SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
  STAŽENÍ  SAMOLEPEK

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

 

VÝZVY

 

UPOZORNĚNÍ

 

II. DÍL

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

 

 

 

Ivo A. Benda                                                                                Prosinec 2007

 

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Sdělení 4969 - 6920


 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                                Sdělení 1603.                   Zpracoval: Ivo A. Benda

   26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení - s Tebou“ (snadnější spojení)

      - s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

 

4969 – 6920.   Varování, výzvy, upozornění - 2. díl.       

(Přijal 90 % sdělení Ivo A. Benda, 10 % sdělení další světelní pracovníci.)

13.12. 2006 - 2007.

            Místo: Martin.

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

 

VÝZVY

 

UPOZORNĚNÍ

 

II. DÍL

 

 

 

Dle PODKLADŮ LEPEK V REKLAMNÍCH PROSTŘEDCÍCH na www.andele-svetla.cz www.vesmirni-lide.cz www.universe-people.cz  si můžete zhotovit ŘADU JINÝCH NÁSTROJŮ ŠÍŘENÍ:


RAZÍTKO, VIZITKU, ODZNAK, LIBOVOLNĚ VELKÝ NÁPIS, např. šířky A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 a větší venkovní nápisy, NÁPIS NA TRIKO, OBLEČENÍ, TAŠKU, KOLO, AUTO, DO OKNA BYTU A VÝKLADU NA SKLO ZEVNITŘ, VENKOVNÍ VELKÉ NÁPISY, BILLBOARDY. Též lze použít podklad pro šíření Světla POŠTOU, SMS, MAILEM, DÁT NA WEBOVÉ STRÁNKY, INZERÁTY V MÉDIÍCH (i do knih a časopisů, novin a přelepení čárových kódů) atp. Můžete psát fixem či barvou kde je třeba.


Máte NEOMEZENÉ MOŽNOSTI V ŠÍŘENÍ SVĚTLA DO TMY  !

 

 


 

 

KLÍČOVÉ  VAROVÁNÍ:

 

 

7777

 

 

 

Nenechte  očipovat

 

SVÁ  SRDCE

 

ještěry  z  pekel  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

PROBÍHÁ  PRVNÍ  DĚJSTVÍ:

 

 

6666

 

 

 

Ještěři  vám  chystají

 

dle  VAŠICH  voleb

 

ČIPOVÁ  PEKLA  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

 

List 201   6201

 

 

Nezashujeme  do  vaší

loutkolidské  scény  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6202

 

 

Zachraňujeme  lidi

před  pekelnými  ještěry  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6203

 

 

Ničíte  planetu  Zemi

jako  dotěrný  hmyz  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6204

 

 

PŘES  STROMY

NEVIDÍTE  LES  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6205

 

 

Zemské  očistné  procesy

vás  vyléčí  ze  snů  a  iluzí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6206

 

 

V  jeskyni  dlí

sedmihlavý  drak  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6207

 

 

Jako  stín  vynoří  se

občas  ze  Tmy  Svědomí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6208

 

 

POŠLI  TO  DÁL  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6209

 

 

Planeta  Země  převibrovává

do  vyšších  frekvencí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6210

 

 

Hrdost  a  pýcha  vás  činí  bez  citu

necítíte  ovládání  ještěrů

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6211

 

 

Stále  větší  kolísání  počasí

způsobují  vaše  zlé  myšlenky

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6212

 

 

Vaše  nepřítomné  bezduché

pohledy  svědčí  o  ovládání

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6213

 

 

Celá  historie  loutkolidstva

je  boj  o  moc  a  majetky  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6214

 

 

Celá  historie  loutkolidstva

je  pekelným  podnikem

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6215

 

 

Hrdost  a  pýcha  vás  oslepuje

nevidíte  ovládání  z pekel  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6216

 

 

V  kapse  nosím  ŠTĚSTÍ

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 202   6217

 

 

Nevědomí  skutečnosti  je

hlavní  problém  loutkolidí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6218

 

 

Marně  se  osudu  ptáš

co  zítřek  schystá  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6219

 

 

Život  je

pohádkou  nedopsanou

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6220

 

 

Pro  ty, co  UVĚŘÍ

stane  se  zárak  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6221

 

 

Možná,  možná,  možná

třeba  tě  ZÁZRAK  potká

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6222

 

 

SVĚDOMÍ,  SVĚDOMÍ

v  duši  tvé  někdy  zabolí

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6223

 

 

SVĚDOMÍ,  SVĚDOMÍ

málokomu  zavoní  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6224

 

 

FONTÁNA  LÁSKY  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6225

 

