SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU

 

JAK  ŠÍŘIT  INFORMACE

(viz také Reklamní prostředky)

www.andele-nebe.cz

Zpracoval: IVO A. BENDA.

Červen 2000.

Září 2011.

Šíření informací Sil světla je klíčem k současné možnosti změny stavu této společnosti a lidé, kteří mají toto poslání, mají obor TELEINFORMAČNÍ (viz Duchovní cesta, sdělení 833, 838 a hlavně 841).

Připomínám, že ČLOVĚK S POSLÁNÍM se nechává vést Stvořitelem prvotním všeho a všech a informace šíří nenásilnou cestou a pracuje ze své svobodné vůle pro Stvořitele prvotního všeho a všech s LÁSKOU. Při této práci tedy příliš neplánujte (Síly temna s IQ 200 snímají Vaše plány, VŠE TAKÉ VIDÍ a dělají protiopatření, přičemž nejsou schopny efektivně pracovat s vaší informací do cca 1-3 dnů, u firem do cca několika týdnů, podle velikosti firmy a prodlev zakázek). Zásadně se příliš neorganizujte s dalšími lidmi, neboť to znamená nedůvěru ve Stvořitele a důvěru ve člověka pozemského, který často selhává (což mohu potvrdit za poslední 14 let práce). Spolupracujte s jinými lidmi jen nezbytně, a to jen na konkrétním úkolu, pokud tento máte takto stanoven. Chybu dělají lidé, kteří si tyto aktivity zaměňují za něco jiného (je mnoho variant toho jiného) a hlavně, kteří očekávají. To, kdo jak zvládl své poslání, kdo co udělal a co ne, se všichni, kteří postoupí do 5. dimenze planety Země, dozví až tam. Zde není žádoucí tyto informace šířit, neboť Síly temna je ihned efektivně používají proti Světlu. Pokud pracujete anonymně (v davu), je to velmi výhodné z důvodu nižšího zatížení testování Silami temna. Ten, kdo při práci šíří také své plné jméno (popř. ještě adresu, telefon), spouští si sám ze své svobodné vůle lavinu dalších testů (zkoušek) – působí Síly temna, které buď zvládá nebo ne. Proto tuto skutečnost dobře zvažte a raďte se Stvořitelem a Vesmírnými přáteli, než tak učiníte (viz Duchovní cesta sdělení 819 – 847, zde jsou všechny zkoušky a testy uvedeny). Dále vězte, že určitá míra ovládání od Sil temna vždy existuje, jde ovšem o to, jaká je to míra. Ta je úměrná postupu po spirále růstu duchovního uvědomění, tedy, člověk v bodě spící (výchozí bod), je prakticky 100 % ovládán, člověk v bodě osvícení není ovládán prakticky vůbec. Toto je důležité si uvědomit a nedivit se tomu, protože taková je pravda. Míře postupu po spirále duchovního uvědomění odpovídá tedy míra ovládání (nepřímo úměrně) a současně i míra schopnosti spolupracovat se Světlem – Vesmírnými lidmi a Stvořitelem (přímo úměrně).

Schopnost zpracovávat informace je závislá kromě oboru info na MÍŘE DUCHOVNÍHO UVĚDOMĚNÍ. Patří k tomu i KREATIVITA a FLEXIBILITA při této práci.

Informace světelné budou důležité i po dobu očistných procesů, kde všechny informace rozložené na mnoha místech budou pro další lidi, kteří dříve ještě spali, VELMI CENNÉ.

Lidé své poslání splní RŮZNOU měrou, dle své svobodné vůle, od 0 % - 100 %.


 

ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ INFORMACÍ SVĚTELNÝCH:

1) INTERNET

Tento způsob je rozhodující dnes zde na Zemi ve 3. dimenzi v hrubých vibracích (lidé zde v tomto špinavém prostředí zatím nemohou komunikovat telepaticky).

