TV NOVA (STAV NA ZAČÁTKU ROKU 1999 před zemětřesením):

1 AMBROŽ MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPRÁVCE SÍTĚ 02-21100438 PH
2 ANDJELKOVSKI TAŠO PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100406 PH
3 ANLAUFOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VÝTVARNÍK 02-21100187,8 PH
4 ANDRLÍKOVÁ RENATA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASIS. ŘED. SEKCE TECHNIKY 02-21100443,4 PH
5 ANDRLÍKOVÁ ROMANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 INTERNÍ AUDITOR 02-21100132 PH
6 AXMAN JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
7 BABIČOVÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PERSONÁLNÍ REFERENTKA 02-21100233 PH
8 BABKA PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK SERVISNÍ SKUPINY 02-21100439 PH
9 BADAL ANTONÍN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
10 BAJGAR RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKTOR-RED.VÝVOJE NOVÝCH FORMÁTŮ 0602-221623 PH
11 BALŠÍNEK DALIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR-DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
12 BAROCH MILOŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100357 PH
13 BAROŠOVÁ PAVLÍNA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100553 PH
14 BARTONÍČEK VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100630,7 PH
15 BÁRTÍKOVÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 RED. PUBLICISTIKY-OBČ.JUDO 02-21100279 PH
16 BÁRTOVÁ MARCELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE-DABING 02-21100429 PH
17 BATOVEC MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 PRODEJCE REKLAMY-OBCH.ODD. 02-21100156 PH
18 BAUER MARCEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENT PRODUKCE 02-21100425 PH
19 BAUEROVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ODB. PRAC. PUBLIC RELATIONS 02-21100564 PH
20 BAZALOVÁ MARTINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100368 PH
21 BEDNÁRIKOVÁ ROZÁLIA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČKA 02-21100116,162 PH
22 BECHYNĚ IVAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
23 BECHYNĚ JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. INFORMATIKY 02-21100329 PH
24 BEKESKÝ DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,3,221 PH
25

BEKOVÁ MARTINA

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. PUBLICISTIKY - ÁČKO

02-21100261 PH
26 BĚLKA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK SERVISNÍ SKUPINY 02-21100439 PH
27 BENČ PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFOPERÁTOR 02-21100551-3 PH
28

BENDL JIŘÍ

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. VÝROBY A TECHNIKY

02-21100317 PH
29 BENDL VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG 02-21100251 PH
30 BERANOVÁ PETRA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 TISKOVÝ ODBOR 02-21100517 PH
31 BEZDÍČKOVÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA - ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100185,107 PH
32 BIDLO PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG 02-21100514 PH
33 BLABOL JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. SPRÁVY BUDOV 02-21100193 PH
34 BLEHA EMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
35 BOHATÁ OLGA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. DISPEČINKU 02-21100339 PH
36 BOHDAN LUBOMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘIDIČ 02-21100530 PH
37 BORYHOVÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA DOM. ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
38 BOROVIČKOVÁ PAVLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100417 PH
39 BOUDA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÁ STŘIH 02-21100162 PH
40 BOURA VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100411,2 PH
41 BRADA MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. DLOUHOD. SKL. A PROGR. ANALÝZ 02-21100534 PH
42 BRADARIČOVÁ ANNA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODB. ÚČETNICTVÍ 02-21100243 PH
43 BRÁVKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100352 PH
44 BREZINA IVAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 RED. PUBLICISTIKY 02-21100211 PH
45 BRODSKÁ MILADA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÚČETNÍ-FAKTURANTKA ODBĚRAT. FAKTUR 02-21100242 PH
46 BROJOVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100214,465 PH
47 BROŽ ALEXANDR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
48 BRYCHTA ROMAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK ÚSTŘEDNY 02-21100666 PH
49 BUCHTOVÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPOJOVATELKA ÚSTŘEDNY 02-21100111,287 PH
50 BUKOVANSKÁ ILONA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA - ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100185,287 PH
51 BUMBA VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
52 BURANDA PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. VYSÍLACÍ TECHNIKY 02-21100122 PH
53 BURKA VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
54 CABADA LADISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR ZAHR. ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,617 PH
55 CABICAROVÁ VĚRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MZDOVÁ ÚČETNÍ 02-21100223 PH
56 CAPANDA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - ZÁBAVA 02-21100387 PH
57 CIBULKA ALEŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100416 PH
58 CÍSAŘOVÁ RADOMILA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA-LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ ODB. 02-21100327 PH
59 CORENO THOMAS PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 OBCHODNÍ ŘEDITEL 02-21100157 PH
60 CUŘÍN PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNÍK ARCHIVU 02-21100670 PH
61 CZECH JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - ZÁBAVA 02-21100521 PH
62 ČADOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ÚČETNÍ 02-21100240 PH
63 ČAPEK VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG ZÁBAVY 02-21100373 PH
64 ČERMÁK FILIP PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100636,7,620 PH
65 ČERMÁKOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ARCHIV 02-21100670 PH
66 ČERNÁ MARIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PODATELNA A ROZMNOŽOVNA 02-21100665,691 PH
67 ČERNÁ PETRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PUBLICISTIKY 02-21100281 PH
68 ČERNEGA PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VÝTVARNÍK 02-21100187,8 PH
69 ČERNÝ JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. SCÉNICKÝCH ZKOUŠEK 02-21100201 PH
70 ČERNÝ RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
71 ČULÍKOVÁ ZDENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. FINANČNÍHO CONTROLLINGU 02-21100226 PH
72 ČUMPELÍKOVÁ NINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČKA 02-21100624 PH
73 DANKOVÁ PAVLÍNA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OBČANSKÉ JUDO 02-21100280 PH
74 DIAMANT TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁST. ŠÉFPRODUCENTKY CENTRA ZÁBAVY 02-21100257 PH
75 DOBERSKÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100636,7,20 PH
76 DOBIÁŠ JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - KOTEL 02-21100283 PH
77 DOČEKAL MILAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE SPORTOVNÍCH POŘADŮ 02-21100612 PH
78 DOLEJŠ RADAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG 02-21100372 PH
79 DOLEJŠÍ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA POČASÍ 02-21100283,263,613 PH
80 DOLEŽAL RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPRÁVCE SÍTĚ 02-21100329 PH
81 DOLEŽALOVÁ LUDMILA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. ORGANIZAČNÍHO A ZAMĚSTN. 02-21100239 PH
82 DOLINOVÁ MICHAELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA POČASÍ 02-21100264,617,613 PH
83 DRAHOŇOVSKÝ MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
84 DRAHOTA LEOŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
85 DRBOHLAVOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA OBCH. ÚSEKU 02-21100154 PH
86 DREŠEROVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 HUDEBNÍ ARCHIV 02-21100679 PH
87 DROCÁROVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100447 PH
88 DUBÁŠOVÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606,615 PH
89 DUBSKÝ KAMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
90 DUFKOVÁ VLADIMÍRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100606,615 PH
91 DUMBROVSKÝ PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR 02-21100606,615 PH
92 DUŠKOVÁ VERONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA SELF PROMOTION 02-21100558 PH
93 ĎURICA PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OBRAZOVÝ STŘIHAČ 02-21100116,115 PH
94 DVOŘÁK JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100630,7 PH
95 DVOŘÁK MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. ARCHIVU 02-21100673 PH
96 DVOŘÁK VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. STUDIOVÉ SEKCE 02-21100207 PH
97 DVOŘÁK ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100636,630 PH
98 DVOŘÁKOVÁ KLÁRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘED. VÝROBY A TECHNIKY 02-21100317 PH
99 ESCHLEROVÁ TEREZA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187 PH
100 FAŠIANOK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100553-6 PH
101 FENCLOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100418 PH
102

