve všech. Přispěla by k tomu, že by cítili k Zemi větší lásku a lépe si uvědomili, že na tomto místě je pro každého něco, k čemu se může vztahovat. Nikdo už nikdy nemusí být osamělý, když zjistí, že je tu inteligentní život, který chce s lidskými bytostmi komunikovat. Jakmile dojde k vytvoření dvanácti šroubovic, napojujících člověka na dvanáct informačních center, knihovna bude AKTIVOVÁNA.

    

Lidé byli zkonstruováni, aby se stali PŘÍSTUPOVÝM KLÍČEM k informacím v Živoucí knihovně. Je mnoho příběhů, které by se o tom daly vyprávět. Před milióny let na této planetě veškerý život koexistoval současně, a to zvláště v období dinosaurů. Tato velká zvířata byla strážci planety a jisté energie budovaly možnost uložit zde data. Dělo se to po mnoho miliónů let.

    

Právě teď je dvanáctka systémem, který spojuje, a když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte ji všude. Byla zvolena ze symbolických důvodů - abyste jednou zjistili, že vás spojuje s něčím někde jinde. Není to váš přirozený rytmus, ale šlo o skupinové rozhodnutí použít energii i dvanáctky v různých systémech reality. Je to zakódovaný vzorec. Mnoho věcí, které nedávají logické mysli žádný smysl, dává obrovský smysl světelně zakódovaným vláknům a tělu, stávajícímu se citlivějším.

    

Někdo by řekl, že je to velmi neefektivní systém a že nejde o přirozený proud. Ale systém dvanácti je proudem, na který se tato planeta adaptovala. Ve skutečnosti, když se dobře podíváte, jste systémem třináctkovým. Kolikrát v roce je úplněk ?  Třináctkrát. Systém třinácti však teprve přijde. Vy se mu brzy otevřete, protože se budete pohybovat mimo čas. Energie třináctky jde za logiku a za vnucený systém.

    

Jak jsme již naznačili, světelná rodina přišla na tuto planetu, aby získala energii od Původních plánovatelů. Tato energie vytvoří genetickou změnu a reaktivuje a spojí světelně zakódovaná vlákna. Tato vlákna vytvoří systém dvanácti šroubovic, které tělo zaktivují. Tím se stanou lidské bytosti VELMI CENNÉ, protože pak budou připraveny, aby byly použity k ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU k údajům uloženým zde na Zemi.

    

Pro jsou zmíněná data tak důležitá ?  Odpověď se ukrývá ve hmyzu a květinách a v prasečích a oslích ocáscích a králičích uších a všech možných věcech, a je na vás, abyste ji odhalili. Chceme zdůraznit, že data ve dvanácti knihovnách jsou uložená do mnoha různých vrstev. Když jste přišli do knihoven, byly tu různé přístupové kódy. Jinými slovy, bylo mnoho různých způsobů, jak do knihoven vstoupit. Nemohli jste prostě jen tak přijít a říci: Mám povolení získat všechny tyto informace.“ Stejně jako dnes existují přístupová hesla ve vašich vládních archivech, tak i knihovny obsahující inkriminované informace mají bezpečností systémy.

    

Existoval dobrý důvod, proč tyto knihovny budovat, protože pulsace tyranie v té době silně tepala. Jisté energie, Strážci času, měly obavy, že by se informace mohly dostat do nesprávných rukou. A tak byly, velmi hravě, navrženy knihovny různými způsoby. Ostatní knihovny neboli SVĚTY vůbec nejsou jako ten váš. Úkolem Strážců času bylo postavit projekt, jehož prostřednictvím by se vyvíjelo vědomí, mohlo dostávat informace a být užíváno k přístupu k informacím.

    

Role lidského obyvatele jako průvodce knihovnou byla původně velmi čestná. Bez lidského obyvatele nebylo možno získat ke knihovně přístup, a čím lépe byl člověk naladěn, tím lépe bylo možno přístup získat. Člověk byl jistým způsobem hrdý na to, že je dostatečně volný i dostatečně zapojený, aby dokázal najít údaje ve všem.

    

Kdyby lidé byli kartotéční lístky, pak někteří byli lepšími lístky než jiní. Existoval výcvik, jehož pomocí bylo možno stát se kartotéčním lístkem, a když přišly na planetu bytosti, které chtěly získat informace, splynuly s lidským obyvatelem, který byl naprogramován, aby reagoval na jisté kódy. Když měl někdo nízký kód, mohli vidět jen jisté množství něčeho, každý přicházel za účelem získání specifických informací. Informace nebyly nikomu odepřeny jen proto, že byly utajeny, ale protože informace nebyly elektromagneticky přizpůsobeny biologické struktuře.

    

Data musí být schopna proniknout systémem víry jedince, jinak by tento jedinec mohl explodovat, kdyby byl zahlcen energií, která by nebyla silně temperována láskou. Když je něco silně temperováno láskou, brání to jedinci, aby explodoval, a pomáhá mu to soustředit se na přijímání velmi rozšířené koncepce. Tak byly velké koncepce odvysílány na tuto planetu: Pohybují se na frekvenci lásky.

    

Světelná frekvence nemůže nést velké koncepce, protože není spojena s emocí. Frekvence lásky spojena s emocí je. Když nějaký jedinec tvoří svou rozšířenou koncepci, musí v ní být láska, která mu dává cíl. Bez lásky jedinec necítí, že jeho počínání má smysl, a jedinec se musí vždy cítit zajedno se svým cílem, aby pochopil, jak rozsáhlé je bytí.

    

Jednoho dne objevíte, že sex je celého procesu součástí. Když budete pány své sexuality, budete nacházet příležitosti ji vyjádřit a sami se rozhodnete, jestli ji danými způsoby vyjádřit chcete nebo ne. Když se stanete přístupnými, když vás ostatní budou používat, aby objevili knihovnu, můžete v průběhu času zažít zajímavá setkání. Když se vrátíte k posvátným písmům a prastarým rukopisům a budete je studovat, pochopíte, že bohové přišli shůry a spojili se s lidskými dcerami.

    

Sexualita byla užívána, aby uváděla v život knihovní lístky. Skrývá se v tom však nebezpečí, a to nebezpečí zneužití. Proto je tak důležité, abyste byli pány své sexuality a byli si naprosto jisti, s kým ji sdílíte. Nechceme, aby se kdokoliv z vás octl v takovém postavení, že by se dal koupit nebo zlákat. Radíme vám, abyste se přesvědčili, jestli prožíváte ostatní jako poctivé lidi se silnou integritou nebo jestli vám jen lichotí. Stáváte se totiž průvodci moci.

    

Jsou tradicionalisté, kteří cítí, že poskytujeme příliš mnoho informací bez patřičného dohledu. My říkáme, že Zemi čeká obrovská srážka, takže ohledy stranou. Zaplavujeme planetu příležitostmi vzpomenout si, stejně jako mnoho ostatních. A tak když začnete shromažďovat toto vědění a schopnosti, jiní k vám budou z různých důvodů přitahování kvůli tomu, k čemu se vašim prostřednictvím mohou dostat.

 

 

 

(7)

 

SEDM

 

MULTIDIMENZIONÁLNÍ SPLYNUTÍ

 

 

Být účastníkem události života je pro vás prospěšné. Už jen tím, že fyzicky jste u toho, získáváte zkušenosti a vlastnosti, které nemůžete získat nikde jinde. Být součástí fyzična na Zemi, obzvláště v této době a během posledních 200 000 či 300 000 let, je skutečně velmi silný zážitek, protože to znamená, že jste přišli na místo, kde vládla temnota. Museli jste bojovat, abyste dokázali otevřít oči, ať už jste byli čímkoli, a naučili se vnímat radost a povznesení. Když si v duchu procházíte moderní historii, zjistíte, že pro většinu lidí bylo opravdu vzácnou událostí, když měli povznášející život. Proto musíte sami sobě přinést duchovní povznesení a musíte přesvědčit sami sebe, že to dokážete.

    

Povaha existence na Zemi byla po celé věky bojem mezi světlem a temnotou. Někdo by to nazval bojem mezi dobrem a zlem nebo duchovním povznesením a zlem. My jenom říkáme, že je to událost a místo, kde platí jistá pravidla, a že Země není jediné existující místo, které se potýká s tímto druhem problémů.

    

Jste unikátní v tom, že biogenetická struktura, v níž působíte, má takové kapacity, o jakých se vám NIKDY NESNILO. Je velice zajímavé pozorovat vás, jak se s těmito problémy potýkáte, protože jste byli přesvědčeni, že můžete používat jen malé procento svého potenciálu. Ve skutečnosti jste velkolepé bytosti, stvořené k obrazu bohů. S tímto neuvěřitelným potenciálem jste však byli ovládáni do takové míry, že vašemu potenciálu byla upírána existence. Většina lidí užívá jen asi 3 až 4 procenta svých schopností. Ti vyspělejší možná 12 až 15 procent. Co to pro většinu lidí znamená ?  Kde je oněch zbývajících 80 či 90 procent ?  Co může těchto 90 procent schopností dokázat ?  Těchto 90 procent se právě probouzí, a prastaré oči se začnou rozpomínat a uvidí, čím je já schopno být. Až se prastaré oči otevřou a vy rozpoznáte svůj skutečný potenciál, přestanete se sami se sebou hádat. Přestanete se hádat o limitacích a začnete se dostávat za věci, které jste si nedali vymluvit a které vám brání v rozvoji.

    

Ve starověkém Egyptě trvalo adeptům kněžství mnoho životů, než úplně otevřeli oči vůči jiným realitám. Byli cvičeni, aby se inkarnovali v jistých rodinách a aby se upamatovali, kdo jsou. Matky a otcové chápali, kdo se jim narodí, protože se to dozvěděli ve snu. Věděli, kdo vstupuje do jejich těla, ještě než přikročili k početí. Oči byly tehdy mnohem více otevřené a dokázaly nahlížet do mnoha různých realit. Byly nazývány očima Horovýma, protože nahlížely do mnoha různých světů - do světa bdění a do světa spánku, do světa smrti a do světa snění.

   

Vy, kdo chcete otevřít své pradávné oči a kdo jste probouzejícími se mistry, jste v mnoha životech prošli výcvikem. Teď nastal váš čas, abyste svůj výcvik integrovali do těla - do něčeho, co nečeká, aby vám dalo místo pro vaše schopnosti. Jste odpadlíci, takže vaše společnost nečeká, až přinesete své dary, jako to bylo ve starém Egyptě. Pro tato nadání není v oficiálních strukturách místo, žádná sekta uvnitř společnosti. Takhle doposud nežijete. Takže budete pokračovat tempem, které vaše tělo a duše a mysl uznají za vhodné pro využití vašeho nadání.

    

Nekárejte sami sebe, když neurychlíte vše na tempo, které vaše ego považuje za vhodné. Ego má oči, které vidí jen jednu část vaší osobnosti. Duše neboli oči Horovy, které hledí skrze vás, mají úplně jiný pohled na to, co je vhodné. Protože zná vaši konstituci a váš technický projekt, budete jednat tempem, které vás nepoškodí. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, kteří otevřeli prastaré oči a nedokázali se v tom všem vyznat, nemohli najít svou domovskou stanici. Bez místa, kam byste se mohl zapojit, je jemná rovnováha nervové soustavy narušena.

    

Váš nervový systém se rychle vyvíjí a existují způsoby, jak to rozpoznat. Občas jste schopni zachytit puls, který vás odvádí z fyzické reality, jak ji znáte - z frekvence, která je trojrozměrnou identitou. Pak se můžete dostat do jiné vibrace a vidět, cítit a vnímat, že se děje něco neobvyklého - něco ne obvyklého. Pak se obvykle dostaví popření, protože když logická mysl nedokáže něco vysvětlit a zmocnit se toho, prostě celý zážitek popřete nebo zablokujete vzpomínku na něj.

    

Bude nejlépe, když zůstanete ve své intuici - když se budete spoléhat na to, co cítíte, a přestože to nemusí dávat logický smysl, jednat s důvěrou. Netrpělivost je past pro mnohé, protože cítíte, že se musíte někam posunout. Nepopírejte ctnosti želvy, která se pohybuje velice pomalu, zastavuje se, aby se uchýlila dovnitř ke kontemplaci, má blízko k zemi a velmi dobře vidí.

    

Když si přejete zrychlit toto otevírání prastarých očí, prohlaste svou odhodlanost. Myšlenka je. Myšlení tvoří. Bude-li vaší myšlenkou, že se chcete posunout do urychlení s největším růstem a schopností, přesně to také uděláte. Když pochybujete, tato pochybnost je také myšlenka a stvoří sama sebe. Když se objeví pochybnost, zastaví proces expanze, protože popíráte subtilnost toho, co k vám přichází.

    

Jste v desetiletí, které jsme označili jako „bezejmenná dekáda“ - v devadesátých letech. Právě v této době se na Zemi začnou dít všechny velké věci. Mnoho událostí se již stalo, ale bylo skryto před veřejností v úhledných přihrádkách oficiálních struktur. Oficiální struktury už přerůstají svou vlastní organizaci, už se nevejdou do vymezených hranic, protože nepostihují realitu tak, jak se skutečně vyvíjí.

    

Ti z vás, kdo jste prastaří - kdo jste probouzejícími se mistry - až se probudíte, chtěli bychom, abyste byli schopni vidět prastarýma očima a abyste probudili něco, co znáte, něco, co si pamatujete, něco skrytého hluboko ve vás. Budete muset důvěřovat sami sobě a spoléhat se na sebe. Musíte být schopni vidět, chápat, co vidíte, a přetlumočit tuto velkou vizi ostatním. Dojdete k pochopení nebo k velké implozi vědomí, která vámi pohne natolik, že budete vědět, kým jste odjakživa byli.

    

Záleží jen a jen na vás, jestli otevřete zámky a dovolíte sami sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti myšlenek. Zdůrazňujeme opět a znovu, že jste produktem myšlenky, že myšlenka je, a že toto je podstata pochopení, podstata manipulace a práce s vaším světem. Když začnete k tomuto procesu přistupovat intelektuálně a pak ho integrujete do těla a když začnete být odhodláni takto žít, pak starodávné oči začnou skutečně vidět.

    

Až začnete vidět historii své duše, vaše identita v tomto konkrétním těle - vaše „já“ - vám možná bude připadat nedůležitá. Měli jste úžasně velkolepou podstatu, vyjádřenou na této planetě ve velmi dávných dobách, a děje se toto mnohem víc, než můžete v současné době postřehnout. Je to, jako by existence byla metr tlustá kniha a vy jste na prvních několika stránkách na této planetě s probouzením Nového věku. Během svých životů projdete celou knihou.

    

Až zpracujete všechny informace, příběh zaplaví vaše vědomí a vy začnete rušit hranice toho, odkud si myslíte, že vy a civilizace pocházíte. Až začnete rozebírat svou identitu a opatrovat, ctít a milovat nejrůznější identity, jež jsou TAKÉ VY, nebude vám připadat, že by některé z nich byly nevýznamné. Ctěte každou z nich, ať už sbíráte jahody na polích nebo cigaretové špačky na rohu ulice. Dovolte aspektu vašeho já, který nese prapůvodní oheň, aby se skrze vás vyjádřil. Přesto všechno můžete stále být „já“, když být „já“ je na místě. A pak, když si nesmírnost energie přeje použít váš fyzický „nosič“ v rámci plánu, jak ovlivnit realitu, vaše „já“ nebude zničeno. Naopak, „já“ bude včleněno: Toto znamená stát se multidimenzionální. Toto znamená schopnost postupovat.

    

Každý z vás ví, že jste zde v době, která je velice hluboká. Věk, o němž se psalo, šeptalo a mluvilo, na vás dolehl. Je to doba, kdy lidstvo fyzicky mutuje před vašima očima a doslova se mění v něco, čím ještě před chvílí nebylo. V co se lidské bytosti mění ?  Je to úplně jednoduché: Lidé se mění v multidimenzionální bytosti.

    

To je velké slovo a velká myšlenka. Je to však něco, co pro vás bude tak všední, jako zavázat si boty. MULTIDIMENZIONÁLNÍ LIDÉ JSOU LIDÉ, KTEŘÍ VĚDOMĚ EXISTUJÍ NA MNOHA RŮZNÝCH MÍSTECH SOUČASNĚ. Lidé mutují nebo se vyvíjejí v bytosti se schopností přeskakovat od jedné stanice ke druhé a chápat velikost toho, kým jsou - že nekončí tam, kde končí jejich kůže. Lidské bytosti nekončí tam, kde končí jejich aura neboli éterické tělo, existují v mnoha různých realitách.

    

Toto je věk multidimenzionálního já: Já, které se může pohybovat s uvědoměním v mnoha různých realitách, já, které se nakonec dokáže bilokovat a zmizet, já, které dokáže vstoupit do čtyřrozměrného vědomí - vnímatel, nikoli myslitel. Je to věk já, které chápe, že myslící část já je velmi důležitá, ale že nebude ředitelem fyzického těla, bude jen jeho poradcem.

    

Intuice je cesta, na kterou jste teď naváděni, abyste dokonali sňatek vědomí. Je to sňatek mužského aspektu, který je logický, s ženským aspektem, jímž je cítění. Znamená to spojit je v jedno.

    

Je na čase pokročit. Jste ve velmi závažném okamžiku a je čas na obrovskou změnu, obrovský skok, čas vzdát se všeho, uvolnit mysl a nechat to být. Je čas dovolit světlu a duchu, aby se pohybovali vaší existencí, čas být zajedno s multidimenzionálním aspektem já, o jehož existenci nemáte ani tušení. Tyto aspekty vaší osobnosti skutečně existují. Jsou spojeny s vámi a používají vás, praporečníka vaší duše, jako nosič pohybu ke světlu v tomto vesmíru a v této době.

    

Ti z naší skupiny, kteří vypočítali pravděpodobnosti Prvotního Stvořitele, měli pravdu ve většině svého cestování v čase a v tom, co předjímali. Prvotní Stvořitel skutečně vysílá změnu vibrace do této oblasti existence, do této zóny svobodné vůle vědomí. Děje se to právě teď na Zemi. Začíná to tady, v tomto koutě vaší Galaxie, na okrajích, na tomto konci Vesmíru.

    

Jde o rozsáhlý experiment, a každý z vás sem přišel s velikým nadšením a s touhou, aby se ho zúčastnil. Mějte odvahu. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit: MĚJTE ODVAHU. Jděte za svým vnitřním průvodcem a důvěřujte sami sobě. Povolejte energii do svých fyzických těl a využijte jí. Překračujte zákony lidstva, protože právě proto jste sem přišli. Jste odpadlíci, stejně jako my.

    

Někdo nedokáže touto cestou vědomí jít, a to je v pořádku. Cesta, jíž posunujeme své vědomí, není snadná. Tato cesta vám dá odměnu, po níž touží vaše duše, i když této odměny možná dosáhnete bitvami. Klestíte cestu vědomím a přijdete na místo, kde budou překrásné vyhlídky a kde budete mít úplně své možnosti volby, kam na této planetě i mimo ni jít. Ti, kdo jdou s vámi, zjistí, že i oni mají nové možnosti. Veškeré vědomí, které je v tuto chvíli přitahováno k vaší planetě, vykřeše jiskru evoluce, která změní strukturu vesmíru. Myslete velkoryse. Myslete opravdu velkoryse a uskutečněte to.

    

Kdo jsou multidimenzionální (MDB) „já“ ?  Mnohokrát vám říkali, že máte věřit, že existují ještě jiné části vaší osobnosti, které dohromady znamenají a vědí mnohem více než vy. Do jisté míry to byla pravda a do jisté míry to stále pravda je. Zjistíte však, že jste-li praporečníkem své duše, začnete aktivovat data uložená ve vašem těle, jež nese celou vaši historii.

 

Poznámka zpracovatele: Přes 2100 sdělení k 8.11.2004 je od těchto Vesmírných lidí (MDB) na www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  či anglicky 500 sdělení na  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

Jak to poznáte, když se tyto další aspekty vašeho já začnou projevovat ?  Může to být sotva patrné nebo to může být, jako byste dostali něčím do hlavy. Mírně řečeno, možná že půjdete po ulici, podíváte se do výlohy a v tom panna za výlohou nebo nějaký obraz ve vás něco spustí, na okamžik se ztratíte a uvidíte jasný obraz vaší simultánní identity - existující v témže čase jako vy.

    

Začnete objevovat aspekty sebe sama, které existují nefyzicky, nebo části osobnosti existující jako bytosti působící v kosmu, které jsou skutečnými kosmickými stvořeními. Duše se probudí. Bude znát každý aspekt sebe sama a každý aspekt podstaty duše bude současně znát svůj celistvý obraz.

    

Budete si realit vědomi ihned, jakmile se naučíte pohybovat se na vibrační frekvenci a stát se čtyřrozměrnými. Rozvinete tuto schopnost nejprve vyvažováním tří nebo čtyř realit, pak pěti nebo šesti, a tak dále. Probouzíte schopnosti Prvotního Stvořitele a stáváte se svým vlastním Prvotním Stvořitelem. Cílem vašeho Prvotního Stvořitele, když tvořil tento vesmír a všechny ostatní vesmíry, bylo rozvinout sebe sama do takové míry a otevřít si tolik multidimenzionálních kanálů, aby si ten, jehož vědomí je ve všech věcech, na něž pomyslíte, mohl uvědomit sám sebe ve všech věcech, uvědomit každou událost, která se těchto věcí týká a zpracovat to vše, aniž by se zbláznil.

    

Vy tuto schopnost v sobě rozvíjíte. V zásadě je to, čím dnes procházíte, nejtěžší částí celého procesu, protože vás trápí pochybnosti a ptáte se, jestli je to všechno skutečné. Tělo vám říká jedno a mysl druhé. Tělo říká jedno a společnost druhé. Vědět znamená růst, vědět, co se ve vás probouzí.

    

Musíte být neustále odhodláni. Když zmíněné dary a schopnosti začnete zakoušet na vlastní kůže, musíte se s nimi naučit pracovat za každou cenu. Začněte si uvědomovat, že jste vedeni božskou rukou a že všechny děje vás potkávají pro vaše povznesení, ať způsobí jakékoli zvraty ve vašem životě. V konečné sumě vás tyto události obohatí. Současná situace je, jako by vám někdo házel sudy zlata na dvorek a vy jste říkali: „Zatracená práce, to zlato mi ničí trávník !“ Připadá vám, že trávník už není tak hezký, jako býval, kvůli všemu tomu zlatu.

    

Kdykoli získáte nějakou zkušenost, naučte se aktivně se jí účastnit, být stoprocentním účastníkem ve svém fyzickém těle. Užívejte si je, bavte se sním dobře a naučte se současně pozorovat své zkušenosti, jejich dopad, účinek vaší zkušenosti na jiné lidi i na vás samotné, zjistěte, jaké výsledky vaše zkušenosti přinášejí. Když se pak přihodí něco mimořádného můžete si říci: „Fajn, fajn - máme to tu zas. Co se z toho můžu naučit ?“

    

Pokud takové zkušenosti nemáte, začněte pracovat s fantazií, abyste převzali kormidlo svého života, a dělejte jako byste mohli takovou zkušenost ovládat, až se příště přikrade. Můžete se to naučit stejně, jako jste se možná naučili probudit se uprostřed snu a řídit ho, takže vás už nepronásledují padouši nebo necháte zazvonit zvonek v okamžiku, kdy máte dostat pětku. Jako jedinci i jako celý druh se musíte naučit kultivovat danou víru nebo záměr ve všech životních situacích.

    

Mezi vašimi já má na této planetě dojít ke sbližování. Ona já, a s nimiž se seznámíte, přicházejí odevšad z vesmíru. Jsou já, z kterých jste celí zkoprnělí, když na ně myslíte, a já, ze kterých byste mohli dostat infarkt, a jakmile se na ně podíváte. Všechna tato já jste vy.

    

Země v této době prochází iniciací. Vy jí procházíte také, protože jste součástí Země a nemůžete sami sebe od zdejšího systému oddělit. Země sama sebe transformuje a má záměr působit ve vaší Sluneční soustavě jako domino. Má záměr spojit mnohočetné světy v jeden, mít dostatečné základy, aby všechny tyto světy mohly existovat a interpretovat danou zkušenost. To má Země v úmyslu. A tak i vy všichni musíte mít v úmyslu totéž.

    

Trojrozměrný svět čeká srážka dimenzí - nikoli srážka světů, ale srážka dimenzí. Mnohé dimenze narazí jedna na druhou. Některé se mohou zdát hrozné a děsivé. Této zkoušce, této iniciaci - a iniciace vždycky znamená pohybovat se jinou realitou, abyste ji dobyli a přeměnili - musíte čelit i s energiemi a entitami, které zdánlivě patří k neuvěřitelné temnotě, a musíte chápat, že přicházejí, aby s vámi splynuly, protože i ony jsou vy. Jsou součástí vaší multidimenzionální osobnosti a vy jste praporečníky, vy jste světlo. Temnota se stane světlem. Vyjadřujte se velmi jasně, když máte se zmíněnými věcmi co do činění. Když nad něčím váháte, nedělejte to.

    

My definujeme světlo jako propagování, distribuování a sdílení informací. Tma je jejich ovládání a zadržování. Promýšlejte to a prociťujte. Přišli jste na planetu se zakódovanou dispozicí nést světlo a přivodit ohromnou planetární transformaci. Přišli jste, abyste byli praporečníky své duše, té části své duše, která bude vést. Tato část vaší duše praví: „Udávám tady tón, a ten tón, to je světlo a informace, už nikdy žádná tma.“

    

Už jste někdy pomysleli na to, že jsou některé části vás samých, které jsou ve tmě a nevědí, jak jinak nalézt světlo než skrze vás ?  Ony také chtějí světlo. Chtějí řešení a odpovědi. To, co možná cítíte, nemusí nutné být záměr temných sil, ale jejich emoční make-up - strach, který vibruje z nedostatku informací. Části vás samých, které jsou neinformované, přicházejí k vám, aby byly informovány. Jak se informujete ?  Vydáváte světlo, sdílíte světlo. Říkáte: „Mám záměr, aby se mé ostatní osobnosti také zúčastnily cesty a aby se jim také dostalo světla.“ Je to úplně jednoduché.

    

Boj mezi světlem a tmou vám nutně neposouží. Je součástí historie odloučení, která vás udržuje ve zmatku. Ve skutečnosti prostě existují různé aspekty individuálních duší, které na sebe berou různé převleky v konfliktu se sebou samými. Bojujete sami se sebou. Boj mezi světlem a tmou a dobrem a zlem je boj mezi jednotlivými stránkami vás samých. Tyto části jsou multidimenzionálním prodloužením či reinkarnací téže kolektivní energie, jejíž součástí jako jedinci jste. Protože něčemu nerozumíte, bojíte se toho. Jako oddělené části vědomí, které jsou součástí hry Prvotního Stvořitele, se nacházíte ve vesmíru, který je složen z dualit. Prvotní Stvořitel vytvořil tento vesmír z prvků svobodné vůle, aby svobodná vůle vedla k chaosu a poté k novému uspořádání energií a k uvědomění Stvořitele ve všech věcech.

    

V rámci svobodné vůle je všechno dovoleno a dochází k opozicím. Tyto opoziční síly se oddělily od já, tak jako je Prvotní Stvořitel ve všem a dovoluje všechno. To, s čím se setkáváte a čeho se bojíte, jste vy. A tak když se soustředíte na příběh dobra a zla a snažíte se v měn vyznat, vše, co si potřebujete uvědomit, je, že hrajete proti jinému aspektu sebe sama, který vám dovoluje hrát ze svého úhlu pohledu.

    

Takzvané zlo slouží velkému cíli. Vy ho soudíte jen proto, že vypadá špatné. Jako členové Světelné rodiny, když existujete na jiných místech, vstupujete do různých aspektů sebe sama a hrajete tu roli dokonale. Když přijdete sem, vstoupíte do hustoty planety a pracujete s dvojitou šroubovicí, která jen tak tak funguje, takže jste zapomněli mnoho věcí. Teď, když se probouzíte a uvědomujete si, čím se můžete stát, vedete sami sebe k uvědomění, že vy jste svůj vlastní nepřítel.

    

Jako členové Světelné rodiny máte přístup k obrovskému množství vědění, který ostatní nemají. Přišli jste s ním, je vám připomínáno a dnes se o něm dozvídáte a přijímáte je. Součástí vašeho úkolu je nechat splynout sebe sama s jinými svými osobnostmi, které jsou zdánlivě vašimi nepřáteli a jsou od vás odděleny. Tyto osobnosti jsou roztroušeny po nejrůznějších typech existence. Vaším úkolem je rovněž nést frekvenci lásky, která je frekvencí tvoření a světla, která je frekvencí informace v celém rozsahu vaší duše. Musíte se sjednotit jako duše, abyste získali zkušenosti a obohatili Prvotního Stvořitele. Když se oddělíte, jdete si po svých a jednáte se svobodnou vůlí, ať se rozhodnete k čemukoli, bez odsudku, abyste mohli získat správné informace a přivést se k plnosti.

    

Tento problém dobra a zla je něco, co vás může uvěznit, pokud se přes to nedostanete. Jste sbírkou neuvěřitelného bohatství osobností, které se inkarnují v mnoha různých systémech reality. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do této reality, abyste přinesli světlo, a činíte tak v mnoha různých systémech. Existují verze vás samých, které dělají totéž v komunitách ještěrů, hmyzu a ptáků. Jste sbírkou osobností. Vzhledem k tomu, že jste členy Světelné rodiny, vaše reinkarnační zkušenosti zahrnují i jiné než lidské formy.

    

Společnou charakteristikou členů Světelné rodiny je jejich účast v mnoha verzích inteligentní neboli složené reality. Mnohé z forem, které jste si zvolili k inkarnaci, vám budou připadat velmi cizí a mohou pro vás být děsivé, a přece i tak jste rozvíjeli svou duši. Neinkarnujete se jen v rámci jednoho druhu, jste cestovatelé. Tak jako jste zamaskováni jako lidé, můžete být převlečeni za ještěry nebo něco jiného. Děláte to proto, abyste mohli sjednotit sami sebe k pochopení podstaty Prvotního Stvořitele prostřednictvím nejrůznějších druhů, které zdánlivě nemají nic společného.

    

Jako členové Světelné rodiny znáte vnitřní zisk. Přicházíte jako vyslanci, aby mohly reality splynout a stát se informovanějšími, aby se všichni zúčastnění mohli zbavit strachu a inhibicí. Součástí vaší práce je seznámit se s jinými osobnostmi, splynout s nimi a procítit, jaké to je. V ideálním případě se stanete multidimenzionálními cestovateli a budete schopni čerpat sílu ze svého těla. Pracujete třeba na poli, na zahrádce nebo si s někým povídáte nebo sbíráte jahody a vtom vás něco zarazí - nějaký zvuk. Omluvíte se a řeknete: „Volají mě. Vrátím se později.“ Půjdete se a sednete si a necháte svou současnou osobnost odejít. S vědomým uvědoměním pak zavedete zmíněnou osobnost tam, kde jej jí právě třeba, aby přispěla svými schopnostmi Světelné rodině v dané realitě. Budete to vědět.

    

Vy všichni se stanete multidimenzionálními hráči. Nebude vám vůbec vadit, když se jeden z vás omluví ostatním, když uslyšíte tón a jste voláni. Budete cestovat s vědomým uvědoměním a zábava bude plynout z osobnosti. Nebudete mít chuť číst knihy nebo poslouchat pásky, ani chodit do kina protože budete takové věci prožívat. Protože přinášíte na tuto planetu schopnosti Světelné rodiny, druzí nebudou chtít, abyste tu byli, protože se nehodíte k jejich bohům.

    

Ne každý chce být svobodný. Vy jako členové Světelné rodiny vytvoříte novou Zemi, která bude svobodná. Ti, kdo nebudou chtít být svobodní, budou také mít svou Zemi. Dojde k rozštěpu a nastane čas oddělení. Členové Světelné rodiny vědí, že není třeba nic lámat přes koleno. Máte prostě pracovat společně v souladu, podporovat jeden druhého, a vyhledávat se navzájem, abyste cítili klid v tom, co děláte, protože některé věci, které budete dělat, budou velice provokativní.

    

Všichni jste souhlasili s tím, že sem v tuto dobu přijdete, abyste nesli frekvenci. V této době je danou frekvencí světlo, ale nakonec se naučíte nést frekvenci lásky. Velká většina z vás nemá ani tušení, co může frekvence lásky být. Mluvíte o lásce a světle, ale vůbec nechápete jejich důsledky a skutečný význam. Světlo je informace, Láska je tvoření. Než můžete začít tvořit, musíte být informováni. Chápete to ?

    

Jak rostete a vstupujete do těchto vyšších říší pochopení, propracujete se něčím, co vypadá jako betonové bloky - vrstvy sebe samých, které jste potlačovali. Myslete na frekvenci, která omezila pozemský experiment na radiovou stanici. Pozemský experiment má zapnutou radiostanici už tři sta tisíc let. Stará písnička !  Lidstvo v experimentu nebylo schopno vytočit číslo a poslouchat pořady v jiném pásmu, takže byla vysílána stále stejná frekvence. To vytvořilo jakousi karanténu - neprodyšné uzavření planety.

   

Tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem a Původními plánovateli frekvenčním štítem pronikají. Bombardují Zemi. Musí tu ale být někdo, kdo je dokáže přijímat. Bez přijímače tyto tvořivé kosmické paprsky způsobí jen chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do systému, abyste přijímali paprsky vědění. Pak budete znalosti šířit, spolu s novým životním stylem a novou frekvencí, mezi zbytkem populace, abyste změnili celou planetu.

    

Jako členové Světelné rodiny jste zde, abyste v sobě zakotvili frekvenci a nechali ve svém těle proběhnout proces mutace, abyste ji zpřístupnili celé planetě. Vy zmíněný proces žijete, a pak ho vysíláte planetě. Co to znamená ?  Znamená to, že nakonec se vaše realita změní a změní se i váš způsob jejího zvládání. Přestanete být sebou, tak jak se znáte, a budete více spojeni se všemi ostatními svými osobnostmi, aby prošly týmž skokem ve vědomí jako vaše zdejší já.

    

Celý proces znamená poznat své multidimenzionální já, splynout s ním a užívat je. Až dospějete k vyššímu vědění, uvědomíte si, že nejste sami a že jsou celé zástupy já, a je vaším úkolem to pochopit. Není možné dosáhnout vyššího vědění, aniž byste prošli svou multidimenzionální osobností. Znamená to plně si uvědomovat a prožívat kolektivní inteligenci existující v neustále expandující přítomnosti, mimo čas a prostor, seznámit se s ní a splynout s ní.

    

Věřte nám, když vám říkáme, že jako členové Světelné rodiny jste do hloubky studovali historickou manipulaci, která probíhá na této planetě, tak jako někdo pověřený jistým úkolem by procházel dlouhodobým výcvikem, než bude vyslán do akce. Každý z vás výcvikem prošel a kdesi uvnitř o tom víte. Naším úkolem je zahrát klíčové akordy a rozehrát vaše vědomí do plné aktivity, abyste mohli pokračovat a zahrát celou melodii či píseň nebo tanec, pro něž jste připraveni. Své vědění si nosíte v sobě, a až přivolíte k tomu, abyste je objevili, bude se probouzet na stále hlubších úrovních. Ti z vás, kdo k tomu přivolí, se stanou velmi soběstačnými. Stanete se také neuvěřitelně vědoucími, a to ti z vás, kdo se nezastaví, protože se bojí.

    

Říkáme vám velmi otevřeně, že strach bude ve vašem evolučním procesu vždy hrát jistou roli, tak si na něj zvykněte. Nemějte pocit, že strach je špatný. Když podlehnete svému strachu a propadnete se do něj, pak musíte procházet jeho cyklem a prožít všechno, co cítíte, abyste ho mohli překonat. Začněte si říkat: „Transmutuji ten strach. Pochopím, že je součástí plánu. Pochopím, že mi může posloužit.“ Nezapomínejte, že vaše moc a vaše schopnost vytvářet realitu svou vůlí končí tam, kde začíná váš strach. A my říkáme - život je setkání se strachem. Začněte pohlížet na události svého života a na to, jak je vytváříte. Pochopte, že je vždy vytváříte, aby vám sloužily. Jste k tomu vyškoleni. Jste k tomu naprogramováni.

 

 

 

(8)

 

OSM

 

MIMO NEJZAŠŠÍ TYRANII

 

 

Nejzazší tyranie ve společnosti není ovládání stanným právem. Je to ovládání psychologickou manipulací vědomí, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř, si ani NEUVĚDOMUJÍ, že jsou ve vězení. Neuvědomují si ani, že existuje něco jiného mimo to, v čem jsou. My představujeme to, co je mimo to, o čem vás učili, že jedině existuje. Jsme tam, kam se občas odvažujete vydat, tam, kde bychom chtěli, abyste přebývali - mimo místo, o němž vám společnost řekla, že tam můžete žít.

     

Byli jste ovládáni jako ovce v ohradě těmi, kdo si myslí, že vás vlastní - počínaje vládou, přes Světový řídící tým, až po ty v kosmu. Bylo vám odepřeno vědění pomocí ovládání frekvence. Myslete na frekvenci jako na individuální vysílání a příjem, jehož pomocí si můžete naladit libovolnou stanici. Je to vysílání nosných vln inteligence. Frekvenční pásmo je neomezené a rozsah vysílané inteligentní hmoty je rovněž neomezený.

 

Ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Jako členové světelné rodiny musíte ukotvit nové frekvence přes statický chaos a vnést je do fyzického světa. Frekvenční pásmo dostupné na této planetě bylo po velmi dlouhou dobu nepatrné v důsledku věcí, které si naprosto zoufale potřebujete uvědomit. Zatímco se dozvídáte o své osobní historii a objevujete stereotypy neúčinného chování, které musíte zlomit a změnit, planeta pulzuje vlastními stereotypy chování. Vy jako planeta máte zopakovat velice dramatickým způsobem historii.

    

Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení a vnesli sem frekvenci informace. Až budete informovaní, pokročíte na nutnost mít strach. Když si připadáte, že jste neinformovaní a nemáte kontrolu nad situací, nemůžete porozumět věcem z širší perspektivy. Každý z vás sem přišel, aby v sobě cosi probudil - ve vašem genetickém kódu, v DNA - a každý z vás na to reaguje. Proto neustále hledáte ve všech směrech vašeho života.

    

Vy množství ostatních jste na této planetě započali mutační proces. Současně se svou elektromagnetickou mutací měníte svou frekvenci neboli melodii, kterou vysíláte. Nakonec frekvenci, která vás spoutává a naplňuje chaosem a zmatkem, přerostete. Až se konečně proměníte a ponesete svou vlastní frekvenci a budete ji udržovat, budete vibrovat jinak, a tak ovlivníte všechny kolem sebe. I oni pocítí možnost změny frekvence, která pak jako vlna proběhne po celé planetě. Až planeta přijme novou frekvenci, na jejímž získání jste tvrdě pracovali, přijmou ji i ti na konci dominového efektu. Tato nová frekvence se nazývá vědění, světlo a informace. Nazývá se osvobození z pout. Jste osvobozováni z dezinformace a nesprávné informace a jste informováni, vstupujete do světla.

    

Protože každý z vás dostal úkol, aby byl informován a přivodil změnu frekvence na této planetě, musíte se naučit stát se Strážci frekvence. Musíte se pozvednout na jistou úroveň vědění a setrvat tam. Musíte se naučit ovládat své tělo, abyste ho mohli vůlí přimět k nečinnosti nebo k aktivitě. Musíte být schopni jít do sebe a zhojit, co je třeba zhojit emočně i fyzicky. Musíte se prodrat džunglí osobnosti a najít světlinu, abyste mohli ukazovat cestu ostatním. Někdy jim budete ukazovat cestu beze slov jen tím, že budete udržovat svou frekvenci, pracovat na ní a mít k tomu odvahu.

    

Jakožto narušitelé systémů a potenciální Strážci frekvence jistě půjdete do oblastí, kde je vaší specializace nejvíce třeba. Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože to je země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domě statečných (USA – pozn. zpracovatele), a přece žijete v NEJSYSTEMATIČNĚJI ovládané experimentální společnosti na planetě. Tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí. Jako země a kolektivní vědomí Spojené státy dosud nedospěly k uvědomění, že něco není v pořádku. Život ve Spojených státech je ve skutečnosti mnohem více pod kontrolou než v bývalém Sovětském svazu, kde šlo o ovládání zjevné.

    

Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země. To je podstatou věci. Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to při svém krachu nadělá hodně rámusu.

    

Vědomí se musí změnit. Je to součástí Božského plánu, a tuto příležitost a plán je nutno nepromeškat. Vládlo tu příliš velké zaujetí materiálním světem a naprosté nepochopení nefyzického světa, který existuje všude kolem vás, takže je nutno přehodnotit priority, co je v životě nejdůležitější. Jakmile ztratí vše, povstanou i lidé, které nikdy nenapadlo povstat, dokud měli všechno. Lidé se probudí a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál.

    

V příštích několika letech se v této zemi začne šířit pocit propojenosti a spolupráce v rámci komunit, takže se budete moci přestat separovat, pokud jde o politickou ideologii. Tato separace byla naplánována. Kdykoliv se lidé separují a soustřeďují se na to, co nemají společné nebo se označují tak, aby se lišili od ostatních, je to dokonalý pláštík, aby neobjevili, co mají společného. Tato separace brání lidem, aby se sdružovali a byli silní.

     

Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Vidíte, jak se separuje New Age ?  Říká se ledacos, aby vám to zabránilo objevit, co máte společného. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit. Až vám bude postupně odhalováno stále více a více metod ovládání a separace, bude ve spojených státech narůstat hněv. Dojde k událostem, které budou budit dojem, jako by se země rozpadala, a přece poslouží k tomu, aby se lidé dali dohromady. Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

    

Říše materiálna je oblast, k níž se vztahuje každý. Život ve Spojených státech se omezuje na to, kolik peněz máte v kapse a kolik z toho, co máte v kapse, chce vláda. Daně budou tématem, které ve Spojených státech způsobí největší pozdvižení a současně přinese největší míru sjednocení, protože daně jsou pro vás všechny společné. Nemusíte všichni vyznávat téhož Boha, ale daně máte společné.

    

Jediným chytrým tahem získala vláda díky krizi na Středním východě to, co chtěla, aniž by se musela namáhat žádat vás o dovolení zvýšit daně z benzínu. Vidíte, jak chytře je to vymyšlené ?  Když se sejde ještě pár dalších daní, lidé začnou přehodnocovat kvalitu svého života. Uvidíte, že se v této zemi nashromáždí spousta hněvu, protože lidé si budou připadat bezmocní. Hněv bude jedna z prvních emocí, které se projeví, až lidé konečně pochopí, že tu docházelo k manipulaci, a až začnou navazovat kontakt se svými pocity.

