SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  819 - 847  KNIHY  "ROZHOVORY III."   ZDE ...

 

 

848.  Sdělení (216).                      (Přijal Ivo A. Benda)      30.11.1999.     22:38-23:00 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že se zajímáš o nynější situaci. Ano, flotily lodí jsou nyní vzdáleny od Země dočasně, neboť zde byl nyní stav stabilizován a v rámci plánu Stvořitele nyní není třeba zde takto být v plném počtu. Současně ale je třeba být připraven na evakuaci, být naladěn a v pohodě a lásce, neboť pokyn na evakuaci může přijít kdykoli. Z toho vyplývá milý Ivo, že se dále takto můžeš snažit, a že je stále naše práce aktuální. Ano, Duchovní cesta je skvělý materiál dodán vám lidem pozemským na pokyn Stvořitele našeho milovaného. Tyto informace světelné jsou velmi důležité pro každého člověka takto se snažícího zde ve 3. dimenzi na planetě Zemi, neboť tyto mu dávají ucelený obraz o smyslu a postupu osvícení. Ano, toto milý Ivo jsem ti chtěl s láskou sdělit já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a přeji vše nejlepší. Ano, nyní jsou již připraveny evakuační koridory a naše lodě se mohly dočasně vzdálit s výjimkou některých, které zde stále plní své úkoly. Jsem rád milý Ivo, jak zvládáš tyto svoji fázi harmonie a odpočinku. Náležitě jsi toho využil a navštívil s touto moudrou ženou další zajímavá místa Prahy. Ano, byli jsme s tebou a tvýma očima jsme vše monitorovali. Mám radost, že stále jsi v elánu a nadšení v této krásné práci pro lidi a Stvořitele našeho milovaného. Naši bratři a sestry jsou nyní na svých domovských planetách a jsou připraveni plnit náročné úkoly nejen zde na planetě Zemi, ale na dalších 2 planetách, které mají také své zásadné problémy. Tam také někteří lidé z mé flotily také pracují, aby vše bylo jak má.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton milý Ivo, duchovní ručitel Galaxie. Také já tě moc zdravím a posílám lásku. Jsem stále s tebou a pomáhám ti v tomto období harmonie a odpočinku, je to důležité období, neboť nyní budou následovat další důležité události, o kterých už víš. Ano, dále budou trvat přípravy na evakuaci vědomých lidí a tato není odvolána. Došlo k čerpání nových sil vesmírných přátel, neboť poslední boje a příprava na evakuaci byly dosti náročné. Proto nyní tento odpočinek. Dále budeš milý Ivo v kontaktu s médii, neboť nyní běží další fáze šíření světelných informací. Tyto jsou tak důležité, že důležitost tohoto období je dána tímto – tedy období čerpání informací lidmi pozemskými. Mají na to ideální čas, nejvíce jsou doma a zavření ve svých domech, a tak se vzdělávají.

 

Toto ti milý Ivo dávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za tato sdělení k dnešní situaci a jsem rád, že je takto mohu předat lidem planety Země.     S  láskou Ivo.

 

 

849.  Mozaika 2  (pokračování).               (Přijal Jaroslav H.)                                 Místo: Praha.

 

 

849.1 Žití.                                                                                      16.10.1999.     Ráno.

 

 

ŽIJU – teď a tady – PROČ ?

To je má otázka, to je moje zkouška ?

To je ?  No co to je !

„Milí moji, vy, co tak hezky v sobě posloucháte –

to co k vám do srdíčka přichází, to co k vám již dávno přicházelo,

ale vy jste to neslyšeli a neviděli, necítili, nebo nechtěli cítit.

Milí, laskaví a dobří – říkejte si to den co den, který teď spěchá

před vámi mílovými kroky, spěchá a již se nedá zastavit, spěchá

a již se nedá ubrzdit.

Jste to VY – MILÍ, LASKAVÍ A ROZTOMILÍ – VY, CO JSTE TEĎ A TADY,

VY, CO JSTE DÁVNO JIŽ TADY – Co s vámi teď ?

To si říkejte stále dokola a vězte,

že to je jenom kousek  PRAVDY, která PŘICHÁZÍ.

Že to je jenom kousek dobra, které vy můžete teď a tady pochopit –

ale to již nejde zastavit, protože jste si uvědomili, že to jde jinak a lépe !

Chápete význam slov JINAK a LÉPE !

To je ten klíč, to je ten zámek, který otvírá další a další dvířka, která musíte projít

až k vaší DOKONALOSTI !

Ano – jste teď v místnosti, jste teď před 1. dvířky,

která jdou tak lehce otevřít – stačí jenom chtít !

Pokoje – lásky, pohody, skromnosti, píle, tvrdosti a mnoho jiných

pozitivních věcí jsou před vámi

a stačí je jenom každý den procházet a naplňovat

v skutečný váš pozemský život.

Život, který si utkáte, teď  svými pozitivními skutky -

život, který vám teď a tady bude hned na oplátku vracet.

Vracet stále víc a víc, a již nejde odejít z té své cesty vzájemné -

dobré, milé, líbezné.

A již nejde zastavit svůj oheň.

Svůj DEN, den, který otevře ta první dvířka

v sobě k sobě.

Dvířka ke mně, děti mé, líbezné a příjemné.

 

Dvířka ke všemu dobrému , které čekalo na vás -

milí a dobří, až si vzpomenete a najdete se sami v sobě !

Jste tam a stále jste tam byli – jenom dvířka zavalili

svými skutky nepěknými – svými činy negativními !

Tak již hezky do toho, děti mé líbezné a pohodové, radostné a šťastné

- ANO, ŠŤASTNÉ – že již v sobě máte cestu ke MNĚ a ke všemu,

co vám přinese – již jenom dobro a lásku – tak jak ji budete všem

dávat a rozdávat – děti mé krásné a zářící, milé a milující.

Pojďte, pojďte, VOLÁM VÁS, všichni co již víte, že ta dvířka tam máte !

Začněte dnes a začněte stále, zítra i nadále – držet se cesty, která

zarostlá ve vás, čeká na vaše probuzení a nejdřív na vlastní pohlazení.

Tak již jděte, děti mé a již nikdy se nezastavujte !

Víte přece sami, že ta cesta ve vás je !

S jedinou a pevnou směrovkou – LÁSKA, SÍLA,

VYTRVALOST, PEVNOST A TRPĚLIVOST – ve VŠEM , co budete

na své životní cestě překonávat a odvalovat tak jako kamínky, kameny a balvany

ze své cesty ztracené, zarostlé a zavalené – jenom dál a dál – takhle, milí Moji.

A pak přijde den, kdy vaší prosbou upřímnou, poctivou a pevnou,

se ozve ve vás ten, který vám bude průvodcem a rádcem na vaší nelehké pouti ke Mně,

DĚTI MÉ, ROZTOMILÉ A ZÁŘÍCÍ, JISKŘÍCÍ A MILUJÍCÍ !“

 

849.2  Vyznání - Země má.           (Přijal Jaroslav H.)    16.10.1999.   21:45-22:05 hodin.

 

 

Ó, moje zlatá Zemičko.

Milovaná, rozmilá, spanilá a láskyplná.

Jak jsem šťastný, že tě mám!

Jak jsem něžný, že jsem tě našel.

VIĎ ? Viď , že mne již nedáš nikomu ze svého objetí.

Viď, že mne již nepustíš ze svých teplých dlaní.

Ze svého nitra Lásky, pohody, klidu, míru a božské milosti.

Ze svého malého krásného sluníčka,

ze svého něžného, hebkého nebíčka.

Ó, ty krásná , rozmilá, milá moje láskyplná.

Ó, ty krásná, nádherná, něžná moje Matka ZEM.

Jak tě jenom procítím, jak tě jenom pochopím.

Pochopím tě, když budu trvale a pevně stát na svých zásadách.

Vnitřně je procítím a zpevním.

Vnitřně je prozkoumám a prohlédnu - ANO, ŽE ŤE MÁM !

Mám, mám a stále budu mít, stále víc a víc se budu

nořit do tvého nedozírného bohatství.

Vědění, Lásky, hojnosti, skromnosti, klidu a radosti.

Ó, ty Matko má, jediná a láskyplná, Živoucí ty Knihovno,

něžná bytosti, studno lásky, pohody a radosti.

Má slova, mé činy, mé skutky a rozhodnutí ať jdou

ruku v ruce s tebou !

Ať jsme čím dál víc - jedno v tobě, v sobě a ve všech !

V Bohu Otci našemu, Stvořiteli jedinému, laskavému, dobrotivému.

Má jediná, rozmilá, urozená rodičko.

Má jediná živoucí , láskyplná děvečko.

Má jediná , laskavá, necháš lidem volnost.

I když víš, že již necítí a neslyší tě.

I když víš , že stále od tebe odvrací se.

Hluší a slepí jdou tam, kde v tomto žití neprohlédnou.

Matko, Matko, volám a jásám.

 

Já jsem tady, teď a nyní a již nikdy nechci bez tebe

v porobě žít. A již nikdy nebudu tobě i jiným zlé provádět činy,

které škodí, které bolí a vedou do záhuby.

Má milá, rozmilá, hladím si tě, líbám si tě, laskám si tě.

Ó, ta tvoje travička , to je krásná jemná kůžička.

Ó, ta tvoje vodička, to je krásná milá slzička.

Ano, slza na tvé tváři, která stéká do mých dlaní,

která chladí a hojí, která mé nitro čistí, hojí.

Ano, já, já sám, ale i jiní k tvým nohám své vody slévám a piji.

Své slzy, tobě Matko, já daruji. Své bole v tobě,

Matko, já pročišťuji. Tak jak ty, tak i já, s tebou zarovno a stejně.

S tebou pláču deštěm, s tebou se směji sluncem.

Čistím den co den všechno , co se zaneslo, všechno, co se mým

přičiněním zakleslo ve stavidlech zlých vlastností, mých i jiných - nás všech !

Ó, Matko , chci to stále víc a víc, chci to co nejdřív odčinit !

Chci to k sobě, chci to k jiným, chci to k tobě !

Všechny mé zlé skutky vyhladit, všechny mé činy odčinit !

Chci to stále víc a víc a již nikdy se nezastavit !

To ti říkám Já , hned teď , tady a nyní, že již nikdy

nebudu bit - to víš a již víš, že mne máš.

A již tvoje slzy tečou stále míň a míň a již tvoje nebe

zpívá víc a víc – a již přijde den, kdy ten, co všechno způsobil -

odejde navždy VEN !

A již nikdy nepovolím nikomu a ničemu, tak ošklivě škodit ,

tak zbytečně ničit !

TY MÁ JEDINÁ, LASKAVÁ A UPŘÍMNÁ  BYTOSTI

TY VELIKÁ MÁ NÁDHERNÁ,  ŽIVÁ  KNIHOVNO !

TY SÍLO MILOSTI, STUDNO LÁSKY A HOJNOSTI !

 

849.3  Vyznání - lidé mí.                    (Přijal Jaroslav H.)                17.10.1999.      Ráno.

 

 

„Včera jsem byl smutný, vážení

dnes je to jiné - já to vím !

Něco ve mně zase plápolá,

něco ve mně zase znovu hoří !

Láska, lidé, co jiné, láska k sobě

i všem kolem.

Pojďte ke mně honem, honem.

Nedá se již zastavit, nedá se již utišit

oheň lásky líbezné,

oheň síly příjemné.

Ó, jak ty jenom dovedeš potěšit,

city ve mně poškádlit.

Jak ty lechtáš, jak ty voníš,

jak ty zpíváš a jak zníš !

Lidé moji milovaní, líbezní a dobrotiví.

Vy jedině, vy sami, máte moc mně vycítit,

Vy jedině, vy sami, máte moc mně pochopit.

Pochopte to, věřte mně, že láska je všude.

Je kolem vás - stačí jenom sáhnout !

Sáhněte si na sebe, sáhněte si do sebe.

Tiše, chvilku, chvilinku, objevte si malou, malilinkou skulinku.

Skulinku Lásky, místečko dobra a pohody, které,

když objevíte, nikdy více již neztratíte sílu v sobě

pro rozfoukání jiskérky, plamínku, ohně !

Ano, lidé rozmilí, dobrotiví a víteční, pohodoví a báječní !

Potěšte se slovy, potěšte se chvilkami - stále víc a víc -

a již nikdy nepustit dvířka, která jste v sobě nalezli, skulinku,

kterou otevíráte víc a víc a již nikdy nechtějte špatně k sobě přistoupit,

zle k jiným promluvit.

Hoří, hoří jiskérka, jiskří a srší.

Zpívá a volá - pojďte milí, pojďte víc dvířka lásky otevřít !

 

Och, jak je milé a nádherné objevovat v sobě skulinky,

objevovat malé, drobné prasklinky.

Objevujte, hledejte a pak tvrdě a pevně hlídejte !

Hlídejte si pohodu, hlídejte si dobrotu.

Stále víc a víc a již nikdy neslevit ze svých zásad dobrých,

ze svých cílů báječných.

Věřte, milí, věřte mně, vaše dobré cíle, vaše dobré skutky,

jedině v dobrém a k dobrému se navrátí !

Jedině v kladném a pohodovém ve vás se neztratí !

Držte, držte dveře již, která den za dnem rostou a sílí,

oheň lásky odhalí, oheň síly vyjeví ve vás, ve vás jedině, milí !

Dobří, hodní, pohodoví.

Děti Mé radostné, líbezné, děti mé šťastné a příjemné.

Potěšte se, i když kolem lítá černý pták,

pohlaďte se, i když kolem zuří Ohnivák !

Zuří a kope, skáče a píchá, pohlaďte ho,

potěšte, s láskou se mazlete – sílu mu pošlete –

laskavou, příjemnou – jenom pro ten den,

kdy i on pochopí, že síla ta, ta moc, ta odvaha ve vás

je taková, že nemůže k vám a jedině vy rozhodnete,

co si kdo k vám dovolí; jedině vy můžete

sundat se svých rukou okovy !

Okovy poroby a vězení, okovy nízkosti a podlosti,

které již nikdy na sobě nebudete nosit, ani chtít !

STAČÍ JEN DVÍŘKA LÁSKY OTEVŘÍT !“

 

 

850.  Mozaika 3.                                   (Přijal Jaroslav H.)                                    Místo: Praha.

 

 

850.1 Vysvobození.                                                      23.10.1999.     4:55-5:10 hodin.

 

 

„Jsem tady a teď.

Jsi se mnou, milý ?

Ptám se tě, ptám se sám sebe !

Ano, ano, Lásko má, JSEM TO JÁ

Ano, Ano, Duše má, Jsem v tobě

a ty ve mně !

Kdy pak k sobě již

cestu Lásky upřímnou, příjemnou

a tajemnou najdeme my dva, ty i Já,

Já i ty, my dva stejní v sobě.

Jsem tam Já, i ty, milý můj !

Rozmilý, příjemný a dobrotivý.

Prosím, prosím, poněkolikáte již -

nedej v sobě cestu Lásky zastavit !

Jsem již blízko tebe, milý můj !

Dvířka Lásky, pokoje pohody, klidu a míru

nikdy spolu nezavřeme !

Až se sejdeme, Já to vím,

nová cesta před námi -

kouká, čeká, volá a jásá -

ano, ano, JÁ JSEM TADY, milí moji,

JÁ JSEM TADY  stále ve Vás.

Jsem tady od počátků.

Jenom vy jste se dali cestou

rovnou, přímou a velice lehkou !

Ale to nejde donekonečna !

Podívejme se na své cesty osobní.

Zhodnoťme jejich význam a účinek.

Na své Já i své okolí !

Najdeme pak cesty jiné,

příjemné i líbezné, které nám

říkají - Ano, Ano, jsme to My,

co vám dají Sílu, Lásku i Pokoj,

který tak dlouze a neúspěšně hledáte !

Pojďte, pojďte, milí, již na své cesty nastoupit !

Čekají a otvírají své nové možnosti,

své nové příležitosti !

Najdete ty, milí moji, kteří již

na vás čekají a netrpělivě své ruce sklání,

aby vám pomohli, aby vás vedli !

Milí, rozmilí, přívětiví, laskaví a dobrotiví.

Jste báječní, jste výteční -

říkejte si to den co den

a nechte za sebou všechny dveře, které

již nelze dále otevřít !

Dveře, dveře, dveře své,

ty, které tak dlouze a těžce před sebou otvíráte !

Nepohoda, neklid, neláska, neharmonie -

to všechno co v sobě cítíte a útěchu v tom

u jiných hledáte - najdete nejdřív v sobě tak, že

se silou své vůle a dennodenní prací nad kontrolou

svých myšlenek i činů dovedete k jiné cestě, která

je náročnější, ale o to úspěšnější.

Jenom dál a dál, milí moji,

čeká na vás spousta přátel a pomoci

a nikdy vám ji neodřeknou, i když znovu a opět

dveře těžké, nepříjemné budou stát ve vaší cestě.

Ale nikdy již nesmíte zajít do jejich vnitřků,

nikdy již nesmíte sbírat plody své negativní činnosti.

Vzmužte se a vzchopte se - jde to, začít, ale můžete

jenom vy sami - jenom vy máte tu moc v sobě, která

vás přivede na správnou cestu !

Klíč ke svým okovům, milí, má každý ve svých rukou !“

 

 

850.2 Varování.                                                            26.10.1999.     2:42-3:20 hodin.

 

 

„Kráčím svou cestou, vážení,

není lehká, já to vím !

Každý den si připomínám

vše co mám, abych pouto Lásky

příjemné, dobrotivé a laskavé

již nikdy ze svých rukou neztratil

a nepřišel tak o svou práci těžkou,

náročnou a poctivou.

Milí, dobrotiví a příjemní,

vy všichni zlatí a pohodoví, vy,

co ještě kráčíte svou cestou příjemnou,

pohodovou a líbeznou ALE ...

Ano, ale zapomínáte na to, že svými činy

nepěknými, svými slovy urážlivými

děláte šrámy na svých krásných duchovních tělech.

Děláte bol a žal své Matce jediné, dobrotivé a příjemné.

Té, která se o vás stará a poskytuje vám všechno pro Váš

život vezdejší.

Matka ZEM umírá, vážení !

Matka ZEM se ke spánku chystá.

Umrtvuje svoje údy a s lítostí

kouká na své děti nezbedné, nepříjemné a falešné !

Falešné - ANO,  tak nepěkně to musím říct !

Neposlušné - ANO - tak pravdivě to musím psát !

Kdy jste ve svém nitru čistém a krásném

poctivě k sobě přistoupili a svůj životní plán před sebe postavili !

Koukejte se, milí moji, na své plány současné, životní a skutečné.

Svými skutky nevhodnými svoje hříchy násobíte, svými slovy

neslušnými své Matce bol chystáte.

Postavte se přímo před ni - do očí se Jí dívejte, své činy poctivě

litujte a skutečně upřímně napravujte !

Tak jak matka své děti pozemské napomíná a kárá, tak i Matka, naše ZEM

nám vždy všechno odpustí, když se zastavíme a své činy napravíme !

Jde to vždy, když ve svém nitru dovedu poctivě a upřímně své činy

minulé, nepěkné a škodlivé - vůči sobě, vůči lidem, vůči zvířatům i rostlinám

napravit  a odčinit !

JAK ? Ptáte se. Jednoduše a jasně - JE TO TAK KRÁSNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ -

když jeden den se postavím před sebe a řeknu - ANO, Pane já to vím, co jsem

ti způsobil.

 ANO, Matko, já to chci své činy napravit a vše do souladu vrátit !

JAK ? Jenom tak, že nejdřív začnu u sebe

své nepěkné vlastnosti pomalu a jistě měnit v pěkné.

Pohodové a příjemné, milé a užitečné !

Všechno jde, milí moji, jenom to chce trochu vůle a odvahy !

Jednou se to ve Vás zlomí a již nikdy nebudete stát

na svých negacích, na svých škodlivých činech !

Jednou, vážení - JÁ TO VÍM - to přijde !

Chtějte, prosím, v sobě stále víc a víc a uvidíte, že se vám to povede !

Začněte tou nejlehčí negativní vlastností, u které předpokládáte,

že ji co nejdřív ze sebe odstraníte !

Sledujte svá slova, chování a činy jenom tak, že se na ně

podíváte nestranně, jenom tak, že je začnete sledovat z povzdálí

své osobnosti !

Každý to dovede, každý to umí.

A kdo NE, tomu to říkají ostatní.

Každým dnem se mu děje to, co zasívá !

Každým dnem se mu vrací to , co již dávno zasel, vážení !

Svými činy nepěknými, svými slovy škodlivými a zraňujícími.

Nezraňujte sebe ani jiné, milí moji, příjemní a báječní,

pohodoví a výteční !

ANO, JÁ VÁS BUDU STÁLE CHVÁLIT, DĚTI MÉ -

protože to jinak ani nedovedu !

JÁ VÁS BUDU STÁLE MILOVAT A STÁLE K SOBĚ ZVÁT.

Do svého domu prostorného, pohodového a báječného.

Ve svých rukou vás chci mít, hladit a konejšit !

Milé děti příjemné, pohodové a báječné !

Koukejte se za sebe a koukněte se před sebe !

Co vám z toho příjemně, přišlo v život Váš !

Co vám z toho, děti mé, zůstalo pro váš další život !

ANO, ANO, DĚTI MÉ - životů máte nespočet.

Snažte se je žít poctivě a slušně a uvidíte , že když

všechny minulé činy napravíte, otevře se před vámi

nový prostor.

Prostor, který stále hledáte, ale v majetku a penězích to NIKDY NENAJDETE !

Děti, děti neposlušné, zastavte svůj nesmyslný běh do propasti.

Zastavte svůj zničující život !

Život, který vám byl darován proto, aby jste všechny své

přečiny vůči sobě, lidem i přírodě napravili a v současném svém

žití NOVOU CESTU NASTOUPILI !
VARUJI VÁS , VARUJI a již opětovně slibuji !

Nikdo z vás, vážení, vaše činy nesmyje !

Nikdo z vás vaše nepěkné skutky nesundá - jenom vy sami !