FERKL IVO

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘEDITEL SEKCE TECHNIKY

02-21100443,4 PH
103 FIALA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ZÁSTUPCE VED. ODB. ÚČETNICTVÍ 02-21100236 PH
104 FIALA ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG TABU 02-21100286 PH
105 FIALOVÁ IVETA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100616 PH
106 FIALOVÁ VLASTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIKA SPRÁVY BUDOV 02-21100194 PH
107 FIEDLER RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VEDOUCÍ OFSETU 02-21100294,204,295 PH
108 FILIPOVÁ VĚNCESLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOORDINÁTORKA VĚCNÝCH CEN 02-21100299 PH
109 FIŠER PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. MOBILNÍ TECHNIKY 02-21100294,204 PH
110 FOJTÍK ZBYNĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PROGRAMÁTOR 02-21100314 PH
111 FOTIJEVOVÁ MARIE PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SEKCE TISKU A PR 02-21100567,569 PH
112 FRANĚK JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 02-21100206 PH
113 FRINT IVAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA-NA VLASTNÍ OČI 02-21100278 PH
114 FRÝBORTOVÁ MAGDALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE SPORTOVNÍCH POŘADŮ 02-21100380 PH
115 FRYC JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE SPORTOVNÍCH POŘADŮ 02-21100612,265 PH
116 FRUHAUF MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
117 FUČÍK PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100636,630 PH
118 FULIEROVÁ JINDŘIŠKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. MEDIAPLANNER 02-21100392 PH
119 GABRIELOVÁ RITTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100135 PH
120 GAVLASOVÁ PAVLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100415 PH
121 GEISLEROVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187,8 PH
122 GOTTLIEB JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SMĚNAŘ VYSÍLACÍ TECHNIKY 02-21100122 PH
123 GRAY GARETH DAV PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 LEKTOR 02-21100330 PH
124 GRMELA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,7 PH
125 GUWIRTH DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR SELF PROMOTION 02-21100394 PH
126 HACAPERKA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK DABINGU 02-21100310,1 PH
127 HAJNOVSKÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VÝTVARNÍK - ODB. GRAFIKY 02-21100551,2,3 PH
128 HÁMA ALEŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100415 PH
129 HANČLOVÁ KLÁRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 HLAVNÍ KOSTYMÉRKA 02-21100641 PH
130 HANTING MARCEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK DABINGU 02-21100323 PH
131 HANSLÍK DANUŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100615,606,260 PH
132 HANYKÝŘ DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DENNÍ GRAFIKA 02-21100187,8 PH
133 HAVELKA FILIP PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,636 PH
134 HAVELKA JAROMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
135 HAVLÍČEK KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MISTR ZVUKU 02-21100351,339 PH
136 HAVLÍČKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENTKA FINANCOVÁNÍ 02-21100209 PH
137 HAVLOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍHO 02-21100332,327 PH
138 HEJDUŠKOVÁ MIROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TAJEMNICE - ZÁBAVA 02-21100215 PH
139 HEJLOVÁ SIMONA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR 02-21100606 PH
140 HEJNÝ MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIKA DABINGU 02-21100323 PH
141 HELCLOVÁ JARMILA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČER - DABING 02-21100419 PH
142 HERFORTOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA DRAMATURGIE 02-21100388 PH
143 HERMÁNKOVÁ JAROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REDAKTORKA 02-21100516 PH
144 HERODESOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 TISKOVÝ ODBOR 02-21100384 PH
145 HLÁSKOVÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČKA 02-21100624,116 PH
146 HLAVÁČEK TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČ 02-21100624 PH
147 HLAVÁČOVÁ VLASTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PROGRAMOVÉ SKLADBY 02-21100308 PH
148 HLAVATÝ LIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
149 HLAVATÝ PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
150 HLOUŠEK LIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKKTOR SPORTOVNÍCH POŘADŮ 02-21100252 PH
151 HLOUŠKOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRÁVNÍK - JUNIOR 02-21100536 PH
152 HOFMAN DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. VYSÍLACÍ TECHNIKY 02-21100207 PH
153 HOCHMANOVÁ MILUŠE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100413 PH
154 HOJDAR JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
155 HOJDAR JAN ml. PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100360 PH
156 HOJDAROVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MASKÉRKA 02-21100217,451 PH
157 HONYS ZBYNĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 EDITOR 02-21100607 PH
158 HORÁKOVÁ KRISTÝNA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE 02-21100331 PH
159 HORNOVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100280 PH
160 HOROVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100367 PH
161 HOŠEK ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODD. BEZPEČNOSTI 02-21100528 PH
162 HOŠEK MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK A ŘIDIČ MOBILNÍ TECHNIKY 02-21100294,204,295 PH
163 HOVORKOVÁ PETRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘED. SEKCE TECHNIKY 02-21100444,3 PH
164 HRABÁK LUBOŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
165 HRABÁK ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE SPORTOVNÍCH POŘADŮ 02-21100254 PH
166 HRABÁLKOVÁ IRENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100340 PH
167 HRDLIČKA RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
168 HRMA LUMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
169 HRNČÁL LADISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100105 PH
170 HRNČÍŘ VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. INFORMATIKY 02-21100164 PH
171 HRNČÍŘOVÁ JINDŘIŠKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČKA 02-21100624 PH
172 HROCHOVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA - PUBLICISTIKA 02-21100269 PH
173 HROMÁDKA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POČÍTAČ. OPERÁTOR - GRAF. ODB. 02-21100179 PH
174 HRTOŇ JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VEDOUCÍ DOPRAVY 02-21100191 PH
175 HRUBÝ MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR TECHNOLOGIE PH
176 HUŇKOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOSTYMÉRKA 02-21100641 PH
177 HUSAR ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
178 CHÁROVÁ MARTINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SEKKRETÁŘKA PUBLICISTIKY 02-21100268 PH
179 CHODĚROVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187-9 PH
180 CHOCHOLATÁ ROMANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
181 CHRENČÍKOVÁ ŠÁRKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 PRODEJCE SPEC. KOMERČNÍCH AKTIVIT 02-21100118 PH
182 CHROUST FRANTIŠEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SERVISNÍ TECHNIKA 02-21100545 PH
183 CHVÁLOVÁ BLANKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR PUBLIC RELATIONS 02-21100397 PH
184 JANDIZISOVÁ RENATA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POMOCNÝ REDAKTOR - SPORT 02-21100612 PH
185 JANEČEK JAROMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. STUDIOVÉ TECHNIKY 02-21100404 PH
186 JANOUŠKOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA REDAKCE SELF PROMOTION 02-21100394 PH
187 JAURIS JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7,620 PH
188 JEČMÍNEK JAKUB PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPECIALISTA KOORD. REKLAM. VYSÍLÁNÍ 02-21100161 PH
189 JELÍNEK JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,636 PH
190 JENÍK TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100636,7,620 PH
191 JENÍKOVÁ PAVLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA 02-21100615,607 PH
192 JEŘÁBKOVÁ MIROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 DRAMATURG - ODBOR AKVIZICE 02-21100383 PH
193 JÍLKOVÁ MICHAELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA - PUBLICISTIKA 02-21100283 PH
194 JINDRA MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠEFPRODUCENT RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100401 PH
195 JÍRA LUDĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7,620 PH
196 JÍRA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
197 JÍRA VIKTOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100413 PH
198 JIRÁK ALEXANDR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100630,7 PH
199 JÍROVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
200 JOHN RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKTOR PUBLICISTIKY 02-21100268 PH
201 JUNGMANNOVÁ MARTINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100363 PH
202