    

Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Byla vám prodána různá zařízení pro vaše pohodlí a zábavu a VŠECHNA se týkají kontroly frekvence. Velmi vám doporučujeme, abyste se ZBAVILI SVÝCH TELEVIZORŮ. Jsou to primární nástroje k manipulaci vašeho vědomí na každodenní bázi. Tento experiment je tak rafinovaný, že podprahově reagujete na nemoc prostřednictvím televizorů. Takž tu máme celou jednu generaci, která se sama zabíjí sledováním televize - čímž současně podporuje lékařskou profesi.

    

Někdy jsou vysílány také osvobozující informace - třeba dokonce i pořad New Age. Jenže zatímco se díváte na televizní pořad o tom, jakého povznesení můžete dosáhnout a jak se můžete zbavit limitací, SOUČASNĚ do vás podprahově pálí frekvence, která vám brání v originálním myšlení. Tyto podprahové podněty vás podporují v nečinnosti a drží vás ve společnosti, která se řídí pouze heslem: „Přežij, doraž, choď včas, buď zticha a běž do práce“. Televize také obecně podporuje nečinnost a životní styl vedoucí k obezitě. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Probuďte se, lidé !

    

Většina podprahových informací v televizi je vysílána pomocí technologií, které byly vyvinuty v součinnosti s mimozemskými bytostmi. Užívání podprahových podnětů k narušení lidského vědomí se stalo celosvětovým programem. Když pomyslíte na domácnosti, kde mají dvě, tři nebo čtyři televize, musíte uznat, že to byl velmi úspěšný marketingový program. Někteří lidé, kteří vědí o podprahovém vysílání v televizi, si myslí, že jsou vůči němu imunní. Účinky televize jsou však tak pronikavé, že ač si řeknete, že budete úplně čistí, nemůžete zabránit tomu, co technika v současné době dělá s vaší vibrační frekvencí.

    

Řekli jsme, že existují entity, které se živí vašimi emocionálními těly. Pomyslete, jak chytrým nástrojem je pro ně televize. Miliardy lidí po celém světě vylučují emoční šťávy do atmosféry v závislosti na tom, co sledují na obrazovce. Není třeba vyvolávat přehnaně mnoho válek, aby vás vyždímali - stačí natočit film !

    

Lidé, kteří se potřebují dívat na televizi, se nenapojují na bohatství informací ve své mysli a všude kolem sebe. Pokud se vůbec chcete vyvíjet, nečtěte noviny, neposlouchejte rádio a nedívejte se na televizi. Pokud jste schopni být nějaký čas bez médií a odpojit se od frekvence chaosu, úzkosti, stresu, všelikého pobíhání a pokušení, které nepotřebujete, začnete se pročišťovat. Začnete naslouchat tomu, co se děje ve vás, a žít ve světě a nebýt v něm nutně ztraceni. Nemůžeme to nikdy dostatečně zdůraznit.

    

Elektronika může rušit vaši frekvenci rovněž. Dokonce i spotřebiče, které nejsou speciálně navrženy, aby ji rušily, protože někdy prostě může nastat nesoulad mezi frekvencí stroje a vaším kmitočtem. Jak jsme navíc říkali, mnohé přístroje jsou zkonstruovány, aby vytvářely hodně statické elektřiny, abyste navždy zůstali na jisté vibrační úrovni, což vás mění v neškodný, neaktivní, produktivní dobytek.

    

A co počítače ?  Druhé nejrozšířenější elektronické zařízení ve Spojených státech je počítač. Kolik z vás pracuje v zaměstnání na počítači a končí s bolestmi hlavy, zvláště pracujete-li pro velké společnosti a jste připojeni na síť ?  Velké společnosti se zabývají různými aspekty ovládání mysli - používají vaši mysl ke generování energie, aby získali něco pro sebe. Osobní počítače nejsou tak silné a výkonné.

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Pokud pracujete na PC pro Světlo, tj. pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech, jsou škodlivé účinky několikerým způsobem eliminovány – pak ještě záleží na stupni a intenzitě, na kolik % pro Něj pracujete. Jednak světelné texty a obrázky vyzařují vysokovibrační energii, jednak vám po určité době (po zvládnutí některých zkoušek) může být provedena Vesmírnými přáteli technická úprava PC, aby nevyzařovala škodlivé energie.

 

V devadesátých letech se objeví některé nové vynálezy - velmi alternativní vynálezy, protože nikdy nezískají patent, aby mohly být propagovány prodávány na trhu. Vznikne celá alternativní ekonomika založená na směně, v jejímž rámci si lidé budou vyměňovat jisté vynálezy. Budou vyvinuty technologie, které dokážou vyrušit značnou část ovládání frekvence - tyto technologie mohou změnit kvalitu vašeho vzduchu a vody a také mohou eliminovat váš byt či dům a odizolovat ho, takže budete integrálem energie a ni vás nebude moci bombardovat. Existují technologie, které umějí fantastické věci. Chápete, že technika byla použita proti vám ?  Nebyla užívána ve váš prospěch. Televize není sama o sobě špatná, ale byla zneužita pro špatnou věc. Na technice není nic špatného. Záleží na tom, jak je technika užívána, a taková je potom celková bilance.

    

Vzdělávací systém je další oblastí, kde jste ovládáni. Většina toho, co se učíte, je hromada nesmyslů. Pilně pracujete, berete si půjčky a platíte za to, abyste se naučili něco, co je zastaralé, ještě než vykročíte ze dveří, zvláště v oblasti přírodovědných, matematických, psychologických a medicínských výzkumů.

    

Co máte dělat ve společnosti, která vás odměňuje za tituly ?  Začnete tím, že si říkáte: „Věřím, že si vytvářím svůj svět. Věřím, že nepotřebuji žádné diplomy k definování své existence. Dokážu být jedinečný, umím být pánem svého světa.“ Vymyslete metodu nebo způsob, jak zkoumat svět bez titulů. Vzdělání je ve skutečnosti cesta za věděním, a vědění může přijít po jediné procházce v poušti. Nemusí pocházet z listování v knihách. Trocha vzdělání neškodí, ale nedělejte si  iluze, že to, co vás učí, odpovídá pravdě.

    

Jste ovládáni a separováni problémy, které do hloubky zasahují vaše emoce. Například otázka potratů není globálním problémem, je to národní záležitost. Někdy to vypadá, jako by byly nevinné oběti převálcovány událostmi, které s nimi nemají nic společného. Ovšem, tak vás to přece učili - že jste bezmocní a můžete být zachráněni rozmarem bohů, což nikdy nebyla pravda. Ti, kdo přijdou o život v důsledku nehody nebo násilí, si to sami zvolili.

    

Debata o potratech byla ve Spojených státech záměrně naaranžována různými frakcemi uvnitř vlády, aby vznikl dojem nesouladu. Rozděl a panuj, a máš lidi v hrsti. Ponechej lidem možnost volby, svobodu a schopnost neustále zlepšovat svůj život, a už je nikdy nemůžeš vlastnit. Kdykoli jsou lidé proti lidem, mají z toho prospěch ti, kdo je ovládají, dokonce i v záležitosti s potraty.

    

Jaký prospěch z toho mají ?  Tady ve Spojených státech brání ženám i mužům, aby se sjednotili. Udržují lidi ve strachu. Přesvědčí vás tím, že vám tyhle otázky neustále předkládají, že žena nemá žádnou kontrolu nad procesem zrodu, který probíhá v jejím těle. Nepotřebujete potrat - nemusíte vůbec otěhotnět, když si to nepřejete. Jak to provést ?  Vůlí. Žena si může říci: „V tuto chvíli nejsem na dítě připravena.“ Nebo naopak: „Jsem připravena přijmout dítě. Jste-li svým vlastním pánem, nepotřebujete svolení vlády k tomu, co chcete dělat se svým tělem.

    

Násilí v ulicích velkých měst je dalším rafinovaným nástrojem ovládání. Velká města ve Spojených státech - Los Angeles, New York, Washington, atd. - jsou nádobami či jímkami na energii, kudy na severoamerický kontinent proudí energie - nebo alespoň doposud proudila. Násilí v těchto městech vzrostlo, protože je známo, že pokud dokážete podněcovat nepokoje a podávat o nich zprávy, může to být vhodným nástrojem k manipulaci celého národa. Tyto problémy jsou uměle spouštěny na fyzické úrovni a podporovány na úrovni éterické, protože čím více strachu se generuje, tím lépe se jím ti, kdo vládnou, mohou živit.

    

Když nějaká žena jde na procházku se svou rodinou a je napadena a její mladistvý syn, zdánlivě nevinná oběť, bojuje s útočníky a je probodnut nožem, nečekaně zemře o svých prázdninách, potom strach, šířící se zástupy lidí, může uživit mnohé. Strach, který vyvolal válka na Středním východě, byl přímo fantastický.

 

Byli jste oloupeni o svou životní sílu. Jestli vy, lidé, máte jako biologický druh něco společného, je to skutečnost, že jste byli oloupeni o své emoce. Jiní hráli na vaše emoce, jako by to byly hudební nástroje, a nikdy nedovolí, abyste se dozvěděli, jakou moc máte, když jste vyzbrojeni svými emocemi.

 

Emocemi vždy všechno začíná i končí. Emoce jsou jako lístky, které vám mohou získat místo a zapojit vás. Jste neuvěřitelně bohatí. Jen kdybyste si uvědomili, jak bohatí se svými emocemi jste. Nízkovibrační bytosti, jestli můžeme být tak smělí a nazývat je tak, se živí emocemi ve velmi malém frekvenčním rozsahu - emocemi, které jsou založeny na strachu, chaosu a násilí.

 

Schopnost použít lidskou vůli k ovládnutí lidské mysli je váš nejdůležitější zdroj. Schopnost zvládnout tělo vůlí je přesně to, na co vládci planety nechtějí, abyste přišli. Teď, když se stále více z vás stává vlastními pány a ovládá svou frekvenci, ti, kdo novou frekvenci nechtějí, sem vnesou frekvenci opačnou, aby vyvolali chaos, zmatek a polarizaci. Vždy, když je nějaká společnost na prahu nějakého velkého skoku, vyskytují se v ní přímo protichůdné aktivity.

 

Na všechno se vždy dívejte z perspektivy většího obrazu, abyste byli neutrální, protože obraz se neustále zvětšuje. Planetu čeká obrovská konfrontace s jistými entitami. My na to jen poukazujeme, nejsme zde proto, abychom šířili strach. Strach je přesně to, co ten druhý tým chce, abyste cítili. Chceme, abyste pochopili, že můžete změnit cokoliv, co chcete, aby se změnilo. V budoucnosti se to stane záležitostí počtu, protože budete spolupracovat, abyste se dostali do místa, kde získáte sílu.

    

Žádáme lidi, aby začali naplno fungovat jako členové Světelné rodiny tím, že si budou představovat a energetizovat světelný sloup a budou ho vtahovat do svého těla. Ovládněte ho. Učiňte svým záměrem pracovat každý den se světelným kordónem, protože světelná frekvence vás spojuje a naplňuje vás pocitem bezpečí a informacemi. Pociťujte, jak se přesunuje do konce vaší páteře, klouže dolů vaším tělem a vstupuje do Země, a zase vyvěrá z vašeho solárního plexu jako pramen a vytváří kolem vás zlatavý štít světla. Když budete užívat svůj solární plexus, abyste zjistili, co se děje, naučíte se rozlišovat pocitově.

    

Vlastníci Země nechtěli, aby lidé pochopili, že emoce jsou jako úroda, stejně jako pšenice, kterou je možno sklízet. Jste-li pánem své úrody, pak vás jiní nemohou využívat a používat, pokud jim to nedovolíte. Když jednáte s jistou frekvencí a suverenitou, ti, kdo vás chtějí ovládat, o vás nemají zájem. Chtějí chaotickou frekvenci plnou strachu, která je jejich potravou. Strach a chaos převládaly na této planetě proto, že tyto entity je rozdmýchávaly. Rozdělily a ovládly vše, jen aby zmíněnou frekvenci vytvořili. Když budete jednat v míru a lásce a s informacemi, drasticky změníte strukturu tohoto místa - vnesete sem opět možnost volby frekvence.

 

 

 

(9)

 

DEVĚT

 

NOVÉ, ZÁSADNÍ HRANICE

 

 

Protože jste společností, v níž je frekvence ovládána, schopnost lidstva vynalézat technické postupy byla omezená. V méně ovládané společnosti, která má větší rozsah možností cestovat v kosmu a větší výměnu informací mezi systémy, jsou technické vymoženosti ohromující a povznášející. Mnohé dary a vlivy, které nepocházely z této planety, byly potlačeny. Některé informace byly planetě samozřejmě předány různými způsoby a výsledný technický pokrok přinesl velké změny životního stylu.

    

Jedna ze zásadních změn životního stylu, kterou přineslo toto století, bylo zavedení filmu. Filmový průmysl přinesl na planetu úplně nový způsob ovlivňování myšlení. Tak jako je na této planetě filmový průmysl, jsou ve vesmíru civilizace, které ovládají průmysl holografický. Vytvářejí holografické projekce - dramata, která vypadají úplně jako skutečná - a vsunují je branami do vaší reality. Vzhledem k tomu, že tyto kosmické bytosti se tu pohybují už pěkných pár stovek tisíc let a že frekvence lidstva byly ovládány, je velice snadné lidské bytosti ošálit.

    

Holografické projekce byly na Zemi užívány k manipulaci a ovládání vědomí a ke změně příběhu informací v příběh dezinformace - jen omezeného množství vědomostí. My to vidíme tak, že těm, kdo užívají holografické projekce, nejde vždycky zrovna o to, aby přinášeli lidem světlo nebo informace nebo povznesení. Mají postranní motivy, přestože je mohou vydávat za světlo.

    

Holografické zážitky, zvláště úkazy na obloze, jsou pořádány, aby ovlivnily vždy velkou skupinu lidí najednou. Mnohé úkazy UFO, i když ne všechny, byly holografickými projekcemi. Holografické projekce jednoho jedince, různě stylizované, se vyskytly v mnoha kulturách současně. Proto jsou některé náboženské příběhy paralelní z jednoho konce světa na druhý, přestože nedošlo k fyzickému kontaktu.

    

Holografické projekce vypadají přesně jako trojrozměrná realita. Jsou to výtvory událostí vyrobené a vsunuté do vaší reality, aby vypadaly, jako by byly součástí sledu událostí. Jsou užívány k ovlivnění mysli svědků a je velmi obtížné je rozpoznat. V příštích několika letech si to budete moci hodně často vyzkoušet - na Středních východě i na jiných místech této planety - protože tu bude zesilovat mimozemská aktivita a vše bude zveřejňováno. Některé z těchto velkých událostí budou naprosto legitimní, ale některé budou projekcemi, zinscenovanými k manipulaci vědomí lidstva směrem ke světovému řádu, jímž bude ovládáno.

    

Holografické projekce mají energetické pole a je možno je zaměřit virgulí. Virgule se v nich pohybují jinak, protože jejich energetická pole jsou jiná a protože vibrují na neuvěřitelném kmitočtu. Můžete do nich vejít a účastnit se děje. Lidé se jich mohou účastnit a přísahat, že je to skutečnost. Ale jsou to naaranžované události, které mají ovlivnit lidskou mysl. Holografické projekce nejsou míněny jako informace, jejich účelem je ovládání. Je to prostě jeden aspekt existující techniky.

    

Dokonce celé reality mohou být konstruovány a vsunovány do jiných realit jako filmy. Film, televize atd. jsou vaše verze vytváření realit. Existují však jiné, vysoce vyspělé bytosti, které chytře vytvářejí reality tak „reálné“, že rozdíl vůbec nepoznáte. Jsou jako paprsky. Holografické projekce vysílané na tuto planetu jsou jako reflektory svítící do noci. Je k tomu zapotřebí strašlivé energie, protože celý proces vyžaduje splývání dimenzí. Tato technologie neexistuje v trojrozměrném prostoru, existuje jen v jiných dimenzích a je k ní zapotřebí dimenzionální fúze.

    

Jaký rozdíl je mezi dimenzemi ?  Proč je jedna dimenze důležitá pro druhou ?  Protože každá dimenze má jinou vibrační frekvenci neboli způsob, jímž se v ní pohybují molekuly. K těmto holografickým projekcím je třeba zvolit místa, kde dimenze již splývají, protože musí být přehrávány skrze jiné dimenze, aby sem pronikly.

    

Lidstvo bylo slepé a znovu a znovu si nechávalo nasadit klapky na oči v důsledku nevyvinutých šroubovic, do nichž se informace nemohou zapojit. Světelná rodina přišla, aby to vše změnila. Jste zde proto, abyste vnesli na planetu novu frekvenci a podrželi ji ve svých tělech, aby i zbytek planety mohl začít novou frekvencí vibrovat. Tato frekvence způsobí rozrušení struktur založených na dvou řetězcích DNA. Nedá se nic dělat, je na čase začít s vývojem. Země je připravena projít vším, co je k této evoluci třeba.

    

Lidské bytosti se musí naučit číst energie. Musí se naučit používat k vnímání reality více smyslů než jen oči, uši, nos, ústa atd. My říkáme, že oči, uši, nos, ústa a hmat jsou šidítka reality. Uzavírají realitu. Myslíte si, že těmito smysly realitu vnímáte, ale ve skutečnosti vaše vnímání reality omezují. Od dětství vás učili spoléhat se při interpretaci zkušenosti na své oči, uši, nos, ústa a hmat. Teď se budete muset spoléhat na jiné formy vnímání, abyste vymezili svou zkušenost. Jedna z forem, kterou jste odepsali, je cítění. Cítění - vaše vědoucí, intuitivní, psychické já - bylo rušeno ovládáním frekvence na této planetě, takže nikdo z vás je nemohl najít. Když najdete své vlastní vědění a svůj vlastní způsob intuitivního vnímání, nemůžete být ovládáni.

 

Jak poznáte, co je ovládáno a co ne ?  Naučit se to je součástí vaší zkušenosti zde - skočit do trochy horké vody a poznat, kdy máte vyskočit. V nejhlubším nitru vší bytosti je uložena integrita, kterou můžete objevit a disponovat jí. Je to integrita, která si váží života a především si váží sama sebe a života, který byl svěřen vám. Jste svými pány a bylo vám darováno a zaručeno, že si budete vážit svého světla, svého těla a své zkušenosti, jak nejlépe umíte.

    

Jakmile začnete správně pečovat o svou integritu, kultivovat ji a objevovat její zázračnost a její potenciál, zjistíte, že vaše tělo, které bylo zdánlivě něčím jako přítěží, již jste všude s sebou vláčeli, je skutečně nedocenitelné. Přináší vám netušené bohatství. Se svým fyzickým tělem jste milionáři. Musíte se naučit užívat své centrum cítění, aktivovat v sobě informace a jednat podle nich, musíte se jim naučit důvěřovat.

    

Jako členové Světelné rodiny máte záměr propojit dimenze. Vaším úkolem je vtáhnout do této reality jiné dimenze, přimět svou nervovou soustavu, aby zvládla odlišné molekulární fluktuace. Učíte se vnímat prostřednictvím centra cítění a budete učit ostatní, jak mají dělat to, co vy všichni dokážete. Vy ukazujete cestu.

    

Holografické projekce rozeznáte CÍTĚNÍM. Budete cítit, že nejsou v pořádku - něco vám bude připadat divné nebo podezřelé. Když jsou holografické projekce vsunovány do vaší reality, vždycky je na nich něco divného. Protože jste členy Světelné rodiny, vaše vnitřní kódy a vlákna se nebudou cítit dobře, když budou holografickým projekcím vystaveny, protože ty jsou spíše než k povznesení užívány k vašemu ovládání. Jsou užívány k vybičování vašich emocí až po jistou hranici, aby se jimi jiní mohli sytit a aby vás přiměly fungovat na jisté úrovni.

    

Tyto techniky budou v příštím desetiletí užívány ještě více. Proto říkáme, že lidstvo čeká drastické probuzení, pokud jde o to, co je skutečné a co ne. Tyto hranice reality jsou skutečně zásadní.

    

Mluvili jsme o bráně na Středním východě, která je dimenzionálním vstupem neboli branou na tuto planetu pro jisté energie, hledající civilizaci. Nezapomeňte, že když opustíte planetární sféru a vycestujete do kosmu, jakmile překročíte jistá pásma vědomí, musíte najít správnou bránu, abyste se na planetu vrátili v přesném čase nebo časovém koridoru, který hledáte. Takto jsou systémy udržovány uzavřené a nedotčené, aby vás chránily před přepadením a ovládnutím. Takové brány existují na jihoamerickém a severoamerickém kontinentě, v Asii, Číně a po celé zeměkouli. Obrovská brána, o níž jsme právě mluvili, je brána na Středním východě. Je gigantická.

    

Mnohé holografické projekce nebo dramata sem byly vsunuty branami, aby otřásly myslí a vírou populace. Protože se zmíněná brána nachází uprostřed krize, je hlavním kandidátem pro holografické projekce a je také nejdůležitější pro systém víry, který má změnit tento chaotický svět a přimět všechny, aby se začali pohybovat v jiném směru. Buďte si vědomi svých center cítění, až se tyto události začnou na této planetě dít.

    

Střední východ je bránou, kde se stýkají mnohé dimenze a kudy entity z jiných dimenzí mohou na tuto planetu vstupovat. Je to horká půda. V nedávné době, v posledních čtyřiceti či padesáti tisíci letech se na Středním východě vynořilo mnoho civilizací a začalo tu mnoho dramat. Díky předivu se v této oblasti lépe vsunují holografické projekce, tak jako se v Kalifornii lépe točí filmy.

    

Potenciální holografickou projekcí v této bráně je příchod mimozemšťanů. Nebo návrat Ježíše Krista. Nebo jiný dobrý návrat, výskyt nějakého spasitele nebo jiný důvod pro všechny, aby mysleli stejným způsobem. V tuto dobu, jak my to vidíme, nemá světelnou povahu. Příkladem HOLOGRAFICKÉ projekce, která byla v minulosti inscenována na této planetě, aby změnila běh historie, je Kristovo ukřižování. Drama, které bylo sehráno a historicky vám předáno, není realita, kterou sem Pomazaný přišel hrát. Jistá verze života této entity byla vymyšlena a sehrána v holografickém zábavním studiu, a pak byla vsunuta a přehrána, jako by byla skutečná.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Také v v 8 knihách „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“ na  www.vesmirni-lide.cz  je několik sdělení, kde je různě vysvětleno, že fyzicky Ježíš Kristus nebyl na kříži, ale pouze duchovně – čili úmyslem 2. strany. Ježíš totiž neudělal žádný těžký zločin, aby musel těžce trpět na kříži, to je duchovní zákonitost. 2. strana pak vyrobila ovládáním mysli stamiliony křížů a křížků s ukřižovanou osobou – prý Ježíš Kristus, aby tak zmanipulovala lidské vědomí, a podařilo se jí to celkem dobře. Kromě toho vymyslela 2. strana miliony rituálů s ukřižováním, pomocí kterých manipulují s lidskou myslí. Je třeba pochopit, že každé slovo, každý obraz, každá socha či soška je vibrační – energetický kanál a zářič, tedy propojuje energie z jedné reality do druhé (do této současné). Jaké to jsou energie, to si každý čtenář již zjistí.

 

 

Kristus přišel jako výbor bytostí v průběhu jisté doby. Příběh, který vám byl vyprávěn, je dramatizovaná verze upravená pro trh - velmi cenzurovaná verze toho, kým tato entita byla a je. Část Kristova dramatu, jemuž jste se učili, byla holografická projekce. A jiná část toho, co v budoucnosti o Pomazaném zjistíte, je potenciální holografickou projekcí. Takže buďte ve střehu. Mnozí lidé řeknou, že se rouháme, když tohle říkáme, a že jsme ďáblovi spřeženci. Jak můžeme pochybovat o tom, co praví Bible ?  Jak můžeme to vše zpochybňovat ?  Protože všechny tyto věci říkaly patriarchální organizace, které si dělaly reklamu. Ničím jiným nebyly. Byly použity, aby pomohly znovu ovládnout energii na planetě.

    

Ve skutečnosti byl Pomazaný vyslán jako narušitel systémů, jako člen Světelné rodiny, aby vnesl světlo branou na Středním východě. To vytvořilo cestu pro mnoho dalších, aby rozsévali realitu, připravující vědomí lidstva na cyklus, který skončí zhruba v příštích dvaceti letech, podle toho, jak budou události probíhat. Pomazaný nepřišel jako jedna entita, nýbrž jako množství entit, ovlivňoval lidi v temné hodině lidstva, v hodině, kdy lidské bytosti byly připraveny pochopit svá tajemství. Jedna z věcí, která vám nebyla zrovna nejpravdivěji sdělena, bylo, že Pomazaný byl velmi dobře přijat. Druh energie, který Pomazané bytosti přinesly na planetu, byl přijímán velmi dobře.

    

S Pomazanou entitou je spojeno velké množství dramat. Původní plán vypadá takto: Je to plán výboru Pomazaných přijít na planetu, šířit světlo čili informace a ukázat lidem, co všechno lidské tělo dokáže. A pak tu jsou bytosti, které řekly: „Co s tím uděláme ?  Tenhleten přišel naší branou, a my ji chceme kontrolovat. Jak budeme moci užívat tuhle energii ?  Je to vesmír svobodné vůle, můžeme si dělat, co chceme.A tak vytvořily HOLOGRAFICKOU PROJEKCI KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ, aby vyvolali strach a další emoce a posunuli tak vědomí směrem, který původně vůbec nebyl plánován. To znamená, že ve Vesmíru svobodné vůle je možné, zejména v oblasti portálů, aby jedna skupina bohů přepadla příběh někoho jiného a vsunula do něj svou vlastní verzi. V tu dobu to možná neovlivní mnoho lidí, dopad holografické projekce se však projeví za čas.

    

Víme, že pro mnohé z vás je to frustrující. Ale činíme to a dělíme se s vámi o informace ve snaze přinutit vás k pohybu, cítění, přimět vás, abyste se rozpomněli - a abyste tolik nemysleli. Nejde tu o proces logického myšlení, ale o CÍTĚNÍ. Co se děje s vaším tělem ?  Zeptejte se sami sebe: „Co je má identita ?  Jak je to možné ?  Kdo jsem já v tom všem ?“ Pak začnete sami sobě více naznačovat, kdo jste, a budete schopni přijít na mnoho věcí.

    

Chápete, proč jste sem přišli, abyste narušili systém ?  Chápete, jak složitá je kontrola frekvence ?  Chápete, jak jemná a řídká je realita ?  Chápete, jak dostupné je pro lidstvo její ovládání - kdyby lidé žili ve vzájemné harmonii, chovali se, jako by o ně o všechny bylo postaráno, a věřili a tvořili pomocí své mysli ?

    

Řekli jsme před nějakou dobou, že světlo je na této planetě podhodnocováno. Opravdu je to tak. Kdyby bylo oznámeno, kolik jedinců získává vládu nad svými myšlenkami a životy a kolik z nich svou suverenitu vysílá a žije, aby jí učili ostatní, ti, kdo tu vládnou, by s tím rychle něco udělali. Světlo je podceňováno, a to je dobře, protože světlo vás všechny osvobodí.

    

Máte vzrušující úkol - záviděníhodnou práci - a máte veškerou pomoc, kterou budete potřebovat k jeho dokončení. V poslední době nastal obrovský příliv entit a mateřských lodí na tuto planetu, a ty nyní působí jako prostředníci nebo možná doslova jako převaděče energie. Paprsky světla, které přicházejí na planetu ze starých a pradávných hvězdných soustav, spolupracujících se Zemí po celé dlouhé věky. Mnohé z nich byly vašimi astronomy jednoduše označeny čísly, jiné mají jména, která jsou vám důvěrně známa - Sírius, Arktur, Orion, Plejády, atd. Světelné paprsky jsou zachycovány množstvím mateřských lodí obklopujících Zemi, filtrovány úplně odlišným systémem a pak odeslány na Zemi.

 

Poznámka zpracovatele Ivo A. Bendy: Také v „Rozhovorech s poučením od mých Přátel z Vesmíru“ na www.vesmirni-lide.cz  je mnoho sdělení o Aštarově Velké vesmírné flotile, Ptaahově Vesmírné flotile z Plejád, Karného flotile galaxie v Andromedě atd.

 

Mnozí z vás mají v sobě implantáty, které umožňují na tuto komunikaci reagovat a obejít tak psychotronickou válku a interferenci, neustále rušící vaši frekvenci a zabraňující vám tyto informace přijímat. Implantáty nejsou negativní. Nebyli jste uneseni a zkoumáni, aby vám byly implantovány proti vaší vůli. Jsou to éterické implantáty, které jste si povolali jako nástroj příjmu mimoplanetárních energií. Tyto implantáty jsou nyní aktivovány. Mnozí z vás zjišťují, že si připadají změnění. V různé denní doby, zejména když jdete spát, slyšíte nejrůznější tóny nebo cítíte ve svém těle jakousi elektrickou vibraci.

 

Až vám tyto informace budou odeslány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout. Aby vaše tělo bylo schopno je přijmout, musí být v jistém stavu. Dané informace jsou jako proud, a pokud vaše tělo není s to proud přijmout, změní se v pocit nepohody. Lidé Země byli pro tento okamžik naprogramováni a na planetě není ani jeden inkarnovaný, který by mohl říci, že se spletl a že nevěděl, co se tu bude dít. Nikdo na této planetě se nenarodil bez vnitřního mechanismu, který lze aktivovat, aby se naladil nebo zapnul na schopnost uchovávat dotyčné frekvence.

 

Radili jsme mnohým z vás, aby se vzdálili logické mysli, protože logická mysl se dostane s předmětnými informacemi a elektronickou energií do konfliktu. V příštích několika letech bude vaše porozumění a vibrace s frekvencemi přicházejícími k vám, jako když zapnete své vlastní rádio. Získáte přímý telepatický kontakt s mateřskými loděmi, které k vám vysílají. Přijde čas, kdy vás ani nenapadne jít na sezení s médiem přijímajícím informace, protože budete mít s informacemi vlastní přímé spojení. Bohatství informací, které k vám bude přicházet, bude velmi uklidňující, bude vám vysíláno, abyste věděli, co se děje.

 

Až získáte více důvěry, budete schopni manifestovat si před sebou světelnou entitu, která se fyzicky ukáže a začne vás vyučovat. Napojení neboli proces přinášení informací prostřednictvím jiné bytosti se stane naprosto archaickou záležitostí, až každý z vás projeví svou vlastní doslovnou bytost, která vás bude učit. Zatím jsme zde my, abychom vás učili, připomínali vám, kdo jsme, a vnukli vám představu, co k sobě můžete přivolat. Nejvíce ze všeho vám jako členové Světelné rodiny chceme pomáhat při úspěšném osvobozování lidstva. Soustřeďte se na svůj vlastní tanec. Na jakou melodii budete tančit a jaká kouzla budete provádět a do jakých výšin budete chtít povznést vědomí, abyste mu dali novou definici možností ?

 

 

 

(10)

 

DESET

 

NOVÉ SVĚTELNÉ PARADIGMA

 

 

Kdo jsou poslové úsvitu a jaká je jejich role ?  Poslové úsvitu jsou ti, kdo nesou sluneční paprsky a přinášejí světlo a vědění. Sdružují se v prastaré organizaci, prastaré společnosti, prastarém spirituálním svazku, který je nutí dělat jistou práci v jisté hvězdné soustavě. Vy jste členy společnosti Poslů úsvitu, jinak by vás tato kniha nepřitahovala. Členové zmíněné elitní organizace přicházejí na Zemi v různé doby, aby konali svou práci. To se stává, když je cyklus stanoven a okolnosti jsou jim nakloněny, takže energie z dalekého kosmu a energie ze Země splývá v jejich vlastním bytí.

    

Energie z kosmu přichází na Zemi neustále a energie ze Země se neustále pozvedá ke kosmu. Lidstvo tvoří posvátný most mezi Zemí a nebesy, některými nazývaný duhovým mostem Poslové úsvitu nechávají dané energie splývat, takže úsvit čili světlo se v nich probouzí. Pak tento úsvit přinášejí civilizacím. Právě to jste vy. Právě to děláte. Stejně jako zástupy dalších. Vy jste Poslové úsvitu.

    

Pro vás jakožto Posly úsvitu je tu jistý postoj, který vám usnadní vaši angažovanost, k níž jste se zavázali. Tento postoj znamená umožnění a odstoupení od vnitřní nekázně a zbavení se všech zkušeností. Pro Posly úsvitu každý článek znamená celek, nehledě na to, jak je zkonstruován, nehledě na to, jak je silný nebo slabý, jak velká či malá je jeho role. Sílu či slabost nebo vlivnost není nutně třeba porovnávat, jsou prostě postojem, který si vědomí ve svém vlastním tanci reality zvolí a jejž zaujme.

    

Učíme vás o vás samých a pomáháme vám otevřít to, co je ve vás, ne to, co je mimo vás. Jakožto Poslové úsvitu prožíváte nejtemnější hodinu před úsvitem, kdy se můžete ptát, jestli vůbec kdy přijde paprsek světla. A pak, téměř okamžitě, se světlo začne vynořovat odnikud. Odkud přijde ?  Jak změní vaše myšlení ?  Jak to, že je existence v jednom okamžiku tak temná, jak jen může být, a v příštím okamžiku je náhle světlo ?  Jakožto Poslové úsvitu přivádíte svou vůlí světlo k úsvitu. Byli jste k tomu vyškoleni, je to vaší silnou stránkou.

    

Vy, Poslové úsvitu, rovněž známí jako Světelná rodina, jste souhlasili, že projdete procesem mutace, abyste se vyvinuli ve vyšší bytosti svým záměrem a vědomým souhlasem. Přinášíte na tuto planetu opět světlo, přinášíte novou evoluci lidstva a umožňujete kosmický evoluční skok v uvědomění a inteligenci tím, že zakotvíte frekvenci nejprve ve svých tělech a budete ji žít.

    

SVĚTELNÁ RODINA pochází ze STŘEDISKA OPERACÍ - zdroje v této Galaxii, který působí jako vysílací stanice. Ve vaší Galaktické soustavě i v tomto Vesmíru jsou centrální slunce. Mayové nazvali toto centrální slunce Alkyone. Jiní je znají pod jinými jmény. Toto slunce má světlo a světlo nese informaci. Vyjádřeno velmi jednoduše, členové Světelné rodiny pocházejí z místa, které je ÚSTŘEDNÍM SKLADEM INFORMACÍ PRO CELÝ VESMÍR.

    

Od tohoto centrálního slunce se pohybujete po spirále a nesete z něj informace mnoha různými soustavami ve Vesmíru, spřádáte, plánujete a cestujete. Jste v tomto ohledu naprosto jedineční a víte to. Když se podíváte na populaci, víte, že jste jiní. Rádi burcujete lůzu a narušujete systémy, aby se otevřely. Když se někde praví: „Vstup zakázán“, platí to pro všechny, ale ne pro vás. Jdete kamkoliv, kde je něco zavřené, abyste to mohli otevřít. PRACUJETE TAK, ŽE SE ROZDĚLÍTE DO MNOHA MULTIDIMENZIONÁLNÍCH IDENTIT A PAK VSTUPUJETE DO SYSTÉMŮ, ABYSTE JE ZMĚNILI.

    

Někdy se v těchto systémech inkarnujete po statisíce let a připravujete se tak na chvíli, kdy můžete být povoláni, abyste dané systémy narušili. Máte za sebou pěkných pár životů, a v tom je vaše jistota. Tak například se mnohokrát inkarnujete na Zemi, takže když přijde výzva, že Země má být otevřena narušením systému a paradigma má být změněno, můžete říci: „Byl jsem tam už dvě stě čtyřicet sedmkrát, v tolika různých podobách, a jednou jsem dokonce byl schopen povznést své tělo. Udělal jsem to, to a to. Pokud se zúčastním plánu otevřít systém, jsem si jist, že dokážu osvěžit vzpomínky, shrnout je, vzdorovat zákonům a dokončit úkol.“

    

Někdy se to nestane a plán musí být z nějakého důvodu stornován. To je pro vás velmi frustrující zážitek. Ale když všechno jde podle plánu a vám se podaří systém narušit a vytvořit nové světelné paradigma, je to pro vás jako kosmický orgasmus.

    

Poslové úsvitu neboli členové Světelné rodiny pracují v týmech. Do systémů se nevydáváte sami. Potřebujete jeden druhého, protože sami nemůžete frekvenci udržet. Tím, že vstupujete do hry jako tým, zvyšujete pravděpodobnost, že plán vyjde. Jste jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce a jste vedeni mocnou inteligencí centrálního slunce.

    

Světlo je KRÁLOVSTVÍ VĚDOMÍ a jeho existence má smysl. Příběh, který vám dnes vyprávíme, můžete pochopit. Pokaždé, když mluvíme s lidmi, a vy nám rozumíte, dáváme vám víc. Nechceme, abyste si mysleli, že světlo je vznešenější než cokoliv jiného. Něco v podstatě vaší duše vás spojuje se světelným zdrojem a žene vás ke zmíněnému povolání, to ale nečiní dané povolání lepším než jiné. Jsou tu další, kteří mají odlišné zdroje a putují po spirále s jinými záměry, čímž celou hru umožňují. To vše se dozvíte.

    

Připomínáme vám, že Prvotní Stvořitel tvoří vše a všem věcem vdechuje sebe sama. Stejně tak jako vy hledáte sebeuvědomění, i Prvotní Stvořitel to zvládá. Chce si být vědom sám sebe ve všech věcech a všem věcem, v nichž existuje, chce vdechnout vědomí, že v nich je a že si je uvědomuje. Uvědomění je jako zrcadlo putující tam a zpět mezi Prvotním Stvořitelem a veškerým Stvořením, až po nejmenšího broučka či mravence lezoucího po zemi. Tak jako je Prvotní Stvořitel ve světle, je také v takzvaném zlu, věda, že i „zlo“ má svůj božský účel.

    

Existuje mnoho království vědomí.Království vědomí“ je vzletný výraz pro představu, kterou bychom chtěli, abyste si osvojili. V královstvích vědomí existuje podobnost energie. Světelná rodina pochází z jednoho z nich.

    

Až vaše vědomí pochopí Zákony Stvoření, manipulace a řízení reality, bude pro vás snadné manifestovat se v jakékoli zvolené podobě. Ti z vás, kterým se podařilo aktivovat šamanistické a etnické vzpomínky, dobře vědí, že součástí učení etnických kultur byla vědomost jak vstupovat do různých realit a měnit podobu. Šamané v jistých kulturách byli pro tyto schopnosti uctíváni. Nesli genetický kód a na planetě jich bylo ve vztahu k celé populaci málo. Ovládali kouzla a tajemství a udržovali celý proces v chodu. Dokázali se pohybovat v podobě zvířat i v různých jiných podobách a převlecích. Byla to skutečně věda.

    

Protože tato věda na planetě existuje, existuje samozřejmě také mimo planetu. Země je právě teď místo, kde se něco děje. Je zakódována, aby započala svou vlastní revoluci - ne nutně revoluci jako ve spojených státech, která změnila životní styl, nýbrž dimenzionální posuv, který změní veškerý vesmír kolem.

    

Mnozí mimozemšťané, kteří se zajímají o různé životní formy, umějí přeorganizovat svou molekulární strukturu, takže mohou přijít na planetu zamaskováni jako lidé. V dobách bouřlivých změn, kdy dimenze mají potenci ke splynutí a kolizi - což připravujete pro Zemi - se shromažďuje velké množství energií, přicházejících, aby se tohoto velkého podniku zúčastnily.

    

Vše se odehrává na různých rovinách, nejen v trojrozměrném prostoru. Řetězová reakce se šíří všemi dimenzemi existence i vědomí. Některé bytosti se dopravují na planetu paprskem v lidské podobě nebo se inkarnují, chápajíce se příležitosti „získat lístek“ a být při tom. Možná, že někteří, u nichž cítíte, že nejsou z této planety a nejsou zde ani jako narušitelé systémů, sem přišli, aby pozorovali, zúčastnili se a pochopili a mohli tak přinést informace do svých domovských, neustále se vyvíjejících systémů.

    

Jsou inteligentní bytosti, které se mohou projevovat v lidské podobě a hrát svou roli dokonale a jejichž paměť je někdy nedotčená, někdy ji halí závoj. Pro takové bytosti není vždy snadné dostat se sem s plně vědomou pamětí toho, kým jsou jinde, a to vzhledem ke kontrole frekvence. Během příštích několika let si vypěstujete vědomí, že jste členy Světelné rodiny, přestrojení za lidi. Součástí plánované evoluce lidského rodu a plánovaného přebudování lidské DNA je, že každý člověk má začít otevírat paměťovou banku a vzpomenout si, kým je.

    

V různých dimenzích reality samozřejmě existují různé zkušenosti a různé zákony. V trojrozměrném světě, kde jste byli jako lidský rod uzavřeni po tak dlouhou dobu, existují hranice toho, co můžete prožít. Trojrozměrný prostor je definován tak, že se máte soustředit vždy jen na jednu realitu. Je tak definován vzhledem k frekvenci, nervové pulsaci a rychlosti, jíž frekvence adaptují nervovou pulsaci v těle.

    

Jste magneticky a biogeneticky vyladěni a zkonstruováni. Členové Světelné rodiny jsou mnohem více než lidé. Je charakteristické, že nejvíce dokážete v multidimenzionální říši. Člověk si zažádá o místo v multidimenzionální říši jako člen Světelné rodiny.

    

Jako členové Světelné rodiny jste se na této planetě inkarnovali, abyste se připravili na svou práci. Co je vaší prací ?  Je celkem jednoduchá: VNÁŠET FREKVENCI DO SYSTÉMŮ, KTERÉ JI MAJÍ JEN OMEZENOU, protože světlo je informace. Nejde o studené informace, komputerizovaná data - je to informace, která je předávána BIOLOGICKY prostřednictvím ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULZŮ VĚDOMÍ. V tom jste odborníci. Kdybyste si měli dát natisknout obchodní navštívenku v okamžiku, kdy jste si plně vědomi své identity, stálo by na ní něco jako: Odpadlický člen Světelné rodiny. NARUŠITEL SYSTÉMŮ. MĚNÍM SYSTÉMY VĚDOMÍ V RÁMCI VESMÍRU SVOBODNÉ VŮLE. Zavolejte mi !