 

Svoji  duši  pevně  s tělem  spoj

po  dlouhém  odloučení

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6226

 

 

Máte  ještě  něco  takového

jako  SVĚDOMÍ  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6227

 

 

Máte  ještě  něco  takového

jako  SOUCIT  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6228

 

 

Zvolíte-li  si  iluze  a  klamy

stáváte  se  ještěrčími  loutkami

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6229

 

 

Přerušte  šachovou  loutkohru

probudíte  se  z  pekelných  snů

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6230

 

 

Loutkolidé  hnětou  Babylonii

čipovým  šílenstvím  s  ještěry

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6231

 

 

Změnili  jste  svůj  život

za  šachovou  hru  ještěrů

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6232

 

 

GEJZÍR  LÁSKY  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 203   6233

 

 

Jen  ten, kdo  lidi  miluje

tomu  láska  nejvíc  kvete

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6234

 

 

Režisér  čas

hraje  s  vámi  o  ŽIVOT

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6235

 

 

Režisér  čas  vybral  si

za  herce  každého  z  nás

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6236

 

 

Pořád  se  učíte

a  přece  nic  nevíte  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6237

 

 

Co  se  změnit  dá

to  se  srdcem  rozezná

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6238

 

 

Čas  jede  dál

NAČ  plánovat  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6239

 

 

KDE  tě  mám

studánko  stříbrná  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6240

 

 

Doufej, věř  svému  srdci

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6241

 

 

Jsme  poutníci  v  milionech

životech  se  kroutící

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6242

 

 

Chudí  nebo  bohatí,  hlavně

ať  nikdo  SRDCE  neztratí

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6243

 

 

Ať  naše  planeta

ČISTOU  LÁSKOU  rozkvétá

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6244

 

 

Zvolíte-li  si  iluze  a  klamy

máte  nekonečné  loutkování

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6245

 

 

Režisér  čas  vybral  si  za  herce

muže  a  ženy  na  planetě  Zemi

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6246

 

 

Největší  loutkolidská

scéna  =  planeta  ZEMĚ

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6247

 

 

KDE  jsou

dětská  přání  tvá  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6248

 

 

Naplno  žij  a  chyť  své  dny

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 204   6249

 

 

LUANDA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6250

 

 

CUNENE

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6251

 

 

MALANJE

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6252

 

 

BATHA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6253

 

 

BILTINE

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6254

 

 

SALAMAT

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6255

 

 

GUERA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6256

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6257

 

 

MOYEN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6258

 

 

LHASA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6259

 

 

MANGYA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6260

 

 

ZAISAN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6261

 

 

GANSU

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6262

 

 

XIAN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6263

 

 

Neevakujeme věci  a  věcičky

ale  lidi  se  zářivými  srdíčky

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6264

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 205   6265

 

 

XIZANG

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6266

 

 

QINGHAI

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6267

 

 

ALLUNSHAN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6268

 

 

ECUADOR

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6269

 

 

OGADEN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6270

 

 

TIGRA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6271

 

 

LYONE

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6272

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6273

 

 

ACCRA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6274

 

 

BISSAU

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6275

 

 

NINAWA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6276

 

 

BAGHDAD

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6277

 

 

ZAINAN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6278

 

 

GILAN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6279

 

 

Učarovala  vám  věc, věcička

ale  zapoměli  jste  na  srdíčka

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6280

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 206   6281

 

 

HORMOZGAN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6282

 

 

PERSIA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6283

 

 

HADAROM

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6284

 

 

JUDAEA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6285

 

 

AS-SAMIRAH

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6286

 

 

HEFA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6287

 

 

HAZAFON

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6288

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6289

 

 

KALAHARI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6290

 

 

MAAN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6291

 

 

AMMAN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6292

 

 

AL-KABAR

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6293

 

 

IRBID

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6294

 

 

AL-MAFRAQ

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6295

 

 

Učarovala  vám  věc, věcička

ale  máte  otevřená  srdíčka  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6296

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 207 6297

 

 

AZ-ZAGRA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6298

 

 

ASH-SARAH

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6299

 

 

AQABAH

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6300

 

 

NAIROBI

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6301

 

 

SHABA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6302

 

 

ZAIRE

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6303

 

 

MANEIMA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6304

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6305

 

 

SAYDA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6306

 

 

MARZUQ

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6307

 

 

MALAWI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6308

 

 

BAMAKO

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6309

 

 

KAYES

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6310

 

 

ASSABA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6311

 

 

Učarovala  vám  věc,  věcička

ale  máte  otevřená  srdíčka  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6312