JURÁSEK VLADIMÍR

PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13

VED. ODB. MARKET. A KOORD. ŘEKL. VYSÍLÁNÍ

02-21100158 PH
203 JURINOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100633,607 PH
204 JUŘIČKA DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100358 PH
205 JURIŠTA PAVOL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100116,624 PH
206 JUST VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100120 PH
207 KABELÁČ JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
208 KADLEC ANTONÍN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK SERVISNÍ SKUPINY 02-21100439 PH
209 KADLEC JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
210 KADLECOVÁ ZDENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PROGRAM. SKLADBY 02-21100306 PH
211 KADLEČKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODD. SPECIÁL. KOMERČNÍCH AKTIVIT 02-21100186 PH
212 KAŇKOVÁ MIROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100415 PH
213 KÁRA DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
214 KARANIKOS ROBERT PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POMOCNÝ REDAKTROR - SPORT 02-21100612 PH
215 KARPETA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATRUG RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100408 PH
216 KAŠE BEDŘICH PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘED. SEKCE SPRÁVY 02-21100197 PH
217 KAŠPAROVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100606 PH
218 KHODER MOJMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČ 02-21100624 PH
219 KINCLOVÁ ŠÁRKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 FINANČNÍ ANALYTIK 02-21100141 PH
220 KIS VOJTĚCH PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFPRODUCENT ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100108,636 PH
221 KLÁPA VLASTIMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
222 KLÍMA JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR PUBLICISTIKY 02-21100285 PH
223 KNĚNICKÝ STANISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. DENNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100607 PH
224 KNĚZOVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘED. PROVOZNĚ EKONOM. ÚSEKU 02-21100165 PH
225 KNOLLOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MASKÉRKA 02-21100217,451 PH
226 KOBOLKA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
227 KOBYLKOVÁ VLADIMÍRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRACOVNÍK VÝZKUMU 02-21100513 PH
228