    

Pusťte se do toho !  Právě tohle děláte. Je to aspekt vaší identity, který máte všichni společný, a tentokrát jsou vás zde celé milióny. Jste tu především proto, abyste se upamatovali, kdo jste, abyste působili multidimenzionálně uvnitř systému a učili lidi - zdejší domorodce, jejichž frekvence byla ovládána - systému novému. Jako lidé jste zamaskováni. Jakmile si toto uvědomíte, povznese se nad lidská dramata a nad lidské dilema ovládání frekvence.

    

Než byla před 300 000 lety zavedena přepadovým komandem bohů stvořitelů kontrola frekvence, byl zdejší biologický druh poněkud chytřejší. Měl velmi vyspělý systém přijímání informací a mohl na planetě přijímat zprávy přímo od kosmických známých. Znal také různé způsoby distribuce přijímaných informací. Distribuce vědomostí je v současné době na planetě závislá na technice - na čemsi mimo vás. Je to další mazaný trik, jak vás ovládat. Před dávnými časy se komunikace na této planetě odehrávala jako přímý kontakt jednoho s druhým pomocí vnitřních mechanismů, nikoli technikou mimo vás.

    

Většina lidí nedokáže pochopit, že jejich historie je mnohem delší než pár tisíc let. Vy se dozvíte, zapamatujete si a budete učit planetu, že má historii starou milióny let. Nejprve odhalíte a integrujete planetární historii posledních 300 000 let, abyste mohli vysvětlit obraz lidského dilematu. Nezapomínejte, že veškerá historie je VE VÁS, nikoli mimo vás. Při vaší současné technice se světelně zakódovaná vlákna tvoří mimo vaše tělo v symbolické podobě jako reprezentace předávání inteligence optickými vlákny. Lidský rod tvoří mimo sebe to, co musí nalézt v sobě. Je to součástí zvládnutí světla.

    

Když byla velkolepá knihovna ve vás uvedena v chaos, zbyl jen malý kousek informací, který udržoval lidský rod v poslušnosti, provozuschopnosti a zvladatelnosti, a přece fungoval sám o sobě, vykonával úkoly a stimuloval člověka jako formu života, aby produkoval jistou frekvenci: Strach. Tento strach byl posledních 300 000 let na této planetě podporován jako kontrolovaná substance v každé podobě, jakou si dovedete představit.

    

Když lidské bytosti elektromagneticky rezonují a vysílají frekvenci strachu, je vyslán signál vědomí. Kam se ten strach poděje ?  Kam se podějí vaše myšlenky ?  Kam se podějí vaše emoce ?  Jak už jsme řekli, vědomí kolektivně vytváří potravu. Jako narušitelé systémů jste sem přišli ZNIČIT zdroj potravy nebo ZMĚNIT zdroj potravy ze strachu a chaosu. Ti, kdo se živí touto potravou, budou muset buď změnit dietu nebo opustit planetu. Jste zde, abyste přinášeli informace, světlo a pochopení, že je zde potenciál pro změnu a zdroj potravy, který souzní a spolupracuje se světlem. To je vaším smyslem a toho máte dosáhnout, je to vaší zodpovědností.

    

Chápeme, že někteří z vás jsou velmi zmateni a nevědí, jak to mají provést a jak vnést do svého života stav dokonalosti. Jedna z primárních věcí, které od vás od této chvíle žádáme, je nezakládat žádné vaše budoucí zkušenosti na vaší minulosti.  Všichni rádi máte minulost jako výmluvu pro to, co se může stát v budoucnosti. Jste tím proslulí. Musíte se ale chovat, jako byste byli sem dolů právě vyzářeni, nevinní jako novorozeňata a připravení vstoupit do okolností vašeho každodenního života. Každého rána, když se probouzíte a vykročíte, prohlaste jasně, že máte záměr prožít tento den. Pokud to už neděláte a nepěstujete tento zvyk, měli byste hodně rychle začít !  Tímto způsobem je vytvářena realita.

    

Jak jsme již řekli, velké tajemství, které před vámi bylo skrýváno, je, že MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST A MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ REALITU. Veškerá realita je vytvářena myšlením. Vše je subjektivní zkušenost. Ale elektromagneticky jste ovládáni tak, abyste vytvářeli zkušenosti v jistém spektru reality.

    

Vy, kdo jste členy Světelné rodiny, jste hodně zcestovalí a dobře uzpůsobení pro mužnost vnášení nových frekvencí. Přišli jste sem, abyste uchovali nové frekvence, které jsou vám vysílány paprskem z kosmu a jež spouštějí nové mechanismy ve vašem těle. Až začnete vědět, že to je vaším posláním, začnete toto poslání formulovat vědomě, abyste jasně vyjádřili,co chcete a prožili to, ať už v jakékoli oblasti. To je absolutně nutné.

    

Každý z vás má svým způsobem rád dramata. Nudíte se, když se „něco“ neděje. Proto jste vytvořili zmíněný plán - zmíněný nájezd. Realita neboli svět byla ve skutečnosti zřízena před dávnými časy entitami ze Světelné rodiny, ještě než byla přepadena. Vy, jakožto členové Světelné rodiny, jste byli Původními plánovateli. Zde na Zemi existovalo mnoho bohatých zdrojů vědomí, které byly volné a bylo možno je získat a využít. Když entity z jiných rodin, které jste si zvykli nazývat „temnými“, převzaly nad touto planetou vládu, odvedly dobrou práci v tom, že se jim podařilo zabránit přístupu světla. Světlo je jen tak velké, jak velké může v tuto chvíli být vaše paradigma, ale tam venku existují i jiné týmy a jiná království vědomí. Pro tuto chvíli budeme prostě pracovat se světlem a tmou. Tým temnot odvedl dobrou práci - podařilo se mu zabránit přístupu světla na dlouhou dobu. Ten čas však vypršel !

    

Jste odpadlíci světla a rozhodli jste se vrátit a inscenovat další nájezd na vědomí - tentokrát jsou vás milióny - protože jste věděli ze spolupráce s energií Prvotního Stvořitele, že je tu vysoká pravděpodobnost, že velkého bohatství vědomí dosáhnou všichni. Až začnete vtahovat světlo do svých těl a na planetu, může být ovlivněno mnoho lidí, kteří mají dramata rádi. Mohou být proniknuti světlem a reagovat, protože čím více světla vnesete, tím rychleji se bude šířit. Světlo na planetě rozhodně narůstá s tím, jak se rozpomínáte, že jste domorodým druhem, úzce spolupracujícím s Původními plánovateli, a že jste se vrátili proto, abyste si vzali nazpátek svůj svět od nájezdníků.

 

 

 

(11)

 

JEDENÁCT

 

JMÉNO HRY

 

 

Abyste mohli přežít časy, které nastávají, je naprosto nutné dostat se do představy myšlenkové manifestace neboli SUPERVĚDOMÍ. Supervědomí je pro vás v současné době jen slovo. Není to představa, které by již ve vás byla, protože si neumíte představit, že je možné být v takovém souladu a naplněn tolika informacemi. A přece je to to, k čemu ve svém vývoji směřujete. Existují bytosti, které jsou si velice dobře vědomy, že toto hnutí vědomí by se mohlo začít šířit po planetě jak smršť, a snaží se je udusit, aby sak nestalo. Jenže už se to stalo.  Přišli jsme zpět do vaší minulosti, abychom vás o tom ujistili.

 

(1)

Myšlenka je první.  Zkušenost je vždy sekundární. Nikdy tomu není naopak - že něco prožijete a pak na tom založíte myšlenku. Vaše zkušenost je přímým odrazem toho, co si myslíte.

 

(2)

Jasnost a správný odhad vlastních sil jsou hlavní věc. Vaše myšlenky neustále formují váš svět. Ne jako v restauraci - nestále. Protože jste bombardováni tolika vibracemi, které jsou prostředkem ovládání frekvence a jež se vám pokoušejí bránit v jasnosti, oscilujete. Musíte si jako druh stanovit coby svůj úmysl zachovat si jasnost, soustředění a vždy se zaměřovat na přítomný okamžik. Přestaňte žít v budoucnosti nebo v minulosti a vždycky žijte ve své PŘÍTOMNOSTI. Řekněte si: „Co chci ?  Chci urychlit svou evoluci. Chci, aby mi Duch pomohl získat větší schopnosti. Chci, aby se mé tělo regenerovalo. Chci vyzařovat zdraví. Chci se vzdát obtíží, abych mohl být ukázkou toho, čím lidstvo může být.“ Právě tento směr myšlení - vydávání příkazů vaší bytosti a přivolání toho, co chcete, s velkou jasností - to vám přináší urychlení ve všem.

 

(3)

Sledujte své vzorce chování. Když se přistihnete při popírání toho, že vy sami jste vytvořili část svých zkušeností, když si nechcete přiznat, že jde o váš výtvor, prostě se na to podívejte. Řekněte: „Není to zajímavé - tohle dělám neustále. Nechci si přiznat, co vytvářím. Když se mi to nelíbí, svádím vinu na někoho jiného. Podívám se, jak dlouho to budu dělat, a uvidím, jestli přijdu s řešením jak si vypěstovat jiný vzorec chování.

 

(4)

Nesuďte sami sebe. Začněte si říkat: „Přijmu zodpovědnost za to, čeho se účastním. Přijmu zodpovědnost za všechno, co se mi přihodí. Když se mi nebude líbit to, co se mi přihodí, začnu se ptát sám sebe, proč vytvářím věci, které se mi nelíbí. Možná je to proto, abych k něčemu upoutal svou pozornost, abych mohl změnit něco, co doopravdy nefunguje a co nevidím.

 

(5)

Vždy jednejte, jako by všechno, co děláte, mělo dokonalý důvod. Jednejte, jako by vaše nejvyšší dobro a nejskvělejší příležitost vyžadovaly, abyste prošli všemi událostmi, které vás potkávají. Jednejte tak vždy. Když jdete po ulici a někdo vám řekne: „Mířím na vás pistolí, navalte peněženku !“, jednejte, jako byste dostali příležitost k nejvyššímu růstu. Nikdy nevíte, jaké budou výsledky, budete-li jednat takto. Když budete jednat jako by, jednáte bez vědění a bez očekávání. To je postoj. Kdybyste všichni dokázali zaujmout takový postoj a jednat, jako by každá událost byla naplánována, aby vás popohnala ve vašem růstu a uvědomění, pak byste se mohli otočit a zjistit, že osoba, která vám drží pod lopatkou pistoli, je protějšek jisté části vaší osobnosti. Můžete být schopni něco léčit, můžete dostat příležitost udělat něco, čeho se bojíte.

 

(6)

Nebojte se toho, co tvoříte. Důvěřujte tomu. Věřte, že v tom pro vás vždycky něco je. Nezametejte svá dramata pod koberec, jako by to byla špína, kterou už nikdy nechcete vidět. S takovými dramaty skoncujte - přestaňte procházet jejich cykly a ztrácet se v nich. Ale pochopte, že drama, které jste prožili se svou matkou, s bratrem, sestrou, milenkou, je něco, co můžete o dvacet let později použít, abyste si něco nového uvědomili. Ať jsou tedy tato dramata pro vás jako KARTOTÉKA. Uzavřete je, vyřešte je, jak nejlépe umíte, přijměte svou roli v nich a pak je nechte cyklicky procházet vaším vědomím, aby vás něco naučila. Ať jsou pro vás trvalými poklady zkušeností spíše než nepříjemnostmi, které chcete nechat za sebou. S těmito věcmi jsou spojeny emoce a pamatujte, že emoce vás mohou zavést do jiných oblastí aktivity.

 

(7)

Věříte, že vy a jen vy můžete stvořit svou realitu v jistých oblastech a že v jiných oblastech jste bezmocní ?  Tvrdíte, že jisté oblasti svého života vůbec neovládáte ?  Vzdáváte se toho, co vám přirozeným právem náleží, jen proto, že vám společnost říká, že to nemůžete mít ?  Přijdete na to, že události se nepřiházejí jen tak zčistajasna. Někteří z vás věří, že vy si vytváříte svou realitu, ale že ostatní si svou realitu netvoří - zejména malé děti, kterým se přiházejí všelijaké věci, nebo děti zneužívané. Pro mnohé z vás je obtížně pochopitelná představa, že zdánlivě bezmocné děti nebo hladovějící lidé svou realitu vytvářejí také. Kdykoli přistoupíte na mentalitu oběti, vysíláte ostatním lidem, že jste bezmocní, a tím se pravděpodobnou obětí stáváte. Musíte se naučit vážit si dramat a lekcí jiných lidí. Uvědomte si, že noviny vám neřeknou nic o potenciálu pro změnu, který existuje pro všechny zúčastněné v rámci daného scénáře, protože noviny o věcech tímto způsobem nereferují a nepojednávají. Nechápete synchronicitu pod povrchem událostí - vaše média odhalují jen vnější takzvaná fakta a ignorují hluboké řečiště emocionálních významů, které lidská dramata a lekce doprovázejí.

    

Účastníci dramat, při nichž to vypadá, že někdo je obětí, obvykle trpí takovým nedostatkem kontaktu se svými pocity, že si nespojí to, co cítí, s tím, co si myslí. Oběti hledají oběti. Vítězové hledají vítěze. A tak prosím, až budete číst v novinách o nějaké události nebo světovém dramatu, v němž to vypadá, jako by nějací lidé byli ubohé oběti, prokažte úctu jim i sobě tím, že uznáte, že vytvořili svou vlastní realitu. Možná to nebude realita, z jaké byste se potřebovali učit - nebo něco, čeho byste cítili potřebu se účastnit. Musíte pochopit, že ostatní musí oblastmi hustoty projít, aby mohli být přivedeni ke světlu. Největší osvícení spočívá v největších katastrofách a největších obtížích.

    

Když jdete do restaurace a objednáte si, co chcete, kuchař vám jídlo připraví a číšníci vám je donesou. Vy si jídlo objednáte, nevyrobíte si je. Kuchaři nebo spirituální energie něco nějak vytvoří, ale vy si to něco vyberete, aby vám bylo předloženo. Především vám dané jídlo nebude předloženo, pokud nepůjdete do restaurace a neobjednáte si je. Takže JSTE ZA NĚ ZODPOVĚDNI A ZAPLATÍTE ZA NĚ.

    

S životem je to stejné, život je jako restaurace. Naučte se objednávat, co od života chcete, jako v restauraci, a pak s důvěrou očekávejte, že to dostanete. Když jdete do restaurace, neděláte si starosti kvůli každému jídlu a neuvažujete, jestli si je zasloužíte nebo ne. Někdy říkáte: „Tohle si tedy nezasloužím. Stojí to patnáct dolarů. Můžu si dát něco jen za sedm dolarů nebo méně.“

    

Vaše chování v restauraci je skvělým indikátorem vašeho chování v životě. Je to neuvěřitelné učení, které je třeba pochopit. Když jdete do restaurace, prostě si objednáte řeknete: „Tohle chci,“ a věřte, že to dostanete, anebo si děláte starosti, jestli to náhodou nezkazí ?  Když si objednáte, nejdete přece za číšníkem do kuchyně neříkáte: „Ach jo, nejspíš nebudou mít ten správný salát. Nejspíš nezapění správně tu cibuli a nebudou mít ty houby, co já chci.“ Ne. Vy věříte, že vám vše bude předloženo přesně tak, jak to chcete, a necháte to být. Když vám to přinesou, řeknete: „Děkuji.“ A pokud to není v pořádku, požádáte o to, co je třeba, a tak pokračujete.

    

Jen se podívejte na tu božskou nenucenost, s níž si objednáváte jídlo v restauraci. Tak se máte chovat v životě. Ujasněte si, co chcete, objednejte si a hotovo. Nepřivolávejte Ducha, abyste zjistili, jestli dostali objednávku, a neraďte, jak ji splnit. Prostě jste si objednali. Důvěřujte, že vám objednané jídlo donesou.

    

Jste výsledkem svých myšlenek. Kdybyste se na této planetě nenaučili nic jiného, naučíte se aspoň, že toto pravidlo platí jak v této realitě, tak v mnoha jiných realitách. MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST. Proč byste si nedali dárek a nezačali o sobě přemýšlet jako o výjimečné, nádherné a povznášející bytosti. Osvoboďte se od potřeby, aby s vámi zbytek společnosti souhlasil. Potvrzujte sami sebe. Pro některé z vás je to velmi obtížné. Jak máte potvrzovat sami sebe, když na to nejste zvyklí ?

    

Vaše slova vám buďto moc dodávají nebo vás jí zbavují. Chtěli bychom, abyste měli odvahu žít své světlo, a proto vám chceme zdůraznit, že vaše myšlenky formují váš svět, a chceme vás o tom jakýmkoli způsobem přesvědčit. Vynechejte slova měl bych a pokusím se ze svého slovníku. Kdybyste měli pokaždé zaplatit pokutu, kdykoli tato slova řeknete, měli byste velké dluhy. Máte velký dluh bezmocnosti nebo neschopnosti. Měl bych naznačuje, že jednáte pod něčí nadvládou. Chtěli bychom vám připomenout, že JSTE SVÝMI VLASTNÍMI SVRCHOVANÝMI VLÁDCI.

    

Pokud se někdo pokouší vydávat časopis nebo se pokouší změnit své vzorce chování, může se o to pokoušet celý zbytek života. Pokoušet se o něco neznamená to udělat. Kdykoli použijete slova pokouším se, nedokážete nic, protože je to výmluva:Zkoušel jsem to. Zkoušel. Zkoušel.“ Ve svém životě používejte výrazů „tvořím“, „dělám“, „manifestuji“, „mám záměr“ a „způsobuji“. Zapomeňte na „pokouším se“.

    

Když se stanete tím, kdo něco dělá, a budete schopni dát najevo, co v životě chcete, stanete se pro mnohé lidi zrcadlem. Donedávna se věřilo, že všeho je jen omezené množství a že jen jeden člověk nebo druhý může být tím, kdo dělá či manifestuje. Když začnete ukazovat, že dokážete zlomit zákony reality, někdy se to ostatním nebude líbit, protože si budou myslet, že si berete něco, co chtějí oni, a že to nemohou dostat, pokud to dostanete vy.

    

Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo za ostatní a bojíte se vzít si, co ostatní nemají, protože si myslíte, že toho není dost, nechápete, že necháte-li božské principy působit ve svém těle a zakotvit na této planetě, stanete se živým příkladem světla. Necháte sebou skrytý účel světla procházet jako nástrojem a stanete se živým příkladem toho, co mohou dokázat i ostatní. Jde o vysokou vibraci, jíž vás chceme všechny naučit. Chceme, abyste pochopili, že neexistují žádné hranice.

    

Na celé této planetě neexistují žádné hranice. Každá osoba zde může jednat ve spolupráci s ostatními a v jedinečnosti bytí. Ať se vám dostane jakýchkoli darů duchovních i hmotných, nemyslete si, že máte větší štěstí než ostatní. Jen prostě pochopte, že dokážete nechat ve svém fyzickém těle působit božské principy a že můžete ostatním ukázat, jak na to. Můžete říci: „Poslyšte, ono to funguje. Já jsme to dokázal. Vy to taky dokážete.

    

Trávíme hodiny učením lidí, aby se projevovali. Vy všichni se bojíte, protože jste vyrostli na etice, která praví: „Věci mají nějakou cenu jen tehdy, když pracujete, abyste je získali. Když neinvestujete tvrdou práci, nemůžete nic dostat.“ Je nesmírně důležité, abyste se na tuhle představu tvrdé práce podívali a viděli, odkud pochází. Podívejte se na své rodiče a na jejich systémy víry. Mluvíme tu o zrození vědomí, představující nový lidský rod, který se učí, jak dělat věci bez námahy.

    

Pokud neděláte něco bez námahy, radši na to zapomeňte. Když něco vypadá, že to dá moc práce, něco vám říká, že to není ta správná cesta. Jen když se něco stane bez námahy a prostě to sedí a nikdo s tím nemusí nic moc dělat, je to správné. Když začnete takhle žít, úplně změníte způsob, jak vědomí vašeho druhu přistupuje k životu. Není to nezodpovědnost ani vykrucování - je to nový způsob přenášení cihel z jednoho místa na druhé.

    

Jednou jsme mluvili se skupinou lidí o velké hromadě cihel a zeptali jsme se jich: „Jak ty cihly přemístíte ?“ Všichni říkali: „Prostě je vezmeme do ruky, jednu po druhé.“ A my jsme na to řekli: „Cožpak nikoho nenapadlo, že si na to můžete někoho najmout ?“

    

Je-li vaším úkolem přemístit cihly z jednoho místa na druhé, jak to uděláte ?  Vaše první odpověď možná bude znít: „Prostě je přemístím. Vezmu je do ruky.“ Ale můžete přece někoho zavolat a říci: „Přestěhujte mi ty cihly.“ Když to uděláte, úkol splníte úplně stejně. Myslíte, že vás budeme kárat, když to neuděláte sami ?  Ne. Vy zařídíte, aby se ta práce udělala. Chápete ten rozdíl ?

    

Peníze zřejmě zajímají úplně všechny. Všichni máte zcela určité představy, jak se k vám peníze dostávají. Čím víc věříte, že musíte tvrdě pracovat, abyste peníze získali, tím tvrději budete muset pracovat. Mnozí z vás věří, že je úplně normální tvrdě pracovat, abyste dostali peníze, a že pokud nepracujete tvrdě, pak jsou to peníze „špinavé“. Dovolte, abychom vám připomněli výraz bez námahy. Připojte ho ke svému slovníku. Říkejte si: „Bez námahy pojímám záměr, co se má stát. JEDNAT BEZ NÁMAHY znamená VLÁDNOUT REALITOU, aby se vám sama předestřela způsobem poskytujícím vám SPOUSTU ENERGIE, kterou můžete vynaložit v JINÝCH experimentech.

    

Nezapomínejte, že vaše realita je výsledkem vašich myšlenek. Jestliže věříte, že život je těžký, co tím vytváříte ?  Mnozí z vás strávili život tím, že ctili členy rodiny nebo jiné lidi, o nichž věříte, že jsou to občané přispívající k povznesení, představující jistý pracovní, etický a hodnotový systém. Nikdy vás nenapadlo o této pracovní etice pochybovat nebo se ptát, jestli to jde jinak. Takže věříte, že k získání peněz je třeba vynaložit velké množství energie nebo že vás musí někdo zaměstnat a dát vám je či něco jiného. Takové představy jsou úplně a naprosto myslné. Nelze to nikdy dostatečně zdůraznit. Když necháte věcem volný průběh, Duch vás odmění mnoha neočekávanými způsoby. Jediný důvod, proč se to už nepřihodilo, je ten, že jste nevěřili, že je to možné. Když věříte, že něco je možné, realita se změní.

    

Stav mysli, tak se jmenuje hra, která se tu hraje. Nikdy nemůžeme dostatečně zdůraznit: Jaké máte pocity, pokud jde o realitu, jak jí programujete, určuje to, jak na ni budete reagovat a jak se vám bude sama předkládat. Proto říkáme: „Jen do toho !  Šlápněte do toho !  Dělejte, co vás vzrušuje !  Dělejte nemožnosti !“ Dokážete to. Dokážete všechno, co budete chtít. Dokážete přeměnit svůj svět, ať je v jakémkoli stavu.

    

Až se budete učit pravidla hry, nezapomínejte - jste výsledkem myšlenky a je to ve vašem vesmíru zákonem - všechno, co potřebujete, je myslet na to, jací chcete být, a pak takoví budete. Když na tohle jednou přijdete, můžete projektovat své tělo, můžete projektovat svůj věk, všechno na sobě můžete dát do o pořádku, protože budete sami sobě motivem, budete sami sobě dodávat sílu a budete vytvářet sami sebe.

 

 

 

(12)

 

DVANÁCT

 

JE TO STRAŠLIVÝ ÚKOL, NÉST SVĚTLO

 

 

Je na čase, abyste znovu definovali své vlastní identity v mnohem větším rozsahu. Kosmem pronikají události, o nichž vy a mnozí vaši političtí vůdci nemáte tušení. Musíte učinit přítrž tomuhle bláznovství kolem definování bohů - nesmíte si myslet, že existují bytosti, přicházející z Nebes se speciálním nadáním, všechny spirituálně spojené. Jako biologický druh v příštích několika letech zjistíte některá velmi znepokojivá fakta. My vás z rozhodnutí Světelné rodiny informujeme, abyste mohli vše pochopit a byli informováni o svých možnostech.

    

Zdůraznili jsme myšlenku multidimenzionality - představy, že můžete být na mnoha místech a můžete přesunovat své vědomí. Podělili jsme se s vámi o myšlenku, že z této Země bude stvořeno velké množství světů. V jistou chvíli začnete pochybovat o všem, oč jsme se s vámi podělili. Váš organismus bude šokován a nebudete chtít věřit, do jaké míry jste byli neinformováni, a tak na čas popřete platnost našich informací.

    

Můžeme vám nabídnout jen informace založené na vašem vlastním urychlení. Musíte se vyvíjet a mít všech pět pohromadě, abyste byli schopni žádat informace, protože existuje božský zákon týkající se interference. Je mnoho takových, kdo tento zákon porušili a interferovali se Zemí: dokonce i někteří v království našich předků. Říkali jsme dostatečně často, že toto je vesmír a zóna svobodné vůle, takž heslo zní, že všechno je dovoleno. Proto jsou zde vždy ti, kteří si přejí být pány a vládci a autoritu nad ostatními.

    

Světelná rodina byla známa svým sklonem vytvářet společnosti, v nichž vládne výrazné hnutí ve všech směrech podél světelných paprsků. Co to znamená ?  Světlo je informace, takže Světelná rodina je rodinou informací. Existují vědomí - válečné rodiny - trávící možná miliardy let podle vaší představy času studiem, šířením a prožíváním kontroly vědomí. Ve vesmíru, který existuje mimo limitace času, se v zóně svobodné vůle přehrávají všechny scénáře.

    

Teď je na čase, abyste radikálně změnili svůj názor na sebe a zbořili bariéry. Je na čase, abyste se pozvedli z malosti dnešních dramat a událostí a začali se spojovat na kosmické rovině s vyšším dramatem, které se právě odehrává. Tímto způsobem můžete být lépe informováni o svých vlastních záměrech, cílech a dramatech. Musíte být schopni pochopit svou identitu a svou schopnost cestovat se svou identitou do jakéhokoliv světa, který si zvolíte.

    

Tento příběh Světelné rodiny neboli „Návrat bílých triček“, jak ho rádi nazýváme, je o tom, KDO JSTE. Zavázali jste se splnit jistý úkol, být zde služebně a pamatovat si a splnit to, co jste sem přišli splnit. Řekli jsme vám, že vaše světy a vaše identity v nich se drasticky změní, a vy se k této době blížíte. Prožili jste změny, alespoň mnozí z vás. Když se ohlédnete, abyste zjistili, kým jste byli před rokem, v ideálním případě bude každý z vás vědět, že jste teď mnohem silnější.

    

V ideálním případě každý z vás začne cítit, že v každém okamžiku vytváříte svou vlastní realitu a že každá situace, kterou prožíváte, ať jste zaměstnaní nebo nezaměstnaní, je váš vlastní výtvor. V této době ideálně každý z vás už strávil umění projevit se, protože teď je čas, abyste vtáhli kosmickou síť informací do svého těla a zapojili ji do své psýchy, abyste se mohli stát vysílačem těchto údajů na planetě. Je to síť, která je spouštěna světelně zakódovanými vlákny mimo vaše tělo.

    

Musíte začít mnohem více ROZLIŠOVAT, co a kdo přichází z nebes, protože budete oklamáni a ohloupeni a nebudete to chápat. My to víme, protože sami dobře víme, jak je snadné vás oklamat a ohloupit. Někdy to sami děláme, abychom vás posunuli dál. Řekli jsme vám, že jsme na vás už pár triků použili. Bylo to nutné, protože kdybychom vám řekli všechno, mnozí z vás by stáhli ocas mezi nohy a už dávno by utekli.

    

Ideálně jsme se vám snažili vštípit sebedůvěru. Vštípili jsme vám rovněž nový informační dodatek, abyste mohli vzít základní kámen tohoto systému - představu, že tvoříte sami sebe, že tvoříte svou realitu svými myšlenkami - a VYTVOŘIT SVĚT vyprojektovaný Světelnou rodinou. Tímto způsobem může část Země pokrýt nový plán a nová síť, takže může nastat úplně nová možnost. Bez vás a bez nové vyhlídky, kterou přinášíte, je zde na Zemi potenciál pro velkou kosmickou válku.

    

Rozhlížejte se svým centrem cítění a pociťujte zmatek, který se šíří po celém světě ohledně toho, co se děje. Tato planeta fungovala na velmi nízké frekvenci, frekvenci založené na přežití a na bezmoci. Vaše identita byla založena na tom, co můžete získat mimo sebe. Dvanáct šroubovic způsobí, že všechno, co představovalo a obklopovalo šroubovice dvě, bude bezvýznamné. Veškeré ušetřené peníze a veškerý majetek - veškerá jistota založená na prvních dvou šroubovicích, která vám dává identitu - je naprosto irelevantní pro planetární evoluci.

    

Pociťujte strach a nejistotu rozechvívající životy lidí, kteří si začínají uvědomovat, že způsob, jímž byl jejich život definován, se rozpadá. Uvědomte si, že viníkem tohoto rozpadu je světlo a že vy jako členové Světelné rodiny a Strážci frekvence způsobujete, že k tomuto rozpadu dochází, protože přinášíte na planetu elektromagnetický náboj vysílající novou frekvenci. Pomáháte vytvářet chaos nového vědomí.

    

Projděte si v duchu svůj život za poslední rok či dva a uvědomte si, že byly chvíle, kdy jste i vy byli v neuvěřitelném chaosu vědomí. Nacházeli jste se v chaosu rozhodování, kdo jste, kde chcete žít, koho si vyberete za partnera, jestli chcete zůstat s partnerem nebo ne, jestli chcete mít dítě nebo ne, jestli chcete i nadále být rodičem a mnoho dalších věcí.

    

Napřáhněte svou mysl do svých komunit a pociťujte, jak se základ, na němž lidé založili své životy, zvolna hroutí. Globální uchopení reality mizí, mizí, už zmizelo. Základ se hroutí a někteří teď jeho zhroucení nemohou vidět. Nejvýznamnějším důvodem zhroucení je, že jsou tu dostupné nové informace, proti nimž jsou staré informace archaické a zchátralé, za což jste vy zodpovědní. Takže do jisté míry zodpovídáte za to, že se vyvíjíte a že jste svou vlastní formou inspirace - že jste živými příklady pro ostatní.

    

Hrajete velmi aktivní roli. Jsou mnozí, kteří říkají: „Ale ne, světlo !“, protože světlo, jak známo, mění každou vibrační frekvenci, s níž se setká. Světlo nese informaci a informace rozpíná systémy, takže staré systémy nemohu dále existovat. A tak se světlo pohybuje, aby ničilo, ale současně dává zrod novým systémům tím, co za sebou zanechává. Je nastolen nový řád.

    

Některým z vás činí potíže představit si sebe sama jako ničitele, protože máte jistý systém víry týkající se destrukce. Je to paradigma, a pokud se zaseknete v této vibraci a nerozbijete tyto představy, stanete se velmi omezenými a spoutanými ve vnímání reality. Ano, docela určitě jste ničitelé. Ničíte systémy, v nichž převládá temný tým a nevědomost. Světlo postupuje a ničí všechny systémy a zážitek ničení je úměrný tomu, jak silně a s jakou vervou vědomí lpí na tom, co je ničeno.

    

Kdo za vás zaplatí kauci, když se věci přiostří ?  Kdo je záchranná výprava ?  Jste to vy. Aby se tato transformace mohla odehrát, musíte použít všechno, co máte, abyste ji přivodili. Dostává se vám neuvěřitelné pomoci ze všech možných říší, ale přesto všechno záleží na vás, nikoli na nás. Změníte frekvenci prostě jen ODHODLÁNÍM, ROZHODNOSTÍ a SILOU VŮLE.

    

Zjistěte, co jste ve fyzickém těle, protože je prodloužením vaší moci zde. Naučte se je řídit a používat a splyňte s ním. Tím, že nesete světlo ve svém těle, přinášíte frekvenci na tuto planetu a daná frekvence nese informaci. Frekvence světla obsahuje historii vaší identity a historii vašeho konkrétního vědomí. Jak jsme již řekli, toto vědomí bylo rozptýleno z vaší databáze neboli buněčné struktury, protože ti, kdo přišli, aby byli vašimi bohy, vás nemohli ovládat, pokud jste měli stejné schopnosti jako oni. A tak provedli biogenetický experiment a mutaci, která byla nazvána „Pádem“. Stalo se to tehdy, kdy převládla nevědomost lidského rodu. Provedli velké množství různých experimentů, což trvalo velmi dlouhou dobu.

 

Poznámka zpracovatele: Viz 7 knih „NOVÉHO ZJEVENÍ od Pána ježíše Krista“, zde použit termín pseudotvůrci” a hlouběji vysvětleno, www.vesmirni-lide.cz  nebo anglicky www.universe-people.com .

 

Světlo představuje sestavení toho, co bylo rozmetáno, a všechno, co potřebujete ke splnění úkolu, je, abyste BYLI. Když prostě budete, a budete se vyvíjet a necháte svou osobnost, aby se vyvíjela, můžete si skutečně být jisti, že ostatní členové Světla se rovněž vyvíjejí. Vysíláte telepatickou zprávu, že jste zde přítomni, tak jako my vám vždycky říkáme: „Jsme zde.I my jsme členy Světelné rodiny a přinášíme s sebou informace a vysíláme je všude.

 

Poznámka zpracovatele: Viz 8 knih “Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru”, zde použit termín „Vesmírní lidé” nebo “Vesmírní Přátelé” a přes 2100 jejich sdělení na www.vesmirni-lide.cz  nebo anglicky přes 500 sdělení (k 8.11.2004) www.universe-people.com .

 

Je nezbytně nutné, aby každý z vás přezkoumal hranice, které jste si sami stanovili. Jste přesvědčeni, že jste se vyvinuli, že máte širší perspektivu a že vidíte mnoho věcí. A ve vztahu k tomu, jakou cestu jste urazili, jste skutečně udělali pokrok. Avšak my vám můžeme zaručit, že nevidíte hranice, které jste si sami stanovili a které stále definují, co si myslíte, že dokážete, a co ne. Tyto hranice jsou tím, co vás poutá k přítomné verzi neboli frekvenci reality.

    

Hranice, které jste si stanovili a které inzerujete a oznamujete, vám brání v pohybu s informacemi, jež se ve vás probouzejí. Tyto informace jsou součástí duchovního povznesení. Jsou odstraňovány různé vrstvy reality, takže jste více v souladu s říšemi ducha. To je duchovní rozvoj. Chceme, abyste ZRUŠILI HRANICE a přestali definovat a chránit každý aspekt svého života.

    

Nést světlo je strašlivý úkol. Jakmile dovolíte světlu, aby vstoupilo do vašeho těla, započnete proces proměny - který není vždy radostný, povznášející a zábavný, jak někteří z vás už zjistili. V tomto procesu, když zrovna není příliš zábavný, možná první, co uděláte, abyste sami sobě zabránili ve vývoji a v proměně, bude, že budete reagovat strachem. Možná budete svalovat vinu na někoho jiného a kňučet a fňukat a možná vám bude připadat, že vám někdo něco udělal.    

 

Myslí si to celý zbytek planety, ale to nejsou členové Světelné rodiny. Jsou tu samozřejmě milióny jejích členů a světlo se navrací na tuto planetu, kde se Černá trička krmila vašimi emocemi - strachem a negativitou a válkou a chamtivostí, protože toto je vesmír svobodné vůle a tohle všechno bylo dovoleno. Prvotní Stvořitel je tým temnot a současně Světelná rodina. Prvotní Stvořitel je všechno.    

 

Učíme vás v příbězích. Jednou prohlédnete příběhy, které vám vyprávíme. Už je nebudete potřebovat a budete schopni rozbít paradigmata a vstoupíte ve znalost větších realit. Do té doby k vám promlouváme v příbězích, abychom vás zaujali a nalákali vád od oblastí, a kam se bojíte vstoupit - do oblastí, do nichž jste se nejhlubší částí své duše vstoupit zavázali.V brzké době se objeví potřeba uvědomit si, KTEŘÍ LIDÉ jsou doopravdy Strážci frekvence a kteří o tom jen mluví. Strážci frekvence budou povoláni, aby na této planetě vytvořili jistou stabilitu, protože po sto procent času vědí, že svou realitu tvoří. Dozvídají se, jak se bránit zákonům lidstva vědomým nasměrováním svého uvědomění a energie. To je hloubka dokonalosti a angažovanosti, o kterých tu hovoříme.    

 

Nejsme tu proto, abychom si pohrávali se slovy nebo vám mazali med kolem úst. Jsme tu proto, abychom vám připomněli, kdo jste a k čemu jste se zavázali - co jste přišli na tuto planetu vykonat. Jsme tu proto, abychom vám fandili a povzbuzovali vás, abyste se upamatovali - abychom vám poskytli vedení a pomoc, abyste mohli sami pro sebe objevit zázrak, který vás očekává v lidském těle.    

 

To nejlepší, co můžete v této době udělat, je stát se strážci své vlastní frekvence a nesnažit se „zachraňovat“ kdekoho kolem sebe. Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste si udrželi systematické uvědomění a pochopení, co se děje. Chovejte se konzistentně ve vztahu k frekvenci světla, která vám přináší informace, a k frekvenci lásky, která je frekvencí stvoření.    

 

Až bude bohům stvořitelům odejmut zdroj potravy a frekvenční bariéra bude proražena, změní se síť Země. Ve skutečnosti Země prochází iniciací. Země má zájem o všechny své obyvatele a vyvíjí se s tím, jak se její obyvatelé vyvíjejí směrem k existenci, v níž větší možnosti budou každodenním jevem - v níž se zázraky mohou stát způsobem života, protože budou existovat v rámci frekvence, která bude dostupná. Každý z vás napomáhá zmíněnou frekvenci na této planetě oživit tím, že žije svůj život v souladu se světlem a s tím, co víte. Jde o práci individuální povahy. Můžete pracovat ve skupinách a mít jisté vůdce, ale musíte se vyvíjet jako jedinci. Když tak učiníte a budete vedeni svým světlem, abyste žili jistým způsobem, pocítíte vzrušení.    

 

Abyste získali informace, nemusíte spolupracovat s námi ani s nikým jiným. Jediná kontinuita, kterou potřebujete, a abyste soustavně pracovali se sebou a hledali význam toho, co my nazýváme exaltované já. Cítili, co exaltované já  znamená - je vítězné, osvobozené a radostné, jestliže něco koná a nejvíce, dosáhne-li toho.    

 

Tato planeta zoufale potřebuje angažované entity, které hledají exaltované já. Kontinuita, o níž jsme hovořili - a kterou bude pro vás výhodné vnést do svého života - znamená vědět od okamžiku k okamžiku uvnitř své bytosti, že jste oddáni hledání zmíněné exaltace. Tato exaltace může být převedena do slov jako frekvence nebo vlna cítění nebo vibrace. Všichni chápete vibraci v podobě světla a zvuku. Vibrace jsou neustálé - nesou a přenášejí formy inteligence. Když se podíváte na sebe a nezapomínáte, že jste na této cestě, a neustále si připomínáte, že vtahujete světlo do svého těla a že se snažíte zvýšit frekvenci svého fyzického základu, postavit se na odpor proti zákonům lidstva a změnit frekvenci této planety - vytváříte tím jakousi kontinuitu, která dokáže víc než všechny knihy a pásky světa.

 

Není nic silnějšího než vaše oddanost exaltovanému já. Jakmile se jednou dáte do služeb energie světla, energie, exaltace a povznesené frekvence, jste poznamenáni. Pak musíte žít podle toho, co tyto energie vám předložené označí za váš úkol, který má být urychlen.

 

(1)

Především a zaprvé, žijte své světlo. Žijte to světlo, které je ve vás, s odvahou. Nežijte uzavření - žijte je. Říkejte, co více, ale nestoupejte si na bedýnku od mýdla a nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte: „Tomuhle věřím. Tohle žiju.“ Někdo vám například řekne: „Buď opatrný nebo se nastydneš.“ Vy na to odpovíte: „Já nevěřím na nastydnutí.. Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte,vedete ostatní k probuzení. Říkejte, co víte, v běžném hovoru s příbuznými a přáteli.    

 

(2)

Ať jste kdekoli, používejte světelný sloup. Doporučujeme vám, aby si každý z vás představil světelný sloup vstupující temenem do vaší hlavy a naplňující vaše tělo světlem. Představte si tento kosmický světelný sloup, jak přichází z dalekého vesmíru, naplňuje vás a pak vychází opět solárním pletencem a vytváří světelný obal kolem vašeho těla, takže žijete uvnitř zářícího éterického vejce.    

 

(3)

Když milujete sami sebe a Zemi a víte, že jste zde, abyste nově definovali, nově navrhli a prolomili hranice lidstva, vysílejte to. Žijte život zasvěcený těmto myšlenkám. Když se nás ptáte, kolik času jim máte věnovat, řekneme: „to je velmi jednoduché - všechen váš čas. Všechen. Není to nic, kvůli čemu byste i museli dělat starosti, je to něco, co prostě jste. Vy to žijete - je to vaše theologie. Zjistíte, že když žijete své světlo, přitahujete k sobě ostatní, kteří mají velký zájem žít své životy stejně, a váš počet bude neustále vzrůstat.    

 

(4)

Když zasvětíte svůj života řeknete: „Duchu, přeji se, abys mě zaměstnal. Dej mi práci a ukaž mi, co můžu dělat. Dej mi příležitost žít své světlo, říkat svou pravdu a nést světlo kolem zeměkoule,“ pak vám Duch dá práci. Řekněte jasně, k čemu jste použitelní a uzavřete s Duchem smlouvu. Řekněte duchu, co žádáte v odměnu. Duch vás nechá vyjednávat a sepíše jakoukoli smlouvu, jakou budete chtít potud, pokud budete působit ve funkci, v níž sloužíte sobě a povznesení své vibrace. Když sloužíte sobě a jste oddáni osobnímu vývoji a změně, povznášíte všechny kolem sebe. To je služba. Služba neznamená chodit a dělat ze sebe mučedníka  a říkat: „Já vás spasím.“ Služba znamená dělat práci sám a žít ta, že každý, koho se dotknete, je vaší cestou ovlivněn.

