ROZHOVOR SE STUDENTSKÝM ČASOPISEM AMOK 25.1.2000

Milí čtenáři,

Byl jsem osloven vaší redakcí časopisu AMOK, abych odpověděl na některé otázky, které mi tato redakce položila. Jsem rád za zájem o problematiku Vesmírných lidí a civilizací Sil světla, jistěže skladba otázek odpovídá úrovni duchovního poznání tazatele.

(1.)

Proč mají mimozemšťané rádi zrovna Čechy a neradi Američany, když USA obecně platí za nejvíc věřící, spirituální a fenoménu UFO otevřený národ a ČR za jeden z nejméně věřících národů ?

Odpověď I.A.B.:

Vesmírní lidé Sil světla mají rádi, všechny lidi planety Země, a to zlé i dobré. Zlí (značně omylní) i dobří lidé jsou v USA i ČR a každé jiné zemi. Vesmírní lidé se ale vyjadřují k některým krokům, které někteří Američané dělají. Například vlády USA uzavřeli smlouvy s negativními mimozemsťany – Silami temna (někteří jsou ještírci), spolupracovali s nimi, a to za zády svého národa. I v USA jsou krásní, citliví, láskyplní lidé. Vláda České republiky ani bývalého Československa neuzavřela žádnou takovou smlouvu. Dále jsme zde neměli kapitalismus řadu let, a to znamená, že lidé neměli první myšlenku na peníze, dnes stále více lidí mění původní filozofii života, a to na karierismus – materiální způsob života – to je negativní myšlení, negativní energie. Chtěl bych upozornit, že pokud čerpáte informace z médií, jsou vždy z 80 % postavené tak, jak chtějí Síly temna, neboť média jsou takto masivně ovládána myšlenkovými impulsy (vstřiky do podvědomí a vědomí člověka) ještírky, negativními mimozemšťany (viz sdělení 894.Kristus odhaluje stát démonů, jeho přisluhovači a jeho oběti” a také sdělení 750.Ovládací programy Sil temna” ) na internetu www.universe-people.cz – to je největší objev, který lidstvo nyní čeká.

Pojem UFO byl zaveden Silami temna také jako ovládací program nejprve v USA s cílem oklamat lidi a dělat z nich hlupáky. Je velmi rafinovaný ! Pod rouškou “vždyť je to pravda…” se ještírky úmyslně ovládá vědomí lidí k těmto jevům tak, aby člověk nemohl poznat pravou podstatu, pravdu (UFO je v překladu z anglického “neidentifikovatelné létající objekty”, čili že člověk nemá na to, aby těmto věcem porozuměl, a dále rafinovaně navádí člověka na materiální vnímání jevů, aby nešel dál, do vnímání energií (duchovna) těchto procesů. Pravda je mnohem jednodušší, a to vždy: V lodích jsou jednak bytosti nesmírně láskyplné, Vesmírní lidé, Síly světla, a ty mají pro nás důležité duchovní poselství lásky a pracují pro Stvořitele, a také jsou v těchto lodích negativní entity, které nemají s lidstvem žádné láskyplné úmysly, chtějí ovládnout naši planetu a udělat si z lidí dokonalé otroky. Již nyní jsou 3 miliardy ze 6 miliard lidí velmi dobře jimi ovládáno jako loutky, 1,8 miliardy je částečně ovládáno a jen 1,2 miliardy lidí není ovládáno vůbec (neboť mají lásku, jsou pozitivní, mají jemnovibrační energie).

(2.)

Co říkáte zprávě vědců, že Plejády jsou příliš mladá hvězdokupa na to, aby tam byly nějaké již dovytvořené planety, natož život ?

Odpověď I.A.B.:

Ano, o astronomii jsem se zajímal již na gymnáziu, takže již od té doby vím, že pozemští vědci mají informace o tom, že hvězdokupa Plejády (dle jejich terminologie) je velmi mladá na to, aby se podobným zdlouhavým a složitým vývojem jako na Zemi tam mohl vyvinout život či dokonce nějaká civilizace. Za prvé, naše planeta Země je živou knihovnou Vesmíru, je to vlastně jakási laboratoř Stvořitele na vyvíjení dalších hmotných těl rostlin, živočichů, ale i lidí pozemských. Jiné planety ale nemají tento účel. Proto se běžně děje ve Vesmíru, že když nějaká civilizace Sil světla potřebuje osídlit novou planetu, Stvořitel jí nabízí často mladé a krásné planety, které mají bujnou přírodu (viz naše sopečné území, kde rostliny krásně čile rostou), ale také má více těžších chemických prvků, neboť materiál těchto mladých planet právě z časového důvodu často prošel nitrem hvězd dvakrát či vícekrát ! Čili naši vědci dělají chybu, když považují naši planetu Zemi a naši civilizaci za nějaký standart pro posuzování možností jiných civilizací. Vesmírní přátelé nám řekli, že každá civilizace má svůj specifický vývoj, nejsou tam nějaké druhy či typy vývojů civilizací.

(3.)

Dříve než s Vaším jménem jsem se setkala s pojmem Olomoucká mírová skupinka (dále OMS). Pokud vím, má s vámi nějakou souvislost. Jakou ?