KOC VÍT

PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13

ŘED. FINANČNÍ SEKCE

02-21100748,248,293 PH
229 KODAD LIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKTOR DENNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100405 PH
230 KOLÁŘ JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŹNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
231 KOLÍN MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100210,601 PH
232 KOLÍNOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOSTYMÉRKA 02-21100641 PH
233 KOMORNÁ EMÍLIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100600,1 PH
234 KONEČNÁ DENISA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 DRAMATURG 02-21100532 PH
235 KONEČNÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA AKVIZICE 02-21100457 PH
236 KONEČNÝ DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613 PH
237 KOPÁČ BORIS PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100214,465 PH
238 KOPECKÝ DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR - ÁČKO 02-21100271 PH
239 KOPNICKÝ MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VEDOUCÍ OSTRAHY 02-21100594 PH
240 KORÁB ALEXANDR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. DOMÁCÍHO SPRAVODAJSTVÍ A REG. 02-21100614 PH
241 KORÁLKOVÁ ZDENA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 TISKOVÝ ODBOR 02-21100170,113 PH
242 KORANTENG REYNOLDS PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR POČASÍ 02-21100283,263 PH
243 KORDA EUGEN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613 PH
244 KORTE DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURGIE DABINGU 02-21100502 PH
245 KOSINOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PORODUKČNÍ RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100410 PH
246 KOSMÁKOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA - ODB. AKVIZICE 02-21100535 PH
247 KOŠAŘOVÁ SIMONE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRÁVNÍK 02-21100333 PH
248 KOŠATOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOSTYMÉRKA 02-21100641 PH
249 KOŠŤÁL PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFPRODUCENT SELF PROMOTION 02-21100351 PH
250 KOŠŤÁL ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. OSTRAHY 02-21100594 PH
251 KOTOVÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 CENTRUM PŘEVZATÝCH POŘADŮ 02-21100497 PH
252 KOUTNÍKOVÁ IVONA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA - PUBLICISTIKA 02-21100288 PH
253 KOVÁŘ DUŠAN PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 DRAMATURG 02-21100142 PH
254 KOVAŘÍK MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
255 KRÁLÍK LUBOMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. OSTRAHY 02-21100594 PH
256 KRÁLOVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE PUBLICISTIKY 02-21100297 PH
257 KRASL JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG 02-21100255 PH
258 KRATOCHVÍLOVÁ NADĚŽDA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČERKA 02-21100338 PH
259 KRAUS MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIKA DABINGU 02-21100311 PH
260 KRAUS PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213 PH
261 KREJČOVÁ OLGA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNICE VÝZKUMU 02-21100505 PH
262 KREJČOVÁ SIMONA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PORDUKCE SELF PROMOTION 02-21100348 PH
263 KRINCVAJOVÁ VĚRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - ÁČKO 02-21100260 PH
264 KRIŠTOF JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295 PH
265 KROPÁČEK KAMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100356 PH
266 KROUPA JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE PUBLICISTIKY 02-21100279 PH
267 KRUŽBERSKÝ DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100359 PH
268 KŘESŤANOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
269 KUBÁNEK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOORDINÁTOR PŘEVZATÝCH POŘADŮ 02-21100496 PH
270 KUBELKOVÁ ŠÁRKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKY - ÁČKO 02-21100271 PH
271 KUČERA ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFPRODUCENT GRAFIKY 02-21100554 PH
272 KUDRNÁČEK RUDOLF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. REALIZACE 02-21100469 PH
273 KUPŠOVSKÝ DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100448 PH
274 KURKOVÁ LINDA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA SELF PROMOTION 02-21100394 PH
275 KUROVSKÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100367 PH
276 KURZ ALAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK OSETU 02-21100294,204,295 PH
277 KUTOVÁ DITA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SEKKRETÁŘKA SPORTOVNÍ REDAKCE 02-21100251 PH
278 LACINOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁBAVA 02-21100270,257 PH
279 LACKOVSKÝ PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRACOVNÍK VÝZKUMU 02-21100507 PH
280 LACHOUT DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 CENTRUM RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100427 PH
281 LANGER KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MASKÉR 02-21100217,451 PH
282 LAŠTOVIČKA MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNÍK ARCHIVU 02-21100673 PH
283 LAUTNER VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG 02-21100412 PH
284 LEFNEROVÁ VALERIE PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT HONORÁŘŮ 02-21100267 PH
285 LEITKEPOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA 02-21100134 PH
286 LEHÁR OSKAR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OPERÁTOR - GRAFIKA 02-21100175 PH
287 LENERTOVÁ NICOL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA - MODERÁTORKA - SPORT 02-21100612,265 PH
288 LESÁK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR RANNÍCH ZPRÁV 02-21100613,617 PH
289 LIŠKOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POV. VED. ODB. PROVOZNĚ PRÁVNÍHO 02-21100334 PH
290 LIŠKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 GRAFICKÝ ODBOR 02-21100187-9 PH
291 LOUDA JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ODBORNÝ PRACOVNÍK PUBLIC RELATIONS 02-21100560 PH
292 MACHÁČEK LIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100120 PH
293 MACHIÁNOVÁ VLADANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT TISKOVÉHO ODBORU 02-21100237 PH
294 MAHLEROVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 FOTOGRAFKA 02-21100468 PH
295 MACHO DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPORTOVNÍ REDAKTOR 02-21100265,612 PH
296 MACHOŇ JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
297 MALÁ VLASTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REFERENT TISKOVÉHO ODBORU 02-21100518 PH
298 MAŇÁK MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100273,263,615 PH
299 MANDIČ MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100258 PH
300 MARKL TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY - OPERÁTOR HENRY 02-21100175 PH
301 MARKOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. KOORD. PŘEVZATÝCH POŘADŮ 02-21100502 PH
302 MARŠÁLKOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - OBČ. JUDO 02-21100278 PH
303 MARTINA ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÚDRŽBA ELEKTRO 02-21100122,207 PH
304 MÁŠA KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ÚDRŽBY ELEKTRO 02-21100207,122 PH