 

(5)

Nevadí, když budete při jednání s duchem rozjaření a budete říkat: „Poslyšte, hoši, už jsem na to přišel. Žádal jsem a chci to udělat. Prosím, chci urychlení.“ Pokud chcete urychlení, vyjádřete se jasně, buďte velmi připraveni odstartovat a buďte otevření při čtení symbolů, tak jak se k vám dostávají. Když nějaká kniha spadne z police, přečtěte si ji. Když se vám naskytne příležitost někam jet, neříkejte: „Moc mě to mrzí, ale nemůžu si to dovolit.“ Udělejte to. Když se vaše cesta kříží s cestou někoho jiného, a vy jste před tím říkali, že hledáte nějaký vztah, ale ten člověk má nesprávné balení, jděte do toho. Jednáte beze smyslu a možná že tyhle věci jsou způsob, jímž vám duch předkládá narušitele stereotypů. Když se vyjadřujete jasně a komunikujete v každé situaci, pak můžete udělat značný pokrok.    

 

(6)

Myslíte příliš na to, jak se věci stanou a jakou budou mít podobu. To je důležité si uvědomit. Takže když žádáte o urychlení, buďte připraveni chopit se příležitostí, které vaše logická mysl zděšené odmítá. Logická mysl ztropí kvůli některým z nich pěkný rámus, protože se bude bát. Jakmile se zaslechnete říkat: „To nemůže,“ nebo: „To nedává smysl,“ poslouchejte. Jsou to klíčová slova. Prostě řekněte: „Mám božské vedení. Mám v úmyslu urychlení. Mám v úmyslu propracovat se povznášející funkcí a tohle prostě zkusím. Připadá mi to správné, i když to nedává smysl, takže do toho jdu.“ Ale jestliže z něčeho nemáte dobrý pocit, a navíc to nedává smysl, pak to nedělejte. Důvěřujte svým pocitům.   

 

(7)

Dochází k jistému výběru - výběru vyvolených. Co to znamená, být nazván „vyvoleným“ ?  Ti, kteří se shromažďují, když hovoříme, a ti, kdo slyší zvuk své vnitřní písně, jsou vyvolení. To, že jste vyvolení, ale neznamená, že budete automaticky povýšeni a vykonávat povinnost, která má být vykonána. Kdo vás vyvolil ?  Vy sami jste se vyvolili. Nejste členy exkluzivního klubu - ale na druhé straně jimi přece jen jste. Členství v tomto klubu je dobrovolné a každý z vás se rozhodl, kdo v něm bude a proč sem přijde. Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že ODVAHA se stane druhým jménem jednoho každého z vás.

 

Poznámka zpracovatele: Odvážný se v galaktickém jazyce KOSAN řekne ADUN.

 

Životy mnohých z vás jdou v skrytu. Nechcete, aby každý věděl, jaké je vaše vnitřní přesvědčení. Můžete si připadat naprosto v bezpečí, když jste v nějaké místnosti a diskutujete o nejrůznějších tématech, a přitom v práci nebo v rodinném kruhu najednou jako byste měli pusu na zip a nedáte sami sobě svolení říkat svou pravdu.    

 

Je mnoho lidí, jejichž zakódování čeká na váš hlas. A tak jste vy, vyvolení, v tuto dobu vybíráni. Jste vybráni pro ODVAHU. Když TEĎ neseberete odvahu, NEJSME si příliš jisti, zda ji seberete POZDĚJI.    

 

Všichni jste sem přišli, abyste vykonali jistý úkol, a ten úkol je tu. Právě teď. Desetiletí změny je před vámi a s tím, jak se budete integrovat a uvědomovat si, co tato změna znamená, změní se život jednoho každého z vás. Tato změna znamená vzdát se mnoha věcí, vzdálit se od mnoha věcí a sjednotit se s jinými věcmi, protože budete důvěřovat. Důvěra je slovo, které by každý z vás ohromně rád měl jako druhé jméno, a přitom říkáte, že důvěra je něco, co nemáte.    

 

Co to znamená důvěřovat ?  Znamená to mít takové vnitřní vědění, že vaše myšlenky vytvářejí váš svět - prostě být si zcela jist, s božskou samozřejmostí a vnitřním věděním, že když něco myslíte, JE TO.  Právě toto téma se vám pokoušíme stále a znovu předkládat, v každé podobě a všemožnými vyjadřovacími prostředky, takže je jednou pochopíte. Jakmile je pochopíte a začnete je žít, začnete měnit svůj život.    

 

Neustále zdůrazňujeme, že čas dát se do toho je právě teď. Není to nezbytně tak, že vám už nezbývá čas. Je to tak, že čas na vás začíná tlačit, a když nebudete jednat, věci se mohou dostat do nepříjemné polohy. Jak jsme již řekli, probíhá vybírání vyvolených. Vyvolili jste sami sebe, a tak když se neposunete do práce na plánu, který jste pro sebe sestavili, do jisté míry se vám může nedostávat čas. Máte už jen PÁR LET, než se věci octnou NOHAMA VZHŮRU a začnou se hekticky dít, takže pokud nežijete svůj život ve skutečné vznešenosti světla, jak jste si dobrovolně předsevzali, může už být příliš pozdě. Jinými slovy, když budete vše neustále odkládat a odkládat, spláchne vás spodní proud přílivové vlny, až přijde - možná doslova a do písmene.    

 

Ať je to jakékoli snažení, do něhož jste vedeni, je součástí vašeho plánu vyvíjet se. A tím, že se vyvíjíte, ovlivňujete vývoj planety. Až postupně pochopíte, kdo jsou lidé a čím je tato planeta, začnete otevírat nové cesty pro ostatní. Zjistíte, že události, které jste si nikdy nepředstavovali, budou jaksi složeny před vašima očima. Budou to věci, které jsou za hranicemi vašeho chápání - „scény“, jak je s oblibou nazýváme, neboli příležitosti, na jaké jste nikdy ani nepomysleli. Stane se to, až budete vědět, že žijete své světlo a že tak činíte s odvahou.    

 

Je značná šance, že v příštích několika letech budou na pořadu dne nosiče světla. Chápejte, že to je součástí plánu. Vy všichni musíte mít jasnou představu, jak byste chtěli projektovat svou realitu. To neznamená, že byste nebyli přizpůsobiví, znamená to jen, že pracujete s jasností. Řeknete: „Mým průvodcům a všem, kdo mi pomáhají v mé evoluční cestě po Zemi: Je mým záměrem být úspěšný. Je mým záměrem být vždy v bezpečí ve všem, co dělám. Je mým záměrem přijímat lásku a dávat lásku ve všem, co dělám. Je mým záměrem mít se dobře a prosperovat podle svých potřeb. Je mým záměrem nebýt nadměrně zamilován do materiálního světa.“    

 

Přestože musíte odvést svou práci a vyvíjet se, je tu mnoho mimoplanetárních a nefyzických bytostí, které jsou připraveny s vámi spolupracovat. Stačí jen požádat je o pomoc. Když to uděláte, vždy jasně prohlaste, že jakákoli pomoc se vám dostane od SVĚTLA. Zůstaňte ve své integritě a buďte bdělí. Předpokládá se, že je-li někdo na této planetě inteligentní, je duchovně uvědomělý. To je naprostá lež ! Někdo může být pronikavě inteligentní a může se naučit překračovat lidské zákony, a přesto NEMUSÍ spolupracovat s frekvencí světla a frekvencí lásky. Buďte si toho vědomi a vyjádřete se jasně, o jakou pomoc si voláte.    

 

Zmínili jsme se už mnohokrát, že frekvence světla přináší informace. Frekvence lásky přináší tvoření a úctu ke Stvoření a spojení s veškerým Stvořením. Frekvence lásky bez frekvence světla může být velmi zmrzačující. Pokud si myslíte, že frekvence lásky pochází z něčeho mimo vás, místo z vašeho nitra, budete dělat, co se na této planetě dělo znovu a znovu: Uctívat někoho, kdo šíří frekvenci lásky, jako by byl svatý.    

 

Ideální je nést světelnou frekvenci informace - být informován - a spojit ji s frekvencí lásky. To vám umožní cítit se součástí Stvoření a nesoudit je a neděsit se ho, jen prostě vidět jeho božskost a dokonalost, jak se vyvíjí, aby poučilo každé zúčastněné vědomí o sobě.

 

 

 

(13)

 

TŘINÁCT

 

ČÍ CÍL JSTE ?

 

 

Řekli jsme, že vaše existence má přesný cíl a smysl. Čí cíl ?  Pomysleli jste na to někdy ?  Čí cíl jste ?

 

Máte jistý cíl, protože všechny aspekty vědomí jsou navzájem spojeny. Žádný neexistuje mimo systém, jsou součástí celku. To je cíl, který chceme, abyste sledovali. Podstata nosiče, který obýváte, a energie, kterou generujete, jsou součástí vývojového sledu, o němž můžete říci, že má smysl pro vaše osobní hledání v životě. Ale jaký cíl či smysl dodáte celku ?  Umíte si představit, že někdo jiný používá váš smysl a roste z něj ?  Energie, o jejíž existenci nevíte ?

 

Tento Vesmír je propojen takovým způsobem, že je založen na DOMINOVÉM SYSTÉMU. Veškeré aspekty vědomí se v tomto vesmíru soustředily, aby se navzájem ovlivňovaly, protože to je jediný způsob, jak vědomí v tomto konkrétním systému může prožívat samo sebe. V jiném systému nebo vesmírné struktuře každý jednotlivý typ vědomí může být úplně svobodný. Můžete jinými slovy existovat sami a nesloužíte jako cíl pro nikoho jiného. V tomto Vesmíru to však neplatí.

 

Je mnoho různých vesmírů a témat. Tak jako sto pencí dává dohromady dolar, jisté soubory vesmírů dávají dohromady něco, co je souborem energií. Nakonec začnete zkoumat a zjišťovat, že jsou celé systémy existence, které nemají nic společného s existencí tak, jak s ní pracujete vy. Tento systém je projektován jako zóna svobodné vůle, v níž je vše propojeno a spolupracuje se vším ostatním.    

 

Existují jiné typy zón, které možná také můžete nazvat zónami svobodné vůle, kde je vše na všem nezávislé. Tady na Zemi je všechno propojeno se vším ostatním. V systému, kde je vše nezávislé, je mnohem více prostoru. Nebo lépe řečeno, je tam mnohem více vědomí prostoru, nikoli nutně prostoru. Takový druh vesmíru může ve skutečnosti být mnohem menší než tento vesmír, ale protože nepůsobí z hustoty, vědomí prostoru může být větší.    

 

Vaším účelem je nést informace a tím, že je nesete, učinit informace dostupné pro ostatní prostřednictvím frekvence. Když se s vámi podělíme o nějaký příběh, výsledkem je, že nesete informaci. Informace je světlo, světlo je informace. Čím jste informovanější, tím více měníte svou frekvenci. Jste elektromagnetická stvoření a všechno, co jste, vysíláte ostatním. Tak jako rozpoznáváte někoho ve strachu, můžete rozpoznávat někoho v radosti, když se začnete učit, jak užívat své tělo, abyste je vyladili na tento způsob rozpoznávání.    

 

Vaším úkolem je nést informace a vyvíjet se k nejvyšším možným schopnostem v lidské podobě. Když to uděláte, nemůžete jinak než ovlivňovat množství jiných. Může vám připadat, že vaše konkrétní povolání není nijak velkolepé - dejme tomu, že jste číšnice či vrchní. Pamatujte si, že věci nejsou, čím se zdají být, a každý, s kým přijdete do styku, je vaší vibrací ovlivněn. Někteří z vás mohou po nějaký čas vykonávat velmi podřadnou nebo světskou práci, nebo můžete prostě být vedeni, abyste byli rodiči a opatrovníky svých dětí, nebo možná děláte práci, která, jak vám připadá, není zrovna cestou k nejvyšší slávě. A přece budete mít jisté období, v němž musíte asimilovat všechny ty skutečně radikální informace. Musíte být srozuměni se svým životem a s historií vašeho světa tím, že ji budete žít, vnímat a zvyknete si na ni. Jakmile dokážete soustavně udržet frekvenci informace a nejezdit na horské dráze emocí nahoru a dolů, protože nevíte, kdo jste, bude vám svěřen úkol. Bude vám předložen a bude součástí vašeho projektu. Váš projekt je váš osobní detailní plán nebo nástin činnosti pro tento život.    

 

Mnozí z vás už znají svůj projekt a vědí, k čemu budou vedeni. Každý z vás v nejhlubší části své bytosti zná svůj plán. Co vám překáží v tom, abyste si ho uvědomovali a věděli vše, je logicky vzato domněnka, že pro svůj plán nemáte talent nebo že ho nedokážete uskutečnit. Když se ponoříte do stavu meditace, získáte obraz své identity a reality a další kroky vašeho úkolu, den za dnem. Meditace je stavem komunikace, není to cesta, kterou jdete někam, abyste se ztratili. Meditace je cesta k informovanosti a k místu, které vás živí.

 

Dostanete se do svého cíle, který více než pravděpodobně bude souviset se zprostředkováním frekvence: S jejím vedením, předáváním frekvence ostatním, vysvětlováním, používáním k léčení jiných a s její stabilizací pro lidský rod. Až každý z vás bude schopen podržet frekvenci informace bez výkyvů a bude možno se na něj systematicky spolehnout, tehdy ukotvíte frekvenci na planetě. Tato frekvence je rozlišitelná. Nelze ji vystopovat, ale je možno ji rozlišit, jako je rozlišována teď. Proto došlo k horečným pokusům tuto frekvenci změnit. Všude, kam se podíváte, uvidíte více kontroly frekvence, ovšem s tím rozdílem, že teď budete schopni rozeznat důvody.    

 

Zjistíte, že všechno ve vašem životě vás připravovalo krok za krokem na to, co budete dělat. V jeden okamžik jste byli skautským náčelníkem a učili jste se pracovat s malými chlapci. V jinou dobu jste možná pracovali v restauraci a učili jste se pracovat s jídlem a servírovat. Prostřednictvím svých zaměstnání jste vytvářeli jisté aspekty reality, abyste později, až budete systémy učit, jak mají překročit samy sebe, měli představu ODKUD lidé pocházejí.    

 

Mluvíme s vámi, jako byste nebyli lidé, protože pro nás nejste. Pro nás jste členy Světelné rodiny, my známe vaše multidimenzionální osobnosti. Mluvíme s vámi o jednání s lidmi, protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a probouzet v nich jiskru světla, aby nebyli všichni zničeni a aby se toto místo mohlo stát domovem nového biologického druhu a novou říší aktivity.    

 

Mluvili jsme mnohokrát o vývoji DNA a modulaci frekvence, která udržovala celý váš druh a celý experiment v kontrolovatelné a zvladatelné podobě. Byli jste najati a dostali jste úkol z budoucnosti katapultovat se nazpět do tohoto cyklu existence - inkarnovat se mnohokrát, abyste pochopili, co udržovalo lidi v poslušnosti. Tímto způsobem můžete působit zevnitř. Když bojujete se svou logickou myslí, prožíváte konflikt mezi částí své bytosti, která je lidská, která přijala příběh, a jinou částí své osobnosti, která patří ke Světelné rodině, která příběh nespolkla a dozvídá se o širším obrazu.    

 

Začněte si uvědomovat, že ta část vás samých, která operuje z logiky, vás něco učí. Poskytuje vám zkušenost z první ruky, jak funguje většina populace, a vědomost z první ruky, kolem čeho se budete muset propracovávat, abyste se dostali k ostatním. Kdyby pro vás bylo naprosto snadné nabýt intuici a působit odtud s naprostou důvěrou, a kdybyste neměli dualitu chápání logickou myslí, v dlouhodobé perspektivě byste přestali mít se zbytkem lidstva trpělivost. Kdyby to pro vás bylo snadné, jak byste mohli vůbec pochopit, jak obtížné je to pro ostatní ?    

 

Lidé byli po dlouhou dobu ovládáni frekvencí. Jsou na toto ovládání tak navyklí a logická mysl byla v poslední době tak přehnaně vyvinutá, že je tu hodně podezřívavosti a strachu - temné místo duše, které je natolik ovládáno, že se do něj lidé bojí byť i jen vstoupit a věřit, že mohou informace získat sami. Když myslíte na entity, které modulovaly způsob, jak lidé vysílají sami sebe, tím, že jim přeorganizovali DNA a zavedli na této planetě různé scénáře a události - a pak trychtýřem odsávali výsledky této psychické energie různými branami ven do kosmu pro své vlastní účely - pak vidíte, s čím bojujete.    

 

Někteří chtějí, abyste vy i celá planeta nefungovali jinak, než prostřednictvím logiky - logiky strachu. Nejlepší, co vám můžeme v tuto chvíli poradit, je danou logiku používat. Řekněte si: „Přijmu tedy na chvíli logiku a uvidím, co má logická mysl dělá. Chce převzít velení. Bylo jí řečeno, že je to tak, jak to je. Mně bylo také řečeno, že ty ostatní věci jsou rovněž opravdové. Budu jednoduše pozorovat, jak kolísám od jedné k druhé. Zlobím se, Jsem nejistý ?  Co mi přináší povznesení ?  Co mi přináší bezpečí ?  Co mi přináší každý z obou způsobů myšlení ?  Co se dozvídám o sobě ?  Jak cítím ?    

 

Tohle všechno pozorujte a zaznamenejte. Pak si řekněte: „Teď, když jsem dal každému příležitost vystoupit na scéně, co chci JÁ ?“ Znovu potvrďte, co vy chcete, a vy víte, že se chcete vyvíjet. Vidíte, jak ve skutečnosti procházet opakovaně pochybnostmi je součástí Božského plánu ?  Je to součástí pochopení, čím budou procházet OSTATNÍ, kteří jdou ve vašich šlépějích. Musíte se naučit otevřít své centrum soucitnosti neboli srdce, což je patrně jedna z nejobtížnějších věcí. Naučte se cítit soucit k sobě, až všichni dostanete odvahu nechat to být a cítit.    

 

Je velmi důležité pozorovat, jak se vyrovnáváte s událostmi. Různé události jsou vám předkládány, abyste je mohli pozorovat. Naučte se pozorovat své chování a trávit více času o samotě - i když je to někdy pro vás obtížné a cítíte se osamělí. V dlouhodobé perspektivě nám poděkujete, že jsme vás nasměrovali k mnohem smysluplnějším setkáním se sebou samými. Udržujete onu bohatost a zralost, která vás může přivést k vyššímu uvědomění.    

 

Existuje jistý řád, v jehož rámci působíte a který jistá část vaší osobnosti nevidí. Někdy, když nějaká vaše část operuje bez vize nebo vidění, to vypadá, že vás události na cestě vracejí zpět. Buďte si vědomi, že v tomto novém chaosu vědomí a zmatku a přesunování nejistoty je božský řád.    

 

Dalo by se to přirovnat k pečení koláče. Každá surovina v receptu je sama o sobě integrálem celku a má svůj vlastní smysl pro strukturu: Vejce, mouka, máslo, cukr. Když je začnete spojovat, vypadá to, jako byste vytvářeli chaos. Někdo by mohl říci: „Vždyť to všechno zkazíš. Zkazil jsi to vajíčko. Kam se poděl ten cukr ?  Zkazil jsi všechny základní suroviny.“ Takový člověk by nejspíš nechápal kouzlo katalytické formule žáru.    

 

V současné době je na planetě přítomna katalytická energie, teď, kdy se všechny individuální struktury začínají tavit a splývají v cosi, co vypadá jako chaos. Něco se z toho narodí, tak jako se koláč narodí z chaosu jistých smíšených ingrediencí. Někdo, kdo nechápe, že když uhnětete těsto, musíte je dát do trouby upéct, by se mohl podívat na nevzhledné těsto a myslet si, že z toho nic nebude. Mnozí lidé na této planetě nechápou, že za chaosem je vyšší řád - že je tu recept, podle něhož je třeba postupovat.    

Každý z vás má v rámci tohoto receptu svůj úkol. Samozřejmě máte svobodnou vůli rozhodnout se, jak budete recept realizovat a jestli budete jeho součástí. Tato svobodná vůle vám umožňuje určit specifickou podobu, jak byste chtěli, aby byl váš život projektován, přestože musíte žít podle svého plánu. Pokud se rozhodnete učinit tak s lehkostí nebo s obtížemi, v chudobě nebo v bohatství, to už je na vás. To vše záleží na tom, kam jste byli přesvědčeni, že máte umístit své hranice.    

 

Co můžeme říci, abychom vás přesvědčili, že máte zrušit všechny své hranice - přestat limitovat to, o čem se domníváte, že může být vaše ?  Pokud je tu něco, čeho chceme, abyste dosáhli, je to proto, abychom vás měli svobodné a bez hranic, abyste věděli, že každá myšlenka, kterou máte, nějak určí vaši zkušenost. Kdybychom vás dokázali přimět, abyste žili sto procent času podle toho, co chcete, připadalo by nám, že to byl velice úspěšný rok.    

 

Hodláme požádat každého z vás, abyste se takto zavázali a abyste žili čistější a dokonalejší život. Žádáme vás, abyste přijali zodpovědnost v oblastech, v nichž vás to ani nenapadlo. Žádáme vás, abyste jednali, jako byste věděli, co se děje. Jednejte, jako byste měli božské vedení v každé volbě, kterou uskutečníte,, a začněte věřit, že jste vždy v pravou chvíli na pravém místě. Řekněte si: „Jsem pod božským vedením. Jsem vždy v pravou chvíli na pravém místě. Všechno, co dělám, je uspořádáno pro můj růst, mé vyšší vědomí, mou vyšší evoluci.“ Chceme, abyste od této chvíle takto jednali stále. Buďte živoucími strážci frekvence. Když je světlo vnášeno do vašeho těla, spouští vaše světelně zakódovaná vlákna a pomáhá přestavět DNA, čímž vytváří změnu frekvence. Frekvence je to, co víte. Frekvence je vaše identita.    

 

Byly doby, kdy na této planetě existovalo mnoho různých dimenzí ve stejnou chvíli. V posledních tisíci letech mnoho různých dimenzí ustoupilo, když na populaci sestoupily velký chaos a temnota. Tyto dimenze neboli jiné reality či jiná místa, kde jsou zákony existence trochu jiné, se vracejí. Vy jim pomáháte v návratu tím, že stahujete dimenze na tuto planetu a vytváříte to, co se nazývá splynutí dimenzí.    

 

Někdy vstupujete do těchto dimenzí a nepoznáte, že jste v nich. Vstoupíte do změněného stavu, zejména když navštívíte posvátné místo na Zemi. Vstoupíte do odlišné dimenzionální frekvence a všechno se změní. Cítíte se povzneseni a plni energie, nebo je vám špatně od žaludku. Když vstoupíte do změněného stavu, něco se děje.    

 

Protože jste ve změněném stavu, nevíte vždycky, že v něm jste. To je začátek splynutí dimenzí. Když se vrátíte domů z posvátného místa, možná se ohlédnete a řeknete: „Jejda, co se to tam vlastně stalo ?“ Takový je pocit prožitku jiných dimenzí.    

 

Srážka dimenzí, to je úplně jiná historie. Ti, kdo jsou v tenatech strachu a odmítají se změnit, přestože jejich cílem na této planetě v tuto dobu je změnit se, budou dimenze prožívat jako srážku. Splynutí dimenzí pro NĚ bude, jako když betonová zeď narazí na jinou betonovou zeď. Mnozí budou na této planetě nešťastní. Už teď se to děje v malém měřítku v podobě poruch nervového systému. Lidé mohou trpět nemocemi nervové soustavy prostě proto, že se odmítají vyvíjet a změnit svůj postoj k sobě a ke své realitě. Vy všichni, kdo pracujete s jinými lidmi, ať jste zdravotníci, fyzioterapeuti, učitelé, hudebníci nebo cokoliv jiného, pochopte, že toto je lidské dilema: Potřeba posunout definici sebe sama a reality.    

 

Užívejte svou mysl a vůli k rozhodování, jak byste chtěli, aby se realita konstruovala. Když to uděláte, zjistíte nakonec, že existuje vyšší vůle a vyšší plán a vy se k nim dostanete svým vědomím a objevíte božskou cestu. Tato božská cesta má na mysli evoluci vědomí. Vy, jako lidský rod, jste po celé věky věřili tomu, co vám o vás řekli jiní. Jak jsme řekli, mělo to svůj účel: Ti jiní vás chtěli ovládat. Přestože jste se snažili, bylo to na této planetě obtížné, protože DNA byla rozptýlená a zavřená, takže ať jste chtěli cokoliv, vibrační spojení nebyla dostupná. Teď, když vibrační spojení na planetu přicházejí, Božský plán - který si můžete představovat jak síť nebo jako projekt - se blíží k Zemi a dimenze se konečně setkají. Kdy se setkají, to záleží na vás. NENÍ žádné určené datum, kdy sem má Božský plán přijít, záleží to na tom, jak rychle budou lidé schopni uspokojit potřeby a zvládnout sami sebe.    

 

Co to znamená zvládnout sami sebe ?  Abyste pochopili Božský plán a dostali se do projektu, musíte se podívat na sebe. Musíte být schopni zvládnout, kdo jste. Ve vaší společnosti je mnoho věcí, kvůli nimž musíte zvládnout zkoušku, abyste mohli říci: „Ano, jsem kvalifikován. Zvládl jsem tato pravidla a použiji je a podrobím je své vůli.“ Například se musíte naučit řídit, abyste dostali řidičský průkaz. Kolik z vás dokáže zvládnout svá těla a užívat je podle SVÉ VŮLE ?  Velmi málo. Proč ?  Protože vám NIKDO NEŘEKL, ŽE JE TO MOŽNÉ. Jsme tu proto, abychom vám připomínali hodně věcí.    

 

V současné době je velmi těžké být na Zemi, a to prostě proto, že ti, kdo jsou zakódováni vnést změnu na planetu, jsou nyní zakódováni UČIT SAMI SEBE. Jak vidíte, zdejším problémem byli zas a znovu - bohové. Jeden bůh za druhým. Kdo byli ti bohové ?  Ti bohové vás stvořili. Jste jejich projekt. Jste jim drazí. Ale některým z nich nejste drazí, protože nechápou emoce a pocity. A někteří z nich jsou vyzbrojeni jinými realitami než vy.    

 

Vědomí je dáno vyjádření a vám bylo povoleno vyjádření v jistých hranicích těmi, kdo vám vládli. Z vašeho hlediska jste jim nikdy nedovolili, aby vám vládli, a nemáte tušení, že existují. Přinášejí na tuto planetu dramata pod pláštíkem toho, co nazýváte náboženství, vůdcovství nebo někdy inspirace. Události, přestože jsou naaranžovány, aby se dosáhlo jistých věcí, někdy smetou ty, kdo otálejí, a výsledky jistých vyhlídek jsou někdy jiné, než bylo zamýšleno.    

 

Chceme vám sdělit, že dochází k drastické změně. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Zemi čeká velký otřes. Tento otřes obnáší fakt, že lidstvo bude zpracovávat a koncipovat údaje, které se naprosto vymykají současnému paradigmatu. To znamená, že na vaši nervovou soustavu bude doléhat množství údajů a že musí být schopna vymanit se ze způsobu, jakým domněle ovládá nebo vnímá realitu.    

 

Úkolem vás, členů Světelné rodiny, kteří si přáli uchovat zmíněné informace v sobě, je ukotvit na planetě novu frekvenci tím, že ji dokonale ukotvíte v sobě. To není snadné. Nebylo to tak míněno, aby to bylo snadné. Nepřišli jste sem, abyste měli lehký úkol. Jste odpadlíci a odpadlíky jste vždycky BYLI. Kdybychom vám každému mohli dát jen minutu vašich multidimenzionálních vzpomínek, věděli byste, o čem mluvíme. Věděli byste v nejhlubší části své bytosti, že zas a znovu v různých převlecích a v různých souborech forem jste šli tam, kde bylo potřeba zakotvit změnu. Šli jste do toho mnohokrát, narušovali jste paradigmata, osvobozovali jste se a vykračovali jste tam, kde jste se domnívali, že je vaše identita. To je Božský plán: Splynutí já.    

 

Božský plán má mnoho důsledků a svádí dohromady mnoho různých sil. Slyšeli jste nás hovořit o Silách světla a Silách temnoty. Přezdíváme jim „Bílá trička“ a „Černá trička“, abychom neutralizovali situaci a dali vám najevo, že je to hra. Chceme rovněž, abyste věděli, že ta hra je smrtelně vážná a že kolem té hry a nad ní je Božský plán. Božský plán může být ukotven jako vibrace v jistých lidských tělech, která jsou k tomu zakódována a která sem přišla, aby tuto frekvenci nesla. Pak se můžete povznést ke svému vlastnímu projektu dokonalosti.    

 

Až se váš život povznese do situace, v níž ani nepoznáte, že je to váš život, dovolíte energii z nefyzických říší, aby vás použila jako vodič - ke splynutí dimenzí a osvobození vědomí v novém způsobu vnímání. Přestože na váš svět přichází smrt a destrukce, nezapomínejte, že smrt a destrukce přicházejí na tuto planetu každý podzim. Květy listy zabíjí mráz, všechno uschne a zemře. Možná že ten, kdo žije tam, kde je věčné léto, by byl velmi rozrušen, kdyby viděl poprvé podzim. Myslel by si: „Propána, tady se ničí svět !  Všechna krása mizí !“ Pochopte, že to je přesně to, co se děje se Zemí. Nastává čas, kdy hodně věcí umírá, aby se mohly narodit nové. To vše je součástí Božského plánu.

 

 

 

(14)

 

ČTRNÁCT

 

EMOCE – TAJEMSTVÍ V KRONIKÁCH ČASU

 

 

V tomto Vesmíru existují i bytosti, které teprve musí objevit lidské emoce. Když navštívíte dávné kultury Země a hledíte na výtvory jiných dob a míst, cítíte frekvence a vibrace na těchto místech inherentně přítomné. Vy víte, že zde jsou klíče, a víte, že jsou tu vzkazy - že je tu zakleto cosi, co kdysi existovalo a znovu se vynoří. Stejně tak mají lidské bytosti v sobě skryto cosi, co je velmi cenné pro evoluci Vesmíru. My o těchto údajích hovoříme jako o kódech a univerzálních číslech: Jsou to geometrické vzorce světla, které jsou integrální pro obnovování a tvoření životních forem po celém tomto Vesmíru.    

 

Lidé byli zastrašeni, schováni a zapomenuti v hlubinách času do doby, kdy jejich DNA byla přetvořena, protože v dávných kronikách času byl tento biologický druh velmi živý a vibroval úplně jinak. Tato doba byla zapomenuta nebo záměrně potlačena. Jak jsme již řekli, byli jste v karanténě, skoro jako byste byli v kobkách času tak dlouho, že když přišli nové časy, téměř zapomněly, že jste vůbec tady.    

 

Někteří však nezapomněli. Vyslali vás sem s úkolem to vše změnit: Oprášit paměť a uvést cenu lidské existence opět do popředí Stvoření. Jste potřební, protože nesete něco, o čem jiné biologické druhy nemají ani tušení: Emoci. A stejně tak jako vy potřebujete spolupracovat, abyste své osobnosti přivedli k plnosti a bohatosti multidimenzionální bytosti, jsou jiní, kteří se snaží katapultovat celý Vesmír do nové oktávy - výboj ke stvoření nového teritoria.    

 

Strážci času vědí, kde jsou údaje uloženy, a tak jste byli nalezeni - byli jste vybráni, abyste je vnesli do světla. Přišli jsme sem nazpět z naší doby - abychom vám pomáhali při plnění úkolu otevřít anály lidské DNA. Jsme zde, abychom vám je pomohli přeorganizovat ve vašem organismu, abyste se pak stali součástí Živoucí knihovny.    

 

Jak jsme se již zmínili, to, co se děje na Zemi, ovlivní děje na mnoha místech. V tuto dobu je sem vysílána energie, která má přesměrovat jisté vesmírné síly, aby se octly v konjunkci a přivedly tento vesmír k simultánnímu vědomí identity. To, co je na Zemi, je jako tajemství uzamčené v kronikách času a souvisí to s emocemi. V daru emocí je hojnost a bohatství, je tu neuvěřitelná schopnost transcendovat mnoho různých realit a prožívat různé stavy uvědomění a pohybovat se jimi. Emoce umožňují jistým energiím, aby srůstaly, spojovaly se, vázaly slučovaly v uvědomění si sebe samých. Bez emoce toto pouto není možné.    

 

V tomto Vesmíru existují velmi staré bytosti, které si uvědomily, čím toto místo je. Pracují už celé věky. Jsou to pradávní starší dokonce i pro náš systém a jsou uctíváni jako velcí moudří mužové a ženy, řečeno vašimi slovy, přestože to vůbec nejsou muži či ženy. V tomto systému se o nich přemýšlí jako o Strážcích existence. Jsou to ti, kdo uskutečňují pohyby a řídí celý systém, jako lodivod řídí loď. Udržují tento Vesmír ve správném kursu - to je jejich práce. Tak jako vy máte každý sovu práci, jejich prací je udržovat Vesmír v kursu mířícím k objevům. Oni sami objevili svým studiem a cestou, že se musí spojit s jinými vesmíry.    

 

Existuje plán katapultovat energii a vyslat ji do nové zkušenosti. V této době jsou Země a množství jiných soustav, kde simultánně existujete, zásadně důležité při znovuobjevení se emocí, přičemž účelem je pochopit všechny identity sloučené v jednu. Vesmíry zjišťují, co mohou dokázat sloučením a propojením, tak jako vy objevujete, čím se můžete stát. Neexistuje žádná předchůdná představa, co se může stát. Toto je nové území.    

 

Klíčem k tomu všemu je EMOCE. Jako lidské bytosti potřebujete emoce, abyste se mohli spojit se svým spirituálním já. Emoce je zásadně důležitá pro pochopení spirituality, protože emoce generuje cítění. Mentální a fyzické tělo jsou úzce spojeny, stejně tak jako tělo emocionální a spirituální. Spirituální tělo je tělo, které existuje mimo fyzická omezení. Abyste pochopili nefyzično, potřebujete emoce, což je důvod, proč byly emoce na této planetě kontrolovány. Bylo vám poskytnuto velmi málo emočního prostoru a byly ve vás podporovány pocity bezmocnosti a strachu.    

 

Mnozí z vás nechtějí již za tyto emoční bariéry a přes velké osobní hranice, protože to může být bolestné. Rádi byste vyslovili „abrakadabra“, a hranice by byly fuč. Bolest přináší cítění. Někdy, když se nemůžete cítit jinak, abyste upoutali svou pozornost jako silní lidé, vytváříte si bolest, abyste sami sobě ukázali škálu svých schopností a přivedli se k životu.. Takto můžete cítit bohatství vyplývající z faktu, že jste na živu.    

 

Většina lidí se bojí svého emočního centra neboli centra cítění, mají strach cítit. Důvěřujte svým pocitům, ať jsou jakékoli. Věřte, že vás k něčemu vedou a že způsob, jak cítíte, vás může dovést k uvědomění. Všichni chcete být v životě a současně být mimo něj. Říkáte: „Nechte mě tu prostě být a ať jsem mocný člověk, ale nechci nic cítit, ani se příliš angažovat, protože to moc bolí a mě to ničí. Nedůvěřuji životu.“    

 

Když se nebojíte cítění a dostanete se za posuzování a dovolíte sami sobě, abyste cítili všemi způsoby, jak cítíte, uskutečníte obrovský průlom, protože budete schopni dosáhnout se s pocity do jiných realit. Někteří z vás se bojí cítit a účastnit se této reality, natožpak se dostávat do jiných realit, protože nedůvěřují svým pocitům. Když chcete urychlení, ponořte se do něčeho, co vyvolává cítění. Přestaňte se daným problémem zabývat jen okrajově, abyste si mohli myslet, že vše kontrolujete. Skočte do toho rovnýma nohama a pak uvidíte, že vše kontrolujete.    

 

Vlastně nejde o to, že byste nevěděli jak cítit, problém je v tom, že se svých pocitů bojíte. Když je máte, nevíte, co s nimi. Vyvolávají ve vás pocit bezmocnosti, takže spojujete cítění s pocitem typu: „Ale ne, zase jsem to zkazil !“ Máte ve svém systému víry hranici, která stanoví, že když se přihodí něco, co je emočně nabito a přinese vám to bolest nebo zlost, pak to není dobré. Je na čase přestat chodit kolem horké kaše a vyhýbat se svým emocím.    

 

Zlost slouží jistému účelu. Vy všichni s ní chcete skoncovat - zamést ji pod koberec a tvářit se, že není k ničemu. Chováte se, jako by to byla shnilá zelenina, kterou vyhodíte, zahrabete na zahradě, jako by nebyla k ničemu. My zdůrazňujeme, že strach i zlost mají svůj účel. Když dovolíte sami sobě vyjadřovat a prožívat svůj strach, což může vést k vyjádření vašeho vzteku, něco se tím naučíte. Ti z vás, kdo se zoufale snaží vyhnout zlosti a strachu a kdo se těchto pocitů skutečně bojí, se musí skrze tyto emoce naučit něco velkého. Jsou to techniky jak překonat své osobní hranice identity a chování, a vy se prostě bojíte tohle zažít.    

 

Většinu času všechno, co chcete, je, abyste byli akceptováni. Připadá vám, že vás nikdo nebude mít rád, když budete dělat jisté věci nebo cítit jistým způsobem, a tak sami sobě nedovolíte, abyste tyto pocity měli. Odtud pochází vztek. Zlobíte se, protože formulujete soudy o tom, co můžete a co nemůžete. Když nepovolíte sami sobě cítit, nemůžete se učit. Pocity vás spojují se životem.     

 

Pocity u lidských bytostí slouží mnoha různým účelům. Podporujeme vás všechny, abyste důvěřovali svým pocitům, kultivovali je a spoléhali na ně. Pochopte, že vaše pocity jsou lístkem na cestu do multidimenzionálních realit, kam se musíte vydat, pokud berete tuhle hru vážně. V multidimenzionálních realitách se učíte udržovat a soustřeďovat různé verze své osobnosti současně. Pocity vás tam mohou dovést, zejména pocity, kterým důvěřujete. Mnozí z vás se ke svým pocitům chováte velmi podezřívavě a pánovitě. Nedovolíte některým z nich, abyste projevily, nebo je soudíte, když se objevím místo abyste pozorovali, kam vás zavedou nebo co pro vás udělají.    

 

Protože se něčeho bojíte, bráníte se to prožívat, stavíte si teď, na které je nápis: „Když tam půjdu, bude to moc špatné.“ A tak zabrzdíte. Ve skutečnosti váš strach nakonec zapojí onu zkušenost do oblasti vašeho vývoje, protože veškeré myšlenky dostávají formu podle emočního vlivu, který je za nimi. Takže někdy je nejlepší si prostě říct: „Ale co, jdu tam. Vzdávám se.“ A pak se vyrovnávejte s tím, že tam jste, a vůbec si nedělejte starosti se soustředěním, když jste ve svém centru cítění. Pokud chcete jít do svého centra cítění a přitom být stále nad věcí, pak sami sobě nedovolujete úplný rozsah pohybu, který je nutný, abyste se mohli vézt s emocemi, které boří hranice a systémy víry.    

 

Vztek má svůj smysl. Vztek není bezúčelný a ani bolest není bezúčelná. Obojí vás někam vede. Můžete si zformulovat záměr, že se vydáte do svého centra cítění a naučíte se tam soustředit, zatímco budete zkoumat příležitosti. Když řeknete: „Budu tam soustředěný,“ zní to, jako byste si tam nechtěli dovolit žádný pohyb. Místo toho tedy mějte záměr mít soustředění. Soustředění neznamená, že se věci nepohybují. Ať se váš člun chystá převrátit nebo pluje v klidné vodě, vy to dovolíte. Jedete v něm a potom prožijete buď klidnou projížďku, nebo dramatickou jízdu. Vaše emoce nejsou jen potravou pro ostatní, jsou potravou pro vaše já. Tak sytíte sami sebe a tvoříte svou identitu. Toto je vaše identita jako frekvence skrze vaše emoce. Emoce vás sytí a vyvolávají vaše výzvy v život.    

 

Budete se muset vypořádat se všemi svými hranicemi prostě proto, že to je právě to, co nechcete udělat. Rádi byste řekli: „Zlatý hvězdný prachu, odstraň všechno, co mě dosud limitovalo. Bum !  A jsem svobodný !“ Jenže to by bylo příliš snadné. To je klasický příklad snahy přesměrovat a obejít centrum cítění. Máte jisté emocionální přesvědčení neboli pocity, které napomáhají vytvářet hranice mimo vás. Takže když zboříte nějakou hranici, musíte se především vypořádat s emocí, která tuto hranici postavila. Prostřednictvím emocionálního těla jste spojeni se svým spirituálním tělem. Možná, že chcete obejít něco, co je obtížné, ale prostě se tím musíte procítit.    

 

Chcete zamést obtížné věci pod koberec a říct: „Tohle nechci,“ a přitom ty obtížné věci jsou vaše drahokamy. I kdybyste zjistili, že máte 101 000 hranic, nebuďte tím frustrováni. Prostě řekněte: „To je zajímavé.“ Podívejte se na hranice, které jste si stanovili, a místo abyste je proklínali, prostě je pozorujte a uvidíte, jestli jste schopni přijít na to, jak vznikly. Zjistěte, jakému účelu sloužily - v jakém hokynářství jste zrovna nakupovali, když jste je koupili.    

 

Jakmile uznáte existenci něčeho, zjistíte, jaké to je, a chcete se toho zbavit, pohne se to. Když na tom lpíte nebo máte strach, „tahle hranice se mi zamlouvá, ta mi moc dobře slouží,“ pak sami sebe omezujete.    

 

Musíte se naučit mít rádi své emoce. Když něco označíte jako obtížné, pak to činíte obtížným. Nikdo jiný. Bráníte se přicházejícím změnám a posuzujete je. Máte pocit, že nevíte, co se děje, a chcete mít kontrolu nad situací. Kontrola je něco velmi šikovného a užitečného. Musí se aplikovat na správném místě a ve správnou chvíli, jako vteřinové lepidlo. Vteřinové lepidlo na nesprávném místě není k ničemu. Už jste si někdy slepili prsty nebo rty ?  Musíte se naučit kontrolovat, jak vteřinové lepidlo používáte. Když to děláte špatně, přilepíte se a nikam se nedostanete. S kontrolou je to stejné: Přilepíte se k něčemu, k čemu se vůbec přilepit nepotřebujete. Musíte pečlivě volit, co se rozhodnete kontrolovat a co ne. Starý lidský vzorec chování neboli existující paradigma praví: „Musíš kontrolovat všechno.“    

 

Vy jako členové Světelné rodiny procházíte probouzením. Potřebujete své emoce. Musíte se se svými emocemi skamarádit, protože skrze pocity můžete vystoupit po žebříku multidimenzionální osobnosti a systému dvanácti čaker a zkoumat to, co objevíte. Skrze pocity můžete rozpoznat, jestli se něco děje nebo ne. Logická mysl se sama vypne, když se něco děje, pokud tělo není zapojeno do cítění. Cítění zaznamená změnu frekvence. Logická mysl ji nezaznamená.    