K dispozici jsou naše adresy www.andele-svetla.cz, www.vesmirni-lide.cz  které jsou HLAVNÍM ZDROJEM INFORMACÍ SVĚTELNÝCH. Tyto informace jsou nejaktuálnější, a žádné jiné informace na této planetě Zemi se jim nyní nevyrovnají co do rozsahu (tisíce stran s několik tisíc sděleními), pravdivosti (92 %) a aktuálnosti (informace na nejdůležitější témata záchrany planety Země a lidské civilizace, roky 1995 – 2007) od Vesmírných lidí Sil světla. Z této adresy je možno libovolně šířit sdělení, obrázky, videozáznamy a další informace. Dále jsou vhodným zdrojem letáky (v menu Letákový systém), výzvy, motta a hesla, která jsou výstižná, krátká, a nezatěžují čtenáře ztrátou času při prvním kontaktu.

Zvláště vhodná je také inzerce (banner) v českém jazyce people.gif a v anglickém jazyce people_e.gif (a jiných jazycích), kterou můžete efektivně šířit e-mailem a umísťovat na svých www stránkách.

Při šíření na internetu můžete používat různé vyhledávače (např. Seznam, Google), nebo také CD-ROM s telefonním seznamem ČR, který dostanete např. za cca 200,- Kč na adrese www.vogel.cz/seznam.

Velmi efektivně lze na šíření využít dnes rozšířené sociální a komunikační sítě (např. Facebook, Twitter, ICQ, Skype), internetová fóra, diskuze, reakce na články apod.

Internet v ČR používá dnes nejméně 5 milionů uživatelů, ve světe je to přes 2 miliardy uživatelů, a toto číslo se stále dynamicky zvyšuje. Proto milí lidé nepodceňujte tento perspektivní systém šíření informací (energií), a sami buďte flexibilní (přizpůsobiví), nečekejte na cosi, co není a nebude.

Internet je dostupný také téměř ve všech knihovnách a internetových kavárnách !

 

2) CD, DVD NOSIČE

Tento způsob je také velmi výhodný a perspektivní, neboť tyto nosiče jsou velice levné, fungují dnes téměř ve všech PC, kopírování je levné, rychlé a snadné. Je třeba si dávat pozor zvláště na neznačkové disky (ale i značkové), jejich kvalita kolísá (není stabilní).

 

3) TISKOVINY

Informace tištěné (letáky, samizdaty, knihy – ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU) mají také ještě dnes několik výhod oproti předchozím 2 způsobům. Především, mají širší záběr mezi lidmi, neboť internet dnes ještě nepoužívá celých 92 % lidí. Další výhodou je, že tyto informace nejsou závislé na přístupu k počítači. Zájemce může informace číst kdekoliv, a také je může snadno kopírovat na kopírkách, kterých je zde nyní mnoho, a to za nízké ceny nebo zdarma, bez odborných znalostí. Toto všechno platí (znovu opakuji) i pro dobu očistných procesů, kde všechny tištěné informace a rozložené na mnoha místech, budou pro další lidi velmi cenné. Proto tedy nepodceňujte hodnotu tištěné informace.

U tištěných samizdatů je vhodné mít velká písmena, neboť malá se při opakovaném kopírováním brzy slijí (tuto chybu dělali a dělají ovládaní lidé, ovládacím programem “ušetření peněz” – jejich výsledky práce jsou pak smutné). Dále je výhodné mít samizdaty jednostránkové a nevázané, aby se daly velmi snadno kopírovat dále (veškerá oboustranná provedení jsou pro kopírování komplikované, také kopírky se kazí, a to všechny typy).

Knihy je vhodné poskytovat (obyčejně zdarma) do knihoven, neboť tam mají prioritní užití, a to i do knihoven nápravných ústavů.

 

4) LETÁKY, OBRÁZKY, SAMOLEPKY

Letáky, obrázky a samolepky jsou jedním z nejefektivnějších a velice důležitých nástrojů šíření informací světelných. Mají široký záběr medzi lidmi. Dají se levně tisknout doma, nebo při větším množství lze využít služby reklamních agentur a tiskáren. Letáky a obrázky je vhodné dávat lidem do schránek, nebo je přímo dávat lidem na různých akcích (kulturní, ezoterické, cirkevní akce, výstavy, apod.). Dále je možno obrázky či letáky dávat jednotlivě na veřejná místa a jinde vkládat do lidských prapodivných loutkových struktur. Samolepky je vhodné lepit na frekventovaná místa, kudy denně prochází množství lidí.