Vlastním poctivým přičiněním všechno dokážete -

ALE musíte také na tom poctivě a upřímně pracovat !

Nic přece, jak víte, není zadarmo a nic NEBUDE NIKOMU STÁLE DÁVÁNO

jenom proto, že to chcete mít !

Kosmické zákony jsou spravedlivé a pro všechny mají svoji odměnu !

Takovou, jakou si každý zaslouží svým žitím, milí moji !

Svou poctivou každodenní prací pro dobro a Lásku na této ZEMI !
Pro lepší a šťastnější zítřky, které již mnozí vytušili a svou cestu nastoupili !

Děti, děti, děti MÉ , příjemné a pohodové.

VOLÁM, VOLÁM, VŠECHNY VÁS, PROSÍM A VARUJI !
Tato slova upřímná, poctivá a výtečná do vašich myslí vštěpuji !

Zkoumejte je a hledejte - jednoduchý smysl najdete !

Že to, co k vám promlouvá, nic zlého neříká.

Jenom to, že každý je strůjce svého osudu.

SVĚHO NYNĚJŠÍHO I PŘÍŠTÍHO ŽIVOTA !

Pracujte pro lepší současnost i budoucnost a ta se

Vám bude každým dnem naplňovat a uskutečňovat, tak jak budete

ke svým činům přistupovat a všechno zlé v sobě NAPRAVOVAT !“

 

 

850.3 Ďakujem.                                                             28.10.1999.     5:55-6:40 hodin.

 

Ďakujem, ó Pane, za Tvoju Lásku.

Ďakujem, ó Pane, za Tvoju skúšku.

Za Tvoj bôľ na mojej tvári.

Za slzy na nej v časoch skúšky.

Ďakujem za radosť v mojom vnútri,

keď ma navštíviš v svojej veľkosti.

Pane môj, ďakujem za všetko, čo mi dáš.

Ďakujem za ťažký deň v mojom žití,

ďakujem za srdca bôľ v mojom dennom vlnobití.

Ďakujem za šťastný okamžik,

ďakujem za Tvoje nežné pohladenie,

ďakujem za chvíľku pohody s priateľmi posedenie.

Ďakujem za krásne slová z úst mojich milých.

Ďakujem za slzy radosti, ktoré ako zlaté perly

padajú do Tvojho srdca milosti.

Viem, že to je len za moju vernosť,

za moju poctivú trpezlivosť,

venovať Ti seba pre lepší život,

pre lepšiu budúcnosť nás i Vás, milí moji,

Vy drahí, milí, roztomilí.

Deti slnka, vody, vetra, Matky Zeme,

milé jej potešenie.

Deti, deti, rozpustilé, krásne a nebojácne,

plňte skutky a úlohy svoje čestne

a poctivo, stojte za svojim slovom

a tvrdo na ňom denne pracujte !

A aspoň v jeden jeho okamžik,

všetkým za všetko ďakujte !

Ďakujem, Pane, za tú chvíľku

s tebou posedenie.

Ďakujem za srdca žiaľ uzdravenie.

Ďakujem za Tvoj dotyk v mojom vnútri.

 

Ďakujem za prúd Lásky naplnenie.

Ďakujem za úprimné, milé ľudské potešenie.

Ďakujem, Pane, že ma máš.

Ďakujem za to, že si tu.

Ďakujem za to, že si všade.

Ďakujem za čisté, ľudské pohladenie.

Ďakujem za srdca Lásky potešenie.

Ó, pane, viem to viem, že už Ťa

nikdy z môjho vnútra nepustím,

že už Ťa nikdy z mojich dlaní neztratím

a budeme spolu v časoch skúšky

a už nikdy, nikdy bez rozlúčky !“

 

 

850.4 Dokončení.                                                                          31.10.1999.     Ráno.

 

„Mozaika, kamínky, kameny.

Obraz jsem vám postavil, milí moji.

Kamínky, kameny Vaše jsou již napořád.

Všem vám je dávám, drazí, milí a roztomilí,

vám všem, bez rozdílu.

A již dejte ruce k svému dílu -

milí, báječní a výteční.

Vy sami již svou cestu nastupte

a dle zásad již vyřčených

ji den po dni hlídejte !

Hlídejte si slova svá, hlídejte si činy své !

A již stále a napořád říkejte NE silám,

které ve vás vzbudily ten nehezký řád !

Ano, JÁ, JÁ SÁM , plesám, zpívám a jásám,

že vás již mám.

Mám a budu mít napořád !

Drazí, milí a roztomilí, kamínky, kameny a balvany,

moje cesty krásné, nádherné a báječné.

Pojďte, pojďte, děti Mé, se mnou spolu - budeme zajedno -

Ty i Já, Já i ty, vy všichni se mnou, drazí, milí a roztomilí.

Plesám, zpívám a jásám, jak vás mám,

jak si vás Já hlídám a povzbuzuji,

hýčkám a upevňuji !

Vy moje kamínky nádherné -

Lidi, lidi, lidičky - kamínky Mé nádherné.

Plesám, zpívám a jásám, děti Mé,

Mozaika se vytvořila !

Obraz váš i Můj je hotov již.

Stačí jenom, stačí již, děti Mé -

obraz ve svém srdci mít a již

nikdy, nikdy, rozmilí a nádherní,

jej ze své hrudi nepustit !

 

Hlídejte jej, střežte a oprašujte,

další kamínky do něj přisazujte !

Čistěte a cizelujte, každý kámen upravujte !

Obraz můj, drazí,

jiskřící a zářící, skvělý a svítící,

bude dál napořád vést vás, drazí,

ve vás dál a dál, napořád ...“

 

 

851.  Sdělení.                                 (Přijal Jaroslav H.)     5:23–5:51 hodin.     26.11.1999. 

                                                                                                              Místo: Praha.

 

Prosím, svoje milované MDB, svoje vyššie Já, prípadne i vyššie MDB a pozitívne sily o spojenie – PROSÍM.

 

„Začína doba, kedy si každý musí uvedomiť svoju Lásku k sebe i k iným na všetkých rovinách bytia – telesného i duchovného. Jedine Láska, skutočná a nefalšovaná Láska k všetkému bez rozdielu vás podrží v tých ťažkých časoch, ktoré prichádzajú. Hlásajte ju pri každej príležitosti bez rozdielu a bez strachu o následky. Nebojte sa otvorene povedať svoj pravdivý, jasný a svetlý názor na danú vec v pozitívnej rovine. Jedine vtedy a tak sa v niektorých možme pripojiť i MY (pozn. zpracovatele – myslí se MDB) a pomocť vám argumentovať pravdu medzi tými, čo ešte budú chcieť počúvať. Je ešte čas milí na túto vašu prácu, je ešte čas drahí na prácu pre Stvoriteľa nášho jediného prvotného a pre jeho dokonalý plán.

 

Nečakajte skutočne spasenie v evakuácii tak rýchle !  Pracujte stále bez rozdielu na termíny, ktoré sa stále budú posúvať, pretože ešte nepracujete tak ako je treba !

 

Veľká rana pre Matičku Zem samozrejme príde, kedy to rozhodne jedine ON – náš jediný pán najvyšší, spravodlivý a láskavý. Ale to, čo máte vykonať vy tu ešte ne Zemi vám je dané a máte na tom skutočne pracovať bez rozdielu pohlavia či rasy alebo národnosti.

 

Predávať informácie akýmkoľvek sposobom a šíriť akékoľvek „sdelenia“ i z internetu akýmkoľvek sposobom. Áno i táto sieť temných síl je k úžitku a prospeje danej veci.

 

Sme nevýslovne šťastní Jaruško, a znovu ti to opakujeme, ako pozitívne posobia básne na tejto adrese v Internetovej sieti  (pozn. – myslená adresa www.universe-people.cz) a ako krásne hýbu vedomím tých, čo sa nad nimi aspoň chvíľku zamyslia.

 

Áno zamyslite sa nad pravdivými a čistými slovami, ktoré pália ako žhavý lúč svetla do temných priestorov vašich vedomí. Úprimne a poctivo sa zamyslite nad každým slovom a úprimne a poctivo plňte pomaly bod po bodu všetko to, čo je tam popísané. Vedie vás to pomaly kročik po kročiku a keď budete krásne a iste čistiť svoje fyzické telá – zdravou stravou, prípadne čistiacimi vnútornými nálevmi – to asi tak v základe stačí a duchovné telá – svojím napravovaním špatných zavedených zvykov v jednaní a činení slovom i skutkom – tak pomaly, kročik po kročiku sa bude meniť i váš okolný svet milí naši a kročik po kročiku vyčistíte svoje Ja natoľko, že zjemníte pavučinu svojho vedomia i pre telepatické kontakty, najprv v hladine k svojmu Já i svojim MDB, a potom i v hladine vyššej – ale to je skutočne nutná vaša, hlavne vaša osobná a poctivá vlastná práca, ktorá je v tomto najcennejšia a najtrvácnejšia.

 

Pretože jedine to, čomu sa naučím vlastnou prácou my natrvalo zostane tak, ako sa remeselník naučí stavať dom. Stavajte svoje domy milí naši na zdravých základoch a tehlu k tehle dávajte tak, že ich jednu po druhej budete brať do svojich krásnych rúk, ofukovať, oprašovať a jednu po druhej stavať do obrazu svojho, krásneho a žiariaceho, ktorý už stojí pred každým z vás milí moji v tom čistom Kozmickom vedomí a čaká, čaká stále čaká, kedy priložíte ruku k dielu – hlavne vy sami – milí, žiariaci a iskriaci, milí a najmilší. Snažte sa – snažte sa a zamýšľajte – zamýšľajte nad každým svojím súčasným činom a hneď v tom momente i napravujte – napravujte k sebe i k iným a pojde to – začnite – nikto to za vás nespraví.                                                                 Amen.“

 

Ďakujem milí za krásne sdelenia pre všetkých, ktoré sa pokúsim sprístupniť i ďalej  Amen.

 

„Amen Jaruško !“

 

 

852.  Sdělení.                              (Přijal Jaroslav H.)     13:27–14:08 hodin.      4.12.1999. 

                                                                                                              Místo: Praha.

 

„Ľudia, ľudia milí príjemní, vy všetci, ktorí ste sa už v sebe rozhodli nastúpiť na svoje cesty, cesty, ktoré ste objavili v svojom vnútri cez seba a cez svoje vlastné chcenie naprávať všetko, čo ste zlé sposobili.

 

Áno je treba sa podívať najprv na vlastné Ja a na to, čo ste svojím egom a mysľou skazili v sebe – zdravotne a okolo seba – svojimi nesprávne vytvorenými vzťahmi.

 

HLAVNE a najhlavnejšie máte v sebe odbúrať akýkoľvek strach na niečo alebo o niečo.

 

Oslobodíte sa od svojich chmár a ťažkých myšlienok jedine tým, že si ich nebudete pripúšťať a nebudete sa s nimi dokola stále zaoberať. Sledujte si čistotu svojho myslenia a pozitívnym ladením sa na zkľudňovanie svojho tela a zlaďovanie svojej činnosti okolo seba a v sebe na potreby tela a svojho ducha dosiahnete, pomaly, veľmi pomaly podľa toho ako ťažko ste zahrabaní v negativite, postupné oslobodzovanie sa od tejto negativity. Jedine zlaďovanie potrieb a prianí ducha Vám prinesie výsledky , o ktoré stále a neúspešne usilujete cez svoju myseľ.

 

Nečiňte voľe iných, ale sledujte voľe svojho ducha – výlučne ale pozitívne, jedine cez ne dosiahnete vlastnej spokojnosti a spokojnosti z vlastnej činnosti – vlastného tvorenia.

 

Tvorte ale v súlade s Kozmickými zákonmi, aby vám znova vaše negatívne činy neskomplikovali vaše oslobodzovanie sa !  Jedine tak docielite istých úspechov a jedine tak dosiahnete to, po čom túžite. Pretože všetko to, čo teraz získate nepoctivo sa vám v neskoršej dobe určite nepoctivo vráti ! To je zákon, ktorý platí a bude platiť !

 

Dívajte sa na všetko z pozitívnej stránky a snažte sa tak i jednať s inými – inak nič v dobrom nebudete zúžitkovávať, ale stále sa budete zahrabávať do ďalších a ďalších problémov. Klaďte si reálne ciele a také, ktoré budú prospešné nielen pre Vás a Vaše blízke okolie, ale aj a to je doležité i pre iných – pre prírodu a všetko okolo vás.

 

Jedine tak možete vytvoriť týmto tvorením výsledky, ktoré vám budú stále viac odmenou. Pokiaľ ešte v sebe nemožte objaviť hlas radcu alebo váš duch vám ešte nemože radiť z vnútra rovnou a priamou cestou – odbúrajte v sebe tie ľahšie a potom ťažšie negatívne vlastnosti a sklony o ktorých viete vy najviac, že ich máte a vraví vám to i vaše svedomie a i iní ľudia. Potom takto čistiac cestičku pripravíte podu i pre kontakt k sebe a k tomu, aby ste začali tvoriť na vyššej úrovni a i pre INÝCH.

 

Nemožte všetko hneď a i výsledky, ktoré chcete mať rýchle cez iných – liečiteľov, lekárov, psychiatrov, roznych poradcov – i tie výsledky bez vašej poctivo, vnútornej a cieľavedomej práce nebudú mať nikdy dlhého trvania, pretože nie sú vybudované na zdravých a stabilných základoch. Snažte sa zachovávať určitú mieru vyrovnanosti a kľudu voči akýmkoľvek okolitým situáciám pozitívnym i negatívnym a zachovávajte stále rovnakú nastúpenú cestu a cieľ – napravovať každodenným svojím žitím a jednaním s ľuďmi svoje negatívne vlastnosti – jedine svojou silou a voľou ich dokážete zmeniť na pozitívne – chce to len chcieť a konať to a pripomínať si to po každé zase skľznem do negativity a zase to hneď zpetne i napravím vo vzťahu k iným, keď k nim vyšlem negatívne slovo.

 

Nečiňte a nejednajte v afektu, ale snažte sa všetko rozmyslieť a v pomalom jednaní i rozprávaní hľadať východisko zo svojich problémov a hľadať aspoň trochu pozitívny dopad svojich činov, pokiaľ sa Vám to aspoň trochu bude dariť činiť.

 

Verte si, verte si i v prípade, že sa výsledky nebudú dostavovať hneď, ale budete dostávať ešte negatívne následky svojich predošlých negatívnych činov. S láskou ich prijímajte a buďte istú dobu spokojní s tým, čo na Vás dolieha a pomaly, pomaly budete dostávať časom i to pozitívne, ale je treba vždy pristúpiť k akýmkoľvek problémom nie s odporom ale s láskou a pozitívne.

 

Je toho hodne, čo by bolo treba stále dokola opakovať, aby ste si to uvedomili a zabudovali do svojej dennej činnosti. Napravujte zdravou stravou a zdravým pohybom v prírode všetky nezdravé javy, ktoré máte v svojich telách a optimistickým a radostným jednaním napravujte pokrivené vzťahy v svojich rodinách. Pokiaľ ten blízky, s ktorým tie vzťahy chcete riešiť to stále neberie a nechce prijať vaše pozitívne prístupy, nechajte ho jeho ceste – tá cesta mu časom ukáže, že nejde správne a potom vám dá za pravdu až sa na vlastnej koži presvedčí to, čo ste mu vy v dobrom zmysle radili už skor.

 

Mnohí sa presvedčia na svojich osudoch o tom, čo nesprávne vytvorili a mnohým sa to teraz už moc, moc rýchle navráti. Tvorte pozitívnemilí a pohodoví a to pozitívno už bude vám i vašim blízkym tvoriť pozitívnu budúcnosť !“

 

Milí, ďakujem za zdelenia.

 

 

853.  Můj první kontakt.                   (Přijala Helena K.)        26.11.1999.   22:05-22:14 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, posílám ti lásku, tady je Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily. Jakou máš na mě otázku ? “

 

Na kolik procent je pravdivost knihy MORMON ?

 

„Pravdivost knihy MORMON je na 55 %.“

 

Prosím tě, je president Gordon B. Hinckley Boží prorok ?

 

„Ano, je božím prorokem a vede Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsou tam mezi členy některé nesrovnalosti, prostě jsou neposlušné děti.“

 

Prosím tě Aštare, mám dále navštěvovat shromáždění této církve ?

 

„Ano, v neděli jeď na shromáždění, čeká tě tam překvapení.“

 

Děkuji ti Aštare Šerane za odpovědi, s láskou se loučí Helena z České Lípy. Posílám také lásku všem ostatním.

 

„My ti také posíláme lásku a pracuj stále na sobě a bude to lepší. Toto ti předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

854.  Další povídání.                        (Přijala Helena K.)        28.11.1999.   15:30-15:45 hodin.

                                                                                           Místo: Vlak Liberec – Česká Lípa.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o spojení s Aštarem Šeranem.

 

Milá Helenko, tak jsi se vyspala. Cesta na shromáždění tě vyčerpala. Dobře jsi to zvládla a předala knihy tomu P., se kterým si tak dobře rozumíte. Modlitba na závěr, co jsi měla, byla moc pěkná. Udělala jsi, co jsi měla.“

 

Mě se Aštare líbí tady ta příroda, hory, lesy, pláně, viděli jsme srnky, zajíce, je to krásná krajina.

 

„Připojuji se já, Ptaah, mě se to na vašem shromáždění taky moc líbilo, i to, jak jsi odpovídala.“

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Ortone, je to tvá církev a je perfektní, jsem ráda, že jsem tam dneska byla.

 

„Ano Helenko, ty budeš budovat odbočku s bratrem P., je to tvé poslání, oni tě tam potřebují. Úkol jsi splnila. P. si ty knihy přečte, nemusíš si s tím dělat starosti, on to pochopí správně.“

 

Ortone, jak je to v církvi s genealogií ?  Ivo říká, že na hřbitovech jsou nízkovibrační duchovné.

 

„V církvi, když pracujete na genealogii, tak ty duše postoupí, a to je v pořádku. To co říká Ivo je také v pořádku, na hřbitovech ty duše nepostoupí, ale se tam zdržují. Ivo má něco jiného a vy taky, obojí je správně.“

 

Jak to je s přijímáním svátostí večeře páně v církvi ?  Ivo říká, že jsi nebyl ukřižován. Já mu věřím, tak jak to vlastně je ?

 

„Ano, Ivo má pravdu, ale v církvi to bude zatím tak, jak to je, oni by to zatím nepřijali. Měli by to stejně vědět. Ano, to jim předáte s P., budete se na to připravovat, až bude čas. Měl by to v církvi oznámit prorok, protože nás nepřijmou. V tom je právě ta jejich zkouška, co udělají s vaší informací.“

 

My už vystupujeme. Já se s tebou Ortone loučím a ozvu se večer doma. Mám ještě hodně otázek.

 

 

855.  Další povídání s Ortonem.       (Přijala Helena K.)        28.11.1999.   20:30-20:48 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„To jsem já, Orton, tak můžeme pokračovat.“

 

Prosím tě drahý Ortone, na kolik procent je pravdivá „DRAHOCENNÁ PERLA“, „KNIHA NAUKY A SMLOUVY“ a „ČLÁNKY VÍRY“ ?

 

„ „DRAHOCENNÁ PERLA“ na 100 %,

„KNIHA NAUK A SMLUV“ na 95 %,

„ČLÁNKY VÍRY“ na 100 %.“

 

Prosím tě o vysvětlení k faksimilii z „KNIHY ABRAHAMOVY ČÍSLO 2“. Čísla 9,10,11, jestli to už někdo ze světa rozluštil ?

 

„Ne, tato čísla ještě nebyla rozluštěna.“

 

Může to rozluštit někdo z nás třeba v církvi nebo Ivo ?

 

„Ne, protože to bude někdo, kdo je k tomu určený.“

 

Ráda bych pro církev udělala vše, co je v mých silách a k čemu jsem byla určena, myslíš, že je vhodné spojovat církev s výpověďmi kontaktérů, nebo má každý svoji cestu, po které kráčí ?

 

„To je moc dobrá otázka, jsem rád, že jsi mi ji dala. Církev i tyto kontakty mají některé věci spojit, ale jinak má každý své poslání. Ten, kdo to v církvi přijme a přečte si to, ať si vybere to, co mu prospěje, ale nikomu nic nevnucuj, ať si každý najde cestu sám a přemýšlí o tom.“

 

Zatím žádné důležité otázky nemám, ale chci se zeptat, když jsme spolu hovořili ve vlaku. Já bych si to chtěla zapsat, protože to byly velmi důležité věci, můžu ?

 

„Ano, zapiš to a dej to Ivovi, bude to i pro něho velmi zajímavé, všechno napiš i to, co píšeš a pošli mu to.“

 

Ještě jsem se chtěla zeptat na patriarchu pro Českou republiku, proč jsem nedostala požehnání. Zapříčinili to někteří členové bratři nebo se tam vloudily síly černých triček ?

 

„Požehnání jsi nedostala, protože to není zapotřebí, ty víš co dělat a děláš. I když se taky ještírci na tom podíleli.“

 

 

856.  SHRNUTÍ DOSAVADNÍ ČINNOSTI A NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI.                         23.12.1999.