 

Prožíváte probuzení dané změnou frekvence. Jste vedeni k tomu, abyste změnili značné části svého života a vzdali se mnoha věcí. Nebraňte se změnám a mějte pocit, že věci nekontrolujete, protože nevíte, co vás čeká, a připadá vám, že vaše emoce vám překážejí. Vaše emoce prostě čekají, aby vám mohly něco ukázat. Ale vám se to nelíbí, protože si myslíte, že se vám emoce do toho pletou nebo že vás budou přivádět do trapných situací.    

 

Buďte chytří. Až se příště do takové emocionální situace dostanete, hned si řekněte: „No jo, já vím, co se děje, tentokrát se nedám nachytat. Vím, že se z toho můžu něco naučit a že můžu něco změnit. Věřím, že jsem veden a že se řídím plánem, tak se přesvědčím, co to pro mě obnáší, a nebudu to posuzovat, ale nechám se nést. Žádám, aby se všechny mé proměny odehrávaly v radosti a pocitu bezpečí a harmonii. To je mé rozhodnutí. Všechno v mé evoluci, co zamýšlím, je zahrnuto: Prožívám radost a pocti bezpečí a harmonii. A tak půjdu s touto energií a uvidím, co se pro mě mění a čeho se musím vzdát.“    

 

Když naše vzpomínky nejsou nedotčené a když jste nekultivovali důvěru v sebe, uzavíráte se, protože nechápete, co se děje, když jste připravováni pro změnu. Je nezbytně nutné, aby lidé důvěřovali svému centru cítění a operovali s ním. Když něco aktivuje vaše centrum cítění a vyvolá ve vás nepříjemné pocity, musíte pocitům, které nemáte rádi, čelit. To je vaše podstata. Tyto pocity jsou vaše skvosty, vaše poklady  a vaše drahokamy, z nichž se můžete něco dozvědět o své identitě. Jsou vaším odrazovým můstkem a nikdy se s nimi nevypořádáte. Nemůžete je odsunout a říct: „Jé, mě se ale vůbec nelíbí to já, který jsem byl tehdy ! Můžete však změnit ono „já“, které vnímalo realitu tímto způsobem. Když jste neustále uvědomělí a získáváte značný náhled, kdo jste, můžete se ohlédnout na onu entitu v onom místě a úplně nově si uvědomit, kdo jste byli tehdy. Tento proces probíhá neustále. Začnete to vidět jeden v druhém.    

 

Respektujte své přátele, když procházejí svými problémy, jen se do toho nepleťte. Pokud je to na vás, udělejte to, ale nepomáhejte ostatním prodlužovat jejich dramata. Je na čase skoncovat s problémy, neinscenovat jejich nekonečné reprízy. Navrhujeme, abyste své příběhy vyprávěli jednou nebo dvakrát či třikrát a dost. Nemusíte vyprávět každému všechno, protože všichni ostatní svými problémy také procházejí. Chápete to ?  Když neustále mluvíte o svých problémech, uteče vám pointa, protože mluvíte, místo abyste jednali a sledovali, co říkáte sami sobě. Tím, že každému vykládáte, co se s vámi děje, chcete jen získat pozornost, a to přece nepotřebujete.    

 

Události se neustále přiházejí a vy je nikdy doopravdy neukončíte, protože jsou vaší „záležitostí“. Pokud je něco pro vás vy tu chvíli bolestné, zaručujeme vám, že se později setkáte s podobnou situací a ještě předtím budete vybaveni soucitem, který jste předtím neměli. Uvidíte tu situaci ze zcela jiné perspektivy.    

To, co se přihází teď, jsou věci, které vám původně bránily ve vnímání reality. Jsou součástí vašeho emocionálního těla, v němž byl systém dálnic přerušen a informace nemohly proudit, tak jste se posunuli do bolesti a přeložili emocionální bolest ze svého fyzického těla. Doporučujeme vám všem, abyste se podrobili práci s tělem. Páce s tělem prostě znamená vnášení energie zevnějšku kosmu do vašeho těla, její míšení s vašimi ostatními těly - mentálním, emocionálním a spirituálním - přičemž energetická mřížka musí zapadnout na svém místo. Když je energetická mříž na svém místě, když neblokujete buněčnou paměť a necháte energii vstupovat do svého těla, energie se pohybuje vašimi čakrami a dodává vašemu tělu své údaje. Když se bojíte nebo se uzavřete, nebo když svalujete vinu na někoho jiného, nebo když jste v popření, zaseknete se. Potom, třebaže světlo proudí do vašeho těl, a nekryje se s mřížkou. A tak jste ve zmatku a všichni se vám vyhýbají, protože vyzařujete chaos. Chaos je docela dobré místo k pobytu, není na něm nic špatného, pokud v něm nepřebýváte neustále.    

 

Když popíráte emoce, žádáte, aby se důležitá změna na Zemi odehrála bez vaší psýché. Když dovolíte tu tornádo, tu hurikán nebo dočasnou sopečnou erupci, pak popřáváte svým emocím svobodu výrazu, takže nehrozí, že vy se splašily a pobíhaly po vašem osobním vnitřním prostředí.    

 

Cítění je to, co vás spojuje s lidstvem, cítění je to, co vás spojuje s vašimi emocemi. Emoce vás v této říši existence spojují s vaším spirituálním tělem. Říkáme, že emoce neboli cítění jsou klíče k životu v této realitě. Mnohé reality existují bez emocí, ale v této realitě jsou vaším největším darem. Když budete v tomto životě popírat své emoční já, pak byste si měli uvědomit, že je tím rozrušujete. Když nebudete součástí svého emocionálního já, pak nikdy nezvládnete hru, o které tady mluvíme. Budete prostě člověkem z davu, který se dívá na televizi a zas a znovu si připadá jako oběť. Jestliže cítíte ve svém emocionálním těle bolest, zeptejte se sami sebe, proč si myslíte, že tam ta bolest je, jakému účelu slouží, a proč jste se rozhodli vytvářet bolest prostřednictvím svých emocí. Proč jste se nerozhodli vytvářet radost ?  Vše je věc rozhodnutí. To vám musíme připomínat.

 

 

 

(15)

 

PATNÁCT

 

INICIACE ZEMĚ SKRZE INTEGRITU

 

 

Tato překrásná Země je pokladem tak vzácným a tak velkomyslným, že přitahuje bytosti z dalekého Vesmíru, aby sem přišly a těšily se z krásy, která tu je. Chceme, abyste tu krásu v sobě cítili a nechali ji pulzovat ve své bytosti. Když necháte tuto krásu do sebe vstoupit, hluboce vás dojme, a by začnete jako biologický druhu upřednostňovat zkrášlování Země jako hlavní prioritu. Chceme do vás zasít tuto myšlenku, abyste se probudili a pochopili svou odpovědnost vůči Zemi. Probudili jsme ve vás odpovědnost k sobě samým, takže jste na cestě stát se tím nejlepším, čím můžete být - blahopřejeme vám. A teď - co hodláte udělat pro Zemi a jak ?    

 

Naučili jsme vás, abyste ve všech situacích pro sebe získali to nejlepší. Protože Země je váš domov, jak nyní vztáhnete tuto energii na Zemi a jak tuto planetu ovlivníte tím, co víte ?    

 

Kolik z vás chodilo po svých pozemcích a myslelo na to, že je to posvátné místo, jestlipak jste dali Zemi na srozuměnou, jak si jí ceníte ?  Tento druh komunikace vám pomůže navázat s krásou Země kontakt. Pusťte se do nějaké činnosti. Podívejte se na své odpadky, na to, co zahazujete, a na to, čeho si nejste vědomi. Je to přímá reflexe toho, co jsme po vás žádali, abyste udělali se sebou. Podívejte se na své myšlenky a na odpadky, kterými je zavalena vaše psýché. Všechno, co jsme vás naučili, můžete vztáhnout i na Zemi. Kamkoli jdete, komunikujte se Zemí a dejte své planetě vědět, že se probouzíte. Musíte na sebe myslet jako na světelnou nit, kamkoli kráčíte, jedete nebo letíte nebo zavítáte, všude nesete svou světelnou nit. Když se bude kolem planety spřádat stále více a více nití, nakonec tu vznikne fantastická kosmická světelná vlna.    

 

Jsme ve světě, který je na pokraji zpomalení, než se ponoří do horečné činnosti. Vy toto zpomalení můžete začít tím, že budete mít větší ohledy na Zemi. Vědomí převládající v současné době na Zemi, zejména ve Spojených státech, říká, že mít nejlépe upraven trávník je symbol společenského postavení. Abyste měli nejkrásnější trávník, užíváte tolik pesticidů a chemických hnojiv, kolik je jen možné, dokud trávník nezačne vypadat jako koberec, který by klidně mohl být ve vašem obývacím pokoji. Odkud se vzal tento hodnotový systém a jaký je jeho smysl ?  Smysl tohoto hodnotového systému je ten, že někdo vydělal spoustu peněz na nějakém produktu a uspořádal reklamní kampaň, aby mu dodal legitimity, a někdo si ho koupil.    

 

Komunikujte se Zemí, naslouchejte jí a nechte tuto krásnou planetu, aby vás učila žít v harmonii. Je to pomalý proces - nenaučíte se to přes noc. Poslouchejte, jak Země říká: „Poslyš, jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo sypal pesticidy na kůži ?“ Tohle se totiž děje, když je sypete na Zemi. Země je myslící nebo kolektivní bytost. Myslící bytosti, které tvoří Zemi, vstoupily do tohoto kolektivu vědomí z lásky k jednotě vědomí a přejí si být pro vědomí domovem. Je to jako když vy jste domovem pro všechny ty bakterie a všechny bytosti, které žijí na vaší kůži a ve vašem těle. Vy s nimi spolupracujete. Země chápe, že aby byla dobrou matkou, musí nechat své děti, aby se poučily samy. Vaše poučení samozřejmě spočívá v lekci zodpovědnosti. Když něco chcete, plynou z toho jisté důsledky a věci, které musíte udělat, a odpovědnosti, které na sebe musíte vzít, abyste dosáhli svého cíle. Země učí lidské bytosti zodpovědnosti tím, že vás nechá způsobit rozvrat na svém povrchu a ve svém nitru.    

 

Když je Země v sázce a lidstvo zašlo příliš daleko, Země udělá cokoliv bude třeba, aby naučila lidský rod řádně pečovat o svůj domov, aby se vám jakožto jejím obyvatelům dostalo širšího poučení. V rámci božské lásky k lidstvu a božského srozumění se svou rolí učitele vás Země naučí svým tajemstvím a moci, abyste pochopili, jak máte po Zemi chodit v duchu spolupráce a lásky k ní, nikoli s neúctou.    

 

To nevyhnutelně vede k vysoké pravděpodobnosti, že Země projde týmiž zásadními změnami, aby upoutala vědomí lidí a ukázala jim, oč přicházejí. Kdyby během jediného odpoledne zmizelo dvacet miliónů lidí v důsledku nějaké proměny Země, možná by se lidstvo probudilo. Možná.    

 

Znovu a znovu jste slýchali předpovědi o proměnách Země. Někteří z vás je brali poněkud skepticky. Nepomysleli jste si, že se vám něco takového může skutečně stát, i když považujete za možné, že se to stát někomu jinému nebo se o tom bude psát v novinách někde na druhém konci světa. Co když se nějaká změna přihodí na vašem prahu nebo ve vedlejším městě ?  Co když se všechna největší města ve Spojených státech začnou hroutit ?  Jak si myslíte, že se budete cítit, až se jednou ráno probudíte a zjistíte, že se od New Yorku až k Washingtonu táhne ohromná puklina ?  Bude to stačit, aby to vámi trochu otřáslo ?  Natolik, abyste restrukturovali a přehodnotili svůj život ?     

 

Začínáte si uvědomovat, co se děje, protože vaše noviny teď začínají přinášet různé historky. Ty historky jsou tu ve skutečnosti už delší dobu. Zelení a ochranáři přírody už mluví o změnách životního prostředí dvacet let, ale lidé počítali s tím, že problémy se jaksi vyřeší samy. A kromě toho témata ochrany životního prostředí nezvýší náklad novin a lidé se do jisté míry o svou odpovědnost nezajímali. Tento přístup selhává; většina lidí se bude vymlouvat na nevědomost a bude si myslet, že se problémy vynořily odnikud. Problémy začnou být natolik vážné, že se najdou země, které zakáží používání automobilů.    

 

Učení či poučení Země v této době souvisí s mnoha věcmi. Spolu se změnou frekvencí se mění všechno. Když se mění frekvence, je to, jako když se stěhujete: Změní se celé prostředí. Tyto změny jsou projektovány tak, aby povznesly život všech. Mají přinést každému větší prostor pro uvolnění a porozumění. Mají vyvázat lidi z paradigmatu, které definovalo váš svět jako pevně daný a velmi omezený.    

Když lidé učiní kvalitu života prioritou svého života tím, že si budou vážit kvality života Země, pak na této planetě nastane jen málo změn. Většinu lidí, zejména na Západě, však zajímá úplně jiná kvalita: Kolik elektronických zařízení mají, kolik šatů mají ve skříni a kolik aut mají v garáži. Vůbec nepociťují účinky své materiální výroby na onu myslící bytost, která je vaším rodičem.    

 

Pokud se lidé nezmění - pokud neuskuteční posun hodnot a neuvědomí si, že bez Země by tu nemohli být - pak Země, ve své lásce ke své vlastní iniciaci a dosažení vyšší frekvence provede očistu, která uvede vše opět do rovnováhy. Je možné, že mnoho lidí opustí planetu během jediného odpoledne. Možná, že pak se všichni ostatní probudí a začnou chápat, co se děje. Už nějaký čas tu byly události, které vás stimulovaly, povzbuzovaly a přiváděli k uvědomění, že musí nastat globální změna. Zatím jen tráva roste, ale přeroste ve fenomenální změny. Co se stane se Zemí, záleží na tom, nakolik ochotni budou všichni změnit sami sebe.     

 

Jaká je vaše zodpovědnost v tom všem ?  Nakolik jste ochotni se změnit ?  Přišel čas nejen o tom mluvit, ale UDĚLAT TO. Jakmile se rozhodnete změnit svůj život, automaticky umožníte změnu i pro celou planetu.    

 

Země bojuje o svou integritu. Planeta se v tuto chvíli cítí zbavena své integrity, zneuctěna a nemilována. Země vás miluje a dává vám prostor pro vaši činnost, je to živý organismus. Země se chystá obnovit svou integritu a dovést vás k pochopení, jak je důležité mít rád sebe tím, že budete mít rádi Zemi. Milujte sami sebe a milujte Zemi, protože je to jedno a totéž.    

 

Změny Země mohou hrát důležitou roli při rozrušení systému. Přinesou zhroucení pojišťoven, což přivodí zhroucení mnoha dalších systémů. Mnohé banky prodávají své hypotéky pojišťovnám a pojišťovny rozsáhle investovaly do průmyslu bezcenných obligací. Dojde-li k několika dalším velkým neštěstím, jako byl například hurikán Hugo nebo zemětřesní ve zlomu San Andreas, a skombinují-li se s válkou a alternativní ekonomikou - jak dlouho myslíte, že mohou vydržet ?  Papírově se s tím zatím ještě nikdo nevyrovnal. Dosud se to praktikuje tak, že se šeky přesouvají z jedné banky do druhé, takže se všechno udržuje jen tak tak nad vodou. Takže je víc než pravděpodobné, že změny Země budou nějakým způsobem využity, aby přivodily zhroucení. Způsobí také spojení triumfu lidského ducha, protože muži a ženy půjdou na pomoci jiným mužům a ženám, až se tato neštěstí budou dít. Spojuje to lidi.    

 

Existují technologie, které by tuto planetu mohly bleskově vyčistit, kdyby to bylo v plánu. Ale protože zdejší biologický druh nepřijímá za Zemi zodpovědnost, nemělo by to smysl. Současný druh se musí naučit ctít svá těla, protože bez svých těl byste tu nebyli a bez Země byste tu také nebyli. VAŠE TĚLA A VAŠE PLANETA JSOU DVA NEJVĚTŠÍ DARY A DVĚ NEJCENNĚJŠÍ VĚCI, JAKÉ VLASTNÍTE. Naučíte se vyjadřovat svatost a úctu a lásku k Zemi a ke své fyzické existenci. To pak bude rezonovat ve vašem domově, vašem majetku, v Zemi, s níž jste spojeni, a také v Zemi vašeho těla.    

 

Země je mnohem houževnatější, než si myslíte. Je zde, aby vás živila a podporovala. Také zvířata jsou tu proto, aby s vámi spolupracovala. Když budete všechno dělat s láskou, bude za vámi stát síla Prvotního Stvořitele. Když budete jednat s láskou, nezpůsobíte žádné škody, nedopustíte se žádného ubližování. Potřebujete-li rádce, který by vám pomohl s rozhodnutími o vašem životě a chování, zeptejte se sami sebe: „Jednám v souladu se svou nejvyšší integritou ?  Jednám s láskou ?  Je láska mým záměrem pro Zemi, pro zvířata, pro všechny lidi, které potkávám, pro všechno, co dělám ?“    

 

Vše na Zemi můžete použít, pokud přitom Zemi projevujete lásku a úctu. Je možná obtížné představit si partu naftařských dělníků, jak se chystají vrtat do země a předtím se vezmou za ruce a poprosí o vedení a dovolení do Země proniknout. A přece kdyby tomu tak bylo, všechno by bylo mnohem harmoničtější. Smějte se, protože vám připadá pošetilé komunikovat s něčím, co neumí mluvit. Ale kdyby se průmysl, učitelé a vůbec všichni nejprve zastavili a oddali se nejvyšší integritě a lásce ke všemu a poprosili, aby Země ani lidé nedošli žádné újmy, mělo by to fenomenální účinek. Tím by se uvedl do chodu plán na vyšší civilizaci. Takové uvědomění začíná přicházet - mnozí lidé teď tyto informace dostávají.    

 

Mnozí lidé nechtějí riskovat a stát za svou integritou, protože se bojí, že by se dostali do problémů. Říkají si:Budu se prostě držet své práce a svého bezpečí, a o nic jiného se nestarám.“ Jedna z nejneuvěřitelnějších věcí, jaké se mohou ve společnosti přihodit, nastane, když všichni přijdou o své bezpečí. Odvaha rozkvete jako čerstvě osázená zahrada, protože lidé nebudou mít co ztratit. Začnou se narovnávat.    

 

Nikdy nemějte pocit, že vaše snaha je zbytečná. Užívejte sílu své mysli a stanovte si jasný záměr, co chcete. Požádejte o pomoc z nefyzických říší a VIZUALIZUJTE si výsledek, jaký byste si přáli. Pochopte, že si sami vytváříte svou realitu a že to dělají i všichni ostatní lidé. Každý má příležitost kdykoli se probudit. Když k něčemu přistupujete, přistupujte k tomu z širší perspektivy.    

 

Bude-li dostatečné množství lidí tvořit svou realitu - TVOŘIT JI VĚDOMĚ - vytvoříte novu planetu. Dojde doslova k rozštěpení světů. K tomuto rozštěpení velmi pravděpodobně nedojde ještě po dvacet let. Mezitím bude Země velmi pravděpodobně několikrát zpustošena válkami. Prožijete si pár docela matoucích kosmických dramat se svými bratránky z kosmu, kteří si potřebují veřejně vyjasnit, kdo jsou.    

 

Země sleduje kurs směrem ke střetu dimenzí a v nejbližším desetiletí se protne mnoho dimenzí či možností. Některé z nich budou šokující, podle toho, kolik šoku ten který člověk potřebuje, aby přepnul své vědomí do jiného paradigmatu. Šok nemusí nutně znamenat zničení. Může to prostě být metoda, jak změnit způsob nahlížení reality. Když jste něčím šokováni, nemůžete uchopit realitu stejným způsobem, jako ještě před okamžikem. Přijde nenadálá rána do žaludku a všechno se změní Svět ještě čeká mnoho šoků, a nejen jednoduchých na národní úrovni. Mluvíme tu o globálních protnutích dimenzí, v jejichž důsledku se reality budou zdánlivě hroutit jen těm, kdo potřebují, aby se jejich reality rozpadly.

 

Koncepce vyhlídek tvrdí, že neexistuje jen jedna realita a že vy sami neustále prostřednictvím svých myšlenek do jiných realit pronikáte. Nejde o to, že byste měnili svět, ale měníte to, který svět obýváte. To opět vede k myšlence, že svět není pevný. Je vystavěn z energie a tato energie nabývá formy skrze myšlenky těch, do se světa účastní.     

 

Existují a vždycky existovaly pravděpodobné Země a pravděpodobné zkušenosti. Vaše pravděpodobná „já“ vedou úplně jiné životy než já, které znáte. Jste frekvence a energie. Pulzujete do taktu energetického provazce, jenž vás uvádí v existenci a který znáte tak důvěrně, že zůstáváte trvale soustředěni na jeden aspekt své zkušenosti. Zkušenost je získávána z mnoha perspektiv a vy se učíte měnit frekvenci a rytmus, abyste mohli vnímat, co obvykle nevnímáte.    

 

Jste neustále monitorováni, pokud jde o účinek neurologických změn odehrávajících se ve vašem těle. Tento přepis či restrukturalizace je, jako by vaše nervová soustava přecházela od provozu ve dvou pruzích na systém provozu ve dvanácti pruzích. A se to stane, budete mít vzpomínky na události, které se odehrávaly současně s jinými událostmi. To vás může zpočátku poněkud mást, protože je nebudete mít kam zapojit.    

 

Například o dva roky zpět si budete pamatovat na večeři na Den díkuvzdání v roce 1989 nebo 1990. Pak se najednou upamatujete na událost, kterou jste si nikdy předtím nevybavili a která je hned vedle a paralelní s onou večeří, kterou jste si pamatovali. Pak si uvědomíte, že jste byli na dvou Díkuvzdáních. To se stane, až vaše nervová soustava nabere novou pulsaci a tělo znovu uspořádá svou knihovnu. Až se světelně zakódovaná vlákna obnoví a začnou vysílat, co mají k dispozici, nervová soustava musí být schopna toto vysílání nést a překládat.    

 

Dochází k velké polarizaci existujících energií, přičemž je mnoho účastníků i pozorovatelů. Mnozí, kteří přišli pozorovat, přišli současně jako narušitelé, přišli, aby se tentokrát naučili „to svoje“. Jsou tu také účastníci, kteří přišli se záměrem stvořit svět, který bude nádherný. My to vidíme tak, že jak se začínají utvářet pravděpodobné světy, dojde na této planetě k velkým přesunům lidstva. Bude se zdát, že nastává velký chaos a vřava, že národy povstávají proti sobě ve válce a že zemětřesení se vyskytují mnohem častěji. Bude se zdát, jako by se všechno rozpadalo a už nikdy nešlo dát dohromady. Tak jako vy občas požíváte v životě otřesy a zemětřesení, když měníte své staré návyky a přesunujete se do nových energií, Země se otřásá, aby se osvobodila, a je nutno očekávat jisté období adaptace a přeskupování. Bude se rovněž zdát, jako by zvířata a ryby opouštěly Zemi. Tato zvířata se nyní přesouvají do nového světa, který se právě utváří. Neukončují svou existenci, jen odcházejí do nového světa, kde vás budou očekávat, až se k nim připojíte.

 

Poznámka zpracovatele: Viz 8 knih “Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru”, zde je několik sdělení o tom, že některá zvířata (včetně množství vrabců) jsou dočasně evakuována přes dimenzi (mlha) Vesmírnými lidmi na vybrané planety záchrany www.vesmirni-lide.cz nebo anglicky na www.universe-people.com .

 

To vše je do jisté míry těžké vysvětlit, protože to přesahuje trojrozměrnou zkušenost. V zásadě se přesunujete do čtvrtého rozměru. Až se tento přesun uskuteční, pak doslova utvoříte novu Zemi. Bude se vám zdát, že jste se probudili z nějakého snu do světa, který je původní, čistý a krásný. Vaše obloha je plná pozorovatelů, kteří přihlížejí a vyčkávají, aby viděli, jak to zvládnete, a kteří vám nabízejí pomoc. Mnoha lidem se zdá, jako by tento přesun přesahoval veškeré možnosti. Ne však vám, kteří jste studovali tuto energii jako alchymisté a staří Atlanťané v průběhu chrámového života. Výcvik, kterého se vám dostalo v jiných životech, je zakódován ve vaší bytosti, aby vás na tuto křižovatku připravil.    

 

Lidé, kteří během změn Země opustí planetu, už se sem nehodí a překážejí její harmonii. Až přijde chvíle, kdy možná dvacet miliónů lidí najednou opustí planetu, dojde k ohromnému posunu ve vědomí těch, kdo zůstanou. Když velká skupina lidí současně zemře, má to ohromný dopad na vědomí těch, kdo zůstávají.    

 

Expandujete sami sebe. Začněte přebývat i v jiných realitách kromě té, která znamená práci, spánek a jídlo. Když jste vzhůru, nechte svou mysl expandovat a dovolte myšlenkám, aby k vám přicházely. Myšlenky jsou svobodné, jsou všude, na planetu neustále přichází různé vysílání.    

 

Až Země uskuteční svůj přesun, NE KAŽDÝ ZAŽIJE TOTÉŽ. Ti, kdo potřebují prožít destrukci, zažijí posuv Země nebo rotaci se zkázou, protože se nehodí k nové frekvenci. Ti, kdož jsou připraveni vést vyšší frekvenci, zažijí její posuv. Takže pro někoho to může znamenat konec života, tak jak ho zná, a truchlivou zkázu, zatímco někdo jiný může prožít stav extáze. Jsou tu všechny potenciály. Nezapomínejte, že žijete v symbolické větě, který je výsledkem vašich myšlenek. Vnější svět pro vás představuje, co se s vámi děje uvnitř. Takže když se svět rozpadá, co to znamená ?  Představuje to rozpad nebo zhroucení toho, co je uvnitř, aby mol být vytvořen nový systém a nová energie.    

 

Je naprosto nezbytné, abyste milovali změny ve společnosti a žehnali jim a neutíkali do strachu nebo úzkosti, pokud jde o to, co se vám předkládá. Vaším úkolem je být ve vibraci vědění, třeba s beze smyslu, že v každé události je příležitost pro Ducha, aby konal svou práci a povznášel. Jste mimořádně líný druh. Zbavujete se své moci ve prospěch kohokoli, kdo pro vás něco udělá, ať už je to váš šéf nebo vaše manželka či manžel. Zas a znovu se vzdáváte své moci. Abyste se obrátili sami k sobě, k tomu potřebujete, aby jisté události způsobily, že budete muset řídit svůj život. Žehnejte těmto na Zemi přicházejícím změnám a důvěřujte, že to, co s jasností chcete, se v těchto událostech projeví. Shledáte, že jste zkoušeni. Řeknete: „Jsem snad tady za oběť ?  Hroutí se svět kolem mě ?  Nebo se kolem mě povznáší, zatímco všechno ostatní se zdánlivě hroutí ?“    

 

Velice důležité je pro vás přesvědčení, že budete ve správnou chvíli na správném místě dělat, co je třeba. Záměr, že budete ve správnou chvíli na správném místě - a více než záměr, musí to být jistota - způsobí, že budete otevřeni vedení. Možná že získáte kus země nebo příležitost ke spojení s někým jiným, aniž ji budete hledat. A vy pochopíte a řeknete: „To je pro mě. Vezmu si to.“    

 

Věřte tomu nebo ne, přijde čas - nebo řekněme mohl by přijít čas - kdy před životem, jak ho dnes znáte, zabouchnete dveře. Možná se doslova vzdáte svého domu a odejdete z něj jen s několika málo věcmi. V tuto chvíli vám to nepřipadá možné, že ?  Cosi uvnitř vám řekne: „Pane bože, cožpak se svět zbláznil ?  Jaké jsou mé hodnoty ?  Co je teď pro mé přežití nejdůležitější ?“ A Duch přijde a povede vás, aby vám to řekl. Může to znamenat prostě si odvézt na vozíku pár věcí. Někteří z vás budou v tomto životě doslova stát na prahu svých domů, podívají se dovnitř a nebude jim to dávat žádný smysl, protož to nejdůležitější budou vaše duchovní hodnoty a váš život. Všechny ty materiální statky a sbírky věcí neznamenají nic ve světle toho, čím se stáváte. Dokážete si představit události, jichž bude zapotřebí, aby vás pohnuly k takovému jednání ?  Nebudou to zrovna malé události.    

 

Nezapomínejte, že je osudem lidstva, aby se vyvíjelo. Zaručujeme vám, že život, jak ho dnes znáte, za deset let už nebude. Svět, jak ho znáte, realita, jak ji znáte, výhody projekce a prázdniny a všechno, co děláte, už tu za deset let nebudou. Jste tu kvůli své osobní evoluci. Jak se tato evoluce stane celosvětovou, bude docela zajímavé. Nemluvíme tu o evoluci pár desítek lidí, mluvíme tu o evoluci celého druhu. Bude zapotřebí jistých událostí, aby lidé dospěli k procitnutí. Proto bude pro vás výzvou žít svůj život s odvahou a mít odvahu žít své světlo.    

 

Doporučujeme vám předsevzít si, aby se k vám dostalo učení domorodých Američanů. Začnete je zkoumat přes šamanské praktiky, bubnování, tančení atd. To ve vás probudí mnoho věcí a naučí vás to hodně o Zemi. Jste zakódováni na rituál, a když jej provádíte, vaše tělo se začne rozpomínat, kdo jste a co víte.    

 

Jak to vidíme my, komunity budou koncem devadesátých letech velmi vlivné. Budou vznikat na pozemcích, které budou velké od padesáti až po několik stovek akrů, možná dokonce jen pětadvacet akrů, na nichž bude bydlet třicet až sto lidí. Tyto skupiny se dají dohromady, protože jejich členové budou reagovat na vnitřní vědění. Nové technologie, které budou v nadcházejících komunitách používány, budou technologie založené na lásce. Na technice není nic špatného. Hlavní problém techniky, který v současné době brání užívání této planety, spočívá v tom, že je užívána spíše k oddělení, manipulaci a ovládání lidí než k jejich povznesení. Technika s láskou, to je klíč. Mnoho lidí získá velké množství technických informací, které zdánlivě přijdou odnikud. Můžete dostat informace k nějakému vynálezu a přitom nemusíte mít ani potuchy, co vlastně vynalézáte. Možná svůj vynález budete muset předat někomu jinému, aby jej uskutečnil. Lidé budou pracovat společně, aby nové technologie uskutečnili.    

 

Část evoluce vědomí také znamená sjednocení jednoho vědomí s jiným - nesetrvávat v izolaci. Možná, že někdo přijde s nápadem, někdo jiný se té myšlenky chopí a přivede ji k uskutečnění a další ji prodá. Jak to my vidíme, bude tu ohromný podzemní trh vynálezů. Tyto vynálezy se nikdy nebudou ukazovat na tradičních trzích, protože byste byli vyhlazeni, smeteni, kdyby se vědělo, že takové schopnosti máte. Jednotlivé komunity budou s těmito vynálezy, které za vás udělají všechno možné, obchodovat.    

 

Možná to bude jedna z nejuspokojivějších událostí života, žít a spolupracovat se skupinou lidí, kteří milují svou Zemi a přimějí svou Zem - Zemi -, aby reagovala. Když budete milovat svou Zem a dáte Zemi vědět, oč vám jde, Země vás bude živit a starat se o vás. To je klíč.

 

 

 

(16)

 

ŠETNÁCT

 

HERETICI PŘEDBÍHAJÍ SVOU DOBU

 

 

Šedesátá léta byla časem přípravy. Přinesla vše první probuzení a byla dobou, která ukázala, že se mohou zrodit nová paradigmata. Během tohoto desetiletí jste se náhle hodnotám předchozích generací velmi vzdálili. Šedesátá léta byla plná událostí, jako například mírové hnutí a hnutí za vyjádření těla, které prosazovalo, abyste pohlíželi na tělo a přijímali a sdíleli sexualitu s plným vědomím - bez šatů, spíše než abyste hledali jednotlivé části těla mezi vrstvami textilií, což dělaly generace před vámi. Bylo zrozeno vědomí a probuzena idea míru a svobody. To byly jesle.    

 

Devadesátá léta jsou dobou, kdy je třeba na planetu vnést hnutí za spiritualitu - nejen v malých enklávách, ale na celou planetu. Planeta se celá probouzí. Cestujeme po planetě a můžeme vám říci, že máte své protějšky v každém koutu světa. Světelný tým, který zastupujete, se přesvědčil, že pokryl všechny své základny, protože všude jsou světelní pracovníci. Přicházíte do vlastního.    

 

Hnutí za spiritualitu je hnutím směrem od materialismu. V posledních letech se mnoho lidí značně zabydlilo ve svých tělech, regenerovalo je, cvičilo je a snažilo se, aby byla mnohem krásnější. Šlo o přípravu, abyste se mohli přesunout do Ducha. Království Ducha je velice vzrušující místo. Je daleko pružnější - můžete tam cestovat a prožít velká dobrodružství a nejsou tam žádné meze.    

 

Důvod, proč pro vás byla fyzická realita tak frustrující, je v tom, že jste spolkli ony historky o limitacích i s navijákem. Spolkli jste je, protože jste uzavřeli smlouvu, že to uděláte. Bylo to součástí vašeho plánu, spolknout tyto limitace, abyste se MOHLI DOMLUVIT s těmi, kdo nemají ani tušení o světle a kdo věřili těmto limitacím po celou svou existenci. Vy změníte planetu po elektromagnetické stránce - dalo by se říci, že vyměníte vedení - aby se všechny tyto bytosti mohly znovu zapojit. Dokážete to, jen když budete chápat jejich stanovisko.    

 

Kdybyste sem byli přišli s paměťovými bankami otevřenými, buď byste tu nechtěli zůstat, nebo byste teď nerozuměli ostatním. A tak jste byli ponořeni do společnosti, která byla beze světla, takže jste na světlo zapomněli (neurčitě jste si na ně vzpomínali, když jste dospívali), abyste mohli v tomto světě žít. Teď je na čase, abyste integrovali tento svět společnosti do multidimenzionálního světa světla a Ducha, který představujete, aby se hodnoty a projekty této planety začaly od základu měnit.    

 

Heretici vždy předbíhají svou dobu. Heretické ideje, které se dostaly na planetu, se vždycky později ukážou jako skvělé. A proto mějte odvahu; je to jenom zdání, že jsou tyto nové myšlenky zesměšňovány. Nesmíte zapomínat, že nefyzických říších panuje horečná aktivita, jejímž cílem je pomoci vám, a přestože každý z vás má svůj vlastní plán, podle něhož se musí vyvíjet, vy všichni jste součástí globálního plánu a globálního vědomí. Spouštíte tento globální plán a probouzíte ostatní.    

 

Probouzíte se ve vlnách s tím, jak se každý z vás učí nést informace a vysílat je. Kdyby se všichni probudili najednou, byl by to pěkný zmatek. Probuzení musí nastávat tak, jak jste schopni je zvládnout, protože vpustíme-li příliš mnoho světla do článku, který je nemůže zvládnout, může se přepálit pojistka. Kdyby se elektrické proudy nepřizpůsobily, tělo by mohlo být zničeno. To uvidíte. Uvidíte, jak planetu zachvátí nemoc, která napadá nervovou soustavu a paměť, protože lidé nebudou schopni zvládnout energii. Začnou se jí bát. Možná, že objeví multidimenzionální část svých osobností a budou si myslet, že se zbláznili. Pak budou posedlí myšlenkou utajit své šílenství před svými partnery či dětmi. Ta energie je bude dohánět k šílenství, protože ji nebudou chápat.    

 

Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že NERVOVÁ SOUSTAVA je klíčem k otevření prastarých očí, abyste viděli, a abyste se upamatovali, kdo jste, odkud pocházíte a kam směřujete. Nervová soustava musí být schopna vést elektrický proud v těle, převádět vysokou energii a přizpůsobit se tělu, nechat tělo, aby se vyvíjelo a živit se jeho vysokou energií, jíž je vědomí. Takhle doslova se to děje.    

Je to, jako kdybyste vzali novorozeně a dali mu formulku, s jejíž pomocí během jednoho roku vyroste z jednodenního miminka ve třicetiletého člověka. Podobá se to tomu, co se vámi bude v příštích dvaceti letech dít. To novorozeně se během jednoho roku stane třicetiletým mužem. Pomyslete na to, co takové dítě bude muset udělat a co bude jeho tělo muset integrovat, aby takhle vyrostlo. Pomyslete na jeho orgány, funkce a hormony.    

 

Protože jste zapálení světlonoši, máte ve svém aurickém poli otvor. Je to otvor, který přináší světelný sloup, aby vaši strážci mohli sestoupit a působit jako dveřníci podle toho, kolik energie dokážete zvládnout. Přestože váš intelekt a ego možná říkají: „Víc, víc, víc,“ tito dveřníci vědí, vzhledem k tomu, že jste nositeli světla jste angažováni pro jistý úkol, že není možno vás ztratit. Pokud ovšem nemáte sklon k sebedestrukci a nepohybujete se kolem toho, co se nazývá nejvyšší vůlí, do své vlastní vůle.    

 

Nervová soustava coby dálnice v těle se může pohybovat pouze rychlostí, jakou dokážete zpracovávat data, která jí proudí do buněk. Mnozí z vás dosud pročišťují prohlubně v některých částech své osobnosti, které jsou vyplněny temnotou. Tyto prohlubně mohou pocházet z tohoto života - mohly vzniknout v dětství - nebo u některých z vás mohou pocházet z životů jiných. Mnozí z vás už cestují pětadvacet či třicet let, zatímco jiní se právě teď připojili. Ne každému to bude trvat stejně dlouho. Ti, kdo se už plahočí třicet let, ukazují cestu. Ustavili jste vibrační frekvenci, kterou mohou cítit nově příchozí. Vy, kdo jste nově příchozí, nemusíte frekvenci obtížně hledat, cesta je zmapována a mapa odpovídá vašemu tělu.    

 

Všichni se navzájem potřebujete. Je nezbytně nutné, abyste pracovali v souladu. Pokud nebudete pracovat v souladu, budete zas a znovu tvořit Atlantidy a všechny další destrukce. Harmonie je nutná.    

 

Přichází doba, kdy mnozí z vás budou donuceni pracovat s Duchem a vysílat frekvenci a pomáhat ostatním pochopit, co se děje. Vlny probuzení budou pokračovat a Duch se stane způsobem existence na této planetě. To je plán pro tuto planetu a tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem zasahují okraje vašeho Galaktického systému - nejdříve se stěhují sem. Proto se tu shromáždilo velké množství energií. Tyto energie se chtějí účastnit zdejší transformace, aby byly připraveny, až dojde na jejich vlastní oblast Galaktické a Vesmírné existence.    

 

Dochází k ohromné transformaci, ale co s ní uděláte, to je samozřejmě na vás. My jsme řekli, že váš svět se rozštěpí na světy dva a že ti, kdo se pohybují se světlem, budou ve světě světla. Tento rozštěp se už začíná uskutečňovat. Ty entity, které si přejí pracovat s vyššími vibračními poli, představujícími světlo, a ti, kdo i přejí pracovat s nižšími vibračními poli, představujícími strach, temnotu, chaos, ovládání a zmatek, se začínají polarizovat a volí si strany.    

 

Ti, kdo pracují s nižšími vibračními poli, vám řeknou, že jste černokněžníci a ďáblové, protože představujete něco, co nechápou. Představujete změnu a nesmíte zapomínat, že většina lidí má ze změn smrtelný strach. Jedna ze zvláštních věcí na lidském vědomí je, že je vyzbrojeno stabilitou. Spolkli jste myšlenku, že stabilita je cosi žádoucího, i s navijákem. Tak o ni usilujete, myslíte si, že když nemáte stabilitu a bezpečí, kdo tedy potom jste ?  Možná, že nebudete existovat, možná budete anihilováni.    

 

Mluvíme o mnoha lidech, které znáte; někteří z nich mohou být i členy vaší rodiny. Budete se muset vyzbrojit nesmírným množstvím trpělivosti a soucitem k těm, kdo cítí tuto energii a nechtějí na ni reagovat způsobem, který by jim prospěl. Budete se muset stát velice tolerantními - možná dokonce budete muset tolerovat, že se ti druzí zničí, aby poznali cenu života.    

 

Přestože si toho lidé nejsou vědomi, vy víte v nejhlubší části své bytosti, že se přesunujete z jedné existence do druhé a získáváte zkušenosti, aby vaše duše dokázala pochopit a zpracovat data, a vy tak získali přehled o jedné realitě. Jednou budete schopni sledovat životy a existence své duše a podržet si její energii, jako byste drželi krystal. Dokážete se podívat na její různé fasety a na jiskry uvnitř, a cítit a znát její identitu. Až to dokážete, bude vaše duše schopna spojit se s jinými formami inteligence, jichž je součástí, ale které v současné době nechápe.    

 

Přepínáme vás. Chceme, abyste byli naprosto zmateni, abyste načerpali energii. Pak použijete svou zvědavost, aby vás zavedla do oblastí, na které jste nejen nikdy nepomysleli, ale o nichž jste ani nevěděli, že existují. To je náš záměr - abyste se dostali na vyšší hřiště, kde budete moci vytvořit nový řád identity odvážně, s humorem a se sebedůvěrou.    

 

Všechno jsou frekvence. Kdybyste věděli, jak rychle se vyvíjíte, možná byste si sedli, složili hlavu do rukou a řekli: „Nedokážu to. Děje se toho tolik.“ Necháváte závoj stažený a předstíráte, že se pohybujete životem, jako by se nic nedělo, a přitom jste neustále pozdvihováni všemožnými proměnami blíže k vyšším dimenzím. Myslete na to, co dokážete za jeden život, a pociťujte to. V příštích deseti či dvaceti letech se proměníte z hustých fyzických stvoření ve světelné bytosti epochy světla. Dovedete si to představit ?    

 

Všechno, co děláte, včetně pojídání pizzy, vás k tomu božsky dokonalou cestou vede. V jistém bodě pochopíte důležitost integrity celku a každé události, jíž se účastníte.    

 

Ve filmu Karate Kid je chlapec velmi netrpělivý, když se učí karate. Najde si mistra a ni ho nenapadne, že si ho našel. Dostává za úkol věci o nichž si myslí, že jsou ztrátou času. Nechápe, že každá drobnost, kterou se naučí, je součástí velkého celku. Jste jako ten chlapec. Všechny drobnosti se skládají dohromady, ale kvůli vidění svého ega nechápete, že jsou součástí velkého celku. Dostanete úkol a zjistíte, že to, co hledáte, bude vaše. To je dobrá zpráva.    