Odpověď I.A.B.:

Olomoucká mírová skupina (OMS) vznikla jako volné sdružení 10 mladých lidí v létě 1998, a to na základě informací z mého samizdatového materiálu “Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru”, který šířím od srpna 1997. Do té doby zde nebyl žádný podobný kontaktérský materiál. Tam jsem také uvedl podmínky spojení s našimi vesmírnými přáteli (opět poprvé takto zveřejněné) pro kohokoliv, kdo se chce s nimi spojit. Takových skupin zde vzniklo více (např. Havířovská skupina, Těšínská skupina, Jesenická skupina, Pražská skupina, některé z nich ale zanikly během několika měsíců pod rozhodným rafinovaným působením ještírků. OMS pracovala jen 3 měsíce v létě 1998 a také byla Silami temna paralyzována. Každá činnost takovéto skupinky je velmi pozitivní, je to ohromné poselství lásky, jemnovibračních energií, které mají velikou sílu a průraznost. Proto se Síly temna na tyto aktivity ihned zaměřují a ti, kteří je podceňují, rychle ukončí svoji spolupráci s Vesmírnými lidmi (oni, ale i já, tomu říkáme testy, zkoušky, které buď zvládnete, nebo ne). Je to tvorba Stvořitele našeho milovaného, není to nic, co by se vymykalo kosmickým zákonům. Stvořitel vlastně také využívá Síly temna ke své tvorbě Vesmíru. Každá práce pro Světlo je velmi poučující v duchovním vývoji člověka a je to cenná zkušenost, i když ji v určitém okamžiku člověk nezvládne. Chtěl bych také poznamenat, že nejen média jsou používána Silami temna k působení proti pozitivním lidem, ale tzv. Společnost pro studium sekt a náboženských směrů v Praze pana Vojtíška, což je vládní organizace propojena s médii (jsou v ní novináři z celé republiky, často mladí), ale také s BIS. Sekty ve světě jsou skupiny lidí ovládaných Silami temna právě proto, aby mohly být použity informace o nich proti lidem, kteří se kontaktují s Vesmírnými lidmi. Ještírci dělají všechno pro to, aby lidé nepochopili, že jsou již 50 let oslovovány jejich vlády, ale i obyčejní lidé planety Země láskyplnými Vesmírnými lidmi, kteří je vyzývají ke změně myšlení a ke spolupráci. Již 11 200 let čekají na to, až budeme znovu členy Kosmické konfederace planet jako naposled právě před 11 200 lety zdejší civilizace Atlantida. O ní je zde mnoho dezinformací právě proto, aby se lidé nedověděli pravdu. Vždy naši vědci ovládaní ještírky se orientují jen na materiální pozůstatky, a to ještě některé, nikoliv na duchovní hodnoty této civilizace.

OMS byla také mnou pozvána na některé mé přednášky (kterých mám nyní 105 za sebou), kde měla prezentovat sebe a svoji práci: Meditace, telepatické kontakty a šíření těchto informací. Sehrála a stále sehrává velmi pozitivní roli v informování dalších lidí díky šíření jejich sdělení s mnoha jinými v našem rozsáhlém informačním systému www.universe-people.cz, tj. “Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru”, kde je nyní cca1000 stránek 907 sdělení.

(4.)

OMS (nebo alespoň jeden její člen tvrdí, že Hitler zde na Zemi splnil velký úkol a za to šel přímo do nebe ? bez jakýchkoliv inkarnací, ale že jeho nástroje ? lidé, kteří plnili jeho rozkazy, se nyní rodí v bídou a nemocemi stíhaných zemích. Mohl byste, prosím, toto tvrzení objasnit ? Co tak důležitého zde Hitler plnil, tedy za co šel do nebe ?

Odpověď I.A.B.:

Co se týče Hitlera, chtěl bych odkázat na výbornou knihu “Hovory s Bohem II” (stejně jako ostatní dva díly I a III), kde je velmi srozumitelně vysvětleno, že žádný prostor typu “peklo” nikde ve stvoření neexistuje. Proto Hitler (resp. jeho duch) nemohl odejít nikam jinam, než do astrálních očišťovacích rovin, kam odchází prakticky všechny duše zde vtělené, a pobývají tam do dalšího vtělení sem, nebo na jiné planety. Další věcí je (viz kniha Hovory s Bohem II), že cituji str. 63 dole: “Hitler sem nebyl poslán. Hitlera si lidstvo vytvořilo ! Zrodil se z našeho kolektivního vědomí, bez kterého by nemohl existovat. To je ponaučením z této zkušenosti. … ”. Hitler tedy zrealizoval množství negativních myšlenek mnoha lidí do velmi nepříjemné reality, která se jistěže většině lidí nelíbí, ale kterou lidé sami vytvořili. Síly temna jen přilévají do tohoto procesu stejné hrubovibrační energie. Všimněte si, kolik je násilných a negativních filmů, článků. Lidé to dovolují. Vlády dovolují Silám temna plnou působnost ve svých zemích ! A voliči volí vlády. Proto ten, kdo nevolí vládu, neodpovídá za její myšlenky a činy (negativní), nese odpovědnost pouze za své myšlenky a činy. To je důležité pochopit ! Lidé, kteří žijí pozitivně a láskyplně a pokud jsou čistí z minulých životů (nemají těžkou karmu), nemohou být ničím špatným postiženi, a opačně.

(5.)