305 MAŠEK MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - ÁČKO 02-21100134 PH
306 MÁŚOVÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIKA DABINGU 02-21100657,311 PH
307 MATĚJKA DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MISTR ZVUKU 02-21100351,339 PH
308 MATĚJKOVÁ IRENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ARCHIV 02-21100670 PH
309 MÁTLOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE - ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7,620 PH
310 MATOULKOVÁ BOŽENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ARCHIV 02-21100670 PH
311 MAYEROVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100411 PH
312 MAZAČ MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100369 PH
313 MANDL PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODB. PUBLIC RELATION 02-21100527 PH
314 MEDEK RICHARD PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ŘED. SEKCE TISKU A PUBLIC RELATIONS 02-21100567 PH
315 MEDKOVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA ŘED. SEKCE MARKETINGU 02-21100567,569 PH
316 MENDEL DUŠAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POMOCNÝ REDAKTOR 02-21100612 PH
317 MENŠÍK DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ZÁST. VED. ODB. REKLAMY A SPONZORINGU 02-21100153 PH
318 MERKNER JINDŘICH PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100105 PH
319 MERUNKA ZBYNĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR TELEVIZNÍCH NOVIN 02-21100633,607 PH
320 METELKOVÁ MONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REFERENTKA EVIDENCE MAJETKU 02-21100524 PH
321 MIKULE JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIŽNA - DABING 02-21100323 PH
322 MILOSAVLJEVIĆ MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
323 MIXA JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SPEC. KOORD. REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100398 PH
324 MLČOCHOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SPECIALISTA MARKETINGU 02-21100146 PH
325 MOL PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,636 PH
326 MORAVEC DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100101 PH
327 MORAVEC FRANTIŠEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - SELF PROMOTION 02-21100395 PH
328 MORAVEC ONDŘEJ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MISTR ZVUKU 02-21100351,339 PH
329 MORÁVKOVÁ VĚRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. PODATELNY A ROZMNOŽOVNY 02-21100665,691 PH
330 MOTTL JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100105 PH
331 MOTL STANISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR 02-21100298 PH
332 MRÁČKOVÁ KARLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR POČASÍ 02-21100283 PH
333 MRÁZKOVÁ ANNA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODD. ZÁSOBOVÁNÍ 02-21100529 PH
334 MRKOS MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK KLIMATIZACE 02-21100653 PH
335 MRNKA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR 02-21100606 PH
336 MUSIL JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR - KOLOTOČ 02-21100386 PH
337 MULLER LUDĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFKAMERAMAN 02-21100354 PH
338 NEDBALOVÁ IRENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFSTŘIHAČKA 02-21100351,162 PH
339 NEMÉTHOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. REDAKTORKA ODB. SELF PROMOTION 02-21100531 PH
340 NEPILÝ JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. TECHNIKY DABINGU 02-21100311 PH
341 NEUMANN PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122 PH
342 NEUMANNOVÁ ALICE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRAC. VÝZKUMU 02-21100512 PH
343 NEUŽILOVÁ ŠÁRKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100347,352 PH
344 NEZVAL PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ - ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7 PH
345 NOSKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČERKA 02-21100336 PH
346 NOVÁK ALEŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. TECHNOLOGIE 02-21100442 PH
347 NOVÁK MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. REPORTÁŽNÍ TECHNIKY 02-21100234,204 PH
348 NOVÁK LUDĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIK 02-21100120,2 PH
349 NOVÁK PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SERVISNÍ TECHNIK 02-21100544 PH
350 NOVÁK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 INFORMATIKA 02-21100503 PH
351 NOVÁKOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 CENTRUM SPORTU 02-21100380 PH
352 NOVÁKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DOMÁCÍ ZPRAVODAJSVÍ 02-21100606,615 PH
353 NOVÁKOVÁ NORA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA ZAHR. ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
354 NOVÁKOVÁ VERONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 PRODUKČNÍ - PR 02-21100238 PH
355 NOVOSADOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA PRODUKCE 02-21100361,357 PH
356 NOVOTNÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
357 NYKL JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100201,214 PH
358 NÝVLT DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ARCHIV 02-21100672 PH
359 OBORNÍKOVÁ RENATA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 FAKTURANTKA 02-21100246 PH
360 OBZINOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA TELEVIZNÍCH NOVIN 02-21100633,607 PH
361 OKROUHLÍK VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
362 OKTÁBCOVÁ MARIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÚČETNÍ 02-21100232 PH
363 OLBERT JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VÝTVARNÍK - ODBOR GRAFIKY 02-21100187-9 PH
364 PADEVĚT TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
365 PANCÍŘ VÍTEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100600,1 PH
366 PAPADAPULOSOVÁ NIKÉ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100175 PH
367 PARTLOVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 02-21100184 PH
368 PATOČKA STANISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÚDRŽBA 02-21100695 PH
369 PATOČKOVÁ IVONA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 PRODEJCE REKLAMY 02-21100159 PH
370 PAVLIKOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. KANCELÁŘE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 02-21100181 PH
371 PAVLÍČEK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ 02-21100688 PH
372 PĚNIČKA JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. SCÉNICKÝCH SLOŽEK 02-21100201,465 PH
373 PERLOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100309 PH
374 PEŠINA JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - ÁČKO 02-21100259 PH
375 PEŠOUT JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
376 ADOLF PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÚDRŽBA ELEKTRO HESA 02-21100696 PH
377 PETRÁČKOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. STUDIOVÉ TECHNIKY 02-21100210,601 PH
378 PETROVÁ LUDIŠE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. REDAKTROKA ODBORU SELF PROMOTION 02-21100396 PH
379 PETRŮ IVETA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100249,353 PH
380 PFAUSEROVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFPRODUCENT PUBLICISTIKY 02-21100266 PH