 

Uvědomujte si a naučte se rozeznávat, kdy vaše vůle uzurpuje božskou vůli a Božský plán - kdy na sebe nakládáte příliš, protože nejednáte podle zdravého rozumu. Podívejte se do zrcadla a uvidíte, jak vypadáte. Podívejte se sami sobě do očí, protože oči jsou indikátorem celého fyzického těla. Jsou jasné ?  Dokážete se do nich dívat s jasností ?  Je vaše tvář zbrázděná, unavená nebo klidná ?  Jak vám připadá vaše tělo ?  Jste schopni sedět v klidové pozici ?  Jste schopni držet tělo vzpřímeně nebo máte potřebu se hrbit ?  Vrtíte se, protože nedokážete udržet energii ve svém těle - takže vaše tělo neustále tančí a škube sebou, protože neví, co dělat ?  Bubnujete neustále prsty nebo si koušete nehty ?  Je mnoho známek, které je třeba sledovat. Můžete se rozhlédnout a uvidíte, kdo není energii schopen integrovat.    

 

Jakmile danou energii vnesete do svého těla a budete ji schopni podržet, vaše tělo začne cítit lehkost. Ve vaší kůže nebo možná vlasech bude vitalita. Vaše vlasy jsou velmi dobrým indikátorem zdraví. Zdravý selský rozum je samozřejmě jeden z nejlepších kamarádů. Řekne vám, co je správné a co ne.    

 

Občas zjistíte, že energie je příliš mnoho a že nejste klidní a soustředění. To se v jistém bodě stane každému jednomu z vás. Jistým způsobem budete cítit, jako by se toho dělo příliš mnoho - bude tu příliš mnoho dat ke zpracování, příliš mnoho lidí, s nimiž je třeba promluvit, příliš mnoho se toho bude dít. Když se to stane, musíte o sobě uvažovat jako o spotřebiči a vypnout se. Jednoduše se vypněte jako opékač topinek, takže budete nepoužitelní. V takových chvílích potřebujete ze všeho nejvíc odpočívat. Někteří z vás budou v jistých okamžicích potřebovat strašlivé množství spánku. Nemyslete si, že začínáte být líní, a netrestejte se za to, prostě to vezměte na vědomí. Přijdou chvíle, kdy si někteří z vás budou  přát, aby mohli spát osmnáct hodin. Udělejte to. Je to nutné. Nemáte představu, po jakých zemích cestujete a jaká práce je odvedena na vašem fyzickém těle (Vesmírnými Přáteli, např. zapojování šroubovic DNA – pozn. zpracovatele), když spíte. Je to doba, kdy jste odpojeni od této reality a dobíjíte se a učíte se v jiných realitách (váš Duch – pozn. zpracovatele). Mosty a vaše oči se mezi realitami otevřou a vy začnete dané vzpomínky vidět a nést.Když jdete do čínské restaurace, jíte čínské jídlo a neobjednáte si hamburger. Jdete-li do italské restaurace, objednáte si lasagne. Tento restaurant zvaný Země má fyzické tělo, a tak zde musíte působit i vy - ve fyzickém těle.    

 

Vyjadřujeme se velmi jednoduchými slovy, abyste pochopili, oč nám jde. Je úplně jedno, jak směšné jsou naše metafory, chceme prostě, abyste je pochopili. Takže jste tady, v restauraci zvané Země, a sídlíte v pozemském těle, protože to je to, co tu nemají. Nic jiného se tu nepodává. Vy do pozemské restaurace přinesete nové recepty - recepty, které byly periodicky zkoušeny a prohlášeny za pravdivé, ale jen v jistých enklávách tu a tam.    

 

Pamatujte, že Země byla izolována před dávnými a dávnými věky. Byla stvořena, aby byla něčím, a pak se po milionech let existence úplně vykolejila. Mnozí z vás se tu inkarnovali znovu a znovu a byli opravdu frustrováni, protože pokaždé, když se inkarnovali, měli v úmyslu něco udělat, ale v polovině případů zapomněli, co to bylo.    

 

Někteří z vás na této planetě dokázali dosáhnout mistrovství a dostali se z ní procesem nanebevzetí. Jiní z vás hlasitě volali, že chcete, aby byla tato karanténa od zbytku kosmické společnosti ukončena. Kvůli vám a zástupům, které na této planetě jsou a obklopují ji, se zrodila současná doba.    

 

Pomoci se vám dostává ve všech životních situacích, přesto však ostatní nemohou udělat jisté věci za vás, protože jste vyprojektovali život takovým způsobem, že váš druh musí motivovat sám sebe a vyvíjet se, aby mohl získat sílu. Ti z vás, kdo mají nesmírné vědomosti, se rozhodli inkarnovat v tomto biologickém druhu, aby mu dodali síly tím, že budou příkladem pro ostatní, kteří to sami nedokážou. Razíte nové cesty bytí tím, že vysíláte, kdo jste. Když se shromažďujete v místnostech k „příjmu“ vysílání, žádáte přitom o strašlivé množství připomínek a strašlivé množství povzbuzení. Někteří z vás zjišťují, že bez povzbuzování to nedokáží. To je pochopitelné. Proto tu jsme, pro vás, po většinu času s obrovskou trpělivostí. Chceme vám dát příležitost prohlásit, kdo jste.    

 

Jedna z nejdůležitějších konečných realit na této planetě, kterou musíte jako druh pochopit, a jedna z největších výzev, jež na vás čekají, je, co to znamená zemřít. Můžeme vás přesvědčit o mnoha věcech, ale je pro nás těžké přesvědčit vás, že NEMUSÍTE zemřít. V této době nemusíte fyzicky zanechat tady na planetě své tělo. Dokážete si představit, že jednoduše změníte vibrační kmitočet své fyzické bytosti a vezmete své tělo s sebou, protože přeorganizujete svou molekulární strukturu ?

 

Poznámka zpracovatele: Viz 7 knih „NOVÉHO ZJEVENÍ od Pána Ježíše Krista“, kde je mj. uvedeno, že Ježíš Kristus před 2000 lety nejvíce naštval pseudotvůrce tím, že jim sebral původně jimi zfabrikované tělo, ukázal všem cestu,  www.vesmirni-lide.cz  nebo anglicky www.universe-people.com .

 

Pro velké množství lidí z vašeho druhu je na této planetě možné uskutečnit skok nanebevzetí. Někteří z vás už nanebevzetím z této planety odešli, a vy jste přišli, abyste to dokázali znovu a ukázali tak cestu. Byla to velkolepá cesta dostat se procesem nanebevzetí odsud. K výcviku bylo zapotřebí několika životů, jeden za druhým, abyste se dopracovali k zasvěcení. Znamenalo to nežít v materiální společnosti a v zásadě žít velmi blízko k přírodě, abyste to dokázali.    

 

A nyní se vrátili ti, kdo už to dokázali a dobře to znají. Je vaším cílem dostat se nanebevzetím z této planety,  být doslova přijat do vyšší kosmologie mateřských lodí. Vystoupíte do světelných měst a budete schopni přebývat v jiných realitách, které jsou kolem vás, přestože teď nedovolíte svým trojrozměrným očím, aby je viděly. Váš úkol na Zemi už bude splněn a Země uskuteční sovu proměnu. Bude to překrásný klenot ve Vesmíru. Možná si budete přát zůstat několik let, abyste pomohli s restrukturalizací a přebudováním této nové Země. Ale po čase budete chtít odejít za novými úkoly, přeměnit další světy. Pamatujte, že jste odpadlíci, a že máte rádi vzrušení. Takže je nejpravděpodobnější, že ponecháte tuto planetu ostatním, aby si ji užívali, a vydáte se za novými úkoly.

 

Nanebevzetí je na této planetě cílem. Přijde čas, kdy to bude jediný způsob, jak z ní budou lidé, kteří tu žijí, odcházet. Jakmile se dostanete z planety, vydáte se na mnoho jiných míst. Ukážete sami sobě a zbytku svého biologického druhu, že tělo, které vypadá tak pevné a neovladatelné, je ve skutečnosti výsledkem božské instrumentace, a že vy, ve svém vědomí s ním dokážete cokoliv, co budete chtít. COKOLIV.

 

 

 

(17)

 

SEDMNÁCT

 

SVĚTELNÁ ŘEČ

 

 

Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastí nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč.    

 

Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.    

 

Tato hierarchie pracuje s láskou, váží si toho, kdo jste, a byla schopna prohlédnout časovými mechanismy, které jsou na planetě zaklíčovány, takže ví, že vědomí je připraveno pro evoluční skok. Je zde 144 000 členů spirituální hierarchie, kteří jsou v tuto chvíli součástí planetární struktury. Každý mistr má svou vlastní pečeť, která představuje jednu část Světelné řeči, a vy máte 144 000 energetických pečetí, které budou nakonec zapracovány do vaší bytosti.    

 

Pro začátek budete pracovat s dvanácti formami, které bude tělo schopno podržet. Mnohem později, jakmile dojde k transformaci, dojde k integraci všech 144 000 symbolických struktur řeči do vaší bytosti. To bude odhalení, jaké nemůže být v tomto životě ani vysvětleno.    

 

Tato mutace je proces odhalování čehosi ve vaší bytosti, co vám umožní proniknout do další říše zkušenosti. Každá osoba na planetě má potenciál touto mutací projít. Mnozí tento proces zastaví, protože nemají touhu spojit se se svým vyšším vědomím. Jste-li si vědomi, kdo jste, je to jedna věc. Začnete-li si být vědomi božského vědomí, jímž je oseta tato planeta - intelektu, který je ohromný, milující a spolupracuje s vámi - a když voláte toto vědomí a chcete se stát jeho součástí, pak máte ony geometrické formy implantovány.

 

Implantované formy mají nejrůznější tvary, například podobu pyramidy. Proč je pyramida tak důležitá ?  Na této planetě a v celém kosmu se užívá pyramidka jako spodobnění velké jednoty vědomí. Je to útvar, který je nejobtížnější vytvořit ve všech jeho fasetách, a přitom je dokonalý. Je to útvar, který sbírá energii Země a vysílá ji ven.    

 

Budou vám také implantovány útvary jako koule a spirála. Spirála je mnohým z vás velmi drahá, protože jste cestovali po mnoha kulturách a společnostech, kde byla spirála užívána ke sdělování mnoha idejí. Budou také implantovány rovnoběžné linky  krychle. A ovšem také útvar zvaný Merkaba neboli pětistranný obrazec.    

 

Pětistranný obrazec představuje lidskou postavu v její nejnespoutanější podobě - naprosto svobodného člověka. Někteří z vás ji znáte jako symbolický obrazec zvaný MERKABA. Je to projekt lidské bytosti bez jakýchkoli omezení. Je to lidská bytost schopná létat, o čemž si velká většina z vás myslí, že to nedokáže. Tento implantát se dostaví, když se vpravdě oddáte tomu, co dříve nebylo možné.

 

Který implantát nebo geometrická forma vám bude implantována, bude záležet především na vaší žádosti o spojenectví. Bude to také záviset na víře, že se tyto entity rozhodnou být vám k dispozici, když budete k dispozici jim. Až se začnete otevírat a necháte, aby se ve vašem životě projevilo to, co je nazýváno zázraky či velkolepými událostmi, pak začnou.    

 

Mnozí z vás začnou s implantátem kruhu, protože představuje podobu Boha, jednoty a úplnosti. Někteří z vás si zvolí k implantaci tvar pyramidy, protože jste prožili mnoho životů s objevenými i dosud neobjevenými pyramidami a po celé planetě. Myslíte si, že místopis je znám, ale dosud je mnoho neobjevených věcí, protože přeskakují z jedné reality do druhé. Hluboko v džungli je pohřbeno mnoho pyramid, často pod hromadami země. Ještě mnoho divů čeká na své odhalení.    

 

Ti z vás, kdo jste ochotni věřit, že skutečně neexistují žádné limitace, budou schopni zvolit si Merkabu a odsunout se s ní z planety, zatímco vy stále žijete na planetě. Pokud vám má být implantována Merkaba, pak ve vás musí být přání to dokázat. Někteří z vás jste se s ní již pokusili cestovat a víte, jak může být ve vaší bytosti použita. Když k sobě skutečně Merkabu povoláte a jste ochotni přijmout pocit, co skutečně znamená - být neomezeným vědomím, cestujícím s vaším tělem - pak dojde k implantaci. Merkaba není nejvyšším implantátem, protože nejsou vyšší a nižší implantáty. Implantát se dostaví tehdy, kdy bude nejlépe vyhovovat vašemu osobnímu rozvoji. Jakmile budete implantováni, nastane nekonečný proces vstupování nových forem do vaší bytosti.    

 

Tvar, který vám bude implantován, si nevybíráte vědomě. Volíte si však život, který vedete, který vás otevírá vůči strukturám Světelné řeči. Každý den volíte to, co je pro vás důležité. Takto máte k těmto tvarům přístup. Prostřednictvím sňatku energií budete nakonec všichni držiteli světelné abecedy a tato světelná abeceda vás bude učit. Pokud se vám někdy zdálo o geometrických obrazcích, je to známka, že tyto obrazce s vámi spolupracují. Nebo jste třeba ve škole měli rádi geometrii. Jestli chcete vědět, co vám bylo implantováno, podívejte se, které obrazce jsou první nebo jsou větší než ostatní. Existuje mnoho tvarů, které ani nemají jméno. Budou tu tvary, které znáte a poznáváte, jež později nebudou nových podob a tvarů, které vaše vědomí neumí přeložit.    

 

Spirála je jedním ze základních tvarů geometrie Světelné řeči. Je to můstek, učení samo pro sebe. V jejím tvaru jsou zakódovány informace, a když jedete na spirále, zdá se vám nekonečná. To naznačuje, že nekonečná je i cesta do nitra vaší osobnosti i cesta mimo vás. Jako druh budete schopni rozdělit své vědomí a vydat se oběma směry, aby vědomí mohlo být spojeno. Tím, že podniknete nekonečnou cestu směrem dovnitř a směrem ven, včleníte se do zapojené spirály, v níž je univerzální pravda.    

 

Řekli jsme, že buňky vašeho těla obsahují celou historii tohoto Vesmíru. Nakonec dojdete k tomu, že si během života uvědomíte existenci zlaté knihovny v sobě a naučíte se číst, co je tam psáno. Vydat se po spirále směrem ven, to je jedna část cesty. Jde o to vydat se dovnitř i ven - a uvědomit si, že je to TOTÉŽ.     

 

Spirála existuje v mnoha dimenzích. Když si spirálu vizualizujete, cítíte, že jste ji znali, a přece zpočátku znáte jen jeden její aspekt. Když začnete se spirálou růst, uvědomíte si, že má tolik dimenzí, že byste mohli strávit zbytek věčnosti - abychom použili vašeho výrazu - jejím zkoumáním. Roste. Spirála je klíčem k tomu, co je ve vás ukryto. Vaše DNA má podobu spirály. Spirály jsou všude kolem vás a Světelná řeč putuje po světelně zakódovaných vláknech, která rovněž sestupují v podobě spirály. Je to něco, co je dáno zkušeností a bude to s vámi růst.    

 

Ve svých meditacích pociťujete, že se se spirálou pohybujete, jako byste se pohybovali s tornádem. VIZUALIZUJTE si sami sebe, jak vidíte blížící se spirálu, která je jako tornádo. A pak místo abyste před ní utekli, zůstaňte stát a pociťujte, jak v ní víříte. Nastupte si na ni, protože je to brána do jiných realit.    

 

Tvary a formy Světelné řeči jsou sbírkou zkušeností jednotlivců, kteří se inkarnovali na této planetě, odporovali lidským zákonům, probudili se k vyšším schopnostem a pak se manifestovali jako jazykové a geometrické prvky. Kdysi tyto energie existovaly jako muži a ženy na této planetě. Vyvinuli se v geometrické symboly a existují dále ve své sféře aktivity, tak jako vy existujete ve svém těle. Tyto entity existují v geometrickém systému nebo v systému řeči.    

 

Existují celé vesmíry zmíněných systémů a v dané době dochází k návštěvám z nich ve vašem Vesmíru vlastním. Na tuto planetu jsou kladeny kruhy a jiné tvary v obilí, které jsou pro vás nevysvětlitelné. Tyto otisky jsou frekvence, nikoli proces nebo akce. Existuje píseň nebo příběh nebo řeč, implantovaná na povrch Země jazykovými symboly. Tyto symboly přicházejí, aby zde ustavily jistou frekvenci, a bude jich přibývat.    

 

Konečně si někteří z vás postaví domy, které jsou geometrickými tvary; nejsou jen prostými čtverci nebo obdélníky. Mnohé příbytky na Plejádách nemají tvary, tak jak je znáte - je tam všeobecně známo, že tvary a úhly obsahují energii. V astrologii je známo, že jisté úhly mají zástrčky a že se jisté věci dějí s jistými úhly. S tvary je to totéž. Velká pyramida je celá o užití úhlů a tvarů. V úhlech, tvarech a formách se hromadí energie a vy se můžete naučit tyto tvary tvořit a žít v nich a s nimi. Tímto způsobem se energie tvoří a přenášejí. Objevíte také, že jisté stupně mají jistou sílu a že je pro vás nepříjemné v některých úhlech být. Někdy je lepší spát uprostřed místnosti, než mít postel nacpanou v devadesátistupňovém úhlu, protože devadesátistupňový úhel vytváří energetický blok. Když jste uprostřed místnosti, energie proudí kolem vás.    

 

V trojrozměrné realitě je nyní otevíráno mnoho bran, aby mohla na Zemi být vnesena evoluce. V jistou dobu byla planeta izolována a uvržena do karantény, protože tu byly síly, které tu bojovaly. Na této planetě došlo k neuvěřitelným válkám, po nichž tu dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Byla to doba chaosu a zmatků, kdy bohové stvořitelé bojovali s jinými bohy stvořiteli. V nejposlednější vlně válek asi před deseti dvanácti tisíci lety byla Země izolována, protože bytosti pracující se světlem prohrály bitvu. Ne vždy totiž světlo vyhrává. Světlo není vždy vítěz, jak si představujete vítěze, protože světlo se musí naučit integrovat se se všemi svými částmi. Prvotní Stvořitel je ve všech věcech a světlo i tma jsou jeho součástí. Tudíž se světlo musí se svou temnou částí sloučit.    

 

Čas zaranžoval události a svedl je dohromady. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a poté se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Teď tato doba nastala. Světlo je zaranžováno, aby znovu přišlo na tuto planetu, a s každým dnem je silnější. Aby se energie mohla propracovat vaším vědomím, musí se na planetě zabydlet. Inteligence proniká v podobě vlnění, které vytváří na Zemi geometrické tvary. Není to tak, že přiletí kosmická loď, v noci udělá kruhy v obilí a pak zase odletí. Přestože některé kruhy byly způsobeny přistáváním lodí, inteligence může nabýt formy, jaké se jí zlíbí, a velmi často přichází ve formě vln. Přijde doba, kdy Zemi skutečně zaplaví světelná vlna.    

 

Inteligence se vymyká mluveným i psaným slovům, protože je to frekvence často přicházející v geometrických tvarech. Pythagoras to začínal tušit, ale ostatní jeho geometrii nechápali. Geometrie je vyspělá inteligence, soubor zkušeností, schopných předat obrovská kvanta informací. Kruhy v obilí po celé planetě jsou ve skutečnosti tvořeny zvuky nad lidskou frekvencí vnímání, jimiž se dané jazykové útvary uskutečňují. Mnohokrát jsou na počátku těmito útvary kruhy. Vyvinou se pak v trojúhelníky, přímky a mnoho jiných obrazců.    

 

Kruhy v obilí se vyskytují nejvíce v Anglii a po celé Evropě. Objevují se však i v oblasti dříve známé jako Sovětský svaz a v Jižní Americe. Jsou dokonce i ve Spojených státech, přestože se spoustě lidí výborně daří předstírat, že neexistují. Máme zjištěno, že někteří vaši moderátoři plánují o nich pořady. Uvidíme, nakolik budou předstírat, že o nich nevědí. Bude to zajímavé.    

 

Geometrické tvary jsou jako hieroglyfy. Hieroglyfy a piktogramy vyřezávané do kamene patří ke stejné generaci inteligence. Jinak řečeno, kdyby člověk uměl přečíst hieroglyfy na Rosettské desce, sdělily by mu jednu věc. Kdyby se člověk rozpomněl na tajnou řeč kněží, hieroglyfy by mu řekly něco jiného. A kdyby člověk rozuměl řeči bohů stvořitelů, jejich sdělení by bylo opět jiné. Kruhy a tvary kladené na Zemi jsou zde, aby vám pomáhaly udržet a zvládat vaši frekvenci a dodávaly vám odvahu žít své světlo. Velmi subtilním způsobem zpřístupňují frekvenci informace a nikdo je zatím neumí rozluštit. Jsou všechny navzájem spojeny, a kdyby byly současně napsány na pole nějakého zemědělce, okamžitě by se s nimi něco stalo. Jsou odděleny jednotlivými kontinenty a posunují kolem Země frekvenční pásmo, které pomůže aktivovat pozemskou síť. Umožní vám, abyste si nepřipadali tak divně s tím, co víte, a abyste se lépe vyrovnali se změnami frekvence tak, jak přicházejí.    

 

To je však jen nepatrná část toho, co kruhy v obilí způsobují. Jsou velice zajímavé. Mnohé z nich vyprojektovali a zkonstruovali ti, které někteří nazývají Nanebevzatými mistry. Spojuje se s nimi také jeden žert. Musíte chápat, že některé bytosti, které se stávají velice vyspělými, získávají obrovský smysl pro humor. Vidí humornou stránku ve všem.    

 

Jak jsme již řekli, geometrické tvary a formy jsou nosiče inteligence. Jsou to frekvenční vlny, které mohou být modulovány a měněny. Tvary přicházející na Zemi jsou jako energetické brány nebo energetické piktografy. Nesou inteligenci a jsou zde ustavovány, aby se nakonec spojily a vytvořily inteligenční síť kolem planety. Tato síť bude mít frekvenci, kterou může lidstvo použít ke svému vývoji.    

 

V této době není na planetě řeč celá. Piktografy přicházejí na Zemi v důsledku jistého vývoje vědomí. Pracují s místy, která jsou centry vírů, jež je přitahují. Za ty miliardy let, po které Země obíhá kolem Slunce, byla tato centra překryta a pohřbena. Některá z nich jakoby usnula, a mnohé z nich se opět probouzejí, protože izolace planety byla narušena.    

 

Kruhy v obilí jsou fenomenologickým výrazem vědomí. Přicházejí do vaší reality, aby vám ukázaly, že logicky uvažující mysl nemůže zvládnout veškerá data, přestože by tolik chtěla. Tyto události se přiházejí, aby se křížily se zakódovaným vědomím všech lidských bytostí. Kdykoli není možno realitu vysvětlit, otevře se ve vědomí malý výklenek. Kruhy v obilí jsou mimo možnosti chápání logické mysli. V důsledku toho nutí konsensuální pohled na realitu, aby se rozšířil, protože realita, tak jak byla dříve projektována, nemůže tyto události jako možnost pojmout. Jsou spouští. Nutí realitu, aby se posunula za své vlastní hranice.    

 

Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů. Především existují proto, aby nutily realitu k pohybu - přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Mnozí, kdo kruhy zkoumají, se jimi probírají spíše pomocí myšlení než cítění. Velká Británie jich má nadúrodu, protože obecně řečeno Britové mají velmi logicky orientované vědomí. Britské ostrovy jsou nicméně bohaté na megalitické spirály a kamenné tvary, které velmi silně ovlivnily intuitivní schopnosti obyvatel.    

 

Zmiňovaný fenomén nemá žádnou logiku. Nutí logicky orientovanou společnost, aby vzala na vědomí něco, co nedává smysl, a je to provedeno velmi hravým a očividným způsobem, aniž by byl něčí pohled na realitu ohrožen. Kdyby všude přistávaly kosmické lodi, lidé by byli velmi rozrušeni. Když obilí polehne v soustředných kruzích a nepoláme se ani neuschne, nikdo příliš rozrušen není. Chápete, jak si s vámi energie pohrávají ?  Je nezbytné vykonat jisté věci, abyste pochopili a přišli na to, aniž by vaše obvody byly přetíženy.    

 

Řeč je uváděna na planetu jako příběh - informační piktograf nesoucí frekvenci, pomáhající vám udržet frekvenci vlastní. Až se probudíte, bude pro ostatní snadné vás přečíst a rozpoznat. Jste neustále monitorováni, protože existují zařízení, která monitorují evoluci a umístění vědomí. Jakmile vědomí dospěje do jistého bodu, přijde zvnějšku pomoc, aby ustavila další říše frekvence.    

 

Jinak řečeno dejme tomu, že si otevřete restauraci a bude to skvělá trefa. Povedete ji a budete prodávat opravdu dobré jídlo. A pak někdo přijde a řekne: „A co takhle koncese ?“ Tyto geometrické tvary vám pomáhají získat koncesi na frekvenci tím, že ji šíří po celé planetě a udržují ji. Pomáhají vám dosáhnout nové úrovně.

 

 

 

(18)

 

OSMNÁCT

 

SYMFONIE VĚDOMÍ

 

 

Světlo vás informuje. Povznáší vás, protože když jste informováni, připadáte si silnější. Když jste neinformovaní, cítíte se bezmocní.     

 

Zvuk je další způsob přenášení informace, protož je součástí světla. Může se vám snad zdát, že zvuk a světlo jsou dvě různé věci, protože z vašeho pohledu vnímáte světlo zrakem a zvuk sluchem. Jelikož používáte dvě různé oblasti percepce, připadá vám, že také zvuk a světlo jsou odděleny. Ve skutečnosti jsou však velice propojeny. Vinou se kolem sebe navzájem, protože oba nesou informaci.    

 

Mnohé struktury vybudované na této planetě, zejména dávná posvátná místa, mají informace uložené v kameni. I vy máte ve svých kostech uloženy informace stejným způsobem. Když dovolíte zvuku, aby vámi procházel, otevře jisté dveře a nechá informace proudit do vašeho těla. Proniká také zemí, ovlivňuje vibrace Země a umožňuje, aby došlo k reorganizaci molekulárního uspořádání informace. Ti z vás, kteří užívají zvuk při práci s těly ostatních, přivodí přeorganizování molekulární struktury a vytvoří otvor pro vstup informací. Tato práce bude stále závažnější a závažnější.    

 

V Tibetu, když zemřel mistr, který byl schopen transcendovat rámce reality, bylo jeho tělo zachováno a ponecháno přirozenému rozkladu, protože kostra se vyznačovala citlivostí na frekvenci. Informace jsou uloženy v kostech a kamenech. Na některých místech v Tibetu, kde lze vystopovat kontinuitu v některých mnišských sektách tisíce let nazpět, lidé uchovávali lebky různých mistrů. Mají velmi tajné krypty a místnosti, jež jsou těchto lebek plné. Když člověk do takové místnosti vejde, může prostřednictvím zvuku získat přístup k inteligenčním faktorům lidí, jimž kdysi tyto lebky patřily.    

 

Chápete, proč se vyrábějí křišťálové lebky ?  Struktura křišťálu je jako holografický počítač: Může předávat vyspělému nebo zapojenému člověku nesmírné množství informací. Jsou projektovány ve tvaru lebky proto, aby fungovaly jako kód k porozumění a abyste pochopili, že kosti ve vašem těle jsou velmi cenné.

 

Zvuk je nástrojem transformace. Strážci frekvence - a my vás povzbuzujeme, abyste se jimi stali - se učí, jak modulovat střeženou frekvenci pomocí zvuku. Zvuk proniká jakoukoli látkou, posunuje molekuly a přeorganizovává reality.    

 

Ve starém Egyptě ankh neboli symbol života byl ve skutečnosti frekvenčním modulátorem. Užívali ho jedinci, kteří byli mistry udržování frekvence a s těmito frekvencemi dokázali mnoho věcí. Ankh se podobá ladičce a může směrovat zvuk. Tak byl před dávnými časy používán. Než budete schopni používat zvuk stejným způsobem jako staří Egypťané, budete muset dokázat sovu integritu. Budete muset projít iniciací nebo zkouškou, aby se ukázalo, jestli je vám možno tento druh moci svěřit. Tato planeta ještě není zralá k tomu, aby daná energie mohla jednoduše být svěřena do jakýchkoli rukou. Pokud teď budete schopni dělat požadovanou práci, váš život nebude v nebezpečí, protože bude příliš mnoho takových, kdo budou chtít váš dar zneužít. Dostane se vám schopností, s nimiž můžete nejlépe zrát.    

 

Můžete začít pracovat se zvukem tak, že ho necháte „hrát si“ s vaším tělem. Soustřeďte se, vyprázdněte mysl a nechte tóny vaším tělem procházet. Takto se zvukem pracovaly dávné tajemné školy tato technika je velmi účinná, když je prováděna ve skupině. Až uplyne několik let, ale ještě v tomto desetiletí, budete sami nad výsledky vaší společné zvukové práce neboli symfoniemi vědomí, jež se budou samy přehrávat, žasnout. Až se sladíte dohromady, bude vám ukázáno, co můžete dokázat, aniž byste o tom věděli. Naučíte se tento druh energie užívat a kultivovat, abyste si vytvořili svůj vlastní ankh. Když koupíte dítěti modelínu, zpočátku neví, co s ní a jak má různé věci dělat, a tak mu vyrábíte malé kuličky a špagety, aby vidělo potenciál, který v modelíně je. A když si dítě chvíli hraje, objeví svou vlastní tvořivost, pokud jde o formu.    

 

Tvůrčí formy zvuku se vám nejprve ukážou jako potenciál. Jste vedeni a aranžováni skrze užití zvuku. Nakonec sami objevíte některé věci, které zvuk dokáže. Pak začnete být odvážnější a dozvíte se, co zvuk může vytvořit. Takto jsou zaváděny energie, aby se zajistilo, že nebudou zneužity a také že se nebudete ze samého nadšení přepínat.    

 

Když budete chvíli se zvukem pracovat, dostanete se, pokud jde o jeho použití, daleko. Je to jako když dáte dítěti mocný nástroj. Bez patřičného uvědomění byste mohli něco způsobit, aniž byste si uvědomili důsledky. Pomyslete na to, co zvuk dokáže na stadionech a v auditoriích. Jásání nebo projevy nevole davu vytváří atmosféru. Když budete ve skupině společně vydávat zvuk, vytvoříte si vlastní atmosféru. Dovolíte jistým energiím, aby hrály na vaše těla jako na nástroje. Vzdáte se předem vytvořených myšlenek a dovolíte různým melodií a energiím, aby použily vaše fyzická těla jako příležitost manifestovat se na této planetě. To, co prožíváte, je ve skutečnosti životní síla energií, jimž dovolujete, abyste skrze vás vyjadřovaly. Stáváte se přijímači. Tak jako nám náš nosič dovoluje vstoupit do vaší reality, stejně tak vy dovolujete, aby na planetu vstoupila vibrace prostřednictvím vašich těl a vaší spolupráce. Přivádíte cosi na svět. Vytváříte příležitost a energie se této příležitosti chápe.

     

Emoce, protože přináší cítění a spojuje vás s ním, vám umožňuje rozeznávat různé stavy vědomí. Logická mysl vám nedovolí stavy vědomí rozpoznávat, protože příliš lpí na vlastní identitě. Je uzavřena v hranicích ega a nechce uznat existenci jiných oblastí. Cítění naopak vždy jiné oblasti uznává, protože cítění rozlišuje rozdíly. Můžete číst znamení a definice energií, kterou nazýváte cítění. Je  to ve skutečnosti vibrace. Zvuk navozuje stavy emocionálního cítění. Připomíná mu to světlo, hlubokou kosmickou lásku a jiné světy. Vaše tělo vstupuje do radosti a někdy je zaplaví smutek. Hledá frekvenci, po níž toužilo a kterou mu zvuk připomněl, a získává k ní přístup. Když zvuku dovolíte na vaše tělo hrát, objevíte frekvenci, kterou jste hledali. Je spojena s vývojem šroubovic ne vašem těle. Zvuk je nosičem či průduchem, který vás spojuje s vyššími čakrami mimo vaše tělo, protože k nim nemáte přístup logickou cestou. Musíte získat přístup k frekvencím a čakrám cítěním a zvuk vás s ním spojí, což vám umožní rozumět informacím.

    

Kdyby se dal zvuk namalovat, někteří z vás by byli uneseni jeho pozorováním. Existují reality, v nichž se zvuk zobrazuje. Cítíte pohyb a řeč zvuku, když pohybujete tělem nebo mácháte rukama. Prožíváte bohatost této formy komunikace a vnímáte, jak multidimenzionální jsou všechny věci, když cítíte, jak se zvuk vyjadřuje. Má svou vlastní řeč a má i podobu.

    

Zvuk nese jistou frekvenci a tělo ji rozpozná. Tělo je naladěno, aby odpovídalo na přijatelnost frekvence. Velcí hudebníci, jako například Beethoven a Mozart, byli zakódováni, aby nesli informace stabilní povahy, protože obdrželi harmonie zvuku v době, kdy na celé planetě panovala velká temnota. Aby byla uchována jistá vzpomínka otevřená v lidské mysli, byly přeleženy nižší vibrační kmitočty zvuku do myslí těchto mistrů.

    

Zvuk se bude vyvíjet. Lidé se dnes mohou stát nástroji zvuku skrze slaďování. Lidské bytosti se stanou flétnou, pianem, harfou hobojem a tubou. Dovolí energiím, aby použily jejich těla k tvoření nejrůznějších zvuků, které neřídí, ani se neokoušejí ovládat jejich škálu. Duch hraje a lidské bytosti prostě pozorují návštěvu symfonie, kterou oni sami spolu s ostatními provádějí. Je to velice hluboké.

    

Harmonické kmity mohou být využity neuvěřitelnými způsoby, protože mohou vyvíjet nejrůznější skutečnosti. Jedna z věcí důležitých pro užívání harmonických kmitů je být velmi potichu, jakmile jsou harmonie úplné. Kmity cosi mění, otevírají dveře. Když jsou jisté kombinace zvuků přehrány skrze lidské tělo, otevírají informace a frekvence inteligence. Když jste po harmonických kmitech dlouho potichu, umožňuje to užívat svých těl jako přístrojů k přijímání a absorbování frekvencí a užívat nosič dýchání ke vstupu do extatického stavu.

    

Když se sladíte s ostatními, získáte přístup ke skupinové mysli, který jste před vytvořením zvuku neměli. Je to gigantický skok ve vědomí. Klíčovým slovem je HARMONIE. Dokáže-li planeta vytvořit harmonii myšlenek, pak se celá změní. Pro to pracujeme. Budete vysílat frekvenci a zvuk bude cestovat. Stane se zoufalou touhou po návratu k harmonii uvnitř lidského rodu - návratu k síle skupinové mysli a současnému posílení jedince.

    

Co hodláte udělat se zvukem, je výsostně důležité. Když nemáte jasno o svých záměrech, zvuk může najít způsob, jak zahalit sám sebe, a může přerůst svou původní kapacitu. Zdvoj a zčtyřnásobuje se svým vlastním účinkem. Je nesmírně důležité, abyste měli jasný záměr, co plánujete se zvukem udělat. To je zásada číslo jedna.

    

Zásada číslo dvě je, že zvuk uvádí do pohybu energii. Vytváří statický sloupec vlnění, staví frekvenci na frekvenci. Tato energie může pak být nasměrována na cokoliv nebo k čemukoliv. Slyšeli jste jistě onu historku o těch, co pochodovali kolem Jericha. Pochodovali celé dny a vytvořili statické vlnění. Toto vlnění nakonec nakumulovalo tolik energie, že městské hradby implodovaly.

    

Domorodé tance, chřestění, poskakování a pohyb v kruzích vytváří energii této vlny. Když tvoříte zvuk v kruhu nebo po obvodu světelného sloupu, vytvoříte sloupec, který dokáže mnohem více, než jste si kdy uvědomili. Může vyvolat exploze a zničit či stvořit mnohé reality.

    

Válečnické kmeny užívaly válečný pokřik, když šly do boje. Sjednocená a záměrná invokace měla vyzvat nefyzické síly, aby je doprovázely. Válečníci užívali tento druh zvuku proti svým protivníkům tak, že nechali energii proudit branou a vytvořit statický sloupec. Když zaslechnete zvuk podobný válečnému pokřiku, vzpomenete si na nepříjemné způsoby, jimiž byl tento zvuk využíván, protože je velice působivý. Někteří z vás se k smrti bojí zvuku, máte smrtelný strach ze zvuku svého vlastního hlasu, má-li zaznít a jasně prohlásit, co chcete. Máte buněčnou paměť toho, co zvuk dokáže, a to, co s ním můžete dokázat, je pro některé z vás naprosto drtivé. Zvuk vás může spojit s místy, s nimiž vás intelekt spojit nemůže. Váš intelekt se snaží kategorizovat, ale nemůžete kategorizovat zvuk, musíte ho prostě prožít.

    

Ke zneužití dochází skrze záměr. Můžete objevit moc zvuku a pak ji zneužít k manipulování ostatních. Co prožíváte, žijete-li ve městě a uslyšíte zvuk sirénStrach. To je zneužití zvuku, které mění vaši frekvenci. Je to velmi nízký způsob, jak toto docílit. Ti, kdo zvuk produkují, znají jeho účinky na lidskou psýché. Je rušivý a zneklidňující a znemožňuje vám upřít pozornost na něco jiného. Daná frekvence je jako zámek, je hypnotická, svazuje vaše vědomí a vaši inteligenci. Jako by se naše inteligence nemohla zaměřit na nic jiného. Je to skoro jako být ve vězení, protože ten zvuk vaše vědomí uvězní tak, že si navykne nebo je uzavřeno v jedné vibrační frekvenci a nehledá už nic jiného. Je potlačeno. Pomyslete také na svůj televizor a na zvuky vycházející z ostatních elektrických spotřebičů.

    

Člověka vždycky rozruší, když se dívá na některou z forem kontroly frekvence a na to, jak jsou tak mocní spojenci jako zvuk užíváni k vašemu ovládání. V mnoha lidech vyvolává velikou zlost, neklid, zmatek a vzrušení, když slyší o různých tajných prostředcích užívaných k manipulaci vědomí. Z mnoha důvodů vaše pocity sdílíme. Konečným cílem je přinést vám větší sebedůvěru. Musíte si uvědomit, že v žádné situaci nejste bezmocní a že vaše mysl je konečnou mírou vaší tvořivosti. Vaše mysl a vaše myšlenky projektují vaši zkušenost, ať užijete jakékoli techniky.

    

Ti, kdo jednají ve své vlastní realitě s dokonalým vedením, oddaností harmonii a oddaností světlu, se spojují se svými dimenzionálními protějšky, činícími totéž. Tvoříte světelné mosty a uchováváte světelně zakódovaná vlákna jako pilíře a otevřené brány. Odměnou je vám vědomí, že jste povoláni užívat zvuk jako součást své práce. Uvědomujete si, že komunikace se zvukem se bude vyvíjet rychlým tempem. Ti z vás, kdo se zmíněným tempem vyvíjejí, budou jednoho dne povoláni, aby zastupovali světová shromáždění vědomí a změnili svým zvukem dostupnou frekvenci.

 

 

 

(19)

 

DEVATENÁCT

 

ZAŽEHNUTÍ VNITŘNÍHO PLAMENE

 

 

Planeta hledá rovnováhu ve svém já. Protože já je poskládáno z různých věcí, je to harmonická složka, která vyvažuje všechna vaše mimozemská já, multidimenzionální a mužská a ženská já.

    

Jste neuvěřitelně celistvé bytosti, což si začínáte uvědomovat. Dovolte sami sobě rozkvést a dojít plnosti. Nikdo vám v tom nebrání, jen vy sami. Když plnost připustíte, čekají vás vyhlídky, které předčí všechny vaše představy. Zjišťujete, že potřebujete své emocionální tělo a že potřebujete svůj femininní a maskulinní aspekt. Potřebujete vše, čím vás obdařili, abyste přežili a pochopili, co se to na planetě odehrává. Uvědomte si prosím tvrdost doby, v níž žijete. Protože trávíme čas s každým z vás, projdete postupně zkouškou a pak budete učit mnoho dalších, až přijde čas.

    

Prostřednictvím cítění můžete objevit mnohem více, protože se snažíte v sobě cosi rozložit a cosi zcelit. Abyste ukázali sami sobě, jak jste necelí, navodili jste situaci strašlivé separace, která je zdánlivě mimo vás. Vypadá to, jako by námětem vašeho dramatu bylo téma mocného muže proti mocné ženě. Který z nich bude obětí ?  Kdo má pravdu a kdo se mýlí ?  Co toto vnitřní drama skutečně vypovídá ?  Co je ono vnější zrcadlo, odrážející, co se ve vás děje ?

    

Když získáváte přístup k multidimenzionalitě, musíte smísit mužský a ženský aspekt. Nezastavíte se před separací či bojem mezi muži a ženami, které jsou tu už tisíce let. Kdo propast mezi muži a ženami způsobil ?  Byli to bohové stvořitelé, kteří vám toto paradigma stanovili a naočkovali vám příslušné frekvence z jiných hledisek. Separace jim náramně vyhovovala, protože nadělal pěknou spoušť.

    

Mužské vibrace získaly moc v nedávné době, asi před pěti tisíci lety. Aby si muži zvolna uvědomili, kdo jsou, úplně a totálně se odpojili od toho, co mělo navrch dříve: Od matriarchálního hnutí a od žen. Ženy tradičně působí skrze oblasti intuice a cítění. Muži také často byli nositeli intuice a cítění, ale při nedávné separaci si nevzali cítění s sebou. Nastalo obrovské schizma a muži a ženy na této planetě se dostali do velikého konfliktu. Proč se to stalo ?  Bylo to spiknutí. Bylo to spiknutí připravené bohy stvořiteli, kteří ovládli plantu a vydrancovali realitu - krmili se, udržovali na živu a vyživovali se emoční vřavou.

    

Tato planeta byla předmětem mnoha plánů a aktivit, zorganizovaných tak, aby vyvolávaly stále větší a větší emoční vřavu. Čím více lidí se jmenovaných aktivit účastnilo, tím větší tu byl pro emoční vřavu potenciál. Bohové stvořitelé tyto aktivity podporovali a štvali vás proti sobě. Abyste toto paradigma narušili, což je také vaším úkolem, musíte změnit mnohé oddělující struktury, které se zde utvořily. Ať jde o jakoukoli separaci - mezi mužem a ženou, černými a bílými nebo Orientálci a Kavkazany - to vše musíte změnit.