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 208   6313

 

 

ZAMBEZI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6314

 

 

NIASSA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6315

 

 

SOFALA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

6316

 

 

NIAMEY

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6317

 

 

TENERE

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6318

 

 

ABUJA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6319

 

 

LAGOS

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6320

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6321

 

 

GHAZZAH

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6322

 

 

ABIDJAN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6323

 

 

ACORES

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6324

 

 

MADEIRA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6325

 

 

SAHARA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6326

 

 

MUDUK

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6327

 

 

Připravuje  se  evakuace

OTEVŘENÝCH  SRDCÍ  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6328

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 209   6329

 

 

NUGAAL

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6330

 

 

BARI

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6331

 

 

JUBBADA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6332

 

 

DARFUR

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6333

 

 

SAHEL

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6334

 

 

BILBAO

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6335

 

 

CANTABRICA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6336

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6337

 

 

BALEAR

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6338

 

 

MENORCA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6339

 

 

IBIZA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6340

 

 

TENERIFE

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6341

 

 

CANARIA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6342

 

 

ARUSHA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6343

 

 

Připravuje  se  evakuace

OTEVŘENÝCH  SRDCÍ  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6344

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 210   6345

 

 

TABORA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

6346

 

 

KIGOMA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6347

 

 

DODOMA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6348

 

 

TANGA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6349

 

 

IRINGA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6350

 

 

RUVUMA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6351

 

 

LINDI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6352

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6353

 

 

MIKUMI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6354

 

 

YAKIMA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6355

 

 

MERCABAH

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6356

 

 

SIRAGUSA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6357

 

 

SILVA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6358

 

 

MERCADO

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6359

 

 

Připravuje  se  evakuace

OTEVŘENÝCH  SRDCÍ  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6360

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 211   6361

 

 

MEIER

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6362

 

 

ADAMSKI

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6363

 

 

SWEDENBORG

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6364

 

 

JEZUS

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6365

 

 

TIRINIDAD

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6366

 

 

ANTIL

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6367

 

 

GALAPAGOS

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6368

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

6369

 

 

SELVAS

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6370

 

 

ACRE

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6371

 

 

LIPTOV

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6372

 

 

ORAVA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6373

 

 

ATACAMA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6374

 

 

Tak  co  ?

BOŽSKÁ  LÁSKO

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6375

 

 

Připravuje  se  evakuace

OTEVŘENÝCH  SRDCÍ  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6376

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 212   6377

 

 

PAMPA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6378

 

 

ROSARIO

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6379

 

 

SANTA-FE

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6380

 

 

FORMOSA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6381

 

 

JUJUY

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6382

 

 

SALTA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6383

 

 

TUCUMAN

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6384

 

 

Evakuační  pohotovost  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

6385

 

 

MENDOZA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6386

 

 

NEUQUEN

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6387

 

 

VIEDMA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6388

 

 

OESTE

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6389

 

 

VILALAGONGA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6390

 

 

BAHIA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6391

 

 

Připravuje  se  evakuace

OTEVŘENÝCH  SRDCÍ  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6392

 

 

Buďte  připraveni  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 213   6393

 

 

LIBRES

 

 

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6394

 

 

CORDOBA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6395

 

 

PANDA

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6396

 

 

KOALA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6397

 

 

KIWI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6398

 

 

GOIANIA

vesmírná  evakuační  loď

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

6399

 

 

JATAI

vesmírná  evakuační  loď

www.andele-svetla.cz

 

 

 

6400

 

 

Evakuační  pohotovost  !
www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

KLÍČOVÉ  VAROVÁNÍ:

 

 

7777

 

 

 

Nenechte  očipovat

 

SVÁ  SRDCE

 

ještěry  z  pekel  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

PROBÍHÁ  PRVNÍ  DĚJSTVÍ:

 

 

6666

 

 

 

Ještěři  vám  chystají

 

dle  VAŠICH  voleb

 

ČIPOVÁ  PEKLA  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

-------------

 

 

 

7801

 


Chtějí vás přes ČIPY

ponižovat ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 

 

7802

 


Chtějí vás přes ČIPY

ničit ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 


7803

 


Chtějí vás přes ČIPY

zabíjet ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 


7804

 


Chtějí vás přes ČIPY

zotročit ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

------------

 

 

 

 

 

9000.  NENECHÁME  SE  OČIPOVAT.          (Přijal Ivo A. Benda.)                           8.1. 2008.

            Místo: Svatý Jur.

 

 

 

 

 

9000 a

 

 

NENECHÁME  SE  OČIPOVAT
www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

9000 b

 

 

MY  LIDÉ

SE  NENECHÁME  OČIPOVAT

JEŠTĚRY  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

* * *

 

 

 

9000 (1)

 

 

 

(1)

 

 

 

MILÍ  LIDÉ,

 

SVÝMI  KAŽDODENNÍMI  VOLBAMI  DOVOLUJETE

JEŠTĚRŮM  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ  BUDOVAT  NA  ZEMI  CELOPLANETÁRNÍ  LIDSKOU  ČIPOVOVOU  OTROKÁRNU NAHRAZENÍM  ZBYTKŮ  SVOBOD

V  SAMOSTATNÝCH  NÁRODNÍCH  ÚSTAVÁCH,

PRÁVNÍCH  SYSTÉMECH  A  V  EKONOMIKÁCH

NADŘAZENOU  SLOUČENOU  TOTALITNÍ  SVĚTOVLÁDOU.

TO  VÁM  NIČÍ  KVALITU  ŽIVOTA   A   DUCHOVNOSTI.

SOUČASNÉ  OVLÁDÁNÍ  LIDÍ  ZVYŠUJÍ  Z  90  NA  99,9  %  !

 

MÁTE  MOŽNOST  SE  VZCHOPIT  A  ZVRÁTIT  TENTO  VÝVOJ  PRACÍ  NA  SOBĚ  A  POMOCÍ  BLIŽNÍM  SVÝM  !

 

 

98 %  z  vás  se propracovává  vlastní volbou  do Temných světů.

Již  NYNÍ  je  vaše  mysl  dálkově  ovládána  vlnami - vibracemi

na  95 %  ještěry  z  pekel - Temných  světů  (rok 2008).

Zavedením  ČIPŮ  do vašich těl budete brzy ovládáni na 99,9 % !

Jenom 2,5 %  z vás se směřuje svým pozitivním životem do Nebe

a  tím  se  vyhne  čipové  totalitě.

Ještě  stále  máte  příležitost  toto  malé  procento  zvyšovat

prací  na  sobě  a  se  sebou  !

 

Technicky  je  již  od  Vánoc 1997  EVAKUAČNÍ  POHOTOVOST

100 000  VESMÍRNÝCH  EVAKUAČNÍCH  LODÍ

ANDĚLŮ  SVĚTLA – VESMÍRNÝCH  LIDÍ.

 

Jedním  z  DŮVODŮ  EVAKUACE  duchovně  vyspělých  lidí

( v  pozici  od  poloviny  3. otáčky  do  7.  otáčky  Duchovní  cesty,

tedy  POZITIVNÍ ŽIVOT S OTEVŘENÝM DUCHOVNÍM SRDCEM )

může  být  právě  NEÚNOSNÁ  MÍRA  ČIPOVÉ  TOTALITY

pro  pozitivní  část  lidí,  kterých  je  dnes  ( rok 2008 )  na  planetě  Zemi  2,5  % ,  tj. cca  165  milionů  lidí  ze  6,5  miliardy  lidí )

 

 

Opakujeme:

 

Ještěři  z  Temných  světů  usilovně  pracují  na  rychlém 

OČIPOVÁNÍ  každého  z  LIDÍ  a  každé  VĚCI  za  účelem 

TOTÁLNÍHO  OVLÁDÁNÍ  vaší mysli a vašich životů  na  99,9 % !

 

 

SVŮJ  ŽIVOT  JEŠTĚ  STÁLE  DRŽÍTE  VE  SVÝCH  RUKOU  !

 

 

* * *

 

 

9000 (2)

 

 

(2)

 

 

 

LIDÉ,

 

MÁTE  TAKÉ  VELKOU  POMOC 

STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A ANDĚLŮ NEBE

ALE  ONI  NEROZHODUJÍ  ZA  VÁS 

NEZASAHUJÍ  DO  POZEMSKÉ  LOUTKOLIDSKÉ  SCÉNY

A  DO  VAŠÍ  SVOBODNÉ  VOLBY.

 

VY I PŘI STÁLE VĚTŠÍ MÍŘE OVLÁDÁNÍ VAŠÍ MYSLI JEŠTĚRY

( což  jim  sami  nevědomě  i  vědomě  dovolujete )

MÁTE  NEUSTÁLE MOŽNOST PROVÁDĚT  POZITIVNÍ  VOLBY

ZE  SVÉHO  DUCHOVNÍHO  SRDCE,

ZVRÁTIT  TAK  ZVYŠOVÁNÍ  MÍRY  VAŠEHO  OVLÁDÁNÍ  A POSTUPNĚ  JI  SNIŽOVAT – VIZ  DUCHOVNÍ  CESTA

na  internetu   www.andele-svetla.cz     www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

NELEŇTE,

A  PŘEDÁVEJTE  TOTO  VAROVÁNÍ  DALŠÍM  LIDEM  !

 

 

* * *

 

 

9000 (3)

 

 

(3)

 

 

Pochopte,  milí  lidé,

 

Ještěři  vás  dočasně  odvádějí  a ukolébávají  materiálními  a  jinými  požitky,  které  nyní  pozorujete  a  zažíváte. 

 

Účel  je jediný: 

Aby  loutkolidé  nekladli  žádný  odpor  v  tomto  ovládání, 

aby neudělali žádnou pozitivní změnu  ve svém loutkovém životě, 

a  aby  tedy  BUDOVÁNÍ  ČIPOVÉ  TOTALITY 

MOHLO  V  REŽII  JEŠTĚRŮ  ZDÁRNĚ  POKRAČOVAT.

 

Upozorňujeme vás, milí  lidé, že  JEŠTĚRY Z PEKEL  NEZAJÍMÁ 

štěstí  a  skutečná vnitřní kvalita lidských vztahů a lidského života,

ale  zajímají  je  jen  JEJICH  SOBECKÉ  PEKELNÉ  ZÁJMY :

VÁS,  COBY  LOUTKOLIDSKÝ  PODNIK  trvající 7 milionů let

 DOSTAT  DO  PODZEMÍ  TEMNÝCH  SVĚTŮ 

A  VYTVOŘIT  SI  Z  VÁS  SVŮJ  ŠÍLENÝ  NÁSTROJ

VE  SVÝCH  BLÁZNIVÝCH  PEKELNÝCH  AKTIVITÁCH

V  ČERNÝCH  VESMÍRECH  ČÁSTI  ZÓNY  VYMÍSTĚNÍ.

 

Toto  vše  probíhá  s  DOVOLENÍM

Stvořitele  Prvotního  všeho  a  všech,

tedy  NENÍ  to  Jeho  tvorba,  ale  je  to  Jeho  láska  čistá,

kterou  ponechává  lidem  svobodnou  vůli  s  odpovídajícími  důsledky  a  následky,  které  tyto  lidské  volby  přináší  -  tedy  u  některých  lidí  zvyšování  kvality  života  správnými,  pozitivními  volbami,  u  jiných  snižování  kvality  života  nesprávnými,  negativními  volbami.

 

Každý  toto  může  vidět,  pokud  chce, 

a  každý  z  vás  lidí  na  planetě  Zemi  jistěže  nese 

ODPOVĚDNOST  ZA  SVÉ  SVOBODNÉ  VOLBY  A  ČINY 

prováděné  každodenně  v  mnoha  situacích  SVÉHO  ŽIVOTA.

 

ZÁŽITKY  NA  VLASTNÍ  KŮŽI 

JSOU  JEDINOU  PRAVDIVOU  ODPOVĚDÍ

NA  LIDSKÉ  VOLBY  A  ČINY.

 

 

Toto  varování  a  upozornění  vám  předali:

 

 

Stvořitel  Prvotní  všeho  a  všech,

Andělé  Světla  z  vesmírných  lodí  všude  nad  vámi

a  světelný  pracovník  s  teleinformatickým  oborem

na  planetě  Zemi,  Ivo  A. Benda,  8.1.2008.

 

 

* * *

 

 

9000 (4)

 

 

(4)

 

 

(4a)

 

 

Světelné  zdroje:

 

 

www.andele-svetla.cz

ww.andelesvetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.universe-people.cz

 

www.angels-light.org

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

 

 

 

 

(4b)

 

 

Další  protičipové  zdroje:

 

 

www.noverichipinside.com

www.foebud.org

www.bigbrotherawards.de

 

 

* * *

 

 

9000 (5)

 

 

 

(5)

 

 

 

NELEŇTE

 

A  PŘEDÁVEJTE  TOTO  VAROVÁNÍ  DALŠÍM  LIDEM   !

 

( způsoby  šíření  lidem – viz  REKLAMNÍ  PROSTŘEDKY )

 

 

Máte  k  dispozici  také  nástroj  k  šíření :

 

PETICE  PROTI  ČIPOVÉ  TOTALITĚ

 

 

 

* * *

 

 

 

9000 b

 

 

MY  LIDÉ

SE  NENECHÁME  OČIPOVAT

JEŠTĚRY  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ

www.vesmirni-lide.cz

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

 

 

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

 

 

 

 

21.12.2007

 

 

 

IVO A. BENDA