 

            Vážení a milí přátelé,

 

Chtěl bych vám touto formou poděkovat za radost z tvoření ze své svobodné vůle pro Stvořitele našeho drahého a přeji všem do dalšího období hodně lásky, radosti, spokojenosti, ale i sil do další naší radostné společné práce. V tomto období 2,5 roku se podařilo zásadním způsobem prosvítit země české SVĚTLEM, pravdou do nebe volající, takže jen lidé natvrdlí a jinak omezení (především materiálně) již dnes nepřijímají tato životně důležitá poselství lidstvu od Stvořitele a civilizací Sil světla. Byla to vůle Stvořitele, že k tomu takto došlo, vše jde podle Jeho plánu (a ne nikoho jiného) a tak nic a nikdo tento stav nemůže zvrátit. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto podíleli a udali tomuto PROUDU SVĚTLA TAKOVOU SÍLU jako nikdy. Dále bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mi v této náročné práci pomáhali a to včetně těch, kteří se tomuto věnovali jen dočasně. Každý jejich čin se jim zapisuje do jejich duchovní báze a tak je každému k jejich duchovnímu růstu přínosem (viz sdělení Duchovní cesta). Dosavadní ovládací mechanismy naší společnosti dostávají další rány a blíží se doba, kdy již nebude existovat nic takového, jako války, hlad, peníze, kariéra, politika, chamtivost, materialismus, touha po ovládání a ovládání samé, ale bude existovat radost, láska, nesmírný prostor pro duchovní poznání a růst, rozvoj poznání jiných civilizací ve Vesmíru a spolupráce s nimi a radostná práce pro Stvořitele našeho, a ne pro nějakého materiálního troubu, trubku, trumpetu. Vidíte, že vám toto sděluji s radostí, nadlehčeně a s vědomím plné odpovědnosti za vše to, co dělám. Lidé mají možnost jako nikdy dříve si takto odpovědět na otázky, týkající se jejich života a všeho, co se kolem nich děje. Slovo VŠEHO zdůrazňuji, neboť to je charakteristický znak tohoto procesu poznání.

 

Všechny přednášky a setkání jsem prováděl s láskou a s touhou proškolit posluchače, předat jim znalosti své, které jsem získal postupným propojováním se s vesmírnými láskyplnými bytostmi pracujícími pro Stvořitele našeho. Toto propojování je podmíněno duchovním růstem a ten je definován ve sděleních 819 – 847.

 

Zvláště bych chtěl poděkovat lidem, kteří mne posilovali láskou, lidem kteří poskytli svá sdělení a těm kteří se podíleli na šíření informací, což je nesmírné důležité.

 

Milý Aštare, Ortone a Ptaahu, děkuji vám za ohromnou lásku a trpělivost, kterou jste vyvinuli při pomoci naší planetě Zemi a jejího obyvatelstvu – pozemšťanům. Věřím, že toto takto bude trvat i nadále a udělám i v budoucnu vše pro to s láskou, aby se toto lidstvo pozvedlo na vyšší vesmírnou úroveň bytí a bylo přijato do Kosmické konfederace planet.

 

Děkuji drahý Stvořiteli za realizaci tohoto tvého krásného plánu, a že mám možnost se na tomto skvělém dění takto podílet.

 

Přál bych si do dalšího období, abychom pokračovali v realizaci plánu našeho Stvořitele milovaného. Vše je velmi propojeno a každý z nás jsme nedílnou součástí celého Stvoření. Toto postupně začíná cítit a chápat stále více lidí zde na naší Zemi milované.

 

Zde je přehled přednášek, které jsem organizoval s přáteli zde v českých zemích a jejichž průběh byl pohodový a laskavý:

 

 

 

1

DEN

27.září 1997

MÍSTO

OLOMOUC - 1

 

POČET ZÁJEMCŮ

SOBOTA         60

 ČAS

14:00-16:00

2

28.únor 1998

KOLÍN - 1

 

SOBOTA         70

13:00-18:00

3

13.březen 1998

SEDMIHORKY - 1

 

PÁTEK            70

20:00-22:00

4

28.březen 1998

HOLEŠOV - 1

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

5

4.duben 1998

NÁCHOD

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

6

17.duben 1998

ČESKÝ TĚŠÍN

 

PÁTEK            80

17:00-22:00

7

18.duben 1998

HAVÍŘOV - 1

 

SOBOTA         50

13:00-18:00

8

9.květen 1998

OLOMOUC

 

SOBOTA       100

13:00-18:00

9

23.květen 1998

SEDMIHORKY - 2

 

SOBOTA         80

15:00-17:00

10

30.květen 1998

KOLÍN - 2

 

SOBOTA         70

13:00-18:00

11

13.červen 1998

OSTRAVA - 1

 

SOBOTA       100

14:00-19:00

12

17.červen 1998

PLZEŇ - 1

 

STŘEDA          50

14:00-19:00

13

20.červen 1998

ŠUMPERK - 1

 

SOBOTA         70

13:00-19:00

14

24.červen 1998

SADSKÁ

 

STŘEDA          30

10:00-13:00

15

27.červen 1998

ČERNÁ VODA

 

SOBOTA       100

13:00-18:00

16

1.červenec 1998

MLADÁ BOLESLAV -1

STŘEDA          40

14:00-18:00

17

11.červenec 1998

ZLÍN - 1

SOBOTA       250

14:00-18:00

18

8.srpen 1998

JESENÍK

 

SOBOTA         70

13:00-19:00

19

22.srpen 1998

PRAHA - 1

 

SOBOTA         60

14:00-18:00

20

29.srpen 1998

HOLEŠOV - 2

 

SOBOTA         35

14:00-20:00

21

1.září 1998

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ÚTERÝ            20

17:30-20:00

22

2.září 1998

NOVÝ JIČÍN

 

STŘEDA          25

17:30-20:00

23

3.září 1998

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ČTVRTEK        25

17:30-20:00

24

5.září 1998

PROSTĚJOV - 1

 

SOBOTA         70

13:00-18:00

25

10.září 1998

TÁBOR

 

ČTVRTEK        50

17:00-22:00

26

12.září 1998

HRANICE NA MORAVĚ

SOBOTA         90

14:00-18:00

27

19.září 1998

FRÝDEK - MÍSTEK -1

SOBOTA       100

13:00-17:00

28

24.září 1998

LOUNY - 1

 

ČTVRTEK        35

18:30

 

29

25.září 1998

PRAHA - 2

 

PÁTEK            60

11:00-14:00

30

3.říjen 1998

PŘEROV - 1

 

SOBOTA         80

14:00-19:00

31

5.říjen 1998

ŠUMPERK - 2

 

PONDĚLÍ        70

18:00-22:00

32

6.říjen 1998

CHOMUTOV

 

ÚTERÝ            50

17:00-22:00

33

7.říjen 1998

LOUNY - 2

 

STŘEDA          35

13:00-18:00

34

15.říjen 1998

JIČÍN

 

ČTVRTEK        40

18:00-22:00

35

24.říjen 1998

CHOCEŇ

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

36

31.říjen 1998

SOBĚSLAV

 

SOBOTA         40

14:00-19:00

37

8.listopad 1998

SEDLČANY

 

NEDĚLE         50

14:00-19:00

38

14.listopad 1998

HAVÍŘOV - 2

 

SOBOTA         70

13:00-18:00

39

16.listopad 1998

KADAŇ - 1

 

PONDĚLÍ        35

17:00-22:00

40

21.listopad 1998

PRAHA - 3

 

SOBOTA       100

15:30-20:00

41

24.listopad 1998

LIBEREC - 1

 

ÚTERÝ            60

17:00-22:00

42

26.listopad 1998

KROMĚŘÍŽ

 

ČTVRTEK        80

17:00-22:00

43

28.listopad 1998

STRAKONICE

 

SOBOTA         20

14:00-19:00

44

5.prosinec 1998

PLZEŇ - 2

 

SOBOTA         60

16:00-18:00

45

6.prosinec 1998

PARDUBICE

 

NEDĚLE         80

14:30-18:00

46

11.prosinec 1998

BYSTŘICE NAD OLŠÍ

PÁTEK          100

18:00-22:00

47

12.prosinec 1998

TŘEBĚTICE - 1

 

SOBOTA         25

14:00-18:00

48

19.prosinec 1998

HLUBOKÁ

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

49

29.prosinec 1998

SLUŠOVICE

 

ÚTERÝ            12

15:00-20:00

50

9.leden 1999

PÍSEK

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

51

16.leden 1999

ROKYCANY - 1

 

SOBOTA         50

13:00-18:00

52

23.leden 1999

BRNO-KRÁL .POLE-1

SOBOTA       110

14:00-19:00

53

29.leden 1999

PRAHA - 4

 

PÁTEK            30

10:00

 

54

30.leden 1999

PRAHA - 5

 

SOBOTA       150

14:00-19:00

55

6.únor 1999

OSTRAVA - 2

 

SOBOTA         80

13:00-18:00

56

13.únor 1999

KARVINÁ - 1

 

SOBOTA         50

14:00-19:00

57

19.únor 1999

SEBEDRAŽIE U PRIEVIDZY

PÁTEK            10

15:00-19:00

58

20.únor 1999

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

SOBOTA         25

13:00-18:00

59

27.únor 1999

TRUTNOV

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

60

28.únor 1999

HRADEC KRÁLOVÉ

 

NEDĚLE         50

13:00-18:00

61

6.březen 1999

ROKYCANY - 2

 

SOBOTA         60

13:00-18:00

62

9.březen 1999

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

ÚTERÝ            20

17:00-21:00

63

14.březen 1999

PROSTĚJOV - 2

 

NEDĚLE         70

13:00-18:00

64

21.březen 1999

VRATIMOV - 1

 

NEDĚLE         80

13:00-18:00

65

27.březen 1999

TŘEBĚTICE - 2

 

SOBOTA         25

14:00-18:00

66

3.duben 1999

CHRUDIM

 

SOBOTA         50

13:00-18:00

67

10.duben 1999

VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ

SOBOTA         80

13:00-18:00

68

17.duben 1999

JINDŘICHŮV HRADEC

SOBOTA         40

13:00-18:00

69

24.duben 1999

KADAŇ - 2

 

SOBOTA         90

14:00-19:00

70

1.květen 1999

HORNÁ MARIKOVÁ

SOBOTA         10

 

 

71

4.květen 1999

ZNOJMO - 1

 

SOBOTA         40

18:00-21:00

72

8.květen 1999

PRAHA - 6

 

SOBOTA       100

14:00-19:00

73

15.květen 1999

NOVÁ PAKA

 

SOBOTA         40

14:00-19:00

74

22.květen 1999

BLANSKO

 

SOBOTA       100

13:00-18:00

75

29.květen 1999

LITVÍNOV

 

SOBOTA         50

14:00-19:00

76

5.červen 1999

MORÁVKA - 1

 

SOBOTA         25

13:00-17:00

77

12.červen 1999

ZNOJMO - 2

 

SOBOTA         40

14:00-19:00

78

19.červen 1999

OSTRAVA-ZÁBŘEH-3

SOBOTA         80

13:00-17:00

79

26.červen 1999

KARLOVY VARY

 

SOBOTA         60

10:00-15:00

80

10.červenec 1999

FRÝDEK - MÍSTEK -2

SOBOTA         90

13:00-18:00

81

17.červenec 1999

SOKOLOV

 

SOBOTA         50

14:00-19:00

82

24.červenec 1999

VYŠKOV

 

SOBOTA         60

13:00-18:00

83

31.červenec 1999

JINDŘICHŮV HRADEC

SOBOTA         40

13:00-18:00

84

7.srpen 1999

BRNO - 2

 

SOBOTA         60

14:00-19:00

85

14.srpen 1999

SEZIMOVO ÚSTÍ

 

SOBOTA         50

14:00-18:00

86

11.září 1999

MLADÁ BOLESLAV -2

SOBOTA         50

14:00-19:00

87

18.září 1999

BRATISLAVA - 1

 

SOBOTA       750

12:30-14:30

88

25.září 1999

ZLÍN - 2

 

SOBOTA         30

14:00-19:00

89

2.říjen 1999

BRATISLAVA - 2

 

SOBOTA       150

12:00-18:00

90

3.říjen 1999

BRATISLAVA - 3

 

NEDĚLE       100

14:00-16:00

91

16.říjen 1999

ZNOJMO - 2

 

SOBOTA         40

14:00-19:00

92

23.říjen 1999

VRATIMOV - 2

 

SOBOTA         45

13:00-18:00

93

30.říjen 1999

TŘEBÍČ

 

SOBOTA         60

14:00-19:00

94

6.listopad 1999

ÚSTÍ NAD LABEM

 

SOBOTA         50

14:00-19:00

95

13.listopad 1999

KOŠICE - 1

 

SOBOTA         80

12:00-18:00

96

20.listopad 1999

PRAHA - 7

 

SOBOTA       100

13:30-17:30

97

24.listopadu 1999

PRAHA - 8

 

STŘEDA          25

20:00-22:00

98

27.listopad 1999

PŘEROV - 2

 

SOBOTA         45

13:00-18:00

99

4.prosinec 1999

MOHELNICE

 

SOBOTA         30

13:00-18:00

100

11.prosinec 1999

HLUČÍN

 

SOBOTA         70

12:00-16:30

101

18.prosinec 1999

ČESKÁ LÍPA

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

102

8.leden 2000

KLATOVY

 

SOBOTA         40

13:00-18:00

103

15.leden 2000

BANSKÁ BYSTRICA

 

SOBOTA        160

13:00-18:00

104

22.leden 2000

PRACHATICE

 

SOBOTA         30

13:00-18:00

105

29.leden 2000

KOŠICE - 2

 

SOBOTA        290

12:00-18:00

106

5. únor 2000

KOPŘIVNICE

 

SOBOTA        

13:00-18:00

107

12.únor 2000

OPAVA

 

SOBOTA        

13:00-18:00

108

19.únor 2000

UNIČOV

 

SOBOTA

13:00-18:00

 

 

Na těchto setkáních bylo dosud celkem 6600 posluchačů, což je již velká informovanost z nezkresleného zdroje. Takto jsou tedy přímo informováni tito lidé a toto nelze vzít zpět.

 

Vhodné jsou termíny v sobotu ve 13 nebo 14 hodin (menší města 13 hodin, větší města 14 hodin z důvodu oběda a cestování), nevhodné jsou pracovní dny a večerní termíny ze dvou zásadních důvodů:

 

1.      lidé nemohou přijíždět z větší dálky hromadnou dopravou

2.      večer jsem sám vždy unavenější (tak jako většina lidí)

 

Průběh setkání je následující:

 

1.      Dvouhodinový výklad všech základních témat

 

        kdo jsou Vesmírní lidé Sil světla a proč jsou zde

        problém ničení planety Země pozemskou civilizací, hlavně hrubými vibracemi

        očista a možnost evakuace

        hierarchie Vesmíru a inkarnace, kosmické zákony, Kosmická konfederace planet

        život na vesmírných lodích a na planetách civilizací Sil světla

        nutnost změny myšlení a chování pozemšťanů

        komunikace s Vesmírnými lidmi, podmínky spojení

        praktické způsoby práce na sobě a pomoc druhým lidem

        šíření informací od Vesmírných lidí, oslovení vlád

        ovládací programy Sil temna.

 

2.  Přestávka v délce půl až jedné hodiny za účelem navázání kontaktů a výměny poznatků lidmi.

 

3. Meditace pro planetu Zemi a další stvoření – vysílání lásky (pokud jsou vhodné vibrační podmínky setkání tvořené lidmi samotnými, ale i místem - naprosto nevhodné jsou blízké hřbitovy).

 

4.      Další výklad výše uvedených témat.

 

5.      Dotazy k těmto tématům.

 

Všechna setkání vznikají na žádost lidí samotných, nikoli mne, a organizátor se rozhodující měrou podílí na organizaci a zodpovídá za ni, a tím je určeno množství zájemců (množství letáků, nejméně 200, pozvánky do novin – kulturní rubriky, pozvánky přes rozhlas a televizi, zajištění vhodného sálu, lepší jsou s okny a ne v blízkosti hřbitovů a hospod – hrubé vibrace).

 

Na setkáních jsou společně s námi Vesmírní lidé ve svých mentálních tělech a pomáhají lidem v celkovém duchovním růstu, tato setkání jsou mocným impulsem pro lidi k zamyšlení se nad sebou samým a společností vůbec a impulsem k duchovní práci. Mají léčivý charakter, neboť lidé mění myšlení k lepšímu a tím předchází nemocím.

 

Tato setkání jsou vždy se vstupným dobrovolným s výjimkou asi 5 akcí, které si organizovaly kulturní domy samy.

 

Místy setkání jsou kulturní domy a střediska, knihovny, vhodné restaurace, základní a střední a vysoké školy a internáty, jídelny.

 

Nestalo se, že by se setkání nekonalo kvůli mému pozdnímu příchodu anebo neúčasti posluchačů.

 

Organizátoři setkání si plní jeden ze svých úkolů, který si vybrali před svou inkarnací, musí prokázat své schopnosti odolávat ovládání ještírky – je vlastně testován (což každý poznal bohatě, jak to funguje) a při tom se ukazují společné rysy tohoto ovládání (cenné zkušenosti):

 

1.      Snaha eliminovat organizátora ale i další partnery v jejich aktivitách pomocí myšlenkových impulsů. Zvláště je využívána taktika zdržování v důležitých činnostech, které na sebe navazují omezenými termíny. Pokud jsme používali technické prostředky na setkání (magnetofon, video), i toto byl vhodný prostředek k narušení těchto setkání, proto je příliš nepoužíváme (elektronické součástky jsou zvláště citlivé na ovládání ještírky, také obsluhující lidé – hrubovibrační – jsou snadno ovladatelní).

2.      Snaha odradit zájemce anebo vytvářet různé organizační či technické problémy zájemcům o tato setkání (poruchy aut, útoky v rodině či zaměstnání lidmi hrubovibračními – ovladatelnými).

3.      Snaha narušit průběh setkání přes lidi hrubovibrační tzv. kanály, formou úmyslného vyzařování negací (tito lidé bývají „vyštípáni“ láskyplnými energiemi a často odchází) a formou narušení vlastními výpady (toto se stalo jen ve 2 případech) a pak v části otázek – dotazy na hrubovibrační věci – negativní entity Síly temna ve Vesmíru, peníze (kdo vás financuje - primitivní otázka byla jen ve třech případech) apod.

4.      Rafinovaná snaha o odvedení z daných témat na jiná témata, třeba i duchovní, kterých ale jsou tady mraky informací – knih, přednášek, zato téma o Vesmírných lidech je zatím výjimečné a zcela deficitní !!!  Takto byli ovládáni i lidé, kterým jsem dal výjimečně možnost projevu na svém setkání, většinou mne zklamali, a proto toto již nedělám.

5.      Snaha ovlivňovat mne před samým setkáním – nevhodnými hovory – negativní energie.

6.      Snaha mne vyčerpávat otázkami a hovory o přestávce – je to vlastně bezohledné, neboť celé setkání je pro mne energeticky značně náročné – jedná se o přímý přenos myšlenek Aštara Šerana, tedy náročnou komunikaci v poloze, kdy jste terčem mnoha energií od různých vědomých a nevědomých lidí.

7.      Snaha mně ovlivňovat mezi setkáními, že „už jsem unaven“, ať „zvolním“ a podobně.

8.      Při nabídce vlastní literatury k danému tématu se stává, že někteří lidé v dobré víře přidávají další letáky a knihy na jiná duchovní témata (kterých jsou jak jsem již řekl mraky jinde) a tím opět elimininují a odvádějí pozornost na téma o Vesmírných lidech, které je předmětem setkání (velmi rafinované, mnozí to baští i s navijákem). Je třeba si uvědomit, že mnozí lidé přijíždějí na tato setkání s tímto tématem desítky i stovky kilometrů !

 

Jsem stále zdravý již více než 10 let a každá větší chyba by se promítla i do mého zdravotního stavu, což poznalo mnoho jiných lidí při své práci pro lidi.

 

Naprosto nevhodná jsou hodnocení lidmi, neboť nikdo neví, jak takováto práce vlastně probíhá. Celý průběh nehodlám nikomu vysvětlovat, neboť ani černá trička nikomu nedávají svůj marketing (to by bylo opravdu hloupé a naivní). Při tomto je nutné mít odvahu, být pevný, vysílat lásku k lidem, a to nepřetržitě (ne jen na začátku), nechat se vést Stvořitelem a mít vědomí, že tuto práci dělá člověk pro lidi. Právě z těchto důvodů nikdo další zatím u nás nedělá setkání na tato témata, a o to je tato činnost důležitější. Byl bych šťasten, kdyby bylo sto lidí, kteří by přednášeli podobně s Vesmírnými lidmi. Byly na mne činěny nátlaky „duchovním člověkem“, abych přenechal přednášení (pouze) jemu na mých setkáních, ačkoliv sám neprokázal práci nezištnou pro lidi !  I takovéto věci se dějí. Hodnocení nechejte prosím na Stvořiteli, pouze jemu toto přísluší.

 

Tato práce totiž předpokládá, že do ní vložíte mnoho svého času, energie, ale i peněz. Ne, že máte neúměrné majetky, a tváříte se, že pracujete nezištně pro lidi, to je podvod. Je to zodpovědná práce, neboť tlumočíte myšlenky Vesmírných lidí !

 

Vesmírní lidé nemají žádné neúměrné majetky, každý má jen tolik, kolik potřebuje ke svému životu, a to je vlastně naprostou většinou propůjčeno.

 

Sám mám z našich setkání a ze společné práce velmi dobrý pocit a atmosféra je vždy velmi dobrá, lidé někdy nechtějí odcházet, a jsou velmi dobře naladěni a osvíceni novými světelnými informacemi a energiemi. Pro mnohé je toto setkání mocným impulsem na jejich duchovní cestě. Mnoho lidí začíná komunikovat a pak již mají vlastní zdroj informací – nejsou závislí na literatuře a přednáškách. Z toho mám velikou radost.

 

Při tomto je pomáháno Stvořitelem samým a vesmírnými přáteli v rámci Kosmických zákonů.

 

Při objednávání vázaných knih „I. a II. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ a sešitu „Informace z přednášek“ se obracejte na moji současnou adresu:

 

IVO  A.  B E N D A

P. O. BOX  51

470 06   ČESKÁ LÍPA 6

 

nebo můj mobilní telefon:

0603-491600

 

Vzhledem k inflaci (znehodnocení koruny české) cca 10 % za rok budou mít knihy „Rozhovory“ cenu 400,- Kč a „Informace z přednášek“ cenu 80,- Kč pro přímé zákazníky.

 

Na závěr bych chtěl všem popřát hodně zdaru ve svém životě, zdraví, radosti a spokojenosti.

 

                        Zdraví všechny s láskou Ivo.