    

Přišli jste na tuto planetu s úmyslem dostat se jakožto členové Světelné rodiny do situací, které jsou archetypální. Jak jsme již řekli, děláte to proto, abyste dokázali pochopit masy a transmutovat jejich energii tím, že ji dokážete transmutovat v sobě. Když se vám například podaří dosáhnout uzdravení nebo sloučení,činíte to i za ostatní a neuzdravujete jen sebe, nýbrž celý svůj druh a masovou psýché.

    

Získejte odstup od svého dramatu a uvědomte si, že všechno je symbolické. Pohlížejte na sebe jako na ženskou entitu hledající identitu a všímejte si zdánlivého neustálého protikladu jakési mužské jednotky. Musíte přijít na to, jak tyto identity v sobě sloučit. Až k tomuto sloučení dojde ve vás, bude automaticky pokračovat i mimo vás. Když jste se vydali na tuto planetu, část toho, co jste sem přišli uzdravovat, byla mužská dominance nad ženským světem. Nemusíte si to, co děláte, brát osobně a nést to jako osobní břemeno, jako by bylo jen vaše. Není jen vaše, je to univerzální záležitost.

    

Každý z vás nese jisté energie, které se mají vstřebat ve vašem kolektivním prožívání. Jako členové Světelné rodiny máte každý své reinkarnační libůstky - své „věci“ - v oblastech, které vás nejlépe ztělesňují a které vám připadají inspirativní. Proto jste každý jiný. Jako členové Světelné rodiny musíte dosáhnout co největšího rozlišení, abyste pochopili, jaké to je, být člověk. Musíte pokrýt celé spektrum zkušenosti, abyste mohli pochopit na buněčné úrovni, kolik je toho třeba transmutovat, jak hluboko sahá pocit bezmoci a jak ztracená je energie Bohyně vědomí druhu.

    

Pamatujte, že jste tvorové, jimž zabránili ve vývoji uzavřením ve frekvenci, a vaším úkolem je dovést lidské bytosti tam, kde se mohou samy snažit urychlit lidský vývoj. Když jste zaraženi ve vývoji frekvencí a manipulací DNA, zbývá jen jistá část frekvence, která může vysílat. Uvnitř osobnosti nastává boj a vše se jakoby odděluje. Až budete dosahovat úplnosti, věci takto oddělovat nebudete - pochopíte, že všechno je součástí zkušenosti. Někdy se můžete v lidské zkušenosti natolik ztratit, že zapomenete, co tu máte udělat.

    

Jako členové Světelné rodiny jste sem přišli transmutovat pro celý druh. Jakmile se trochu odpoutáte od svých dramat, nebudete se cítit tak zaskočeni a nebudete si připadat jako oběti. Pochopíte, že máte co do činění s kolektivní energií. Takže kolektivně vzato, když dokážete dojít k pochopení v sobě, můžete vysílat novou frekvenci, s jejíž pomocí mohou muži i ženy harmonizovat.

    

Pokaždé, když vám bude připadat, že jste se do toho vrhli po hlavě, je to pravda. Nepodceňujte kroky, které jste podnikli. Diskreditujete sami sebe, když se díváte na své chování a hodnotíte sebe či ostatní jako špatné. Hledejte to, co z toho všeho získáváte.

    

Konflikt, který probíhá, se ve skutečnosti odehrává mezi mužem a ženou ve vás. Nepřišli jste ještě na to, jak sloučit svůj mužský a ženský element, miliony ostatních jsou na tom stejně. Buďte k sobě laskaví a velkorysí. Když budete budovat spolupráci mezi svým mužským a ženským protějškem v sobě, budete schopni dojít k vzájemné spolupráci na této planetě i s bytostmi, které přicházejí z Vesmíru a které jsou úplně jako vy.

     

Vy všichni se musíte stát suverénními. S postupující změnou budete kolem sebe potřebovat prostor, na němž můžete působit, aniž byste se někomu museli cítit zavázáni. Současně nemůžete od ostatních něco požadovat, aniž byste jim přiznali stejné právo. V mnoha ohledech redefinujete celou koncepci vztahu a spolupráce. Vztah je spolupráce. Je to dohodnutá spolupráce frekvence nebo míšení frekvenční modulace. Mnohé vaše staré způsoby vztahů vás začínají rozčilovat, protože objevujete frekvenci svobody. Vaším úkolem je vnést tuto frekvenci svobody na tuto planetu. Samozřejmě ji nejprve vnesete do svého vlastního života, do své rodiny a vztahů. V ideálním případě se naučíte být svobodní a přitom budete stále vázáni v množství složitých vztahů, vztahování a souvztažností života.

    

Bohužel, na této planetě vztahy mají vždy konotaci vlastnictví. Když se muž a žena berou, tradiční rolí nevěstina otce je „dát“ svou dceru. Jinými slovy mužská postava ji musí někomu předat. V rámci vztahů panují neuvěřitelná očekávání vzhledem k chování toho druhého. Ujasněte si, jaká je vaše představa vztahu, což z dlouhodobého hlediska mnohé usnadní. Tak jako není žádného vlastnictví v případě rodičovství, nemůže být ani ve vztazích. Vztahujete se jeden ke druhému jako energie ve vzájemné interakci. V ideálním případě je se všemi těmito vztahy a souvztažnostmi spojena komunikace.

    

Mužské vibrace se vzdávají své moci stejně jako ženské. Předávají ji vládě, která říká: „Běžte a ohrožujte svůj život. Běžte a střílejte za nás. Když vás rozsekají na kousky, budeme se o vás starat v nemocnici a dáme vám trochu peněz. No tak, jděte do toho.“ A muži prostě poslechnou. Řetězec poslušnosti a odevzdávání moci jedince se pak uzavře.

    

Otevíráte svá centra cítění. Muži obvykle mívají ve svých centrech cítění větší bloky než ženy. Energie v muži uvízla, protože putovala od první čakry ke druhé a tam se zastavila. Centrum cítění v mužské vibraci se neaktivovalo. To je součástí experimentu, který běží už čtyři nebo pět tisíc let. Ženská energie, která cítí a přináší život na planetu a představuje tvořivost, se přesunula do submisivní role, aby mužská vibrace dostala příležitost řídit svět bez cítění.

    

Chceme, abyste se dívali na věci ze širší perspektivy. Díváme se na pohyby vědomí. Ženský princip, který nesl magično a intuici, se uvolil vzdát se těchto věcí - ženský princip neznamená jen fyzické ženské  bytosti, ale vědomí, která byla ženská. Mnohé domorodé kultury, které žily s rytmy Země a věděly toho o životě mnoho, byly velmi femininní. Nezapomínejte, že žena doslova přináší život na planetu, protože život vychází ze ženského těla. Ženský princip tudíž nese pocity - pokud se ovšem neúčastníte patriarchálního hnutí, které vynalezlo drogy k otupení citu. Když necítíte život, pak si ho ani neceníte. Když cítíte život a účastníte se tvoření a plození života, vážíte si života mnohem více, protože o něm něco víte.

    

Patriarchální hnutí se za posledních pět tisíc let odtrhlo od procesu plození, aby mohlo provádět své experimenty včetně válek a neustálého ničení lidí. Jak jsme se již zmínili, energie je v mužském elementu velmi zablokována. Na nikoho neukazujeme. Nicméně říkáme obecně, že energie u mužského druhu na této planetě je velmi zablokována ve druhé čakře nebo v penisu. U žen je zablokována v hrdle, protože ženy pět tisíc let dobrovolně mlčely o magičnu a intuici toho, co představují, a co ví o tom, co je jednou částí dvojího plamene. Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste fyzicky muž či žena.

 

Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivoval jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.

    

V těchto časech proměny budou ženy muset otevřít svá hrdla a dovolit samy sobě promluvit. Teď je ta chvíle. A muži, výzvou pro vás je chápat ženy i ostatní muže pomocí cítění, dovolit cítění, aby vstoupilo do vašeho vyjádření sexuality ve vašich vztazích. Mnozí muži to dnes mají se ženami těžké. Ženy je dohánějí k šílenství. Je to pravda.

    

Co navrhujeme mužské vibraci - a rovněž ženskému elementu, který působí v mužském aspektu sebe sama - je, abyste se přesunuli do cítění při svém sdílení sexuality. Přesuňte se do emocionality věcí spíše než jen do pouhé sexuality a stimulace těla. Existuje emoční stimulace, která vyžaduje oddanost a emocionální důvěru. Tato emoční stimulace ve vás elektromagneticky otevře frekvenci. Frekvence, kterou představuje sexualita, je připomínkou vaší dobroty.

    

Muž zavřel své centrum cítění, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na této planetě stevardem. Byl schopen vést válku a zabíjet a na planetě dominovat, protože zavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit tento systém.

    

To vše teď dochází k bodu stabilizace nebo vyrovnání. Žena začala otevírat své centrum mluvení asi před třiceti lety a příležitost promluvit přišla do módy. Problém je, že mnoho žen skončilo tak, že s otevřením centra mluvení uzavřely své centrum cítění. Začaly se hodně podobat mužům. Rovnováha je nutná. Žena dnes shledává potřebu probudit v sobě ženský princip. Je v ženském těle a zvládla užívání mužské vibrace v sobě. Vydala se do světa a připadá si velmi silná. Může chodit po ulici bez závoje a může se rozhodnout, jestli se chce vdát. Je svým vlastním pánem. Na Zemi zodpovídá za svá vlastní rozhodnutí. Začíná se zjemňovat a probouzí onu část svého já, která ji sytí a přináší jí život. S tím jak se sjednocuje se svou mužskou a ženskou částí a dovoluje sama sobě, aby prožívala vyvinutou DNA, vysílá svou frekvenci. Tato frekvence bude brzy na planetě převládat.

    

Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. To je další krok, jímž musí projít, aby vytvořili rovnováhu se ženami. Proběhne to velmi rychle. Nebude to proces trvající třicet let, protože muži jako populace se nyní dostávají do období zmatku. Uvědomují si, že se jim daný status quo nezamlouvá, a pochybují o autoritě.

    

V jistou chvíli začnou frekvence převládat. Tak například jistý člověk bude v laboratoři dělat pokus na zvířeti, když v tom se jeho centrum cítění náhle a radikálně otevře. Dotyčný nepocítí bolest, kterou cítí zvíře, a co doposud dělal, mu začne připadat hrůzné. Otočí se na podpatku a vypochoduje z laboratoře a už se tam nikdy nevrátí, protože bude otřesen. Takové události se budou týkat mužské vibrace.

    

Řekli jsme, že mužské vibrace se transformují ve velmi krátké době. Nebudeme vám říkat proč a jak, protože některým z vás by to připadalo příliš zlověstné. Nicméně vám říkáme, že s pokračujícím působením vln nastane jednostranné povstání vědomí v populaci. V jistém bodě, až budou muži uprostřed nejtěžšího boje se zvládáním cítění, bude aktivováno centrum cítění. To nastane buď jemně nebo se zmíněné centrum prudce otevře.

    

Ženy budou v téže době zasaženy, proniknuty a zahaleny otevíráním srdeční čakry, aby měly soucit, až budou pozorovat své muže, jak cítí. Hovoříme zde o masových událostech, které se v lidech spustí skrze světelnou vlnu. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Ženy musí prostě redefinovat svou představu ženskosti a síly. Musí přijít na to, co to znamená být silná jako žena, stejně tak jako muži musí přijít na to, co to znamená být zranitelný jako muž. Co je na muži tak neodolatelného, když je zranitelný ?  Co je na ženě tak neodolatelné, když si sama dodává síly - když je ženskou verzí síly, nikoli mužskou ?

    

Ženy měly kolem svých energetických center tvrdou slupku. Tím se samy chránily. Teď rozvinou skutečnou emoční sílu. On tvrdá vnější slupka se rozpustí a světelné tělo bude vyzařovat z srdce. Bohyně a bohové jsou ve shodě a s touto energií spolupracují. Je stanoveno, že právě takto se bude dané drama vyvíjet.

    

Byly pohřbeny a utajeny staré historky, které vyprávějí o kouzlu ženy - stvořitelky, té, která je schopna rodit život, té, která uchovává tajemství krve - životní síly - a jež byla schopna přivést tuto sílu zpět na Zem. Kde jsou příběhy o Bohyni - o té, která miluje a cítí a živí ?  Mužský druh také kdysi míval energii Bohyně v sobě a potřebu Bohyně cítil.

    

Aby mimozemšťané mohli v posledních několika tisících letech lépe ovládat planetu, dali vám všechny vaše nynější mýty. Zaseli símě všech vašich náboženských institucí. Řekli jsme, že jste experiment. V některých dobách byl tento experiment povznášející a plný lásky, ale v poslední době nastal neuvěřitelný úpadek. Vy jako členové Světelné rodiny jste přišli, abyste provedli na tuto planetu nájezd a opět na ni přitáhli světlo, aby už nikdo nemusel věřit těm nesmyslům o separaci a válce. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě.

    

Nezapomínejte, že cítění je emoce. Emoce jsou klíčem k odchodu z této planety, jsou klíčem k rozluštění multidimenzionálního já a k možnosti stát se jednotou. Jsou rovněž klíčem k láskyplné aktivaci Země jako Živoucí knihovny, čímž se zachrání velmi cenná oblast existence před zánikem. Vzhledem k tomu, že muži a patriarchální společnost v posledních několika tisících letech na této planetě vládli a ženy se uchýlily do podzemí - nejen na zadní sedadlo - byla separace hlavním tématem a emoce byly potlačovány, dostávaly ošklivá jména nebyly rády viděny. Byli jste automaty, hráli jste role, které vám kdosi přidělil, aby vás udržel v separaci.

    

Nemáte pantheon mocných ženských stvořitelek. Nemáte žádný pozitivní vzor silné ženy. A tak se muži snaží být muži a ženy se snaží stát silnými pomocí mužských vibrací, protože nemáte jasnou představu silné ženy. Musíte ji vytvořit. Začněte chápat bohatství energie v ženské části své osobnosti, což je intuice, receptivita, tvořivost, soucit a živitelská role. Zjišťujete, že existuje bohatství identity v podstatě, která jste dlouhou dobu diskreditovali. Pokud jste žena, pak jste samozřejmě této podstaty živoucí podobou. Muži musí svou podobu Bohyně v sobě objevit tam, kde se v nich setkává Bohyně s bohem.

    

Z týchž důvodů je i představa muže zdeformována. Nemáte vzor silného cítícího muže. Společnost ocejchovala cítící muže jako „změkčilé“ a postrádající mužnost. Muži začínají pozorovat na své emoce a říkat: „Jé, já cítím tohle,“ a přitom vědí, že jsou stále muži. A tak muži i ženy vytvářejí vzory silných, integrovaných verzí mužnosti a ženskosti. Tyto vzory přicházejí, a přicházejí rychle. Čas separace skončil.

    

Jak jsme se již zmínili, nehledáte svého partnera pro dvojí plamen mimo sebe. Hledáte integraci ženského a mužského principu v sobě. Vytvářejí jeden celek. Celiství lidé se chtějí spojovat s jinými celistvými lidmi ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Tyto vztahy nejsou založeny na tezi: „Potřebuji tě ve svém životě, abys mě doplňoval a potvrzoval mou platnost.“ Stáváte se úplnými sami v sobě a pracujete s někým, kdo je úplný sám v sobě a nabízí vám k prozkoumání celé nové teritorium.

    

Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti, která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a celistvý.

    

Budete k sobě automaticky lidi přitahovat bez jakékoli námahy. Dokážete se do sebe vzájemně zapojit z touhy a vážnosti, nikoli z potřeby. Dosáhnete něčeho, co jste dosud ve vztahu nepovažovali za možnost, a dodáte vztahu úplně novou tvář, novou hranici, novou definici. Stanete se vlastními modelovými rolemi nového typu vztahu. Mnozí z vás zjistí, že instituce manželství ztratila smysl. Nebude se hodit pro to, co víte, a nebude splňovat to, jak chcete žít.

    

Teď když jste všichni na cestě k integraci polarit v sobě, se před vámi budou znovu a znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším učitelem. Zůstaňte soustředěni na váš osobní růst, vlastní cestu a vlastní osobnost, nikoli na to, co dělají ostatní. Povolejte svůj vnitřní maskulinní a femininní princip a ustavte mezi nimi dialog, aby mohly začít působit v partnerství a v souladu. Poskytněte sami sobě spoustu lásky a povzbuzení. Domluvte si se sebou schůzku a řekněte: „Mám tě rád, já. Jsi báječné já. Jsi jednička, nejlepší já na světě.

    

Když sami sobě poskytnete důstojnost své lásky, jako byste byli členem královské rodiny přijímajícím hold lidu, všechno se změní. Síla a integrace budou vaše, protože věříte v to, čím jste, a máte se rádi. Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni.

    

Jste tu proto, abyste zvládli velice těžký úkol v systému, který je temný a poskytuje mizivý přístup, stimulaci či informace o skutečném stavu. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné. Odhodláním mít rád sám sebe a jeho uskutečněním uděláte první krok, z něhož budete každý den působit, a všechno se vám bude dařit. Stanete se celistvými a úplnými. Pak budete připraveni pro pouto vztahu s jiným jedincem, který je rovněž celistvý a úplný, a tento vztah vás zavede do neprobádaných oblastí.

 

 

 

(20)

 

DVACET

 

SEXUALITA – MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ

 

 

I když vaši knihovnu strhali z polic a rozházeli a DNA byla rozštěpena, takže zbyly jen dva řetězce s velmi málo údaji a velmi malou pamětí, sexualita zůstala ve fyzickém těle nedotčena. Ponechali ji jako formu reprodukce, aby mohl celý druh zůstat v kontaktu se svou podstatou a vstupovat do života. Velmi hluboko v mechanismu sexuality se skrývá frekvence, jíž je možné dosáhnout a kterou vyhledávalo a nesprávně chápalo mnoho lidí. Nazývá se orgasmus.

     

Původní smysl orgasmu byl zdeformován. Vaše tělo už zapomnělo na kosmický orgasmus, jehož je schopno, protože společnost vás po tisíce let učila, že sexualita je špatná. Museli jste se to učit, aby vás mohli lépe ovládat a byste nehledali svobodu dosažitelnou prostřednictvím sexuality. Sexualita vás spojuje s frekvencí extáze, která vás zase spojuje s vaším božským původem a s informacemi.

    

Sexualita byla na této planetě hodnocena velmi negativně a toto negativní hodnocení je uloženo ve vaší buněčné paměti. Docházelo k tomu nejen v průběhu tohoto života. Střádání negativního postoje probíhalo po tisíce let nepatřičného a nevhodného užívání. Je nezbytně nutné, abyste v nynějším životě odstranili negativitu obklopující sexualitu a abyste si vyzkoušeli, jak využíváte sexuální energii a sexuální vyjádření ve své multidimenzionální osobnosti.

    

Sexuální části těla jsou cestami k rozkoši, která vytváří frekvence, jež uzdravují a stimulují tělo a potenciálně je vedou k jeho vyššímu spirituálnímu já. Sexualita je na této planetě natolik nesprávně chápána, že když ji nějaké dvě osoby sdílejí, jen zřídka je tu záměr spojit s ní i spiritualitu. Sexualita invokuje spiritualitu, která je svobodná a která na sebe pohlíží jako na stvořitelku. Velmi zřídka je však sexualita užívána jako most, který vás může dovést k vyšším rovinám vědomí.

    

Hovořili jsem s množstvím jedinců, kteří využívají světlo. Od chvíle, kdy nalezli vhodného partnera pro monogamní vztah, byli schopni dosáhnout velmi vysokých stavů bytí. Monogamie velmi dobře funguje u většiny z vás, a to vzhledem k tomu, kde se vibračně nalézáte. Když máte příliš mnoho partnerů, máte sklon nebýt zrovna upřímní a skrývat, kdo jste: Tu a tam se podělíte, trochu tady, trochu tam rozséváte své símě. Nejlepší je být s jednou osobou, ale neznamená to, že to má být táž osoba navždy. Buďte loajální, otevření a sdílejte vše s osobou, s níž spolupracujete, a jděte s ní, jak nejdále můžete. Pokud je to náhodou celý váš život, je to skvělé. Pokud ne, pak když nastane okamžik, kdy už nekomunikujete a nesloužíte jeden druhému a kdy cítíte, že váš vztah už nemá na další vývojový skok, ukončete jej a najděte jinou sobu, která pracuje s vaší vibrací.

    

Když spolupracujete intimně ve vzorci jedna plus jedna, získáváte důvěru. Většina z vás má potíže s důvěrou v sebe sama, protože nemáte modelovou roli důvěry. O důvěře se můžete něco naučit ve vztahu, protože vztah funguje jako zrcadlo, ukáže vám, co ze svého hlediska vidět nemůžete. Když jste zahájili komunikaci v rámci sexuality a vytvořili hluboce důvěrný vztah a když neužíváte sexualitu jako prostředek proti sblížení, uvidíte sebe mimo sebe. Mnozí z vás užívali sexualitu jako prostředek proti sblížení a způsob, jak se vyhnout důvěrnému vztahu, spíše než jako pomůcku k jeho vytvoření. Začnete přijímat energii, hledíte si vzájemně do očí a začnete být celí rozpálení a vzrušení. A pak místo abyste se vzájemně důvěrně a spirituálně zkoumali, uzavřete svá centra cítění, nasadíte si zbroj a věnujete se mělkému genitálnímu sexu, protože vydat se hlubší cestou k plnému tělesnému a plnému spirituálnímu spojení je pro vás příliš děsivé a příliš intenzivní. Někdy vám vzrušující sex dává skvělý pocit a je báječný. My jednoduše říkáme, že jde o víc. Jde o mnohem víc a netají to před vám nikdo jiný než vy sami a vaše přesvědčení a strach, který máte z možnosti, že byste zbořili své hradby a hranice.

    

Mnohé vaše strachy jsou založeny na tom, co jste si pro sebe vytvořili a co jste udělali ostatním v sexuálním životě. Vaše sexuální amnéza ovlivňuje všechny ostatní části vaší duše, takže problémy vaší duše jsou hlasitě a jasně vysílány po celém vašem těle. Občas to nechcete vidět, protože je to příliš bolestné, a vy to soudíte, jelikož si myslíte, že je to špatné. Přestaňte soudit a zaujměte neutrální postoj k tomu, co jste udělali - ať už objevíte cokoli, ať si to vypadá sebehnusněji, ať to vypadá jakkoli obtížně a nehledě na to, kolik porušení pravidel to obnáší. Chápejte, že vaším cílem je získat data a pochopit své já.

    

Sexualita je frekvence. Představuje to, co vám nebylo odejmuto, přestože vaši historii, vaše vzpomínky a vaši identitu kdosi odstranil a zpřeházel. Nedotčena zůstala jedině vaše schopnost přijít na to, kým jste, skrze sexuální zkušenost. To vás ovšem nikdy neučili. My tady budeme trochu bořit oltáře různých církví. Takže se omlouváme těm, kdo jsou v nějaké církvi. Církve vznikly jako organizace - podniky ovládající náboženství a duchovní vývoj, a navíc měly vytvořit pracovní místa, hierarchii a jakýsi klub. Jen velmi málo církví vzniklo z úmyslu přinést lidem informaci. Obvykle neuvažujete o náboženství jako o něčem, co vám přináší informace, že ?  Jakékoli náboženství přinášející informace je náboženství působící na vibraci pravdy.

    

Duchovní říše jsou místa existence, která jsou lidskému tělu nedostupná. Protože sexualita byla pro lidi příležitostí získat zpět svou paměť nebo se spojit se svým spirituálním já a spirituálním stvořitelem, případně najít cestu do spirituálního království, dříve uzavřeného, vznikly církve, propagující sexualitu jako prostředek reprodukce. Učily, že jediným důvodem, proč máte sexualitu, je vyrábět malé lidi.

    

Sexualitu označovali za něco velmi špatného. Ženám vštěpovali, že sexualita je něco, co musí podstoupit, aby sloužily mužům, a že nemají žádnou kontrolu nad procesem plození. Ženy tomu věřily, a tak dodnes přijímáte, že nad danou částí svého těla nemáte žádnou kontrolu. Musíte si uvědomit, že vy a jen vy rozhodujete, jestli dáte život dítěti nebo ne. Není to tak složité, jak vám tvrdili. Rozhodnutí a záměr jsou to, co přináší zkušenost vaší bytosti. Můžete samy rozhodnout, zda bude mít dítě nebo ne. Kdyby žena měla tuto schopnost v posledních několika tisících let a kdyby byla schopna prozkoumat svou sexuální osobnost beze strachu, že bude mít dítě, možná by ženy i muži zjistili, že jsou mnohem svobodnější, než jim do té doby tvrdili.

    

Objev nejvyšší frekvence sexuality vychází z prožitku lásky. Nemá to nic společného s tím, zda je vztah homosexuální nebo heterosexuální. Souvisí to se dvěma lidskými bytostmi, které si vzájemně přinášejí rozkoš způsobem otevírajícím frekvenci vědomí. Spolkli jste mnoho představ o tom, co je v rámci sexuálního vyjádření správné a co ne.

    

Láska je podstatou, která má být znovuvytvořena ve všech vztazích. Když někoho milujete a ctíte, nezáleží na tom, jaké je vaše složení hustoty. Na čem záleží, je vibrace lásky a to, jak tuto lásku, v ideálním případě obdařenou a spojenou s integrací mužského a ženského elementu, vytvářejícího dvojitý plamen, zkoumáte.

    

V ideálním případě je sexualita zkoumána skrze pocity. Třetí a čtvrtá čakra vás spojuje s vaším emocionálním a soucítícím já, spojujícími vás s vaším já spirituálním. Spirituální já je součástí oné vaší části, která je multidimenzionální - jejímž prostřednictvím existujete v mnoha formách současně. Je vaším úkolem a smlouvou a posláním být si vědom všech těchto realit v té identitě, v níž jste. Když jste si toho vědomi, můžete se naladit na různé frekvence a vzpomenout si, kdo jste, a změnit vibrační kmitočet vesmíru.

 

O sexualitě hovoříme nesmírně rádi, protože je na této planetě tak tajemná. Jisté mystické školy držely část znalostí o potenciálních využitích sexuality v tajnosti. Jste elektromagnetická stvoření, a když se fyzicky spojíte s jinou lidskou bytostí, spojíte vazbou své elektromagnetické frekvence. Když jsou vaše frekvence sladěny a spojeny frekvencí lásky, mohou se dít neuvěřitelné věci.

    

Před mnoha tisíci lety, když ještě společnost v jistých oblastech planety měla spíše matriarchální názory, energie Bohyně přicházela skrze jisté jedince a pracovala s nimi. Žena chápala svou sílu, svou intuici, své centrum cítění, své zapojení a svou touhu tvořit život. Rovněž chápala, že nikdy nemusí počít dítě, pokud to není jejím záměrem.

    

Aby se patriarchální společnost vrátila do výchozího bodu a připravila Zemi na daný posun ve vědomí, musela ženská energie zaujmout zadní sedadlo. A tak byly ženská síla, energie a chápání sexuality potlačeny. V moderní době - v posledních dvou tisících let - ženy na planetě byly přesvědčeny, že nemají žádnou kontrolu nad tím, zda budou mít děti, sexualita byla považována za něco špatného a nechutného, a  autority učily, že se smí provozovat pouze podle pravidel manželství atd. To vše byl marketingový program.

 

Některé z dnešních marketingových programů, které mají vyvolat ještě větší strach ze sexuality a jejího výrazu, jsou nové nemoci: AIDS, opar a všechny další. Čtete o těchto věcech ve vašich novinách a začnete se bát vlastního vyjádření, začnete se bát vlastní intuice a vlastní radosti. Chápete ?

 

Než byla přestavěna DNA, způsobem, jak dosáhnout vyšších sfér a jak se vyšplhat po žebříku sebe sama a dostat se do mimoplanetárních frekvencí, bylo pro mnohé lidi elektromagnetické spojování skrze lásku. Takto vytvářeli prožitky, které bylo jako rakety, jež je měly vynést do jiných systémů realit. Šlo o jedno z nelépe střežených tajemství na této planetě.

    

Mnozí, s nimiž jsme mluvili, měli se svou sexualitou absolutně hluboké zážitky: Rádi bychom znovu zdůraznili, že nesoudíme, s kým se spojujete ve vztahu, a nikoho nediskriminujeme. A doporučujeme vám, abyste ani vy nesoudili. Je to dávné naprogramování. Nezáleží na tom, jestli se spojíte se příslušníkem opačného nebo stejného pohlaví. Mluvíme tu o dvou lidech, kteří se sjednotí ve fyzickém spojení, a to jakýmikoli způsoby, které jsou pro ně vhodné k vytváření lásky. Když při spojení lidských těl chybí integrita a láska, jde o chvíle, kdy lidské bytosti o svých prožitcích nesmýšlejí dobře. To může mít všelijaké škodlivé následky ve fyzickém těle.

    

Ponechali vám frekvenci orgasmické zkušenosti v sexualitě, abyste se mohli upamatovat na svou vyšší identitu. Pokud se tato energie či historie vás samých odhalí a vy zjistíte, kdo jste, sjednotíte mnoho těl vaší osobní multidimenzionální identity ve své fyzické podobě. Abyste mohli docílit plného účinku souřadnicové sítě vaší identity, nechte do svého těla zapadnout dvanáct šroubovic a dovolte světelně zakódovaným vláknům, aby se samy nově uspořádaly. Tento proces souvisí s mentálním tělem, jež je samozřejmě spojeno s tělem fyzickým. Emocionální tělo, spojené s tělem spirituálním, chce kdekdo přeskočit. Říkáte: „Chci se vyvíjet. Chci velké urychlení, ale nechci kvůli tomu projít centrem cítění.“

     

Jste spojeni se svými multidimenzionálními osobnostmi prostřednictvím svých pocitů, a pokud uvíznete, dochází k tomu především ve vašich pocitech. Smiřte se s tím, že vaše problémy se vynořují z dobrých důvodů. Mnozí z vás by rádi své problémy pohřbili a vyhodili je mezi odpadky, jako by to bylo něco ošklivého, a ne to, čím jste. Problémy jsou stínovou částí vaší identity, kterou se neradi zabýváte a nechcete se s ní smířit.

    

Chápeme, že když se něco děje, nazvete si to někdy a řeknete: „Nesnáším tuhle část sebe sama. Chci to prostě skončit a zamést pod koberec a zapomenout na to. Už o tom nechci ani slyšet.“ Hádejte, jak je to ve skutečnosti !  Vaše „problémy“ jsou poklady vašeho života. Vypovídají o tom, jak se učíte.

    

Souhlasili jste, že projdete mutací, že vtáhnete světlo do svého těla a přivedete na této planetě na svět Světelnou rodinu. Protože světlo je informace, musíte se zabývat vším, co jste před sebou skrývali. Sexualita je primární záležitostí, protože je to tajemství vašeho já - já, které jste před sebou tajili. Společnost vám řekla: „Tohle je dobré. Tohle je špatné. Musíte dělat tohle. Tohle dělat nesmíte.“ Kdo určil tyto zákony ?  A kdo vám především dal všechny vaše zákony ?

    

Uvízli jste, protože nedokážete číst symboly řeči, jíž k sobě promlouváte. A tak se tím neustále zabýváte. Mnozí z vás mají rádi své historky, protože vám získávají pozornost. Kdybyste neměli nějaký příběh, kdo by o vás mluvil ?  Pozorujte své tělo a zjistěte, co učí vaše já. V ideálním případě se vám podaří vyléčit zranění a dokážete vytvořit prostor pro větší klid a radost, s tím, jak se budete učit přebývat úplněji ve svém fyzickém těle a jak získáte novu identitu své sexuality.

    

Sexualita je klíč. Je to brána do vyšších úrovní vědomí. Když redefinujete sami sebe a když vám světelně zakódovaná vlákna dají novou definici sebe sama, dokážete také změnit, kdo jste po stránce sexuální. Úvahami o sexualitě musíte projít všichni, a jak můžeme ze zkušenosti říci, je to oblast, které se momentálně nejvíce bojíte. Můžeme vám však zaručit, že později narazíte na oblasti mnohem děsivější.

    

Pokud jste se zarazili na představě lásky a nedokážete pochopit, co se s ní děje, váš problém spočívá v tom, že hledáte lásku mimo sebe. Čekáte, až někdo jiný dodá vašemu životu smysl a vám ceny. Když takového člověka nemáte, buď se zlobíte, nebo si připadáte bezcenní. To je vzorec, v němž jste vyrostli, který vám vštěpovali vaši rodiče a společnost. Říkáme vám zas a znovu, že nejdůležitější, co můžete udělat, je mít rádi sami sebe a ctít Zemi. Ale vy to neustále zapomínáte a hledáte další vztah, který by vám dodal úplnosti. Připadá vám, že bez vztahu jste něco míň než přijatelný občan. Pak se cítíte osamělí. Musíte se naučit být sami. Samota je prostě stav mysli. Nikdy, nikdy nejste sami. Obklopují vás nespočetné zástupy jiných entit. Kdybyste se přestali litovat, zjistili byste, že jste neustále bombardováni tolika údaji, že byste možná byli docela rádi sami, abyste si mohli užít kontakt.

    

Když máte rádi sami sebe a přestanete se kroutit potřebou někoho jiného, kdo by vás měl rád, budete schopni přijmout to, co vám někdo jiný nabízí. Je nezbytně nutné, abyste si vážili sami sebe natolik, že se nerozhodnete pro maskovanou lásku. Když se rozhodnete, že se  vám nějaký partner bude líbit nebo že budete s někým vibrovat, a nedostanete to, co chcete, nekňourejte, nerýpejte do dotyčného ani se na něj neškareďte ve snaze změnit ho podle svých potřeb. Když si stanovíte nějakou hodnotu a nestvoříte ji, pak jednoduše změňte svou realitu a pokračujte dál sami, dokud nepotkáte někoho, kdo vaši hodnotu odráží. A hlavně neustále vibrujte v lásce ke svému já, ctěte své já a chápejte, že smyslem cesty sem je sebeobjevování ve vztahu k ostatním. Nejde jen o vaše manžely či manželky. Smyslem té cesty je vážit si svého fyzického těla jedinečnosti svého já v okamžiku, kdy se dotýkáte životů mnoha lidí. Vždy dovolte sami sobě pracovat se svým já a nechte ho, ať se vyvíjí.

    

Bojíte se intimního vztahu k sobě samým - bojíte se být o samotě se svým já. Jakmile vytvoříte důvěrný vztah, ticho, sebelásku a ovládání své energie, pak budete chtít tento aspekt důvěrnosti stanovit jako standard intimnosti s někým jiným.

    

Sexualita může být v této době velmi matoucí, protože své frekvence vytváříte a studujete je. Když spojíte svá těla, dokonce i když se objímáte, vyměňujete si frekvenci. Když máte sexuální zážitek, tělo produkuje hormony. Tyto hormony probouzí jisté energie v buňkách a podstata jedné osoby se přenáší na druhou osobu. Proto když máte s někým sexuální poměr, občas se nemůžete zbavit jeho energie. Dokonce i když s ním nechcete být, ona sexuální zkušenost je stále s vámi, protože jste prošli elektromagnetickou výměnou.

    

Projdete modulací frekvence a naučíte se, jak povznést svou frekvenci k místu neustálých informací, sebelásky a intimity se sebou samým. Může vám proto připadat matoucí a někdy až děsivé vzít tu zranitelnou věc, kterou se o sobě dozvídáte, a spojit se s někým jiným. Čím jste uvědomělejší, tím více ovládáte své tělo a staráte se o to, kam je zapojíte, kam je posadíte, a rozhodně také s kým je smísíte sexuálně.

    

Pokud sexuální vyjadřování nejlépe stimuluje váš  růst, automaticky pro sebe takové zkušenosti vytvoříte, protože na ně budete připraveni. Chápejte, že v průběhu procesu vývoje osobnosti se velmi často vyskytne období útlumu sexuální aktivity. V rámci sexuální frekvence dochází ke vzájemné výměně. Takže máte-li pouto a chemickou výměnu s osobou, která se vám nezamlouvá, přejímáte jejich balast, protože si vyměňujete energii dosti intimně.

    

Někdy vás něco od takovéto výměny odvede. Možná si pomyslíte: „Ach bóže, co se to děje ?  Stárnu snad ?  Vysychám ?  Co to se mnou je ?“ Ale tak to není. Učíte se užívat svou energii, která vás bude sexuálně stimulovat, aniž byste ji předávali druhé osobě. Místo abyste upadli do chaosu a pobláznili se, budete možná zkoumat tu energii praktikováním umění masturbace s vědomím, že je to naprosto legitimní a příjemné. Nebo budete jednoduše pozorovat, že cítíte sexuální vzrušení a rozhodnete se, co s ním uděláte. Možná řeknete: „Teď s tím nebudu dělat nic. Uvidíme, kam ta energie půjde.“ Vezměte danou energii, nechte ji stoupat svým tělem a využijte ji v jiných oblastech.

    

Dostanete se do bodu, kdy musíte zbožňovat, povzbuzovat a milovat sami sebe, jako byste se drželi v náručí jako novorozeně, s vědomím, že pro sebe chcete to nejlepší. Mnozí z vás se rozptylují. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nemůžete nalézat odpovědi, když celý den telefonujete a kdekoho se vyptáváte. Když se to pokusíte, dáváte tím najevo, že hledáte mimo sebe. Když se naučíte obrátit se dovnitř, abyste nalezli odpovědi, vaše já promluví. Obvykle je nemůžete slyšet, protože jste uvězněni ve vzorcích chování, o nichž víte, že je musíte změnit, ale které nechcete změnit, protože nevíte, kým pak budete.

    

Buďte k sobě upřímní a přiznejte si, že se bojíte sami sebe. Bojíte se, že nebudete úplní, a vy velice chcete být úplní. A tak říkáte: „Jsem úplný. Jsem naprosto nezávislý. Potřebuje někoho. Někdo mě přitahuje. Ach ne, nemůžu se na to dívat. Příliš se toho bojím. Nepotřebuji jen tak někoho. Potřebuji někoho určitého.“ Neustále se pohybujete sem a tam. Naučte se zklidnit svou mysl. Naučte se dokonale ovládat svou energii. Co to znamená ?  Znamená to, že ať jste kdekoli, pozorujte se - v jaké pozici je vaše tělo, jak užíváte své ruce, zda se neustále opakujete, jestli mluvíte nebo mlčíte. Naučte se pozorovat sami sebe, aniž byste se soudili. Naučte se jen se sledovat a opravovat se tím, že stanovíte, jací byste chtěli být, v protikladu k tomu, jací jste. Naučte se ztišit svou mysl.

    

Frekvenci předáváte jiné osobě zejména tehdy, je-li zde pouto lásky. Pouto lásky neznamená, že na sobě budete lpět věčně. Znamená to jednoduše, že jste v nějakém vztahu na tak dlouhou dobu, jakou budete považovat za přiměřenou, v tom smyslu, že ctíte jeden druhého a vyměňujete si energii a necháváte energii proudit jako otevřeným obvodem. Když se vzájemně nemilujete a nejste spojeni poutem lásky, nedochází k žádné výměně, obvod se neotevře. Neznamená to, že byste si nemohli užít dobrého sexu, znamená to prostě, že obvod není otevřen.

    

Jak se tento elektrický proud neustále zvyšuje, dosahujete větších orgasmických zážitků, jaké může lidské tělo zvládnout, protože nerovová soustava je schopna vyšší extatické frekvence. Nervová soustava určuje, jak se budete vyjadřovat a jak se budete cítit. Máte-li chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou vaše sexuální zážitky velmi omezené, protože nervová soustava vede elektrický proud. Orgasmické prožitky přinášejí uzdravení a restrukturalizaci fyzického těla.

    

Nakonec nebudete schopni sblížit se nebo být s někým, kdo nepůsobí při stejném elektrickém napětí jako vy. Prostě se k sobě nebudete hodit. Bude to, jako byste se snažili obout nohu číslo devět do boty číslo dvě. Nepůjde to nebo to nebude příjemné. Nebudete se k sobě hodit, protože nebudete schopni vibračně splynout.

    

Až se začnete sexuálně spojovat, pochopíte nakonec důležitost vibrační výživy. Sexuální spojování je jeden způsob, jak splynout s lidmi, kteří se pohybují na témže nebo kompatibilním napětí. Vaše realita je pro nás velice zajímavá, protože ve vašem bdělém světě máte tolik narážek. Když jdete do ciziny, vaše elektrické spotřebiče nepasují do místních zásuvek. Nehodí se k nim, a proto potřebujete adaptér. Bylo by to příliš namáhavé. Všechnu svou energii byste spotřebovali k vytváření adaptivních mechanismů. Pak byste byli v popření a nedovolili byste sami sobě jít dál, protože jste snížili laťku.

    

Šedesátá léta znamenala zahájení sexuálního zkoumání. V jednom okamžiku se paradigma přesunulo. Velká část energie, která byla v tu dobu na planetě, ve spojení s experimentálním užíváním různých látek měnících stav mysli okamžitě vytvořila nové paradigma a odtrhla vás od předchozích generací. Hranice se okamžitě změnily. Byli jste odtrženi od generace, která věřila ve válku a necítila - od generace, jejíž sexuální vyjadřování se uskutečňovalo potmě, nejspíš s mnoha vrstvami oblečení na sobě. Vy jste v mnoha ohledech udělali ohromný průlom do paradigmatu, uvedli jste nové trendy a vytvořili jste nové způsoby bytí. Bylo to báječné. „Ach bože, volný sex a láska a odhalování těl !“ říkali jste.

    

Teď je chvíle pro úplně novou revoluci, jejímž prostřednictvím se vibračně spojíte s jednou osobou. Už vás nebude rozptylovat sexualita a už nebudete předstírat, že nemáte zábrany - že jste sexuálně osvobozeni, protože můžete být v takové pozici a v onaké pozici a říkat to a dělat ono. To je jen tělesný aerobik v oblasti sexuality. Chceme, abyste se dostali do aerobiku a akrobacie duše - neboli do vibrace. Hloubka spojení dvou lidí v této oblasti je to, po čem všichni hluboce toužíte. Pokud se toho bojíte, důvodem je, že nemáte vhodný referenční rámec nebo modelovou roli. Musíte si je vytvořit. Musíte důvěřovat, že energie původního kosmického projektu nějakým způsobem okamžitě vyvolá nové hnutí, založené na touze po dalším kroku v chápání sebe sama.

    

Budete si pamatovat své vyjádření sexuality v různých svých manipulacích skrze realitu s velkou jasností - kdy jste byli muži a ženami a zkoumali sexualitu v každém aspektu. Je k tomu zapotřebí odvahy. Je-li tu jediná oblast, v níž skutečně posuzujete sami sebe a v níž velkolepě posuzuje i planeta, je to sex. Měli jste přesné představy o tom, co je sexuálně vhodné a co je nevhodné. Takže mnozí z vás budou šokováni tím, co jste se svou sexualitou prováděli.