OMS dále prorokovala, že ve čtvrtek 27. Srpna přiletí Orton a jeho flotila do Jeseníků a nastane jakási vibrační změna na Zemi, přičemž se celé lidstvo dozví o existenci mimozemských civilizací. Co se tenkrát v jeseníkách stalo, jestli se to vůbec stalo ?

Odpověď I.A.B.:

Na tuto informaci OMS nemám konkrétní informaci, jen chci upozornit, že se každou sekundu dějí velmi závažné věci, jaké nemají srovnání s minulostí. Především neustále roste duchovní uvědomění lidí ve střední Evropě, prostupují informace o hierarchii Vesmíru, Zákonech Stvořitele a o mimozemských civilizacích vůbec, především o Silách světla. Neustále se zrychluje čas, naše planeta již předimenzovává ze 3. do 5. dimenze (zvyšuje se vibrace látky a energií), negativní lidé to nesou těžce (úrazy, nemoci, problémy), pozitivní lidé lehce (mají sami vyšší vibrace svým pozitivním myšlením). Ti, kteří jsou ovládáni ovládacími programy Sil temna, mohou zaspat tyto důležité změny, a tím na mnoho stovek a tisíc inkarnací budou žít v jednoduchých přírodních společnostech. Ti druzí ve vyšších světech, Vesmírných lidí. O to tady jde. Je to svobodná volba. Proto je třeba, aby se lidé probudili, procitli z hmotaření a z karierismu.

(6.)

Podle Plejáďanů (a Švýcara Eduarda Meiera) má na Zemi údajně dopadnout meteorit, až sluneční paprsek pronikne jakýmsi otvorem jedné pyramidy v Gize do jejího středu. Je to pravda ? Jak by tomu lidstvo zabránilo, kdyby se (čistě hypoteticky) hrubá vibrační energie všech náhle zjemnila ?

Odpověď I.A.B.:

Je zde mnoho variant vývoje a lidstvo si vybírá tu svoji. Nic není předem dáno, neboť člověk má svobodnou vůli. Varianta s meteoritem (správně s planetkou) byla poslední měsíce velmi aktuální (viz naše sdělení v knize “Rozhovory”, též internet www.universe-people.cz), nyní se díky velké snaze Sil světla začíná rýsovat varianta postupného očišťování planety Země, a to je pro nás jedna z nejlepších variant převibrování do 5. dimenze.

(7.)

Mimozemšťané mají sloužit, jestli jsem to pochopila, jako Noemova archa. Evakuují všechny druhy zvířat. To je ta nová planeta připravena na ekologický šok, který tím utrpí ? Chtějí mimozemšťané evakuovat taky pozemské rostliny ?

Odpověď I.A.B.:

Vesmírní lidé evakuovali značnou část zvířat (nikoli všechna), a to v souladu s pokyny Stvořitele našeho milovaného. Udělali to v souvislosti s velkou možností uskutečnění očisty planety Země pomocí planetek, následných záplav, zemětřesení a větrných smrští. Jde o záchranu genofondu zvířat a rostlin planety Země. Po očistných procesech budou tato stvoření zpět vrácena z planety záchrany, která je velmi podobná naší Zemi. Zůstávají zde ale stále ty počty a druhy zvířat, které jsou buď nezbytné pro ekologickou rovnováhu (např. část hmyzožravých ptáků), anebo ty druhy a jedinci v těch oblastech planety Země, ve kterých v pohodě očistu přežijí (např. kočky přežijí zemětřesení či několik dní tmy). Naši vědci a ekologové si myslí, že mnoho zvířat zahynulo (včetně velryb), ale nemají zatím informace o tom, že mnohá tato zvířata byla evakuována. Tito “vědci” totiž nemají všechna mrtvá těla těchto zvířat, která pohřešují !

(8.)

Mimozemšťané mají evakuovat taky všechny děti do 10 let. Co ale pak jejich rodiče ? A co děti nucené žít bez svých rodičů ? A co potom ty děti, které už mají krvavými PC hrami a filmy ovlivněné myšlení a jsou agresivní, co děti, jejichž duše patří podle teorie OMS vrahům a Hitlerovým poskokům a v těchto životech nesou svůj trest ?

Odpověď I.A.B.:

Duše lidí na Nové Zemi v 5. dimenzi budou duše čisté, nebudou mít závažné karmické prohřešky. Proto také mohou předimenzování přežít jen lidé jemnovibrační, velmi čistí, láskyplní. Je jedno, jestli se to stane evakuací či pozvolným předimenzováním planety, druhá varianta má ale více času pro chycení se a probuzení většího množství lidí, proto ji také Síly světla přijímají jako lepší, nežli evakuace. Proto čisté duše se budou mnoho dalších inkarnací vtělovat do vyšších světů v 5. dimenzi. Zašpiněné (karmicky zatížené duše) naopak mnoho dalších inkarnací do nižších světů ve 3. dimenzi (přírodní národy s kmenovým uspořádáním, nikoliv rodiny, kde je základ majetek), a některé se budou inkarnovat mezi nešťastné Síly temna, mj. i ještírky, kteří zde nejvíc násilně zasahují. Jak si kdo vybere ze své svobodné vůle. Stejné přitahuje stejné, to je ezoterický zákon. Taková je skvělá tvorba Stvořitele našeho milovaného.

(10.)