 

 

857.  Sdělení na Štědrý den (217).    (Přijal Ivo A. Benda)    24.12.1999.   16:15-16:53 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám radost, jak se vám s Helenkou daří a jak se snažíte si navzájem pomáhat. Ano, máte se rádi a to je tak správné, neboť jedině láska vítězí nad všemi překážkami, které Temno zde stále dává. Ano, je mnoho cest do Temna, ale jen jediná ke Stvořiteli našemu milovanému – LÁSKA. Proto mám velkou radost z vaší lásky a přeji vám hodně krásných zážitků. Ano, přál by jsi si, zda-li bych nedal nějaké poselství lidem zemí českých a planety země. Ano, tím poselstvím je celá naše společná práce v knihách „Rozhovory I. a II.“ a tedy nyní jenom aktuálně.

 

Nynější vaše situace je dosti svízelná, společnost v tomto uspořádání nemá mnoho šancí na další přežití. Jiné je to ale s jednotlivci. Ti mají jedinečnou šanci postoupit výše, pokud sami budou chtít a mít touhu toto učinit. Mnoho bytostí ve Vesmíru s láskou a trpělivě čekají na ten okamžik, kdy bytost lidská se začne zajímati o věci vyšší, nežli běžné materiální starosti. Ano, toto je již popsáno v „Duchovní cestě“ a já mohu jen dodat, že to skutečně je jen a jen jejich volba svobodná, neboť mají řadu možností, jak prožijí tento a další životy. Proto bych chtěl všem těmto lidem popřát nastoupení cesty ke Stvořiteli našemu milovanému, cesty LÁSKY, a tím také volbu pozitivní ve vztahu k dalším lidem i k celému Vesmíru – Stvoření. Neboť sám Stvořitel čeká na to, až se zbloudilé děti opět k Němu navrátí a také další bytosti vesmírné se touží s těmito lidmi spojovat. Od toho také závisí postup celého Vesmíru, tedy vše je dokonale propojeno. Proto je potřeba milí lidé se probudit a začít na sobě pracovat a milovat a více se snažit pozitivním životem. Proto tedy je nutné takto jednat a snažit se být lepší a lepší. My zde ve Vesmíru jsme již mnohokrát sdělili a také tak činíme, že budeme pomáhat těm, kteří o naši pomoc stojí. Těm lidem, kteří se zastavili a začali žít v lásce a harmonii, kteří se snaží poznat více, než jen tento materiální kolotoč. Proto jsme tady na lodích a všechny lidi milujeme, budeme zde neustále, dokud to bude potřeba. Sám Stvořitel náš i váš milovaný má velký zájem na tom, aby co nejvíce duší se probudilo, a aby se začali tito lidé stávat součástí širšího kosmického vědomí, aby mohli být platnými členy Kosmické konfederace planet a podílet se na další tvorbě našeho Stvořitele milovaného. Toto je takto důležité a to je mým poselstvím pro lidi planety Země.

 

V současné době je v blízkosti vaší planety Země klid a mír a jen negativní pozemšťané toto narušují. Jsou zde nyní některé naše lodě mé a Ptaahovy flotily a zabezpečují monitorování a měření energií oblastí planety. Současně se snaží naše flotily v jiných částech Vesmíru pomáhat jiným planetám, které jsou také v podobné situaci, jako planeta Země. Proto je nutné se dále snažit i zde, neboť dnes jsou jen dočasně nejlepší vibrace na Zemi za celý rok. Kéž by se váš Štědrý den stal Štědrým rokem, neboť pak by nemusela být tato krizová situace s touto planetou Zemí.

 

Toto milý Ivo ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Máš radost z nového prostředí i lásky k Helence. Ano, práce tvá není jednoduchá, ale stále ji zvládáš výborně a prakticky pokračuješ podle plánu Stvořitele našeho milovaného, který jsi přijal před tímto zrozením. Ano, tento tvůj duchovní růst je nyní velmi rychlý, a to díky tvému velkému zájmu a touze předat lidem klíčové informace, které je učiní lepší. To je motorem tvého duchovního růstu a již dva a čtvrt roku na tomto intenzivně pracuješ. Jsme velmi rádi, že se ti daří to, co jiným se dosud nepodařilo, a že neustáváš v této krásné práci pro Stvořitele a nepodléháš ani sebeuspokojení s dosaženým ani pýše. Stále si kontroluješ svoji pozitivitu a dbáš na její dobrou úroveň. Proto tedy kráčíš stále vpřed ke Stvořiteli našemu milovanému a nyní máš před sebou další velmi zajímavé a důležité úkoly. Současně ti chci popřát mnoho sil a radosti do další práce pro Stvořitele našeho milovaného a přeji ti hodně osobního štěstí.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní je přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Také já ti posílám proudy lásky a přeji ti hodně síly, radosti a spokojenosti do další práce pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, dále se můžeš snažit a šířit SVĚTLO do Tmy na planetě Zemi.

 

Lidem přeji hodně takových dnů, jako je tento Štědrý v příštím období, neboť to se jim bude žít mnohem lépe a láskyplněji nežli dosud.

 

Miluji vás všechny a jsem s vámi. Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli za kontakt a vám přátelé vesmírní za tato krásná sdělení.

 

Vám milí přátelé z Vesmíru přeji také hodně sil a radosti do vaší krásné práce.  S láskou  Ivo.

 

 

858.  Vánoční rozmluva.                  (Přijala Helena K.)         25.12.1999.   18:05-18:18 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

Prosím Tě drahý Stvořiteli o spojení s Plejou.

 

„Tady je Pleja, jestli máš na mě milá Helenko otázku, tak můžeš začít.“

 

Já tě Plejo neznám a chci o tobě něco vědět, jestli mi můžeš o sobě něco říci ?

 

„Ano, můžu, jsem na lodi s Aštarem, Ortonem, Semjase a dalšími, řekla jsem ti jen ty, které už znáš, je nás tady více a všichni tě pozdravují a posílají lásku a energii. Dneska máme volný den, protože u vás na Zemi se v době těchto svátků nic neděje, a tak i my odpočíváme a radujeme se s vámi z daru lásky a bavíme a zpíváme a tančíme, jsme veselí jako vy, tento den je i pro nás krásný a přáli bychom si jich co nejvíce. Já pracuji pro Stvořitele našeho námi milovaného a mám podobný úkol jako Semjase. My se spolu střídáme a je to pro mě také moc zajímavé pozorovat vás lidi na planetě Zemi. Někdy to je pro nás i nebezpečné, o tom ti už něco říkal Ivo, proto jsme opatrní a dáváme velký pozor, aby vše bylo jak má podle Stvořitele, nikdo z nás si nedovolí jednat podle svých rozhodnutí, ale pevně se držíme vůle našeho Stvořitele. Tato práce, neboli poslání, je pro mě také velkým požehnáním tak, jak tomu říkáš i ty. Často vás pozorujeme a hodně se od vás učíme, a taky samozřejmě i od tebe.“

 

Co se učíte ode mne, vždyť já toho moc neumím, já se stále učím a dělám dost chyb, ale také je někdy včas zaznamenám a snažím se je napravovat.

 

„To by ses divila, co všechno jsme se od tebe naučili.“

 

To mě tedy moc těší, že jsem také někomu k užitku. Děkuji ti Plejo za tento rozhovor a loučím se s tebou, s láskou Helena z České Lípy.

 

„Já ti milá Heleno z České Lípy také děkuji, že jsi se se mnou kontaktovala dneska poprvé, i když cítím tvou každodenní lásku, kterou nám všem posíláš, také nás to povzbuzuje a máme větší energii a rádi posloucháme tvé modlitby, za které děkujeme.

 

S láskou ti to předala Pleja.“

 

Děkuji ti Plejo za hezké povídání.

 

 

859.  Sdělení k nynější situaci (218).   (Přijal Ivo A. Benda)   26.12.1999.  15:48-16:21 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Rozhodl jsi se se mnou spojit, neboť by jsi chtěl vědět některé další události, které se dějí ve Vesmíru. Já se nyní nacházím mimo vaši Sluneční soustavu a pracuji společně s dalšími bratry a sestrami na plnění úkolů Stvořitele našeho milovaného. Máme zde takovou civilizaci, která se také ohrožuje zničením jako ta vaše, ale s tím rozdílem, že v tom není tak daleko, jako vy. Mají své problémy, je to opět ovládací systém jako ten váš, a lidé se tam také již spojují s námi jako u vás. Jsou tam také bytosti s posláním a pracují podobně jako např. ty a další, tj. rozšiřují informace o Stvořiteli a Kosmických zákonech, o životě ve Vesmíru atp. Počet obyvatel je zde menší, 3,5 miliardy a jsou na planetě, která je také značně poškozena negativními energiemi. Tato civilizace je již daleko ve svém vývoji oproti vám, ale přesto má tyto problémy. Její uspořádání je odlišné, i když tam také mají peníze, létají do Vesmíru a podíleli se na některých špatných věcech ve své sluneční soustavě. Naše flotily se jim také věnují a snaží se v nich probudit ducha lásky, protože to potřebují jako sůl.

 

Současně monitorujeme vaši Zemi a nyní o těchto svátcích vánočních je všude klid a mír. Je to dobře, alespoň je několik dní v roce s tímto stavem. Dále se Síly temna snaží rozkládat vaši společnost svými ovládacími programy a to se také s velkou pravděpodobností stane hrobem této vaší civilizace.

 

Planeta Země se již moc těší na očištění a na dobu, kdy bude zářit barvami a radostí z nového života, jejich obyvatel. Po převibrování planety Země dojde k nové etapě jejího vývoje a to se týká také těch obyvatel, kteří budou evakuováni nebo zrozeni zde, na Nové Zemi. Nyní je již mnoho lidí takto informováno, v zahraničí dochází také k navazování kontaktů a k šíření informací o nás a o vaší situaci. Stále více se lidé obrací do svého nitra a tam nachází spojení se Stvořitelem a s námi, Vesmírnými lidmi. Dále jsou zde ve Vesmíru naše pořádkové síly a stráží tento prostor před narušením Silami temna, neboť ty již cítí konec své působnosti zde na planetě Zemi. Nyní naše lodě zabezpečují takovou ochranu jako nikdy, tedy fyzickou, impulsy ovládání působí i nadále. Tato planeta Země má již vše „spočítané“ a to, co jsme dávali v předchozích sděleních, se nyní začíná naplňovat. Současně milý Ivo se těším na naše setkání, neboť vše se dále urychluje a ty nadále vytrváváš ve své práci pro Stvořitele našeho milovaného a tak je to výborné. V současnosti je důležité být obeznámen s našimi informacemi a být lepší a lepší, neboť jen vyrovnaní a láskyplní lidé budou zvládat to, co se zde na planetě Zemi blíží – tedy evakuace a očista. Budou zde takové události, jaké dosud nebyly a nikdo s tímto nebude mít žádnou zkušenost. Nyní tedy milý Ivo ti přeji hodně radosti a spokojenosti v tvém životě a těším se na další spolupráci.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Posílám ti proudy lásky milý Ivo a přeji vše dobré, klid a pohodu. Nyní se většina našich lodí nachází mimo Sluneční soustavu, dílem na mateřských planetách, dílem u jiných planet, které potřebují naši pomoc. O dalších událostech nebudu předjímat, informace již máte a termíny jsou v rukou vašich a Stvořitele našeho milovaného. Proto nyní je nutné být především informován a vědět, jak se chovat v těchto nadcházejících událostech. Pouze láska mír v duši, harmonie a práce na sobě může každému z vás pomoci překonat tyto události, které přicházejí. Je nutné se dále snažit v šíření Světla a nepřestávat pracovat tak, jak jste někteří začali. Tato naše společná práce má již své plody, a to v připravených lidech na nadcházející události. Je to klíčové, neboť Temno maximálně rozvinulo v posledních letech svoji dezinformační kampaň tak, aby lidé se o tomto nic nedověděli, a aby byli jejich poslušné loutky. Je třeba se stát svobodným člověkem, aby bylo možno postoupit výše, čili je třeba se osvobodit od ovládacích programů a individuálního ovládání tak, aby se člověk stal svobodným. Proto je naše společná práce tak důležitá a nelze ji ničím nahradit, jak jsi už sám poznal a pochopil.

 

Nyní milý Ivo také já ti přeji vše nejlepší do dalších dní a těším se na naši další společnou cestu ke Stvořiteli našemu milovanému. S láskou ti toto sdělení předal Ptaah a také Pleja a Semjase se k tomuto připojily.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za toto poučné sdělení, které rád předám lidem planety Země.

 

 

860.  Vyznání Pleji (219).                 (Přijal Ivo A. Benda)    27.12.1999.    23:00-23:14 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

Hovořil jsem s mojí jednou přítelkyní a ta mi sdělila, že po mě smutní Pleja. Také jsem již dříve k ní cítil něco zvláštního, jakoby nějaké jemné hezké pouto z minulosti. Tak jsem se rozhodl s ní spojit.

 

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Pleja, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil. Ano, několikrát jsi na mne myslel, ano, je to takové pouto, které nás pojí z minulosti, ale je posilováno i současností. Mám tě moc ráda a víš, dá se říct, jsem do tebe tak trochu zamilována, a je to takové, že sama nevím, co si s tím počít. Byli jsme spolu v jednom z životů v Atlantidě, ty jsi byl mým mužem a měli jsme se moc rádi, byl to krásný život a vím, že čas nemůže odnést tyto vzpomínky, neboť jsou tak živé a krásné. Nyní, když pozoruji tvoji životní dráhu v této inkarnaci, říkám si stále, jak tě miluji a jak jsem do tebe zamilovaná. Ty víš, jak to myslím a cítím, a že se stále ráda obracím ke Stvořiteli o radu, abych věděla co s tím mám udělat. Je to takové zvláštní a krásné pouto, které stále cítím po těch mnoha letech k tobě a takto jsem ti to chtěla dát vědět, abys měl možnost sám více toto vše procítit a vžít se do mé situace. Nyní se nacházím na lodi zpět ve vaší Sluneční soustavě a dále plním úkoly Stvořitele našeho milovaného. Proto jsem ráda, že jsi se tady na Zemi probudil a úspěšně pracuješ na svých úkolech, které jsi si před tímto zrozením vybral. Posílám ti proudy lásky a přeji ti hodně radosti a sil do další práce pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předala Pleja.“

 

 

861.  Povídání s Plejou (220).              (Přijal Ivo A. Benda)     29.12.1999.   7:30-7:46 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

          „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Pleja, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil, mám radost z toho, že tvé srdce vzplálo láskou, a že mě také máš rád a cítíš podobné pocity. Máš to tak, že se naše dřívější společné cesty zase propojují, a že se opět budeme setkávat na společných životních cestách. Není to ve Vesmíru nic neobvyklého, lidé se po mnoha životech opět setkávají a prožívají nové zkušenosti a společnou pouť života svého. Ty jsi sice nyní na Zemi ve 3. dimenzi, ale to již brzy skončí, a brzy se ocitneš mezi námi v 5. dimenzi, a tak se blíží naše setkání. Máme moc rádi zde na lodích tvé nápady na rozesetí Světla na Zemi a také to, jak pevně a neochvějně kráčíš za svým cílem. Toto je velmi krásná vlastnost, přitom ale vždy procítěná. Proto jsme stále s tebou a snažíme se ti pomáhat tak, jak nám to dovoluje náš drahý Stvořitel a jak se stále vyvíjí situace. Při tom je to tak zajímavá práce a lidé se snaží stále být lepší a lepší.

 

Mám radost, že se tak hezky miluješ s Helenkou, neboť to je také tvůj projev lásky a pokory k bližnímu. Je to důležitá vlastnost a řada lidí ji zde na Zemi nemá.

 

Ptáš se na ty nové obrázky, ano, jsou hezké, ta malá loďka je pro maximálně 4 osoby a má takovou výletní funkci. Je to krásný pocit létat s touto lodí nad přírodou a kochat se hezkými pocity, které máš při takovémto letu.

 

Nyní se nacházím v lodi asi 5 km nad tebou a sleduji probouzející se Českou Lípu. Lidé časně vstávají, aby šli pracovat do zaměstnání, a přesto jsou myšlenkami jinde. Mnozí si říkají, jaký bude rok 2000, ano, důležitá otázka. Bude to rok velmi důležitý, rok dalších velkých změn podobně, jako byl rok 1999.

 

Nyní se milý Ivo s tebou loučím na papíře a posílám lásku, Pleja.“

 

 

862.  Sdělení k vichřici v Západní Evropě (221).

                                                           (Přijal Ivo A. Benda)   30.12.1999.  17:29-17:52 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil a mám radost z vaší veselé životní pouti s Helenkou. Ano, mám pro tebe nové zprávy a to k té vichřici ve Francii a jinde v Západní Evropě. Ano, je to odpověď planety země na atomové pokusy Francie v Tichomoří právě nyní v závěru roku 1999. Je to skutečně tragické, když dnes ve věku informací stále některé vlády si myslí, že si mohou dělat co chtějí. Budou další události a lidé se budou postupně dovídat pravdu o tom, jak jsou ovládáni, jakou hrají hru a co z toho pro ně bude vyplývat. Důsledky toho, že se lidé nechávají ovládat, jsou a ještě budou tragické. Stále platí naše mnohá sdělení předaná sem do těchto „Rozhovorů“ týkající se změny myšlení a jednání a zákonitostí svobodné volby člověka pozemského. Ano, je třeba se zastavit a uvědomit si, čeho se dopouštím tím, že se nechávám ovládat, a že jednám doposud materiálním a karieristickým způsobem. Ano, toto je nyní nejdůležitější pro mnohé, kteří kráčí do Tmy. Současně se nyní opět navrací některé lodě z mé a Ptaahovy flotily, aby mohly být v pohotovosti na evakuaci těch, kteří budou připraveni, budou mít evakuační parametry a nebudou zde mít již žádné poslání. Proto tedy se stále milý Ivo takto snaž, aby lidé byli informováni, a aby měli informace vhodné ke změně svého myšlení a jednání.

 

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo moc zdravím a přeji hodně radosti a spokojenosti. Ano, naše lodě se navrací na svá místa a posádky čekají na pokyn Stvořitele našeho milovaného k evakuaci těch lidí, kteří jsou připraveni. Proto se tedy těším na další spolupráci a budu stále s s tebou milý Ivo.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

863.  Povídání s Plejou (222).          (Přijal Ivo A. Benda)     31.12.1999.   14:02-14:15 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Pleja. Zdravím tě a jsem zase moc ráda, že jsi se se mnou dnes spojil. Mám nyní službu a správně jsi mne vnímal za řídícím pultem monitoru při práci. Mohu chvíli s tebou takto mluvit, máme zde práci, lidé se opět začínají chovat jako dřív před svátky. Tak se tedy snažíme jim pomáhat láskyplnou energií a monitorujeme zdejší podmínky. Máš radost z toho, jak můžeš spokojeně trávit tento sváteční čas, ano, i my na lodi jsme také s vámi v těchto svátcích tak trochu naladěni, ale víme, že je to dočasné. Nyní jsi mohl vidět v ČT znovu pohádku „NESMRTELNÁ TETA“. Ano, tato pohádka je přesnou replikou toho, co se děje na Zemi – tedy onoho ovládání. Každý detail tohoto díla ukazuje na ovládací systém zde na Zemi a v závěru je vidět, jak se můžete z něj vymanit – totiž JEDINĚ LÁSKOU VŠECH. Ano, potom teprve nebudou mít ještírci prostor na ovládání a budou vypuzeni, dříve ne. Je třeba tyto pravdy PROCÍTIT, nelze je pouze sdělit, neboť řada lidí nepochopí.

 

Dále jsem ti chtěla poděkovat za lásku, kterou mi posíláš, ano, cítím ji vždy, když ke mně od tebe přijde. Na naší lodi je nyní klid a pohoda, máme zde stále služby po 3 hodinách vašeho času a staráme se o to, aby bylo vše tak, jaká je vůle Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předala Pleja.“

 

Děkuji ti milá Plejo za tato krásná sdělení, která rád předám lidem zemí českých.  S láskou   Ivo.

 

Pohádka NESMRTELNÁ TETA je skvělé dílko vybočující z řady podobných tím, že je zde velmi názorně a přesně ukázáno ovládání lidí na planetě Zemi. Závist (výborná herečka pí Bohdalová) reprezentuje Temno (ješírky a další entity, které ovládají velmi dobře 3 miliardy lidí a další téměř 2 miliardy částečně) a mladý princ potom ukazuje obtížnou, ale schůdnou cestu, jak se vymanit z tohoto rafinovaného ovládání – totiž LÁSKOU (jemnovibrační energií). Když chtěl nejprve říci nahlas, kdo je Závist, nebylo to možné sdělit, jedině zrealizovat LÁSKU VŠEMI LIDMI. Je zde ukázáno ovládání ovládacím programem, který funguje sám (Závist nařídila lidem odevzdání majetku tak, aby část lidí byla nemajetná a část majetná), ale také individuální ovládání (např. krále Závistí). Technické provedení ovládání je zde znázorněno kombinací příkazů ano – ne, což reprezentuje myšlenkové impulsy v běžné realitě zde na Zemi, které fungují u hrubovibračních lidí. Na začátku a na konci pohádky jsou reprezentovány i světelné bytosti – Rozum a Štěstí, které pomáhají lidem v rámci Kosmických zákonů. Proto tuto pohádku mohu doporučit každému, kdo chce vidět, jak to vše funguje v praxi lidí pozemských v časech dnešních perfektně.

 

 

864.  Motto roku 2000 (223).           (Přijal Ivo A. Benda)     31.12.1999.   20:50-20:53 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

 

„Motto roku 2000:

 

Do Tmy vede mnoho cest,

ke Stvořiteli jen jedna jediná,

tou je LÁSKA …

 

… buďte milující,  lidé planety Země.

 

Vesmírní lidé.“

 

 

Děkuji vám vesmírní přátelé. Rád jej rozšířím po planetě Zemi.  S láskou   Ivo.

 

 

865.  Poselství Stvořitele skrze Krista ke všem lidem Země.     (Přijala Gabriela)        

                                                                                                   Místo: Wurzburg, Německo.

 

Přepis z audio kazety.