    

Chápejte, že na této planetě byla sexualita vždy spojovacím můstkem těla s vyšší frekvencí. Přestože většina dat v těle byla roztroušena a zpřeházen, potenciál k vytvoření života vám zůstal, abyste v úplnosti pochopili, kdo jste v základu svého bytí. Sexuální vibrace byly naším spojovacím článkem s vaší kosmickou identitou, ale celá tato koncepce byla naprosto mylně chápána a ztracena. My jednoduše říkáme, že jde o víc a že je to mnohem více vzrušující, než by si kdo odvážil pomyslet.

    

Jsou bytosti, které nechtějí, abyste byli s danými frekvencemi v souladu, protože sexuální frekvence vás mohou zavést do oblastí osvobození, kde byste začali přicházet na to, jak to všechno je. Sexualita vám byla ponechána jako frekvence, abyste mohli putovat nervovou soustavou a spojit se s vyšší myslí tím, že vystoupíte ze svého těla. Kdyby vám byli řekli, že tohle je cesta ven, kdo by vás pak mohl ovládat a vámi manipulovat ?

    

Populace musí odstranit negativní konotace a předsudky, jimiž byly zabarveny vaše sexuální zkušenosti po celé dlouhé věky. Musíte uzavřít se sexem mír, abyste mohli integrovat frekvence a identitu. Vše bylo zmanipulováno a limitováno, aby před vámi byla utajena pravda o sexualitě. Bylo vám řečeno, že se její pomocí můžete množit a mít orgasmus, ale neřekli vám, že s její pomocí můžete otevřít nové frekvence. Můžete vstoupit do kontaktu a užívat ji jako metodu upamatování se, kdo jste, a změnit tak vibrační frekvenci svého těla.

   

V příštích několika letech nabude vaše vyjadřování sexuality úplně nových dimenzí. Budete se vyvíjet a růst, jestliže budete mít partnera, který je ochoten nastoupit stejnou cestu a být takto otevřený. Ale jestli jste s někým, kdo si chce hrát na vyhýbání se nebo na popření, nikam se nedostanete.

 

 

 

(21)

 

DVACET JEDNA

 

VAŠE ODHODLÁNÍ VYVÍJET SE V TROJROZMĚRNÉM SVĚTĚ

 

 

Z našeho hlediska máte všichni vědomosti, jen potřebujete aktivovat paměť uloženou ve vaší bytosti. Všimli jsme si, že někteří z vás ze své dosavadní zkušenosti naříkáte a sténáte: „Potřebujeme občas pomoc a radu.“ Takže dovolte, abychom vám navrhli cestu pro vás určitě schůdnou - návod, který funguje.

    

Daný návod je úplně jednoduchý. V každém okamžiku a každý den si jasně a systematicky stanovte, co si přejete prožívat. To, co chcete, možná patří do kategorie nemožného podle měřítek nebo limitací někoho jiného. S pocitem zaslouženosti a vděčnosti v sobě objevte to co vám přinese štěstí. Co způsobuje, že se cítíte lehčí, zapojení a živí ?  Co si přejete, aby přineslo mír planetě, kterou obýváte ?

 

(1)

Ať je to cokoli, začněte to chtít. Přivolejte to k sobě tím, že si řeknete:Je mým záměrem, abych prožíval harmonický životní styl. Je mým záměrem prožívat zdraví a energii, které mě povedou k tvůrčím dobrodružstvím. Je mým záměrem, abych byl dobře zaopatřen, abych měl přístřeší i potravu a vše, co potřebuji, aby se mi prožívání života dostalo ve velké hojnosti, kterou budu předávat dále a sdílet ji s ostatními.“ Jistě jste nebyli k takovýmto myšlenkám vedeni.

 

(2)

Dvakrát až třikrát denně obětujte trochu svého času tomu, že si jasně řeknete, co chcete. Každý den otevřete energetická centra ve svém těle a nad svým tělem tím, že budete přivolávat frekvenci světla. My to nazýváme SVĚTELNÝM SLOUPEM. Představte si paprsek světla vstupující do vašich dvanácti čaker, sedm ve vašem těle a pět mimo vaše tělo. Tyto čakry jsou informační centra neboli víry, které jsou-li aktivovány, začnou se otáčet. Když se otáčejí, vytvářejí ve vašem těle pohyb aktivující světelně zakódovaná vlákna, aby společně pracovala, znovu se spojila do provazců a vytvořila dvanáct vyvíjejících se šroubovic v těle.

 

(3)

Je velmi důležité, aby každý, kdo si přeje být naprosto vyrovnaný se svou fyzickou podstatou, pravidelně prováděl nějaké dechové cviky zaměřené na hloubkové dýchání. Jde o program, v němž je dech velice důležitý.

 

(4)

Jinou činností velmi doporučovanou těm z vás, kteří si přejí dosáhnout velikého urychlení, je OTÁČENÍ. Pohybuje se zleva doprava, otáčejte se a zaměřte pozornost na svůj palec, počítejte a otáčejte se. Doporučujeme, abyste se otočili třiatřicetkrát (33x), a to alespoň jednou (1x) denně. Můžete se dostat k třiatřiceti otáčkám velmi zvolna. Pokud jste schopni se dopracovat k třiatřiceti otáčkám (33x) třikrát (3x) denně, takže se celkem otočíte devětadevadesátkrát (99x), pak se uvidí, jak dlouho na této planetě zůstanete - či alespoň v této dimenzi. Když dokončíte otáčení, ať už je otáček jakýkoli počet, SPOJTE DLANĚ V ÚROVNI PRSOU. Tiskněte je k sobě, mějte oči otevřené a rozkročte se na šířku ramen, abyste stáli pevně, a dále pociťujte otáčení. Tento cvik ohromně zrychluje otáčení čaker ve vašem těle což mocně zvyšuje tempo, jímž jste schopni interpretovat a přijímat data.

    

Takže metody, jichž máte užívat, jsou: VĚDOMÝ ZÁMĚR, DÝCHÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ SVĚTELNÉHO SLOUPU A OTÁČENÍ. K tomu ještě jedna douška.

 

(5)

Jelikož jste elektronické bytosti, které velice rychle mění svou frekvenci, doporučujeme vám, abyste pili velká množství vody: Čerstvou vodu, přefiltrovanou nebo pramenitou vodu. Voda funguje jako elektrické vedení nebo vodič. Udržuje váš organismus otevřený a v pohybu.

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy: Pro dospělého člověka je to 2 – 3 litry tekutin denně (dle velikosti těla). Všech tekutin (i ve stravě). Info od Vesmírných Přátel.

 

Můžete dělat ještě spoustu dalších věcí. Učte se získávat zkušenosti se změněnými stavy vědomí a přitom si udržet kontrolu. Pěstujte je a vydávejte se do nich, abyste získali informace a změnili pravděpodobnost, pronikněte do časového koridoru a změňte své životy. Pak z nich vyjděte s úplným a totálním používáním své vůle. Až se to naučíte, vaše urychlení bude naprosto fenomenální. Až bude na planetě mnoho vědomí se jmenovanými schopnostmi, vznikne celá síť, organizující a monitorující lidské vědomí, měnící samo sebe. Pak bude na planetu moci přicházet více energie, protože tu budou bytosti schopné ji akomodovat.

    

Každý se může naučit akomodovat a ctít energii, protože je nutno ji ukládat. Je to jako ropný vrt. K čemu jsou ropně prameny, pokud je nikdo nereguluje a ropa volně vytéká, tady a tam, všude ?  Celkem k ničemu, jsou s nimi jen problémy. Ale když vezmete energetické dary Země, jako například ropné prameny nebo suroviny, zemní plyn či vodopády, a zkombinujete je se svou vůlí, vytvoříte smysl neboli způsob usměrnění této energie. Pak se těm, kdo umějí nasměrovat své zdroje, naskytne ohromné bohatství. Nejdůležitějším aspektem celého procesu nasměrování a uložení energie je především a na prvním místě cenit si Země a jejích zkušeností. V současné době dostáváte neuvěřitelné přírodní zdroje, které musíte čerpat a nasměrovat. Pak budete všichni velmi bohatí v oblasti dostupnosti a mistrovství.

    

Mnozí z vás chtějí dosáhnout vyšších úrovní a zůstat tam, protože zapomínají, že jejich úkol je zde, na Zemi. Musíte se naučit uzemnit. Uzemnění je něčím, co mnozí z vás nechápou. Brzy zjistíte, že s tím, jak dosahujete stále většího urychlení, aniž byste přitom byli uzemněni - tedy nemáte nic, co by vás spojovalo se Zemí a stahovalo světy v jeden - můžete mít problémy se svou nervovou soustavou. Když se mění frekvence a do těla vstupuje více světla, typický nosič začne přijímat mnohem více dat. Někdy vás začne strašně nudit život ve vašem světě a chcete prostě vstoupit do receptivity dat a zapomenout na to, co považujete za všední svět. Pokud nejste uzemněni, nenajdete způsob, jak nechat vstoupit data do vaší reality a využít je. Můžete prostě přetížit svůj organismus nebo nebudete schopni přeložit si to, co přijímáte, a zůstat klidní.

    

Musíte  vyvažovat mnoho světů současně. Jak to máte provést ?  Záměrem, cvičením a rozhodnutím. Uzemnění umožňuje, aby světy splynuly, a vám samotným zprostředkovává přístup do mnoha světů. Dovolí vám cítit vlny energie a pak tyto energetické vlny nasměrovat tam, kde je potřebujete a v okamžiku, kdy je potřebujete. Dovolí vám stát se nadlidmi.

    

Dobrý způsob, jak se uzemnit, je jít ven a sednout si na zem. Takže jděte ven, do přírody. Postůjte nebo poseďte chvíli vedle stromu. Dejte si židli ven a čtěte si a nechte na sebe svítit Slunce. Nebo běžte plavat nebo si dejte nohy do vody. To jsou živly. Vytvářejí Zemi, takže je prociťujte.

    

Až se vyvinete a celý váš druh se přiblíží ke splynutí dimenzí, vaše nervová soustava musí být schopná přeložit veškeré informace měnící způsob, jímž definujete svůj svět. Už to přichází. Vloni začaly informace, které vy možná máte už léta, být mnohem veřejnější. Mnoho lidí, kteří se nezajímali o mimozemšťany nebo osobní rozvoj, se o tyto věci začalo zajímat nebo jsou si jich alespoň vědomi. Jsou si vědomi, že je zde stále narůstající hnutí a že se něco mění všude na světě, nejen ve Spojených státech.

    

V této době probíhá konflikt energií, který byste mohli nazvat buďto šarvátkou nebo velkolepou bitkou. Tato bitva bude stále velkolepější, protože je to bitva o to, čí frekvence na této planetě převládne a kdo bude vlastnit, manipulovat a cvičit frekvenci vaši. Kdo jste vy, jakožto frekvence zamaskovaná za člověka, a co je vaším zvláštním úkolem v této době ?

    

Je nezbytně nutné vědět, kdo jste a co děláte, když to děláte. S tím, jak se stáváte interdimenzionálními a multidimenzionálními a jak se frekvence mění a energie akcelerují, vaše tělo prochází drasticky rychlou změnou, kterou musí nervová soustava, přenašeč informací, zvládnout.

    

Musíte se naučit zvládat mnoho realit najednou, uvědomovat si, že to děláte, a místo - Zemi - kam tyto informace překládáte. Nebyli byste tu, kdyby pro vás nebylo důležité přivádět informace a energii na Zemi. Takže kdykoli budete elektrifikováni nebo energizováni, uvědomte si, že jste ve změněném stavu. Uvědomte si také, kolik podob změněných stavů existuje a že musíte instruovat sami sebe, abyste se stali elektrickým vedením, silným kabelem. Když víte, že jste ve změněném stavu a že dostáváte informace, uzdravující energii, exaltaci nebo povznesení, působte jako kabel. Veďte energii jako trychtýřem a vezměte na vědomí, že jste v multidimenzionálním vyjádření. Registrujte to, ale neanalyzujte. Jen prostě filtrujte energii na Zemi a později vám to bude dávat větší smysl.

    

Můžete objevit své emocionální tělo, když se rozhodnete věřit, že emocím lze důvěřovat. Když se rozhodnete věřit, že emoce jsou dobré, bezpečné, že vás mohou někam dovést, že jsou blahodárné a nejsou jen překážkou nebo nedorozuměním. Kdykoli se ve vás uvolní emoce, sledujte, co pro vás dělají. Když se pohádáte se svým dítětem a vaše dítě na vás křičí a vy se potom cítíte špatně a pláčete, podívejte se na své emoce. Co pro vás vaše emoce dělají ?  Kdykoli pociťujete emoci, máte přístup k informacím z mnoha realit. Najděte frekvenci a podržte si ji.

    

Je všeobecně rozšířeným přesvědčením, že emoce jsou neovladatelné. Nejsou. Můžete je ovládat a nemusíte ztratit kontrolu. Emoce se mohou ve vás stát frekvencí, kterou cítíte do hloubi své bytosti. A přece když se na vás někdo podívá, nemusí ani tušit, že se s vámi něco děje. To neznamená, že jste zablokováni, znamená to prostě, že jste si našli způsob, jak cítit emoci a nemít z toho ani špatné, ani dobré pocity, jen vzít na vědomí, že ji cítíte. Podívejte se, co můžete s emocí dokázat. Kam vás zavede ?  Jaký je další krok ?  Získejte odstup od události, která emoci vyvolala. To některým z vás pomůže.

    

Uvolnění přináší práce s tělem. Užívali jste tkáně a svaly svého těla jako zbroj, jíž jste chránili svou kostru. Tkáně se zhutnily a skryly a zabránily, aby se to, co je ukryto v kostře, vynořilo na povrch. Chcete získat přístup k informacím, které jsou v kostech, protože v kostech je ukryta celá historie, zatímco bloky jsou ve tkáních. Musíte projít všemi vrstvami, abyste dospěli k pravdě uložené ve vašem těle.

    

Když se blížíte k cíli neboli k tomu, kvůli čemu jste přišli na tuto planetu, začíná v soustavě narůstat vzrušení. Je to jako hra, kterou jste hráli coby děti, když jste něco schovali, a pak jakmile se někdo blížil, volali jste „přihořívá“. Vaše tělo cítí vzrušení, když váš projekt začíná přebírat kontrolu a vy se přesunujete ze své logické mysli do zkušenosti. Je to tím, že se spojujete se svým cílem. Vaše tělo, nikoli vaše mysl, dané informace přijímá. Když dáte svým emocím volnou ruku, budete mít mnohem uspokojivější zážitky, než když soudíte své emoce, nechápete, čím procházíte a pokoušíte se je ovládat.

    

Vy své emoce potřebujete. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Někteří z vás se chlubí skutečností, že nemáte žádné emoce. To však už nebude moc dlouho fungovat, protože zjistíte, že to, čím se pyšníte, může způsobit vaši zkázu.

    

Může vám připadat, že jste měli jisté problémy se svými rodiči. Bylo by však přesnější říci, že jste měli takový náhled, jaký byl v tu dobu možný. Když zkusíte nějaký druh práce se tělem nebo s krystaly, nebo se jakýmkoli způsobem dostanete na vyšší úroveň, můžete si udělat obrázek z širší perspektivy.

    

Informace jsou uloženy a zapsány v kameni. Informace jsou rovněž uloženy v kostech. Proto je důležité pracovat s kostrou, protože je v ní uložena spousta vašich zkušeností z tohoto života. Nechte věci, aby vyšly ven, a nekárejte se za to, že jste si mysleli, že jste s některými událostmi skončili. Řekněte si: „To je skvělé ! Je toho tady víc. To se mi líbí ! Použijte zkušenost, jako byste objevovali zlatý důl - jako byste zjišťovali, že jste nově narozená, bohatá osobnost.

    

Projdete vším, čím se rozhodnete projít. Ani nevíte, kolik toho pročisťujete. Otevíráte uličky vědomí pro celou planetu, nejen pro sebe. Dobré na tom je, že právě teď otevíráte ty jednodušší věci. Některé z těch vzdálenějších a bizarnějších skutečností přijdou později, až budete tak blazeovaní, že vám to bude úplně jedno. Všechno se děje ve správnou chvíli.

     

MUTACE, K NÍŽ DOCHÁZÍ, JE EVOLUCE, NEBOLI ZAPOJOVÁNÍ VNITŘNÍCH DAT NA DATA VNĚJŠÍ.

 

PROČIŠŤOVÁNÍ, K NĚMUŽ DOCHÁZÍ, JE ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSTUPU KE VŠEM EMOCIONÁLNÍM TĚLŮM.

 

PŘÍSTUP K EMOCIONÁLNÍMU TĚLU POTŘEBUJETE ZÍSKAT, ABYSTE MOHLI CHÁPAT SVÉ TĚLO SPIRITUÁLNÍ.

 

Jak jsme již řekli, mentální a fyzické tělo se k sobě pojí. Protože spirituální tělo je nefyzické a vy jste uzavřeni ve fyzické říši, musíte získat přístup k celému království nefyzického skrze své emoce.

    

Lidské bytosti mají sklon hýčkat si svá dramata do té míry, že se v procesu zpracování mohou ztratit. Zpracování se může stát životním stylem. To není užitečné. Není to vůbec „děsně správné“ neustále zpracovávat a říkat lidem: „Nevolej mi, zpracovávám. Jsem až po uši ve svém materiálu. Nemůžu se v tom vyznat.“ Jistě. Vaše osobní dramata je třeba zkoumat. Jistě, vaše osobní dramata jsou pro vás hostinou živin. Ale jezte raději jídlo, žijte svůj život a připravte si úplně jinou hostinu. Přestaňte lpět na pokladech minulosti a bát se, že když problémy vyřešíte, už se ve vašem životě nikdy nebude dít nic tak vzrušujícího. Je dobré nahlížet zpracovávání ze správné perspektivy.

    

Lidské tělo se vyvíjí a mění. Může se domnívat, že potřebuje jistou kombinaci živin, protože tak vás to učili. V ideálním případě však v tomto bodě zapomenete, co vás učili. Budete naslouchat svému tělu a dovolíte mu, aby řeklo, co chce. Odhadovali bychom, že mnozí z vás v posledním roce změnili své gastronomické záliby. Už vám nevyhovuje jíst to, co jste jídali dříve, protože vibrace v jistých potravinách jsou tak intenzívní, že nejsou s vámi slučitelné. V masném průmyslu, jak víte, se krávy, prasata a kuřata nekrmí potravou. Žijí v maličkých kotcích, mnohá zvířata nikdy nezahlédnou denní světlo. Mnohá se sebe vzájemně kálí, protože žijí ve vrstvách v malých kovových krabicích. Tak jsou chována. Krmí je steroidy a antibiotiky - úplně jinými věcmi než jídlem. Nejsou chována s láskou. Když je vedou na porážku, ani pak nejsou zabíjena s láskou. A tyto vibrace pak požíváte.

     

Nezapomínejte, že všechno existuje jako vibrace. Zvířata byla nasazena na tuto planetu, aby vám byla společníky, žila s vámi na půdě, aby vás živila a poskytovala vám přístřeší, když bude třeba. To vše má být prováděno s láskou. Když žijete na farmě a pěstujete si vlastní kuřata a prasata, když je krmíte vhodnou potravou a když přijde čas je porazit, uděláte to se soucitem a s láskou. Pak je to v pořádku. Dáváte zvířatům životní kvalitu a zvířata se pak recyklují a na oplátku dávají lásku a životní kvalitu vám. To je ideální stav. Tak tomu na této planetě bylo dlouho. Ale už to neplatí. Buďte si vědomi vibrací v různých věcech.

    

Dovolte svému tělu říci, co chce. Buďte ochotni se změnit, protože vaše tělo, snažící se vyvolat svou vibraci a vybudovat si tělo světelné, se odvrátí od jistých potravin. Stanovte si záměr, že chcete změnit složení své stravy, a záměr, aby vše přišlo k vám. Zdůrazňujeme znovu a znovu, že jste mnohem víc než jen fyzické bytosti. Existujete v mnoha realitách a máte množství rádců. A tak všichni potřebujete stanovit si jasněji své záměry. Co chcete ?  Prohlaste: „Chci se vyvíjet. Chci změnit složení stravy. Chci mít větší smysl pro intuici.“ Vyjadřujte se jasně, pokud jde o to, co chcete. Slova mám záměr mají ohromnou sílu.

     

Skutečné zdraví spočívá ve dvanácti zcela mutovaných a vyvinutých šroubovicích v těle, které aktivují plnou kapacitu mozku. Bude chvíli trvat, než se všech dvanáct šroubovic zcela aktivuje, přestože se mohou začít zapojovat už teď. Někteří z vás jste zažili stav, kdy jsou zapojeny, ale nikoli aktivovány. Až budou aktivovány, celý mozek bude pracovat naplno a vy budete geniální. Budete vědět všechno, budete telepatičtí a budete schopni dokázat cokoli, protože budete průvodci v Živoucí knihovně. Budete mít kartu, která vám umožní přístup k jakýmkoli informacím, uloženým kdekoli na této planetě.

    

Kdybyste mohli na něco aspirovat, požádali bychom vás, abyste se stali dokonalými Strážci frekvence. Uchovávejte v sobě vědění a informace nejvyššího řádu, řádu nekonečného bytí. Učiňte tuto frekvenci dostupnou všem kolem vás prostě tím, že ji budete žít, že budete chodit po ulicích, nakupovat ve svých obchodech a že večer složíte hlavu na polštář s vědomím, kdo jste.

    

Přijde čas, kdy už nebudete potřebovat žádné informace, které nemáte v sobě. V této době my a ostatní nám podobní přijdeme, abychom vás spustili, shromáždili vás, sehnali vás dohromady a sestavili vás do skupin, abyste mohli reflektovat jeden druhého a vzájemně se elektromagneticky dobíjet. Když s vámi spolupracujeme, vydáváme jiskry světla, které vytvářejí otvory. Jak se ve vás objevují tyto otvory, vibrujete takovým kmitočtem, že ovlivňujete všechny kolem sebe. Když jeden z vás něco pochopí, vyšlete frekvenci pochopení a ostatní lidé ji zachytí. Tak pracuje skupinová mysl. Děje se to prostě, aniž byste tomu racionálně rozuměli nebo si utvořili specifický obraz nebo došli k uvědomění, protože se to děje elektromagneticky v těle. Vyvoláváte zvýšení energie podle toho, kolik jste jí schopni zvládnout.

 

Poznámka zpracovatele: Otvory – viz 7 knih „NOVÉHO ZJEVENÍ od Pána Ježíše Krista“, zde použit termín „praskliny v pouzdrech myslí”, pseudotůvrci zapouzdřili před miliony let (u této lidské rasy – jeskynní člověk) naše 3 mysli (niternou - duch, vnitřní - duše a vnější – rozum fyzického těla), abychom nebyli ve spojení s Pravým Stvořením a Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Hlouběji vysvětleno na www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  nebo anglicky www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

Jedinci se musí dostat do multidimenzionality. Část osobnosti se rozhodne a řekne si: „Tak jo, přeji si jít do multidimenzionální zkušenosti. Co chci udělat ?“ Nejprve musí přijít touha. Touha je uvědomění, které vás uvádí do přítomného okamžiku. Pak se musíte rozhodnout, co s touhou uděláte. Zítra byste na ni mohli zapomenout. Abyste touhu strukturovali a dali najevo, že to s ní myslíte vážně, účastněte se událostí, akcí, rituálů a obřadů, demonstrujících vaše odhodlání. Pak jako další krok můžete strukturovat svůj život tak, abyste vyslali signál o svém smýšlení. Může to být jako živoucí a chodící modlitba. Církve učí lidi modlit se a poníženě prosit jisté síly o různé věci nebo za odpuštění. My navrhujeme živoucí modlitbu, což je proces, v němž každý okamžik během dne má svůj význam.

    

Živoucí modlitba znamená mít velmi vědomý záměr týkající se věcí ve vašem okolí - mít oltář, mít posvátné předměty a nemít ve své realitě nic, co by pro vás nemělo smysl. Víme, že nadhazovat, abyste ve své realitě neměli nic, co pro vás nemá smysl, vyvolává v některých z vás přímo zemětřesení. Ale kolik z vás se smiřuje s věcmi, které ve svém životě nechcete mít, ať už je to kabát, který nosíte už patnáct let a který má v podpaží pár děr od molů, ať je to partner, se kterým to táhnete už pětatřicet let a který má víc než pár děr ?  Je to výzva odstranit ze svého života všechno, co pro vás nemá smysl. Je to velice důležité.

    

Postavit si oltář je skvělá příprava na aktivační rituál. Rituály stimulují buněčnou paměť a připomínají vám pradávné učení, ve vás uložené. Uvádí toto učení do vaší aktivní paměti. Rituál vás zasazuje do přítomného okamžiku a vede vás od jedné expandující přítomnosti ke druhé uctíváním aspektů Matky Země, které mají osobní význam. Vy pro sebe vytváříte osobní význam. Všechny věci jsou vyvolávány v existenci, protože se někdo rozhodl je energizovat. Energizováno může být cokoliv. Záleží na síle individuální mysli, jak dokáže aktivovat vůli a použít ji k restrukturování reality.

    

V tomto okamžiku není na Zemi nikdo, kdo by necítil nutkání se vyvíjet. Nikdo, kdo by tuto nutnost necítil, by sem nepřišel. Všechny brány jsou otevřené a všechny projekty, které byly stavěny pro tento okamžik, byly naprogramovány k sebemotivaci, sebeurychlení a k rychlému vývoji. Tato kniha sama o sobě je proces a spouštěcí mechanismus. Jsou tu ukryty klíče. Radíme vám, abyste jednali v souladu s impulsy šeptajícími vám do ucha: „Jsi součástí Světelné rodiny a Země je Živoucí knihovna.“ Uvedeme vás v pokušní a budeme vám pomáhat tím, že vám budeme připomínat mnohé odměny. Přestože vám nemůžeme zaručit, že náročné situace někdy ustanou, existuje jistá mistrovská úroveň, jíž  dosáhnete.

    

Naučte se číst symboly a řídit se impulsy až do posledního důsledku. Být multidimenzionální znamená otevřít příjmové kanály a ladit na různé frekvence, a pak přijímat vysílání či vědomosti.

    

současné slovní zásobě slovníku není dost slov, která by mohla vyjádřit pocity z nefyzického světa. Duch, o němž mluvíme, v sobě obsahuje mnoho myšlenek. V zásadě se vztahuje k tomu, co není fyzické nebo není v trojrozměrném nahlížení.

    

Toto pokoušení či skok můžete přirovnat ke skákání na trampolíně, při němž uděláte jeden gigantický skok, po kterém už se na trampolínu nikdy nevrátíte. Skáčete a skáčete a pak uděláte ten ZLATÝ SKOK, který vás vynese do říše Ducha. Tím není řečeno, že byste byli ztraceni nebo že byste zahynuli nebo že se vaše molekuly rozptýlí. Je to prostě skok praktikovaný všemi dávnými šamany na Zemi, udržovaný jako možnost - způsob spojení inteligentních forem života a pomoci vyvíjejícímu se lidskému rodu.

    

Multidimenzionalita je způsob života. Uvědomujeme si, že součástí vašeho úkolu jako učitelů je převést náš způsob života do vyvíjejících se systémů. Abychom vás uklidnili, je třeba říci, že pokud neodejdete z planety, je to proces, k němuž se blížíte, ale jak se s ním utkáte, to už je na vás.

 

Chceme, abyste byli schopni jít na samý okraj útesu, vykročit z něj a stát ve vzduchu vedle jeho kraje. Chceme, abyste byli tam v prostoru. Chceme, abyste v sobě objevili kacíře: Tu část, která ví a chystá se rozrazit a doširoka otevřít tuto realitu a ustavit úplně nové paradigma vědomí. To nedokáže jeden světový vůdce, dokáží to masy, protože masy jsou k tomu připravené.

 

V této době jsou na planetě milióny Strážců světla. Potřebujete se už jenom vyvíjet. Vaše práce se v této době velmi týká vaší osobnosti, fyzického nosiče, který momentálně obýváte. Právě vaše osobnost vám teď umožňuje hrát danou hru. Milujte ji, ctěte ji, važte si jí, dobře se o ni starejte, mluvte o ní hezky a mějte záměr, aby fungovala naplno. To jediné potřebujete, abyste se otevřel spojení se svou Světelnou rodinou. Pak buďte připraveni zjišťovat, s kým se světlo už seznámilo, komu vás chce představit a především kdo je světlo.

    

Láska je to, co prožíváte, když jdete za světlo. Potřebujete světlo coby informace, abyste se k lásce dostali. Bez informační frekvence nemůže být frekvence lásky správně pochopena. Pokud přijde nejprve frekvence lásky bez světelné frekvence, myslíte si, že láska je cosi mimo vás, místo abyste chápali, že jste to vy. Pak děláte to, co lidé na této planetě dělali po celé věky - uctíváte a zbožňujete cokoli a myslíte si, že láska je kdesi mimo, a nikoli tady uvnitř. Rozhodli jsme se přijít na tuto planetu a pracovat nejprve se světlem. Proto vás informujeme, posilujeme a spouštíme váš základní program s informacemi v souladu.

    

Teď když jste informováni a chápete, proti čemu stojíte při multidimenzionálním splývání se svou identitou, začnete prožívat frekvenci lásky, umožňující vám předávat lásku i jiným verzím vaší multidimenzionální osobnosti a vyvolat masivní uzdravování vědomí na mnoha úrovních. Prožitky, jaké budete mít v těchto oblastech aktivity, mohou být velmi silné. Strašlivě vás změní, takže budete mít pusu od ucha k uchu a ostatní budou dumat, co máte za lubem. Budete se takto chovat, protože budete ve vibraci extáze. Budete ve vibraci zapojenosti a každý a všechno, koho a co k sobě budete přitahovat, bude této vibrace součástí. Nic, co nerezonuje s danou vibrací, se k vám ani nebude moci dostat. Ve skutečnosti když rezonujete vyššími frekvencemi, nic, co není v těchto frekvencích, vás nemůže ani zahlédnout.

 

Když působíte ve frekvenci informace spojené s tvořením a láskou, budete využiti k jejímu šíření - nikoli tím, že něco budete dělat za ostatní, ale tím, že dovolíte ostatním, aby pociťovali vaši frekvenci, když s vámi přijdou do styku.

 

Všichni máte nesmírnou cenu. Ti z vás, kteří zmíněné věci zvládnou, a není žádný důvod, proč by je nemohli zvládnout všichni, budou jednou velmi žádáni. Bude se na vás pohlížet jako na nadlidi. Nejde však o to, abyste se separovali od zbytku populace. Je vaším úkolem, abyste učili populaci a ukazovali ostatním, jak mohou dokázat totéž. Frekvence mají být štědře rozdávány a sdíleny, aby každý mohl zjistit, co pro sebe může udělat. Tak se bude planeta vyvíjet.

 

 

 

(22)

 

DVACET DVA

 

PŘÍLIVOVÁ VLNA SVĚTLA

 

 

V masách na této planetě se probouzí vědomí. Celkový souhrn událostí, jejichž běh se zrychluje, proniká do reality všech. Události jsou instrumentovány a naplánovány tak, aby vás jako biologický druh kolektivně dovedly k nové oktávě světelného vyjádření. Pronikání galaktické světelné vlny přichází z budoucnosti branami, které otevíráte na rovině Země, když sledujete příběh, o nějž jsme se s vámi podělili, a proplétáte se jím. Masy se probouzejí. Vidíte je kolem sebe a cítíte vzdálené dunění vědomí, vnitřní změny Země, skutečně znamenající iniciační rituály pro celé lidstvo.

    

S velkou pomocí našich učitelů jsme této planetě předložili informace, které, jak cítíme, mohou uvést v soulad naše cíle a spojit naši energii. Máme pocit, že jsme této planetě v současné době poskytli stručný, ale inspirativní výklad - výklad obsahující světelné vlny. Je to zvěst mající za cíl vás polechtat – nalákat vás a vyvolat v život tu část osobnosti, která zůstávala dlouho skryta a nečinně dřímala. Myslíme si, že materiál, o nějž jsme se s vámi prostřednictvím této knihy podělili, má ve vás probudit to, co víte. Má vás dovést k pochopení různých verzí iluze vaší reality, jak je vám podávána, a k pochopení, jaká je nebo by mohla být vaše role ve všem okolo.

    

Svými výklady provokujícími myšlení jsme stimulovali jednoho každého z vás. Bylo naším úmyslem každým z vás pohnout a vyrušit vás z nehybnosti, nikoli přivodit vám nepříjemné pocity. Můžete se uklidnit, radíme vám, abyste si našli útěchu. Rovněž vám radíme, abyste v sobě zdolali několikero pohoří - abyste se uchylovali na nová místa útěchy a našli ona údolí věčného mládí, věčné vitality a neustálého vyjadřování kreativity. Tam naleznete nové výhledy vědomí a zahlédnete galaktickou vlnu světla z budoucnosti.

    

Při předávání závěrečné zprávy v kapitole 22, poslední kapitole, je naším záměrem využít vibrace čísla 22, dominantního čísla. Toto číslo je spojeno se vštěpováním a s předáváním svrchovaného učení - zakódované zprávy - do této verze fyzické reality. Naše zpráva nemá obvyklou podobu, není jednoduše sestavena ze slov - v metodě a odvíjení této knihy jsou skryty vrstvy informací. Předkládají se tu ideje, vyvstávají konflikty, jsou navrhována řešení a tím vším se vine inspirace, neustále vás směrující k definitivnímu odhodlání inspirovat sebe sama.

    

Domníváme se, že budete mít z předkládané instrumentace, kterou jsme v zákulisí ovlivňovali, prospěch. Kniha představuje jistý proces chápání. Tam, kde se zdá, že vládne chaos a zmatek a že je všechno zpřeházeno zpřeházení ve skutečnosti vytvořilo svůj vlastní řád. Tento řád je shrnut v závěrečném proslovu pod značkou 22.

    

V závěrečném poslání mluvíme do srdce a do duše každého z vás. Žádáme vás, abyste uslyšeli volání, rozpoznali je a předstoupili jako členové Světelné rodiny. Mějte odvahu po všechny dny, kdy budete kráčet po této planetě, žít světlo a sdílet je se vším, co potkáváte. To neznamená toto světlo kázat či vnucovat. Znamená to žít světlo, o němž víte, že jste to vy, objevit v prostotě svého bytí smysl své existence, rozkvétat s ním a znovu ostí planetu Zemi v době její nejhlubší proměny.

    

Proces postupování k vyšší oktávě pochopení - míšení dimenzí a vytváření nových území - povede každého skrze větší pochopení smrti. Vaše světlo bude potřebné. Vaše světlo představuje vaše vědění. Tato kniha vám má na posledních stránkách připomenout mnoha způsoby skrze plány a kódy, které nedokážete identifikovat, že všechno, o čem mluvíme, víte a že je to ve vás. Je na čase, abyste začali sdílet objevy a zázraky ovládání fyzického nosiče v časech změny přechodu, přinášejících zánik světa tak, jak ho znáte. Tam, kde je zánik, je vždy také znovuzrození - něco umírá a něco nového se rodí.

    

Až se tato planeta přiblíží ke dnům velké proměny, všichni budete povoláni, abyste se stali světelnými sloupy. Budete ukazovat cestu v časech, kdy jsou lidé zoufalí, protože staré způsoby už nejsou řešením - protože už se nehodí a už neplatí. Nadhodili jsme zde, že světlo vyvolává valnou část zmatků na této planetě. A proto bude v těchto dobách vašeho nadání zapotřebí. Nemůžete utíkat a schovávat se, protože je třeba, abyste se proplétali komunitami a vnesli do nich alternativní způsoby bytí. Je třeba, abyste sdíleli své přesvědčení, že realita je vytvářena myšlenkami, a ukázali ostatním, jak funguje, a to tím, že budete uzdravovat a vytvářet nové ideály civilizace spolupráce.

    

Jak se dny začínají odvíjet, postupně se odhalí dávná ožívající proroctví. Prastará proroctví budou mnohem barvitější a budou mít vlastní verze sebe samých a naučí tuto planetu to nejdůležitější.

    

V průběhu vašeho vývoje budete úspěšně pokračovat ve svém vědění a budete je sdílet a žít. Stanete se větší nádobou či účinnějším vyjádřením světla. Zjistíte, že v příštích několika letech budete tím, co víte, katapultováni rychlostí přesahující rychlost světla. Schopnosti a nadání a informace, kterých se vám dostane, jsou prostě ve vás.

    

Připomínáme vám, že k vaší planetě míří galaktická přílivová vlna světla z budoucnosti a že křižovatka bude pociťována širokými masami v roce 1998. Bude to, jako by celá planeta prodělala jednostranné povznesení vědomí. Tato vlna musí být gigantická, aby ovlivnila veškeré masy uvězněné v kontrolované frekvenci. Jste to vy, Světelná rodina, kdo zde po celých milionech uvolňuje ve svých tělech místo pro galaktickou světelnou vlnu, dovolující, aby přidání první vrstvy světelného těla bylo majetkem veškerých mas.

    

SVĚTELNÉ TĚLO obsahuje úplnou mutaci celého druhu. Bude schopno žonglovat realitami skrze přesun vědomí záměrem z jednoho pohledu do jiného, jako když přepínáte televizní kanály. Světelné tělo bude obsahovat všechna zakódovaná data a bude je schopno libovolně překládat. Bude komunikovat intradimenzionálně i interdimenzionálně.

    

Pamatujte, že hmota je jen uvězněné světlo. Až budete budovat své světelné tělo, svolíte k reorganizaci své molekulární struktury - přestanete lpět na jistých aspektech materialismu, aby vaše spirituální pochopení mohlo být více v souladu s vaším každodenním životem. Budování světelného těla znamená dovolit méně uvězněné hmotě, aby se manifestovala, a dovolit světlu, které je svobodnější ve svém výrazu a v hledání svého vlastního zdroje, aby se stalo se tím, kým jste takže nebudete tak hmotní.

    

Až zvýšíte vibrační kmitočty, stanete se svým světelným tělem. Doslova změny ve svém těle uvidíte. Vaše tělo se stane mnohem vitálnějším, mnohem mladistvějším, bude se mnohem více sytit svým bytím a určitě se stane procesorem velkého množství informací. Stane se fantastickou bytostí. Budování světelného těla znamená stát se fantastickou bytostí.

    

Dnes znovu přichází do módy prodlužování věku buněčného těla prostřednictvím omlazování a prodlužování života buněk. Je to součástí budování světelného těla - těla, které není tak husté, nemá sklon k sebedestrukci, generuje sebe sama a samo si doplňuje energii. O to se všichni snažíte. Budete svým světelným tělem, a cítili byste je, kdyby se vaše logická mysl netrápila, zda je to možné - společnost vám říká, že to možné není.

 

Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit, že musíte PŘESTAT NASLOUCHAT SPOLEČNOSTI. To bude vaším nejtěžším úkolem a největším krokem, který musíte udělat. Máte společenské já a spirituální já a musíte se rozhodnout, které z nich je posvátné. Které je pro vás zdrojem autority. Ať se vaší autoritou stane vaše intuitivní já. Dovolte svému intuitivnímu já, aby se stalo praporečníkem vaší zkušenosti, což je zkušenost, kterou nikdo jiný nepotvrdí. Vaše zkušenost pramení z úkolu, o němž víte, i když si nutně nemusíte pamatovat, že jste jím pověřeni.

    

Když budete ke všemu, co víte, přistupovat s postojem, že existuje božský řád a božský cíl, aniž by to aspekt vašeho ega nutně stále chápal, budete se rychle pohybovat realitami. Bude mnoho způsobů, jimiž bude galaktická přílivová vlna světla prožívána. Určitě každého katapultuje do nějaké přehnané verze jeho největší příležitosti. To je ovšem na rozhodnutí každého člověka.

    

Naše závěrečná slova by měla vyjádřit dík vám všem, kdo rozpoznáváte světelný zdroj, který je součástí vaší identity a který vás přiměl přečíst si tuto knihu a řídit se tichým šepotem, rezonujícím ve zlatých spirálách chodbami vašeho bytí. Ctíme vás, uznáváme vás a jsme zde proto, abychom vám pomáhali. Jsme tu všichni jako členové Světelné rodiny, abychom opět vnesli na planetu volbu a svobodu vyvíjet se - abychom ji vnesli sem, kde bude zářit jako součást Živoucí knihovny nová hvězda na obzoru mnoha inteligentních světů.

    

Čekáme v budoucnosti, až se vaše minulost protne s naší přítomností a katapultuje celou existenci do nové oktávy, do nejvyšší oktávy bytí. Bude nám potěšením, budete-li nám v tomto procesu pomáhat.“

 

 

 

 

(23)

 

O AUTORCE

 

 

Plejáďané jsou kolektiv mimozemšťanů z hvězdné soustavy Plejád. Promlouvají prostřednictvím Barbary Marciniakové od 18. Května 1988. Říkají, že byli počati na Harmonické konvergenci a narodili se v Aténách o devět měsíců později. Plejádský kolektiv se původně skládal z pětasedmdesáti až stovky entit. Teď o sobě hovoří jen jako o Plejáďanech Plus, což naznačuje, že se spojili s dalšími mimozemšťany.

 

Učení Plejáďanů je možno přirovnat k šamanismu, onomu pradávnému souboru vědomí, které sloužilo jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem, vedlo lidi k sebeobjevování v oblasti paradoxu, přesunu paradigmatu a spirituality.

 

Barbara Mariciniaková je „přijímač“ neboli médium mezinárodní pověsti a pochází ze Severní Karolíny. Začala „přijímat“ v květnu roku 1988 v Athénách, v závěru třítýdenního poznávacího zájezdu po Egyptě a Řecku. Během této cesty dostala impuls znovu v tomto životě prožít jisté chrámy a energeticky nabitá místa - Velkou pyramidu v Gíze a Delfy.

 

Od té doby vede kurzy a workshopy po celých Spojených státech a organizuje zájezdy na posvátná energeticky nabitá místa, jako jsou Peru, Mexiko, Egypt, Řecko, Bali a Austrálie. Je přesvědčena, že tato místa jsou spojnicemi s energetickými víry, které uchovávají vědění vyšší mysli, vyšší idey, a že Země v současné době usiluje o své znovuzrození.

 

Je přesvědčena, že její zkušenost s Plejáďany je darem nesmírné ceny. Její práce jí zprostředkovala příležitost k osobní, globální a kosmické transformaci, za což chová nehynoucí vděčnost.

 

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

 

 

2001

 

Grafická úprava 8.11.2004

 

 

 

IVO A. BENDA