“Hodní” mimozemšťané jsou prý překvapeni množstvím jazyků a náboženství a složitosti a nepředvídatelnosti myšlenkových pochodů, které jsou lidstvu vlastní. Nemají strach z toho, že pokusí-li se zde něco změnit nebo sjednotit, způsobí nastalá monotónnost, že lidi přestane bavit život ?

Odpověď I.A.B.:

Naše civilizace je uměle udržována při životě před sebezničením. Bylo zabráněno mnoha atomovým konfliktům Vesmírnými přáteli (Sol-tecova flotila). Proto není možné ji vnímat jako správný životaschopný typ civilizace (svět). Je to jen dočasná podoba (šat) této civilizace. Jako malé dítě, ze kterého bude krásný člověk. Vždyť planeta Země se již očišťuje od lidí jako od dotěrného hmyzu ! Vznikne nová civilizace, která bude žít v harmonii s planetou Zemí, její členové budou se vším komunikovat (včetně Země), a čeká je velmi úspěšný a bohatý vývoj v rámci Kosmické konfederace planet. Rozhodně to nuda nebude. Pro mě je nudou obsah snažení mnoha organizací (včetně náboženských), a to hlavně ovládat a okrádat lidi o jejich energii. (Opět porušení Kosmických zákonů.)

(11.)

Jak vlastně vypadá ta nová planeta, kam mají být lidé evakuováni, kde ve Vesmíru je a jaký systém má na ní fungovat, až tam budou pozemšťané (bydlení, zásobování vodou a potravinami, práce, hygiena bez dopadu na životní prostředí) ?

Odpověď I.A.B.:

Pokud bude provedena varianta evakuace, planetou záchrany je planeta Jupiter v 5. dimenzi kromě dalších dvou planet. Je třeba si uvědomit, že v 5. dimenzi je jiný svět než ve 3. dimenzi, kterou vnímají naši vědci. Není jim dovoleno naším milovaným Stvořitelem zkoumat 5. dimenzi, pokud pracují jen pro sebe a nemají lásku. Dále je třeba si uvědomit, že jsou připravena obydlí civilizací, která má na této planetě Jupiter v 5. dimenzi domov, a tato obydlí jsou připravena pro evakuované lidi z lásky a nezištně. Zkuste si prosím představit civilizaci našeho typu, která by připravila nezištně a z lásky (bez mocenských choutek) obydlí pro jiné evakuované lidi ! I nízkou inteligencí pochopíte, že to není možné. Proto zbytek této civilizace v případě varianty evakuace, která nemá parametry pro 5. dimenzi, není možné evakuovat nikam ve 3. dimenzi. Vesmírní lidé nebudou totiž budovat pro negativní lidi, kteří za jeden život zničí planetu, žádné nouzové obydlí. A navíc by zničili i tuto další planetu ! To se ve Vesmíru nedělá. Jinak ale evakuace jsou zde běžnou záležitostí, rutinou. Vždy je část lidí, kteří chtějí zůstat, ale je to jejich volba.

Planeta záchrany (dočasný pobyt cca 2 roky) Jupiter v 5. dimenzi má subtropické podnebí a obydlí jsou polokulovitého tvaru z průhledného materiálu částečně zapuštěná do povrchu země. Člověk má perfektní propojení s přírodou. Životní podmínky jsou odpovídající vyspělé společnosti vesmírného typu, čili včetně technologií, nad jakými by naši vědci jen žasli, především dopad na životní prostředí. Především zde nejsou ovládací programy Sil temna, hlavně média pozemského typu. Jsou používány telestěny s univerzálním informačním systémem

Například zdroj energie pro dům je velikosti krabičky asi 25 cm, přijímá ji bezdrátově z centrálního zdroje. Voda teče z kohoutku jen na “kovovou” destičku a z ní hned do kohoutku (žádné rozvody s vodou), atp.

(12.)

Proč jste ve svých publikacích i pro svůj leták použil jeden a tentýž portrét Aštara Šerana, jenž byl navíc už předtím použit jiným autorem knížek o UFO ?

Odpověď I.A.B.:

Tato otázka je z hlav ještírků, nikoli vaší. To na úvod. Portrét Aštara Šerana vyl vyhotoven za účelem doplnění informací přijatých kontaktéry Sil světla a nikdo nemá právo o něm rozhodovat bez vyjádření samotné portrétované bytosti. Opět se někteří lidé chtějí obohacovat a zadržovat informace – ovládací program Sil temna. Já jej šířím s tím, že každý si jej může kdykoliv okopírovat. Pokud bychom jej neměli, bylo by riziko, že k informacím našich přátel by ještírci portrétovali sebe. Tak jsou prolhaní a rafinovaní.

(13.)

Ve vašich publikacích jsou veškeré fotografie (a obrazy podle fotografií), stejně jako velká část kreseb, převzaté z jiných zdrojů. Proč nepoužíváte žádné autentické snímky ?