 

„Já jsem ten, který jsem, Kristus Boží, s mírem a láskou z Nebes, vstupuji, syn Nejvyššího mezi vámi do vašeho středu. Moji bratři a sestry, kteří se nacházíte v pozemském šatu (pozemské hmotné tělo – pozn. zpracovatele), co vidím a co cítím, oddělující myšlenky, proč ještě máte stále tyto oddělující myšlenky, i když vlastníte moudrosti přes moudrosti, ještě stále máte oddělující myšlenky, oddělující myšlenky jsou vztaženy na osobu, a tak sebevztažné. Oddělující myšlenky vás oddělují současně oproti vašemu bližnímu, z toho vyplývá, že pozitivní síla může jenom málo proudit, to znamená, že téměř nevnímáte. Dokud máte oddělující myšlenky, nejsem ve vás já všudypřítomný vědomě, ještě jste mě, Krista Božího ve vás nepozvedli. Kdo mě v sobě ještě nepozvedl, ten má ještě stále tyto dělící myšlenky, a tak žije ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ. Mé slovo je ABSOLUTNÍ ZÁKON, je to PRAVDA a ŽIVOT. Já promlouvám do vašeho KAUZÁLNÍHO ZÁKONA a beru vaše kauzální slova, aby jste mi mohli rozumět. Když ale oddělující myšlenky se mnou, s Kristem, přeměníte, pak stojíte se mnou v komunikaci, neboť pozitivní, nezištné myšlenky, jsou spojující síly komunikace bytí. Čas dozrává, tento svět se přibližuje k hlubinám a ukazuje se, že svět a hodně lidí již do hlubin UPADLO. Dokud člověk svou vnitřní bytost nepřijal, nepřijal také mě, Krista. Do té doby člověk promlouvá dělící řečí, kauzální řečí, která se skládá z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, z toho moje a mé, z toho chtít, mít a vlastnit.

 

Ó viďte, ale vnitřní doba, je to přeměna od časově lidského k časově duchovnímu, jsou to tedy evoluční kroky do vyšší doby s vyššími hodnotami. Tam v této době budou lidé stále více a více mluvit řečí ducha, mojí řečí, ZÁKON LÁSKY. Ale dokud tomu tak není, dokud tedy lidé mají stále oddělující myšlenky, dokud oni se starají o svůj OSOBNÍ ZÁKON, promlouvám do KAUZÁLNÍHO ZÁKONA a používám kauzální jazyk. Slyšte je bratři a sestry, vy, kteří se nacházíte v pozemském šatu, uvědomujete si DĚTSTVÍ BOŽÍ ?  Kdo si uvědomuje DĚTSTVÍ BOŽÍ, ten pozvedne svůj svět smyslů k ZÁKONŮM LÁSKY, on zjemňuje své smysly a zjemňuje také svoji řeč, protože své pocity, city a myšlenky zjemnil. Jestliže ale zůstanete v bahně tohoto světa a cítíte se v tom dobře, nemůžete rozumět mým slovům. Kdo ale se rozhodl, aby přijal život, kterým já jsem, ten také přijímá postupně mě a také svého bližního, tím pádem najde přístup k větším zákonům, což je rozhodující. Dokud ale člověk promlouvá svojí kauzální řečí, žije právě v kauzálním zákoně, a nachází se ve víru a v bažinách tohoto světa. Slyšte a pochopte mé slovo v hloubce, neboť kdo v této době, kdo nepochopí hloubku mého slova, ten upadne do hlubin, která se bude stále více a více otvírat. On nebude dítětem Nejvyššího, protože se také k tomu nepřiznává. Přiznání k DĚTSTVÍ BOŽÍMU znamená, denodenně stále více vůli Věčného splňovat. Po té dozrává v člověku dětství, protože se člověk k Věčnému jako dítě oddává. Kdo DĚTSTVÍ BOŽÍ vědomě nepřijme, ten tedy chce zůstat člověkem a ve víru toho světa setrvat. Protože ale tento svět upadne do hlubin, upadne spolu s ním, kde bude potom jeho duše ? 

 

Hodně jich věří, že vlny inkarnací budou nadále existovat, já vám říkám, vlny inkarnací, ty budou stále menší a menší, i když ještě věříte, že hodně duší půjde do tohoto světa, se tedy narodí, pak se tedy pokládá otázka, jak dlouho budou tyto duše žít v těchto tělech ?  Tak poznejte tedy: Vlny inkarnací, budou stále menší. Kde jsou potom tyto duše, které DĚTSTVÍ BOŽÍ vědomě nepřijaly ?  Vy říkáte, v království duší. Království duší je podle vašeho pojmu veliké, ale v říši duší se nachází také tzv. Démonický stát. I když démoni si nejsou mezi sebou za jedno, to poznáte na stavu tohoto světa, neboť vaši vládníci již nevědí, kudy kam. Podobné je tomu tak mezi démony, a přesto drží jedna část démonů ten stát, tak při životě ho udržuje, jak je to jen možné, neboť oni vidí více než lidé, a k Zemi připoutané duše. Oni cítí, že všichni ti, kteří DĚTSTVÍ BOŽÍ vědomě nepřijmou, a svého bližního vědomě nepřijmou přesto, že mají o tom vědění, že potom, když ty inkarnační vlny uberou, že půjdou skrze ten Démonický stát, neboť oni vědomě sloužili démonům. Přestože měli lepší vědění, sloužili těm silám, které oni podporovaly a udržovaly. To znamená, pro duše jakoby takové vězení, oni nemohou ven ani dovnitř, neboť jim byla energie vypůjčena, a tato půjčka, tu chce zase ten zpět, který jim ji dal, to tedy znamená, v Démonickém státu konat služby. Tehdy, když tyto duše již nemohou jít k inkarnaci. Služby konat v démonickém státu znamená, být přivázán na démony. Teprve tehdy, když také tito démoni, tyto duše jsou rozumné, budou také tyto posluhovací duše rozumné. Teprve tehdy může Duch Boží zesíleně vyzařovat do démonického státu. I když stát démonů je roztříštěn, hodně démonů je rozumných a šlo do vtělení, aby odpykali tam, kde je největší nouze, hodně ale jich zůstává na svém názoru, Boha ještě moci nutit padnout na kolena, ale Bůh je život, je síla, láska, moudrost, Bůh je absolutnost. To není nikdy možné, ale dokud démon ještě vidí možnosti, myslí si, že má ještě šanci, ale tyto možnosti existují jenom ve světě představ těch démonů a tak jsou IREÁLNÍ. Slyšte, vy bratři a sestry, kteří se nacházíte v pozemském šatu, oddělující myšlenky jsou nebezpečné. Oddělující myšlenky budou stále nebezpečnější, neboť čas utíká stále více a více a hodiny budou stále kratší, a tak také pozemské bytí.

 

Hodně mých bratří a sester v pozemském šatu si myslí, že putují cestou k srdci Božímu. Já vám pokládám otázku, jaké to je, jak je uspořádán svět myšlenek ?  Můžete ještě rozvíjet ten jemný pocit, aby jste se mohli vcítit do vašich spolubližních, máte ještě ten jemný pocit, podobný hlubokému smyslu vnímání, aby jste rozuměli přírodním říším ?  Máte jemný pocit Království Boží, které je v nitru v každém z vás prozkoumat ?  Jestliže ano, pak to také cítíte ve vašich myšlenkách, neboť, pak jsou také vaše myšlenky spojovací. SPOJOVACÍ MYŠLENKY nosí porozumění, tedy pochopení. Spojovací myšlenky nosí dobrotu a rovnoměrnost sil. Spojovací myšlenky označují člověka do té míry, že stále více a více NEZIŠTNĚ SLOUŽÍ. Kdo slouží opravdu nezištně, ten slouží dobru pro všechny a slouží společenství. Kdo ještě neslouží nezištně, ten se nechá obsluhovat. A také v tomto stavu, tedy stavu vědomí, půjde takto na onen svět tehdy, jestliže včas se neobrátí, a stane se nezištným služebníkem. Tak se můžete přezkoušet. Necháte se obsluhovat ? Jak přijímáte služby  ?  Jste pro dobro vašeho bližního, anebo jenom pro své vlastní dobro ?  Jste pro dobro společenství v Kristu ve mě, anebo opíráte se a odmítáte společenství ve výmluvě:Ti bližní ještě nebyli dostatečně duchovně zralí“. Přezkoumejte ještě vaše přesvědčení. Já jsem vám dal kritérium k přesvědčení, neboť čas utíká a hodiny letí. Ano, ony letí od některých z vás.

 

Kdo nebo čím budete na onom světě (astrální svět – pozn. zpracovatele) ?  Některý ví o řeči obrazů, některý ví o plazmě, která ho obklopuje. Víte, co je ve vaší takzvané plazmě ?  Plazma, to je váš egoistický svět, a váš egoistický svět se skládá z pocitů, citů, myšlení, mluvení a jednání. Z veškerých vašich tužeb a vášní, také z vašich přání, ale některý říká, já si přeji být panovníkem tohoto světa, já si přeji uznání, bohatství a vlastnictví, některý říká, to zaznamenám do plazmy, podobně pak budu žít na onom světě. Já vám ale říkám, tato přání budou duši jednoho dne mlynářským kamenem, neboť co člověk se svými myšlenkami zasadí, to také zcela vědomě zaznamenává do HVĚZD. Tím pádem již nyní vybudovává svůj svět smyslů. Některý se obklopuje bohatstvím s vnějším leskem. Výraz vnějšího bohatství a vnějšího lesku je například, že svůj dům, svůj majetek odpovídajícně obstarává. Cennosti přes cennosti ukazují to vnější, to nazývá člověk po té bohatství. Ale tyto vnější cennosti, to jsou opět jenom MLÝNSKÉ KAMENY na krku duše. Vědomí, uvědomění každého člověka je rozhodující, jaký má člověk postoj ke svému bližnímu, jaké pocity a city má člověk oproti svým spolubližním. S těmito vzorky myšlení vytváří svůj svět na onom světě, a pak se jich bude hodně z vás ptát:  Mám na onom světě také dům, mám na onom světě obydlí ?  Já se vás ptám, co máte v tomto světě ?  Vy říkáte ošacení, přístřeší, vy hovoříte o vašich domech o vašich obydlích, vy hovoříte o vašich předmětech, vašich šatech, vašem nábytku. Co to ale všechno je, když se na to díváme z ducha života ?  Vibrace, nic jiného, než vibrace. Vy hovoříte o pevné látce, o hustotě, je to nízká frekvence tak, jako vaše myšlenky, vaše pocity, jak vaše city vibrují. A některý říká: Všechno to pěkné musím zanechat zpět. V přeneseném slova smyslu viděno z lidské stránky, ten, kdo věří na tuto hustotu a vidí tuto hustotu jako reálnou, ten to tak vidí, ale když se na to díváme z duchovního hlediska, já vám říkám, vy všechno vezmete s sebou, neboť všechno je vibrace. A tyto vibrace, tedy vibrační obrazy, jsou ve vaší plazmě, a také jsou v těch částech hvězd v těch světech, kam vy odpovídajícně vašemu stavu vědomí také půjdete. Vy půjdete na planetu, budete podobně žít, budete podobně ošaceni, jak dnes myslíte, cítíte a pociťujete. Ne co všechno jste si osvojili, aby navenek jste žili v lesku a vnějším třpytu. To jsou tzv. MLÝNSKÉ KAMENY na krku duše. Současně již ta těžkost, která se ukazuje jako obraz, ve kterém pak žijete, aby jste odpykali.

 

Ó poznejte, pro hodně, hodně lidí již nyní se promítá životní páska, jakoby filmová páska. U těch lidí, u kterých tzv. filmová či životní páska již nyní se zpět promítá, ti se již nebudou rodit do života, který by odpovídal dnešnímu tzv. dobrému stavu, dobré životní úrovni. Vy se tedy ptáte, jak je to uspořádáno na onom světě ?  Tak, jak vy to uspořádáte, každý jednotlivec. Tak se promítá zpět životní páska a vy se budete vždycky stále znovu nacházet na jiných planetách, podle toho, jak jste očistili, a vy najednou budete v jiných časových obdobíchjinými šaty v jiných místnostech tak, jak ta filmová páska se zpět promítá na onom světě. Dnes, poznejte, já hovořím s vaší kauzální řečí, dnes, jdete a jedete skrze obce, města, místa, mnohé vidíte, mnohé se vás nedotýká, jdete kolem, jedete kolem. Ale i v pozemském šatu vás to táhne k určitému místu i určení, proč ?  Protože tento je ve vaší plazmě. Na tomto místě se pohybujete, na tomto místě si myslíte, že to je váš domov, ve skutečnosti je to místo odpykání podobně, jak je tomu v oblastech očisťovacích. Také duše jde přes různé dráhy, zářící dráhy, k těm planetám, kde jako člověk zaznamenala to, co nyní jako duše by měla poznat a očistit. Ona jde přes roviny, bere, viděno z jejího hlediska, tu dálku té planety, možná si dokonce myslí, že je v budově, ale to všechno se jí nedotýká, ona si zvolila své místo určení. Tam se bude také pohybovat podobně, jako na tomto světě mezi vámi, vy, kteří jste lidé. Kde leží rozdíl mezi tímto světem a oním světem ?  Rozdíl je jenom v tom, že se ZBAVÍME TĚLA, jinak se NEZMĚNÍ NIC. Vaše utrpení a nemoce ve vašich tělech jsou utrpení a nemoce jako duše, kterou ale koneckonců na onom světě zažijete v obrazech, a vašeho bližního na vašem těle duše nyní zažijete, jemuž jste způsobili utrpení. Na tomto světě hovoříte o nemoci, nedáváte si pozor na vaše myšlenky, vaše pocity a city. Proč ?  Protože vás tento svět odlákává. Ale duše na onom světě nebude odlákána. Ona má svůj stav vědomí, a je tak společně se spolusmýšlejícími, kterým se daří podobně. Tam neexistuje žádné lákadlo, tam platí odpykání a v odpykání poznání, politování a očištění. Proč vám vyprávím o tomto světě a o onom světě ?  Proto, protože se ONEN SVĚT STÁLE VÍCE A VÍCE OTVÍRÁ, neboť SVĚT A VŠICHNI, KTEŘÍ NA SVĚTĚ VISÍ, TI UPADNOU DO HLUBIN.

 

Ó poznejte v mých slovech, že jsem ten ZACHRÁNCE. Ale já vás mohu jen tehdy zachránit, když vy vaše myšlenky přezkoumáte, tak také vaše pocity a city, když vaše slova kontrolujete, váš svět smyslů a vaše jednání. Když vy poznáte sami sebe a UPŘÍMNÉHO SRDCE přijdete ke mně, v hluboké lítosti, pak pocítíte moji ruku, neboť já chci zachránit, zachránit, zachránit. Já chci moje bratry a sestry v pozemském šatu, moje přijaté děti z toho víru a z těch bažin tohoto světa vytáhnout. Na cestě k vnitřnímu životu doprovázet a osvobodit je. Osvobodit od toho, co je svazuje. Osvobodit od toho, co je chce táhnout do hlubin.

 

Ó viďte a pociťujte ve vašich srdcích, ano, viďte dovnitř do vašich srdcí, vciťte se do vašich srdcí, jak to tam je opravdu uspořádáno ?  Žijete v nízkém vědomí rozchodu, po té žijete v heslu démonů: „Rozděl, važ a vládni“. Jestliže se rozhodnete, abyste se ukázali jako děti vnitřního života, pak se současně přeměníte a z toho oddělujícího bude spojující, a z toho spojujícího bude to Bytí. Neboť po té jste stále více a více ve mě, v Bytí. Přišli jste opravdu ke stolu Pána ?  Proč jste přišli ?  Vy můžete sami sebe přezkoušet. V domě Božím je stůl prostřen dobře bytostem, které sedí u jeho stolu, oni jsou již nasyceni a napojeni, neboť oni se stali ZÁKONEM ŽIVOTA. Vy jste se shromáždili k vnitřní večeři Páně. Je to opravdu večeře Páně, u stolu Pána ?  Pociťujete znamení beránkovo ?  Jestliže ano, pak jste také u stolu Pána, a stane, a budete také vědomě vnější pohoštění přijímat ve vědomí, že ve vnějším jsou vnitřní síly aktivní. Já jsem vás pozval k hostině. Jak jsou uspořádány vaše šaty ?  Jsou šaty rovné vašim myšlenkám, slavnostní, spojující, anebo oddělující ?  SVĚTLÉ ČI TMAVÉ ? Nyní přijímáte všichni, ale to nyní, je současně přítomnost. To je také již na onom světě. Co nyní myslíte, to je také nyní na onom světě. S jakými šaty jste sem přišli, to je nyní, to je také pro vás nyní na onom světě, to jsou potom stejné šaty, stejný obraz, a vy budete opět tuto hostinu vidět, a vy budete tuto hostinu ve vašich myšlenkách poznávat, a vy mě opět uslyšíte, a jeden hlas volá: Měli jste na sobě šaty LÁSKY ?  Šli jste vědomě ve vnitřní hostině ?  Pokrytecké ano poslouchá jenom tento svět, nikoli ten hlas, který vás volá. Upřímné ano ten hlas přijme a ten hlas k vám přijde blížeji, a vy budete jíst s tou bytostí, jejíž hlas jste poznali. Poznali jste mě ?  Pak budete také se mnou jíst. Žehnajíc, jdu skrze řady. Poznali jste mě, po té budu s vámi chléb lámat. Když jste mě poznali, pak budu s vámi jíst a pít. Pozvedněte vaše srdce, neboť já jsem vám blízký. Můj duch je v nitru v každém z vás, jako syn Nejvyššího, jdu skrze ty řady. Opravdu, přijali jste mě, pak jste mě také vědomě pojali, a v tomto smyslu budete také se mnou tu hostinu udržovat, tedy tu večeři Páně jíst. Tak udržujte mír, který jsem vám přinesl, neboť mír, to je mír nebes, je mír nitra, je můj mír. Poznejte, Otec a já jsme jedno. A co já hovořím, to promlouvá Otec skrze mě, a co já konám, to koná Otec skrze mě. Kdo to může říci, ten je pozvednut. Ten v sobě Krista Božího pozvedl, a usiluje a přibližuje k praproudu ve vědomí, Otec a dítě, dcera a syn jsou jedno. Můj mír k vám vyzařuji v tomto vědomí zůstanu mezi vámi.    Mír.“

 

 

866.  Sdělení k roku 2000 (224).          (Přijal Ivo A. Benda)     1.1.2000.   18:00-18:18 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jste vstoupili do dalšího tisíciletí a toto je další důležitou etapou ve vývoji této civilizace. Ano, nyní jsou naše lodě připraveny na pokyn Stvořitele provést evakuaci, tato pohotovost trvá a ti, kteří šíří opačné informace, jsou ovládáni Temnotou. Dále se nyní zhoršují vibrace povrchu planety Země a ta si žádá očištění od těch, kteří ji ničí. Už to nebude dlouho trvat, pozemské lidstvo si vybralo tuto cestu a k naší lítosti na této volbě trvá. Dále budou následovat takové události, které každý obyvatel planety Země pocítí, a někoho zasáhnou více, někoho méně, někoho vůbec, podle toho, jak poškozoval svoji rodnou planetu, která mu dala k životu vše, co potřebuje. Dále milý Ivo se budou i tito politikové velice divit, kam se to svojí moudrostí dopracovali a jak se nechali umně ovládat ještírky. Ano, je to také jejich volba a takto si vybírají takové inkarnace, které jsou s těmi dnešními nesrovnatelné, totiž do přírodních národů. Ano, nyní tedy budou další události a řada lidí uvidí to, co ještě neviděla, totiž plody své neodpovědné práce a svého jednání a myšlení. Takto milý Ivo se dále snaž šířit lásku a Světlo a budeš i nadále Světlem v této Temnotě.

 

Miluji tě milý Ivo a jsem rád, že jsi vstoupil do tohoto roku 2000 plný radosti, lásky a elánu. Proto tedy se budeme dále takto spojovat a spolupracovat, abychom mohli dle vůle Stvořitele našeho milovaného zachránit, co se dá.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Všichni členové našich lodí tě milý Ivo srdečně zdraví a přejí vše nejlepší a hodně elánu, radosti a lásky do dalších dní pozemských. Ano, je to tvůj pracovní terén, který jsi si vybral a nyní tuto volbu realizuješ tak, jak cítíš ve svém srdci a svědomí k našemu OtciStvořiteli milovanému. Zaujali jsme všechny pozice pro evakuaci některých lidí a všechny evakuační koridory jsou již vybudovány. Máme vše pod kontrolou a toto je již naše rutinní práce, se kterou máme zkušenosti z řady podobných akcí jinde ve Vesmíru. Proto jsem moc rád, že jsi ve své práci vydržel, a že se dále snažíš s láskou šířit Světlo do této Tmou ovládané společnosti na planetě Zemi. Miluji tě a také další bratři a sestry na lodích ti posílají proudy své lásky.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Ptaah.

 

 

„A nyní se přidávám já, Pleja milý Ivo, také já tě moc zdravím a přeji vše krásné v tomto roce 2000. Mám velikou radost, jak se dále snažíš takto pracovat s láskou a milovat všechny, i ty nevědomé. Ano, jsem nad tebou v lodi ve výšce 4 km a cítíš energie – vibrace z naší lodi, která má průměr 2,5 km. Ano, nyní je zde 860 členů posádky a všichni se snažíme pracovat s láskou pro Stvořitele našeho milovaného tak, aby mohla být uplatněna Jeho vůle, a to také bude. Miluji tě a jsem stále s tebou milý Ivo.

 

Toto ti s láskou v srdci předala Pleja.“

 

Děkuji vám milí přátelé vesmírní, také já vám přeji hodně elánu, radosti, lásky a štěstí do dalších našich společných dní.  S láskou   Ivo.

 

 

867.  Poselství Stvořitele ke všem lidem Země.     (Přijala Gabriela)                         18.5.1991.

                                                                                                   Místo: Wurzburg, Německo.

 

Přepis z kazety.