Obzvlášť efektivní je osobní anonymní obesílání všech poštovních schránek (i protireklamních, neboť zde se nejedná o reklamu, ale o informaci) mnoha lidí malými dokladovými obrázky (kartičkami) 91x54 mm s odkazem na světelný zdroj www.andele-nebe.cz obsahujícími varování před čipovou totalitou a obrázky Andělů Nebes a jejich vesmírných lodí.

Pro další informace a prostředky ke stažení, viz sekce Reklamní prostředky a Letákový systém na webu www.andele-nebe.cz .

 

5) AUDIO CD

Výhodný prostředek šíření pro ty uživatele, kteří neradi čtou, anebo kteří chtějí autory slyšet tímto způsobem (ověřují si věrohodnost). Také vhodné pro lidi, kteří stále nemají čas, tedy si je poslechnou např. v autě. Předností je nízká cena, snadné kopírování, trvanlivost.

 

6) VIDEO CD, DVD, BLU-RAY…

Další výhodný prostředek šíření pro ty, kteří také neradi čtou, nebo kteří chtějí autory, obrázky či originální videozáznamy vidět na vlastní oči. DVD přehrávače (stolní nebo v počítači) má dnes většina domácností.

 

7) ÚSTNÍ PODÁNÍ

Ústním způsobem lze také přenášet světelné informace, výhodou je bezprostřednost a neanonymnost předání, možnost postupně oslovit řadu lidí, nevýhodou je nízká efektivita šíření (oproti předchozím způsobům), může být často neúplnost informace a chybí další předaný nosič informace. Pokud je člověk pod vedením Stvořitele, předává informaci správně, to samé platí i pro příjemce.

Rozlišujeme ústní podání individuální a skupinové, tj. přednášky. Dosud jsem zrealizoval cca 230 přednášek za 8 roků na kterých bylo celkem cca 16 600 lidí. Je to efektivní i když časově náročnější způsob, neboť osobní kontakt s lidmi je výborný kvůli bezprostřednímu zážitku všech zúčastněných lidí. Jsou totiž v kontaktu nejen s přednášejícím, ale i s Vesmírnými lidmi, kteří jim pomáhají. Jsou lidé, kteří pro přijetí nové informace potřebují nezbytně živou přednášku.

 

8) PRÁCE S MÉDII

Tato práce by byla nejefektivnější, kdyby média nebyla ovládána Silami temna z 90 %. Na to si nestěžujte, neboť to je náš pracovní terén, který jsme si vybrali. Proto tato práce je velmi obtížná, ale jsou lidé, kteří mají poslání takto specifické, tedy spolupracovat s médii, pokud zde přímo pracují, tak pracovat uvnitř médií. Jedná se o TV pořady, rozhlasové pořady, novinové články a články v časopisech. Zdařilé pořady a články mají obrovskou efektivitu, neboť mají velký záběr lidí. Tyto pořady máme také na VIDEOKAZETÁCH. Dosud (rok 2000) bylo velkými TV pořady informováno 1x 3,5 miliónu lidí, 1 x 1,5 miliónu lidí, 1 x 0,5 miliónu lidí. Tato práce je velmi důležitá a řada lidí ji podceňuje, nechávají se ovládat. V novinách a časopisech je vhodné dělat články zvláště do kulturních a společenských rubrik, nebo do rubrik o životě.

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ, (COŽ MÁ V HLAVIČCE ŠPÍGL). SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

 

9) LETÁKOVÉ AKCE

Letáková akce je velmi efektivním způsobem šíření informací, neboť roznos u České pošty je 80 % a tyto letáky jsou ze 70 % přečtené (ze 4,3 miliónu domácností v ČR 4 milióny domácností leták dostalo, a přečetlo si jej 3,5 miliónu lidí z celkem 10,2 miliónu lidí). Leták zaujme oproti jiným letákům tím, že není o obchodu zbožím, ale duchovní povahy.

Náklady na celostátní letákovou akci v roce 1999 byly 0,70 Kč na ČB leták – recykl (0,20 Kč z toho roznos).

 

10) REKLAMA

Reklamních prostředků je zde mnoho, záleží především na penězích, neboť reklama zdarma se realizuje jen výjimečně, a to buď na vlastním majetku, nebo na duchovních stáncích, výjimečně jinak. Způsobu užití reklamy závisí kromě financí hlavně na kreativitě člověka, neboť ne každý způsob reklamy je vhodný. Je třeba si důkladně zanalyzovat, jak dotyčný způsob oslovuje skupiny lidí, totiž jsou zde takové reklamy (a někdy i drahé), které nemají velkou účinnost (jsou některé výlepové plochy, kde se za den zastaví a něco si přečte jen minimum lidí ! – to lze zjistit osobní analýzou na místě po dobu několika hodin).

 

11) TELEPATICKÉ ŠÍŘENÍ

V neposlední řadě zde probíhá telepatické šíření informací světelných, a to formou informačního pole, které člověk vždy vyzařuje do svého okolí (dominový efekt, fenomén sté opice). Takto je stále více lidí informováno podvědomě, podobně jako ve spánku.

 

12) ŠKOLENÍ VE SPÁNKU

Naše astrální těla se v noci při spánku fyzického těla školí, a to v astrálních prostorech. Mnoho lidí je v kontaktu se Stvořitelem, s duchovními bytostmi a Vesmírnými lidmi Sil světla. Někteří lidé v noci sami školí své bližní, v rámci duchovního poslání – viz Duchovní cesta. Proto také řada lidí zná Aštara Šerana (i vzhledově), ačkoliv neví odkud.

 

Z těchto typů šíření ještě rozlišujeme ještě šíření do organizací, na která se specializují někteří lidé, například v církvích, armádě, státní správě, školství, zdravotnictví atd. Na toto je člověk zpravidla již několik let v tomto životě (nehledě na předchozí inkarnace) veden Silami světla a nyní jen zúročuje všechny přípravné kroky, které dříve učinil. Zvláště specifické poslání je pana prezidenta ČR a SR, neboť na něj se pochopitelně Temnota zaměřuje velice, a právě předchozí příprava prokáže spolu osobní volbou, jak toto poslání zvládnou.

Za 14 let práce šíření informací od Vesmírných lidí – Andělů Nebes je dnes zde v Českých a Slovenských zemích nejlepší informovanost na planetě Zemi, a souvisí to s posláním miliónů lidí, kteří se zde vtělili. Část lidí je ještě v dětském věku a poslání budou realizovat buď při přípravě 2. vlny evakuace anebo na Nové Zemi v 5. dimenzi. Pokud si někdo myslí, že tam nebude práce, a že se tam bude rekreovat, tak se velice mýlí. Není zde žádný únik od stávajícího světa, pouze přemístění do LEPŠÍCH PODMÍNEK PRO DUCHOVNÍ PRÁCI A DUCHOVNÍ RŮST VŮBEC. Proto stojí za to nyní se zamyslet nad tím, proč jsem tady a mám-li případně poslání (duchovní = nezištná práce pro lidi v oborech léčitelství, meditační a teleinformační), a pokud ano, neprodleně na něm začít pracovat, neboť již nyní je času málo pro podmínky ve 3. dimenzi planety Země.

 

Přes 7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech – Andělích Nebes najdete na internetu:

 

www.andele-nebe.cz

 

www.andelenebe.cz

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

www.anjeli-neba.sk

 

www.anjeli-svetla.sk

 

www.stahuje-200-zemi.cz

 

www.stahuje-cely-svet.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

www.200-countries-download.org

 

www.all-the-world-downloads.org

 

www.we-arent-slaves.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

www.andjeli-neba.com.hr

 

www.anjos-ceu.eu

 

www.angeli-raja.eu

 

www.engelen-hemel.nl

 

www.ingerii-cerului.ro

 

www.cennetin-melekleri.web.tr

 

www.himmelens-anglar.se