Odpověď I.A.B.:

Nepoužívám své autentické snímky proto, že snímky z mnoha jiných zemí světa jsou dostatečně bohaté a autentické, vždyť vznikly v době, kdy nebyly osobní počítače a kopírky, tedy je nebylo možné snadno zfalšovat, jako dnes za pomocí této techniky. Pokud bych použil své snímky, byl bych stejně ještírky skrze některé ufology obviněn, že jsem je padělal. Dalším důvodem je, že tato práce není mým posláním, před zrozením jsem si vybral 4 úkoly, které jsou také uvedeny v I. díle knihy “Rozhovory” ve 171. Sdělení 40. z ledna 1998. Cituji z tohoto sdělení od Aštara Šerana:

(1)

“Tím prvním úkolem je stát se multidimenzionální bytostí (MDB), to je spojit se

se všemi bytostmi tvé MD osobnosti. Znáš už dvě tyto bytosti, je to .............. a ................ (soukromé, nebudu uvádět jména - pozn. zpracovatele), nyní tedy se snaž spojit s dalšími těmito bytostmi, a to pomocí Stvořitele našeho, je to i jeho přání a přání těchto MDB.

(2)

Tvým dalším úkolem je poznat tuto lásku ke svému bližnímu člověku (může být duchovní blíženec - pozn. zpracovatele), a rozvinout ji v mohutný proud lásky, a spojit jej se Stvořitelem samým. K tomu máš všechny tyto předpoklady.

(3)

Tvým dalším úkolem je zabezpečit, aby se lidé na této planetě Zemi spojovali s Vesmírnými přáteli, a to masovým způsobem. Na tomto už pilně pracuješ a máš vynikající výsledky.

(4)

Dalším úkolem je docílit, aby planeta Země se spojila v blízké budoucnosti s planetami Konfederace svobodných světů. Je to obtížné, ale ty to zvládneš, máš na to opět všechny předpoklady.”

Nicméně, budou dále přibývat i další obrazové informace pro lidi v konzistenci s informacemi duchovními, předanými telepaticky našim lidem. Budou také předávány informace o osobních fyzických kontaktech, které budou také velmi zajímavé. Pro vaši zajímavost, pokud máte náš přístroj (fotoaparát, kameru, atp. na palubě lodi našich přátel, vždy se pokazí některý z jejich přístrojů kvůli hrubým vibracím, které jsou v našem přístroji. Pokud žádný nemáte s sebou, stejně i vaše vibrace jsou občas zdrojem poruch jejich přístrojů. To byste si uvědomili problém.

Pro Vesmírné lidi je velmi riskantní se pohybovat v blízkosti Země ve 3. dimenzi, někteří z nich utrpěli i úraz a někteří také zahynuli. Vše kvůli hrubým vibracím.

(14.)

Semjase, mimozemšťanka z Plejád, odebírá vzorky na Zemi a čile komunikuje s Vaší skupinou. Podle Švýcara Eduarda Meiera, který ji zkontaktoval jako vůbec první pozemsťan, má teď ale momentálně být na 70 let trvající rekonvalescenci po úrazu, k němuž došlo na Meirově farmě. Jak vysvětlíte tyto rozpory v tvrzeních ?

Odpověď I.A.B.:

Semjase po úraze neodebírá vzorky půdy na Zemi, to je špatně přijatá nebo pochopená informace. Nicméně se i při rekonvalescenci na planetě Erře na dálku podílí na výzkumech planety Země. Je třeba si uvědomit, že ne každý kontaktér své sdělení přijme správně, to závisí na jeho okamžité vibraci těl, na jeho láskyplnosti.

(15.)

Proč před konáním zatím poslední přednášky Michaela Hesemanna v ČR byly příchozím před vchodem do budovy rozdávány Vámi signované letáky nabádající lidi, aby na přednášku nechodili ? Co je na tomto německém ufologovi tak špatného ?

Odpověď I.A.B.:

Uvedu zde obsah jednoho sdělení ze dvou, které byly rozdány příchozím 900 lidem na přednášku pana Hesemanna:

Sdělení přijaté pro návštěvníky přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998.

(Přijal Ivo A. Benda.) 4.11.1998. 12:00–12:16 hodin. Místo: Zlín.

Prosím tě drahý Stvořiteli o spojení s mým přítelem Aštarem Šeranem.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Mám pro tebe a další lidi českých zemí vyjádření k přednášce pana Hesemanna.

Ano, my, Vesmírní lidé, pracující pro Stvořitele našeho milovaného, nesouhlasíme ani s jedním bodem přednášky p. Hesemanna v Praze dne 7.11.1998. Tyto energie, které zde pan Hesemann posílá jsou hrubovibrační – negativní energie Sil temna, tedy těch, kteří zde na planetě Zemi živí zlo a krmí se hrubovibrační energií strachu.

Lidé, otevřete svá srdce a své oči, vzpomeňte si, kým jste byli a nebuďte loutkami Sil temna, které z vás všemi prostředky vysávají vaši energii. Zahrnujte se LÁSKOU a POKOROU, vězte, že vše je tvorba Stvořitele našeho a vy nyní máte volbu, kterou cestou se budou ubírat vaše inkarnace – jestli cestou TEMNA (nevědomosti Kosmických zákonů) nebo cestou SVĚTLA (poznání Kosmických zákonů) – LÁSKY, která je i NAŠÍ CESTOU, Vesmírných lidí. My tímto způsobem nezasahujeme do lidské společnosti na planetě Zemi, my vás jen zahrnujeme LÁSKOU, pomáháme vám těmi cestami, které nám dovolují Kosmické zákony našeho milovaného Stvořitele a i tyto informace jsou z naší strany pomocí pro ty, kteří chtějí prohlédnout.