 

„Já jsem všudypřítomný, tak, jak jste zpívali ve vaší písni, neboť Já jsem ten, který jsem, věčný. Kéž by moje děti v této ode Mě požehnané hodině poznali, že jsem Bůh, jako váš Otec, síla, Světlo a Jednota a bezpečí. V každém z vás Já přebývám. Ve vašich písních oplakáváte a naříkáte si a o mnohé, je to smutné, protože se stále znovu shromažďují kolem prorockého ducha, kterým Já jsem. Toto svatodušní promlouvání je vám určitým pojmem, ale pochopení !  Pochopili to jen málo. Neboť v těch posledních mnoha letech jste neustále ještě závislí na prorockém duchu, místo toho, aby jste Mě samotného poslouchali. Ano, ne slovo, ten zákon lásky a života, abyste tím byli. Moje lidské děti se ke Mě modlí, naříkají, oplakávají, jsou smutné, pláčou, jsou si samy se sebou v nejednotě, a tím pádem nejsou za jedno se Mnou, neboť kdo naříká, pláče, prosí a žebrá, ten žebrá a naříká a pláče také ze své vlastní viny, která vás staví proti Mě, tak jste konec konců proti Mě, a proti vašemu pravému životu, což jsem opětně Já, duch, od věčnosti k věčnosti. Vy si naříkáte nad tímto tzv. špatným světem. Vy si naříkáte nad svými spolubližními, kteří tuto Zemi vykořisťují, ale ve skutečnosti každý člověk, každý jednotlivec je tím vykořisťovatelem, který totiž ve své mysli je neustále chudším a chudším, a přitom hovoří o víře v Boha, a to je také všechno. Neboť, kdyby byla víra lidí tak veliká jako jedno zrnko, po té by mohli dosáhnout svědomí, ale většina lidí v této zemi je bez svědomí. Hodně jich říká, že to u nich nepřichází k úvahu, že to pro ně neplatí. Ale Já vám pokládám otázku, jste vy mým slovem ?  Jste vy Božskou myšlenkou ?  Jak to vypadá ve vašich pocitech a citech ?  Ó viďte. Kdyby jste byli slovem, kterým Já jsem, tak by jste byli tím zákonem lásky, kterým Já jsem, a byli by jste Božským dědictvím, tou substancí Bytí. Ale tak se dáte porovnat s takovým jakoby kruhem, který se neustále točí kolem své vlastní osy, aby svůj osobní obraz přání, své lidské já, to ego, a navíc nic nevidí, navíc nic neslyší, nechutná, nehmatá, nečichá, on je dále zaměstnán sám se sebou. Kdyby to bylo jinak, tak by jste byli slovem, kterým Já jsem, a pak by jste se již neshromažďovali kolem prorockého ducha, prorockého ducha, vy by jste byli v společenství v Kristu, mém synu, a pak také, Božským bytím.

 

Ó viďte. Vy slyšíte ty ptáky cvrkat, a nerozumíte jim, vy vidíte přírodu, a neznáte ji, vy také nerozumíte řeči růže, nebo toho mocného stromu. Vy slyšíte vítr, a nerozumíte mu. Vy přijímáte vděčně paprsky Slunce, ale každý paprsek Slunce nosí mé slovo. Rozumíte mi ?  Vy pozorujete kameny, a nevnímáte jejich signály, slepý, hluchý a němý a bez pohnutí oproti věčnému Bytí je většina těch lidí, mých dětí a tím se spokojují. Tento takový kruh, nebo takovéto krušné vědomí, to je celá jejich pýcha. Nespočetné množství Božských slov jste přijali, do jaké půdy padly ?  Zůstaly jenom v povrchovém vědomí, anebo padly do hloubky duše ?  Zůstaly v povrchním vědomí, pak zůstaly ve vaší duši jako zatížení.

 

Jestliže slova lásky denodenně byla uplatňována, pak jste šli do nitra a rozvinuli jste Království nitra, váš drahý domov. Ten kruh se přestal točit, protože jste stále více v komunikaci se Mnou, se životem. Po té rozumíte přírodním říším, po té vnímáte hlas v záři Slunce a v působení hvězd.

 

Vy hovoříte o materiálním Vesmíru a o oblastech očisťovacích, a neznáte ani průběhy materiálního Vesmíru, ani oblastí očisťovacích. Vy říkáte, že to je smutné kolem tohoto světa, protože hodně zvířat a rostlin vymírá, ale dál již nepřemýšlíte. Tak vám pokládám otázku: Byla příroda před člověkem, anebo člověk před přírodou ?  Podívejte, jestliže rostliny a zvířata vymírají, po té bude Země stále chudší a méně bohatší, to znamená také ale, že člověk s tímto momentálním organismem ze Země nemůže dále žít. Neboť člověk v této době, ten má zapotřebí přírody, přírodních říší. Jestliže příroda zemře, pak také zemře hodně lidí. Když by jste se mohli podívat před ten váš kroužící kruh, tak by jste mohli zjistit, že organismus některých lidí se mění. Jde to zcela pomalu a postupně. Lidé, nebude jich hodně v porovnání s množstvím těch lidí, kteří jsou v tomto pozemském bytí jako lidé. Organismus, člověk, se rozvijí zpětně. Vy říkáte, těm prvním lidem pralidi, pračlověci. A tam jde ta cesta zpět. A tak budou kousky Zeměkoule, na kterých takovíto tzv. pralidé budou žít. Vznikne ale také posvátná Země, kde budou ty jemnější struktury, jemnější lidé zde budou žít, kteří jsou za jedno s tím, který přijde, Kristus. Až bude tento zpětný rozvoj v plném rozběhu, zažije tato Země hrozné věci, totiž to, co každý jednotlivec do atmosféry, a tak do hvězd materiálního Vesmíru ZAZNAMENAL. Materiální Vesmír reguluje podle vašich záznamů. Řídí se to znovuvtělení duše. On ale také doprovází ten rozpad materiální formy až k přeměně. V materiálních hvězdách stojí zničení světa, tak to ti lidé zaznamenali, a materiální Vesmír bude tak zničen, a bude tak působit na lidstvo. Tak, jak to ten krušný kruh člověka chtěl. Materiální Vesmír řídí také očisťování člověka. Materiální Vesmír řídí také osud člověka a doprovází rozpad forem, a také vybudování nových těl. Duše v oblastech očisťovacích zažívají odpykání jejich vin a tu přeměnu, anebo to opětné vstoupení přes materiální Vesmír do nového pozemského těla. Tak musím říci: Jak vy chcete. Opravdu, jak vy chcete. Neboť vy jste Moje svobodné děti, svoboda ve Mě znamená Božskost ve mně. Já jsem Bůh, váš Otec. vaše prasubstance, vaše prabytí je Božské, stvořitelské a svobodné. Jestliže vytváříte svůj vlastní osud, pak také ho budete trpět. A někdo bude říkat, kde je tvá milost, ó Otče ?  Ona je tvém pravém seznání, mé dítě, neboť v okamžiku pravé lítosti tvých poznaných hříchů, toho očištění této viny, a nadále nekonání, Mé dítě jsi ochráněn od té milosti, která ti pomáhá, která stojí při tobě, která položí kolem tebe kabát lásky, aby jsi další hříšné politoval, očistil. A jestliže ty to již nebudeš nadále konat, pak bereš do sebe tento kabát lásky, a to je ZÁKON LÁSKY, a ty jsi silný, neboť ty jsi přes ten krušný kruh tvého lidského já, tvého lidského ega, ty jsi vyrostl. Vstoupil jsi do komunikace věčného Já jsem, což v hloubce tvé duše jsi. Ó poznejte, nepomůže vám to, když říkáte, prosíte, pláčete, žebráte a někteří Mě chtějí proklít, to všechno vám nepomůže. Vy jste Božské bytosti ve Mě a jste svobodné. Vy sami si vytváříte váš osud, vaše utrpení, vaše nouze, ale vy si vytváříte vaše pravé bytí, záleží tedy na vás, jak vy chcete.

 

Ó viďte. Nespočetněkrát promlouval Můj syn, váš spasitel skrze prorocká ústa, hodněkráte jsem promlouval Já k mým dětem do všech národů této Zeměkoule. Já pokládám vám otázku: Kolik slov se uchytilo ve vašem srdci, a pak v té hloubce duše ?  A některý řekne: „Milovaný Otče, já jsem se stal jiným.“ Já ti pokládám otázku: Kde je tvůj bližní ?  Rozumíš mi ?  Miluješ ho podle svobody, podle ZÁKONA SVOBODY, který Já jsem, a který konec koncům ty jsi ? Rozumíš přírodním říším ?  Zažíváš v sobě působení Vesmíru ?  A otvírá se v tobě ten věčný domov, který Já jsem ?  V tvém slově, v tvých myšlenkách, v tvých pocitech, citech, a jednání, ano v celém tvém jednání a chování. Přezkoumej sám sebe, neříkej, že jsem kritický, mé dítě. Ty si ještě neuvědomuješ, co znamená ČISTOTA. Řeč čistoty je řečí toho Já jsem. Řeč čistoty, to je vědomou řečí JEDNOTY. Vnímání zákona Božího, což je láska. Jestliže Mě vnímáš v nekonečném Vesmíru, tak jsi se opět stal Vesmírem, neboť pak jsi se obrátil do Království nitra, a ty jsi to slovo. Opravdu moje děti, Já vám říkám: Tam a zde budete stále znovu poslouchat, slyšet, že Já, váš Otec a můj syn promlouvá. Ale nemylte se. Řeč, slovo lásky je do atmosféry řečeno, jak tomu mohou ty lidi rozumět ? Pravda proudí kolem celé Zeměkoule. A některý, který nechá svému egoismu volný průběh si myslí, že slyší sám pravdu, ale ona je jenom odvolána, ale není to ta přímá pravda, Já jsem ten který jsem, v tobě Mé dítě.

 

Ty nemáš se stát jenom posluchatelem slova, staň se ZÁKONEM LÁSKY, ty máš tu sílu, ty máš tu milost, ty máš to spasení v sobě. Je váš Otec od věčnosti k věčnosti moc přísný pro vás ? Jak to vy chcete. Ale ti, kteří jsou kritičtí sami k sobě, otevřou svá srdce. A ten, který říká, a který říká sám sobě „moje vina, moje vina,“ ten rozumí, se naučí se rozumět sám sobě a ten také se naučí rozumět bližnímu, ten postupně bude vnímat tu přírodu a bude rozumět Vesmíru, neboť on začne svoji duši očisťovat skrze sílu a pomoc spasení Krista Božího v něm. Možná některý z vás řekne: „Pane, Pane, to je moc těžké, ty vyžaduješ tolik !“ Opravdu ?  Opravdu ?  Já od vás nevyžaduji nic. Já jenom říkám: Jaká by byla cesta ke království nitra, konec konců k vašemu životu, který je Božský. Moje slova volám do vašich srdcí, a do některých uzavřených duší: Co máš moje dítě z tvých vášní ?  Dnes si myslíš, že máš nebesa, a zítra zase stojíš v pekle. A některý říká: „Ach tento svět, to je peklo.“ Opravdu, pro mnohé je to „peklo“. Ale onen svět má ještě hlubší vrstvy „pekla“, neboť kde je odpykání, tam není žádný prostředek k vyléčení, jedině ten, smíření. A krok po kroku, stát se za jedno se Mnou, a konec konců s vaším pravým bytím. Vy zůstanete v koloběhu znovuzrozování, nebo znovuvtělování. Můžete, jestliže chcete, můžete se stát člověkem z kamenné doby, a můžete si stavět kolo z kamene, jak vy chcete, jak vám se to líbí, jak vám se to líbí !  Opravdu !  Jen nyní chci vzít opět to slovo musíš, to vám musím říci, protože vy máte svobodnou vůli, protože jste Božskými.

 

Moje děti, proč se projevuje Můj syn ?  Proč promlouvám Já Otec k vám ?  Já vezmu vaše slovo: touha. Já toužím po mých dětech. A touha po mých dětech bude stále větší, neboť hodně jich jde dlouho do svého zničení, a tak to také chtějí, opravdu, ony to tak chtějí dodržovat, neboť kdo nezná již desatero přikázání Boží, a kdo tzv. křesťan nezná kázání nahoře, proto musím říci: Jak vám se to líbí. Ale, moje touha po vás tluče ve vašich srdcích, Moje Otcovská láska, Má přísná slova, neboť Já chci, aby člověk se naučil mi rozumět, lidské dítě, Já tě chci navrátit zpět do Království míru. Ne tím, že tě zabiji, nýbrž tím, že tě volám: Rozvíjej se !  A až nadejde den, kdy tvé pozemské tělo zemře, po té by jsi měl jít od této Země krok po kroku ke Světlu, ke Mě, do věčného domova, to je to přání mého syna, spasitele, a to moje přání. Mé dítě, Já tě chci mít u sebe, již nyní, jako člověka, s tím, že tvá chybná chování, to nebožské, krok za krokem odložíš, a vědomě, ve mně v proudu lásky žiješ. Pak žiješ také jako člověk, a nevegetuješ. Pak již nejsi žádným krušným kruhem, nýbrž uvědomělost ve Světle tvého věčného Otce. Pak jsi s tvým bratrem, s tvojí sestrou, pak jsi s přírodními říšemi, pak stojíš v tomto světě jako světelný sloup, který dává Světlo dál, aniž by mnoho mluvil, neboť kdo dává Světlo dál, v kterém rozvinul své pravé bytí, ten také není již fanatický. On je plný jemných pocitů, neboť on se naučil rozumět, a také poznává bližního. V poznání a seznání bližního najde člověk svého bratra, sestru, a společně půjdou na cestě ke Světlu, a společně budou tu svatou Zemi vybudovávat, neboť Můj syn přijde brzo. Moje děti, opravdu, Já jsem přítomný, opravdu, Můj duch je v každém z vás, a Moje touha je veliká po tobě, po tobě, po všech mých lidských dětech, a také po těch duších, které v oblastech očisťovacích momentálně jsou.

 

Věřte a pociťujte, ten pád jde postupně ke konci, vy řeknete, ó Pane, Pane, nespočetné množství let, Moje děti, Moje děti, pro vás nespočetná léta, ale je to jemný rozvoj zpět, totiž do té nejemnoty, to lidské já, to lidské já pak již nemůžeme dělat špinavým, neboť Já chci každého z vás, každého jednotlivce jemně do Světla, do věčného domova vést domů, ale záleží na vás, jak vám se to líbí. Uvědomte si, jedno, co se v tomto světě stane, co se stane kolem vás, co se stane vám, jsou to vždycky ty záznamy lidí, a protože se každý na tom podílí, a na každého přijde jenom to, co zaznamenal, a s Kristem nechce přeměnit. Vy budete po této ode Mě požehnané hodiny se vracet do vašeho všedního dne. Vy zase se budete dívat na to všední. Co myslíte ?  Můžete to s pomocí Krista Božího přeměnit ?  Chcete váš pohled prohloubit ?  Pak vidíte také to pozitivní, v tom všedním protizákonném, a to rozviňte, tím pádem se rozvíjíte sami, ke Světlu, a berete s sebou také to, co se přeměnit dá směrem ke Světlu. A jestliže s vaším bližním přijdete do rozhovoru, položte si otázku:  „Proč to či ono říkáte ?  Co tím chcete získat ?“  Neboť v těch mnoha rozhovorech člověka, za tím je vždycky nějaký úmysl, a ten je většinou lidský. Když se vždycky budete ptát proč to či ono chcete říci, pak budete moci postupně naučit rozumět sami sobě, pak poznáte sami sebe, a jestliže to protizákonné s pomocí vašeho spasitele přeměníte a nadále již nekonáte, pak vašemu pravému bytí budete rozumět a naučíte se chápat. A to jsem Já. Moje síla je ve vás. Moje láska chce vás doprovázet. A moje touha tluče ve vašich srdcích. Vězte, vy jste ve Mě, a Já jsem ve vás. Kdy to připustíte, abych ve vašem cítění, mluvení, jednání a myšlení, jsem. Pak budete za jedno s vašim bližním, za jedno s Matkou Zemí, za jedno s Královstvím míru, a  materiální Vesmír a nízké roviny očisťování vás již nemohou dosáhnout, protože jste se stali tak dalekosáhle čistým, že můžete vejít do připravovacích oblastí, aby jste opět ten zákon zaktivovali, což otvírá brány do pravého věčného života, do já jsem od věčnosti k věčnosti, a vy budete vidět vašeho Otce, kterým Já jsem od věčnosti k věčnosti. Ó přijďte, a přijďte. Ne zítra a pozítří, přijďte nyní. Nyní je přítomnost. Nyní můžete mnohé poznat a očistit, a jestliže to vykonáte, pak se vaše chování změní, a vy poznáte, že jste milováni od Toho, který k vám promlouval skrze prorocká ústa, od Boha – vašeho Otce, budete vědomě ve Mě, věčně.

 

Přijď mé dítě, přijď nyní.“

 

 

868. Modlitba k Otci – Stvořiteli.              (Přijala Gabriela)                                      18.5.1991.

                                                                                                   Místo: Wurzburg, Německo.

 

Přepis z kazety.

 

Synové a dcery nebes žijí ve věčném Já jsem. Jejich modlitba je život v bytí, jejich motlitba je nekonečná láska, která je naplňuje, a kterou jsou. My jsme lidé. My máme naše slova modlitby, a tak by mělo se dítě modlit k Otci, podobně, jako andělé, synové a dcery žijí.

 

 

„Já tě miluji, věčný Otče, já tě miluji.

 

Ty jsi slunce mého srdce.

Ty jsi štěstí mého celého těla.

Ty jsi dobrota, která mnou proniká.

Mír, který celou mou bytost naplňuje.

Ty jsi láska, já jsem láska v Tobě.

Proud lásky mnou proudí. Já jsem.

Já tě miluji, můj Otče od věčnosti k věčnosti.

 

Láska věčností mnou proniká.

Mé tělo je láska věčnosti.

Všechna slunce bytí ve mě pulsují.

Všechny planety nebes mě naplňují.

Všechny bytosti bytí jsou ve mě a já v nich.

Věčný, nádherný, tak jsi mě stvořil, v tvém Stvoření žiji.

Z tebe čerpám, v tobě působím na všech rovinách věčného bytí.

Ty, věčná lásko, ty moje síla, ty Světlo mého těla a mé tělo Světlo, které ty jsi.

Všechny čisté síly mnou pronikají. Já sám jsem tvá síla lásky. Věčný.

Neúnavně proudí Tvá síla. Ona mě vyživuje, ona mě napájí.

Ano, já sama jsem výživa a nápoj, protože všechno jsem já, tak, jako Ty jsi – život.

Ty jsi obraz nekonečna. Ty, já jsem podobenství nekonečna, zajedno s Tebou.

Můj Otče, za jedno s Tebou, můj milovaný Otče, zajedno s tebou,

můj bratře, moje sestro, zajedno s tebou.

Ty věčné praslunce, zajedno s tebou.

Ty, věčné Světlo, Jednota, se všemi duchovními oblastmi,

Jednota s nádhernými mineráliemi, Jednota, se všemi Božskými rostlinami a zvířaty,

Jednota, Jednota, Jednota ve mě, Jednota ve všem.

Jednota je láska, a láska je štěstí.

 

Otče, dobrotivý Otče, věčné SLUNCE, já Tě miluji, já Tě miluji, já jsem láska, já Tě miluji.““

 

 

869.  Sdělení milé Pleji (225).              (Přijal Ivo A. Benda)     2.1.2000.   20:04-20:13 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

            „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Pleja, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil, posílám ti proudy své lásky a radosti. Mám radost, že jsi si několikrát na mne vzpomněl, jsem ráda, že přepisuješ ty kazety, neboť tato poselství jsou důležitá pro lidi. Máš otázky, co je u nás nového, máme tady pořád pohotovost a hlídáme vše pod námi, aby bylo vše podle vůle Stvořitele našeho milovaného. Nyní je nad tebou naše loď ve výšce 4,5 km a stále monitorujeme Českou Lípu a okolí. Ano, dále se snažíme pomáhat lidem, proudy své lásky, a radujeme se z našeho společného díla, totiž těchto „Rozhovorů“. Čte je stále více lidí a tak se seznamují s touto situací a prociťují vše, co je pro ně nové a nepoznané. Mám radost milý Ivo, jak se snažíš zahrnovat láskou vše kolem sebe a tak je to správné. Toto je tedy moje poselství k tobě a stále tě miluji více a více.

 

Vím, že mě nemůžeš vidět, jen matně svým vnitřním zrakem, ano, nyní sedím ve svém bytě v křesle a takto s tebou promlouvám. Mám tu mnoho přátel, na lodi je krásná atmosféra a všichni se máme moc rádi. Je to krásné si povídat s někým takovým na Zemi, neboť mnoho takových lidí zde není. Proto tě milý Ivo stále miluji a nosím ve svém srdci.

 

S láskou ti toto sdělení předala Pleja.“

 

Děkuji ti milá Plejo, já také tě nosím ve svém srdci s láskou a s radostí.   Ivo.

 

 

870.     Kristem projevené slovo, Božské prorocké léčení.

                                                                                    (Přijala Gabriela)                 21.1.1996.  

                                                                                                   Místo: Wurzburg, Německo.

 

Přepis z kazety.

 

„Já jsem slovo, a slovo je u Boha, a Bůh je slovo. Kdo má uši k poslechu, ať poslouchá. Já Kristus Boží, který to já jsem, promlouvá skrze prorocká ústa, opakuji, vy, kteří máte uši k poslechu, slyšte, já jsem slovo, a slovo je u Boha, a Bůh je slovo, to znamená, věčný Otec a já Kristus jsme jedno slovo, které je pravda.

 

Když Bůh stvořil Zemi pro člověka, vyslovil ó ALFA, budiž, a slovo řeklo nyní OMEGA, konec s tímto světem. Kdo má uši k poslechu, ať poslouchá: Konec s tímto světem. OMEGA je vysloveno.