381 PÍSAŘÍKOVÁ DANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7 PH
382 PISTORIUS ROMAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR - PRÁVĚ DNES 02-21100606,615 PH
383 PIŠTĚK JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SPECIALISTA MARKETINGU 02-21100198 PH
384 PIŠTORA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPRÁVCE SÍTĚ 02-21100329 PH
385 PLETICHA JINDŘICH PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100201 PH
386 PLOCKOVÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 RED. RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100448 PH
387 PODEŠVOVÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
388 POHL JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OSVĚTLOVACÍ TECHNIK 02-21100207,6 PH
389 POKORNÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187,8 PH
390 POKORNÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 JAZYKOVÁ PORADKYNĚ 02-21100616 PH
391 POKORNÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ 02-21100526 PH
392 POKORNÁ JIŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘED. SEKCE VÝROBY A ŠÉFPRODUCENTKA CENTRA ZÁBAVY PH
393 POKORNÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOORDINÁTOR CME 02-21667348 PH
394 POKORNÝ FRANTIŠEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STAVEBNÍ DOZOR ENGINEERING 02-21100504 PH
395 POKORNÝ VÍT PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATURG - ZÁBAVA 02-21100375 PH
396 POKORNÝ ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - NA VLASTNÍ OČI 02-21100289 PH
397 POLÁK MILOSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100637 PH
398 POLÁKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFPRODUCENT SPORTU 02-21100253 PH
399 POLÁKOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA PUBLICISTIKY 02-21100275,266 PH
400 POLONIOVÁ SOŇA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - PEŘÍČKO 02-21100128 PH
401 POSPÍŠIL ALEŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,617 PH
402 POSPÍŠIL JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SMĚNAŘ VYSÍLACÍ TECHNIKY 02-21100122 PH
403 POSPÍŠIL MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽIE DNE 02-21100119 PH
404 POSPÍŠILOVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 PRODEJCE REKLAMY 02-21100152 PH
405 POSPÍŠILOVÁ VĚRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA - REFERÁT 7 ČILI SEDM DNÍ 02-21100291 PH
406 POŠTULKOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘEDITELKY PROGRAMU 02-21100304,3 PH
407 POULÍČEK PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPORTOVNÍ REDAKTOR - MODERÁTOR 02-21100612 PH
408 PRAJZLER ROMAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100105 PH
409 PREJZEK VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRACOVNÍK VÝZKUMU 02-21100479 PH
410 PROCHÁZKA RADIM PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,7 PH
411 PROCHÁZKOVÁ ANETA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606,615 PH
412 PROKEŠOVÁ DENISA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SPEC. KOORD. REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100160 PH
413 PROKS MILAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,636 PH
414 PRŮŠA KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,6 PH
415 PŘIBYLOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘEDITELE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 02-211002449,4401 PH
416 PTÁČKOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REDAKTORKA - TISKOVÝ ODBOR 02-21100515 PH
417 PŮLPÁN JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR TECHNOLOGIE 02-21100432 PH
418 PUTNA MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
419 PÝCHA MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MEDIÁLNÍ EXPERT 02-211002449,4401 PH
420 RADINA KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘIDIČ 02-21100530 PH
421 RAJTR RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100345 PH
422 RANC LUDĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR TECHNOLOGIE 02-21100436 PH
423 RAŠÍN ROBERT PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7 PH
424 RATHAUSKÝ ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘED. ÚSTAVU PROVOZNĚ EKONOMISKÉHO 02-21100165 PH
425 REBCOVÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ - SNÍDANĚ 02-21100409 PH
426 REINISCH JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR - REŽISÉR 02-21100288 PH
427 REZKOVÁ KAROLÍNA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,4 PH
428 RICHTR KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 INFORMATIKA 02-21100437 PH
429 ROLÍNEK JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100353,249 PH
430 ROHRICHOVÁ ALICE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 JAZYKOVÁ PORADKYNĚ 02-21100616 PH
431 POSSLER IVAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKTRO ZÁBAVY 02-21100371 PH
432 ROSSMEISLOVÁ PAVLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK 02-21100105 PH
433 ROUČKOVÁ KAMILA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OBČANSKÉ JUDO 02-21100276 PH
434 ROVNÝ DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. INFORMATIKY 02-21100437 PH
435 ROŽEK FILIP PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE 02-21100364 PH
436 RŮŽIČKA FRANTIŠEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - NA VLASTNÍ OČI 02-21100278 PH
437 RŮŽIČKA RICHARD PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
438 RYCHLÁ MIROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENT PRODUKCE DABINGU 02-21100424 PH
439 RYCHTÁŘOVÁ MILENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REAKTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100448 PH
440 RYCHTERA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK MOBILNÍ TECHNIKY 02-21100295,204 PH
441 ŘETICKÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČER 02-21100335 PH
442 ŘEZÁČOVÁ IVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606,615 PH
443 SASKA VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY 02-21100207,6 PH
444 SEDLÁČKOVÁ JAROSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFREDAKTORKA SELF PROMOTION 02-21100138 PH
445 SEIDEL JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
446 SEJKORA MIROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK OSETU 02-21100294,204,295 PH
447 SEKANOVÁ BOŽENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ŘEDITELE SEKCE ZÁBAVY 02-21100190 PH
448 SEVERA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR TELEVIZNÍCH NOVIN 02-21100633,607 PH
449 SCHIFFEROVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘED. ÚSEKU VNITŘNÍCH VZTAHŮ 02-21100183 PH
450 SCHREIER PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK A ŘIDIČ MOBILNÍ TECHNIKY 02-21100295,204 PH
451 SIEGLEROVÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA PRODUKCE 02-21100344 PH
452 SIROTEK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100448 PH
453 SKALA PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁBAVA ESO 02-21100385 PH
454 SKOPALOVÁ JARMILA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100418 PH
455 SKRČENÝ JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFZVUKAŘ 02-21100351,339 PH
456 SKUROVCOVÁ IRENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
457 SLABÝ MILOSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,3,221 PH
458