My, Vesmírní lidé, máme radost z toho, že tady náš člověk Ivo A. Benda rozpoutal v českých zemích a na planetě Zemi tuto informační vlnu, pomocí které se každý člověk může dozvědět o nás, Vesmírných lidech, kteří vás milují. Je nás mnoho civilizací, které vás s láskou pozorují a studují, poučují se nebo baví. My stále se snášíme nad planetou Zemí, která patří do 4. sektoru našeho Vesmíru a tuto část Vesmíru strážím já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů lodí se sídlem na stanici Šáre a mám velikou touhu, aby jste konečně prohlédli toto ovládání Silami temna a to pomocí myšlenkových impulsů – ovládání vlád, médií, finančních a průmyslových špiček, církví a kultury, která je poslední dobou plná násilí a hrubých vibrací.

Jsme stále s vámi a ten, kdo se rozhodne se dát na naši stranu, má naši plnou podporu a ochranu, ale podmínkou je vlastní duchovní růst, což je dáno v knize Iva A. Bendy “ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”, tedy 400 stran sdělení přijatá cca 25 českými kontaktéry.

A to je milý Ivo k tomuto zatím vše.

Toto sdělení ti a českým lidem předal s láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.”

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto krásné a poučné sdělení, ano, rád jej předám lidem zemí českých. Děkuji ti drahý Stvořiteli za tuto podporu, kterou mi dáváš k této práci.

S láskou Ivo.

 

Knihu “Rozhovory …” lze okopírovat na 55 kopírkách zemí českých, např. Rychlý tisk, Jungmannova 3, Praha 1, tel. 02-96245333, kde jsou informace o dalších adresách dle letáku.

I. A. B. Mobil: +420-603-491600.

My jsme tedy nenabádali lidi, aby na přednášku nechodili, ale předali jsme lidem sdělení od Vesmírných lidí, kteří nesouhlasí ani s jedním avizovaným bodem přednášky, neboť se jedná o nevědomou reklamu Silám temna, pan Hesemann pracuje jako loutka, je to tzv. “červený drak” ještírků. To on svým posluchačům ale neřekl !!! Nezáleží na tom, zda o tom ví či ne, záleží na tom, pro koho pracuje. Navíc šéfredaktorka jeho časopisu Magazín 2000, která se vydává, jako že odhaluje tyto záhady, ve skutečnosti nechce vůbec uveřejnit ani řádek z našich sdělení od mnoha kontaktérů. Taková je to morálka těchto lidí, kteří jsou loutkami Sil temna a již 2 roky jsou takto informováni.

Pan Hesemann dělal tyto přednášky každý rok po revoluci u nás, poslední byla 7.11.1998. Nedivím se, že nedělal tuto akci v roce 1999, když se dozvěděl od nás Pravdu, kterou sám předtím nevěděl, totiž, že je loutka Sil temna.

(16.)

Neuvažoval jste někdy nad tím, že než rozesílat Vaše letáky o UFO se nezajímajícím lidem, bylo by možná lepší věnovat ty peníze dobročinným organizacím (to by byl možná víc platný dobrý skutek, než nákladně dopravovat leták k průměrnému majiteli schránky, který z ní vyjme, otráveně se na něj podívá, a spolu s reklamou vzápětí vyhodí) ? Pokud ovšem přikládáte Vašim letákům váhu, mohl by jste se přece přesto takto angažovat.

Odpověď I.A.B.:

Nerozesílali jsem letáky o UFO, ale o Vesmírných lidech a o jejich problémech s planetou Zemí. Právě toto vaše nerozlišování svědčí o tom, že jste ovládáni ještírky (bohužel).

Náš leták byl rozeslán do 80 % všech domácností České republiky, četlo jej 3,5 miliónu lidí, z toho 33,2 % mělo pozitivní názor (to je cca 1 milión lidí ! ), 38,2 % neutrální názor a 28,6 % mělo negativní názor (informace od našich přátel). Máme tyto reakce i ve všech okresech naší republiky (viz I.díl 2.vydání knihy Rozhovory…, na konci knihy je přehledná tabulka).

Takže vaše tvrzení, že byl leták vždy vyhozen, není pravdivé, to by si přáli opět ještírci, ale mají smůlu, na toto již nemají ovládací technologii.

(17.)

V USA jsou časté případy, kdy lidé v hypnóze popisují únos mimozemšťany. Jde opravdu o mimozemšťany nebo podobné bytosti ? Jestli ano, jaký mají vztah s Plejáďany a Aštarem Šeranem ? Znamenají pro nás, lidi, nějaké nebezpečí ? Stihli by pro nás být nebezpečím, když už se Země beztak řítí do katastrofy ?

Odpověď I.A.B.:

To jsou právě negativní mimozemšťané, kteří 300 000 let ovládají obyvatele planety Země, jsou přitaženi naším negativním myšlením (stejné přitahuje stejné), jejich ovládací programy se stanou hrobem této civilizace, ale z její viny, a toto právě mají lidé co nejdříve pochopit. Neplatí to ale o jednotlivcích, 1,2 miliardy lidí není ovládáno ! Neboť mají lásku, jemnou vibraci svých těl. Odkazuji na velmi zajímavá sdělení o tomto 783. – 789. v mé knize “Rozhovory” (cca 25 stran), nyní zatím na internetu www.universe-people.cz.

(18.)