 

Ó poznejte a pochopte ve vašich srdcích rozdíl mezi světem a Zemí. Země je jeden aspekt Boží, a nikdy nepomine. Země se přemění do vyššího agregátního stavu postupně dosáhne asimilace k Já jsem. Svět je šat Země, co lidi Zemi nasadili. Tento šat je plný záplat. Látka svět již nedrží. Ve všech národech této Zeměkoule je tato látka pórovatá. Záplaty nedrží, to znamená, že Země, která leží v horečce, se stále více otřásá, že nemoci, testilence, hladové nouze, a mnoho dalšího, všechny národy této Zeměkoule budou napadeni. Neboť národy neslyšely na slovo Boží, většina lidí poslouchá světské a církevní vrchnosti, které si neustále si myslí, že musejí dělat záplatu, a posadit na Zem ten šat, ale, jak je již řečeno, tyto záplaty již nedrží. Vy lidé ve všech národech této Zeměkoule, já se vás ptám, kde stojíte, jaký je váš charakter a vaše mysl oproti zákonům Božím a kázání nahoře ?  Já se vás ptám ve všech národech této Zeměkoule: Máte znamení beránkovo na čele ?  Stali jste se slovem Božím tím, že denodenně splňujete zákony života, aby jste ke mně, Kristu vašemu spasiteli, přišli blížeji ?  Kdo má uši k poslechu, ať poslouchá. Kdo má oči k vidění, ať se dívá. A kdo má srdce k cítění, ať cítí. Podívejte se do národů této Zeměkoule: Strach, nouze, starost a mnoho dalšího, to je hrůza lidstva. V šedivé šedivosti jsou národy této Zeměkoule. Kde je Světlo vašeho Boha ?  Ve vašich kostelech z kamene ?  Ve slovech vašich politiků ?  V povrchnosti vaší církevní vrchnosti ?  Kde je Světlo světa, Světlo Boží ?  Podívejte se do národů. Slyšte do národů, co se děje ve vašem národě ?  Ó člověče, který mě zde a tam slyšíš, přezkoumej tvůj vlastní národ. A nyní přezkoumej sám sebe. Povstalo v tobě Světlo Kristovo ?  Anebo máš ještě stále naději na ten šat této Zeměkoule, na svět, možná dokonce na ty záplaty ?  A některý myslí, ony ještě musejí určitou dobu držet aspoň tak dlouho, dokud jako člověk Zemi obývám. Ó ty hlupáku!  Nevíš, že tvoje duše žije věčně ?  A tak jak odchází, taková bude, tak bude žít, tak bude trpět, tak bude cítit, tak bude myslet, a tak bude zase jako člověk jednat, až se opět vtělí. Ó vy lidé ve všech národech této Zeměkoule, jak dlouho chcete ještě jásat nad těmi, kteří Zeměkouli znečistili ?  Kteří Zeměkouli strčili do té horečky ?  Jak dlouho chcete se ještě dívat na vaši církevní vrchnost ve víře, že oni to dělají správně, skoro 2000 let uplynulo, oni to do dneška nedělali správně !  Důkaz máte, když se podíváte do vašeho národa. Viďte války, viďte zničení, viďte katastrofy na celém světě !  To jsou katastrofy lidského já. Co chcete udělat s vnitřním Světlem, Kristem Božím, kterým já jsem ?  Ó poznejte, já váš spasitel nebudu spočívat, dokud jsem tu poslední ovci neoslovil. Jestli mě pak následuje, anebo následuje světu, to musím přenechat jemu, ale mé volání jde přes éter do všech národů této Zeměkoule. Do všech srdcí dobré vůle. Do hlav lidí, do intelektu.

 

Slyšte, vy lidé !  Slyšte Krista Božího !  Tebe on volá !  Tebe on volá !  Každého jednotlivce on volá. Nedrž se šatu Země na těch záplatách !  Začni se obracet, obrať se do nitra, neboť v tobě ó člověče je Světlo. Rozviň Krista Božího v tobě. Neboť já chci vytvořit jeden národ, můj národ, a můj národ neposlouchá jenom můj hlas, nýbrž můj národ se stane mým slovem, tím já jsem, k zákon lásky a pravdy. Já tedy volám do všech národů této Zeměkoule: Máš uši člověče, pak poslouchej. Máš oči ó člověče, pak se dívej. Máš-li srdce ó člověče, pak se obrať do nitra. V tobě hoří Světlo spasení. V tobě je vedení ven z nemoci, nouze a starostí. V tobě je mé Světlo, které chce být vzkříšeno, aby jsi ty se stal mým slovem a nosil znamení beránkovo na tvém čele, aby jsi mohl být veden k tomu národu, který bude Zeměkouli obývat, který pozvedne Zeměkouli, který bude pro zeměkouli zajedno s přírodními říšemi.

 

Ó poznej ó člověče, Kristus Boží je Světlo, a Světlo přebývá v tobě, a kdo pozvedne v sobě Světlo, ten se napřímí v mém Světle skrze mě, Krista Božího, a může být veden. Podívejte se do tohoto světa, a ptejte se vašich lékařů: Co oni říkají těm mnoha nemocím a nouzím, a některý upřímně pozvedne ramena a řekne: „Naše moudrost je brzy u konce. Neboť nemoci a nouze nabírají převahy. My zde proto již brzy nenajdeme žádné medikamenty.“ Ó lidské dítě, a co nyní ?  Neříkej, já se nyní obrátím ke Kristu, kéž by on mé tělo vyléčil, ty jsi položil na tvé tělo záplaty, záplaty, stále více záplat, hřích, stále více hřích. Poznej tvé hříchy, polituj tvé hříchy, očisti je a nedělej je nadále. Pak odstraníš ty záplaty, ten pórovatý šat ega, a ten pravý šat bude zářit, to je tvé duchovní tělo, tvá duchovní bytost. Ó lidské dítě, poznej a pociťuj nyní v tvém srdci, že já Kristus ti jsem zcela, zcela blízký. Ty nevěřící, nekývej hlavou, jestliže chceš, zůstaň u tvých záplat, u šatů tvého ega, ale ty věřící, který víš, že já v tobě přebývám, a chci tě zachránit, obrať se nyní do tvého nitra, a pociťuj tvůj dech. Ty věřící, jedno, kde se na této Zeměkouli nacházíš, věz, já v tobě přebývám, já jsem ta velká láska v Otci, já jsem slovo, a jak já mohu v tobě mé slovo hovořit, tak se uzdraví tvá duše. Opravdu, pak se uzdraví tvá duše, neboť já jsem lékařem duše. Ty jsi si položil ty záplaty na duchovní tělo hříchy, ty je máš také poznat, politovat, očistit a nadále nedělat. Pak proudí Světlo skrze tvoji duši a skrze tvé tělo. A ty sám říkáš: „Já jsem zdráv.“ Vy lidé ve všech národech této Zeměkoule, hodně z vás jich přišlo k Božskému prorockému léčení. Být vyléčen znamená, nechat uzdravit duši, aby svaté Světlo, Krista Božího Světlo, mohlo v těle proudit, neboť ty sám člověče, máš sílu a moc Krista v tobě. A ty sám ó člověče máš Kristovu sílu rozvíjet.

 

Když jsem jako Ježíš nazaretský odešel od mých apoštolů, žáků a žákyní, upadli do pochybování, do velkého strachu a pravili: „Zůstaň u nás.“ A já jsem jim slíbil, že u nich zůstanu, neboť duch Otce a já jsme jedno, v každé duši a v každém člověku. A já jsem je učil mě pociťovat v této hrozné době, kde ty lidi nevěděli kudy a kam, kde hodně jich po mě volalo, vám chci nyní to stejné učit, jako jsem to konal s apoštoly, žáky a žákyněmi. Moje děti, vy kteří jste věřící, přijměte mého ducha, to znamená, přijměte ho nyní zcela vědomě. Já pozvedávám vaše vědomí, podobně jsem hovořil také k těm mým jako Ježíš, já pozvedávám vaše vědomí.

 

Nyní se vciťte do vašeho dechu. Váš dech jde klidně a hluboce, dech je život, reguluje síly v duši a ve fyzickém těle. A nyní mé dítě, které jsi věřící, polož opět hřbety rukou na tvá stehna zcela lehce. Dlaně rukou a špičky prstů jsou obráceny nahoru, zcela lehce leží tvé ruce na tvých stehnech. Kontroluj nyní tvůj dech. Vnímej, jak jemně dech jde. Vnímej, jak proudy Krista Božího síly tvé tělo pronikají. Nyní pociťuj do tvých špiček prstů. Vnímej, jak dech, tvé špičky prstů prohřívá, tvých dlaní se dotýká, pociťuj, jak tvé tělo je lehčí a  povznešenější. Nyní vnímej, jak síla Krista Božího proudí. Ó dítě, pociťuj, tak blízký jsem já, také tvé myšlenky budou stále jemnější, tvé pocity lehčejší, tvé srdce tluče v pozvednutém rytmu. Podívej, obrať nyní tvé ruce, a polož tvé dlaně jemně a lehce na tvé nohy. Nyní, ó dítě kontroluj tvůj dech. Jde lehce a mírně. Proudy lásky pronikají tvým tělem přes dlaně rukou, přes špičky prstů proudí síla Kristova do tvých nohou. Ty jsi pozvednut, jakoby jsi byl ptákem a cítíš se obklopen do sladkosti a tepla moci Kristovy. A nyní mé dítě, zatlač tvé dlaně rukou i tvé špičky prstů do tvých nohou. Zatlač je pevně. A nyní kontroluj tvůj dech, ano kontroluj celé tvé tělo. Cítíš, jak jemné vibrace jdou zpět ?  Cítíš ten tlak v tvém dechu ?  Vnímáš, jak tvé tělo je těžší ?  Poznáváš, jak jsi vzat zpět do tohoto tvého světa ?  Tvé přespříliš lidské myšlenky opět přicházejí, tvé pocity jsou hrubší, ty jsi neklidný. Podívej, ó lidské dítě, tak žiješ v tvém světě. Tak se chováš oproti tvé duši, oproti tvému tělu. Skrze tvé nízké myšlenky slova a činy necháš, nepřipouštíš ty jemné éterické vibrace, které tvoji duši a tvé tělo chtějí prolinout, ano, kteří chtějí tvoji duši vyléčit, abys ty sám s mocí Kristovou mohl vyléčit tvé tělo, kdy je můžeš přeměnit v jemné vibrace do vibrace Kristovy, která ti pomáhá, která je při tobě, která tě vede, aby vnitřní Světlo, které já jsem mohl být vzkříšen, a ty jsi dosáhl znamení beránkovo, to slovo já jsem, abych tě mohl vést k tomu jednomu národu, který je mým slovem Ó lidské dítě, abys ještě jednou cítil, jak jsem ti blízký, opět pozvedávám tvé vědomí, tvé tělo je lehčí, tvůj dech hlubší, tvé myšlenky a pocity jemnější. A nyní polož opět tvé hřbety rukou na tvoje stehna. Zcela lehce, zcela lehce. Nyní pociťuj tvůj dech. Povívej, nyní je opět klidnější a hlubší, harmonie vstupuje do tvého těla. Veď nyní tvé jemné pocity k tvým špičkám prstů, k tvým dlaním, a nyní vezmi pravou ruku, a polož ji na jeden orgán, který zvolíš, zcela lehce, zcela jemně. A nyní pociťuj se mnou, co ti říkám: Kristus ve mně. Ano, Kristus, ty ve mě. Ano, Kriste, ty jsi Světlo v mé duši a v mém těle. Skrze moji duši a skrze mé tělo proudí moc Kristova. Já přisvědčuji dobré ve mě, Kriste, já přisvědčuji zdraví ve mě, Kriste, já přisvědčuji vzkříšení vnitřního Světla ve mě, Kriste. A nyní mé dítě, přezkoumej tvůj dech. Vnímej ty éterické vibrace, které tvá duše a tvé tělo prolínají, pociťuj nyní do orgánů, na který jsi položil tvoji pravou ruku. Teplo, nepředstavitelné teplo propulzuje orgán z tvých dlaní, z tvých špiček prstů proudí Světlo Krista Božího do tvého těla. Mé dítě, podívej, tak blízký jsem ti. Já jsem harmonie a láska v tobě. Pociťuj, pociťuj mě v tobě. Mé dítě, tak jsem to učil jako Ježíš nazaretský, mým apoštolům, žákům a žákyním, a oni cítili sílu Kristovu, a oni věděli, jak mohli svá těla vyléčit, neboť oni cítili, jak duše se léčí skrze vnitřního lékaře a léčitele. Mé dítě, nyní zatlač tvé ruce na tvůj orgán, zatlač špičky prstů intenzivně na tvé tělo, vnímej, jak se dech skoro zastaví, vnímej, jak ty jemné vibrace jdou hned zpět, vnímej, jak tvůj dech je hrubší, vnímej, jak tvé tělo je těžší, a vnímej nyní, jak opět negativní hříšné myšlenky přicházejí. To jsi ty, denodenně, hodinu co hodinu, podívej to jsou ty záplaty na tvém duchovním těle. Mé dítě, podívej, všední den hovoří tvojí řečí, všední den k tobě hovoří to, co jsi do tvé duše a do hvězd zaznamenal, ale ve všedním dnu jsem také já.“

 

 

871.  Ranní meditace.  Cesta k radosti, návrat k sobě.

 

Přepis z kazety.

 

„Ještě než vstanete, uvelebte se na svém lůžku, nebo se posaďte, aby jste znovu neusnuli. Spojíte-li dlaně k sobě, a přiložíte-li na hruď, vytvoříte jakousi anténu, která znásobuje příjem Božské energie do vašeho duchovního srdce. Slova můžete v duchu opakovat, ale hlavně ciťte, jakoby vycházela z vašeho srdce.

 

Můj Pane, děkuji Ti za spánek, za tuto noc, děkuji Ti za nové síly, jimiž Tě dnes mohu projevit ve svých činnostech, tento den, a´t patří Tobě, prosím, ukaž mi svou cestu a provázej mě ve své pravdě, Ty jsi se mnou a ve všech, které potkávám, s nimi spolupracuji, pro které se namáhám, a také v těch, kteří mi působí utrpení. Pane, ve mně je často Temno, v Tobě je Světlo, já jsem sám, ale Ty mě neopouštíš. Bývám malomyslný, ale Ty jsi má pomoc, ve mě je neklid, ale u Tebe je mír a trpělivost, v srdci cítím hořkost, ale u tebe je blaženost. Otče, vím, nebudeš ode mne požadovat více než unesu, těm kteří Tě milují, všechno řídíš k dobrému. Můj pane, Ty znáš všechnu bídu člověka, Ty zůstáváš se mnou, i když se mnou není žádný jiný člověk, nezapomínáš na mě, a chceš, abych tě uznal a přijal. Bože, dej mi sílu, která mě zachraňuje od zoufalství, dej mi lásku v tobě a k lidem, která jediná utišuje nenávist a hořkost, dej mi naději, která mě zachraňuje od strachu a nevědomosti, milosrdný Bože, Ty znáš mne, a všechno má konání, ať tento den přinese cokoliv, Tvé jméno budiž pochváleno. Začal nový den, děkuji Ti, že ho smím prožít, děkuji Ti, že jsi mi dal a dáváš všechno, co potřebuji k životu, nejvíce ti však děkuji, že všude a neustále jsi se mnou, vědomí Tvé přítomnosti mi dává radost a sílu. Odevzdávám Ti tento den, odevzdávám Ti všechno své, své myšlenky a skutky, svá slova i své mlčení, svou práci i své snažení, všechno, všechno co mi působí radost, i všechno, co je pro mě těžké. Amen.

 

Nyní se prosím zhluboka třikrát nadechněte a vydechněte, a představte si, že nadechujete srdcem žířivý bílý sluneční paprsek světla, který proniká do vašeho těla, a prosvětluje všechny vaše orgány. Cítíte jemné brnění po celém těle, pokud jste nemocní, cítíte, jak se orgány rychle zotavují a uzdravují. Představte si, jak vás teplé Světlo zaplňuje od nohou až k hlavě, a proniká až na povrch kůže celého těla, a kůže se stává jemnou a pružnou. Mizí veškerá kožní onemocnění, jizvy, vrásky, nadechujete víc a víc Světla, a kolem vašeho těla se tvoří silná světelná aura, tak jako vnitřek vajíčka je chráněn skořápkou, tato aura vás chrání před veškerým zlem a pokušením. Jakákoliv temná myšlenka nemá šanci proniknout přes její světelnou zář, jakákoli negativní energie, vyslaná od neupřímného člověka se transformuje a vrátí k původnímu majiteli ve formě lásky. Promítněte si podrobně celý den, co vás čeká, co plánujete, co všechno máte a chcete zařídit, jen prosím myslete pouze na pozitivní věci, zapomeňte na starosti a nekalé úmysly, znásobeny by se k vám vrátily zpět, ciťte se jako světelná bytost, která je vedená Boží vůlí a Láskou. Vidíte se jako usmívajícího se mladého láskou a soucitem vyzařujícího člověka. Vše co potřebujete, získáváte v pravou chvíli. Pokuste se vidět, cítit kolem těla zlatou auru, vyzařující bílé jasné světlo. Jste plní síly, energie a radosti. V koupelně vidíte v zrcadle svou tvář, mladou a krásnou s úsměvem na rtech. Máte radost a děkujete. Děkujete za mýdlo, za pastu i ručník, a za další a další všední maličkosti, které denně potřebujete a denně je přehlížíte. Pokud žijete s partnerem a máte děti, jsou také plní energie a úsměvu. Vidíte je svým vnitřním zrakem jako krásné a milující duchovní bytosti.Snídáte v harmonii a lásce. Odcházíte do práce, cestou zdravíte sousedy, ti vám také s úsměvem odpovídají. Jedete-li do práce autem, představte si, že nasedáte do krásného nového auta dle vašeho přání. Vaše cesta je bezpečná a bez stresu a dlouhého čekání v silniční zácpě. Jedete-li autobusem, či jiným dopravním prostředkem, přicházíte na nástupiště ve chvíli, kdy zrovna autobus přijíždí. Lidé jsou většinou ospalí, unavení a zamračení. Vnitřním duchovním zrakem však vidíte, že jsou to krásné milující duchovní bytosti, a mají radost, že vás vidí, vy je také rádi vidíte, a usmíváte se na ně. Lidé jsou možná zprvu zmatení vaší dobrou náladou, ale pak se uklidní, a jsou vám za to vděční, že nejsou ztraceni v davu, jako kapky v moři. Kdokoli se do vaší světelné aury dostane, omládne, a začne se také usmívat. V práci se vám neobyčejně daří, přinášíte nové nápady, spolupracovníkům bez námahy radíte jak řešit své úkoly. Máte-li vy nějaký problém, s kterým si nevíte rady, odevzdejte tento problém do světelné aury, ta už vše potřebné zařídí. Máte-li svůj obchod, vaše zboží se prodává lépe, a je o něj stále větší a větší zájem. Lidé k vám rádi chodí nakupovat. Jestliže studujete, učení vám nedělá problémy, a učitelé vám pokládají jen ty otázky, na které znáte odpovědi. Stane se, že někdy nebudete mít  čas udělat svou ranní meditaci, a naplánovat si celý den. Stačí, když si stoupnete, a ruce zdvihnete nad hlavu, jako byste udělali veliký trychtýř, a zachycovali silný proud energie Světla, který vámi tak může protékat. Své tělo a mysl uvolněte, nechte působit vyšší sílu, aby vás naplnila svou vůlí. Po pár sekundách ucítíte příval energie. Ruce budou jakoby vlát ve větru. Vaše tělo jakoby začalo tančit, pohupovat se. Snad sami pro sebe, pro uklidnění své mysli říkejte: Naplňuji se Světlem, proudem lásky, a soucitu. Naplňuji se věděním a vyšší vůlí, říkejte si vše, co potřebujete pro tento den, aby jste jej zvládli, abyste večer, až budete usedat k večerní modlitbě mohli říci: Děkuji Pane, že děla se Tvá vůle, děkuji. Bůh vás provázej.“

 

 

872.  Večerní meditace.  Cesta k radosti, návrat k sobě.

 

Přepis z kazety.

 

„Ještě než půjdete spát, pohodlně se posaďte, oči zavírat nemusíte, jen se uvolněte a pokuste se prosím ztotožnit s hlasem, který vás provází, a představte si, jakoby vycházel z vašeho srdce. Představme si společně chvíli, která dříve či později jednou nastane, chvíli, na kterou člověk rád zapomíná ve svém pracovním shonu. Chvíli, kdy každý jednou opustí své tělo, a stane tváří v tvář Stvořiteli. Člověk si většinou představuje jen odchod, prázdno, konec pozemského utrpení, či radosti. Ale co dál ?  To dál, až vstanete před Stvořitelem je velmi důležité. Pokuste se prosím se mnou představit, jak toto setkání probíhá.

 

Stvořitel vás vlídně přivítá a zeptá se: Co jste vykonali dobrého na Zemi ?  Vy mu předložíte dokončený film svého života a započne trojrozměrné promítání. Slyšíte své myšlenky, vidíte své skutky, a vnímáte jejich následky. Po skončení promítání se Stvořitel zeptá: Jak hodnotíte svůj život na Zemi ?  Možná odpovíte: „Něco je dobré, ale jiné činy bych prožil znovu, jinak a lépe.“  Ale proč čekat, až budete stát před Stvořitelem ?  Co vám brání přehodnotit svůj život už teď, dokud s tím můžete ještě něco udělat, dokud žijete ještě tento život ?  Technikou, kterou si vysvětlíme, si uvědomíte své postoje v situacích, které jste v průběhu dne nezvládli, a které by vás později trápily. A nejen to, po několika meditacích si budete schopni promítnout celý den se stále většími a většími detaily. Paměť a vizualizace se vám začne zlepšovat, a nezvládnuté situace budou méně a méně časté. A budete prožívat štěstí a radost, na které máte právo již od narození.

 

Jak začneme ?  Zaměřte svou pozornost na právě prožitý den. Za tímto dnem udělejte nyní silnou čáru, a od ní začněte odvíjet svůj denní film zpětně do okamžiku, kdy jste se právě probudili. Sledujte hlavní postavu: Sebe sama, co dělá, jak myslí, co cítí, jakým způsobem jedná. Zaujměte neutrální postoj, nehodnoťte, neprožívejte situace, neomlouvejte své chování, co se stalo, stalo se. Až najdete situaci, kterou jste nezvládli, kdy jste se s někým hádali, kdy jste reagovali popudlivě, necitlivě, nebo, kdy jste udělali něco, co nebylo v souladu s vaším svědomím a vesmírným řádem, zastavte promítání. Uvědomte si jen toto nezvládnuté chování, poděkujte za zkušenost, poproste v duchu Stvořitele o odpuštění. Potom vymažte, setřete danou situaci, a prožijte ji v duchu znovu, jinak a lépe. Prožijte ji v srdci, tak jak cítíte, že by to bylo správné. Tak, abyste měli čisté svědomí před sebou i Stvořitelem. A nově prožitou scénu vraťte jakoby na místo původního, dál už můžete pokračovat sami, vyhledávat a čistit další a další nezvládnuté situace. Je-li scéna natolik vážná, že si s ní opravdu nevíte rady, nebo ji zatím nedokážete natočit ve svém srdci znovu a lépe, prozářete tuto scénu Světlem a odevzdejte odpovědnost vyšší inteligenci. Takto můžete opravit i své zážitky, které vás trápí či sužují i z dřívější doby, z mládí či dětství.

 

Na závěr se rozloučíme modlitbou s tímto dnem. Můžete-li, sepněte dlaně k sobě, a uložte na hrudník. A své vědomí zaměřte na tlukot srdce. Mějte prosím na paměti, že modlitbou čas neztrácíte, ale získáváte.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi. Chléb náš zdejší dejš nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Otče náš, svěřuji se do Tvých rukou a děkuji Ti za tento den. Tobě vděčím za všechno, co se mi podařilo dobře a úspěšně zvládnout. Otče, Tys mi dal všechno, co potřebuji, každý den se mohu najíst, mám kam složit hlavu, mám čisté oblečení, každý den mi přináší něco nového, co mne poučí, co mi pomůže na mé cestě. Naplňuješ můj život, a dáváš mu správný směr, i když často na Tebe zapomínám, dej mi prosím zítřkem nový začátek, novou šanci a sílu k dalšímu poznání. Mým nejlepším  díkem je život podle Tvé vůle, prosím, Pane můj, prosím pomáhej mi v tom, nedovol,abych na Tebe zapomenul. Den končí, a já Ti za něj děkuji, za každého, kdo byl dnes ke mně vlídný a laskavý, za všechny, které mám rád, a kteří mají rádi i mne. Děkuji Ti také i za všechny, od kterých mě odděluje nepřátelství či lhostejnost, protože i ti byli pro mě přínosem, a našel jsem u nich poučení. Můj Pane prosím, dej mi odvahu, ať nacházím cestu k druhým lidem. Veď mé kroky, abych nikomu neublížil. Projev se ve mě a skrze mě tím, že naplňuješ můj život svou dokonalostí v každém okamžiku. Amen.“

 

 

873.  Vaše volba roku 2000 (226).        (Přijal Ivo A. Benda)    5.1.2000.   10:05-10:08 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

 

„Volba roku 2000:

 

Lidé, stojíte na křižovatce svých inkarnací,

buď si vyberete negativitou stovky inkarnací do těl pralidí,

anebo cestou LÁSKY inkarnace do těl Vesmírných lidí …

 

… dobře vybírejte,  kterou cestou se dáte,

 lidé planety Země.

 

Vesmírní lidé.“

 

 

Děkuji vám vesmírní přátelé. Rád jej rozšířím po planetě Zemi.  S láskou   Ivo.

 

 

874.  Sdělení (227).                         (Přijal Ivo A. Benda)         6.1.2000.   12:40-13:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mám pro tebe tyto nové zprávy. Ve Vesmíru se schyluje k evakuaci, vše se již přichystalo a lidí vědomých je dostatek k této akci. Ano, nyní se dále snaž a pozoruj své okolí, jak se vyvíjí. Ano, Havel stále více si uvědomuje vážnost situace a nyní v Karlově Studánce zpytuje svědomí. Má na to čas. K. také nyní zpytuje svědomí, pozvolna si uvědomuje, co se vlastně stalo. Jsem rád, že se držíš své práce a věnuješ se svému poslání. Lidé se probouzejí a začínají takto pracovat, ale je již příliš pozdě. Mnoho času uteklo a zatím lidí teprve se probouzejí. Stav Země je kritický, a to je vážná věc. Země již nemůže dál vydržet to, co zažívá, mnozí lidé nepochopili, proč tu jsou a jaký mají úkol. Je to obtížná situace a tak je třeba pracovat až do konce svého působení. Jsem stále s tebou milý Ivo a přeji ti hodně úspěchů v tvé další práci pro lidi a Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Naše lodě stále čekají na pokyn od Stvořitele k evakuaci a nevíme dne ani hodiny, kdy se tak stane.Nyní budou stále větší problémy u lidí, ano, je to vlivem těžkých křečí planety Země, která už toho moc nevydrží. Je třeba být pevný, odolný a nenechat se ničím a nikým zviklat. Tak je naše přítomnost propojena se Zemí, že už to víc ani nejde. Nyní budou hlášeny další události, to, co víme, že přichází. Milujeme tě všichni milý Ivo a přejeme ti hodně sil do další práce pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, vše je nyní již na spadnutí a jsem rád, že jsi přepsal tato má poselství lidem planety Země. Takto dále bude vzrůstat informovanost a lidé se budou moci dále snažit být lepší a lepší. Dále tě milý Ivo zdraví všichni členové z Vysoké rady a přejí ti hodně dalších úspěchů v tvé práci pro stvořitele našeho milovaného. Ano, je to tak důležité vytrvat až do konce, neboť stav planety je velmi vážný.

 

Toto ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

„ A nyní se přidávám já, Pleja, která tě tolik miluje. Ano, nyní budou další události na Zemi a lidé budou stále více zjišťovat, co se zde událo a co nepředpokládali. Někteří již prohlédli, a podle toho se chovají, ale mnoho jiných stále ještě spí. Budou probuzeni, ale jinak, než ti probuzení nyní. Bude to velká změna pro mnohé a budou mít dostatek impulsů k zamyšlení. Stále ti milý Ivo posílám proudy lásky a přeji, a´t se ti vše daří jako doposud. Ano, nyní jsou další lidé připraveni pomáhat, a to je výborné.

 

S láskou ti toto sdělení předala Pleja.“

 

 

875.  Sdělení.                                            (Přijala Miloslava D.)                               17.7.1999. 

 

Jak by jste si poradili s takovými škůdci, jako jsou kobylky, které jsem viděla v televizi ?

 

Čekali bychom, až by se celé hejno těchto škůdců zvedlo a okamžitě by jsme je beze zbytku eliminovali. Prostě by jsi viděla v místě, kde by bylo zrovna celé hejno, takové malé světlo, to by trvalo jen okamžik, a hejno by naráz zmizelo.

                                                                                  Ptaah.“

 

„To se navede povrch vesmírné lodi nebo telemetrického talíře určitou energií, a ta se potom spirálovitě spustí na určité místo. Buď se utvoří obrazce, to děláme nyní nejen u vás na planetě Zemi, ale také jsou planety, kde lidé také takto myslí, a my jim také takto děláme znamení. To ti do toho článku dnes vložil Guetzal.“

 

„Nebo takto zničíme škodlivý hmyz. U nás se to takto stále používalo, ale nyní to používáme jenom na jiných planetách, když třeba přistane naše výprava někde, a musí se udělat místo k přistání, nebo se snažíme eliminovat silně radioaktivní oblasti, což se už tady několikrát na této planetě Zemi stalo. Ale my nečekáme od nikoho dík, protože to děláme pro Stvořitele našeho.

 

                                                                                  Ptaah, Guetzal, Solar, a naposled Sol-tec.“

 

 

876.  Jak to bylo s českým národem.         (Přijala Miloslava D.)                               17.7.1999. 

 

„Vy jste také patřili k těmto lidem, co přišli z Vesmíru, ale mezi cestovateli z prostoru byli takoví, kteří poslouchali na slovo, kdo jim co řekl. Sami jste si nic nezačínali, to myslím, že jste tvořili část posádky, která poslouchala na slovo, a když vámi byla osídlena Země, tak jste patřili k nejmírnějším lidem. Prostě jste v sobě chovali tu nejlepší myšlenku, a ta šla s vámi po staletí. Pouze, když byl útisk největší, jste se uměli postavit, a nyní mnozí z vás jste to ihned pochopili, o co tu vlastně šlo.

 

                                                                                                                      Ptaah.“

 

 

877.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D)                                      7.12.1999. 

 

Zde, co jsme se přistěhovali, byl malý rybníček, Jak šla léta, tak se zanášel kalem, tráva v něm více rostla, až zanikl docela. Zbyla z něho jenom malá strouha, kudy tekla voda. Také jsem se dívala, jak si lidé zdobí okna na Vánoce. Příroda, ta je zatím nezajímá,

 

„Ale bude, uvidíš, že se budou muset starat o to ostatní, až ten smog, hlavně v zimním období, bude se roztahovat všude. Potom si lidé vzpomenou, co je vlastně nejvzácnější, jestli tohle chystání na ty zbytečné svátky, nebo každodenní péče o to nejvzácnější, a to je celá planeta sama, jako to děláme my. Jak se všechno uklízí, jak se o vše, co roste, pečuje, a takto to budete dělat i vy.

 

                                   Guetzal.“

 

 

878.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                     7.12.1999. 

 

„Jsem tu nyní stále. U vás bude to haló s těmi oslavami, a chceme to sledovat, bude aspoň klid, kromě těch ohňostrojů, co tu budou lítat, ale co se s tímto vaším veselým kouskem zamoří, to si představ, a potom, co nyní lidé dělají, aby na to vše měli. No holt jako malé děti si tu někteří hrajou, neboť i k tomuto všemu, co máme na obranu, se musí přistupovat s velikou odpovědností.

 

                                   Guetzal.“

 

 

879.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                            1999. 

 

Můj syn si pouští nějaký násilný pořady na videu, tím zanáší do našeho bytu negativní energie.

 

„Ano, je to tak. Je-li náš člověk takto mezi takovými lidmi, co toto podporují, tak se mu může ledacos stát. My nemůžeme plně zasáhnout, leda v ohrožení života, ale také člověk z vaší společnosti se musí učit, aby čelil všem nebezpečím a dbal našich rad a také rad těch lidí, co dříve tomu všemu museli čelit. Protože vy musíte učit ostatní lidi, i je varovat co je škodlivé a co ne, a naše Miluška varovala svého syna, ale ten ji neposlechl. Ale také potom tito lidé poznají časem sami, když se situace vyvine nepříznivě proti nim. Když se vám něco takového stane, tak to je a bude zásah ze strany těch bytostí, co se ještě tu snaží o tyto lidi jako je tady její syn, aby tam byl inkarnován. Proto vy všichni se mějte stále na pozoru a snažte se ze všech sil, aby toto nebezpečí bylo zcela pryč.

                                   Ptaah a i Guetzal.“

 

 

880.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                   21.12.1999. 

 

„Vaše planeta se těší takové pozornosti, jako jiná planeta, která přechází do Nového věku, to jest, že lidé, jakmile pronikají do Vesmíru, ale také se mezi sebou takto hádají, tak potom tady zesílíme hlídky, to znamená, že tu je plno lidí, ale ve Vesmíru, ne na vaší planetě Zemi, ale ve svých vesmírných stanicích, a pozorně sledujeme vaše dění, a potom jsem se musel já Guetzal pořádně rozesmát, když jsi si tam pustila tu muziku s tím vlakem.“

 

 

881.  Sdělení o stopování.                   (Přijala Miloslava D.)                                             1999. 

 

„To jsi chtěla napsat, to víš, že ti tuze rád odpovím. Že takto by člověk nemusel stát v prachu, dešti, nebo různé nepohodě, když se máme všichni tak rádi, tak naše technika, ta slouží zcela všem.

 

                        Guetzal.“

 

 

882.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                   22.12.1999. 

 

Nastala skutečná zima. Všude napadlo sněhu. Je večer, svítí měsíc, je úplněk, ale mě se zdá, že je blíže u naší planety Země nežli dříve.

 

„Takováto hudba je nejlepší, co ty nyní si pouštíš. Ale i písně, uděláš-li si opravdu pečlivý výběr. Tak je opravdu milo poslouchat. Stále si to uvědom, že tu jsme my a sledujeme si vás.  Guetzal.“

 

 

883.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava Drsková.)                          24.12.1999. 

 

Je brzy ráno, nemohu už spát, tak poslouchám rádio. Snažím se žít nyní jako žijí naši přátelé z Vesmíru.

 

„My máme velikou radost, že nechceš už žít podle tohoto pozemského zvyku. Na tyto zbytečné svátky plno lidí si dává ty zbytečné dárky, ale co potom. Chtěl jsem říct o těch hračkách, které jsou zastaralého rázu a potom to plno dětí vyhodí, ale těch lidí, co nyní trpí i v tento čas. Denně je třeba dělat radost, jako se o to snažíš ty a samotné planetě pomáhat, tohle by měli všichni lidé pochopit.

 

Guetzal Ptaahem a Alenou.“

 

„Já jsem zrovna přiletěla, Alena.“

 

To je nyní můj největší trvalý dárek, který mi udělil sám Stvořitel na věčné časy, že jsem pochopila, co mám celé dny dělat.

 

Je štědrý večer, sedím nyní u rádia a natáčím. Co dělat v tuto chvíli, neboť stále všude vysílají zastaralé pořady v televizi, a já bych chtěla vidět tu pravou budoucnost.

 

„Zatímco ostatní lidé se radují z této doby, mají radost z toho, co dostali od druhých, ty myslíš na to pravé žití a my tě v tom budeme usilovně podporovat.

     Ptaah.“

 

 

884.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                   25.12.1999. 

 

Stále silně pociťuji v tento vánoční čas, že tento klid je chvilkový.

 

„A zastaralé myšlení lidí, to zatím tento režim podporuje, hlavně ty vaše církve, ale brzy lidé poznají, čemu a komu mají věřit. Mnohým lidem se to takto také nelíbí, ale zatím mlčí, kromě pár lidí. 

 

Ptaah.“

 

„A stále vyhledáváš různou legraci, abys se trochu pobavila, vy čeští lidé jste na to byli, vždyť tam stále si pouštíte tu legraci, kterou jsi si opatřila, aspoň zapomínáte na to, co se nyní děje, a to je dobře. Je to velice třeba takto nyní žít, abyste se v budoucnu dostali tam, kam skutečně patříte. Mezi pravé lidi.

                        Guetzal, něco já Ptaah.“

 

 

885.  Sdělení o špatném počasí.          (Přijala Miloslava D.)                                   26.12.1999. 

 

Je večer, venku je hrozný nečas. Ráno bylo klidno, nyní vane veliký vítr a dokonce jsem zahlédla záblesk světla. To blesk se ukázal. Tohle jsem poznala před mnoha lety, když jsme bydleli jinde. Bylo to na Silvestra. Nejdřív byl déšť, dokonce duha nebo svítilo do toho Slunce, bylo docela teplo. Pak v noci se to otočilo, tak na Nový rok napadl sníh a uhodil třeskutý mráz. Divné nyní je počasí, mění se skoro každý den.

 

„To proto, že si lidé nedají stále říct a stále se mezi sebou tolik hádají. To se ještě dočkáte tak velikých změn i u vás. Ale vy byste měli stále dělat meditace.

           Guetzal.“

 

 

886.  Sdělení o svátku.                        (Přijala Miloslava D.)                                   29.12.1999. 

 

Nyní, když pohlédnu do okna, jaká je krásná zima. Plno sněhu napadlo, jenom aby to takto vydrželo. Poslední dny se každý den měnilo počasí.

 

Pro mě bude svátek jedině, když tu na naší planetě Zemi bude vyhlášen SVĚTOVÝ MÍR a všechen zbrojní arzenál se ničil, a my všichni lidé to sledovali v televizi.

 

Tehdy byste nás všichni uviděli, jak vystupujeme z našich vesmírných lodí a vítáme se s lidmi z planety Země.

                                                Ptaah.“

 

 

887.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                   31.12.1999. 

 

Jsem doma a zůstanu, neboť taková oslava je mi milejší u rádia nebo u televize. Mou myslí jdou takovéto myšlenky. Jaká nyní je společnost na naší planetě Zemi. Někteří lidé touží po veliké lásce mezi všemi lidmi, druzí přispívají k tomuto velikému napětí. Už aby tady byl ten věčný klid a mír. A to by se nic nedělo. Příroda by na celé planetě Zemi byla v klidu.

 

„Jo, my budeme naslouchat vašim lidem, zdali bude nějaká legrace, ale v poslední době to moc valné nebude, protože plno lidí vám buď odešlo ke svému Stvořiteli nebo se přizpůsobili této době. Snad to, co jste měli dřív dají do oběhu, ale Slováci také tam něco mají, tak si to natoč.

 

                                   Guetzal.“

 

„U nás je stále naprostý klid a mír. Lidé se věnují své práci, děti naše, učení, a plno lidí létá do Vesmíru na jiné planety nebo na naše umělé stanice. Tys na to myslela, že v této době u vás jste měli takto žít.

                                   Guetzal.“

 

 

888.  Sdělení.                                      (Přijala Miloslava D.)                                       1.1.2000. 

 

Je krátce po půlnoci. Já se neúčastnila oslav jako jiní.

 

„A dobře udělala, neboť vaše oslavy jsou chvilkového rázu, ale veliká oslava bude, až se lidé z planety Země, ale všichni podřídí ZÁKONU STVOŘENÍ. A budou žít v naprosté lásce mezi sebou a zároveň uctívat vše živé.

                                               Guetzal.“

 

 

889.  Pouliční osvětlení.                       (Přijala Miloslava D.)                                      2.1.2000. 

 

Odpověď na moji otázku: Jaké to mají s pouličním osvětlením v noci ?

 

„U nás takto nesvítíme jako vy. Po celé planetě Zemi se šíří toto škodlivé světlo, a i to zaviní mnoho nepříjemností v přírodě samé, a jak to samotně škodí lidem. U nás na planetě Erře se takto nesvítí, neboť jakmile nastane noc, tak lidé jsou doma, nebo je-li někdo v přírodě, má vlastní světlo na malém přístroji na opasku a ten používá. My se skutečně radujeme z toho západu slunce, a potom, jak nastane ta krásná noc, jenom je vidět různá souhvězdí i pouhým okem. Nemáme to tolik rušeno atmosférickými poruchami jako je tomu u vás. A také krásné hvězdy vidíme, ale já je mám skoro na dosah ruky, když jsem stále ve Vesmíru.

 

                                                                                  Guetzal, Pleja a potom Ptaah.“

 

 

890.  Sdělení.                                   (Přijala Miloslava D.)                                          3.1.2000. 

 

Lidé mají po oslavách, ale co bude s nimi dál ?  Tolik bych si přála, aby se nejen moje rodina, ale i jiní lidé vzbudili z toho zimního spánku.

 

„To není spánek, ale neuposlechnutí toho pravého hlasu, který velí k rozumu. Jenom zatím někteří ho neposloucháte.

                                   Ptaah.“

 

Celé dny se snažím o takové soustředění, abych vnímala jen to nejlepší. V zimě je to těžší, ale mám muziku a také nějaký ten pořad do videa.

 

„Okolo planety Země se ovine světelný pás a ten bude pln duhových barev.

 

         Stvořitel.“

 

„Víš, jaká to bude ještě doba, nežli se toto stane, ale tehdy, to upřesňuji já Aštar, ale až to přijde, to teprve lidé na ostatních planetách se rozjásají, až lidé z planety Země uzavřou mezi sebou trvalý mír a budou vše dávat pryč, i to my budeme moci pomoci.

                                                                                                          Ptaah.

 

 

891.  Vlasy našich žen.                      (Přijala Miloslava D.)                                         5.1.2000. 

 

„Naše ženy nosí dlouhé vlasy, i já je stále tak nosím. Protože dlouhé vlasy a takto upravené, jak jsi viděla a vidíš na našem obrázku, co tam máš Semjase, ty jsou ozdobou pravé ženy. Tak to bereme u nás na planetě Erře. A barva vlasů, ta se nemění, to není jako u vás, že používáte barvy na vlasy, to je škodlivé, my používáme při mytí jenom přírodní prostředky podobné vašemu mýdlu, ale mnohem účinnější, aby až do pozdního stáří barva našich vlasů zůstala taková, jaká je na začátku našeho ranního mládí.

                                               Pleja.“

 

 

892.  Sdělení.                                    (Přijala Miloslava D.)                                         6.1.2000. 

 

Před čtvrtou hodinou odpoledne.

 

Dnes svítí Slunce, to je hned veselo. I domácí práce mi jdou líp. Mám tu malý dalekohled, ten jsem před chviličkou přiložila k očím a dívám se. Najednou vidím něco kulatého, jako když vychází Měsíc v tuto dobu, nebo jsem si myslela, odražené světlo. Škoda, že jsem to déle nepozorovala. Najednou to zmizelo.

 

„To jsi viděla jednu z vesmírných lodí, ale ne naši. Oni jsou tu i jiní.

                                                                                                                      Ptaah.

 

 

893.  Sdělení.                                    (Přijala Miloslava D.)                                         9.1.2000. 

 

Přátelé z Vesmíru mají pravdu s těmi světly. Chci-li pozorovat nebe plné hvězd, musím chodit za ves, neboť mé pozorování ruší světlo, které se šíří z pouliční lampy. Chtěla jsem až na kopec, cesta plná ledu mi to neumožnila, tak jsem šla do pole, a chvíli pozorovala nebe. Nic jsem neviděla, kromě zářících hvězd.

 

„To zrovna nikdo takto neletěl, abys měla vidění našich lodí, jak vídáváš, a někdo letěl, ale byl zacloněn silovým polem, ale stále se lidi budou s námi takto setkávat zatím.

                                                                                                                                 Guetzal.“

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  894 - 896  KNIHY  "ROZHOVORY III."   ZDE ...