SLÁDEČEK PETR

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. ÚSEKU PLÁNOVÁNÍ A SKL. PROGRAMŮ

02-21100144 PH
459 SLADOVNÍK MILOSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘIDIČ 02-21100530 PH
460 SLÁNSKÝ RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DRAMATRUG 02-21100290 PH
461 SLAVÍK ROMAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
462 SLEZIAKOVÁ NADĚŽDA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PERSONÁLNÍ REFERENTKA 02-21100231 PH
463 SLUGA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
464 SLUKOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100606,615 PH
465 SMEČKA RADOVAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. STUDIOVÉ TECHNIKY 02-21100210,601 PH
466 ŠMEJKALOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENTKA TISKOVÉHO ODBORU 02-21100337 PH
467 SMETANOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100341 PH
468 SMRČEK TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100615 PH
469 SMRŽ JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE PUBLICISTIKY 02-21100288 PH
470 SOBOTKOVÁ MARCELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PUBLICISTIKY 02-21100285 PH
471 SOJKA JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
472 SOUKUP DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA-NA VLASTVÍ OČI 02-21100263 PH
473 SOUKUP KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. TISKOVÉHO ODBORU 02-21100563 PH
474 SOUKUPOVÁ MICHAELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REAKTRO SELF PROMOTION 02-21100395 PH
475 SPILKA ZDENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OSVĚTLOVAČ 02-21100207,6 PH
476 STANKO RADEK PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENT - ÚSEK PLÁNOVÁNÍ A SKLADBY PROGRAMŮ PH
477 STÁREK STANISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
478 STIBŮREK LUBOMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
479 STILLEROVÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SEKRETÁŘKA-PROVOZNĚ PRÁVNÍ ODBOR 02-21100325 PH
480 STONIŠ MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODBORU ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100615 PH
481 STRETTIOVÁ KLÁRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100175 PH
482 STRNADOVÁ MONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY 02-21100245 PH
483 SUCHARDA VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNÍK SCÉNICKÝCH SLOŽEK 02-21100201,465 PH
484 SVÁTKOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TAJEMNICE REDAKCE RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100227 PH
485 SVATOŠ MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 FINANČNÍ ANALYTIK 02-21100227 PH
486 SVOBODA ANTONÍN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. SCÉNICKÝCH ZKOUŠEK 02-21100201 PH
487 SVOBODA CTIRAD PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENT PR 02-21100519 PH
488 SVOBODA JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187-9 PH
489 SVOBODA PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTOR RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100408,7 PH
490 SVOBODOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČERKA DABINGU 02-21100421 PH
491 SVOBODOVÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606 PH
492 SVOBODOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČERKA DABINGU 02-21100420 PH
493 SVOBODOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,617 PH
494 SVORADA PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100636,630 PH
495 SZILVÁSI TIBOR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100630,7 PH
496 ŠAJNER PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OPERÁTOR, ODBOR GRAFIKY 02-21100175-9 PH
497 ŠEBEK VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
498 ŠEBESTOVÁ KATEŘINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA-ÚSEK PLÁNOVÁNÍ A SKLADBY PROGRAMŮ PH
499 ŠENFELDER JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
500 ŠEVČÍKOVÁ ILONA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100400 PH
501 ŠÍMA PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100365 PH
502 ŠÍMÁNEK IVO PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAČ 02-21100624 PH
503 ŠIMKOVÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MEDRÁTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100416 PH
504 ŠIMKOVÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENT PRODUKCE 02-21100370 PH
505 ŠINDELÁŘ PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
506 ŠINDELÁŘOVÁ VĚRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ARCHIV 02-21100679 PH
507 ŠÍPKOVÁ MARIE PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 REFERENTKA HONORÁŘŮ 02-21100229 PH
508 ŠÍSTEK JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. OSTRAHY 02-21100594 PH
509 ŠKAROHLÍDOVÁ PETRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 NA VLASTNÍ OČI 02-21100289 PH
510 ŠKVOR MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
511 ŠLECHTA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK MOBILNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
512 ŠLESINGER JINDŘICH PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VEDOUCÍ OSTRAHY 02-21100594 PH
513 ŠMÍD JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁZNAMOVÝ STŘIHAĆ 02-21100624 PH
514 ŠMÍDOVÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA ODBORU GRAFIKY 02-21100555 PH
515

ŠMUCLEROVÁ LÍBA

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. ÚSEKU PROGRAMU

02-21100303,4 PH
516 ŠMUCLEROVÁ PAVLÍNA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100343 PH
517 ŠPÍGL VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
518 ŠŤASTNÁ HANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA - ODBOR AKVIZICE 02-21100143 PH
519 ŠŤASTNÝ KAREL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK - DABING 02-21100311 PH
520 ŠTĚDRÝ JAROMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100214,465 PH
521 ŠTEKR JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MISTR ZVUKU 02-21100351,339 PH
522 ŠTEMBERA JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
523 ŠTĚPÁNEK PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KOORD. PŘEVZATÝCH POŘADŮ 02-21100147 PH
524 ŠTOLOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ASISTENTKA OBCHODNÍHO ŘEDITELE 02-21100155 PH
525 ŠTULÍKOVÁ MILOSLAVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 POKLADNÍ 02-21100230 PH
526 ŠULCOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA-CENTRUM PŘEVZATÝCH POŘADŮ 02-21100391 PH
527 ŠVANCAROVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 SEKRETÁŘKA ODB. PUBLIC RELATION 02-21100527 PH
528 ŠVECOVÁ MARTINA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA 02-21100615 PH
529 ŠVEHLÁK MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR PUBLICISTIKY 02-21100280 PH
530 ŠVESTÁK JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENT PRODUKCE 02-21100346 PH
531 TAMOVÁ ALENA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ÚČETNÍ 02-21100247 PH
532 TAUSIGOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE PUBLICISTIKY-ÁČKO 02-21100297 PH
533 TEČOVÁ EDITA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA PRODUKCE 02-21100349 PH
534 TELINGER RONALD PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100366 PH
535 TILLE PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNÍK ODD. SCÉNICKÝCH SLUŽEB 02-21100201,465 PH
536 TITĚRA VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 INTERNÍ AUDITOR 02-21100225 PH
537 TITTELBACH VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPORTOVNÍ REDAKTOR - MODERÁTOR 02-21100612 PH
538 TOLMAN JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
539 TOMANOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ÁČKO 02-21100263 PH
540 TOMIŠKA MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 02-21100206,7 PH
541 TONOVÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODBORU GRAFIKY 02-21100556 PH
542 TREFNÁ JANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. PRODUKCE 02-21100355 PH
543 TROLLER RUDOLF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK - DABING 02-21100657,311 PH
544 UHER JOSEF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SERVISNÍ TECHNIKA 02-21100543 PH
545 UDANTNÝ VÁCLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODBORU TELEKOMUNIKACÍ 02-21100684 PH
546 ULMANOVÁ MONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OBČANSKÉ JUDO 02-21100276 PH
547 ULRYCH JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODEJCE SPEC. KOMERČNÍCH AKTIVIT 02-21100129 PH
548 URBAN PETR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY 02-21100187-9 PH
549 URBANOVÁ VERONIKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODBOR GRAFIKY - SPRÁVCE ARCHIVU 02-21100187-9 PH
550 VÁCA JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,3 PH
551 VALENTA VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRACOVNÍK VÝZKUMU 02-21100533 PH
552 VANDROVEC DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODD. ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100613,7 PH
553 VAŇÁČEK JAKUB PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ZÁBAVA - RISKUJ 02-21100388 PH
554 VAŇKOVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 CENTRUM GRAFIKY 02-21100552 PH
555 VÁŇOVÁ LENKA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REFERENT LUŽ. CEST A VALUTOVÉ POKLADNY 02-21100235 PH
556 VAŇOUS JAROSLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SMĚNAŘ STUDIOVÉ TECHNIKY 02-21100600,1 PH
557 VARHANOVÁ RENATA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ÚČETNÍ 02-21100523 PH
558

VÁVRA JAN

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. ÚSEKU ZPRAVODAJSTVÍ

02-21100107 PH
559 VAVROUŠEK OLDŘICH PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘIDIČ 02-21100530 PH
560 VAVŘINOVÁ JITKA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODDĚLENÍ CONTROLLINGU 02-21100228 PH
561 VEJTRUBA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100120,2 PH
562 VEJVODA DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŘIDIČ 02-21100530 PH
563 VELC TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKČNÍ 02-21100277 PH
564 VELIČKOVÁ KRASIMÍRA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIHAČKA 02-21100624 PH
565 VELÍŠEK MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,213,221 PH
566 VERNER RUDOLF PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRACOVNÍK SCÉNICKÝCH ZKOUŠEK 02-21100201,465 PH
567 VESELOVSKÝ MARTIN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PUBLICISTIKA - ÁČKO 02-21100259,271 PH
568 VICHERA DANIEL PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 FINANČNÍ ANALYTIK 02-21100296 PH
569

VÍT JAN

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

ŘED. ÚSEKU VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

02-211002449,4401 PH
570 VÍT ROSTISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK DABINGU 02-21100311 PH
571 VÍTEK MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉR 02-21100606 PH
572 VLČKOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REPORTÉRKA PUBLICISTIKY 02-21100289 PH
573 VOBRÁTÍLEK VLADISLAV PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REŽISÉR 02-21100354,630,637 PH
574 VOJTÍŠKOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ODB. PRACOVNÍK VÝZKUMU 02-21100561 PH
575 VOKURKA PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 SPORTOVNÍ REDAKTOR 02-21100244 PH
576 VOKURKOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODB. PROGRAMOVÉ SKLADBY 02-21100307 PH
577 VOLEJNÍK TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRODUKCE ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100636,7 PH
578 VOLNÝ MILAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OBRAZOVÝ STŘIHAČ 02-21100122,120 PH
579

VONDRÁČEK DAVID

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

PUBLICISTIKA-NA VLASTNÍ OČI

02-21100276 PH
580 VOZOBULE ONDŘEJ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STŘIŽNA - DABING 02-21100323 PH
581 VOŽENÍLEK BOHUMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. DAŇOVÉHO ODBORU 02-21100241 PH
582 VRANÝ MAREK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR DOMÁCÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100606,615 PH
583 VRASPÍR ROMAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
584 VRBATA TOMÁŠ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630,636 PH
585 VRTIŠKOVÁ EVA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODBORU VÝZKUMU 02-21100511 PH
586 VRUBEL DAVID PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 OPERÁTOR - CENTRUM GRAFIKY 02-21100179 PH
587 VŠETÍČEK JAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 DISPEČER 02-21100431 PH
588 VÝBORNÁ LUCIE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 MODERÁTORKA RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100408 PH
589 WALTER DUŠAN PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 02-21100426 PH
590 WALTEROVÁ IVANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TAJEMNICE ÚSEKU ZPRAVODAJSTVÍ 02-21100107 PH
591 WASZMUTH JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTOR - REŽISÉR 02-21100393 PH
592 WENIGEROVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TISKOVÝ ODBOR 02-21100274 PH
593 WERNEROVÁ MARKÉTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 CENRUM RANNÍHO VYSÍLÁNÍ 02-21100427 PH
594 WINTER MICHAL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100122,120 PH
595 WOLFOVÁ PAVLÍNA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PUBLICISTIKY 02-21100297 PH
596 ZÁBRANSKÝ ČENĚK PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100120,2 PH
597 ZACH ONDŘEJ PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 VED. ODBORU AKVIZICE 02-21100145 PH
598 ZAJÍCOVÁ GABRIELA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA TABU 02-21100128 PH
599 ZAŇKOVÁ PAVLA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ASISTENTKA PUBLICISTIKY 02-21100278 PH
600 ZÁRUBA ŠIMON PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,601 PH
601 ZÁSTĚROVÁ ILONA PRAHA 1 PH TV NOVA, VLADISLAVOVA 16 113 13 ÚĆETNÍ 02-21100453 PH
602 ZÁTKOVÁ MARTA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 STUDIOVÁ TECHNIKA 02-21100210,3,221 PH
603 ZDANOVCOVÁ PAVLÍNY PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKCE PUBLICISTIKY-OBČANSKÉ JUDO 02-21100280 PH
604 ZELENKOVÁ LIBUŠE PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 PRAC. PODATELNY A ROZMNOŽOVNY 02-21100665,691 PH
605 ZELINKA PAVEL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VED. ODD. SERVISNÍ TECHNIKY 02-21100440 PH
606 ZEMÁNKOVÁ ZUZANA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 REDAKTORKA PROGRAMOVÉ SKLADBY 02-21100305 PH
607 ZEMANOVÁ HELENA PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 ŠÉFSTŘIHAČKA 02-21100624 PH
608 ZETEK JIŘÍ PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 VYSÍLACÍ TECHNIKA 02-21100120,2 PH
609 ZMÍTKO BOHUMIL PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 KAMERAMAN 02-21100630 PH
610 ŽĎÁRSKÝ VLADIMÍR PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13 TECHNIK REPORTÁŽNÍ SKUPINY 02-21100295,204 PH
611

ŽELEZNÝ VLADIMÍR

PRAHA 1 PH TV NOVA, JUNGMANNOVA 113 13

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

02-21100181,4 PH