Četla jsem výtah z internetu o chanellingu. Bylo tam psáno, že je časté, že se jacísi nezbední duchové mohou vydávat za určitou bytost, v niž člověk věří, a komunikovat s ním jejím jménem. Mohou tak dotyčného balamutit a dávat mu zcestné informace. Nebojíte se tohoto nebezpečí ?

Odpověď I.A.B.:

Toto je velmi aktuální otázka. Ano, řada lidí, která komunikuje s telepaticky, se potýká s negativními bytostmi (nízkými duchy, negativními vtělenými bytostmi). Jednak je nutné dodržovat podmínky spojení které jsem uvedl na jedné straně ve svých všech materiálech ! Zde jsou:

Podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem

Zpracoval: Ing. Ivo Benda.

26.2.1998.

Motto: Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

Ivo Benda

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

Vážený čtenáři,

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu “Rozhovorů”, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i dodržováním Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého ducha i své fyzické tělo, tím milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit sobě !

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí. Odpustit jim !

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, “živá” i “neživá”, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

4. Omezit pojídání masa na minimum nebo vůbec.

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.).

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

10. Neubližovat jiným Stvořením.

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

“Drahý Stvořiteli, mnou milovaný, prosím o spojení - s Tebou”

- s mými přáteli z Vesmíru,

s Aštarem, Ptaahem, ...”

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír.

Dále je vhodné sdělení ověřovat, a to u více lidí !!!

Konec citace.

Komunikace probíhá buď přes 4. čakru – srdeční, tam neslyšíte hlasy vnitřním sluchem, ale je to jakoby v duchu. Funkce závisí na srdečnosti a láskyplnosti člověka, tak ji má otevřenu.

Anebo lidé komunikují přes 7. čakru (těsně nad hlavou), kde slyší vnitřním sluchem hlasy, ale je třeba intuicí rozlišit ty správné od těch špatných. S tím mají někteří lidé problémy (ani si to často neuvědomí) a navíc 7. čakra funguje bez ohledu na láskyplnost a srdečnost !!!

Pokud lidé nedodržují podmínky spojení s našimi přáteli, nemohou se divit, kam se až dostávají. Temno pracuje rafinovaně, zahlcuje rádo člověka množstvím pestrých mnohdy pravdivých informací, ale vždy se záměrem jej ovládnout tak, aby tento člověk dělal to, co chce negativní entita. Na tomto se spálila a pálí řada lidí, to jsou ale ony zkoušky, které dává lidem Stvořitel náš milovaný.

(19.)

Bible mluví o tom, že před koncem věků povstanou falešní proroci, zmiňuje se o tom ostatně i Vaše kniha. Kde má vzít Český občan jistotu, že nepatříte mezi ně ?

Odpověď I.A.B.:

Žádnou jistotu nikdo nemůže získat, pokud nemá otevřené srdce, pokud nemá lásku. Tedy totiž nemá otevřenu srdeční čakru a nemůže vyciťovat pravdu. Vyciťování pravdy je nejdůležitější věc, kterou by se měl člověk naučit. Vesmírní lidé používají intuici mnohem ve větší míře, než průměrný pozemšťan. Ostatně, nikde jsem neuvedl ani nepsal, že jsem prorok. Lidí v kontaktu jsou statisíce !!!

Jde jen o to, aby ti druzí nespali tak dlouho, že už bude pro ně příliš pozdě, totiž tento čas je omezený a pokud jej promarní, jejich škoda. Co dále s inkarnacemi, jsem již uvedl v odpovědi na 5. otázku.

(20.)

Jak by jste např. pomocí obrázku nebo i jinak pomocí fyziky popsal, jak se liší hrubá vibrace od jemné ?

Odpověď I.A.B.:

Jedná se o pocit příjemný nebo nepříjemný mě. Pokud člověk je negativní, příjemné považuje hrubé vibrace. Pozitivní člověk považuje příjemné jemné vibrace. Proto je důležité rozlišovat, pokud člověk nerozlišuje, je s ním zle. Jediným řešením je práce na sobě (opět viz např. “Rozhovory”).

(21.)

Souvisí jemná vibrace s barvami aury ? Dá se snad pomocí fotografií aury kontrolovat, jak na tom člověk je s hrubými a jemnými vibracemi ? jak to z nich pozná ? Jak si má nemajetný člověk své vibrace kontrolovat běžně ?

Odpověď I.A.B.:

Pomocí fotografie aury lze poznat momentální stav vibrací člověka. Není to můj obor, nebudu se k tomu vyjadřovat. Poznáte to ale i jinak, bez peněz, kdykoli, když cítíte přírodu, jste na tom dobře. Pokud ne, nejste na tom dobře. Já také si povídám a vnímám zvířata a rostliny, co říkají. To je ten správný směr – zvyšování citlivosti a láskyplnosti.

(22.)

Může člověk pomocí Silvovy metody kontroly mysli zjemňovat svoje vibrace ?

Odpověď I.A.B.:

Nemám se Silvovou metodou žádné zkušenosti, proto nemohu odpovědět. Je třeba si uvědomit, že pozitivitu si každý může kontrolovat průběžně kontrolou vlastních myšlenek. Můžete si udělat jednoduchou analýzu, kolik % (míra) myšlenek a pocitů máte pozitivních a kolik negativních. Mnoho lidí ale neví, jaké jsou negativní myšlenky, proto je třeba se zaměřit i sem (opět viz “Rozhovory”). Negativní myšlenky a pocity jsou např. i strach, časté myšlení na peníze, jsou při hádkách, závist, nejistota, nerozhodnost, atp., je jich mnoho ! Také i skladba vašich otázek ukazuje na vaše převažující negativní myšlení ! 80 % článků v novinách jsou negativní myšlenky ! Okrádání o energii, boj o moc, to jsou také negativní myšlenky. Lidé si to neuvědomují, a to je jejich problém. Proto jsou také tolik ovládáni Silami temna, prostě jim to umožňují ze své svobodné vůle !!!

(23.)

Jaké vibrace mají tibetští mniši ? Budou také evakuováni ? Jsou s myšlenkou své vlastní evakuace ztotožněni ? Proč Tibet nepatří mezi oblasti, které jsou vysoce duchovními mimozemskými bytostmi oblíbeny ?

Odpověď I.A.B.:

Tibetští mniši mají jistě vysoké vibrace, tak jako indičtí jogíni a lámové. Pokud bude evakuace, bude pravděpodobně ve 2 vlnách asi po 20-30 letech. Záleží tedy, jestli dotyčný člověk má poslání zde zůstat po 1. vlně evakuace či nikoliv, to je individuální, tito lidé to vědí, ale je to jejich soukromá věc, nemusí to nikomu sdělovat.

(24.)

Znáte holotropní dýchání ? Je to kontroverzní psychoterapeutická metoda, vyvinutá českým psychiatrem na základě poznatků o účincích LSD a zkušeností indiánských šamanů. Jak tato technika změny vědomí působí na hrubé či jemné vibrace ?

Odpověď I.A.B.:

O holotropním dýchání jsem slyšel jen okrajově, proto jen mohu uvést tolik, že je důležité dýchat správně s dlouhým a pravidelným dechem, neboť tím mohou proudit také lépe energie našimi těly.

Není vhodné dýchání krátké a křečovité, tím se také mj. zbytečně zkracuje život těla. Správné je například dýchání při cvičení jógy nebo tai-či.

(25.)

Co znamená “A.” ve Vašem jméně ? Proč jste si to písmeno přidal do jména ?

Odpověď I.A.B.:

Písmenko A. v mém jméně znamená Aštar, neboť jsem již rok velmi dobře propojen s touto krásnou duchovní bytostí (je to jedna z mých MDB). Komunikuji s ní neustále, i tyto řádky píši s Aštarem, jsme vlastně autory oba. Má toto rozšíření jména funkce, které nebudu ze soukromých důvodů uvádět.

(26.)

Proč si mimozemšťané oblíbili zrovna večerníček o krtečkovi ? Viděla jsem jeden díl, kde se to zvířátko pokoušelo zprovodit ze světa dvě nebohé muchomůrky. Mimozemšťané snad nesympatizují s muchomůrkami ?

Odpověď I.A.B.:

Vesmírní lidé mají rádi řadu našich pohádek, protože se ve velké míře shodují s duchovní hodnotou jejich pohádek. Večerníček o krtečkovi je velmi vydařené duchovní dílo, které velmi jemným způsobem vyzdvihuje dobré vlastnosti lidí (přátelství, srdečnost, upřímnost, láska k druhým a přírodě atp.), ale také jemně naznačují v menší míře některé negativní vlastnosti lidí. A právě ta míra té jemnosti má hranici ve vaší otázce. Je třeba to tedy chápat tak, že mají rádi ta díla a části děl, kde není násilí a jiné hrubé negace, naznačení jemných negací není špatné. Proto jistě tento díl asi nebudou mít v oblibě, ale to jsou výjimky z tohoto krásného dílka. Nic není absolutně čisté, vždy je něco více nebo méně zašpiněné Temnotou. Takováto dílka vznikají často pod láskyplným působením Sil světla podobně jako hudební známé věci, a Temno zase se snaží je “zašpinit”, taková je zdejší realita.

(28.)

Dovedete pomocí svých vesmírných přátel číst myšlenky, dovedl byste Vy nebo některý z Vašich zkontaktovaných přátel načrtnout můj portrét, přestože jste mě nikdy neviděl (ten prosím pošlete naskenovaný, bude otisknut v Amoku), popsat barvu očí a vlasů, říct čtenářům něco o svých zájmech, o vztahu k paranormálním jevům atp. ?

Odpověď I.A.B.:

Další schopnosti mé či jiných lidí neuvádím, neboť to považuji za soukromou věc a není to pomoc lidem druhým.

 

Jsem rád, že dáváte otázky k našim činnostem a duchovním informacím vůbec. Je to určitě lepší, než se zabývat osobní kariérou, hmotařením atp. Jsem potěšen zájmem každého člověka o tyto věci, neboť toto přispívá k jeho duchovnímu růstu, a to je můj cíl. Z kontextu otázek je patrný i velký vliv Temna a tázající(-ho), neboť je jen málo otázek laděných pozitivně. Prosím neberete informaci o ovládání osobně, je to problém většiny lidí na planetě Zemi, ne jen váš. Pokud bych to zatajoval, pak by jste jej obtížněji řešila, nyní máte jistě mocný impuls stejně, jako množství jiných lidí.

Děkuji za spolupráci a zdravím všechny lidi, kteří jsou součástí tohoto Stvoření a Stvořitele našeho milovaného.

S láskou Ivo. A. Benda.

 

V České Lípě 25.1.2000.

 

    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu