SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU
AKTUÁLNÍ  INFORMACE  PRO  NOVINÁŘE

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

 

1745. Nabídka České televizi (348). (Zpracoval Ivo A. Benda.) 9.4.2003.

Místo: Česká Lípa.

Vážený pane …… ,

po přečtení informací z internetových stránek www.vesmirni-lide.cz , kde je přes 5000 stran textů, 1500 obrázků, 1700 sdělení a to i v anglické verzi (denně 500 vstupů CZ, 100 EN, celkem 260 tisíc cz a 60 tisíc en vstupů), kde se pojednává o Vesmírných lidech, kteří nám pomáhají, ale také o Vesmírných Zákonech, mě napadlo, zda by nebylo zajímavé tyto informace předat prostřednictvím nějakého vhodného pořadu divákům. Jde i o předání informací i o ZMĚNĚ KVALITY života pozemšťanů, kterou je možno provést.

Pan Ing. Ivo A. Benda má veškeré materiály a zkušenosti, které by se daly využít. Má ORIGINÁLNÍ POZITIVNÍ PŘÍSTUP k této věci a má za sebou 180 přednášek s účastí 12 000 lidí z ČR a SR a to od roku 1998 (viz na webu přednášky – přehled). Od září 1997 je ve vědomém telepatickém kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla – Aštarem Šeranem, Ptaahem, Ortonem a dalšími bytostmi Aštarovy a Ptaahovy flotily a zpracoval knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“ – 2 díly vázané, 5 dílů na webu a xero – celkem přes 1700 sdělení od více než 100 lidí ČR a SR.

Také vystupoval v 27 různých TV pořadech, z toho např. (s daty natáčení): ČT2 BRNO – Souvislosti – 5.8.1998, TV NOVA Na vlastní oči – 1.-5.9. 1998 (3,5 miliónu diváků), Áčko 30.8. 1999 (1,5 miliónu diváků – převážně mladých), všechny 3 hlavní večerní zprávy na ČT1, TV PRIMA, TV NOVA – 1. sympózium o lásce - 9.9.2000, TV3 - 3.6.2001, ČT1 – Přesčas 11.6.2001, TV PRIMA Sauna 21.9.2001, ČT1 natáčení 12. a 22.4. (přednáška, odběry vzorků půdy u České Lípy, neodvysíláno) 2003, ČT1 - Cesty víry, Věda a víra 13.7., 16.7.2003, v dalších 20 pořadech menších TV - TV KELI Liberec - listopad 1998, MTK Brezno - 5.6.2000, TV NAŠA Košice - 28.1.2000, 11.5. 2000, INFOKANÁL Košice – 2.2.2000, 12.5. 2000, TV Žilina – 16.3. a 9.6. 2000, Hlavní večerní zprávy ČT1, TV PRIMA, TV ZOBOR Nitra - 22.10.2002, RVTV Rožňava – 11.11.2000 a 10.1.2002, STV Košice – 4.11.2002, TV TRENČÍN - 14.1. a 15.4.2003.

Asi 10 rozhlasových pořadů – ČESKÝ ROZHLAS ZLÍN - 11.7.1998, RÁDIO FREKVENCE 1 - 13.4.1999, SLOVENSKÝ ROZHLAS Banská Bystrica - 15.1.2000, RÁDIO ŽILINA – 8.6.2000, RÁDIO SEVER ČR Ústí nad Labem - 6.9.2000 a Děčín -15.2.2003, RÁDIO HÁDY Brno - léto 2002, RÁDIO TWIST Bratislava - 19.1.2003, RÁDIO JIZERA Mladá Boleslav - 4.3.2003, RÁDIO FLASH Prešov - 15.3.2003, RÁDIO BBC LONDÝN, RÁDIO BBC PRAHA - 27.5.2003.

Dále vyšlo přes 100 novinových článků, asi 50 je na jeho internetové stránce.

Témata - osvěta (všechna v celku souvisí):

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI NÁRODY A NÁVRAT K PRAVÉ PŘIROZENOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA

(1)

Skutečný stav pozemského lidstva – zapouzdření Ducha a duše, fyzické tělo značně ovládáno negativními mimozemšťany – na 95 %, ovládací programy a technologie vyvinuté za miliony let, fabrikace lidských těl a vědomí.

(2)

Duchovní cesta, práce na sobě, jak se dostat z pasti negativního ovládacího stavu a návrat k původní, pravé lidské přirozenosti lidského života – obdobné, jak žijí milióny civilizací Sil světla – nesrovnatelná svoboda a kvalita života.

(3)

Čipová totalita – varování před čipovými technologiemi, jejich zneužitím k dalšímu ovládání lidstva, budování tohoto systému – PROJECT L.U.C.I.D., Totalitní světovláda - Herzán, Orwell.

(4)

Skutečné příčiny – NEGATIVNÍ MYŠLENKY LIDÍ - stále častějších očistných procesů planety Země (vichřice, záplavy, zemětřesení). Řešení tohoto stavu včetně ekologických problémů, hladu, ustavení lidských podmínek života pro všechny obyvatele planety, přemnožení lidí a problém zbrojení a válek.

(5)

Vesmírní lidé – 5 milionů společností Sil světla v naší Galaxii – Kosmická konfederace planet. Kontakty Vesmírných lidí s pozemšťany, jejich pomoc a spolupráce s lidmi, nabídky pomoci vládám od roku 1949, včetně ČR, SR, podmínky spojení, pozorování lodí, rozsáhlá odběrní místa vzorků půdy, možnost vystoupení v naší televizi (dle voleb lidí).

(6)

Historie planety Země, negativního stavu, dimenzionální struktura vesmíru a Stvoření vůbec, Zákony Stvoření a života – nesmírně zajímavé informace, odlišné od tradičních.

(7)

Vznik NOVÉ SPOLEČNOSTI na planetě Zemi ve vyšší dimenzi – VZESTUP ČÁSTI LIDSTVA probíhá již NYNÍ, pozitivní a negativní poslání lidí, odkud se zrodily lidské duše a za jakým účelem, jejich mulditimenzionalita, smysl lidského života – opět velmi zajímavé informace odlišné od tradičních podání.

 

Pan Ing. Ivo A. Benda – je publicista, informatik a posel Vesmírných lidí. Prosím, kontaktujte přímo jeho na mobilní tel.: 603 – 49 16 00. Myslím, že jeho informace jsou nejen zajímavé, velmi podrobně propracované, ale i graficky skvěle znázorněné. V každém případě to bude pro Váš pořad, zabývající se duchovní tématikou, velmi zajímavé a inspirativní.

Myslím, že toto téma by zajímalo více lidí, neboť podle mě známých informací se v naší republice kontaktuje telepaticky s Vesmírnými přáteli přes 20 000 lidí.

O Vesmírných lidech pojednávají i filmy např.: Zámotek (2 díly USA - Cocoon), Akce Bororo z r. 973 – Turzonovová – Plejáďanka !, Kontakt, Město andělů, Pátý element, Nenarozený, Bělásek, Vidláci, Blesk, Jak přicházejí sny, Nesmrtelná teta, Princ a Večernice, Pravdivá pohádka, Mise na Mars, seriál Star Trek, Nesmrtelná teta, Pozdrav ze Zeměkoule, Ztraceni v Bermudském trojúhelníku, Jak přicházejí sny a řada dalších filmů.

Tisíce pozorování vesmírných lodí a piktogramy v obilí jsou také dostatečně známé a také bylo o tomto mnoho pořadů.

Pan Ing. Ivo A. Benda Vám může předat videozáznamy z některých pořadů.

 

Hezký den Vám přeje …...

Poznámka:

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu".

(Listina základních práv a svobod České republiky)

Pan Ing. IVO A. BENDA dodává: … a bez ohledu na hranice PLANET.

Nabídka na spolupráci byla rozeslána do České televize 864 řídícím a tvůrčím zaměstnancům této státní firmy 1.5.2003 společně se všemi barevnými letáky (základní leták o Vesmírných lidech, Duchovní cesta, Pouzdra, Žlutý stručný leták + 4 obr., 4 + 4 obr. Ježíše a Vesmírných lidí), čb leták – podmínky spojení s Vesmírnými lidmi + barometr chování (kinezi), pozvánka na přednášku Ivo A. Bendy do Prahy 17.5.2003 v KD EDEN ve 13 hodin.

Text lze použít pro nabídku ke spolupráci jakémukoliv médiu u nás.

 

1379. 2. Dopis autora s nabídkou setkání s Vesmírnými lidmi prezidentu ČR. 9.5.2001.

Místo: Česká Lípa.

Prezident České republiky, Václav Havel, Pražský Hrad, 119 08 Praha 1

 

Vážený pane prezidente,

 

Chtěl bych se s Vámi setkat kvůli projednání možnosti kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří se již 51 let snaží navázat spolupráci s vládami některých zemí. Důvodem je naléhavá situace ve smyslu ničení planety Země a také sebezničení tohoto pozemského lidstva.

Vesmírní lidé se sdružují v Kosmické konfederaci planet, ve které je členy 2 miliony civilizací různých stupňů a 3 miliony civilizací volně přidružených v naší Galaxii, a naši přátelé z Vesmíru přicházejí v lásce a přátelství s námi, pozemšťany a nabízí množství projektů pomoci a spolupráce tak, aby toto lidstvo mohlo přežít postoupit do vyššího stavu bytí, tzv. duchovní vzestup. Nabízejí nám VOLNÉ PŘIDRUŽENÍ k této Kosmické konfederaci planet.

Jak možná víte, existují zde také opačné síly – entity, které mají zničující dopad na tuto naši společnost. Ty dělají vše možné pomocí ovládání lidské mysli, abychom se nespojili s našimi Vesmírnými přáteli, bratry a sestrami – je to tak JEDNODUCHÉ k pochopení !

Pokud nevyužijeme nabídky PRAVÝCH VESMÍRNÝCH LIDÍ ke spolupráci, je jen otázkou času, kdy se negativní síly (mimozemské entity) zcela zmocní celé této společnosti a přiletí sem fyzicky totálně zotročit lidstvo. Ale již nyní mají zde obrovskou moc, která se projevuje vším, na co se podíváte (plno násilí a zla v médiích, ale i VŠUDE jinde).

Chtěl bych Vám zprostředkovat OSOBNÍ setkání s těmito Vesmírnými lidmi – našimi Vesmírnými přáteli, o kterých máme 5000 stran informací z MNOHA NEZÁVISLÝCH NEORGANIZOVANÝCH ZDROJŮ na internetu www.universe-people.cz a www.universe-people.com . Tato osobní setkání se již stala vícekrát (poprvé v roce 1949 – s p. Trumanem, Muroc AFB, Stalinem, Vnukovo, s prezidenty Velké Británie, Francie, Itálie a Španělska).

Mohli bychom se setkat spolu (lépe mimo Prahu – hrubé vibrace) a takto zodpovědět Vaše otázky, a to zprostředkováním kontaktu s Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily. Jak možná víte, intenzivně zpracovávám všechny důležité informace na výše uvedeném internetu a komunikuji s Vesmírnými lidmi téměř 4 roky a mám za sebou 150 přednášek s účastí 11 000 lidí v České a Slovenské republice.

Sám můžete kdykoli podle podmínek spojení navázat komunikaci s Vesmírnými přáteli Sil světla.

Je měsíc květen, lásky čas, a to je velmi vhodná doba pro navázání takového kontaktu.

Prosím Vás, NEPROMARNĚME tuto šanci na spolupráci a NEODMÍTEJME nabídnutou ruku přátelství a lásky od Vesmírných lidí Sil světla.

V případě Vašeho kladného rozhodnutí se můžeme kdykoliv se mnou setkat, můžete mne kontaktovat na mobilním telefonu +420-603-491600.

 

Se srdečným pozdravem Ing. Ivo A. B E N D A.

V České Lípě 9.5.2001.

 

1382. Dopis s nabídkou setkání s Vesmírnými lidmi prezidentu SR. (Napsal Slavomír E.)

9.5.2001.

Místo: Rožňava.

Vážený pán prezident,

 

Chcel by som sa s Vami stretnúť kvôli prejednaniu možnosti kontaktu s Vesmírnymi ľuďmi Síl svetla, ktorí sa už 51 rokov snažia nadviazať spoluprácu s vládami niektorých krajín. Dôvodom je naliehavá situácia v zmysle ničenia planéty Zem a tiež sebezničenia tohoto pozemského ľudstva.

Vesmírni ľudia sa združujú v Kozmickej konfederácii planét, v ktorej je členmi 2 milión civilizácií rôznych stupňov a 3 milión civilizácií voľne pridružených v našej Galaxii, a naši priatelia z Vesmíru prichádzajú v láske a priateľstve s nami, pozemšťanmi a ponúkajú nám množstvo projektov pomoci a spolupráce tak, aby toto ľudstvo mohlo prežiť a postúpiť do vyššieho stavu bytia, tzv. duchovný vzostup. Ponúkajú nám VOLNÉ PRIDRUŽENIE k tejto Kozmickej konfederácii planét.

Ako možno viete, existujú tu tiež opačné sily – entity, ktoré majú zničujúci dopad na túto našu spoločnosť. Tí konajú všetko možné pomocou ovládania ľudskej mysle, aby sme sa nespojili s našimi Vesmírnymi priateľmi, bratmi a sestrami – je to tak JEDNODUCHÉ k pochopeniu !

Pokiaľ nevyužijeme ponuky PRAVÝCH VESMÍRNYCH ĽUDÍ ku spolupráci, je len otázkou času, kedy sa negatívne sily (mimozemské entity) celkom zmocnia celej tejto spoločnosti a priletia sem fyzicky totálne zotročiť ľudstvo. Ale už teraz majú tu obrovskú moc, ktorá sa prejavuje všetkým, na čo sa pozriete (plno násilia a zla v médiách, ale i inde).

Chcel by som Vám sprostredkovať OSOBNÉ stretnutie s týmito Vesmírnymi ľuďmi – našimi Vesmírnymi priateľmi, o ktorých máme 5000 strán informácií z MNOHÝCH NEZÁVISLÝCH NEORGANIZOVANÝCH ZDROJOV na internete www.universe-people.cz a www.universe-people.com . Tieto osobné stretnutia sa už stali viackrát (prvé v roku 1949 – s p. Trumanom, Muroc AFB, Stalinom, Vnukovo, s prezidentmi Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Španielska).

Mohli by sme sa stretnúť spolu aj s pánom Ing. Ivo A. Bendom, ktorý intenzívne spracováva všetky dôležité informácie na vyššie uvedenom internete, ktorý komunikuje s Vesmírnymi ľuďmi takmer 4 roky a má za sebou 150 prednášok s účasťou 11 000 ľudí v Českej a Slovenskej republike. Môžeme Vám takto zodpovedať Vaše otázky, a to sprostredkovaním kontaktu s Aštarom Šeranom, veliteľom Veľkej vesmírnej flotily.

Je mesiac máj, lásky čas, a to je veľmi vhodná doba pre nadviazanie takéhoto kontaktu.

Prosím Vás, NEPREMÁRNITE túto šancu na spoluprácu a NEODMIETAJME ponúkanú ruku priateľstva a Lásky od Vesmírnych ľudí Síl svetla.

V prípade Vášho kladného rozhodnutia sa môžeme kdekoľvek stretnúť aj s pánom Ivo A. Bendom, môžete ma kontaktovať na telefóne: . . . . prípadne písomne na adrese : Slavomír E.

So srdečným pozdravom Váš občan Slovenskej republiky Slavomír E.

V Rožňave 9. mája 2001.

 

1069. Jemné upozornění novinářům (263). (Ivo A. Benda) 21.6.2000. 8:00-8:16 hodin.

Místo: Česká Lípa.

MILÍ NOVINÁŘI,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSTE DOSUD ZADRHLÍ K ZVEŘEJNĚNÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ A UDÁLOSTÍ PRO LIDSTVO TÉTO PLANETY ZEMĚ, POSÍLÁM VÁM NĚCO, CO VÁM SNAD POMŮŽE K ROZPOMENUTÍ SE, CO JSTE ZAČ A JAKÁ JE VAŠE PRÁCE. K TOMU ALE JE TŘEBA, ABY JSTE SE NENECHALI OVLÁDAT JEŠTÍRKY, K TOMU ALE ZASE JE TŘEBA VYŠŠÍCH VIBRACÍ, NEŽ TĚCH, KTERÉ SI SAMI UDRŽUJETE NEVHODNOSTÍ ZPŮSOBU VAŠEHO ŽIVOTA.

TAKŽE !!!

TVRDÍ SE, ŽE JE SVOBODA INFORMACÍ.

JAKÁ ?

JAK MAJÍ PRACOVAT NOVINÁŘI ?

-------------------------------------------------------------

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

-------------------------------------------------------------

PŘIKLÁDÁM VÁM ZDROJE, KTERÉ VÁM NAPOMOHOU VE SPRÁVNÉM SMĚRU. POKUD POCHOPÍTE NUTNOST INFORMOVÁNÍ LIDÍ, PAK JSTE POKROČILI KUPŘEDU. POKUD NIKOLI, STÁLE JEN PŘEŠLAPUJETE JAKO OVCE, KTERÉ OVLÁDÁ PASÁK. PROBUĎTE SE !!!

S LÁSKOU V SRDCI VÁM TOTO JEMNÉ UPOZORNĚNÍ POSÍLÁ IVO A. BENDA.

PS: TOTO JEMNÉ UPOZORNĚNÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO - V RÁMCI SVOBODY INFORMACÍ.

V příloze jsou přiloženy leták s nabídkou prezidentům k setkání s Vesmírnými lidmi, portrét Aštara Šerana a inzeráty people.gif a people_e.gif.

Tato zpráva byla odeslána e-mailem těmto redakcím:

AMOK – cugurke@post.cz
ČESKÝ ROZHLAS PRAHA – webmint@pro.cz
ČTK PRAHA – ctk@mail.ctk.cz
DENNÍK SME – redakcia@sme.sk , fulmek@sme.sk
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY – hn@economia.cz , kariera@hn.economia.cz
LIDOVÉ NOVINY – dopisy@lidovky.cz
MĚLNICKÝ DENÍK – denik.melnicka@iol.cz
MF DNES – mfdnes@mafra.cz
MLADÝ SVĚT – mlady@svet.anet.cz
NÁRODNÁ OBRODA – redakcia@narodnaobroda.sk
NEDĚLNÍ NOVINY – halada@ringier.cz, skoloudova@ringier.cz
NOVÝ DEŇ – redakcia@denniknovyden.sk
PLZEŇSKÝ DENÍK – redakce@vltava-zapad.vlp.cz
PRÁCA – redakcia@praca.sk , marketing@praca.sk
PRAVDA – pravda@pravda.sk
PRÁVO – redakce@pravo.cz
RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA – rse@cro.cz , rse@rozhlas.cz
SPIRIT – spirit@unl.pvtnet.cz
ŠPÍGL – spigl@volny.cz
TÝDEN – tyden@tyden.cz
VEČERNÍK PRAHA – redakce@vecernik-praha.cz
ZEMSKÉ NOVINY – znredakce@sitzn.cz
TRIALITY REPORT – KATOLICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – triality@iol.cz

Na vědomí byly zaslány:

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAV HAVEL – president@hrad.cz
UHL PETR – uhl.petr@vlada.cz
CIBULKA PETR – petr@cibulka.cz , noviny@cibulka.cz

 

1000. Poselství jarní rovnodennosti (239). (Přijal Ivo A. Benda) 21.3.2000. 8:35-8:51 hodin.

Místo: Česká Lípa.

“Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, ptáš se milý Ivo na současný stav, tento stav je těsně před očistnými procesy. Při tomto zde máme jednu z řady variant, která se rýsuje, nejpravděpodobněji evakuaci těch lidí, kteří jsou připraveni k přechodu do 5. dimenze, dále přijdou očistné procesy většího charakteru (zemětřesení, záplavy a nemoci) a toto by mohlo přežít asi 1,5 miliardy lidí z planety Země. Těm by pak byla poskytnuta pomoc a opět by záleželo na jejich připravenosti k přechodu do 5. dimenze. Nyní milý Ivo je k 1. vlně evakuace připraveno asi 80 miliónů lidí s tím, že toto číslo je jen současný odhad podle stávajících parametrů těchto lidí. Tato planeta Země již nemůže dále snášet toto ničení ze strany lidí, a proto již dal Stvořitel náš milovaný POVOLENÍ k těmto očistným procesům.

OČISTOU se myslí TRANSFORMACE HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ v budovách, půdě vybraných regionů s lidskými sídly, v ovzduší a moři na JEMNOVIBRAČNÍ ENERGIE, a při tomto procesu bude použito především ZEMĚTŘESENÍ a POHYBY ZEMSKÝCH KER.

Lidé budou vidět bourání budov, ale NEBUDOU vidět tuto TRANSFORMACI, neboť ona očima není viditelná, dá se jen cítit srdcem. Proto jsou naše informace tak důležité pro lidi, aby lidé planety Země pochopili, co způsobují svým každodenním chováním a jednáním.

Dále milý Ivo i tento váš prezident Havel má starosti s tímto stavem, neboť si stále více uvědomuje tuto situaci. On je také zodpovědný za budoucnost národa a tohoto státu, ale přitom on dovoluje masivní ovládání lidí, on je odpovědný za spousty násilí a negací v médiích a také množství erotické literatury na každém novinovém stánku. Vláda vždy odpovídá za stav obyvatelstva a takto tedy si bere další karmy k řešení do příštích životů. Je to jejich volba svobodná a my ve Vesmíru jsme velmi smutní z tohoto stavu, který zde lidé podporují.

Toto jsem vám všem chtěl předat já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

Ano, stav společnosti je ÚPADKOVÝ a živený ze všech stran Silami temna. Je to VELKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO, kde loutky neznají úmysly a CÍLE ŘÍDÍCÍCH – zasahujících Sil temna. Proto je tato společnost neživotaschopná a nemá sama bez jiné pomoci šanci na přežití.

Naše pomoc byla odmítána, a to proto, že vlastní sobecké zájmy – kariéra vždy převýšily zájmy společnosti – lidí jako celku. Proto tato Země již nemůže dále takto snášet toto ničení hrubými vibracemi a takto začíná se OČIŠŤOVAT.

My, Vesmírní lidé zde na lodích jsme stále s vámi, lidé planety Země, milujeme vás a pomáháme tam, kde je pomoc přijímána. Mnoho lidí již poznalo naši pomoc a mají své zkušenosti s námi, Vesmírnými lidmi.

Nyní ještě stále mají vlády šanci na navázání kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi, a to do doby, než přestanou jejich země existovat. Tento čas je ale již velmi krátký, neboť tyto vlády NEVYUŽILY celých 50 let k navázání spolupráce s námi, KOSMICKOU KONFEDERACÍ PLANET. My, Vesmírní lidé jsme smutní z toho, co pozemské lidstvo způsobuje a kam směřuje jako celek, ale my nesmíme zasahovat, nemůžeme se vměšovat do záležitostí planety Země.

Proto je nyní odpovědností těchto vlád za stav planety a jistěže všech obyvatel, kteří zde tady takto žijí.

Máme vás všechny rádi, stále vás milujeme a budeme milovat, ať se stane cokoli.

Toto vám všem pozemšťanům předává s láskou Ptaah za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád.”

 

807. Poloha planetky. (Přijala Daniela Š.) 23.10.1999. 21:00-21:05 hodin.

Místo: Trutnov.

“Danielo, to jsem já, Semjase.”

Semjase, prosím Tě, planetka je v 1. půli nebo ve 2. půli vzdálenosti Země - Slunce?

“Danielo, planetka je již ve 2. půli Slunce - Země, pohybuje se však velmi pomalu. Stvořitel opravdu chce, aby termín byl co nejdéle. Je opravdu milosrdný a dává vám šanci, abyste na sobě mohli ještě nějaký čas pracovat. Přál by si, aby se sešlo co nejvíce kvalitních lidí. On však miluje všechny lidi, i ty, co jim říkáme "materiální", a i jim dává stejné šance. Všichni mají šanci postoupit, pokud o to budou stát. Všichni jste jedno. To si uvědomte, v té jednotě je také síla.”

 

804. Sdělení o průletu planetky kolem Slunce (213).

(Přijal Ivo A. Benda) 18.10.1999. 21:50-22:16 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, mám velkou radost, jak se snažíš informovat formou letáků po městě. Takto zase část lidí se dostane k našim informacím.

Nyní tedy k planetce. Ano, tato dvoukilometrová planetka proletěla ve vzdálenosti 17 milionů kilometrů v nejbližší vzdálenosti kolem Slunce dnes po 14:00 hodině a míří ve své dráze k Zemi přitahována negativními myšlenkami lidí. Její rychlost byla při průletu 185 km/s, ale pohybuje se v rozmezí 140 až 280 km za sekundu. Toto je tedy pro vás důležité.

Budu se těšit milý Ivo na naše setkání a tak se tento okamžik již rychle přibližuje.

Ano, nyní tedy nastává průběh 1. vlny evakuace a tímto je započata. Máš nyní řadu pocitů, myšlenkami jsi byl u těch více než 2 miliard lidí, kteří v mžiku zahynou. Ale takový je zákon Vesmíru, že vše se opakuje v daném řádu a tito lidé se opět narodí, ale tentokrát v pravěku – ve společnosti sběračů plodin na Zelených planetách. Tisíce inkarnací – životů budou znovu prodělávat, co již takto prožili. Jen v nové jedinečnosti a podobě, v jiných podmínkách. Takto probíhá evoluce, není to jenom růst, ale jsou tam i pády. Toto my Vesmírní lidé takto známe a taky víme, že žádná civilizace zde není na věky. Smyslem tvorby Stvořitele našeho milovaného jsou prožitky bytostí a tyto se nezvratně zapisují do jejich duchovních podstat – bází. Tyto informace se nikdy neztratí a jsou využívány v dalších inkarnacích a stupních vývoje. Tomuto my takto rozumíme a bereme to jako součást vývoje.

Takto tedy milý Ivo tě zdraví sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, dnes je důležitý den ve vývoji vaší civilizace, blíží se 1. fáze očisty planety Země. Ano, planetka s negativní energií je již přehoupla před Slunce a hbitě se přibližuje k Zemi. Máme zde vše připraveno k evakuaci lidí, toho mála, které se probudilo a je vědomé. Ano milý Ivo, již se těším na naše setkání, budeme se moci osobně setkávat běžně a vyměňovat si zkušenosti z práce zde, na planetě Zemi. Toto tedy milý Ivo jsem ti chtěl sdělit.

Zdraví tě s našimi bratry a sestrami Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

“A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Milý Ivo, dnešní den je krásným završením této práce pro Stvořitele našeho milovaného. Tyto letáky, které jsi rozšířil pomohou některým lidem otevřít oči a prohlédnout Tmu, která je obklopuje. Ano, nyní bude již konečné zúčtování všeho toho, co zde lidstvo provedlo a sám uvidíš, jaký to bude mít razantní průběh.

Takto tě milý Ivo zdravím já, Orton, i s dalšími členy Vysoké rady v Petale.”

Děkuji vám drazí přátelé za nové zprávy, které rád předám lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

803. Sdělení od Aštara a Ptaaha (212). (Přijal Ivo A. Benda) 17.10.1999. 20:50-21:18 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Děkuji ti za hezké setkání krásných lidí ve Znojmě, kterého se zúčastnilo 40 lidí. Ano, mám radost, jak tito lidé již delší dobu a upřímně hledají pravdu o tom, co je obohacuje a v čem se nachází i o tom, jak se více rozvinout Světlu a Stvořiteli našemu milovanému. Ano, také budou více pracovat na sobě a pro rozvoj druhých, pro duchovní růst a lásku na Zemi. A tak nyní se těším na setkání ve Vratimově, které bude také krásné a věřím, že ještě s vyšší účastí lidí.

Nyní milý Ivo jsou v konečné fázi přípravy na 1. vlnu evakuace a planetka za Sluncem se dostane před něj pravděpodobně zítra, a to již ale dá impuls k vlastní evakuaci. Máme vše připraveno a chceme, aby se vše odehrálo v tichosti. Ano, toto je vůle Stvořitele našeho milovaného, a tak tedy budeme se těšit na další události.

Nyní milý Ivo také vaše vláda – pan Havel, Klaus a někteří další začali s četbou II. dílu knihy “Rozhovory” a opět velmi dychtivě čtou informace, které jim nedávají spát. Pan Havel opět jako v lednu má tuto knihu na nočním stolku a stále se mu honí myšlenky, co s tím má dělat. Stačí, aby se obrátil ke Stvořiteli, a už by věděl. Anebo se může spojit s vámi, a my jsme vždy připraveni poradit a pomoci. To záleží na jeho volbě. Nyní se tedy začítají stovky lidí do II. dílu naší krásné knihy a máš milý Ivo stejně jako my na lodích velikou radost, že se to takto podařilo. Ano, nyní se již naplňuje III. díl a opět bude možno jej vydat knižně zde, v zemích českých.

Nyní milý Ivo je upnuto tisíce civilizací k planetě Zemi a očekávají 1. fázi očisty, kterou podle našich odhadů nepřežije více než 2 miliardy lidí. Bude to obrovské a naráz, nikdo, kdo má ukončit tuto inkarnaci s nevyřešenými dluhy, neunikne.

Máš milý Ivo radost z toho, kolik lidí je zde v zemích českých informováno a jak se mění. Ano, je to výborná práce všech, které jsme do tohoto informačního procesu uvedli a tito lidé se stejně jako my radují z výsledků této práce. Jsou tedy lidé jinak informováni než před dvěma lety, kdy jsi začal s šířením “Rozhovorů”. Ano, tímto ti také děkuji a přeji vše dobré v tvém spokojeném životě. Ano, nyní budou další události a vše bude ubíhat, jak má, jaká je vůle Stvořitele našeho milovaného.

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se připojuji já milý Ivo, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní se připravují další lidé na evakuaci a cítí, že jejich působení na Zemi 3 dimenze v této inkarnaci je u konce. Mají již hodně myšlenky na lodi a na budování Nové Země, což v 5. dimenzi bude za pouhé 2 roky, zde ve 3. dimenzi za 50 let.

Ano, nyní tedy bude 1. vlna evakuace a vzápětí 1. fáze očisty planetkou s negativní energií, kterou si lidstvo přitáhlo svými negativními myšlenkami. Ano, nyní budou další lidé zvažovat svůj postoj k těmto informacím a přehodnocovat jej. Skutečně, nyní se začne zhmotňovat vše negativní, ale rychleji než dříve, neboť vše se urychluje, i váš čas plyne stále rychleji.

Nyní tě milý Ivo pozdravují tisíce členů posádek našich lodí nad tebou a jsme rádi, že máme zde na Zemi tak pevného a spolehlivého přítele, člověka s velkým odhodláním vybudovat nový, krásnější a lepší svět. Svět bez válek, zloby, chudoby, ponižování a jiných nešvarů, které provází tuto civilizaci ve 3. dimenzi planety Země.

Děkuji ti také já milý Ivo za tuto čistou práci, kterou děláš od srdce a bez očekávání, s láskou pro Stvořitele našeho milovaného.

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

Děkuji vám drazí přátelé, děkuji Stvořiteli za to, že mi umožnil takto pracovat pro krásnější budoucnost. S láskou Ivo.

 

802. Výzva lidem. (Ivo A. Benda.) 18.10.1999.

Místo: Zlín.

www.universe-people.cz

(snadno také v internetových kavárnách)

 

“Lidé, zastavte se,

nenechte se ničím a nikým ovládat, buďte sebou samými,

řiďte se vlastním srdcem a citem.

Vyzařujte lásku.

Uvědomte si svoji vnitřní sílu a radost

z tvoření ze své vlastní svobodné vůle.

Vesmírní lidé.”

 

… jsou s námi a připraveni pomoci těm, kdo o pomoc stojí.

 

 

Tento leták můžete umístit 3x na stránku A4, rozřezat a šířit. Do druhého řádku doporučuji doplnit stručnou adresu internetové kavárny v místě šíření, např. v Praze: (snadno také v internetových kavárnách, např. INTERNET CAFÉ U HIGHLAND, NÁRODNÍ TŘÍDA 25, PRAHA 1,PO-PÁ: 9-22 hod., SO,NE: 12-18 hod.).

 

799. Poselství vládám od Ortona. 13.10.1999.

Dnes bylo odesláno šestnácti vládám poselství od Ortona, dále všechny knihy na téma “Rozhovory” a také vybraná sdělení 782-792. Obdržely jej zastupitelské úřady Ruské federace, USA, Číny, Německa, Japonska, Velké Británie, Francie, Brazílie, Kanady, Itálie, Španělska, Švédska, Rakouska, Švýcarska, Izraele a Vatikánu. Zde je průvodní dopis:

Vážení přátelé,

Žádám vás o předání níže zaslaných závažných informací, které se týkají celého lidstva, vaší vládě na vědomí. Prosím o informování kompetentních lidí, neboť se jedná o budoucnost celého lidstva.

JE TŘEBA JEDNAT, A NE SE SCHOVÁVAT A ČEKAT, JAK TO DOPADNE !!!

Obsahem jsou 3 publikace:

I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK IVO A. BENDY

29 stran některých důležitých sdělení

Všechny informace (také 300 stran v angličtině) jsou na internetu: www.universe-people.cz

793. Sdělení od Ortona vládám. (Přijal Štefan I.) 9.10.1999. 20:10-20:29 hodin.

Místo: Bratislava.

“Vlády celého sveta,

hovorím k Vám ja Orton, duchovný ručiteľ tejto Galaxie. V najbližších dňoch sa udejú udalosti globálneho charakteru, ktoré pomôžu planéte Zem pri jej prechode do 5. dimenzie. Tento prechod bol určený. Nakoľko človek nehľadal, nebol ochotný a nechce rozumieť, že je to vôľa Stvoriteľa, ktorého je aj on sám súčasťou a neustále sa orientuje na matériu, budú veľké obete na životoch. Všetky silno-hrubovibračné miesta, ktoré bránia Zemičke v ďalšom postupe a v jej vývine postupne, ale v najbližšom čase zaniknú. Malá časť ľudí bude tesne pred prvými udalosťami na základe slobodnej vôle prenesená na inú pripravenú planétu od Síl svetla, aby sa mohla v pravý čas vrátiť a budovať “Nové Nebo a Novú Zem”, to znamená Zem, ktorá bude v hramónii s Vesmírom a bytosťami na jej povrchu. Bude to krásna planéta, ktorá bude v Kozmickej Konfederácii Planét a bude slúžiť všetkým láskyplným bytostiam Vesmíru. Toto sa takto udeje, pretože je to vôľa OTCA.

Hovorím Vám, je dôležité, ako budete informovať o udalostiach. Ľudia sú nevedomí a Vy môžte pomôcť Svetlu alebo Temnu, záleží na Vás. Týmto si ale vytvoríte svoju budúcnosť, pretože je to vôľa OTCA. Ak si vyberiete Svetlo, začnite ho rozdávať, pretože udalosti už začali !!!

Nech urobíte čokoľvek, milujem Vás.

Orton – duchovný ručiteľ vašej Galaxie.”

 

Zdraví vás a přeje vše dobré Ing. IVO A. BENDA .

Zlín 11.10.1999.

 

798. Sdělení od Aštara a Ptaaha (211). (Přijal Ivo A. Benda) 12.10.1999. 16:20-16:48 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

“Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že máš takovou radost ze II. dílu knihy “Rozhovory”, která je také velmi bohatá a může lidem doplnit mnohé informace o nás, vesmírných lidech a přípravě 1 evakuační vlny.

Ano, nyní je vše stále v plné pohotovosti a nevíme dne, kdy dopad první planetky za Sluncem dá impuls k evakuaci toho mála lidí, kteří již prohlédli a mají jak vůli tak parametry k evakuaci. Ano, je velká pravděpodobnost, že do konce října k evakuaci může dojít, neboť planetka je již blízko za Sluncem.

Moc se těším na setkání zde na lodích, kdy budeme moci se navzájem nejen cítit, ale i vidět, ano, je to významná událost, postup prvních lidí planety Země do 5. dimenze. Jak už jsme uvedli, bude to tichá akce a provedena nejspíše v noci ve spánku lidí. Ten, kdo nebude pro toto rozhodnut v podvědomí, nebude moci být vzat, i kdyby měl sebelepší vibrace. My ctíme právo svobodné vůle a to je zákon Stvořitele našeho milovaného. Máme zde již vše přichystáno a také domovy evakuovaných na Jupiteru jsou již připraveny. Každý, kdo bude na lodi, bude moci si na telestěně prohlédnout svůj byt a skutečně bude vědět, že v tomto je o něj řádně postaráno. Lidé budou mít stále někoho, kdo jim bude dělat společnost a budou se těšit na své prožitky v krásnějším a harmoničtějším prostředí. Ano, dále se může kdokoliv takto snažit šířit informace o Vesmírných lidech a připravovat 2. evakuační vlnu. 2. vlna může být za 30 let, ale i dříve, záleží jen na vaší práci, těch, kteří toto budou připravovat. I vy na lodích, kteří budete cítit povinnost se účastnit přípravy 2. vlny evakuace, budete se na tomto podílet. Je to každého svobodná vůle a toto je takto důležité. Máš velkou touhu se s námi setkat, ano, vím to, vše je již nachystáno na naši spolupráci. Budeš veden dále po cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a můžeš se takto snažit šířit světlo i nadále.

Toto ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě upřímně zdravím milý Ivo a přeji hodně radosti v těchto posledních pár dnech na Zemi ve 3. dimenzi. Dále se budeme setkávat již na lodích a naše spolupráce získá novou kvalitu. Budeme se úzce podílet na očišťování Země, přípravě 2. Vlny evakuace a dále na přípravě předimenzování planety Země do 5. dimenze. Dále milý Ivo získáš další možnosti ve svém duchovním růstu, jaké nyní na Zemi ve 3. dimenzi nejsou možné. Především další využití schopností těl a těmi potom možnost být přítomen na mnoha místech současně podobně, jako to dělá Aštar Šeran a jiné takto vyspělé bytosti. Ano, ty patříš do této “rodiny” a tam se tam navracíš po řadě inkarnací zde na Zemi s cílem pozvednout duchovnost lidstva na novou vyšší úroveň bytí.

Jsem rád milý Ivo, že máš hotový knižní II. díl a připravuješ III. díl, ano, je to důležitá práce a bude mít velký vliv na další informovanost a přípravu 2. vlny evakuace. K tomuto je vedena řada bytostí, některé se již narodily, některé se teprve narodí a s takovou silou duchovnosti připravíme všichni 2. vlnu evakuace zde na planetě Zemi. Věřím, že ve 2. vlně bude více lidí než v ve vlně 1., jak se říká, každý začátek je těžký.

Takto tedy milý Ivo to máš k lidem a těším se na další kontakt. Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

 

 

797. Evakuační procesy. (Přijal Ivan D.) 9.10.1999. 12:30–13:13 hodin.

Místo: Praha.

“Ano milý Ivane, jsem to já Aštar Šeran a zdravím tě nyní v písemné poloze. Náš rozhovor trvá již bezmála 4 hodiny. Povídali jsme si spolu od doby tvého procitnutí, to je asi kolem 9:30 hodin. Od té doby jsem ti já a potom postupně několik vysokých duchovních bytostí předali velké množství informací týkajících se přetransformování, posunu do vyšších sfér bytí a také celé akce týkající se evakuačních procesů. Proto, aby bylo vše znovu zapsáno a předáno lidem na této Planetě, budeme rekapitulovat vše to, co jsi převzal od nás během celého dopoledne. Hovořili jsme o příčinách již několikerého odsunutí evakuace, o několika teoriích celé akce. Hovořili jsme o tom, že jediným a směrodatným aspektem v tomto dění je sám Stvořitel. On sám může neomezeně dlouho posunovat a oddalovat celý proces. Druhým velkým aspektem je onen fakt, že se nejedná jenom o posun planety Země, ale jedná se o komplexní přeorganizování filosofie a matérii bytí v celém solárním systému, a v neposlední řadě celé galaxii. To znamená, pokud celý proces není 100 % zharmonizován s celým tímto jednotným soukolím – včetně 5 000 000 civilizací v celé této galaxii, nemůže být započat. Z těchto 5 000 000 civilizací jen 2 000 000 je v unii pod Vysokými radami. Ty jsou tedy v kooperaci mnohem konkrétnější a propracovanější. Zbývající 3 000 000 jsou méně či více také v řešení malých či větších problémů, týkajících se jejich žití ve Stvoření. Znamená to tedy, že i za harmonizaci těchto entit závisí sepnutí celé akce evakuace na vaší planetě Zemi. Vše je propojeno milý Ivane a děje se proto v široké kompozici, a pokud jeden článek tohoto soukolí není v harmonii, nemůže být přistoupeno k celé této velmi závažné proceduře. Tato disharmonie už několikrát zapříčinila odsunutí celé akce převibrování celé této Galaxie, která není ani zdaleka jedinou v celém stvoření. Těchto posunů je v celém stvoření na “denním pořádku” velmi mnoho, a proto i s nimi musí být v nějakém kontextu nalezeno nejlepší načasování. Proto již tolikrát avizovaný přechod byl oddálen. Neznamená to ale vůbec, že není opět vše nachystáno. Vše je opět připraveno milý synu a bratře k posunu nejen vás, ale i všech milých bratrů a sester v těch mnoha skupenstvích planet a sluncí a celé této posvěcené Galaxii. Jsem rád, že ti toto sdělení mohu dnes asi už po 3. předat. Vše je připraveno a my jako nástroje Stvořitelovy jsme připraveni konat veškeré úkony, které k oné evakuaci náleží hned jak přijdou první impulsy od našeho Stvořitele. Po té ti bylo předáno konkrétní svědectví v obrazech, jak bude probíhat příprava bytostí – vás na přechod do připravených obydlí na vybraných planetách. Ano každá z rodin, či společností bytostí ze Země, bude mít ve velkých mateřských – evakuačních lodích svůj pokoj – teritorium, místnost, či prostor – jak chceš, ve kterém bude probíhat neustálá komunikace všemi našimi dostupnými prostředky. Ujišťujeme vás milý Ivane, že nikdo nebude mít ani na chvíli pocit osamocenosti. Budou neustále ve funkci velké monitory, které budou neustále informovat o dalších akcích a budou probíhat proškolovací pokyny vždy velmi mírnou a láskyplnou cestou. K tomu ke všemu patří výuka kosanu – společnému vesmírnému jazyku, kterým se budeme všichni dorozumívat dříve, než všichni nabudou plné schopnosti telepatické vědomé komunikace. Ano viděl jsi i to, že každý bude mít možnost pomocí našeho zařízení prohlédnout si své již připravované obydlí na předem připravených planetách. Budou moci pomocí holografického přístroje přímo i projít celým bytem a podívat se i do okolí obydlí. Ano tato obydlí jsou ve většině případů přízemní nebo jednopatrové domy – bílé barvy s kopulovitými střechami. U každého z nich je zahrada a zeleň. Sám sis při pohledu ven zpoza zasouvacích dveří mohl vyzkoušet teplotu kolem obydlí. Ano je to velmi vlahé a teplé podnebí přechodu mezi mírným a subtropickým pásem. Každý z vás bude mít možnost se setkat se svou multidimenzionální bytostí, která vám přísluší v této dané dimenzi. Oděvy budou bílé barvy – z jemného materiálu a budou příjemně chladit tak, aby srovnávaly případné napětí mezi povrchovou a vnitřní energií vašich těl. Byl jsi také milý Ivane přítomen na jedné z uvítacích seancí na velké mateřské lodi. Dobře jsi viděl Ivo Bendu jak hovoří asi ke 80-ti lidem – pozemšťanům a vítá je v novém světě a nové vibraci, kde již na takových setkáních nemusíme přátele vítat jenom pocitově, ale že jsou opravdu zde s námi, a že díky jejich lásce, souznění a vědomé snaze o tento náš posun se vše stalo realitou. Viděl jsi několik zářících bytostí, stojících po boku Iva, a ty jsi potom pronesl láskyplnou řeč, která děkovala a radovala se. Po té se všichni vzájemně s opravdickou pokorou a láskou objali. Potom hovořila jedna z vysokých bytostí k pozemským lidem a objasňovala všem velmi citlivě a láskyplně proces a filosofii funkce života ve vyšším prostředí. Bylo objasněno znovu, že energie a veškeré životní potřeby, sociální zajištění a zabezpečení všech bytostí a entit je regulováno celoplanetárně. Energie na výrobu a přípravu všeho potřebného je “vyráběna” – vytvářena či používána zdarma. Je to boží dar. Teprve v tomto způsobu žití se všechny boží dary, které neustále přicházejí v proudech k našim bytostem mohou realizovat jako skutečnost. Teprve nyní budeme díky naší duchovnosti vše vnímat, oceňovat a přijímat adekvátním způsobem. Vše nezbytné – oblečení, strava, vše potřebné vybavení, včetně spotřebních výrobků, techniky… je dodáváno speciálním procesem zdarma. Každý z obyvatel respektuje nepsaná avšak zavazující pravidla toho, že můžu mít kdykoliv a kdekoliv to, co momentálně nezbytně potřebuje ke stávajícímu uspokojení svých potřeb nebo splnění svého poslání. Vše je přijímáno s pokorou a láskou a díky ke Stvořiteli, protože on je jediným strůjcem a fenoménem naší realizace. Nikdo si nevezme nic tak zvaně zbůhdarma. Je to nepsaný kodex. Má ho každý vryt jako punc ve své mysli a svém srdci. Teprve potom vše funguje dle regulí Stvořitelových a odpadá spousta negativních aspektů, které tak smutně doprovázejí vaši 3. dimenzi. Tohle vše a mnohem více jsi viděl a slyšel můj bratře a synu nebes v našem překrásném rozhovoru v alfa rovině. Je škoda, že psaný projev je přece jenom malinko zavádějící a stísněný, a že nemůže poskytnout čtenáři ten globální a komplexní pocit lásky, štěstí, pokory, ale i barev, harmonie prostředí a celkovou atmosféru celého průběhu komunikace.”

Naši přátelé nás znovu a znovu upozorňují, že je vše připraveno, jak již bylo několikrát. Praví, že pokud k evakuaci dojde právě nyní za několik dní, bude to jen a jen souhra a koncert harmonií, vznešeností společného námětu souznění duší a výsledek velké touhy všech k uskutečnění tohoto velkého díla, které je tak očekáváno celou plejádou civilizací a entit této celé Galaxie, ale především celého Stvoření. Nic nebude probíhat s pocitem násilí, vykořenění, či pocitu ztráty. Vše proběhne v souladu s každým vyvoleným, a onen každý vyvolený a přetransformovaný bude plně ztotožněn s celým průběhem a výsledkem akce předem. Teprve jeho podvědomý souhlas bude znamením pro entity světla, aby provedli jeho transformaci, nehledě k tomu, že splňuje vibrační podmínky.

“Milý Ivánku. Jsem to stále já, Aštar Šeran s tebou ve spojení a stále vidíš mé zářící srdce v mé hrudi. To je symbol mojí všeobjímající lásky, kterou zastřešují má slova, mé vibrace porozumění a upřímného přání setkat se se všemi, kdo mně nyní díky tobě naslouchají osobně zde na našem stupni bytí a poznání. Naše láska k vám je neustále bezmezná a je garantem úspěšnosti celé akce. Termín je však stále v pohybu – záleží na ohromném komplexu vibrací a jejich souznění. Ideální průsečík všech pozitivních vibrací spustí celou akci. Vše je připraveno milí naši. Buďte připraveni i vy. Nelitujte času na meditace, nelitujte okamžiků, které strávíte v myšlenkách s námi. Posilujete tím celý tento svatý plán a urychlujete tím váš růst. Je to krása takto s vámi hovořit, neb vím, že tato zpráva bude brzy publikována široké veřejnosti. Předávám tím i vřelé pozdravení svému bratru Ivovi Bendovi a jeho souputnici Katušce, která mu velkým způsobem pomáhá a v mnohém klestí cestu. Lásku jim oběma posílá široká plejáda pozitivních duší celého universa. Lásku, a vše pozitivní pak posílám já Aštar všem lidem této planety Shan, kteří již vidí co je příčinou, důsledkem a smyslem tohoto všeho. Budiž požehnáno všem vidoucím a slyšícím. Budiž dopřáno všem, kteří ještě nedospěli k těmto metám, díky nastupujícímu novému pokolení světla brzy prohlédnout.

Aštar Šeran a široké pole pozitivních.”

 

 

796. Kam kráčíme a místo Vesmírných na naší cestě. (Přijal Ivan D.) 5.10.1999.

Místo: Praha.

“Buď pozdraven milovaný synu z Andromedy, planety kolem slunce Betelqueze, buď pozdraven od Jargiďanů, ale také Hoovanů, Aenstriňanů, Plejáďanů a mnohých dalších entit, které se neustále s láskou obracejí ke svým vrstevníkům, žijícím v těchto proudech Vesmíru, který obklopuje nás všechny žijící bytosti v universu našim Stvořitelem nám daným. Jsme opět na svých výsostných místech. Víme Ivánku a především díky našemu Stvořiteli prvotnímu, že jsi nabyl nových poznatků během svého spánku a po té po svém procitnutí. Víme, že neprožíváš nyní radostné momenty ve svém nitru, i když nemáš důvodu. Vidíš, že okamžitě dostáváš odpovědi velmi konstruktivní, optimistické a povzbuzující. Vždy pochopíš, že veškerý nesoulad a disharmonie v duši vychází přímo z ní a že jediný způsob léčby těchto problémů je sáhnout zpět do zdroje a tam učinit nápravu. Chtěli bychom tě jen ubezpečit, že tvoje cesta je správná, alespoň do té míry, že duchovně zůstáváš neustále na pozici víry ve vše pozitivní, a že z těchto dimenzí poznání tě už nemůže nic setřást. Minulé dny ti bylo nabídnuto několik podobenství, které jsi mohl sledovat a rozpoznat v nich onu symboliku. Vše vedlo náš milý k tomu, abys poznal a ujistil se ve stavu současného povědomí lidstva. Vibrace komplexního povědomí opravdu poklesly a ti, kdož byli stejně jako ty zasaženi onou vlnou nového poznání pro mnohé nové naděje – ti ustali ve své činnosti a víře. Opět vše utichá, alespoň na mnohých místech a spousta lidí – dušiček otevřených se vrací ke své původní odevzdané lopotě každodenních útrap tohoto pozemského života. Přestávají doslova věřit, že něco z této vlny pozitivna bylo vůbec pravdivé. Vše, co se děje v tomto nelehkém terénu bytí, je opravdu zkouška. Zkouška vaší víry, charakteru, přesvědčení a pevnosti. Jelikož galaktický stav je takový jaký je a Galaxie prochází neustále koronou centrálního slunce, mohli jste velmi intenzivně a zřetelně začít vnímat entity z vyšších vývojových stádií – ty, které existují paralelně s vámi, ale neovlivňují přímo váš vývoj, neb vše má své místo, čas, a filosofii. Vy nás nemáte možnost vnímat proto, abychom vám vstoupili do života, regulovali jej, a vyplnili vám prázdná místa. My jsme zde neustále stejně jako vy a plníme své úkoly, které odpovídají našemu stupni vývoje. Pomáháme méně vyvinutým civilizacím jen do té míry, než by došlo k narušení jejich vývojové kontinuity. Jsme vaši bratři, chcete-li vaše barometry, ale v žádném případě diktátoři, nebo fyzičtí bodygárdi vašich tělesných či duchovních schránek. Prosíme neopírejte se příliš o nás. Jeví se nám čím dál více, že spousta krásných a pozitivních bytostí – našich bratrů a sester špatně pochopila náš záměr – náš úkol. Příliš zakomponovali naši přítomnost do svého bytí a přestali být sami sebou. Tím si právě zavírají cestu k vlastnímu úspěšnému vývoji. Vše máte ve svých rukou. Ty máte dvě. Nepřidávejte naše ruce k vaší dokonalosti bezmyšlenkovitě. My můžeme pomoci nenásilnou formou, nasměrovat, ale nemůžeme ovlivnit vaši cestu vývojem bytí, neb tu ovlivňuje jedině Stvořitel a vaše minulé i současné bytí. Jelikož jsme všichni tak říkajíc na jedné lodi a jsme součástí jednoho soukolí, nic se nemůže vymanit dosahu a kontrole Stvořitele našeho. Proto nemůže vzniknout žádná disproporce ani anomálie v jakémkoliv čase či prostoru a vše se děje tak jak se má dít. Tím chceme říct nelpěte, nepospíchejte k metám, které se blíží, ale jejich dosažení se nedá uspěchat. Veškerý nátlak, zkracování lhůty naopak vše oddaluje a Bůh nám všem automaticky nějaký ten čas přidá proto, aby vše proběhlo v jediném správném tajmingu. To je čas samotného Stvoření. Proto nepřestávejte tvořit, neustávejte v činnosti, nepadejte na mysli, nepadejte do pochybností. Víra naše nás všechny sblíží a udrží pohromadě nekonečné věky. Naučme se stálosti, nekolísejme v našich citech, buďme spravedliví k sobě i k ostatním, poctiví a pokorní. Teprve potom se dary Stvořitele, které se neustále řinou k našim duším, stanou realitou a pocítíme je na vlastní kůži. Nespokojenost je jen výsledkem slabé víry a tudíž nepochopení zásadních principů stvoření. Bůh nám dává vždy tolik, kolik potřebujeme, kolik si zasloužíme. Mnozí z vás si toho všeho vůbec nepovšimnou ve své zaslepenosti a chtíči mít víc – mít to, co má ten druhý. Ale jeho kříž v tom pozitivním i negativním smyslu mu neponesete vy. On sám je svým velitelem, on sám je navigátorem, pilotem i technikem, který se uschová do hangáru, dotankuje a zkontroluje přístroje. Pomněte, prosím drazí bratři, že všichni jste jedineční – všichni jsme jedineční, a proto potřeby každého z nás jsou v daném okamžiku vývojového stádia odlišné i když nás v globále mnoho věcí spojuje.

Proto prosíme pomněte, že jsme jenom prodlouženou rukou Stvořitele našeho, jsme jen jeho zesilovači. Vytrvejte, nepochybujte, milujte, protože čas je velká relativní veličina a my žijeme v relativitě neb jsme tomu sami chtěli, neb jsme všichni božího základu, neb ve světle jsme si všichni rovni a Bůh náš jediný je tím jediným svědkem a strůjcem.

Pomněte, čas se neustále kutálí jako míč. Buďte připraveni kdykoli a kdekoli. Avšak kvalita změny je přímo závislá na vaší každodenní snaze a píli vytvořit kvalitní myšlenky a po té je proměnit v činy. Jen ten je připraven, kdo ví kam kráčí. Nevím-li odkud kráčím, nevím ani kdo jsem, a tudíž nevím ani, co přesně chci, a nevím s určitostí kam kráčím. Potom je pro mne jednodušší nepočítat se změnou, protože ta je dost nejistá jako já sám.

To jsou moji milí úvahy mnohých z vás na planetě Zemi, Shan tak spanilé, ale tak zmatené ne díky materii, která ji tvoří, ale díky povědomí, které ji obestírá.

To vše vám poslali inteligence Síria, Hoované, Achelané, Plejáďané, ale také Vysoká rada v Petale. Sám Stvořitel náš byl nám nápomocen.

S láskou a úctou k vašemu snažení Vesmírní.”

 

795. Příprava 2. vlny evakuace. (Přijal Ivan D.) 1.10.1999. 9:33–10:00 hodin.

Místo: Praha.

“Ano Ivánku, jsem to já a zdravím tě svým světlem milosrdným, které svítí všem těm, kteří jej vnímají. Ti, kteří jej vnímají, mají z něj velký užitek, protože toto světlo je léčivé a všeobjímající. Dobře si Ivane učinil, že jsi vzal tužku a začal psát. Budeme nyní rekapitulovat informace, které jsem ti dal před chvílí v alfa rovině. Ptal ses na evakuaci na dobu a způsob. V momentě této otázky jsem ti seslal obrazy asi 20 lámů, viděl jsi detailně jejich obličeje, někteří z nich byli i pomalováni kultovními barvami převážně oranžovou. To byli jedinci, jejichž inkarnace prostupují právě hlouběji a projevily se v kmenech žijících taktéž na nynější Africké pevnině, dříve však vypadající úplně jinak. Byly to již tenkrát vysoké duchovní bytosti, které byly propojeny s nejvyššími světy celého universa a nesly velké poslání učit, školit a předávat moudrost. Jejich inkarnace se prolnuly jejich obličeji lámů, neboť to byly jejich poslední inkarnace. Na několika obličejích jsi viděl na obou polovinách výjevy obrázkového písma. To jsi opět viděl prolnutí jejich minulých inkarnací v Egyptě, Mezopotámii a v oblastech, kde obrázkové písmo existovalo a mělo nevídaný význam nejen v šíření poznatků současného bytí, ale i databáze šifer, které ukrývaly a ukládaly poznatky a staré pravdy celého universa, které je prodchnuto všude a ve všem a kontinuálně utváří komplexní povědomí.

Tito lámové se nyní inkarnovali do centrální Evropy – bylo to Rusko, Maďarsko, Španělsko, Francie, Čechy, Slovensko, ale také Švédsko, Izrael. Je jich celkem okolo 150 000 vysoce vyspělých duší. Každý z nich má konkrétní úkol v budoucím dění.

Dostali jsme se drahý synu k vymezení času oné evakuace, o které toho bylo už tolik myšleno, napsáno a sděleno. Prokmitnul ti prosinec ve tvé mysli, ale vše je opravdu v pohybu a není nikdy dost dobře patrno, kdy celý běh událostí spustím. Momentální číslo lidstva, které by mohlo být posunuto výše, je menší. 30 000 000. Je to pouze zrno, opravdová elita, která by začala okamžitě po přechodu vytvářet nové podmínky v 5. dimenzi, která už nyní funguje v auře vaší planety.

Tohle ovšem milý synu nejsou informace jenom pro tebe a tvé nejbližší, kteří jsou o této věci spraveni. Další vlna evakuace nemusí být až za 30 let. Může být dříve a záleží to opět na snaze, kooperaci a šíření nových myšlenek prostřednictvím oněch lámů, kteří přišli za tímto účelem do těchto inkarnací. Budou šířit světlo po celém světě. V příštích pěti letech jich ještě hodně přibude a budou se inkarnovat do těch lokalit, kde to bude nejvíce zapotřebí. Pozitivní vývoj tohoto teritoria Vesmíru není lhostejný mnoha a mnoha duchovním bytostem. Bude však zapotřebí mnoha obětí, jak duchovních, tak i fyzických k tomu, aby vše bylo učiněno podle mého plánu. Vše však neustále vede k posunu jak celé této Galaxie, tak našeho komplexního vědomí a k vyšším metám. V tomto posunu není konce. Je jenom nekonečně mnoho způsobů postupu o stupínek výše, protože i Já jsem nekonečný a v Mé nekonečnosti je zahrnuta nekonečná láska a nekonečná touha po prožitcích, které absorbuji skrze vás, které jsem stvořil k obrazu svému.

Buď pozdraven můj synu. Jsi neustále bdělý a tvá mysl tě unáší k vyšším metám, stejně jako Mě, stejně jako spoustu tvých souputníků, kteří jsou nápomocni společné věci posunu vašeho vědomí výše.

Stvořitel.”

 

793. Sdělení od Ortona vládám. (Přijal Štefan I.) 9.10.1999. 20:10-20:29 hodin.

Místo: Bratislava.

“Vlády celého sveta,

hovorím k Vám ja Orton, duchovný ručiteľ tejto Galaxie. V najbližších dňoch sa udejú udalosti globálneho charakteru, ktoré pomôžu planéte Zem pri jej prechode do 5. dimenzie. Tento prechod bol určený. Nakoľko človek nehľadal, nebol ochotný a nechce rozumieť, že je to vôľa Stvoriteľa, ktorého je aj on sám súčasťou a neustále sa orientuje na matériu, budú veľké obete na životoch. Všetky silno-hrubovibračné miesta, ktoré bránia Zemičke v ďalšom postupe a v jej vývine postupne, ale v najbližšom čase zaniknú. Malá časť ľudí bude tesne pred prvými udalosťami na základe slobodnej vôle prenesená na inú pripravenú planétu od Síl svetla, aby sa mohla v pravý čas vrátiť a budovať “Nové Nebo a Novú Zem”, to znamená Zem, ktorá bude v harmónii s Vesmírom a bytosťami na jej povrchu. Bude to krásna planéta, ktorá bude v Kozmickej Konfederácii Planét a bude slúžiť všetkým láskyplným bytostiam Vesmíru. Toto sa takto udeje, pretože je to vôľa OTCA.

Hovorím Vám, je dôležité, ako budete informovať o udalostiach. Ľudia sú nevedomí a Vy môžte pomôcť Svetlu alebo Temnu, záleží na Vás. Týmto si ale vytvoríte svoju budúcnosť, pretože je to vôľa OTCA. Ak si vyberiete Svetlo, začnite ho rozdávať, pretože udalosti už začali !!!

Nech urobíte čokoľvek, milujem Vás.

Orton – duchovný ručiteľ vašej Galaxie.”

 

792. Sdělení. (Přijal Jiří L.) 6.10.1999. 22:00-22:07 hodin.

Místo: Stříbrná.

“Ano milý Jiří, slyším tě já, Pleja, jsem šťastná, že se za několik dní osobně setkáme. Ano, budeš u nás připravován, aby jsi se aktivně podílel na evakuaci lidí, kteří se k tomu ze své vůle rozhodnou. Máš velkou touhu, aby vystoupil Aštar v televizi, a aby se tak naposledy co nejvíce lidí dalo přesvědčit, a aby sami poznali pravdu. Ano, ten film je přesně načasován a sám víš, jaké útoky jsi dostával sám. Máme tu teď velmi mnoho práce s přípravou evakuace. Ano tvá láska je velká, ale také moc malá, aby měla možnost odklonit planetku. Naši bratři a sestry tu jsou s námi a také se těší na své blízké z jiných planet. Ano, potkáš se se Semjase, která je nyní na Saturnu a také se připravuje.

Ano, jsem tu já milý Jiří, Semjase. Vím, že se těšíš na Novou Zemi, kde se tvé srdce úplně otevře a nikdo tě již nezklame, protože tam nebudou negativní síly a vibrace vás lidí. Ano připomněl jsi si, že vše jste si vy lidi způsobili svými myšlenkami, které ničí tuto vaši planetu. Ano, bude to očista, po které již touží a prosí Stvořitele dlouhou dobu. Všichni, kteří budou mít lásku v srdci a budou chtít, se mohou evakuovat. Ano, také se rozpomínáš na největší ovládací programy. Nyní je důležité zachovat klid a pozitivní myšlení. Tak jako ty se odevzdat Bohu - Stvořiteli a věřit, že vás láska v srdcích ochrání. Toto sdělení přepiš a pošli Ivovi.

S tebou byla Pleja a Semjase.”

www.universe-people.cz

791. Termíny a místa prvních nabídek Vesmírných lidí vládám USA a SSSR (210).

(Přijal Ivo A. Benda) 6.10.1999. 10:10-10:17 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Hovořím k tobě já, Aštar (ne Aštar Šeran) z Aštarovy flotily. Ptáš se na první nabídky z naší strany vládě USA a SSSR (Sovětského svazu).

První nabídka vládě USA se uskutečnila v roce 1949 na letecké základně MUROC AFB (dnes Edwards AFB – pozn. zpracovatele), a to 16.10.1949 prezidentu Trumanovi. Byl jsem členem tohoto doprovodu a tato nabídka byla odmítnuta, jak již bylo uvedeno. Podobná nabídka byla provedena v Sovětském svazu 13.11.1949 Josefovi Stalinovi, a to na letecké základně VNUKOVO u Moskvy. Také tato nabídka byla odmítnuta.

Na 1. návštěvě v USA nás bylo celkem 6 lodí se 16 členy posádky, na 1. návštěvě v SSSR to byly 3 lodě s 8 členy posádky.

Takto máš milý Ivo na doplnění k těmto dvěma významným akcím v dějinách pozemského lidstva. Lidstvo tyto nabídky bohužel nevyužilo a vydalo se cestou sebezničení.

Takto milý Ivo máš k tomuto vše.

Děkuji za zájem, a že chceš přesně informovat lidi a přeji ti hodně radosti v práci pro Stvořitele našeho milovaného.

S láskou ti toto předal tvůj přítel Aštar (ne Aštar Šeran).”

Děkuji milý Aštare za tyto zpřesňující informace o těchto významných akcích. Tím tedy máme upřesněny první tyto návštěvy, nabídka prezidentu Eisenhowerovi byla v roce 1952 již další nabídkou, nikoli první.

Čtenář si může všimnout data první návštěvy 16.10.1949 a když k tomu připočte 50 roků, dostane další zajímavé datum nejbližších dní. S láskou Ivo.

 

790. Byl jsem při tom … . (Přijala Kateřina P.) 5.10.1999. 22:00-22:32 hodin.

Místo: Zlín.

“Milá Katko,

Tolik ses těšila na rozsáhlé sdělení, připravila sis několik základních otázek a nakonec tě velká únava odrazuje od psaní. Vydrž to, budeme tě posilovat. Tato zpráva by skutečně měla jít mezi lidi. Takže:

Byl jsem členem doprovodné skupiny poslů, kteří jednali v padesátých letech s představiteli vlády USA. Byl jsem při tom, když selhaly veškeré naše pokusy o nastolení světového míru těsně po skončení války. Temno bylo silnější a vláda začala raději spolupracovat s touto stranou. Tato měla v plánu pod falešnými představami krásných domů a láskyplných slov plných materiálního zabezpečení bez jakéhokoliv duchovního snažení a práce, nalákat lidi do svých lodí, odvézt je a zotročit. Jediný způsob, jak bylo možné rozlišit podvod a lživost těchto slibů mimozemšťanů na rozdíl od Sil světla bylo, že mají jinou podobu než lidé, snadné dosažení cíle bez námahy a práce na vlastním vývoji je další výrazný znak a nejjistější je rozpoznání negativních vibrací celým tělem u citlivých skutečně kvalitních láskyplných lidí.

Tento podvodný exodus měly Síly temna v plánu provést v devadesátých letech, někdy těsně před koncem tisíciletí. Týkalo se to se to především území USA. V Evropě jejich působení bylo mnohem více omezeno a prakticky pouze v konzumní společnosti Západní Evropy. Vidíš, že všechno zlé je k něčemu dobré !!! V tomto případě státy střední a východní Evropy byly uchráněny, protože myšlení lidí nebylo tak intenzivně zaměřeno na pouze materiální způsob života, lidé byli společenští a srdečnější !!! Tímto postojem nevytvořili dostatečnou živnou půdu pro práci “šikmooček”.

Jenže v úplném finiši se najednou na vaše území dostávaly ve velkém množství časopisy, které jsou téměř všechny dirigovány ze Západu a jsou plné obrázků těchto mimozemšťanů.

 

POZOR NA TO !!!

Už jenom to, že je skoro všude vidíte zpodobněné, přitahujete je !!! Propojí se vámi myšlenkou a máte je trvale u sebe !!!

Poznámka zpracovatele:

Od samého začátku šíření “Rozhovorů” jsme na to s přáteli z Vesmíru upozorňovali, pozor, MAGAZÍN 2000 (Německo, dvoutýdeník !), UFOMAGAZÍN, FANTASTICKÁ FAKTA, FAKTA X (Anglie), všimněte si je, kolik jich je a všechny jsou řízeny ze Západu buď přímo (vlastnictví) nebo nepřímo (pomocí ovládacích návštěv a sponzoringu “UFOLOGŮ”). Jedná se o energetický hrubovibrační kanál. Temno (z Vesmíru) má taktiku: Vždyť je to PRAVDA, vždyť je to DŮKAZ (Hesemann, Tóhtová a jiní a tisíce čtenářů to baští i s navijákem, protože nemají rozvinutý cit a lásku. Je to jejich volba).

 

Jejich plán naštěstí zrealizován nebude. Vesmírná válka, která nedávno skončila, měla mnohem prudší průběh, než se očekávalo, a proto došlo k tomu, že flotily “černých triček” byly fyzicky vykázány do prostor mimo vaši Sluneční soustavu. Mentálně (myšlenkovými impulsy – pozn. zpracovatele) ale samozřejmě můžou působit dál. Jen únosy lidí a možnost otrokářské evakuace vašich fyzických těl jim byla znemožněna. Jak dál budete zacházet se svými myšlenkami a city – to záleží na vás ! Základní pravidlo, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ, stále platí. Prakticky se předpokládá vyčištění lidské rasy na Zemi až asi za čtyři generace (včetně generací evakuovaných lidí žijících později v 5. dimenzi – pozn. zpracovatele). Do té doby stále počítejte se s nakódovanou negací u vás. Té není snadné se zbavit. Proto je velmi nutné šířit Světlo dál a vytrvale pracovat na svém vědomém vývoji k všeobecné všeobjímající lásce.

Jsme tady my, členové Světelné rodiny, připraveni první malou část obyvatelstva Země převézt do vyšší dimenze, naučit je v ní žít a pak tito lidé budou vašimi učiteli a rádci při konečném celkovém vibračním postupu, který tato planeta brzy čeká. Je to pro nás velmi těžký úkol, ale rádi se ho zhostíme a těšíme se na vás. Evakuace bude velmi, velmi brzy.

Takže nashledanou Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

789. Vaše duše je vědomá. (Přijal: Tom H. Smith) 6.10.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

“V existenci každé duše existují časy, kdy si duše uvědomuje, že dojde k události vesmírného významu. Tyto časy nastaly nyní pro ty na Zemi a pro ty z nás, kteří toto dění pozorují. My víme, co má přijít. Ti kteří jsou inkarnováni, instinktivně vědí, že se k “něčemu” schyluje. Je zodpovědností každé duše rozvinout si své individuální duchovní nástroje a schopnosti, jako jsou láska k sobě samému a ke Stvořiteli nás všech. Každá duše souhlasila s tím, že tak učiní ve své vlastní jedinečné míře. Naléhavě žádám každého z vás, aby jste se ponořili do hluboké a hloubavé motlitby, aby jste zjistili, kdo ve skutečnosti jste. Udělejte to v upřímné lásce a já vám zaručuji, že budete naplněni duchovním uvědoměním a duchovními možnostmi volby.

Miluji každého z vás a miluji Otce.

Kristus.

 

Kristus vás miluje bez ohledu na vaši lidskou zkušenost.

Náš Otec říkal o možnosti volby, které budou mít na Zemi. Já též říkám, že jsem s každým z vás. Miluji vás všechny bez ohledu na zkušenost, kterou si zvolíte. Neměřte svoji schopnost milovat fyzickým potěšením anebo bolestí, kterou můžete cítit, anebo dokonce fyzickou extázi, kterou můžete zažívat. Ne, měřte svoji lásku ze svého srdce a tím, jaké pocity máte vůči sobě a jiným bez ohledu na to, co jiní mohou udělat anebo neudělat.

Vše co potřebujete, je ve vás. Naučte se především poslouchat. Důvěřujte svému pravému Já.

Miluji každého z vás a miluji Otce.

Kristus.”

 

788. Přátelé z Vesmíru jsou jednou z možností volby při změnách na Zemi;

význam schopnosti rozlišovat.

(Přijal: Tom H. Smith) 20.10.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

Budu hovořit o možnostech volby, které každý z vás bude mít, se zaměřením na to, co my “máme ve své nabídce”. Poskytl jsem obsažné informace o tom, co můžete očekávat od temných sil a od vaší (USA) vlády. Pochopitelně, mohl bych toho povědět mnohem víc. Nechci však setrvávat na negativních aspektech vašich možností víc, než považuji za nutné pro vaši všeobecnou informovanost. Přílišné setrvávání na negativních aspektech má potenciál přitáhnout tyto energie blíže k vám. To neznamená, že se chci vyhnout zmínce o nich. Kdybych v této době hovořil víc o práci temné strany, neudělal bych vám dobrou službu. Vždy navrhuji, aby jste se chránili před každou formou negativity a zvláště před mocnými energiemi, které jsem předtím vzpomenul. Musím udržet určitou rovnováhu s ohledem na informace, které mohu poskytnout. Chci, aby jste věděli všechno, co vědět chcete, je však nutná určitá opatrnost, pokud jde o negativní síly. I nadále budu vzpomínat ty z temné strany, když to bude potřebné. Existuje však i druhá strana, a tou je SVĚTLO, to jsme my a bezpočet dalších bytostí Světla, které jsou ochotny pomoci, pokud budou o to požádány.

Jak si jistě z předcházejících sdělení vzpomínáte, lidstvo na této planetě pochází původně z Plejád. Oni mají svoji vlastní “historii”, ze které mohou odvodit mnohé paralely s vaší dnešní Zemí. Někteří lidé naznačili, že jsou z vaší budoucnosti a že se vrátili zpět v čase, aby změnili anebo ovlivnili výsledek určitých událostí. Toto je pravda jen částečně. V určitém smyslu jsme skutečně z vaší budoucnosti. Ale všechno se odehrává teď. My všichni existujeme simultánně. Proto neexistuje skutečná minulost anebo budoucnost, jen přítomnost. Ale v určitém smyslu jsme vaší budoucností. Nemám v úmyslu toto zkomplikovat, neboť Tom mě opakovaně žádal, abych se vyjadřoval jednoduše, a v tom s ním souhlasím. Ale některé věci, bez ohledu na to, jak je zjednoduším, jsou velmi složité, když se na ně dívá z vaší nynější perspektivy. A tak často vynechávám určité aspekty, aby byl text pro vás co nejsrozumitelnější. Jiní mohou fakticky chtít “neokleštěnou” verzi toho, co říkám. Toto též respektuji a často poskytuji. Pokud jsou však naše pravdy mimo vašeho nynějšího chápání, potom přinese jen malý užitek, když vás budu “oslňovat” našimi rozsáhlými vědomostmi. Já a vaši další vesmírní přátelé jsou ze Světla a jsou Světlem, světlem lásky. Máme mnoho lásky, kterou vám můžeme nabídnout, náš vlastní vývoj nás však poučil, že vám ji můžeme jen nabízet, ne vnucovat. V naší historii existovaly časy, bylo to před dávnými věky, kdy jsme i my byli zanícení pro naše systémy víry. Hlásali jsme a prezentovali to, co jsme cítili, že je správné, těm, kteří to chtěli, ale i těm, kteří to odmítali. Byli jsme horlivými misionáři. Věděli jsme, co je pro každého nejlepší, dokonce i pro ty, který měli názor odlišný od našeho. Toto je jen jedna z paralel, které nacházíme v naší vlastní zkušenosti.

Nyní jsme bytostmi světla, anebo pokud chcete, hvězdnými bytostmi. Jsme čistá láska, ne však dokonalá láska, protože na to si může nárokovat jen Boží zdroj. Jsou však jiní, kteří mají “blízko” k dokonalé lásce. Hovoříme zde o “dokonalé” lásce, je to však jen jeden z našich limitujících výrazů. Ve skutečnosti nemáte slovo, které by zodpovídajícím způsobem popsalo naši úroveň lásky. Jsme mimo vašeho chápání. Naproti tomu musíme s vámi komunikovat nejlépe, jak dokážeme. Z pohledu vašeho omezeného chápání jsme dokonalou láskou. Boží zdroj je naprostou láskou, která je dokonalá a totální v každém ohledu.

Jako milující hvězdné bytosti nabízíme naše služby lidstvu na Zemi. Neděláme to ze žádného jiného důvodu, než že vás milujeme. A protože vás milujeme, nemůžeme a nezasahujeme do vašeho duchovního růstu a vývoje. Máme vám mnoho co dát, pokud nás o to požádáte, jde však o dar, a ten nemusí být přijat.Ničemu dobrému to neslouží, NIKDY, pokud je vůle jednoho jakýmkoliv způsobem vnucena jinému. Dokonce i když vidíte topícího se člověka a ten člověk jednoznačně odmítá jakoukoliv pomoc, potom vnutit tomuto člověku vaše záchranné techniky neposlouží žádnému dobrému účelu. Mnozí by proti tomu namítali, ale to, co hovořím, je pravda. Samozřejmě, v mém příkladě si musíte být naprosto jistí, že topící se osoba si nepřeje žádnou pomoc. Osud každého člověka je v jeho vlastních rukou. Je zodpovědnost každé osoby prezentovat jen své vlastní Já, svůj vlastní směr. Někteří to rádi nechávají na jiných, protože zřídka skutečně chápu důsledky svých rozhodnutí.

My neakceptujeme a nemůžeme akceptovat zodpovědnost za jakoukoliv energii kromě naší vlastní. To je důvod, proč naši víru nikomu nevnucujeme a nezasahujeme do záležitostí jiných. Na rozdíl od nás, reptilní bytosti budou budit zdání, že pomáhají lidstvu všeobecným způsobem, oni též trvat na tom, aby jste akceptovali jejich způsob. Pokud nic jiné neposlouží jako varování a nepřinutí vás začít myslet, mělo by to být alespoň nastolení anebo vnucování svých postojů těmito anebo JAKÝMIKOLIV jinými energiemi. Většina v této i jiných zemích je pevně přesvědčena, že je nutné pomáhat těm, kteří si neumí pomoci sami, včetně těch, kteří si dokonce takovou pomoc nepřejí. Tento postoj bude ve shodě s “pomocí”, kterou vám nabízí reptilní bytosti. To však není náš způsob. Není správné zasahovat do vašeho práva rozhodnout se. Je to vaše svobodná vůle zažít cokoliv, pro co se rozhodnete, pokud to nepoškozuje jiné. Je vaše svobodná vůle neočekávat, že jiný vám bude vnucovat jakoukoliv víru.

Lidstvo bude mít možnost volby. Země se rozhodla přejít do vyšší říše. Nemůže to však udělat lehce s tím poškozením, které jí lidstvo způsobilo. Jde o fyzické i vibrační poškození. Proto se Země musí očistit od různých úrovní negativity. Udělá to tím nejpřirozenějším způsobem, vodou, větrem, vskutku prostřednictvím všech živlů. Mnohé z tohoto by nebylo potřebné, kdyby se lidstvo samotné mohlo změnit na víc milující vibraci. Je mnoho fyzických změn Země, ke kterým musí dojít bez ohledu na to, co lidstvo udělá. Účelem těchto je přeorientování rovnováhy Země pro její novou oběžnou dráhu okolo Slunce. Přijde i čas, kdy lidstvo bude muset dočasně opustit Zemi, aby mohlo dojít ke konečné očistě. Země se vrátí do svého pravého a čistého přirozeného stavu. Bude to místo harmonie a lásky, svěžích zelených lesů a čistých vod. Je to v době tohoto období transformace, kdy bude lidstvo muset odejít, protože by nebylo schopno vydržet očistné síly a ani vibrační změny do 5. dimenze.

Budete mít víceré možnosti volby, to je jisté. Už jsme vám poskytli určitou perspektivu toho, co se stane, pokud se rozhodnete pro temné síly. My jsme pozitivní, milující možnost pro ty, kteří nás dokážou takto rozpoznat. Nebudete muset věřit našim způsobům, anebo změnit svoji víru, abychom se stali vaší volbou. Stačí, když uznáte, že jsme vaší volbou a upřímně se postavíte na odpor tomu, co má pro vás přichystána temná strana. Každý z vás bude mít příležitost pokračovat v rozvoji na jakékoliv úrovni víry, jakou právě má. To se udá kdekoliv, budete však mít tuto možnost. V tom samém čase ti, kteří si přejí odstranit své limitace, budou tak moci učinit. I to je možné udělat bez naší pomoci. Dojde k tomu bez našeho zásahu.

Není potřebné, aby každý občan poznal všechna fakta o tom, k čemu dojde ve vaší vládě (USA). Není potřebné, aby každá osoba znala všechny podrobnosti o příchodu reptilních bytostí. Není nutné, aby tyto věci byly známé na to, aby si každá osoba zvolila cestu lásky a projektovala ji jako součást kolektivního vědomí. To bude maximálně účinné.

Zároveň je jasné nám, vašim vesmírným přátelům, že každý z vás byl silně naprogramován v těch oblastech, které vás normálně nenutí uvažovat o příchodu bytostí z Vesmíru, anebo přemýšlet o vaší nedůvěře k určitým elementům ve vaší vládě. A tak toto pro nás představuje mírné dilema. My nejsme ti, kteří chodí a “kážou”, aby se náš odkaz dostal k vám. Zároveň jsme si velmi dobře vědomi mnohých potencionálních změn Země a relativně krátkého času, který zůstává do velké změny Země a na Zemi. A tak nás vaše Matka Země požádala o pomoc. Vaše Slunce nás požádalo, abychom pomohli těm, kteří by se obrátili k naší pomoci, pokud by věděli o naší existenci. A byli jsme požádaní Božím zdrojem, Stvořitelem všech věcí, abychom pomohli tím nejmilovanějším způsobem, aby transformace Země na pětirozměrnou bytost proběhla co nejbezbolestněji a nejrychleji, a zároveň abychom stejnou milující pomoc nabídli každému na Zemi, kdo nás bude akcektovat.

My jsme ze světla a proto jsme láska. Jakýmkoliv způsobem vám nabízíme naši pomoc, všichni musí vědět, že ji dáváme bez jakýchkoliv požadavků anebo podmínek. My a naše pomoc nemusí být akceptována. To však neznamená, že nebudeme viděni anebo slyšeni mimo sdělení, jako je toto. V relativně blízké budoucnosti přijde čas, že se objevíme masám, právě tak jak to děláme nyní na individuální úrovni. Hovoříme vám to proto, aby jste si nemysleli, že všechno ponecháváme na vaši budoucí fantazii, když ti z temné strany vystoupí do popředí, když nastane jejich čas.

Nemáme v úmyslu přijít jako prodavači, kteří prodávají své služby. Chceme, aby jste to věděli. Jsme tu teď v lásce a bude to tak i tehdy, když dojde k naší fyzické manifestaci. Chceme ovlivnit jen vaše sebeuvědomění, vaši lásku k sobě samým. Mistr Ježíš učil ty samé principy lásky lidí na Zemi. Někteří ho poslouchali, většina ne. Soustřeďovali se na člověka jménem Ježíš a ne na to, co říkal. Říkal o lásce, ale podívejte se kolem sebe a zkuste najít lásku. Většina lidí na Zemi ví o Ježíši, o člověku, ale většina nezná lásku, jeho odkaz.

Nechceme, aby jste se zaměřovali na nás, jako na hvězdné bytosti, ale jako na ty, co přinášejí poselství a pomoc. Chceme, aby jste se zaměřovali na lásku, Kristovu lásku, a ni ne tak na Krista, a určitě ne na různé hvězdné bytosti. Jsou zde, aby pracovali S VÁMI, a aby pomohli každému, kdo přijme jejich pomoc. Jejich příchod znamená pro ně obrovské riziko, protože pro ně platí ty samé fyzické zákony, jsou vystaveni stejnému bombardování nelásky a stejnému programování, jako všichni na Zemi. Říkáme vám, že toto jsou ti, kteří jsou vaší vstupní bránou. Toto jsou ti, kteří jsou s vámi a jsou námi – my všichni jsme JEDNO. Mnozí z nich se nyní probouzejí a uvědomují si svůj původ. Mnohem víc z nich to udělá v budoucnosti. Musím říci, že někteří si nezvolí cestu, se kterou souhlasili, kvůli silnému vlivu těch věcí, které jsem už vzpomínal. O této možnosti věděli ještě předtím, než se fyzicky inkarnovali. Každý však je zodpovědný sám za sebe. Temné síly se mimořádně snaží identifikovat tyto hvězdné vibrace a různými způsoby zaměřit svoje energie na tyto jednotlivce, aby je udrželi mimo cestu, kterou si vybrali.

Říkám vám o těchto věcech, aby jste věděli, že fyzické vlivy jsou potencionálně velmi silné na ty, kteří si vybrali lidskou formu jako svůj způsob pomoci (inkarnovali se z vyšších světů sil světla s úkolem, posláním pomoci pozemskému lidstvu – pozn. zpracovatele). Tito muži, ženy a děti nejsou žádní “supermani”, ale jako každý jeden z vás. Jsou tu, aby pomohli, právě tak jako my, jako jsou i jiní v lidském těle. Nebylo by moudré uvádět jména, protože někteří lidé by mohli k nim vzhlížet a to není naším úmyslem, anebo jiní by si je mohli vybrat za terč své negativní činnosti. Můžete se zeptat a ti, kteří vědí, vám řeknou. Není však důležité kdo jsou, ale kdo JE KAŽDÝ JEDEN.

Většině lidí se neprezentujeme, protože většina není připravena (rok 1992 – pozn. zpracovatele). Nechceme omezit anebo ovlivnit vaši svobodnou vůli zvolit si svůj vlastní osud. Postupem času si mnozí z vás uzavřeli své duchovní uvědomění. Pokud jste tak udělali, ztratili jste tak schopnost rozpoznat mezi vámi naši nefyzickou přítomnost. Mnozí ztratili důvěru v samy sebe a ve svoji schopnost rozlišit mnohé energie, které jsou nyní všude okolo vás. Protože Země oplývá energiemi, které chtějí lidstvu pomoci, ale většina lidí je považuje za mýty anebo za nereálné. Tyto energie – duchové jsou ve VŠECH věcech, na Zemi i okolo ní. Většina lidí se však naučila věřit, že “duchové” jsou výmysl. Slovo “duch” znamená prostě nefyzický. Nyní jste ve 4. dimenzi, mnozí se však na své okolí a své myšlenky dívají z pohledu víry a představ 3. dimenze.

Jak vidíte, já mohu svá slova nasměrovat na mnohé stránky lidské zkušenosti. Je to pro mne lehké, když se vás snažím informovat o tom, co se okolo vás děje. Jak jsem už řekl, není nutné mít všechny informace, aby jste akceptovali lásku, ať už od nás, od Krista, od Stvořitele nás všech, anebo od všech našich energií. Pro každého je však důležité umět rozlišit, mít schopnost rozpoznat energie pravdy a lásky. To nemůžete získat ani z tohoto ani ze žádného jiného sdělení. Není to k dispozici ve vaší Bibli anebo v jiných svatých knihách. Nestane se to automaticky, když uvidíte naše fyzické manifestace anebo fyzickou přítomnost temných sil. Schopnost rozlišit je schopnost, kterou má každá duše na Zemi, ale kterou si mnozí zaměňují s posuzováním. Je to vaše vlastní, instinktivní schopnost něco určité cítit anebo vědět. Je to vaše vlastní zodpovědnost vyvíjet se anebo se nevyvíjet.

Nyní se rozloučím. Činím tak v lásce k lidstvu, k Zemi a ke Stvořiteli nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

787. Brzy je zde čas pro lidstvo, aby se rozhodlo.

(Přijal: Tom H. Smith) 19.10.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

“JÁ JSEM. Miluji vás.

Posledních několik týdnů vám prostřednictvím sdělení přicházejí informace, které se týkají zkušenosti lidstva. Říkám každému, kdo čte tyto řádky, aby pozorně poslouchal tyto slova. Miluji všechny věci včetně těch energií, které jsou označovány jako temné síly. Tyto energie se však vydávají za milující bytosti. Činí tak tím, že ubližují jiným a na planetě Zemi. Nejsem potěšen činností těchto temných sil. Dovoluji jim však zvolit si vlastní cestu, tak jak dovoluji krásným vesmírným přátelům, kteří nezasahují do věcí jiných, aby také následovalo svoji cestu. Ti z temné strany vědí, že JÁ JSEM, ale popírají svoji lásku k sobě a k jiným. Proto popírají MNE.

Hovořím vám, že ten čas je blízko, kdy to, co bylo řečeno, se skutečně bude prezentovat pro ty na Zemi. Je čas pro lidstvo rozhodnout se, kterou zkušenost si přejete ve svém vývoji, a kterou ne.

Já miluji všechny věci a JÁ JSEM LÁSKOU KE VŠEM VĚCÍM.

Boží zdroj.”

 

786. Temné síly ve vládě USA a příchod reptilních bytostí.

(Přijal: Tom H. Smith) 12.10.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

“Nikdy nebylo a není naším úmyslem shazovat jakéhokoliv jednotlivce anebo organizaci včetně vlády. Víme, že tyto organizace jsou jen odrazem toho, čemu jednotlivec věří. To však neznamená, že souhlasíme se směrem. A pokud je tento směr pro Zemi zhoubný, tehdy se zajímáme ještě víc, protože tato krásná energie nás požádala o pomoc.

Hovořil jsem o tom, jak se vaše vláda (USA) zapletla se silami z temné strany. Většina členů vaší vlády nemá žádné přímé spojení na tyto negativní typy. Zároveň většina podporuje to, co vaše vláda dělá, protože souhlasili s tím, že se stanou její součástí – většina, ne však všichni.

Existuje několik organizací (agentur), které jsou velmi přímo zaangažované způsobem, který může mít dopad na vaši budoucnost jako svobodných občanů. Proč vám to říkáme ? Jako v případě všech ostatních věcí, aby jste byli bdělí a mohli se připravit na různé možnosti volby, které budete mít. Jednou z nich je, samozřejmě, využít vaše kolektivní vědomí na jakoukoliv změnu, kterou považujete za vhodnou.

Takže každý z vás se musí rozhodnout, jakým směrem se vybere. Mnozí jsou na Zemi ve skutečnosti proto, aby pokračovali v dosavadním kurzu dominance vlády a zasahování. Tito lidé způsobili, že záležitosti velkého bratra vypadají velmi atraktivně a téměř nevyhnutelné pro vaši bezpečnost, ba dokonce i pro vaši existenci. Jiní jsou zde, aby rostli a rozvíjeli se pro sebe přiměřeným způsobem. Naproti tomu mnozí z nich byli ovlivněni těmi, jejichž cílem je kontrolovat.

A tak vaše vlády USA, federální i národní, mohou pokračovat v rozšiřování své působnosti – pokud jim to vy, občané, dovolíte. Zde spočívá skutečné nebezpečí pro vás. Pokud se vláda nezodpovídá svým občanům za své činy, tehdy ji není možné zastavit a neexistuje omluva důsledků takovéto činnosti.

Začal jsem hovořit o určitých agenturách a odděleních ve vaší vládě, jejichž postoje jsou shodné s postoji vzpomínaných temných sil. CIA (Centrální tajná výzvědná služba) a NSA (Agentura pro národní bezpečnost) jsou hlavními zbraněmi negativních mimozemšťanů. Jakákoliv oblast jakékoliv vlády, která pracuje z jakéhokoliv důvodu v tajnosti, to nedělá v nejlepším zájmu svých občanů. Celá myšlenka demokracie byla podkopána praktikami organizací tajného typu. FBI je další takovou agenturou, ačkoliv v této organizaci jsou mnozí, kteří byli jednoduše svedeni na špatné chodníčky. Existuje také několik výborů, které vytvořili vaši prezidenti, aby plnili určitou speciální úlohu dočasného charakteru, jejichž legální trvání se však prodloužilo na neurčito.

Vaše vláda pracuje s temnými silami na vícerých úrovních právě prostřednictvím těchto typů tajných organizací. Byly zaangažovány do cvičení kontroly zahraničních vlád, jakož i proti určitým elementům vaší společnosti. Všechny tyto spadají pod všeobecné označení “národní bezpečnost”. Některé pracovaly i s “mimozemskými existencemi”, aby získaly vliv nad lidmi vaší země a jinými. Aby toho dosáhli, nemuseli likvidovat lidi. Dosáhli to jinak – budovali apatii voliče a povzbuzovali lidi, aby různým ramenům vlády věnovali svoji naprostou důvěru. Většina lidí byla více než ochotná vyhovět přání těch, kteří říkají, že vaše vláda je z lidu a pro lid. Někdy se zaměřují na tvrdý patriotismus, který rozněcuje svůj vlastní typ předpojatosti a nenávisti.

Je toho mnoho, co bychom mohli říci o činnosti vaší vlády. Není naším záměrem uvádět nyní jména, neboť by se mohli stát terčem”odvetných opatření”. To by narušilo proces a způsobilo odklon od skutečných problémů. Bez ohledu na všechno, co bylo a bude řečeno, všechno co potřebujete, je pozitivní a milující masové vědomí. Tyto energie dokáží překonat jakoukoliv negativní anebo potencionálně negativní situaci, ke které může dojít.

Nemohu dosti zdůraznit, že vaše vláda není celá “špatná”. V jejich jednotlivých odvětvích pracuje mnoho krásných duší. Usilují se o to, aby se naslouchalo jejich slovům. Někteří čekají na příhodnou dobu, aby dali svoji přítomnost pocítit. Mnozí další jsou prostě “poctiví Joe”, který se snaží si poctivě vydělat na živobytí a dobře sloužit veřejnosti. Mnozí z těchto však byli zastíněni typy, které jsem už vzpomenul. Zaměřuji se na negativní energie, protože tito jsou druhým největším problémem vaší země. Prvním je už vzpomenutá nemoc – neodůvodněné samolibé uspokojení. Jen díky této spokojenosti občanů mohly tajné vládní agentury nabýt takovou kontrolu nad celým systémem. Lidé dovolili, aby se tak stalo. Lidé mohou a měli by vyžadovat, aby se jim vláda zodpovídala za svoji činnost ve všech oblastech. Zapomeňte na národní bezpečnost. Je to výmysl makléřů moci, který má zakrýt jejich vlastní chování. Právě díky tomuto postoji dosáhly temné síly takový úspěch v kontrole lidstva. Je to pro ně ideální situace.

Jak jsem již vzpomenul, CIA a NSA jsou hlavní sféry, které vytvořily iluzi národní bezpečnosti. Tyto organizace spolupracovaly velmi úzce s vysokými armádními důstojníky na experimentování s určitými zbrojními systémy, jakož i s lidmi. Nemáme na mysli tyto živly, které poskytují vojenské zpravodajské službě informace. Jsou jen krytkou pro skutečné síly těchto organizací – a některých menších – ale majících velkou moc. Každý občan má právo v rámci vaší formy vlády žádat, aby se vláda zodpovídala občanovi a dostat, co žádá. Kdy k takovému něčemu došlo naposledy ? Dávněji, než si většina dokáže vzpomenout. Ztráta zodpovědnosti vlády začala ještě před první světovou válkou a byla rychle nahlodaná, když se začaly prosazovat právně podložené zájmové skupiny a makléři moci. Vždy, když existuje nějaká velká organizace, zdroje a pozornost vlády se soustřeďují proti zájmům individuálního občana. Temné síly byly v tomto ohledu maximálně nápomocné a aktivní. Dělaly to skutečně mnohými způsoby – tím, že vytvořily přímý konflikt (válku), že podporovaly takovéto akce, že rozdmýchávaly oheň patriotismu, který není ničím jiným, jen zamaskovaným separatismem, tím, že podporovali industrializaci a využívaly válečné snahy, aby impregnovaly myšlení občanů odměnou v podobě rozvoje průmyslu a pracovních příležitostí. Mohli by jste říci, že tyto síly vás zasáhly ze všech stran – a to také udělaly. Vy jste však dovolili, aby se to stalo částí vašich unikátních zážitků jako lidstva. Nazýváte to pokrokem, sebezachováním a národní bezpečností. Tyto síly jsou v činnosti prakticky ve všech vládách. Jiný způsob, jak se tato situace dá popsat, je “nedostatek lásky”.

Musí ale existovat cesta ven, anebo konec tomu všemu, není to tak ? Tato cesta existuje, ALE ! Vyžádá si to monumentální ale jednoduché úsilí, aby jste dokázali čelit všem potenciálním negativním energiím a aktivitám. Milujte sebe sama, dovolte jiným být, naučte se hledat odpovědi ve svém nitru a postavte se svým vládám – toto jsou rychlé způsoby, jak ovlivnit změnu. Všechny tyto budou mít na kolektivní vědomí pozitivní vliv. Jinak je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k následujícímu.

Někteří z nejmocnějších představitelů vaší vlády jsou buď součástí temných sil anebo přímo pod jejich kontrolou. Negativní mimozemšťané uzavřeli s vaší vládou “dohody”. To jsme vám již řekli. Tyto takzvané dohody nejsou hodny papíru, na kterém jsou napsané, pokud se negativní síly rozhodnou jinak. Zpočátku byly tyto dohody velmi specifické. Ale postupem času byly přepracované tak, aby dovolovaly stále více svobodné intervence ze strany negativních mimozemšťanů. Pochopitelně, že výměnou za zbraně. Co se však stalo, je, že negativní mimozemšťané získali nad některými představiteli vaší vlády (USA) téměř naprostou kontrolu. Je to tak přesvědčivé, že dohody neznamenají téměř nic, protože temné síly by mohly postupovat podle svého přání, kdykoliv by to uznali za vhodné. Jejich plán může zastavit jen pozitivní, milující kolektivní vědomí.

Už jsem vám alespoň ve všeobecnosti řekl o změnách, které Zemi čekají. Tyto změny jsou hlavním důvodem naléhavosti konat.

Vaše vláda (USA) souhlasila poskytnout určitým bytostem reptilního typu úplnou svobodu nad občany vašeho národa jakož i jiných národů, které si vyberou, bez reálného zásahu. Tito reptilní mimozemšťané ovládají určité mimozemšťany z temné strany z planet Orionu. Mnozí je nazývají šedými. Jsou to hlavně tyto bytosti, které unášejí a dělají experimenty na vašem druhu. Jsou tu ještě tři další skupiny mimozemšťanů, kteří to také dělají, ale šedí z Orionu jsou dlouho hlavní skupinou. Pochopte však, že tito negativní mimozemšťané z Orionu jsou menšinou v rámci ostatních obyvatel Orionu. Tyto planety jsou většinou obývány laskavými vesmírnými přáteli, jejichž přáním je pomoci zemi a lidstvu.

Jsou to právě negativní z Orionské skupiny, kterých těla jakož i vesmírnou loď má vaše vláda (USA).

Nic není nemožné, my jsme ale příliš vyspělí, abychom s naší lodí havarovali a zřítili se na Zemi. My si nepřejeme poškodit žádnou energii, chceme jen lásku. Lodě negativních mimozemšťanů nemohou v žádném případě soutěžit s tím, co my můžeme manifestovat. Uložili však omezení na svůj rozvoj lásky. V důsledku toho je celá jejich existence omezená. My nepoužíváme nátlak žádného typu. My jsme láska, a proto věříme v zákony rovnováhy tak, jak je určil jediný Stvořitel.

Nyní se vrátím k potencionálnímu vývoji určitých událostí. Reptilní bytosti, anebo ještěrky (ještírci), jak by je někdo mohl vidět, mají velmi vysokou, ale negativní vibraci. Pokud pochybujete o jejich moci, podívejte se kolem sebe a uvidíte, jak mocní a geniální jsou. Náboženství, materialismus, kontrola – všechno toto nenápadně zavedli na tuto planetu. A právě to jim umožnilo tak rozsáhlý zásah do záležitostí lidstva. Jejich moc musíte respektovat, NE ALE SE JÍ BÁT. Toto je maximálně důležité. ONI SE ŽIVÍ STRACHEM A USTRAŠENOSTÍ !!! Je to HRUBÁ VIBRACE ENERGIE, kterou přijímají svým tělem jako potravu ! – pozn. zpracovatele. Poznají všechny triky, neboť je pravděpodobně vytvořili jako hračky pro lidstvo.

Nebude se zdát, že by se vám ještěrky vnucovaly. Jsou mistři v tom, jak oklamat, podvést. Bude se zdát, že vám přišli pomoci. Už jsme to vzpomínali v jednom z minulých sdělení. Dávají přednost tomu, aby si vás získali. Pokud by hned ze začátku použili sílu, příliš mnoho lidí by okamžitě prohlédlo jejich fasádu. Chtějí docílit stejnou kontrolu mysli každého jednotlivce, jaká se jim podařila nad těmi ve vládě a dokonce i nad jim podřízenými mimozemšťany (šedými). Je na každém z vás, zda to dovolí, anebo ne. PASIVNÍ PŘIHLÍŽENÍ JE PRÁVĚ TAK KONTROLOU MYSLI JAKO PŘÍMÁ KONTROLA. Skutečně tam není žádný rozdíl.

Vaše vláda bude zpočátku velmi viditelná, jak pracuje v zájmu vás, svých občanů, aby pomohla odvrátit planetární krizi. Většina lidí tak či tak dá přednost spolupráci se strýčkem Samem.

Jak se to všechno stane ? Mnozí už slyšeli jak. Je tu vícero možností. Nejpravděpodobnější je, že vláda vyhlásí nouzový stav z vícerých “platných” důvodů. Existují různé vojenské jednotky, které čekají jen na to, aby byly povolány do akce na výzvu “prezidenta”. Jde o fanaticky patriotické “elitní” skupiny. Jsou maximálně kontrolovány a budou reagovat na určité rozkazy. Většina z nich byla podrobena různým technikám kontroly mysli včetně přímého kontaktu s negativními mimozemšťany. Vaše vláda na mnohých z nich použila mysl ovlivňující chemické látky ve snaze získat nad nimi kontrolu. Byla v tom velmi úspěšná. Tyto jednotky jsou podrobeny hypnotickým sugescím. Samozřejmě žádný fyzický systém není dokonalý a budou příležitosti k selhání těchto systémů, čímž mnozí dostanou šanci pochopit, co se děje. Toto také může vyřešit kolektivní vědomí.

Mocenská struktura ve vaší vládě se bude pokoušet vám diktovat, budou však muset konat mimo rámce vaší ústavy. V důsledku toho ji na čas zruší, pokud ne oficiálně, tak de facto.

Jak jsem již řekl, podají velmi přesvědčivé podrobnosti odůvodňující takovéto akce. Budou hovořit o občanské rebelii, která má formu vyznávání ne rodinných hodnot (zní to povědomě ?). Řeknou vám, že křesťanské hodnoty a etika jsou v nebezpečí a je čas je bránit. V tom stejném čase dojde k určitým “přírodním katastrofám”, které vytvoří určité potřeby. Tyto katastrofy budou způsobeny mocnými negativními silami. Budete také upozorněni na nebezpečí ze strany “nemilujících” mimozemšťanů – nás. Sebeuvědomění je extrémně obtížné. Schopnost rozlišovat bude vaším jediným vodítkem v těchto situacích. Při každé takovéto příležitosti armáda bude stále více na sebe přebírat úlohu odzbrojit lidi a dát jim pocit bezpečí. Mohlo by dojít ke značnému krveprolévání pro ty, kteří mají takovéto sklony.

Když mimozemští “zachránci” získají vaši loajálnost, vedoucí představitelé vlády budou mít stále menší slovo, protože negativní úplně převezmou kontrolu. Zároveň vás budou udržovat ve víře, že jsou vašimi přáteli a že stále spolupracují s lídry vaší vlády (USA).

Celá myšlenka pohybu vojsk a diktátorství je násilím páchaným na občanech. Skutečně demokratická forma vlády by vůbec neuvažovala nad použitím takovýchto metod. Pokud každý z vás bude schopen překonat své osobní strachy a jiné emoce, lehce si uvědomíte, že cokoliv se děje prostřednictvím vaší vlády anebo ještěrčích vůdců, není ve vašem nejlepším zájmu, pokud ovšem nejste z temné strany.

Když se situace utiší, bude vám oznámen skutečný důvod příchodu negativních mimozemšťanů. Řeknou vám o určitých blížících se a nevyhnutelných katastrofách, které velmi pravděpodobně zničí vaši planetu Zemi a všechno na ní. Obraz, který vám vykreslí, vás bude mít přesvědčit, že není východiska. Tím se však ještě jejich práce neskončí. Bude vám řečeno, jací jsou vyspělí a jak se i vy můžete stát součástí tohoto procesu na vzdálených planetách. Vezmou několik dobrovolníků, aby na vlastní oči viděli tyto krásné planety a jejich zlaté města. Kdokoliv uvidí tyto města, bude jejich krásou a mírem. Mnozí jiní také uvidí obrazy těchto neuvěřitelných měst a krajiny. Bude vám řečeno, že toto všechno může být vaše spolu s rozvinutou technologií. Potom budete požádáni a bude se od vás očekávat, že budete souhlasit s jejich nabídkou, začnete být připravováni na váš přesun. Skutečný přesun bude pro většinu o nějaký čas později, protože budete potřebovat připravit se mentálně, fyzicky a “duchovně”. Ve skutečnosti však tímto jen umožníte negativním utvrdit svoji kontrolu nad vámi. Protože neexistují žádné zlaté města, do kterých vás budou transportovat. To, čeho mnozí budou svědky, bude jen mistrovské použití hologramů vytvářejících iluzi pravdy pro ty, kteří hledají iluze. Každý, kdo bude souhlasit s návrhy negativních mimozemšťanů, projde procesem podobným meditaci. Akorát jen, že se při tom budete otvírat technikám přímé kontroly těch z temné strany. Budou tací, kteří poznají, o co jde, a budou klást odpor. Tito, pokud budou chyceni, budou izolováni, aby nezalarmovali ostatní. Vaše vláda (USA) použije svůj vlastní způsob zastrašování, aby zajistila, že každý se toto zúčastní.

Když se kompletně vydáte jejich kontrole, ať už na Zemi předtím, než ji opustíte, anebo někde ve Vesmíru, nebude už pro vás cesty zpět. Většina ani nerozpozná nutnost obrátit se zpět, alespoň ne ze začátku. Jiným nebude trvat dlouho než zjistí, v jaké špatné situaci se ocitli. Někteří budou podrobeni fyzickým experimentům sahajícím od transplantace orgánů až po oplodnění a porod. Mnozí při těchto experimentech zemřou, protože budou traumatizováni tak rozsáhlým způsobem. Ačkoliv to zní hrůzostrašně, mnozí se vskutku stanou formou lidské oběti. Mnohem, mnohem víc lidí bude násilím uneseno v pracovních táborech na Zemi i na vzdálených planetách. Všichni, kteří si zvolí být s reptilními bytostmi, budou přinuceni k nějakému typu služby, anebo přímo POUŽITÍ. Nebudete už více unikátní bytostí, ale se stanete hračkou a otrokem těch, kterým jste tak věřili. Nebude pro vás absolutně žádného úniku v tomto životě, zvláště pokud jste byli vzati do “zlatých měst”. Osvobození vám přinese jen smrt.

Mnozí z lídrů vlády, zvláště ti z temné strany, budou povýšeni v hierarchii negativních mimozemšťanů. Jiní se sami stanou otroky, když už víc nebudou potřební. Ještěrky neznají žádný “kodex cti”. Uznávají jen moc a schopnost vytvářet strach v druhých.

Vynechal jsem mnoho podrobností, Jedna velmi důležitá rada, na kterou musíte pamatovat je, že každý z vás má možnost volby, anebo možnosti, tu a tam. To, co si zvolíte, přispěje k vaší realitě. MY jsme jednou z možností volby pro vás. Přicházíme v lásce a nabízíme lásku. Nic od vás neočekáváme. Pomůžeme, jen když budeme o to požádáni. Toto (být požádán a ne se vnucovat) samotné bude pro mnohé těžké pochopit, protože vás tak dobře naučili vnucovat své názory a představy druhým, zvláště když víte, že je to pro jejich dobro. Pro ty, kteří následují tyto pravdy, bude pravdivé rozlišení maximálně těžké.

Budu pokračovat jindy, abych vám řekl o více možnostech zvolit si nás. Mezi vámi existují pracovníci Světla, kteří vás budou vést, pokud si je budete chtít vyslechnout. Řeknu vám další věci týkající se negativních mimozemšťanů, zvláště však vám povím o naší lásce. Chovám lásku ke každému jednomu z vás a k Božímu zdroji nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

785. Vývoj lidstva, mimozemské vlivy DNA, účast vlády a budoucí možnosti volby.

(Přijal: Tom H. Smith) 28.9.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

“Abrahám a směs milujících energií vám poskytli značné informace o nedávném (relativně řečeno) vývoji lidstva. Je pravdou, že celé svazky podrobností by mohly být a budou sdělené na toto téma, my však omezíme naše sdělení mnohem více.

Tom už psal o tom, jak byla změněna DNA lidstva a jak byla zavedena kontrola vaší civilizace. My se budeme zaměřovat především na zasahování ze strany mimozemských bytostí. Lidstvo se na svém vlastním vývoji zúčastňovalo jako partner, ale mimozemšťané byli hlavním faktorem, který ovlivnil směr, kterým se ubírá.

Planeta Země je obývána mnohými lidskými rasami. Každá rasa má svůj původ na jiné planetě. Nebyli to Adam a Eva, kteří to všechno začali, ale mimozemšťané, kteří občas přicházeli a usazovali se na Zemi. Nejprve přišli mimozemšťané přímo na Zemi a museli se naučit přizpůsobit se tomuto prostředí. Následovali nesčetné pokusy objevit správně přizpůsobenou fyzickou strukturu, která by mohla žít v atmosféře Země. Nejlépe uzpůsobená fyzická těla byla výsledkem mnohých zrození na planetě. Plejáďané byli zpočátku hlavními obyvateli Země. Za nimi následovali jiné hvězdné systémy. Po nějakém čase se fyzická bytost začala velmi dobře adaptovat na prostředí Země. V tomto čase již nebylo potřebné, aby mimozemšťané přímo osídlovali Zemi, a tak přestali žít na planetě. Stále však sledovali vývoj lidstva a občas dali o sobě fyzicky vědět. Kromě toho v různých obdobích vývoje Země se vraceli i osobně. Atlantida byla jednou z pozoruhodnějších civilizací. Lemurie byla další. Byly tu pro to důvody. Lidstvo potřebovalo “postrčit” ve vývoji. A navíc, energie z jiných planet potřebovaly místo, kde by mohly pokračovat ve svém růstu po určitých katastrofických událostech. Hovoříme, pochopitelně, o těch energiích, které opustily Maldek, Mars, Venuši, jakož i některé planety mimo vaší Sluneční soustavy. Každá tato planeta má svůj vlastní příběh, o kterých se dozvíte podrobněji. Tyto informace byly formou sdělení poslané i jiným.

Mimozemšťané jsou na Zemi přítomní v takové či jiné formě, odkdy je obydlená. Bylo to ve skutečnosti sama Země, která požádala o tyto energie, aby jí pomáhaly v jejím růstu a vývoji. VŠECHNY energie jsou stvořeny za účelem lásky, včetně planet. VŠECHNY energie mají možnost si vybrat, jak a zda budou usilovat o láskyplný vývoj. Byla to volba Země sloužit druhu humanoidního typu a přimět tyto humanoidy, aby jí pomáhali v dosažení její vlastní cesty lásky.

Mnozí na Zemi v této době, jsou hvězdné bytosti, které se zúčastňovaly na vývoji Země, a jsou tu, aby pokračovaly v tomto růstu a pomáhaly jiným v této nejkrásnější snaze. Mezi vámi však žijí mnozí z jiných hvězdných systému, kteří se na Zemi a na lidstvo nedívají milujícím způsobem. Právě tito budou v  této době v centru našeho zájmu.

Už by mělo být zřejmé, že lidstvo nebylo a není osamocené. Jen lidstvo to takto vnímalo, to však bylo součástí zavedené kontroly.

Ne všichni mimozemšťané, kteří přijali na Zemi “trvalý pobyt”, zde byli s láskyplným úmyslem. Vzpomeňte si na určité elementy vaší společnosti, které žijí z druhých. Dobrým příkladem je mafie. Je jen jedním příkladem z mnoha, ale dobrou studií pro naši věc. Tak, jak většina z vás chápe tuto skupinu, staví na penězích, chamtivosti, moci a kontrole. Oni milují žít pro ty věci, které jim přináší dokonalé potěšení na úkor ostatních. Neberou ohled na nikoho. Nemilují nikoho, ani sebe sama. Mají určité etické zákony, ale i tyto dodržují jen tehdy, pokud slouží jejich účelu. Na individuální úrovni se tito lidé mohou zdát občany, kteří se bojí Boha a dodržují zákony, žijí v uspořádaných rodinách a plní funkce v rámci společnosti. Někteří mohou fakticky plnit tyto úkoly velmi dobře, pokud tyto nepřekážejí jejich hlavnímu cíli – žít na úkor druhých lidí a kontrolovat vše, co mohou.

Analogie syndikátů zločinu velmi výstižně popisuje přítomnost mimozemšťanů z temné strany. Tyto bytosti mají jeden globální zájem, a to je využít Zemi a její obyvatele na zlepšení své vlastní existence jakýmkoliv dostupným způsobem a na jakýkoliv cíl. Oni mají mnoho důvodů na to, aby tu byli. Spadají však pod všeobecné téma kontroly, zneužívání a moci. Mnozí mafiáni mají tolik peněz, že by je nemohli utratit za několik životů. Kontrola a moc se staly jejich posedlostí. Toto je pravdou i o mnohých mimozemšťanech, v minulosti i nyní. Samotná existence mafie je, samozřejmě, prodloužením těch z temné strany.

Jak je to možné, že my pozitivní a milující mimozemšťané jsme dovolili, aby na planetě existovala takováto negativita ? My můžeme zastavit určitý typ poškozování a intervence. Země je však především známá jako zóna svobodné vůle. Takto to určil Boží zdroj a Bůh Slunce. V rámci toho, že jde o oblast anebo zónu svobodné vůle, byla odstraněna mnohá omezení. Pro Zemi a její obyvatele platí všechny vesmírné zákony a pravdy. Každý má však možnost vybrat si, zda se jich bude přidržovat či nikoliv. Toto neznamená, že jediný Stvořitel je potěšen, když se jeho zákony nedodržují. Samozřejmě, že ne. Zákony Stvořitele platí pro vše, včetně zákona ROVNOVÁHY anebo KARMY, jak jej většina z vás nazývá.

Oproti všemu ve Vesmíru existují mnohé rozmanité potřeby na mnohých úrovních reality, ve všech dimenzích, ve všech hvězdných systémech. Jsou zde ty bytosti (z temné strany), které sledovaly zrození a růst Země které si přály usadit své energie na této planetě. Jejich přítomnost časem rostla, dokud nebyla dostatečně silná na to, aby přitáhla a pozvala ještě mocnější energie, než zde původně byly.

My ve Světle jsme si jich byli jejich přítomnosti vědomi po celou dobu. Ale my jsme láska a proto dovolujeme jiným být. V podstatě to byli lidé, kteří stále žádali tyto energie z temné strany, jinak by zde nebyly. Zpočátku jich bylo jen málo, ale když si lidstvo jako rasa vybralo tento typ zážitků, aby se z nich poučilo, mnozí si zvolili způsoby negativních mimozemšťanů. Takto jste se stali partneři ve vaší nynější situaci.

O mimozemšťanech z temné strany hovoříme dost podrobně. Toto je potřebné, abychom dali různým rolím správnou perspektivu. Žádná z činností mimozemšťanů nezačala jen tak, z ničeho nic. Vy jste my, my jsme vy – pozitivní i negativní. Vy jste si více nebo méně uvědomovali naši přítomnost, jak “diktovaly” všeobecné okolnosti.

Jak už řekl Abrahám, před 5 000 lety došlo k určitým významným událostem. Po tisíciletích experimentů na lidstvu byli negativní mimozemšťané schopni vykonat změnu na vaší základní struktuře a tou je vaše DNA. Jejich experimenty nebyly vykonávané masově, protože ti, kteří si byli vědomi negativní přítomnosti, tyto energie často odmítali. Změna DNA se však vykonala tak či tak (na jiných). Došlo k mnohým nežádoucím účinkům, dokonce i pro ty z temné strany. Došlo k mnohým fyzickým jakož i mentálním mutacím lidí. Ti, kteří dělali tyto experimenty, se nezajímali ani o jedno ani o druhé, nedokázali však dosáhnout žádoucí výsledky. Například ti, na kterých se projevila fyzická odlišnost, nebyli akceptováni druhými, ačkoliv byli schopni fyzické kontroly anebo se prosadit v určitých situacích. Jejich přítomnost byla druhými lidmi lehce překonána. Podobně i ti, na kterých se projevily mentální mutace, byli buď příliš pomalí, aby dokázali pochopit i ty nejjednodušší věci, anebo tak geniální, že nedokázali adekvátně fungovat na úrovni požadované pro fyzickou existenci.

Tyto bytosti vůbec nezajímalo, že si hrají s lidmi jako s hračkami, tak, jak mnozí lidé dělají nyní se zvířaty za účelem výzkumu. Jejich zájmem bylo porazit lidské vědomí tak, aby lidstvo nebylo více schopno rozpoznat, že je rovnocenné se vším ve Vesmíru, a že dokáže cokoliv, pro co se rozhodne. Tyto bytosti však byly trpělivé, a nakonec se jim podařilo vytvořit jako součást lidské DNA velmi jemnou změnu v jejím spojení s jejím vlastním duchovním, instinktivním Já, se svým vyšším Já. Často to nazýváme “ztrátou paměti”, abychom to zjednodušili. Lidstvo ve skutečnosti nezapomnělo určité věci tak, jako vy příležitostně zapomínáte, anebo, když dovolíte, aby vás přemohla senilita. Tato změna se realizovala při narození. Každý novorozenec se stále cítil spojený se svým duchovním okolím, to se však začalo měnit rychleji, než dříve. Pamatujte, že v těch časech děti nebyly vystaveny v stejné míře indoktrinacím, pokud jde o duchovní odhalení a systémy víry, jak je to dnes evidentní na celé planetě. Lidstvo svoji duchovní součást považovalo za stejně důležitou. Ale změna DNA způsobila velmi jemnou ztrátu její konektivity, takže časem, jak věřili tyto bytosti, to podstatně ovlivní lidské vědomí. Tato změna byla tak nenápadná, že jen málo lidí na Zemi ji zaregistrovalo, a proto ji lidstvo nepřekonalo.

Ve spojitosti se změnou DNA došlo k jiné změně ještě většího významu. Ti z temné strany v přestrojení za vysoké kněze začali učit lidstvo o vývoji jejich duše a o způsobech, jak dosáhnout věčné štěstí a spokojenost. “Ztráta paměti” způsobila jen dost pochybností v lidské mysli, aby lidé začali vážně uvažovat nad učením “náboženství”. Toto se “uchytilo” dost dobře. Mnozí byli rozpolceni mezi svým vlastním vnitřním uvědoměním, které jim říkalo o jejich vlastních pravdách, a učením o zákonech a posuzování, které je mělo dovést na věčné místo po pravici boží. V úsilí umlčet tyto vnitřní hlasy byla zavedena další koncepce – obchod, který vedl k bohatství, které vedlo k industrializaci. To postihlo materiální uvědomělost - materialismus, moc a, samozřejmě, kontrolu.

Lidstvo nyní čelilo, lépe řečeno, v podstatě se zaměřovalo na ty věci, které byly perfektním komplimentem jeho “ztráty paměti”, pokud šlo o jeho duchovní spojení. S novými říšemi, které bylo třeba vybudovat, a horami, které bylo třeba slézt, bylo pro lidstvo lehké ztratit své vlastní neomezené Já velmi rychle z dohledu. Všimněte si, že dokonce i v ranných časech industrializace většinu bohatství měla pod kontrolou jen nepočetná skupina. Toto jim zase dávalo moc, protože nemajetní hledali to, co měli oni. Dokonce i dnes většina lidí není majetná z materiálního hlediska. Je to výhodné pro ty, kteří vás kontrolují, totiž že většina je kontrolována menšinou. Jinak by si lidé začali uvědomovat svoji vlastní hodnotu, a že jsou rovnocenní s ostatními. Stačí se jen podívat kolem sebe a uvidíte, že tuto lekci se ještě máte naučit.

Mnoho civilizací si to uvědomilo a mělo v úmyslu překonat překážky moci a kontroly. Prakticky všechny evropské země byly založené na těchto principech svobody. Podívejte se, co z toho zůstalo. Vaše Spojené státy byly založeny na premise rovnosti pro všechny. Podívejte se okolo sebe, jak jste kontrolováni – toto není rovnost. Dokonce i komunismus vychází z premisy stejného postavení pro všechny. Makléřům moci netrvalo dlouho, než se chopili těchto příležitostí podrobit občany vůli a kontrole oportunisty.

Takže je lehké pro rozumný ideál přizpůsobit se vůli svých lidí. Když je vůlí lidí materialismus, potom máte bohaté země jako USA a Japonsko. To se stává posedlostí mas a brzy se pozornost soustřeďuje pryč od duchovního , neomezeného, rovnocenného, milujícího Já. Myšlenky těch z temné strany se na většině lidí vypracovaly k dokonalosti. Viděli jsme už tyto myšlenky zavedené i na jiných planetách, ale vaše pozvedla kontrolu náboženství a materialismu do nových výšek, povýšila ji na vědu. Dvě zdánlivě protichůdné ideje spolupracují tak vynikajícím způsobem na manévrování a manipulování lidského vědomí, že lidstvo začalo věřit, že je, což není – osamocené a nehodné svého všech milujícího Stvořitele.

Lidstvo bojovalo za své “místo na Slunci” tak dlouho, jak existuje Země. Lidstvo bylo v dokonalé harmonii se sebou a se Zemí včetně přírodních elementů. Lidský život nebyl fyzicky lehký, protože lidé si zvolili fyzickou existenci. Ale všechny fyzické potřeby lidstva – jídlo, bydlení a rekreace – byly naplněny.

Bylo jen přirozené, že mnohé vaše civilizace chtěly zosobňovat výše vzpomenutou svobodu a rovnost. V rámci existující kontroly bylo stejně přirozené, že tyto snahy byly odsouzeny na neúspěch, protože ideje materialismu převládly. Když stále usilujete o lepší a víc, je lehké ztratit ze zřetele, kým skutečně jste. Není to něco, co by většina, podle našeho názoru, akceptovala jako svoji pravdu, je to však přesně to, co se dělo a děje. Lidstvo bylo jednoduše odpojeno od síly univerzálních hodnot lásky.

Dostali jste už prostřednictvím sdělení informace týkající se úlohy mimozemšťanů ve vládách, chceme to však ještě rozvést. Plejáďané se představili reprezentantům vaší vlády (USA) v době, která se považovala za velmi příhodnou (prezident Truman, letiště MUROC (EDWARDS – dnešní název) AFB, 16.10.1949 – pozn. zpracovatele). Skončila druhá světová válka a lidé si uvědomili strach z atomové bomby. USA a Rusko soutěžili mezi sebou, dokonce ještě před koncem války. Cítili jsme potřebu okamžitě odstranit hrozbu atomové bomby a viděli jsme vysokou pravděpodobnost vývoje atomových zbraní. Pokaždé, když tato bomba vybuchne, představuje to pro Zemi nesmírné škody, bez ohledu na to, kde k explozi dochází. Právě skončily roky zabíjení a zmrzačování, takže vaše vláda (USA) by měla být nakloněna zastavení výroby zbraní. Měla by mít zájem jen o mírové řešení mezinárodních nedorozumění. Nestalo se však tak.

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. (Já, Aštar, jsem byl členem doprovodu). Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého fyzického pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně. Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici.

Vaše vláda (USA) a ruská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy. Věřili jsme, že Rusko by následovalo váš příklad, kdyby byla vaše vláda přijala naši nabídku. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

 

Poznámka zpracovatele:

První a tatáž nabídka se uskutečnila v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti VNUKOVO u Moskvy Josefovi Stalinovi a také byla odmítnuta.

 

Namísto našich mírových návrhů byla vaší vládě následně prezentována “nabídka jejího typu”. K vaší vládě se přiblížil jiný typ mimozemšťanů. Tentokrát se sliby vojenské a technologické pomoci. Demonstrovali něco ze své moci. Vaši vládní představitelé byli uneseni tím, co viděli, a co by mohli s takovými pokročilými systémy dokázat. Za tyto dary však byla požadována protihodnota. Vaše vláda musí souhlasit s tím, že dovolí těmto mimozemšťanům navštívit určité lidi a vykonat na nich lékařské pokusy bez toho, aby zakročila. Vaši vůdci byli chamtiví i naivní, protože nebyli schopni domyslet následky toho, co povolili. Dokonce i tak byli ochotni obětovat nějakou tu bolest a nepohodlí pro dobro “národní bezpečnosti”. Došlo i k jiným ústupkům, o těch však můžeme hovořit někdy jindy.

Pokusy začaly téměř okamžitě. Vláda v zásadě ignorovala stížnosti a obavy občanů. Vaše vláda, pochopitelně, vytvořila určité výbory, aby prověřily důkazy. Úmyslem těchto skupin však nikdy nebylo něco odhalit. Všechno bylo jen NA OKO.

Pokusy a únosy od té doby pokračují se stejnou intenzitou až dosud. Jsou tu i jiné významné faktory, které budou mít dopad na vaši budoucnost. Země se rozhodla rozvinout své bytí do 5. dimenze. Země se na to připravuje. Mnoho planetárních energií se soustřeďuje na Zemi a vaši Sluneční soustavu, které budou mít TEN NEJDRAMATIČTĚJŠÍ DOPAD NA VAŠI EXISTENCI. Země reaguje na tyto energie jako na součást svého plánovaného vývoje. To bude mít mimořádně významný vliv na lidský druh. Specifika tohoto budou prodiskutovány jindy. Teď jde o to, že LIDSTVO SE NACHÁZÍ NA KŘIŽOVATCE SVÉHO VÝVOJE. Vaše vláda (USA) věří, že dojde ke změnám, nechápe však celkem k jakým, protože je zaměřena na tento typ vývoje, kterým se lidstvo a planeta může vydat.

Vláda USA udělala jednoznačná rozhodnutí ZA SVŮJ NÁROD, a sice podporovat zájmy těch, kteří viděli zbraně a technologie kontrolních zařízení jako směr svého růstu. Veřejnost si nebyla vědoma mnohých tajných skupin a jednání. Naproti tomu každý z vás dává svůj souhlas k tomuto, protože akceptujete ten typ lidí, kteří jsou voleni jako vaši zástupci. Vaše masové vědomí přimhuřuje oči nad tím, co dělají vaši vedoucí představitelé.

Řekli jsme již dost, aby ti, kteří se budou rozhodovat, dokázali rozeznat roli vaší vlády a těch, které nazýváme negativními mimozemšťany. Mezi těmito mimozemšťany a relativně malou skupinou ve vaší vládě se rozvinul velmi úzký vztah. Zapletení jsou i mnozí jiní jako součást makléřů moci, a ještě další, kteří nepochybují o své vlastní loajálnosti. Potom je tu bezpočet dalších, kteří byli tak naprogramováni, že strýček Sam by nikdy neudělal nic, co není v jejich nejlepším zájmu.

A co přijde jako další ? Země a lidstvo se mění. ZÁVISÍ TO NA LIDSTVU JE TO JEHO VOLBA – ZDA TUTO ZMĚNU UDĚLÁ INDIVIDUÁLNÍ MENŠINA, ANEBO SE PŘIPOJÍ MASY. To je ten nejdůležitější aspekt toho, co se stane, pokud jde o lidstvo. Masově můžete změnit cokoliv. Individuálně můžete změnit jen svoje vlastní okolnosti.

Vláda USA se připravuje, že zveřejní část svých kontaktů s mimozemšťany. Udělá to zvláště ze dvou důvodů. Prvním je, že mnozí z vás pracují na různých úrovních, aby pomohli dostat tyto informace z tajných střetnutí ven na veřejnost. My také pomáháme tím, že dáváme naši přítomnost najevo těm, kteří jsou vůči nám otevření. To zase zpětně zvyšuje vaši bdělost. Vaší vládě se stále hůře popírá to, co je očividné. Druhým důvodem je, že informace by se nakonec mohly dostat ven, protože změny na Zemi by mohly přinutit mimozemšťany z temné strany “přiznat barvu”.

Vaše vláda (USA) neprozrazuje žádné informace kvůli starostlivosti a zájmu o vás, svých občanů. Budou se pokoušet zachránit svoji důvěryhodnost prostřednictvím kampaně přes média a zároveň před vámi utají většinu pravdy a svých skutečných úmyslů. Vaše vláda VÁM NEŘEKNE PRAVDU o tom, k čemu došlo a co se právě děje. Mnozí si budou myslet, že na tom tak záleží, zda to, co se vám řeklo je “pravda”. To jsou ti, co jsou ochotni akceptovat cokoliv, co jim vaše vláda (USA) naservíruje – jsou to ti, kteří svojí kontrolou dávají moc vládním a obchodním lídrům.

Toto můžete očekávat. Vaše vláda (USA) začne seznamovat své občany s existencí mimozemšťanů. Připustí, že cosi s nimi udělali za vašimi zády v zájmu vývoje bezpečnostních systémů. Řeknou vám, že se to utajovalo kvůli existujícím rizikům, a protože měli pocit, že veřejnost ještě není na takovouto informaci připravena. Že se obávali hromadné paniky. Popřou, že by cokoliv věděli o pokusech a únosech, o kterých tolik jiných hovořilo.

 

Poznámka zpracovatele:

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

 

Po mnohých diskusích na toto téma vám budou představeni “laskaví” mimozemšťané, kteří jsou zde, aby pomohli lidstvu. Dokonce to může být i v televizi. Když si přivyknete na myšlenku jejich existence, budou vás informovat o tom, co se stane v budoucnosti. Něco z toho bude pravda, něco ne. Dokud se toto bude všechno odehrávat, vláda bude připravovat veřejnost na to, aby přijala ještě větší kontrolu, ačkoliv tato bude maskována. Neustále vám budou říkat, že vše je ve vašem nejlepším zájmu. Podají mnoho pravdivých příkladů. Které “dosvědčí”, že vláda dělá správně.

V jednom bodě v ne příliš vzdálené budoucnosti se dozvíte o ještě úžasnějších a laskavějších bytostech, které se vám objeví. Myslíme, že to bude asi za pět roků (1997). Když přijdou tito mimozemšťané, budete požádáni, aby jste si nevšímali jejich fyzický zjev a vyciťovali “jejich lásku k lidstvu”. Ti, o kterých nyní hovořím, jsou ti velmi mocní. Oni kontrolují ty mimozemšťany, kteří nyní spolupracují s vládou USA, podobně jako bosové mafie kontrolují své poručníky. Tito mimozemšťané budou demonstrovat svoji lásku k lidstvu pomocí zázraků a zázračných činů. Celé jejich vystupování bude mít jeden účel – přesvědčit pozemšťany, že bude od vás moudré, když budete poslouchat to, co vám říkají. Pozorujte, jak vyléčí mnohé nemoci, neřeknou vám však, že to byli ONI, kteří mnohými z nich váš druh infikovali. Chtějí získat uznání za tyto vyléčení, aby si naklonili lidstvo na svoji stranu.

Potom v určitém bodě vám bude řečena pravá příčina, proč přišli. Planeta Země se mění a brzy dojde k ještě větší devastaci než je ta, které jste byli do té doby svědky. Řeknou vám, že je nutné, aby jste opustili Zemi, pokud chcete přežít. Navrhnou vám řešení. Řeknou vám o planetách, které jsou připraveny na záchranu před jistou devastací a smrtí. Mnohé z vás “vezmou” do svých “zlatých měst” jako svědky. Jejich nabídky pomoci budou maximálně atraktivní pro ty, kteří neumí rozlišit temnou stranu o Světla.

Mnozí z vás již slyšeli o hologramech. Jsou to duplikáty měst, lidí a událostí v maximálně podrobném a realistickém provedení. Ti z temné strany jsou mistry v požívání hologramů. Vytvoří iluzorní města pro některé, aby viděli, a jiné, aby “navštívili”. Ti, kteří se rozhodnou přijmout nabídku a jít s těmito mimozemšťany, nedostanou to, co viděli a o čem slyšeli. Je to volba každého jednoho z vás, co uděláte. Vaše vláda bude každého povzbuzovat, aby šel. Ve skutečnosti použijí svoji kontrolu nad vámi, aby vás přinutili jít, protože to bude “ve vašem zájmu”. Když se jednou rozhodnete přijmout jejich pozvání a odejít s nimi, je už pro vás příliš pozdě. Brzy přesně zjistíte, jakou iluzi vám prezentovali.

Ti, kteří si vyberou cestu negativních mimozemšťanů, budou využiti ve prospěch těch, kteří je vzali se sebou. Budete ZOTROČENI. Toto otroctví bude mít různé formy, budete však pod přímou kontrolou vašich mimozemských “opatrovatelů”. Z této situace nebude žádného fyzického úniku. Mnozí budou využití na pokusy, lékařské a jiné. Jiní budou použiti na práci. Fyzická smrt bude vaším jediným únikem. Jsme k vám úplně otevření, neuvádíme však pestré podrobnosti vaší (nové) existence s těmito mimozemšťany. Budete mít možnost se rozhodnout a bude to jen vaše rozhodnutí. Budete nazlobení a řeknete, že jste byli podvedeni. To bude sice pravda, vy jste však dovolili, aby se to stalo. Máte všechny možnosti rozvíjet své duchovní uvědomění, takže budete instinktivně vědět, co je pro vás nejlepší. Neexistují žádné výmluvy. Ale existují alternativy.

My jsme jednou alternativou a my se vám také představíme, ale úplně odlišným způsobem. Bude tu příležitost přesunout se jinam, nakolik Země se připravuje na obyvatele se světelnými těly, kterými se mnozí lidé budou chtít stát. Toto nazýváme Velká žeň duší a budete o ní ještě mnoho slyšet. Říkáme vám však, že všechno bude dobré pro ty, kteří mají vnitřní uvědomění, aby poznali své vlastní pravdy, a kteří nepřenechávají tuto zodpovědnost vládě, církvi, organizacím anebo dokonce nám anebo jednotlivců. Pro vás to bude představovat duchovní růst, který jste hledali tolik životů.

Nyní se rozloučím. Je toho ještě mnohem víc, co vám chci říci a to také udělám. Žádám vás, aby jste se naučili milovat sami sebe a Zemi. To je nejlepší příprava pro to, co přijde. Loučím se s vámi v lásce a k vám a k nekonečnému Stvořiteli nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

www.universe-people.cz

784. Původ omezení lidstva včetně náboženství, materialismu a změny DNA.

(Přijal: Tom H. Smith) 8.9.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

“Dnes večer chci hovořit o kontrole, virech, paměť vymazávajících praktikách a jiných událostech a okolnostech, které přímo přivedly lidstvo tam, kde je dnes. Jako Směs milujících energií jsme se dotkli některých těchto otázek, abychom dali vývoji lidstva všeobecný směr. Já se tentokrát zaměřím na některé specifika. Při tom si však uvědomuji nebezpečí, že někteří mohou říct, že degraduji, či dokonce odsuzuji určité aspekty lidstva. Nic z toho není pravda. Ačkoliv lidstvo podstoupilo určité události trochu “mimo” svojí kontroly, lidstvo s tím na určité úrovni souhlasilo a zúčastňovalo se na tom. Lidstvo tu vystupovalo jako partner, sice s určitými zlými předtuchami, naproti tomu však jako partner. Lidstvo jsi jako rasa přálo zažít určité emoce. My všichni to uznáváme a respektujeme. Zároveň jsme si však velmi dobře vědomi toho, co to lidstvu a Zemi způsobilo.

Je zřejmé, že lidská rasa byla naprostým partnerem Země, tak, jako se lidstvo i země vyvíjeli. Lidstvo bylo velmi blízko dokonalé harmonie s přírodou. Všem energiím vysoké úrovně bylo úplně zřejmé, že toto manželství je přesně to, co lidská rasa a Země potřebují. “Časové období”, o kterém nyní hovořím, bylo časem po katastrofě Atlantidy. Bylo to před nějakými 20 000 lety. Lidstvo si uvědomovalo duchovní “problémy”, které vedly ke zničení Atlantidy, a bylo odhodláno je nezopakovat.Přitom nešlo o moderního anebo vysoko technického člověka. Většina vyspělé technologie se ztratila společně s Atlantidou. Kromě toho lidstvo v té době nepotřebovalo a ani si nepřálo takovéto rozptýlení.

Lidstvo svým vlastním způsobem rozpoznalo cestu, kterou se ono a Země ubírá, a bylo si mimořádně vědomo toho, kdy a jak to půjde, dokonce i přibližného časového rámce. Jak to bylo možné ? Jednoduše. Lidstvo bylo v dokonalém kontaktu se svojí celkovou bytostí – tehdejší fyzickou bytostí a svým vyšším Já. Existovala tu otevřená a akceptovatelná komunikace a vedení. Existovala tu otevřená komunikace s vesmírnými bratry a sestrami. Lidstvo ani v nejmenším netoužilo následovat cestu podobnou Atlantidě nebo dokonce Lemurii.

Před tím tu byla jiná planeta, na které mnoho stejných lidí (duší). Energie této konkrétní planety si vybraly mnohé stejné možnosti volby jako Atlantida, což fakticky vedlo ke zničení této planety. Zde mám na mysli Maldek. Jak jsou si mnozí nyní vědomí, Maldek byl zničen takovou silou, že všechno, co z něho zůstalo, jsou fragmenty jeho masy. Ty jsou identifikované jako pás asteroidů, který obíhá kolem Slunce. Opakuji, že obyvatelé Země si nepřáli zopakovat tento proces.

Lidstvo si dobře pamatovalo, co dělat nemá, a s tímto novým zaměřením začalo vyrovnávat nerovnováhu, kterou vytvořilo.

Byly zde však ty energie na jiných planetách, které si nepřály podílet se na celkových energiích Slunce, a které zároveň nechtěly, aby Země nabyla stejný nebo vyšší statut, jako jejich vlastní planetární systémy. Rozpoznaly, že to je možné dosáhnout jen přesměrováním zaměření lidstva a zásahem do růstu, vývoje a energetických polí Země. Zní to jako příběh ze Star Treku, že ?

A zde ve skutečnosti začíná náš příběh. Bohové Jupiteru, Saturnu a planetárních systémů mimo této Sluneční soustavy se soustředili na Zemi. Věděli však, že lidstvo si je velmi dobře vědomo jakékoliv interference “zvenku”, protože si pamatovalo Atlantidu, Maldek a Lemurii. Venuše a Mars taktéž prošly podobným procesem. Tito bohové, anebo jiné bytosti, nemohly jednoduše lidskou rasu fyzicky zničit, protože tu byly jiné vesmírné bytosti láskyplné povahy, které z lásky sledovaly vývoj Země. Tyto hvězdné bytosti se nejenom že nacházely na mnohem vyšší úrovni lásky než právě vzpomenutí “bohové”, byly též vysoko nad nimi v technických prostředcích. To však bylo vše, co si dovolili udělat, neboť měli naprostý respekt před svobodnou vůlí lidstva. Nemohly zasáhnout žádným způsobem, jako například vnutit lidstvu svoji víru. A nechtělo to ani lidstvo.

To byla výzva pro “válečné bohy”, jak je budu nazývat, aby přišli na to, jak porazit lidstvo i planetu. Váleční bohové byli v tomto velmi zkušení, protože měli milióny let na to, aby zdokonalily své štíty dominance – ať už cestou přímého konfliktu anebo méně nápadnými způsoby. Ale lidstvo bylo odhodlané na své cestě.

V období následujících 10 000 – 15 000 let vyzkoušely různé přístupy, aby změnili zaměření těch na Zemi. Musím říci, že dosáhli značný úspěch s určitými jednotlivci a dokonce s určitými skupinami, tito však nesplňovali nároky na globální účinek, který chtěli váleční bohové dosáhnout. Jedna věc se však děla. Odhodlání lidstva se trochu zeslabovalo, jakmile experimentovalo s určitými emocionálními systémy dokonce s určitými systémy víry. Pamatujte, že toto lidstvo plně znalo sílu mysli a duchovních spojení s Vesmírem a s nekonečným Stvořitelem. Lidstvo poznalo a realizovalo vytváření svých vlastních realit. Stávalo se však více troufalým a začalo experimentovat na svoji vlastní pěst. To však neodvrátilo lidstvo od hlavního cíle. Bylo to pro lidstvo určité rozptýlení.

Váleční bohové si byli také vědomí DNA, anebo základní struktury lidstva jako fyzické bytosti. Experimentovali na tomto poli s určitými menšími úspěchy. Přibližně před 5 000 lety začali neustálé experimenty a testy válečných bohů zaznamenávat určitý pokrok. Zjistili, že určitá změna struktury DNA může vytvořit velmi jemný filtrovací účinek na lidstvo ve vztahu k jejich celkovému bytí. Toto byla velmi jemná “ztráta paměti”.

Tito váleční bohové také zjistili, že by mohli lépe operovat, pokud by se inkarnovali jako lidé. To také udělali i přes riziko, že inkarnovaný agent zapomene na své spojení s nimi. Podstoupili toto riziko bez jakéhokoliv ohledu na svoji lidskou stránku. Po té, co pracovali se svými agenty dlouhé časové období, měli na Zemi ty, kteří mohli učit jejich vlastní “pravdy”. Milující vesmírní přátelé nemohli zasáhnout do tohoto procesu. Lidstvo mělo nyní čelit jiným lidem, kteří by je mohli celkem dobře přesvědčit o “lepším způsobu”. Ve stejném období se začal udomácňovat i “virus” DNA. Ačkoliv nešlo o kompletní filtr, který by úplně zabraňoval fyzickému Já v kontaktu s duchovním Já, stával se dost efektivní, když se použil ve spojitosti s učením určitých vysoce postavených knězů. To způsobovalo i jistý fyzický boj. Lidstvo začalo o sobě pochybovat. Brzy byla zavedena koncepce “dobrého Boha” a “zlého Boha” (pekla). Zrodil se separatismus a dobře prosperoval. Lidstvo, Bůh a říše ducha byly odděleny a ne součástí Jednoho (ve smyslu efektivní komunikace – pozn. zpracovatele). S těmito koncepcemi se zrodila “vina a potřeba kát se” za své hříchy a špatné chování se, jinak hrozilo uvrhnutí do věčných plamenů Bohů zla. Náboženství jako takové bylo ve své podstatě virus, který se sám udržoval v chodu. Agenti získali postupně takovou moc, že začali dělat fyzické čistky na těch, kteří nemohli přijmout jejich způsoby.

A tak byly “kostky vrženy”, protože došlo k jasnému rozkolu mezi těmi, kteří byli schopni jít do svého nitra a udržet si své vedení, a těmi, kteří přenesli tento svůj aspekt na agenty nebo vysoké kněze. Netrvalo dlouho, a skutečně upřímní lidé také pocítili volání kněžského stavu. Byli to ti, kteří ztratili kompletní pohled na své celkové Já. Nevědomky se stali loutkami pro agenty z temné strany.

Zde však kreativita válečných bohů nekončila. Zavedli další koncepce, které ještě umocnily jejich kontrolu nad lidstvem. Zavedli obchod a průmysl s myšlenkami odměny, bohatství a moci. Tehdy se materialismus stal zaměřením pro rasu, která předtím věděla, že není potřebné se zaměřovat na ty věci, které nejsou spojeny s duchovnem – věci, které nepřinášely duchovní vývoj. Nebylo to tím, že by se materiální věci nevyužívaly. Konec konců šlo o fyzickou existenci. Materialismus byl jednoduše sekundární v porovnání se žitím ve vzájemné harmonii a v harmonii se Zemí. Když se udržovala harmonie a rovnováha, i lidské potřeby byly naplněné.

A tak se stalo, že váleční bohové nabyli téměř totální kontrolu nad rasou, která nyní přijala systém víry založený na náboženství a industrializaci. Oba tyto samočinně udržovaly svoji existenci. Lidstvo pomalu přenášelo zodpovědnost za svoji spásu na jiné a na pravidla, nařízení a PŘIKÁZÁNÍ. Lidstvo začalo měřit svoji lidskou hodnotu a hodnotu svých bližních podle určitých nařízení, co smí a co nesmí, a podle bohatství a moci, kterou jednotlivci nabyli.

Kde myslíte, že mají svůj původ různé sociální třídy a kasty společnosti ? Když se na sebe a na ostatní podíváte jako na rovnocenné a jako na součást Jednoho, nemůže mezi lidmi existovat žádná diferenciace. Bylo to právě náboženství, které určilo, že někteří byli hříšníci a vinní a jiní ne. Bylo to náboženství, které dalo vysokým knězům plnou moc. A byli to ti náboženští vůdci, kteří zneužili svoji moc na rozvrácení mas. Tehdy bylo zavedeno materiální bohatství. S ním přišla moc a další způsob, jak oddělit chudého člověka od bohatého.

Samozřejmě, že náboženské koncepce obsahují myšlenky lásky a pravdy. Právě pro toto začaly být akceptované. Zdálo se, že zahrnují mnohé duchovní pravdy, ale je dělají “jednoduššími”, jak to bylo tehdy naservírované uspořádaným, černo – bílým způsobem.

Existovali mnozí, kteří rozpoznali svoji vlastní hodnotu a své místo ve Vesmíru. Těchto však bylo stále méně a méně. Každá civilizace měla své vizionáře, kteří se pokoušeli udržet pozornost lidstva na jejich duchovním Já, na harmonii se Zemí. Jména, která znáte, a některé, které možná nepoznáte, se pokoušela učit pravdu. Seznam těchto jmen je dlouhý, a tak vzpomenu jen několik – Buddha, Eliáš, Konfucius, Kristus, Abrahám, Jakub, Mojžíš a další a další. Někteří z nich měli celkem záměrně božsky orientované inkarnace – například Ježíš a Buddha. Ale genialita válečných bohů a chamtivost a naivita lidstva dovolily, aby se učení těchto jednotlivců dezinterpretovalo, ba dokonce úplně mylně vykládalo. Tímto se systém oživoval sám a nebylo třeba zasahovat zvenčí. Lidstvo se naučilo totálně limitovat samo sebe prakticky ve všech aspektech duchovního vývoje a též v jiných směrech. Lidstvo svým hladem po expanzívnějším a rozvinutějším průmyslu a technologii zabezpečilo konzistentní a nepřetržité drancování Země.

To nás v kostce přivádí k dnešním časům. Nebylo mým úmyslem podat rozsáhlé vysvětlení podstaty náboženství, jeho dobrých a ne tak dobrých aspektů. Na toto téma budou jiné sdělení. Dokonce i jen s perspektivou tu načrtnutou potřebujete jen vycouvat z tohoto systému (náboženství) a lehce pochopíte mnohé jeho nedostatky.

Co leží před vámi ? I toto bude vysvětlené, uvědomte si však, že jen velmi málo je toho, co je absolutní, díky vaší svobodné vůli.

Lidská rasa je na skutečné křižovatce svého vývoje jako obyvatele Země a jako duchovního bratra a sestry a rovného s jinými v rámci Vesmíru. Každý jeden a vy všichni máte před sebou možnosti volby, které absolutně ovlivní vaše pokračování jako rasy, anebo nepokračování, v závislosti na vašich rozhodnutích.

Váš vývoj je oddělený od Země, naproti tomu je však s ní spojený. Země se rozhodla, že si přeje přesunout se do 5. Dimenze a podporovat lidi se světelnými těly jako své obyvatele. Nyní záleží jen na lidstvu, zda tuto cestu projde v harmonii s matkou Zemí, anebo zda bude pokračovat v poškozování Země, které se manifestuje jako fyzické i vibrační.

Bez ohledu na rozhodnutí masového vědomí lidstva prožijete určité události, o kterých si myslíte, že nejsou možné. Stupeň těchto zážitků je volbou každého jednoho na Zemi. Není se čeho bát, radíme vám však být mimořádně obezřetní.

Já a jiní jsme už vzpomenuli, že DNA lidské rasy byla změněná. Ale ještě důležitější bylo zavedení a přijetí takových kontrolních prostředků a limitací, jako je náboženství, industrializace, separatismus a mnohé stránky těchto oblastí. Toto byla očividně práce určitých technologicky nadřazených sil. Pokud jste schopni uvěřit tomu, co tyto síly způsobily lidské rase na Zemi, potom bude stejně lehké uvědomit si, že tyto “nadřazené” síly nekonají v nejlepším zájmu lidstva ani Země. Tyto síly jsou ve skutečnosti “negativního typu” anebo z temné strany světla. Není třeba mentálního obra, aby jste si též uvědomili, že jejich úloha není u konce, protože lidstvo a Země jsou krůček od toho, aby unikly jejich sevření a přesunuli se do vyšší úrovně lásky.

Dnes tito agenti temna vyvíjejí a budou vyvíjet usilovné snahy, aby zajistili permanentnost své kontroly. Dovolím si říci, že ztratili svoji kontrolu nad planetou Zemí. Země vskutku postoupí do 5. dimenze. Ale způsob tohoto přesunu může být těžší nebo příjemnější, v závislosti na tom, jaké rozhodnutí lidstvo udělá. Co tedy mohou tito agenti temna udělat pro lidstvo nebo lidstvu ?

Především, mnoho těchto agentů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty a své “historie” a jiní ne. Mnozí, skutečně mnozí z nich jsou součástí vaší vlády (rozuměj vlády USA) jakož i jiných vlád. Vaše vláda je však orgán s takovým vlivem, že více jich je koncentrováno v ní. Jiné vlády mají také své agenty anebo “vysoké kněze”, kromě jiných Rusko, Japonsko, Čína, Německo, Peru, Francie, Velká Británie, Irák, Írán. V podstatě všechny státy mají tyto reprezentanty v té či oné formě. Ne však všichni ve vládě jsou agenti. Většina ve skutečnosti těmito není. Tito agenti vždy byli velmi vlivní, protože se naučili uzurpovat moc, kterou jim dalo masové vědomí. Jsou dokonale soustředění na svůj cíl, protože pozvali nemoc známou jako “lhostejnost”, která jim umožňuje volný pohyb a dosahování vytoužených cílů. Pokud by si snad někdo ve vládě toto přečetl a bál by se, že je vinen, říkám, mějte toto na paměti. Většina z vás není z temné strany. Jen jste dovolili sami sobě, aby jste se stali jejich loutkami, přesně jak to udělali vysocí kněží před 5 000 lety. Dovolili jste, aby tajné a utajované akce vaší vlády vytvořily mýtus “národní bezpečnosti”, takže vláda může fungovat bez vědomí veřejnosti. Dovolili jste, aby byly vytvořené programy veřejného zájmu (sociální zabezpečení apod.), které svým účinkem způsobily, že milióny lidí jsou na vás závislé, ba dokonce, takříkajíc, drogově závislé na vaší moci. Mohl bych lehce pokračovat, měli by jste však už chápat, co vám chci říct. Pokaždé, když kdokoliv z vás ztratí svoji osobní moc, a pokaždé, když přenesete svoji zodpovědnost na někoho jiného anebo jinou organizaci, nahráváte do rukou agentům z temné strany. Kontrola je jejich živnou půdou. Když mají téměř dokonalou kontrolu, tehdy se můžete pohybovat jen ve směru toho, co chtějí oni, ne vy.

A tak je lehké kontrolovat zkušenost lidstva. Tato zkušenost je však vaše a vy můžete pokračovat tak, jako předtím. Ačkoliv v těchto kritických chvílích tu existuje významná odlišnost. Mám, samozřejmě, na mysli přesun anebo vzestup Země do vyšší vibrace. Tento a jiné planetární faktory, takříkajíc, nutí řešit tuto záležitost.

DNA lidstva byla změněna, tuto změnu je však lehké překonat, pokud si každý jednotlivec uvědomí a rozpozná svoji vlastní duchovní podstatu. Zde hovořím o jednotě lidstva se sebou samým, s duchy Země, se Zemí, s Božím zdrojem, s vesmírnými přáteli – se vším ve Vesmíru. Nejde o autoritativní a zkostnatělou duchovnost mnoha náboženství tak, jak se to ve všeobecnosti chápe. A tak, když rozpoznáte svoji duchovní podstatu, podařilo se vám překonat účinky změn na lidské DNA.

K čemu toto všechno vede ? Proč děláme takovou vědu z některých aspektů lidské bytosti ? Jednoduché. Jestliže máte informace a poznatky, každý z vás je lépe připraven provést svá rozhodnutí. Co byste mohli očekávat ? Řeknu vám.

Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům – znějí vám tyto slova povědomě ? Tyto slova se týkají nadcházejících časů. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných).

Vaše vláda (USA) (a jiné vlády), pokud jim to bude dovoleno, začnou vás, své občany, stále více kontrolovat. Budete slyšet o stále více zákonech dávajících vládě absolutní kontrolu za “určitých okolností”. Přijde hnutí směrem k centralizované evidenci každého jedince – velký počítač. Toto se udělá ve jméně vyšší efektivnosti. Skutečný důvod je však centralizované sledování, které má zabezpečit, aby byl každý zaregistrovaný, aby si vláda zajistila totální podporu čehokoliv, co udělá. Dojde k vývoji směrem k menším, ale komplikovanějším a propracovanějším ozbrojeným silám. Menší proto, že bude jednodušší je kontrolovat a vycvičit. Některé z technologií, jejichž vývoj probíhá, nejsou v nejlepším zájmu žádného občana této planety. Tyto technologie by nebyly možné bez přímé asistence agentů ve formě těch z Vesmíru z jiných planet. Vaše vláda spolupracuje s těmito “negativními” mimozenšťany už nějakých 35 – 40 let. Toto je jiný příběh, oni vám však pomáhali při vývoji zbraní a kosmických lodí. Na oplátku dostali volnou ruku, aby vykonávali své vlastní potřeby na lidské rase.

Lidstvo se stalo mistrem ve vytváření chorob a nemocí. Ale i v tomto ohledu byla poskytnuta určitá pomoc. Vedení válek s použitím choroboplodných zárodků se stalo vědou za pomoci vesmírných agentů. Ti stejní agenti rozšířili mezi lidmi víceré choroby – AIDS není jednou z nich. To je váš vlastní výtvor. Dopady spolupráce vaší vlády a jiných vlád s temnou stranou jsou mnohem rozsáhlejší, než si dokážete představit.

Nemám v úmyslu podat podrobné vysvětlení, kde se nacházíte v tomto období a kam možná kráčíte. Mým úmyslem je všeobecně seznámit každého z vás s určitými aktivitami, událostmi a možným vývojem v budoucnosti. Dojde k telepatickým sdělením z mnohých zdrojů, které toto podrobně objasní. Každý z vás bude mít užitek z toho, když budete schopni rozeznat správnou cestu pro vás. Sebeuvědomění bude nesmírně důležité, když začnete prožívat něco z toho, o čem hovořím, a budete se rozhodovat, co je pro vás dobré a co ne. Lidstvo, individuálně i kolektivně, udělalo mnohé “historii tvořící” rozhodnutí od doby jeho příchodu na tuto planetu. Ani ne před tolika lety cítila vaše vláda (USA) a jiné vlády potřebu posilnit své ozbrojené síly. Cílem bylo vybudovat obranu. Někteří to záměrně dělali provokativním způsobem. Vaše vláda (USA) je jednou z nich. Časem to však může vést k ještě agresivnějším taktikám, které zase přitahují podobné protiakce z druhé strany, zvláště když budou tyto taktiky zaměřeny proti zemi, jednotlivci, nebo dokonce ideologii. Celý tento proces se může lehce vymknout z rukou a brzy se můžete ocitnout uprostřed závodů ve zbrojení. Za takových okolností se každá země stává opovážlivější a klade větší důraz na nové a lepší zbraně. Do dnešních časů se priority změnily natolik, že na jednotlivce – lidi – se nebere žádný ohled. Lehce se oželí. Pro mnohé to může znít jako éra Hitlera a Stalina. Ale vláda USA je DNES (1992) de fakto na této pozici.

V období této cesty uzavřela vaše vláda (USA) určité aliance anebo smlouvy s neočekávanými hosty – ufony, vesmírnými bytostmi, těmi ze vzdálených planet. Ale vaše vláda (USA) i Sovětský svaz měli příležitost vykročit v jiném směru, než vykročili. Ambasádoři z Plejád (planet) a jiných hvězdných systému zorganizovali a vskutku navštívili prezidenta Trumana (a jiné) a Josefa Stalina. (K těmto návštěvám došlo před návštěvou z temné strany). Plejáďané jsou milující a mírumilovný planetární systém. Měli civilizace v mnohých ohledech podobné dnešní Zemi. Měli mnohé problémy stejného typu jako vy a překonali je tím nejmírumilovnějším láskyplným způsobem. To bylo velmi dávno. Dnes jsou ještě mnohem vyspělejší.

A tak oni (Plejáďané) nabídli těmto vládám svoji pomoc z lásky k lidstvu a k Zemi. Přišli v míru a pomohli by jen klidným a láskyplným způsobem. Jejich požadavkem bylo, že vlády se musí vzdát závodů ve zbrojení a pracovat na čistě mírových a nemilitantních rešeních světových problémů. Obě vlády však podezřívaly jedna druhou, a proto odmítly. OBĚ VLÁDY (USA a SOVĚTSKÝ SVAZ) promluvily za své občany a ODMÍTLY POMOC MILUJÍCÍCH A MÍRUMILOVNÝCH HVĚZDNÝCH BYTOSTÍ. Obě vlády promluvily za své občany a řekly, že VÁM VYHOVUJE JEJICH PŘÍSTUP. A tak Plejáďané, společně s pozitivními a milujícími bytostmi z jiných dimenzí, nemohli zasáhnout a proto “odtáhli” z planety. Viděli už destruktivní sílu jaderných zbraní na Zemi i na jiných planetárních systémech. Ale nyní rozeznali ještě větší destruktivní sílu, sílu negativního myšlení.

Tato objevení se láskyplných hvězdných bytostí umožnila konečnou intervenci těch vesmírných bytostí, které už tak dlouho pracovali za jevištěm (s tahátky – pozn. zpracovatele). Oni také provedly oběma vládám nabídky, ale oni věděli, co tyto vlády chtějí. Věděli, že klíčem jsou zbraně a moc. A tak zvláště vaše vláda (USA) spolupracovala s těmito bytostmi z temné strany. Rusko se nezúčastnilo do také míry, protože měli své vlastní občanské nepokoje, které museli řešit, ačkoliv také z této aliance vytěžilo. Budou vám poskytnuty víceré podrobnosti o těchto okolnostech a aktivitách. Toto vám nyní dává všeobecnou představu o tom, jak přišla vaše vláda (USA) k některým technologiím. Pamatujte, že ani jedna strana nedůvěřovala druhé – agenti či vláda. V případě “nesvatých” aliancí je tomu vždy tak. Následně, vesmírní spojenci nikdy nebyli ochotní poskytnout lidstvu celou svoji technologii ze strachu, že by ji použilo proti nim. Taktéž vláda USA nedodržela některé své sliby a neposkytla určité svobody z těch samých důvodů. Naproti tomu však zavládla ohromná aktivita a interakce mezi příslušnými organizacemi.

Vesmírní agenti nebyli k vaší vládě (USA) celkem upřímní. Většina zainteresovaných lidí nebyla schopna předvídat mnohé budoucí události, a proč by také. Vláda si není vědomá budoucího směrování planety Země. Jsou si vědomi určitých úrovní potenciální aktivity, ale to je vše.

 

Poznámka zpracovatele:

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

 

A tak přicházíme opět k dnešku, ale z trochu jiné perspektivy. Mnozí ve vaší vládě (USA) se připravují na to, že budou iniciovat určité činnosti zaměřené na sebezáchovu za určitých okolností. K tomu budete mít brzy k dispozici více informací. Dojde k tomu ve jménu “národní bezpečnosti” a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu. Ve vaší marketingové hantýrce, budete prodaní jako “balíček” a mnozí jej koupí, protože nevěří, že by vláda poškodila své občany. Jsou zde však alternativy.

Předpokládám, že k tomu dojde v blízké budoucnosti, pravděpodobně do jednoho roku. Pamatujte, že hlavním cílem agentů z temné strany je pokračovat v kontrole lidí a ještě ji upevnit. Jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit vzestup Země (převibrování do 5. dimenze – pozn. zpracovatele) protože má požehnání Boha Slunce a Božího zdroje. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto (dovolení) bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vaše kolektivní vědomí to může dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte.

Aby upevnili svoje postavení, vesmírné bytosti v budoucnosti provedou speciální fyzické objevení se. Země navštíví bohové, kteří mají podobnou kontrolu nad těmito bytostmi, které pracují přímo na Zemi. Jsou skutečně mocní, protože používají svoje myšlenky, aby upevnili svoji moc. Oni jsou také z temné strany a jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat.

Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby “zachránili” lidstvo. Udělají dokonce několik velmi záslužných skutků pro lidstvo. To bude zahrnovat takové věci, jako že vás naučí nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, které sami na lidstvo přenesli. Takto budou vypadat dobří. A lidstvo je bude mít za to rádo. Budou hovořit o lásce a pravdách. To způsobí v myslích mnohých mnoho zmatku, protože laskavé a milující vesmírné bytosti se také budou prezentovat. Pro ty, kteří umí rozlišovat, to nebude představovat žádný problém. Pro ty, kteří si rozvinuli své sebe-uvědomění, to nebude žádný problém. Ale masy, které se stále přidržují svých starých způsobů podpisujících se na jejich omezeních, ty budou mít potencionální problém.

Tyto “negativní” vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude pro příliš pozdě.

Budou rozhodnutí, která může udělat každý jeden z vás, a které může udělat masové vědomí vystupující jako celek. Každý člověk na této planetě dostal STEJNOU PŘÍLEŽITOST, TY SAMÉ INFORMACE PRO SVÉ SEBEURČENÍ. NEEXISTUJE ABSOLUTNĚ NIKDO, KDO MŮŽE ŘÍCT, ŽE ON NEVĚDĚL. KAŽDÝ Z VÁS SE INKARNOVAL SE STEJNOU SCHOPNOSTÍ VYUŽÍVAT VLASTNÍ SÍLY, BÝT SI VĚDOM SVÉ JEDNOTY, BÝT SCHOPNÝ ROZLIŠIT, CO JE LÁSKA A CO JE ILUZE. ZVOLILI JSTE SI SVÉ VLASTNÍ TYPY NAPROGRAMOVÁNÍ, ABY ZAKRYLY VAŠE VĚDOMOSTI O VAŠEM JÁ A VESMÍRU.

 

TOTO TAKTÉŽ MŮŽETE ZVRÁTIT.

NIKDO TO ZA VÁS ALE NEUDĚLÁ.

 

Vysvětlil jsem podrobněji události v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jak to vy nazýváte. Na toto téma vám však přijdou ještě celé svazky informací.

Nemám vůbec v úmyslu kritizovat náboženství, jen všeobecným způsobem poukázat na jeho skutečný účinek na lidstvo. Dokonce i v rámci této tradice může být a je láska. Láska vždy potěší Otce. Je však omezená, protože je založená na souzení a vině. Je to však volba mnohých a může to tak být dokonce i v době přechodu Země do 5. dimenze. Říkám vám však, že obyvatelé (budoucí) Země se světelnými těly budou mít vibraci, která nezahrnuje náboženství tak, jako jej lidstvo zná.

Nemám vůbec v úmyslu odsoudit vlády, protože i tyto jsou produktem kolektivního vědomí svých občanů. Je to vaše volba. Každý z vás se musí rozhodnout, co od své vlády očekává. Zatím jste dovolili, aby vaše vláda (USA) hovořila ve vašem jméně. Chcete, aby to pokračovalo i nadále ? Je to vaše volba.

Nemám vůbec v úmyslu charakterizovat vesmírné bytosti z temné strany jinak, než patřící jedinému Stvořiteli. Protože my všichni jsme součástí JEDNOHO. Ale Otce nás všech netěší ti, jejichž cesta není cestou lásky. Jediný Stvořitel miluje všechny, protože jeho láska je dokonalá. Ale Stvořitel také říká, že každý skutek, který ublížil, musí být vyvážený činem lásky. Nakonec, v říši bez času, i ti z temné strany se musí vrátiti k lásce, kterou Boží zdroj nabízí všem. Mohou to udělat jen milujícím způsobem, který vyváží všechno to ublížení a nelásku, kterou každý z nich zapříčinil.

Poslední věc týkající se vaší vlády (USA). Její postupy, ačkoliv zdánlivě v jejím nejlepším zájmu, jsou přímou podporou agentů, kteří každému z vás pomohli uvalit kontrolu a omezení na sebe samé. Důsledky však je možné předvídat, je to očekávání příchodu bohů, kteří už tisíciletí hrají s lidstvem tuto hru.

Zde končím, Miluji každého jednoho z vás a miluji jediného Stvořitele nás všech.

Abrahám.”

Děkuji za vyčerpávající a obsažné informace rád je předám lidem zemí českých. Čtenář nechť si toto porovná např. s “vědeckým Darwinovým učením o vývoji druhů a lidstva”, zjistí naprostou “nekompatibilitu” informací, řečeno velmi jemným způsobem. S láskou Ivo.

 

783. Změna lidské DNA a proč – ztráta duchovnosti.

(Přijal: Tom H. Smith) 12.8.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

Slovo příjemce:

Tak jako se lidstvo vyvíjelo na planetě Zemi, volili jsme si určité zkušenosti pro naše jedinečné Já. Zaznamenala naše duchovnost pokrok nebo úpadek ? Ačkoliv tyto zkušenosti možná nebyly vždy z lásky, sami jsme si je vybrali, není tomu tak ? Lidstvo má lásku a pomoc našich přátel z Vesmíru a intervenci negativních mimozemšťanů v minulosti a současnosti. Co ví naše vláda ? Zúčastňuje se nějakým způsobem ? Rozhodla vláda Spojených států za nás ? Naše možnosti volby v současnosti a budoucnosti při přechodu Země do 5. dimenze.

“Chceme využít tuto příležitost oslovit určité koncepce univerzální pravdy. Mnozí nebudou toto téma považovat za téma související s “pravdami”, my vás však ujišťujeme, že je to tak.

Tom četl sdělení jiných, měl nějaká vlastní sdělení a slyšel od jiných, že lidstvo je pod jakousi kletbou anebo přijalo virus, který jakýmsi způsobem změnil normální pohled člověka na “sebe samého” a na Vesmír. Tato změna zahrnovala i zaměření na dominantní postavení muže. Zdá se, že jsou tu protichůdné informace, pokud jde o virus “vyzářený” sem nějakými mimozemskými silami a bytostmi, které pozměnily lidskou strukturu DNA tak, aby člověk zapomněl a cítil vinu za vše. Něco z tohoto se uvádí v materiálu “Dreamspell kit” (od Joseho Arguellesa), zatímco jiná sdělení odhalují zbytek.

Uslyšíte nějaké nepřesnosti a uděláte dobře, když po nich budete pátrat. V podstatě jste však slyšeli pravdu, každé podání těch samých událostí je však z trochu jiné perspektivy. Chceme vám poskytnout víc pohledů na pravdivou historii lidstva na Zemi.

Ve vašem pojímání času byla Země velmi dávno obývaná lidskou rasou, která žila velmi blízko Země. Toto lidstvo bylo v neustálém kontaktu se svým vlastním vnitřním uvědoměním, svým vlastním vyšším Já. Nebylo to lidstvo, které bylo rozvinuté podle dnešních vědeckých standartů. Toto lidstvo však bylo ve skutečnosti vyspělejší, protože dokázalo komunikovat přímo a v kterémkoliv okamžiku s bytostmi z jiných planet. Lidstvu bylo dovoleno cestovat Vesmírem v lodích vesmírných přátel a poznávat jej. Lidé komunikovali s říší duchů způsobem, který byl tak instinktivní, že byl součástí jejich každodenního života. Lidé komunikovali se vším okolo sebe. Neexistovala kola pro účel cestování nebo dopravy těžkých předmětů a velkých nákladů. Naproti tomu toto lidstvo dokázalo hýbat i největším z těchto předmětů bez jakékoliv fyzické námahy. Existovala komunikace se všemi energiemi, včetně energií ve velkých kamenech, stromech, květech – prostě ve všem. A byla to milující komunikace. A s láskou se kameny hýbaly samy.

Lidstvo bylo vyspělé i v mnohých jiných věcech. Bylo v důvěrném kontaktu se Zemí a lidé se ptali Země, jak jim může pomoci. Země jim na plátku dávala všechno jídlo, které potřebovali. Lidstvo nemuselo kvůli jídlu pracovat. Byl to dar.

Tuto lidskou rasu pozorovalo mnoho vesmírných přátel. Dohodlo se, že vesmírní přátelé pomohou, pokud o to budou požádaní, ale nebudou zasahovat do rozhodování lidstva. Fungovalo to velmi dobře, protože lidstvo vědělo, že je na této planetě, aby si rozvinulo svoje schopnosti a pracovalo v harmonii se Zemí a celou přírodou, aby se rozvinulo a rostlo ve fyzickém i duchovním smyslu. A tak vesmírní přátelé nijak nerušili a ani lidstvo nemělo nerozumné požadavky, jako např. určité technologie, aby si ulehčilo život. Lidstvo vědělo, proč je na této planetě a nepřálo si vyhnout se ničemu v rámci svého radostného růstu.

Ve vývoji lidstva nastal čas, kdy se určité bytosti z jiných světů rozhodly, že by jim (mimozemským bytostem) lépe posloužilo, kdyby byly energie Země a lidstva nasměrované tak, aby nebránily jejich vlastnímu osobnímu růstu. Protože oni si nepřáli sdílet energie Země. Měli své vlastní důvody, proč chtěli kontrolovat energie lidstva.

Pro lidstvo není žádným tajemstvím, že existuje “dobré” a “zlé”. Chápání lidstva, pokud jde o toto, je ve všeobecnosti založené na učení bible a podobných zdrojů. Proto by nemělo být pro lidstvo překvapením, že Vesmír jako celek obsahuje “dobré” a “zlé”, anebo, jak říkáme my, pozitivní a negativní. Říkáme to s pochopením, že lidstvo jako celek může být schopné akceptovat některé formy existence mimo fyzickou říši.

Existuje mnoho druhů negativních energií. Některé z nich mají mimozemské existence a mnohé z nich jsou podle lidských norem velmi pokročilé. Ale i oni jsou z jednoho Stvořitele. Jednoduše se nachází na cestě, která nedělá radost Božímu zdroji. Pamatujte, že to říkáme jako všeobecné vyhlášení.

Existují mimozemšťané, kteří mají pocit, vskutku věří, že umožnit Zemi a lidstvu svobodu rozhodování, svobodně sledovat svoji vlastní cestu, není v zájmu těchto konkrétních mimozemských bytostí. Protože oni si přejí čerpat z energií lidstva a Země v míře, ve které jsou toho schopni. Tyto lidské energie dokáží “nakrmit” tyto mimozemšťany, ba dokonce představují součást jejich života. Kontrolování lidí jistým způsobem také umožňuje, aby tyto druhé bytosti mohly přijímat i jiné energie, které by lidstvo jinak využilo pro sebe.

Negativní mimozemšťané nedodržují Vesmírné zákony (alespoň z našeho pohledu). Mohou omezovat vůli jiných, jestliže je to pro jejich vlastní prospěch. Věří, že toto mohou. A tak tráví mnoho času tím, že se snaží určit způsoby, jak kontrolovat lidstvo. Po mnohých různých pokusech byli nakonec úspěšní v tom, že se jim podařilo změnit DNA lidí a jiných životních forem na planetě Zemi. Je možné vysvětlit, jak to udělali, je to však extrémně “technické”. Vysvětlíme to těm, kteří mají pocit, že to potřebují vědět. Tato technologie však není momentálně tolik důležitá. Podařilo se jim změnit směřování lidstva. Změnili filtrovací procesy tak, že pro lidstvo se stalo těžké být tak “otevřené” a spojené se svým vyšším Já a s mnohými duchovními dary, které mělo před tím k dispozici. Lidstvo naplnili pochybnostmi. Nešlo ani tak o fyzickou změnu, jako spíš o to, že lidstvo začalo ztrácet kontakt se svým Zdrojem a svojí silou. K tomuto se přidaly určité nové koncepce, které byly všechny velmi specificky vymyšlené tak, aby způsobily, že lidstvu sníží hodnocení sebe sama jako rovnocenného ve Vesmíru. Tyto myšlenky byly postaveny tak, aby lidstvo samo uložilo určité omezení na své vlastní síly a schopnosti. Cílem toho všeho bylo dostat lidstvo pod kontrolu tím, že ho přivedli k tomu, aby se kontrolovalo samo. Zavedla se myšlenka materialismu a zájem a touha dosáhnout materiální statky a radosti s cílem, aby se toto stalo hlavním zaměřením lidstva.

Náboženství bylo hlavní novou koncepcí, která se zavedla. Bylo to geniální. Předstíralo, že dává lidstvu přímé spojení s Bohem, zatím co zároveň říkalo, že lidstvo jej není hodno. Lidstvo bylo vinno prohřešením vůči božské lásce. A jen těžkou prací a oběťmi se lidstvo mohlo jakž – takž přiblížit k tomu, aby bylo Boha alespoň trošku hodno. Není naším úmyslem ukázat náboženství v negativním světle. Chceme jen podat stručné vysvětlení, jak a proč to začalo. Postupem času přijdou o náboženství další informace, ale opakuji, jen kvůli objasnění věci.

Bylo to prostřednictvím těchto odlišných mechanismů, těchto odlišných nástrojů, těchto odlišných nových koncepcí, že negativní mimozenšané byli schopni dostat lidstvo pod kontrolu. Protože lidstvo přestalo věřit ve své síly, přestalo růst v duchovním smyslu. Pravdou je, že udělalo krok zpět. Lidstvu byly představeny nové ideje. Tady máme na mysli takové věci, jako je industrializace, takové věci, jako je soutěžení, a takové věci, jako jsou peníze, moc peněz a chamtivost, která přišla s touto mocí.

Lidstvo se však na tomto také zúčastňovalo jako partner. Lidstvo nemůže celou vinu svalit na ty mimozemšťany, kteří se rozhodli okleštit jeho svobodnou vůli. Zároveň však existovalo mnoho lidí, kteří si plně uvědomili, že mají svoji vlastní sílu, že jsou hodní, a dokonce rozeznali, co různé instituce a různé systémy víry způsobovaly lidstvu jako celku. Mnozí lidé občas rozeznali a analyzovali nepříznivé účinky všech těchto nových myšlenek na lidstvo. A mnozí z nich se pokusili poučit o tom ostatní. Ale ve všeobecnosti zůstaly slova a pravdy, které tito jednotlivci učili, nepochopené a záměrně usměrněné jiným směrem. Protože negativní síly se chopily příležitosti a překroutily slova těchto vědomých a svatých lidí. Většina lidí zná energii Krista a jeho učení. Byli však mnozí jiní. Toto učení se neomezovalo jen na jednu civilizaci. Každá země, každá civilizace měla své vlastní učitele pravdy.

Existovalo mnoho osvícených jednotlivců, kteří si uvědomovali pravdu, nejen pokud šlo o duchovní aspekty lidstva, ale i kontrolu, kterou lidstvo na sebe uvalilo. Mnozí také chápali původ této kontroly. Mistr Ježíš vyložil maximální úsilí, aby pomohl lidstvu uvědomit si schopnosti a sílu každého jednoho. Věděl, že každá pouta je možné překonat úplným sebeuvědoměním se a láskou. Nebylo dokonce ani potřebné poukázat na určité aspekty mimozemské interference, protože “věci” by se byly i uspořádaly samy. Buddha, Eliáš, Mohamed, Abrahám – a tento seznam je nekonečný – všichni tito to chápali a učili. I vesmírní přátelé to chápou, jenže lidstvo musí překonat mnohem víc naprogramování, než je to před 2000 lety.

Pro lidstvo je tedy lehké získat kontrolu nad sebou a zodpovídat za sebe. Třeba se jednoduše otevřít a poslouchat tichý hlas v nitru. Uznat tento hlas a důvěřovat mu. A potom postupovat nejpohodlnějším směrem, a každý z vás bude překvapený, čím si dovolíte být a co si dovolíte vidět. Budete překvapení, jak příjemně se budete cítit, když poznáte a budete poslouchat své pravé Já a pochopíte jednoduché pravdy, které obklopují váš svět.

Loučíme se s láskou ke všemu a ke Všemu.

Směs milujících energií.”

 

781. Sdělení (209). (Přijal Ivo A. Benda) 4.10.1999. 19:05-19:18 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou ve výšce 4,5 km. Ano, naše informace stále postupují, nyní hlavně přes internet a existují i velice zlí lidé, kteří toto nemohou přijmout. Jsou ale pod naší kontrolou, a to bude do doby, než odletíte. Bude to již za několik dní. Ano, pokud se myšlenky lidí nezmění, za týden vaši astronomové objeví planetku, která se k vám bude řítit od Slunce. Tehdy proletí těsně kolem Slunce a dále k Zemi. Ano, zatím žádné změny v myšlení nemění dráhu této dvoukilometrové planetky s negativní energií. Dále se budou mnozí divit našim informacím, ale mnohé přesvědčí až dopad této planetky do severního Atlantiku.

Ano milý Ivo, taková je nyní situace. A dále během následujícího týdne proběhne evakuace na Zemi těch lidí, kteří jsou připraveni na odlet. Moc se na vás těšíme milý Ivo a budeme dále spolu spolupracovat na budování Nové Země s novým lidstvem. Ano, pravda je jen jedna a toto se takto děje.

Nyní bude další vlna zájmu o naše informace a bude se stupňovat až do příletu této čiperné temperamentní společnice, kterou si lidé ze Země přitáhli z Vesmíru. Ano, dále se takto snaž až do odletu a vše bude jak má být.

Jsme moc rádi, jaký měly průběh dvě naše setkání v Bratislavě. Na sobotním bylo 150 velmi vyspělých lidí s výbornou energií. 6,5 hodiny výkladu s přestávkou byl dostatečný pro kvalitní předání informací. Nedělní akce se zúčastnilo 100 lidí, a to léčitelů, ale i zájemců o vesmírné lidi, také z  celého Slovensky a také z Čech. Děkujeme ti milý Ivo za výbornou práci a přejeme vše dobré.Nyní se budeme těšit na další spolupráci.

Zdraví tě a lásku posílají tví bratři a sestry z Plejád.”

Děkuji vám milí přátelé za toto milé sdělení. S láskou Ivo.

 

780. Další zprávy (208). (Přijal Ivo A. Benda) 30.9.1999. 16:30-16:45 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

“Milý Ivo,

Hlásíme se ti z lodi nad tebou z výšky 12 km. Zdravíme tě a jsme opět rádi, že jsi se s námi spojil. Ano, máme radost, jak rychle jsi naše informace předal dalším lidem. Je vidět, že svoji práci děláš rád a s láskou.

Máme pro tebe další informace. Právě se dokončilo definitivní vyčištění prostoru jak této Sluneční soustavy, tak jejího okolí do vzdálenosti 800 světelných let od Sil temna. Jejich ovládací programy ale působí dále a pokud by zde lidstvo zůstalo, působily by ještě 4 – 5 generací setrvačností. Především finanční ovládání. Dále mohou myšlenkami Síly temna zde u vás působit, ale toto působení bude stále slabší a slabší s rostoucí vzdáleností jejich pohybu a také se zmenšujícím se zájmem o vaši planetu. Nebude jim již nikdy umožněn vliv a pobyt zde. Na Zemi je ale koncentrováno mnoho zla v lidech a v jejich myšlenkách, které jsou naakumulovány všude, hlavně v budovách a půdě měst a aglomerací. To je váš problém. Proto přijde očista Země a Matička zazáří opět v nových radostných barvách. Nyní se již těší na 1. fázi očisty. I my ve Vesmíru se také těšíme, neboť po očištění planety Země již nebudou hrubé vibrace ozařovat okolní Vesmír. Vše je totiž propojeno a vlivy jsou složité a různorodé. Vaše hrubé vibrace nyní prostupují evakuačními koridory a ztěžují nám práci. Proto tedy bude očista a vy víte, že většina lidí se stále nehodlá změnit.

Na lodích dále probíhají výměny posádek na mateřské planety, kde se kontaktují se svými rodinami a známými a získávají sílu, aby byli dobře připraveni k této gigantické operaci. Ano, jsme připraveni kdykoli na pokyn začít evakuaci všeho, co lze zachránit mezi lidmi. Neznáme dne ani hodiny, ale víme, že to již je otázka několika týdnů.

Moc se těšíme, až se spolu uvidíme osobně milý Ivo a budeme moci si potřást rukou a obejmout tě. My víme, jako máš velkou touhu pracovat pro Stvořitele našeho milovaného a co jsi pro to udělal. Informace, které jsi zpracoval nezapadly, ale jsou živé, značně rozšířené a stále více lidí se s nimi seznamuje. To je takto důležité. Proto tedy držíme palce a těšíme se na osobní kontakt. Toto ti s láskou předali tví bratři a sestry z lodi nad tebou.

S láskou v srdci, Plejáďané.”

Děkuji vám milí přátelé, rád předám tyto zprávy lidem. S láskou Ivo.

 

779. Planetka se blíží (207). (Přijal Ivo A. Benda) 29.9.1999. 16:36-17:02 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

“Milý Ivo,

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou z výšky 14 km. Zdravíme tě a jsme rádi, že jsi se s námi spojil. Máme radost, jak se krásně cítíš a máš plno krásné energie. Jaká je nyní situace ?

Stále se přibližuje planetka za Sluncem přitahována vašimi negativními myšlenkami. Tímto je řízena její dráha. Vaši vědci v NASA stále intenzivně pracují na její likvidaci, ale stále nemají spolehlivý systém. Planetka má velikou rychlost a je stále za Sluncem.

Byl již informován i prezident Clinton a ten vše nechává na Bohu, jak sám říká. Nyní tedy bude stále více lidí přijímat tyto informace a budou si přát evakuaci. Zjistí, že státníci se bojí vystoupit s celou situací na veřejnosti. Dále probíhají další zkoušky protizbraně, nelze ale vyzkoušet teploty, které panují v blízkosti Slunce. Proto není žádná jistota.

Toto není žádné řešení, řešení je v lidstvu samém, tedy v jeho myšlení a jednání. Stačí, kdyby začaly hromadné miliónové meditace, bylo by možné ledacos změnit. Ale vidíš Ivo, jaká je stále zatím situace. Člověku je milejší majetek a souboj o něj s druhými, nežli láska, pokora a skromnost. Toto hemžení, které tady pozorujeme je velice krátkozraké a lidé brzy ucítí výsledek svého jednání. Je to vždy k  poučení, pro většinu lidí až na vlastní kůži. Tak, jako se dítě spálí, aby vědělo, že to nesmí dělat. Ano, planetka se blíží, lidé dále pracují na materiálu a naše flotily jsou připraveny k evakuaci. Máme vše dobře připraveno, nikdo nebude zapomenut, kdo se má dostat nahoru. Tato akce bude tichá, proběhne pravděpodobně v noci, a v každém místě, lokalitě, potrvá jen několik minut. Nepovolaní nic nepoznají, několik hodin po evakuaci přijde tlaková vlna – větrná smršť a vše bude bez proudu.

Lidé, kteří budou evakuováni, nebudou pohřešováni, neboť nebude kdo by je pohřešoval. Informační systém úřadů nebude fungovat. Bude to dokonalé, vše dle plánu Stvořitele našeho milovaného. Pak se ukáže morální profil každého z těch, kteří zůstali. Budou testováni v obtížnějších podmínkách, jen málokdo tento test zvládne “bez ztráty desítky”. To my na vesmírných lodích toto známe z jiných planet, kde také proběhla podobná očista. Ten, kdo se obrátí ke Stvořiteli s otevřeným srdcem, bude mít schůdnější cestu než ostatní. Neboť pomoc skrze otevřená srdce může proudit – energie lásky – pomoci – Boží milosti. Jinak ne.

My budeme společně s některými z vás pomáhat láskou a impulsy, případně radou (v případě komunikace) těm lidem, kteří se obrátí ke Stvořiteli nebo k nám, Vesmírným lidem Sil světla. Jsou nás zde milióny a všichni máme velkou touhu pomáhat. Jsme šťastni, když pomoc je přijímána, když má svého příjemce. Jiné je to s lidmi, kteří pomoc zatvrzele odmítají, a místo víry ve Stvořitele, mají víru jen v sebe nebo v jiné lidi. To nemůže dobře dopadnout. Proto tedy probíhá to, co probíhá, neboť mnozí lidé si to prostě vytvořili a připravili vlastními myšlenkami a chováním.

Takto milý Ivo ti to s láskou dáváme my, tví bratři a sestry z lodi nad tebou.”

 

778. Dopis zaslaný 38 novinářům Slovenské republiky. 28.9.1999.

Vazeny priatel,

v prilohe Ti posielam informacie od Vesmirnych ludi, ktori

prinasaju na tuto planetu SVETLO=INFORMACIE a LASKU=TVORIVOST. Tieto

bytosti tvoria cast existencie /vibracie LASKY a SVETLA/, ktora bola

poslednych 300 000 rokov na planete Zem potlacana, a to zasahom inej

casti existencie /frekvencia strachu a temnoty/.

Prostrednictvom roznych medii sa k ludom na Zemi denne dostava

mnozstvo informacii a v tejto sieti tvoris na Slovensku aj ty podstatnu

cast. Vdaka tomu ake (dez)informacie poskytnes NEVEDOMEMU cloveku, take

vibracie budu z neho isty cas vychadzat. Mas vyrazny vplyv na verejnu

mienku, a teda tvorbu atmosfery na Slovensku a tym aj v Strednej Europe

a na Zemi.

Na tejto diskete sa nachadzaju tri knihy a informacie pre media

od Ing. I. A. BENDU, na ktoreho je uvedeny aj kontakt. Sucasne su

vsetky informacie dostupne aj na internete na adrese:

www.universe-people.cz

OBSAH:

1. media2.zip - skomprimovane vybrane informacie pre media

2. posl_usv.zip - skompr. kniha Poslove usvitu od Barbary Marciniakovej

3. ROZHOV1.zip - skompr. I. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych

pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

4. ROZHOV2.zip -skompr. II. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych

pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

5. poz_mys.zip - skompr. text "Pozitivne myslenie", ktory napomaha

rozsirovat vedomie a harmonizovat-upokojovat vnutro

cloveka. Odporuca sa citat denne...

6. pz.zip - skompr. vybrané inf. z prednasok Ing. I.A. BENDU

Na skomprimovanie suborov som pouzil bezne dostupny program WINZIP

32 bitova verzia 6.3. V pripade, ze tento program nemate, tuto ale

aj novsie verzie tohoto programu je mozne ziskat na internetovskej

adrese "www.winzip.com.".

S laskou

Priatel.

 

777. Dopis panu prezidentovi Slovenské republiky. 20.9.1999.

Vazeny pan prezident/priatel,

v prilohe Vam posielam informacie od Vesmirnych ludi, ktori

prinasaju na tuto planetu SVETLO=INFORMACIE a LASKU=TVORIVOST. Tieto

bytosti tvoria cast existencie /vibracie LASKY a SVETLA/, ktora bola

poslednych 300 000 rokov na planete Zem potlacana, a to zasahom inej

casti existencie /frekvencia strachu a temnoty/. V sucasnosti sa sily

SVETLA, ktore tuto Zem za istym ucelom stvorili opat vracaju spat,

aby mohol byt realizovany povodny zamer Stvoritelov...

Prostrednictvom roznych medii, ktore su po kontrolou sil Temna

sa k ludom na Zemi denne dostava mnozstvo informacii a v tejto sieti

tvorite na Slovensku vyznamnu bytost. Vdaka tomu ake (dez)informacie

poskytnete NEVEDOMEMU cloveku, take vibracie budu z neho isty cas

vychadzat. Mate vyrazny vplyv na verejnu mienku, a teda tvorbu

atmosfery-VEDOMIA na Slovensku a tym aj v Strednej Europe a na Zemi.

Mozno uz viete, ze bytosti svetla kontaktovali za posl. 50 rokov uz

mnohych predstavitelov vlad po celej Zemi. Nik z nich doteraz nepovedal

ludom svojej krajiny, ktorych zastupuje ake informacie sa k nemu

dostali, a to zo strachu pred stratou vlastnej kariery.

Teraz stojite pred rovnakym rozhodnutim aj Vy.

Hlavne informacie su zhrnute v subore media2.zip, v ktorom sa okrem

ineho uvadza, ze do konca roka je pravdepodobna evakuacia cca 30 mil.

pozemstanov (dovody su presne vysvetlene v diele "Rozhovory s poucenim

od mych pratel z VESMIRU", ktore je sucastou diskety). Pan prezident

nech sa rozhodnete akokolvek ja Vas mam rad. Vase rozhodnutie v mno-

hom urci Vas dalsi vyvoj duchovny aj fyzicky.

Na tejto diskete sa nachadzaju tri knihy, pozitivne myslenie a

informacie pre media od Ing. I. A. BENDU, na ktoreho je uvedeny aj

kontakt. Sucasne su vsetky informacie dostupne aj na internet adrese:

www.universe-people.cz

OBSAH:

1. media2.zip - skomprimovane vybrane informacie pre media

2. posl_usv.zip - skompr. kniha Poslove usvitu od Barbary Marciniakovej

3. ROZHOV1.zip -skompr. I. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych

pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

4. ROZHOV2.zip - skompr. II. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych

pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

5. poz_mys.zip - skompr. text "Pozitivne myslenie", ktory napomaha

rozsirovat vedomie a harmonizovat-upokojovat vnutro

cloveka. Odporuca sa citat denne...

6. pz.zip - skompr. vybrané inf. z prednasok Ing. I.A. BENDU

 

Podla informacii od nasich vesmirnych priatelov z inteligencie DHOH

ste sa o tomto rozpravali aj s panom Havlom, pri jeho poslednej navs-

teve 16-17.9.1999. Bol tom vyznamny krok, aj ked rozhovor vyznel dost

chaoticky.

V pripade potreby mozte kedykolvek kontaktovat pana BENDU,

a to na tel. cisle 00420 603 491 600. Poskytne Vam vsetky informacie,

ktore budete potrebovat. Viac po dohode s p. BENDOM a vesmirnymi pria-

telmi.

Ja Vam mozem pomoct s cimkolvek co budem schopny. Mozem Vam rovnako

zabezpecit tiez kontakt s p. BENDOM. Ak chcete oslovit radsej mna

mozte na e-mailovej adrese

(internetova adresa)

Rovnako Vam podam potrebne informacie a zabezpecim co bude treba.

 

S laskou

Priatel.

 

Pozn.:

Na skomprimovanie suborov som pouzil bezne dostupny program WINZIP

32 bitova verzia 6.3. V pripade, ze tento program nemate, tuto ale

aj novsie verzie tohoto programu je mozne ziskat na internetovskej

adrese "www.winzip.com.". Takze ak mate v pocitaci nainstalovany tento

program staci ak si spustite lubovolneho prieskumnika pracujuceho pod

systemom WINDOWS 95 a vyssi, otvorite si disketovu mechaniku a:\ a na

prislusnom subore stlacite dvakrat po sebe lave tlacitko mysky. Potom

vyberiete ikonku "Extract" a zadate cestu kam ma subor rozpakovat.

Subor bude dekomprimovany vo forme "*.rtf". Je to univerzalna forma

ktoru vedia precitat vsetky na trhu dostupne verzie programu Microsoft WORD.

 

776. Dopad první planetky (206).

(Přijal Ivo A. Benda) 28.9.1999. 17:42-18:02 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

“Milý Ivo,

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Ano, jsme rádi, že jsi se s námi spojil. Chtěl by jsi vědět, jak se vyvíjí situace ?

Planetka s negativní energií se dále přibližuje a má tendenci stále více zrychlovat svůj pohyb směrem k planetě Zemi, přitahována silou negativních myšlenek. Dále se blíží jiná planetka, která je nyní za Sluncem a má také tendenci zrychlovat svůj pohyb. Ano, blíží se okamžik první fáze očisty a to velmi rychle, váš čas se zkracuje do času T, kdy to vypukne. Zde v českých zemích výpadek elektrického proudu způsobený spadaným elektrickým vedením, způsobené větrnou smrští – tlakovou vlnou od výbuchu planetky nad Atlantikem. Dále zhroucení ekonomiky, peníze ztratí původní hodnotu, neboť nebudou existovat světová hospodářská centra – východní a západní pobřeží USA, západní Evropa. Spláchne je vlna 300 m vysoká tsunami. Evakuovaní lidé toto neprožijí. Ti co zůstanou, ano. Nebude fungovat zásobování surovinami. Lidé, kteří nebudou mít uhlí nebo dřevo, budou mrznout a mnozí také onemocní a zemřou na následky ochlazení. Nebude benzín a nafta, vše se zastaví. Bude to jako válečný stav. Toto bude trvat několik týdnů, lidé si prožijí své, ale vráceno zpět, co sami vysílali v uplynulých letech. Totiž hrubé vibrace. Některým lidem bude tak úzko, že ztratí veškerý smysl svého života. Někteří budou povoláni k tomu, aby se nad sebou zamysleli. Jiní budou hledat viníka všude jinde, jen ne u sebe. Takto tedy bude probíhat 1. fáze očisty zde, v českých zemích. Zatím již mnohá hospodářská centra USA a západní Evropy přestanou existovat, z nárazu 300 metrové vlny tsunami se již nevzpamatují. Nemělo by to stejně smysl, neboť v dalších letech se začnou vynořovat nové pevniny z moře a zvýší světovou hladinu moří o 200 m. Dojde k posunu osy rotace Země a začnou mnohem rychleji tát ledovce Antarktidy a Grónska – také přispějí ke zvýšení hladiny moře.

Takto tedy bude probíhat očista Země a planeta Země si konečně bude moci vydechnout, neboť se sníží emise hrubých vibrací. V 1. fázi očisty zahyne víc než 2 miliardy lidí. Tím se sníží počet obyvatel planety Země ze 6 pod 4 miliardy lidí. Dále v důsledku zvýšených teplot budou vymírat lidé v Indii a Africe. Bude již také větší pohyb lidí mezi státy než nyní. Lidé budou utíkat a hledat novou rovnováhu. Tu ale nenaleznou.

S láskou ti toto předali tví bratři a sestry z lodí nad tebou.”

Děkuji vám přátelé, jsem rád, že toto nemusím prožívat jako ti, kteří tady zůstanou v nevědomosti.

S láskou Ivo.

 

775. O dnech příchozích. (Přijala Kateřina P.) 27.9.1999. 18:00-18:17 hodin.

Místo: Zlín.

“Milá Katko,

Hlásíme se ti my, tvoje setry a bratři z Plejád, kteří se teď momentálně nacházejí na jedné lodi přímo nad tebou.

Pozorně sledujeme celé to usilovné hemžení pod námi, tu snaživost a pracovitost lidí, kteří jsou schopni vší této činnosti jen díky své nevědomosti. Kdyby věděli, co je zanedlouho čeká, opravdu by asi stáhli ocas mezi nohy a utekli neznámo kam. Takto je to lepší. Jsou tvořící až do samého konce.

Vlastně i ty se snažíš, aby tu po tobě zůstalo co nejvíce a místo pasivního čekání a lenošení bušíš do počítače a píšeš knihu. Bylo by dobré ji vytisknout a posílat k přečtení svým přátelům, i když se jedná jen o polotovar. Získáš tak další materiály a podněty, které tak můžeš do knihy přidat. Jsme rádi, že to považuješ za dobrý nápad.

Jak se nám daří a jak jsme spokojení se současnou situací ve Vesmíru ?

Temné síly opravdu vyklidily pozice a postupně opouštějí vaši Sluneční soustavu. Přesněji, tuto již opustily úplně a přesouvají se do dalších čtyř částí Galaxie, kde jim zůstala povolena působnost. Z vesmírného hlediska sice nejsou tak důležité jako vaše Živá knihovna, ale i tam je jejich aktivita nevhodná a sebezničující, a přijde čas jejich poznání nesprávnosti vyvolené cesty. Budou se muset úplně změnit nebo zaniknout. Ale Stvořiteli je milejší první alternativa a ponechá jim dostatečný prostor pro pochopení.

Jedině cesta lásky vede k tvoření. Šíří světlo a život. Na základě kontrastů dochází k poznání sebe samého, ale nelze připustit sebezničení nebo stagnaci ve vývoji. Tak, jak teď žijete v tmavé jeskyni, ve které pouze svítí petrolejka, a všechno kolem vás se topí ve tmě, brzy praskne strop a tam prosvítí mocné slunce. Zůstanou stíny a temné kouty, které v sobě bude nosit ještě hodně duší. Všechno podléhá postupnému vývoji, nic není možné udělat naráz.

Takže slunce je připraveno, strop už praská …..

Jdeme na to !

Ahoj Plejáďané.”

 

774. Krátce po evakuaci na lodích (205).

(Přijal Ivo A. Benda) 27.9.1999. 17:17-17:42 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

“Milý Ivo,

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Ano, ptáš se na to, co budou dělat lidé na lodích krátce po evakuaci.

Tito lidé budou nejdříve zbaveni všech pozemských věcí, hlavně oblečení, které má hrubé vibrace, a převlečeni do palubních vesmírných úborů. Jsou to jednoduché, ale praktické úbory, které chrání jak tepelně, tak vibračně stabilizují a ochraňují. Tlumí vnější hrubé vibrace.

První kontakty budou s androidy a ti je zavedou do svých kajut. Tam obdrží další instrukce a získají přehled o pohybu na lodi a hlavně o tom, co se stalo. Je to plán školení v sálech s telestěnou, kde bude projektována pozemská činnost v minulých letech a ukázáno, jak ničili svoji planetu.

Dále jim bude řečeno, co je jejich úkolem na lodi a také to, že pokud chtějí přežít, je nutné tyto úkoly splnit. Jedná se o duchovní vzdělání a pročištění sebe sama od negativních bloků a prožitků, které brání ke zvýšení vibrace a ke zvýšení schopností těla a ducha. Každý bude mít co dělat, někdo přijde s lepší pozicí, někdo s horší, ale všichni budou mít stejné možnosti.

Po dalším zvýšení vibrací začnou první osobní kontakty s námi, Vesmírnými lidmi, neboť to bude u některých jedinců již možné. Budou dále seznámeni s celým počtem evakuovaných lidí, rasami a věkovým složením. Nyní je stále předpoklad 30 miliónů lidí. Různé rasy a jazykové skupiny budou nejdříve fyzicky odděleny, aby nedošlo z důvodu nízkého duchovního stupně k problémům.

Po zvládnutí několika lekcí duchovního školení pak bude možné tuto selekci zrušit a bude možná komunikace mezi námi na základě telepatie. Tím bude zbourána jazyková bariéra. Projdete jazykovými kurzy – rychlokurzy.

Bude zvolena Rada moudrých, kteří budou reprezentovat toto lidstvo vůči jiným stranám a tato Rada se také bude účastnit jednání týkající se planety Země.

Budete slavnostně přijati do Kosmické konfederace planet a dále budete spolupracovat při očistě Země. Tato spolupráce bude probíhat na řadě úrovní, od pouhého sledování očistných procesů, až po spolupráci s dalšími rasami Vesmírných lidí a někteří z vás budou pomáhat vybraným lidem na Zemi připravovat 2. vlnu evakuace.

Budete přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a zde budete pokračovat v činnostech, o kterých již bylo řečeno.Tato fáze pobytu již předpokládá vaši dobrou snášenlivost mezi sebou navzájem. Během několika měsíců budou vytvořeny nové sociální vztahy, neboť původní pozemská struktura těchto vztahů prakticky nebude existovat. Proto tedy bude v těchto věcech velmi pomáháno hlavně námi, Plejáďany, kteří vás již známe z našich lodí.

Na planetě Jupiter budete tak dlouho, dokud nebude možný návrat na Novou Zemi po převibrování ze 3. do 5. dimenze. Na Zemi se to podle našich odhadů stane cca za 50 let. Zde v 5. dimenzi proběhnou asi 2 roky vašeho času.

Moc se těšíme na naši spolupráci a víme, že to bude nová epocha ve vývoji lidské civilizace na planetě Zemi. Epocha krásnější, harmoničtější a šťastnější. Ty milý Ivo budeš mít takové poslání, jaké jsi si vybral před tímto zrozením na planetě Zemi, tedy vést lidi na cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a učit lidi žít v lásce a v harmonickém vztahu s přírodou.

Toto ti milý Ivo s láskou předali Plejáďané v lodi nad tebou. Posíláme lásku.”

Děkuji vám drazí přátelé za pomoc, také se těším na naši spolupráci na lodích a na Nové Zemi.

S láskou Ivo.

www.universe-people.cz

773. Evakuace a očista Země (204).

(Přijal Ivo A. Benda) 26.9.1999. 17:13-17:42 hodin.

Místo: Zlín, mravenčí stráň.

”Milý Ivo,

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Jsme ve výšce 15 km a hlídáme celý tento prostor. Máme radost, že jsme se s tebou spojili. Radujeme se, že nás stále více vnímáte a máte upřímný zájem o kontakt s námi.

Nyní jsme již převzali kontrolu nad planetou Zemí a Temno je hnáno stále do větší vzdálenosti, do prostor, který mu vyhradil Stvořitel náš milovaný. Nyní pociťujete opět klid a harmonii a máte radost, že jsme tady, to cítíme, ano, střídáme se zde a postupně navštěvujeme naše rodiny a blízké na domovských planetách. Máme velkou touhu se s vámi kontaktovat a tak se radujeme nad faktem, že jsme opět s vámi. Stav planety po naši nepřítomnost (cca 4 týdny) se výrazně zhoršil, stouplo množství hrubých vibrací. Máte touhu, aby byl lepší, ale je vás málo. Proto se blíží to, co bylo mnohokrát předpovídáno – očista planety Země.

Máte již jen několik týdnů do odletu milý Ivo, a pak to vypukne. Evakuace bude tichá, nepovolaní lidé toto ani nepoznají, a proběhne v každém městě či vesnici během několika minut. Několik hodin po té bude náraz planetky do Severního Atlantiku, a co se stane si lehce domyslíš.

Hospodářská centra při pobřeží budou spláchnuta 300 m vysokou vlnou tsunami. Zhroutí se světový hospodářský systém. Peníze se stanou přes noc bezcennými potištěnými papírky. Lidé na toto nebudou připraveni. Nebudou vědět, co se stalo. Budou se cítit ohroženi kdečím, počínaje sousedními státy až po sílu z Vesmíru. Informační systém se zhroutí, s tím zásobování elektřinou, plynem a jinými surovinami včetně potravin. Několik týdnů bude naprostý chaos a řada lidí zahyne vlastní zlobou na infarkt a podobné příhody. Teprve po řadě týdnů se bude postupně obnovovat na neporušeném území (hornaté části kontinentů) infrastruktura a život se bude postupně vracet do ”normálních kolejí”. Budou následovat zemětřesení, neboť se budou vynořovat nové pevniny včetně velkého kontinentu v Tichém oceánu. Takto vytlačené milióny km3 mořské vody způsobí během nejbližších let zvýšení hladiny oceánů o cca 150 m a tato voda zatopí všechny nížiny do této nadmořské výšky. Polovina států USA, Francie, Velké Británie, Ruska, Polska, Německa zůstanou navždy pod vodou se všemi hrubými vibracemi. Další fáze očisty budou tektonické lokální posuvy dolů a nahoru, stěhování národů, epidemie a lokální války. Nad tím bude vévodit ”Spasitel” – Antikrist, který se bude vydávat za zachránce lidstva.

Do 50 roků pozemského času z této civilizace nebude nic, než vzpomínky evakuovaných lidí, naše záznamy vaší kultury v krystalových počítačích, a dále ruiny některých staveb na některých místech Země.

Po té se vrátíte zpět, po převibrování planety do 5. dimenze a založíte Novou Zemi.

Dále budete s naší pomocí dočišťovat zemský povrch od zbytků staré civilizace, pokud zůstaly a narušují harmonii planety Země.

Takže toto milý Ivo čeká planetu Zemi ve 3. a 5. dimenzi v nejbližších letech. Máš toto sdělení na téma očista a evakuace a takto můžeš dát lidem milý Ivo.

Lásku ti posíláme a jsme stále s vámi, vaši Plejáďané.”

Děkuji vám drazí přátelé na lodích, mám vás rád a těším se na další spolupráci. S láskou Ivo.

 

772. Vytlačení Sil temna ze Sluneční soustavy (203).

(Přijal Ivo A. Benda) 26.9.1999. 8:29-8:42 hodin.

Místo: Zlín.

”Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Dnes, včera a dříve se udály tyto důležité události. Naše flotily použily proti Silám temna novou zbraň a zaujaly opět tyto prostory ve vaší Sluneční soustavě. Tato zbraň funguje tak, jak už bylo řečeno, tedy odráží vyslanou energii zpět k útočníkovi a samotného jej eliminuje. Nyní dochází k zaujímání nových postavení a pokračují boje. Je pravděpodobné, že brzy skončí, a po krátkém odpočinku Plejáďanů bude provedena evakuace, neboť Země již takto moc nevydrží. Blíží se planetka a první fáze očisty je na dosah ruky.

Stále tedy lidé se musí snažit, pokud chtějí být evakuováni, pracovat na sobě. Ano, každý z vás má hodně práce a je třeba tohoto času využít k tomuto.

Toto ti milý Ivo dávám já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní opět vytlačujeme Temno z těchto prostor a snažíme se o kontrolu nad tímto prostorem vaší Sluneční soustavy. Dále tedy bude provedena evakuace těch lidí, kteří jsou vědomí a přejí si toto, mají dostatečné parametry pro záchranu. Toto jsou tedy ony události, kdy Světlo zvítězí nad Temnem a to je k tomuto vše.

Milý Ivo, mám velkou radost, kolik se ti podařilo dosud informovat lidí a jak je tato práce zde v zemích českých úspěšná. Nyní sice probíhá další síto, ale i tak těchto lidí bude hodně.

Mám touhu se brzy setkat, a to takto bude, budeme moci si sdělit nové skutečnosti a ukážu ti naše prostory lodí i naše planety. Toto vše se již blíží a tak budeme moci završit tuto naši práci pro Stvořitele našeho milovaného.

Naši bratři a sestry se moc těší na setkání a mají radost, že v této nejtěžší době jsi dokázal ukázat cestu mnoha lidem s naší pomocí.

Máme tě rádi a těšíme se, až budeš zde s námi na vesmírných lodích. Toto tedy ti dávám s láskou já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

 

771.2 Formy očisty.

”Pozorujeme a měříme anomálie kmitů vyzařování energie přímo od planety Země. Jsou to obranné programy, které ji očišťují od negativního působení lidí v daném teritoriu. Projevuje se to potom zvýšenou seismickou činností, větry, stáčením cyklónů v tornáda a vše se potom v daném teritoriu uzpůsobí k rychlé očistě. Vznikají rychlá a velmi silná zemětřesení, prudká tornáda a povodně. Je velmi zajímavé dávat do souvislosti duchovní činnost samotné Země a pozorovat potom sled událostí od příčiny – to je počátku, kdy Zemička vyšle impuls nespokojenosti – obrany. Impuls se v podobě vlnění jako stoupající hřib dere nad povrch. Poté se v krátké době na chvostu toho energetického hřibu fyzicky pohne země v důsledku rozdmýchání lávových ložisek a spodních žhavých ker v podloží Země. Vše se velmi rychle rozpohybuje a dochází k prvním otřesům. Shora jsou to vlastně velmi malé lokality, které jsou vlastně patrny jako body na Zemi. Jedná se však o teritoria někdy větší než 200 x 200 km. My potom proměřujeme míru negativních myšlenek a míru – nebo intenzitu a způsob reakce Planety na tyto negativní jevy. Země si dokonce vybírá i způsob očisty, který je pro daný povrch a klima vhodnější. Tak potom v hornatých krajích, s velmi členitým povrchem a podložím dochází k posuvům těchto hor a k zemětřesením. V krajinách spíše rovinatých dochází k cyklónům a velmi silným větrným prouděním. Naopak v krajinách s mírným podnebím, kde je možnost větších srážek i díky větší vegetaci, volí země formu očisty v podobě povodní.

Milý Ivánku, to jsem já Hljara. Čekala jsem vlastně až ti Pleja dopoví celý průběh průzkumu. Zůstala ještě napojena, protože uznala za vhodné se o těchto faktech s tebou podělit. Já jsem tě chtěla jen velmi srdečně pozdravit a poslat ti hodně a hodně lásky. Vím, dění se poněkud komplikuje. Vibrace neustále vytvářejí nové a nové změny a je to vše závislé na souboji pozitivních a negativních vibrací. Vše je neustále v pohybu a tím, že velká spousta lidí nemá ustálený názor na dění kolem nich, jsou lehce ovlivnitelní, potácejí se mezi oběma stranami. Jednou věří tomu, za nějaký čas se obrátí úplně na jinou stranu víry. To potom způsobuje doslovně vlnobití vibrací, kdy se přelévají vlny emocí z jedné na druhou stranu a disharmonizuje to neustále celé povědomí lidstva na této rozkolísané planetě. Nezbývá než neustále všemi způsoby, dostupnými kanály působit na duchovno celého lidstva. Je škoda, že lidstvo zainteresované příliš do materiální hladiny bytí potřebuje neustále hmotně dokazovat určitá fakta, která by je možná přesvědčila. Musím podotknout, že vibrace celé planety Země opět poklesly a kvanta lidí, kteří již byli duchovně povzneseni a pracovali na Božím plánu vědomě, odstoupila, nevydržela a neobstála z důvodu slabé víry a přesvědčení. Je to vše dobrovolná činnost a lidé si mají sami pomocí pokusů a omylů uvědomit a ověřit, co, jaká činnost, přesvědčení a filosofie v daném mezníku jejich bytí je pro ně ta správná. Věříme, doufáme, že k duchovnímu posunu bude směřovat co nejvyšší počet lidstva této tak zkoušené planety.”

 

766. Přerod Země. (Přijal Ivan D.) 4.8.1999. 14:50–15:25 hodin.

Místo: Praha.

”Ivane náš milý. Jsme zde o několik stupínků výše, jak vy říkáte. Zatímco vy říkáte, že jsme o několik stupínků výše, jsme pro vás čím dál víc hmatatelní, protože my našimi novými koridory, které jsme už tolikrát avizovali nejen ve sděleních tobě, sestupujeme k vám na půl cesty. To neznamená nic jiného, miláčku náš, že čas setkání na půl cestě se již nevyhnutelně blíží. Vy budete vyneseni vibracemi vašich srdcí o pomyslný stupínek výš a my ve speciálních vibračních koridorech postoupíme o něco níže, abychom se tam mohli všichni setkat a prostoupit v myšlenkách, citech, náklonnosti a lásce skrze svá srdce a těla do jedné roviny, která pak bude po našem postupném převibrování opět povýšena do 5. úrovně, kde již je vše připraveno pro ty, kdož chtějí procitnout ze zmrazenosti a ochrnutosti vědomí a smyslů. Čekáme na tuto chvíli jako na zvuk hlásné a spásné trouby pro vás i pro nás. Vždyť tento váš svět si po tolika a tolika peripetiích zaslouží vyrovnání, vyčištění a omlazení. Vy sami již jste unaveni a obtíženi nánosy minulosti. Ne však všichni budou omlazeni a vybráni. Ne všichni. Ale i to je jejich dobrovolná volba a oni nebudou strádat ve svém vědomí, neb jim Stvořitel dopřeje dle jejich přání a potřeby času na rozpomenutí v té dimenzi a v tom stavu, ve kterém se nacházejí. Nic se neděje násilně, milý Ivane a i jejich volba – jejich vztah k materiím a vibracím, které vytvářejí jejich škálu stupnice jejich rozpomenutí je přesně v kontextu jejich dosavadního duchovního vývoje. Nic nebude u nikoho uspěcháno a je plně respektován vibrační kvocient každého daného jedince, který si reguluje on sám svým jedinečným vztahem sama k sobě.

Budiž pozdraven bratře a synu náš. Zdraví tě Andromeda, zářící místo v této části vesmíru. Pozorujeme vás teď jako před dávnými časy, naši milí. Jsme neustále s vámi a čechráme něžně staleté vrásky na vašich moudrých čelech, které zračí poznání, smíření, pochopení a prohlédnutí. Nechť vaše osvícení prozáří vaše duše stejně jako vaše příbytky. Myslíme tím soustavu vašich těl a po té také veškeré okolí, které ve vašem přerozujícím se materiálním světě neustále vytváří břehy vašeho poznání. Vaše hrubohmotná těla již jsou vám příliš těsná na to, aby jste mohli dostatečně vnímat informace, vjemy v plné jejich šíři jak k vám přicházejí. Vaše těla budou poněkud odhmotněna a připravena na příjem jemnějšího tkaniva informací, které jako stříbrné a zlaté nitky proudí neustále nesčetnými kanálky do vašich světelných duší. Budiž vám všem důkazem, že obrazy a vjemy na obloze jsou projevem vyšší inteligence, která neustále vstupuje do kontaktu s vámi. Děláme to už eóny věků a vaše nesčetné inkarnace toho byly vědomým i nevědomým svědkem. Buďte pozdraveni vy všichni, kdož cestujete prostorem a časem jako my. Všichni toužíme po splynutí s nejvyšší pravdou. Všem nám toto snažení staví neustále pevnější a zářivější most k jediné pravdě, která nám všem září v ústrety. Vidíte ji stejně jako my. My jsme stejní jako vy, jen tuto pravdu vidíme zřetelněji. Ale i mnozí z vás nyní vidí, slyší a cítí vše kolem i vně sebe velmi konkrétně a silně. Vy jste už prohlédli. Už můžete vystoupat výše, už jste schopni se navrátit ke svým zdárným včerejškům, které přemostí současnost v zítřek a vše pak splyne v jeden okamžik nekonečné blaženosti nekonečné a jediné pravdy. Protože neexistuje minulost, současnost ani budoucnost. Existuje Stvořitel jako jediná a neochvějná směrnice pravd a poznání.

Buďte bdělí a patrni těchto slov. Vše, co se bude dít v krátkém období, bude jen vyvrcholením snah a nekonečného vývoje vašeho já.

Lásku, smíření, souznění a splynutí.

Bytosti světla, které jsou neustále součástí vás všech neb my jsme celek naší pravdy.”

 

762. Čas se naplňuje. (Přijal Ivan D.) 13.7.1999. 19:40–20:10 hodin.

Místo: Praha.

”Ano Ivane, jsem to já. Uslyšel jsem tvoji prosbu a i když jsem já všebytostně hodně zaneprázdněn a mí kolegové také, nemohl jsem ti odmítnout náš kontakt. Vím, už dlouho jsme nekomunikovali. Bylo to způsobeno během událostí a já též momentálně řeším spousty úkolů, které dopadají jak na mě, tak na členy našich flotil a není nás málo. Milý Ivane, doba se sune kupředu a výsostné vody vašeho i našeho Vesmíru propouštějí nové pravdy o vašem původu, o vkladu pozemšťanů do celovesmírných dějin a o budoucnosti lidí vaší generace a generace příští.

Boží soud, tak jak jsme o něm již několikrát hovořili, se nekoná v oné podobě, jak bylo očekáváno. K posunu celé dimenze dojde velmi nenásilnou formou a opravdu nikdo nepřijde k úhoně – dá – li se to tak nazvat. Stvořitel je milosrdný a opravdu vše ponechá jen a jen na pozemské aktivitě všeho živého. Posun do vyšší dimenze těch, kteří byli vybráni již započal a bude pokračovat celé léto, podzim a část zimy. Je pravdou, že pro ty, kteří nebyli vybráni, nedojde k velkým změnám. Vše bude pozvolna směřovat k čím dál větší neutěšenosti zde na Zemi a celá garnitura vůdců 3. dimenze bude stále slepě přihlížet dalším katastrofám dílčím, které se budou stupňovat, a které nakonec zevnitř dospějí skutečně k destrukci celé sféry 3. dimenze. Nebude to však ani náznakem síla zvenčí. Dojde i k použití atomových arzenálů. To bude však ale v době, kdy všechno selektované lidstvo bude již dávno na svých nových pozicích.

Čeká vás milý Ivánku příjemná, pozitivní a zářná doba. Však do těch chvil nebude nic zadarmo a vaše práce bude zúročena najednou. Neustále vás upozorňujeme na svízelnost situace. Lidstvo v globále nechce uznat Božské pravdy. Neustále bude trvat a lpět na svých pozicích materiálna a majetku. Pro ty, kteří nepochopí, bude neustále pootevřeno poznání, ale houževnatost Sil temna bude neustále laborovat zde na Zemi.

Ano, byl jsem svědkem tohoto rozhovoru. Je to človíček, který neustále sleduje dění kolem Biblí vytyčených dat. My opravdu nemůžeme vyřknout přesné termíny. My nejsme Stvořitel milý Ivane. I když víme o termínech, nemůžeme porušit kosmické zákony … (spojení přerušeno – telefonáty.)

 

760. OBČANSKÉ SDĚLENÍ PREZIDENTOVI. V Praze dne 15.9.1999.

Prezident České republiky

Pan Václav Havel

Pražský Hrad

Věc: Občanské sdělení

Motto: Láska, Světlo, Svoboda, harmonie,

Láska, Světlo, Bohatství, Moudrost

 

Vážený pane Václave Havle !

Rozhodli jsme se Vás oslovit jako obyvatele této planety, láskyplnou bytost, prezidenta České republiky a v neposlední řadě i osobnost s vlivem celosvětového dosahu.

Jsme jedněmi z 3 750 000 obyvatel českých zemí, kteří s láskou a nadějí v srdcích přijali informace o vesmírných bytostech Světla, které nás obklopují. Víme, stejně jako vy, kam směřuje vývoj této planety a jako roli sehrávají ve zmíněném dění obyvatelé naší republiky. Uvědomujeme si momentální závažnost vzniklé situace a vítáme s nadějí a plnou důvěrou skutečnost, že právě Vy stojíte v čele tohoto národa. Jste pro nás zosobněním hesla: ”Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí”.

V této době máte jedinečnou šanci prospět nejen našemu národu, ale osobně celému lidstvu. Proto je nyní třeba začít společně se všemi aktivně konat.

Nepochybně končí doba přetvářky, politických intrik, egoistických šarvátek a praktik. Silou své osobnosti a svého ducha můžete ukázat všem ještě bloudícím správný směr.

Je to nejenom historická šance vesmírného dosahu, ale dění, které může zajistit nejklidnější přechod naší planety a všech jejích obyvatel do vyšších dimenzí. Očekáváme od Vás a láskou a plnou důvěrou, že tuto jedinečnou šanci nepromarníme.

Dle našich názorů je především třeba

V současné chvíli cca 3 750 000 obyvatel českých zemí přečetlo ”Rozhovory” a všichni společně neseme zodpovědnost za to, aby byli v co nejkratší době informováni i ostatní.

Za osobní statečnost a zodpovědnost přijměte prosíme od nás láskyplné poselství a vězte, že všichni svobodně stojíme a budeme stát za Pravdou. Povede nás společně láska, pokora a úcta k našemu Stvořiteli, s nímž všichni jedno jsme.

Drahomíra Kajerová

Jana Martiňáková

Ing. Jan Ondráček

PS: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

Na vědomí viz příloha 1

(nový list)

Příloha 1 (na vědomí) :

ASOCIACE HERECKÁ

ASOCIACE HUDEBNÍCH UMĚLCŮ A VĚDCŮ

Benešová Libuše – předsedkyně SENÁTU

COUNTRY RADIO

Černý Jožka – zpěvák, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Dine A. Thomas (Obrman Jan) – ředitel RADIO SVOBODNÁ EVROPA

Doktor Martin – kanoista

Doležal Jiří X. – novinář

Filipová Lenka – zpěvačka, umělecká agentura FÉNIX

Fischer Václav – senátor

Fleischmann Michal – ředitel FREKVENCE 1 a EVROPY 2

Fryčová Kateřina – ředitelka TV PRIMA

Gott Karel – zpěvák, agentura GOJA

Hašek Dominik – hokejista

IMPULS 99

 

Jágr Jaromír – hokejista

John Radek – redaktor TV NOVA

Kubišová Marta – zpěvačka, agentura P&P CENTRUM

Klaus Václav – předseda PS PARLAMENTU ČR

Kudláček Josef – ředitel ANNONCE

Kasík Václav – generální ředitel ČESKÉHO ROZHLASU

Margita Štefan – zpěvák, agentura GOJA

Martinová Věra – zpěvačka, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

MUSICAL – tvůrci a protagonisté JESUS CHRIST SUPERSTAR

Nedvědové Jan a František – zpěváci, AGENTURA PRAŽSKÉ KULTURNÍ SLUŽBY

Pecková Dagmar – zpěvačka

Pisarčíková Kateřina (pro ing. Ivo A. Bendu)

Pollert Lukáš – kanoista

Puchalský Jakub – generální ředitel ČT

SPIRITUÁL KVINTET – hudební skupina, agentura Pavel Bárta

Stivín Jiří – hudebník

SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ

SVAZ ČESKÝCH SKLADATELŮ A KONCERTNÍCH UMĚLCŮ

Šabata Petr – šéfredaktor MF DNES

Šafr Pavel – šéfredaktor LIDOVÝCH NOVIN

Šuláková Jarmila – zpěvačka, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

Ulrychovi Hana a Petr – zpěváci, Mirošovský Evžen B.G.ART

Vančurová Lorna – moderátorka FREKVENCE 1

Veit Vladimír – hudebník a skladatel

Vrba Tomáš – šéfredaktor NOVÁ PŘÍTOMNOST

Zelenka Michal – prezident ASOCIACE PROVOZOVATELŮ SOUKROMÉHO VYSÍLÁNÍ V ČR

Zeman Miloš – předseda vlády ČR

Železný Vladimír – generální ředitel TV NOVA

 

752. Dopis zaslaný 150 novinářům zemí českých. Zpracoval Ivo A. Benda.1.8.1999.

Všem pracovníkům médií zodpovědným za informování lidí.

Věc: Aktuální informace o blížící se očistě planety Země a evakuaci.

Na základě existence svobody informací v našich zemích vám posíláme v příloze materiály, které v dostatečné míře umožňují pochopit i nevzdělanému člověku stav, do kterého se dostali obyvatelé planety Země. Jedná se o ničení planety negativním myšlením a jednáním – hrubými vibracemi. Protože jedna polovina obyvatel planety, tj. 3 miliardy lidí je dobře ovládána ještírky – Silami temna (jsou tedy jejich loutkami), není snadné tyto informace získat běžným způsobem (vlády, věda, školství, média, církve). Z toho důvodu tyto informace dostanete v našich informačních zdrojích, tedy nejen sděleních v knize ”ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”, ale i v doporučené literatuře dalších 20 publikací.

V této souvislosti jsou nad našimi hlavami obrovské flotily lodí našich vesmírných přátel – láskyplných lidí, kteří již dávno zachraňují, co se dá. Zvířata zachraňují již 2 roky, pouze asi 5 % lidí v českých zemích (podle dnešního stavu) bude zachráněno v jejich tělech těsně před začátkem první fáze očistných procesů. Budou zachráněni proto, že svým životem si toto zaslouží – dobré vibrace těl, a chtějí se zachránit, a také proto, že státní instituce nebudou schopny při očistných procesech poskytnout ochranu občanům zemí českých. Bude to velké a naráz, nikdo se na toto nemůže připravit ani předem. Jediná cesta přežití lidských jedinců je pozitivní myšlení a jednání, láska.

Přístroje na měření vibrací energií našich těl nám ještírci nedovolují vyrobit, proto nemáme běžnou zpětnou vazbu k řešení problému. Jediná zpětná vazba je odpovědnost, láska, pozitivita, a to víte, jak to u nás díky chování a myšlení lidí je.

Nyní probíhá vytyčování a budování evakuačních koridorů na celé planetě Zemi. Jsou to prostupy do 5. dimenze, do kterých přiletí mateřské evakuační lodě o průměru několika kilometrů, a za pomocí malých lodí bude během 1 hodiny v českých zemích a během 8 dnů na planetě Zemi provedena evakuace malého zlomku lidí – láskyplných. Zbývající obyvatelstvo, které baštilo ovládací programy Sil temna bude necháno na pospas odezvy planety Země jejich negativním myšlenkám a jednáním. Každý se vybere sám, kdo bude zachráněn, a kdo ne, je to jeho svobodná volba.

K dnešnímu dni je provedeno vytyčení těchto koridorů na téměř celém území severní Moravy a pracuje se v dalších krajích, koncem srpna 1999 by mělo být zde vše hotovo. Práce probíhají v noci, většinou v časných ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Nechtějí nevědomé lidi rušit. Tyto činnosti jsou provázeny silným hlukem – jako když velká továrna vypouští mnoho páry. Toto slyší jen vědomí lidé, kteří mají dostatečnou vibraci, je to pro ně informace o těchto činnostech a tedy zpětná vazba.

Nyní k 17.8.1999 jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě:

Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic.

Ti lidé, kteří úmyslně překrucují informace od Vesmírných lidí v žádném případě nebudou vzati na paluby lodí vesmírných přátel.

Všichni poslanci v parlamentu a senátoři jsou informováni, vláda je informována již téměř 2 roky. Pan Havel s panem Zemanem již o tomto jednali začátkem srpna. Bylo by vhodné se jich zeptat, jak se těší na očistnou fázi planety a jak ochrání obyvatele.

Dále můžete všechny informace včetně aktuálních zpráv pro novináře získat na internetu:

www.universe-people.cz

 

Na základě zákona ve smyslu $20 odst. 8 zákona 586/92 Sb. o dani z příjmu v platném znění Vám posílám darem k obohacení kulturního dědictví České republiky 2 knihy (někteří již některé publikace obdrželi dříve, tyto neposílám).

Dar tvoří tyto publikace:

I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, Ivo A. Benda, 1998, 2. vydání.

INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK IVO A. BENDY, Ivo A. Benda, 1999, 1.vydání.

Tento dar je podporou rozvoje kultury a vzdělanosti lidu zemí českých.

Jsme s pozdravem

Ing. Ivo A. B E N D A a VESMÍRNÍ LIDÉ.

Dne 18.8.1999.

 

748. Dopis panu prezidentovi. 5.9.1999.

VÁŽENÝ PAN PREZIDENT

VÁCLAV HAVEL

DĚLOSTŘELECKÁ 1

PRAHA 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Vážený pane prezidente,

Přijměte ode mne láskyplný pozdrav a přání všeho dobrého.

Jsem občanem tohoto státního útvaru v srdci Evropy na planetě Zemi, a není mi jedno, že 3 miliardy lidí planety Země je dobře ovládáno ještírky – Silami temna, za pomocí jejich ovládacích programů a jejich myšlenkových impulsů. Další 1,8 miliardy je ovládáno částečně,1,2 miliardy díky svému přirozenému láskyplnému životu není ovládáno vůbec (tam patřím i já).

Byl jste o těchto skutečnostech informován a jste spoluzodpovědný za stav, v jakém se minimálně tento region ve středu Evropy nachází. Je to kolonie násilí a zla, ze které těží hrubovibrační energie negativních myšlenek (strach, peníze, kariéra, materiální myšlení atd.) ještírci, negativní mimozemšťané ve Vesmíru. Byli sem přitaženi námi, naším negativním myšlením. Usilují o nás, naši planetu i civilizaci. Můžeme si za to sami. Svojí duchovní nízkostí, zbabělostí a necitlivostí.

Tato civilizace nyní zde existuje jen proto, že Vesmírní lidé již několikrát zabránili rozpoutání atomové války. Vždy se snaží myšlenkami lásky tlumit naše válečné konflikty, ale nebudou to dělat do nekonečna. Jsme jako malé děti, které se nechtějí poučit. Čas je limitovaný vesmírným řádem a vlády různých státních útvarů nechtějí navázat spolupráci s Kosmickou konfederací planet. Tím si sami volí další osud. Někteří lidé navázali spojení s Vesmírnými lidmi na základě ezoterického zákona (stejné přitahuje stejné) a zákona lásky, a mají již dobrý přehled o tom, kam jsme se dostali. Totiž do slepé uličky.

Jsou připravovány evakuační koridory a 1. evakuační vlna. 2. evakuační vlna bude za 30 let pro některé z těch, kteří se teprve narodí.

Síly temna dělají vše proto, abyste neprohlédl včetně toho, jaké máte kolem sebe okolí. Nejste schopen se sám spojit s Vesmírnými lidmi, protože nechcete, nemáte vůli a napracujete s láskou. Nechcete dosud ani využít možnosti spojení s Vesmírnými lidmi přes kontaktéry, jako je např. láskyplný člověk, pan BENDA.

Je to vaše volba, ale vězte, že jste nepřišel na tento svět proto, aby jste zničil tuto krásnou planetu.

V příloze Vám posílám 100 % informace:

1) POSLOVÉ ÚSVITU, Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům planety Země, od Barbary Marciniakové.

2) Ovládací progamy Sil temna od pana I.A.Bendy (5 stránek) a sdělení 737,738,739,740,741,745,746.

3) Dopis, který dostalo všech 610 zaměstnanců TV NOVA přesně v den, kdy pan Železný dostal kopačky.

4) 10 barevných obrázků od Terezky, které namalovala pro svoji babičku z lásky a dalších obrázků lodí a přátel z Vesmíru.

5) 15 barevných obrázků kontaktů lidí s Vesmírnými lidmi (formát A4, fotografie a malby dle fotografií).

6) INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK od pana I.A.Bendy (23 stránek).

 

Dále Vás odkazuji na internetovou adresu: www.universe-people.cz , kde jsou mj. INFORMACE PRO NOVINÁŘE, např. i o planetce AN 10 s negativní energií, kterou si lidstvo přitahuje svými negativními myšlenkami, a se kterou si astronomové ani NASA nevědí rady (jsou opět ovládáni Silami temna).

Tyto materiály jsou k Vaší pomoci, abyste mohl začít konečně informovat lidi, a ne se jen starat o to, co o vás píšou noviny. Nebuďte loutka ovládacích programů Sil temna !!! Všechny informace mají redakce všech novin a časopisů u nás.

Běžní lidé nemají možnost díky tomuto ještírkovskému systému médií, který také vy podporujete z nevědomosti, informovat ostatní o tom, co se vlastně děje.

Toto jsem Vám cítil za povinnost předat a dát Vám šanci podílet se na zvrácení tohoto stavu. Pokud se tak rozhodnete, máte plnou podporu Stvořitele našeho i Vesmírných lidí, kteří pro něj pracují.

S láskou Vám toto posílá člověk, který s úctou Vás drží ve svém srdci. 5.9.1999.

www.universe-people.cz

 

OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

Zpracoval Ivo A. Benda.

Místo: Zlín.

Snaha o ovládání obyvatel planety Země trvá ze strany Sil temna již 300 000 let a samotný jev není ničím neobvyklý. Nová je informace dnes pro běžné lidi, neboť celá společnost je tak masivně ovládána, že málokdo měl o tom tušení. Základní mechanismus je jednoduchý, na bázi shodných energií – ezoterický zákon, stejné přitahuje stejné. K negativně smýšlejícím lidem jsou zákonitě vysílané myšlenkové impulsy ze strany Sil temna, především ještírků, a takto se špatné myšlenky lidí ještě mnohonásobně umocňují. Toto je primární ovládání.

Sekundární – následné ovládání probíhá tak, že Síly temna předem vymýšlejí rafinované ovládací programy, které jsou založeny na nízkých duchovních – morálních vlastnostech a nedostatku lásky, aby mohly fungovat. Těchto programů jsou vytvořeny tisíce. Ovládací programy lze odpojovat zvýšením si duchovnosti a lásky a informováním o nich.

Ovládací programy Sil temna patří do tvorby Stvořitele našeho milovaného a pomocí Sil temna usměrňuje vývoj na této rozvojové planetě. Jsou jich tisíce !!! I sám Stvořitel nám říká, abychom je nebaštili i s navijákem ! Lidé, kteří jsou zlí, mají hrubé vibrace, jsou snadno ovladatelní Silami temna pomocí těchto ovládacích programů, které byly těmito ještírky vytvořeny. Je to tisíce rafinovaných programů, a je na lidech samých, zda je prokouknou a nenechají se takto ovládat.

Každý takto ovládaný člověk se NECHÁVÁ OVLÁDAT ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE, neboť nic ho násilím nenutí být takto ovládán. Dělá to proto, že sám má málo lásky a pozitivních myšlenek. Odpojení ovládacího programu ovšem nelze provést naší inteligencí – IQ 100, na to nemáme IQ (ještírci nejsou hlupáci, mají IQ 200 a přesto jsou zlí), ale ZVÝŠENÍM LÁSKY SEBE SAMA, tj. vibrace vlastních těl. Uvedu zde některé z těchto ovládacích programů, které vám milí čtenáři mohou ilustrovat, jak to funguje, a jak to mnozí lidé bohužel baští i s navijákem.

V současné době je ovládáno dobře Silami temna 3 miliardy ze 6 miliard lidí planety Země.

1,8 miliardy lidí je ovládáno částečně, 1,2 miliardy není ovládáno vůbec nebo jen zanedbatelně (mají hodně lásky a pozitivních myšlenek).

Cílem ovládacích programů Sil temna je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svoji vibrační = duchovní úroveň, a tak aby nemohlo vyvibrovat do vyšší, 5. dimenze, kde se také nachází naši Vesmírní přátelé. Takto vyvibrovali např. Mayové. Součástí tohoto cíle ovládání je, aby pozemšťané nepoznali, že ve Vesmíru jsou lidé jako my, a abychom se s nimi nemohli spojit a spolupracovat.

Tisíce vesmírných civilizací Sil světla se smutkem v očích pozorují, jak se pozemské lidstvo nechává ovládat a kráčí vstříc konci své vlastní civilizace. Vyvolává svými hrubými vibracemi očistné procesy planety Země.

Odpovědnost za to, že takto působí zde Síly temna má i vláda této země, nejen samotní pracovníci těchto médií.

Jako velmi přesný a názorný model tohoto fungování je vynikající provedení “pohádky” NESMRTELNÁ TETA, kterou lze pořídit na videokazetě od firmy BONTON.

Stvořitel pomocí prožitků bytostí v prostředí ovládaném Silami temna vytváří cenný a důležitý imunitní program, který nesou ty bytosti, které jsou silné a neovladatelné, a které při pozdější inkarnaci do vyšších světů Sil světla (např. 5. a 7. dimenze) se podělí s původními obyvateli o prožitky z náročného prostředí, neboť jinak mnohé tyto civilizace teprve čeká propad do 5. a do 3., ale i do 1. dimenze !!! Tímto lze pomoci těmto civilizacím a také vidíme důležité místo nás, pozemšťanů zde ve Vesmíru a v tvorbě Stvořitele našeho milovaného. Prožitky inkarnací v prostředí ovládaném Silami temna si tvoříme imunitní systém, který bude v budoucnu odolný působení Silám temna, a to nejen u nás, v duchovní bázi, ale sdílen jiným bytostem láskou prospěšný také jim !!! Podmínkou ovšem je, aby se člověk přestal nechávat ovládat, aby měl možnost postoupit do vyšších světů.

 

1. MÉDIA.

Nejprve, jak je popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

“Váš informační systém při své technické vyspělosti je pouze DOKONALÝM NÁSTROJEM LŽI a PODVODNÉ MANIPULACE. Všechna naše setkání byla zatajena. Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA. Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. …. ”

Před televize často usedají lidé, kteří mají mnoho vlastních negativních myšlenek, kterých se bojí, a proto je zaplácnou negativními energiemi z televize, aby si nalhali, že sami takoví nejsou !!! Je to jejich svobodná vůle.

V našich zemích jsou to noviny, časopisy, televize a rozhlas, kde je řádově z 80 % celého rozsahu zlo a násilí (včetně boje o peníze – majetek).

Jako názorný příklad úspěšně fungujícího ovládacího programu je TV NOVA. Je plná násilí, včetně tzv. “zpráv”, je to cca 90 % hrubých vibrací, a tento ovládací program sleduje velké množství materiálně zaměřených lidí.

Už jen úvodní znělka TV NOVY je ZDROJ, nejprve letí asteroidy (tam právě žijí ještírci), potom je to výbuch (symbol ničení a destrukce ještírky) a dále se objevuje to hlavní, OVLÁDACÍ PROGRAM, tj vejce (patří ještírkům), uvnitř kterého je červená stužka (vlastní ovládací program). Je pozoruhodné, jak tento rafinovaný program funguje, a kolik lidí jej příjímá.

Dalšími zdroji jsou noviny, kde je většina informací negativních, je to také hrubovibrační zářič, podobně jako většina časopisů, zvláště pak erotických a násilných a takové, kde se dělá propagace Silám temna - ještírkům nepokrytě přímo – Magazín 2000, Fantastická fakta, Fakta X, UFOmagazín, kde se ukazují přímo jejich portréty, které vytváří naváděcí vibrační program, který je čtenářem ihned vysílán do Vesmíru a po té mu hrozí únos od těchto entit. Takto je to rafinované ! Proto je nutné tuto literaturu dát pryč. USA jsou v tom až po uši, ale vlastní vinou, sami si je přitáhli. Rafinovanost je v tom, že “vždyť jsou to “důkazy” ”. Osou tohoto ovládacího programu jsou slova “důkaz”, “záhady” a uměle rafinovaně vytvářená představa v čtenáři, že autoři těchto médií “se chtějí doopravdy dopátrat pravdy”. Ale na tyto “Rozhovory” a stovky lidí v komunikaci s Vesmírnými lidmi nereagují (viz. p.Tóthová - řed. Magazínu 2000, Mátl – Fantastická fakta a další) a tváří se, že nic takového není. Tím dokonale blokují tyto informace životně důležité pro každého člověka. 90 % všech médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas) jsou financovány – řízeny ze západu, nikoli tedy občany zemí českých, tedy není to žádná svoboda informací, nejsou to informace prospěšné pro lidi.

Já sám nesleduji již rok televizi, a je mi moc dobře.

 

2. POLITIKA.

Politika je ovládací program ještě rafinovanější než média, neboť vytváří dojem v lidech, že je nezbytná a že bez ní by zde nic nefungovalo. Není tomu tak, všechny vyspělé civilizace se obejdou bez politiky a naše již dosáhla bodu, kdy toho lze dosáhnout také. Při spolupráci s vesmírnými civilizacemi by se ukázalo jasně, jak je to škodlivá věc v našem životě.

Každý politik myslí především na sebe a nikoli na lidi. Toto je důležitá pravda. Proto je zde tolik zla a podvodů.

Vesmírné civilizace Sil světla mají v čele duchovní bytosti, tedy se stupněm vyšším, nežli jsou sami obyvatelé planety.

Žádný politik nemá v programu lásku a toleranci ! Politik nepracuje s láskou.

Jako příklad mohu uvést našeho milého prezidenta Václava Havla, kterého jsme si postavili do čela. Jeho hlavní starost je, jaké jsou informace v médiích na jeho osobu, nikoli skutečný stav země české anebo dokonce planety Země (tedy planety a jejích obyvatel, lidí a přírody). Na informace z Vesmíru je dosud apatický a někdy i podrážděný, je jako pštros, který má hlavu v písku. Sám se někdy prezentuje srdíčky, ale nikdy se nestaral, jak je zabudována Láska do zákonů této země a zda lidé pracují s láskou, včetně sebe sama.

Já sám nesleduji již 2 roky politiku, a je mi moc dobře. U voleb volím Stvořitele našeho milovaného.

 

3. EKONOMIKA.

Naše ekonomika je ještírkovského typu, tedy tzv. “tržní”, zavedl ji sem ze Západu p. Klaus, spolehlivě ovládaný člověk ještírky. Myslel si, že jinak by to nefungovalo. Pozoruhodné je, že mnoho civilizací se při své evoluci obešlo bez peněz (i válek), a “z jeskyně” se takto dopracovali na úroveň Vesmírných lidí.

Tím ovšem není řečeno, že “socialismus” nemá chyby (navíc v něm byly peníze).

Tento systém znemožňuje lidem se duchovně posouvat, neboť jsou nuceni “finančním trhem” věnovat stále více času a energie práci na MATERIÁLU (tedy nejníže vyvinuté formě stvoření !), a stále méně času jim zbývá na sebe, na SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST. Lidé jsou uštvaní, nervózní, nemají čas, a hlavní myšlenka není pomoc bližnímu, ale PENÍZE, která je mimochodem také hrubovibrační. Čím více lidé myslí na peníze, tím více vyzařují hrubých vibrací. Nejmarkantnější je toto ve velkých městech, jako je např. Praha, kde je vlastně nejvíc hrubých vibrací z celých zemí českých.

Vesmírní lidé pracují na svých planetách pro společnost 2-4 hodiny denně, zbývající čas mají pro sebe, pro svůj duchovní růst, tj. pro vzdělávání, zábavu, zájmy, tanec, cestování, přírodu (turistiku) atd. Naše společnost má takovou ekonomiku, že by stačilo pracovat jen 4 hodiny denně, každý by měl zajištěny všechny základní potřeby a příjemný život. Zde jsou zbytečné sklady a obchody se zbožím, na to navazující primitivní a drahá doprava auty, zbytečná je reklama, státní správa, armáda, a řada dalších nesmyslných oblastí, které systémově okrádají lidi o jejich energii (i čas je forma energie).

Jak jej popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

“Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Lidé nemají stále hlavně čas. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili.” (Tedy mne a mou přítelkyni, nejsme tady povinně, ale dobrovolně s posláním).

Ptal jsem se Vesmírných lidí, zda se za středověku žilo hůře než teď či nikoli. Řekli mi, že za středověku lidé žili lépe, duchovněji, byli k sobě láskyplnější (často se scházeli v chalupě a povídali si do půlnoci), byli hodně v přírodě, nebyli tak uhonění a ve stresu, jako nyní. Neměli tolik v hlavách peníze, protože jich bylo vždy málo. Nebyli tak agresivní a neurotičtí, jako někteří lidé v našich městech, jako je např. Praha. Navíc nejedli takové množství masa, byli vegetariáni (zdraví). Děti si hrály spolu, hodně a v přírodě, což dnes je tomu právě naopak. Přestože tehdy nebyla taková hygiena, jako nyní, byli lidé spokojenější, vyrovnanější a duchovnější. Lidí bylo mnohem méně (5-10x méně) než nyní, takže měli mnohem více životního prostoru.

Výsledky naší práce většinou neslouží lidem k nezbytným potřebám a často se plýtvá lidskou prací v “zájmu trhu”. Zboží a práce leží umrtvené neúčelně ve skladech v obchodech, v armádě, ve státní správě, v reklamě, ve špatné distribuci, také lidé pořizují velmi často nesmyslné věci, které ke svému životu nepotřebují (někdo má pro sebe např. 3 auta, neboť si myslí, že když peníze vydělá poctivě, může si za ně koupit co chce – ničí tím planetu Zemi, už materiálem, parkováním, materiálními myšlenkami atd.).

Vesmírní lidé se neobklopují tisíci věcmi (např. doma nebo v lodi), ale jejich obytné prostory jsou krásně účelně zařízené. Nežijí pro materiál, ale pro sebe a další stvoření v tomto Vesmíru, žijí pro Stvořitele.

 

4. CÍRKVE.

Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů Sil temna, které dříve, ve středověku, masivně (když nebyly média a politika) ovládaly lidi. Ale i nyní ještě působí manipulačně v celé společnosti. Některé varianty jsou typu sekty, kde je manipulace a omezování svobody člověka zcela průhledná. Tato planeta má rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti Vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde Síly temna působily a působí. Smyslem těchto ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za sebe, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. “Společnost pro studium sekt a náboženských směrů” pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla Silám temna chybí “technologie”, což můžeme nyní při šíření “Rozhovorů” pozorovat.

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace-potrava ještírků) z vyšších míst. Bible obsahuje podle testu civilizace DHOH i Plejáďanů 30 % pravdy. Je tam jinak mnoho vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke Stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí.

Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví (a katolické církve především) od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již 1. ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Areianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553, který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi (dřívější existenci duše před fyzickým tělem).

Já sám jsem nebyl nikdy veden v církvi, a je mi skutečně dobře.

 

 5. STRAVOVÁNÍ – MASOVÝ PROGRAM, CHEMIE, VAŘENÁ STRAVA.

Stravování je zde založeno na “masovém programu”, tedy programu, který lidem opět neumožňuje si zvýšit vibrační – duchovní úroveň. Domácí zvířata (tedy duchovně nejvyšší tvorové ze zvířecí říše) jsou hrubým necitlivým způsobem zabíjena v jatkách, a tím je v těchto tělech nahromaděn obrovský strach a stres z tohoto prožitku – opět hrubé vibrace. Primární porušení kosmického zákona je v tom, že je v nadměrné míře konzumováno tělo vysokých duchovních zvířat ze zvířecí říše, které vývojově jsou jen nedaleko od stupně pozemského člověka (je to 400 tisíc až 1milión životů v lidském těle z celkových 10 miliónů životů v tomto místě inkarnačního postupu). Pro život v souladu s kosmickými zákony stačí jedna porce rybího masa za 2 týdny nebo žádné, tak, jako je to u mne již 2 roky.

V minulosti a ve středověku lidé pěstovali domácí zvířata u svých příbytků, byli s nimi sžiti, a většinou k nim chovali lásku. Proto usmrcení nebylo drastické, a množství masa nebylo veliké.

Chemizování potravin způsobuje opět porušení kosmických zákonů, a opět se projevuje na každém člověku.

Vařená strava programuje rychlejší smrt buněk našich těl a to je také příčinou velmi krátkého života v jednom těle. Zdravá strava – rostlinná, ovoce, zelenina, je nevařená. Nevařenou stravu jedí Vesmírní lidé. Navíc je třeba do ní dát lásku – energii vyšší kvality.

Výsledkem tohoto programu ještírků je agresivita a napětí lidí, což je projev hrubých vibrací, které jsou takto neustále udržovány.

 

6. ALKOHOL, DROGY, KOUŘENÍ, HRY O PENÍZE, EROTIKA.

Tyto ovládací programy jsou podporovány vládami a politiky a tolerovány. Všechny tyto činnosti ničí člověka a opět mu brání zvýšit si duchovní úroveň spolupůsobením řídících struktur. Tyto falešně hlásají, že mají zájem o občana státu a o jeho svobodu projevu.

Tyto ovládací programy na Vyspělých planetách neexistují už proto, že by je duchovní vůdci a zástupci lidu nikdy nedovolili.

 

7. VĚDA.

Věda je opět ovládána Silami temna tak, aby lidstvo duchovně nepostoupilo. Uvedu jen některé oblasti z celého spektra pozemské vědy.

Síly temna vždy na planetu Zemi dodávali technologie orientované do zbrojních programů tak, aby se lidé co nejvíce zastrašovali a případně zabíjeli. Z toho měly Síly temna vždy velikou radost. Z posledních aktivit lze vzpomenout Hitlera ve spolupráci s těmito entitami, dále vlády USA, které měly desetiletí uzavřeny smlouvy se Silami temna, kdy výměnou za kosmické technologie mohli unášet lidi ke svým pokusům (jako pokusné králíky – ale to se dělo pouze negativním lidem) a k vytváření hybridní rasy, která ale stejně nemá naději na přežití.

Další aktivity Sil temna je ovládání vědy tak, aby pracovala s energiemi materiální povahy, tedy nikoli s vyššími formami energií – duchovními aktivitami. Jako projevy tohoto je poznání vědy, že Vesmír je mrtvý a neobydlený, planety, hvězdy a galaxie jsou mrtvá mechanická tělesa (Grygar).

Dále nám Síly temna neumožňují zkonstruování přístroje na měření hrubých a jemných vibrací energií. Tím chybí zpětná vazba o tom, jak ničíme planetu Zemi.

Síly temna řídí naši vědu tak, že člověku je neustále vštěpována myšlenka, že on je to nejvyšší ve Vesmíru. Jednak v něm neustále posiluje jeho ego, jednak touto tezí (ničím nepodloženou) brání mnoha lidem přijmout myšlenku o Vesmírných lidech, hierarchiích a Stvořiteli samotném, to je cíl.

K tomu je vytvořen ovládací program “projekty CETI a SETI” – hledání mimozemských civilizací. Za pomocí monstrózních přístrojů – radioteleskopů – se lidem vnucuje, že jsme ve Vesmíru sami, jinak by se vesmírní již ozvali. Hrubě primitivní.

V oblasti lékařství je věda na primitivní materiální úrovni, léčí důsledek a ne příčinu nemoci (duchovní). Proto stále více lidí vyhledává léčitele, bez ohledu na to, zda jsou kvalitní či nikoli. Nemocnost lidí je obrovská, v českých zemích je v roce 1998 zcela zdravých jen 2 % lidí. Účinnost lékařské péče je malá, celá její organizace je postavená na okrádání a zastrašování člověka (strach = hrubé vibrace).

Zde jsem vám milý čtenáři s láskou nastínil jen některé oblasti ovládacích programu Sil temna.

Tyto ovládací programy vytváří kvalitní síto, pomocí kterého se lidé sami selektují na zrno a plevy, a sami si tak určují svůj nejbližší inkarnační vývoj, buď do vyšších společností v 5. dimenzi, anebo na Zelené planety 3. dimenze v této Galaxii (je jich 6), kde jsou nyní jen primitivní kmenové přírodní společnosti, sběrači plodů (nepěstují plodiny a domácí zvířata, nepijí mléko). Taková je tvorba Stvořitele mého i vašeho mnou i vámi tolik milovaného.

Nyní uvedu jen některé varianty ovládání negativními mimozemšťany (většinou ještírky) z každodenního života, pozorované na lidech.

Jsou to například některé křečovité nekontrolované pohyby, které jsou součástí tohoto ovládání, vždy za cílem znemožnit realizaci původního úmyslu člověka a často je to navedené na nepodstatné činnosti, které už tím, že seberou čas tomuto člověku, znemožní realizovat původní (pozitivní) úmysl. Toto se týká lidí na důležitých řídících místech ve všech oblastech společnosti (netýká se to lidí, kteří jsou již dobře ovládáni primitivnějšími ovládacími programy, jako alkoholismus, drogy apod.).

Toto také pociťují v různé míře lidé šířící informace o Silách světla, a právě láskou, harmonizací, meditací, pozitivními myšlenkami a necháním se vést samotným Stvořitelem se mohou v rozhodující míře zbavit tohoto ovládání.

Celý Vesmír o tomto ví a také ví, že pouze bytosti pevné a neovladatelné mají nárok v této fázi jejich vývoje postoupit do vyšších světů. Právě tento objev pro pozemšťany je tím největším poznáním a umožňuje být skutečně svobodný.

 

Lidé,

nenechte se ničím a nikým ovládat,

buďte sebou samými,

řiďte se vlastním srdcem a citem.

Vyzařujte lásku.

Uvědomte si svoji vnitřní sílu a radost

z tvoření ze své vlastní svobodné vůle.

Vesmírní.

 

746. Planetka s negativní energií. (Poijala Kateřina P.) 31.8.1999. 20:20-20:38 hodin.

Místo: Zlín.

Milá Katko,

Právě jsme se dozvěděli, že se pro tebe chystá překvapení – samozřejmě příjemné. Můžeš se těšit na zítřejší den. Ale teď něco k tomu, na co se ptáš, blížící se kometa. Budeme se snažit o co největší podrobnosti, nejen všeobecně, tak jak si to přeješ. Tak tedy:

Kometa to není, jedná se o planetku, která vstoupila do vaší Sluneční soustavy už v červnu loňského roku. Blíží se kvapem k vaší planetě přitahována silou negativních myšlenek lidí jako magnetem, podle jejich stupňující se síly mění svou rychlost a pohyby a astronomům se jeví jako nevypočitatelná. A to tedy je. Její let by vůbec nemusel protnout dráhu vaší planety, pokud by lidé změnili způsob uvažování a začali žít pozitivně v lásce. Ale, bohužel se předpokládá pravý opak. V tom případě první zásadní vliv může být už v říjnu tohoto roku.

Je velká asi jenom 1,5 km, ale tlačí před sebou předvoj hustého mraku drobných těles o velikosti asi 30 km. Tento mrak až dosáhne atmosféry Země, zde začne hořet. Rozhodně k tomuto nedojde až v roce 2027, jak se to snaží ujišťovat vaši vědci. Nespěte na vavřínech materialistického bádání. Všechno je propojené s duchovní sílou, na kterou přístroje nemáte. A ani je nikdy potřebovat nebudete, protože vaše fyzická těla jsou sama těmito přístroji. Ale to jsme odbočili.

Takže stručně řečeno, vaše nová sousedka se blíží. Je sice maličká, ale temperamentní a velmi radikálně změní váš dosavadní zaběhlý způsob života. A bude to velmi, velmi brzy. Ještě letos.

Plejáďané.”

Tato planetka má naše astronomické označení AN10 (pozn. Zpracovatele).

 

745. Áčko 30.8.1999 (199). (Přijal Ivo A. Benda) 31.8.1999. 19:45-20:02 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, mám velkou radost a jsme nadšení výborným výsledkem v Áčku. Ano, pořad sledovalo 1 580 000 lidí, většinou mladších, a pozitivně naše informace přijalo celkem 43 % lidí, nerozhodných bylo asi 35 %, zbytek negativní názor (22 %). Celkový dojem byl značně přesvědčivý už proto, že všichni 3 jste říkali podobné věci, které do sebe zapadaly. Ano, všechny nejdůležitější informace byly sděleny, ano, je to důležitý průlom do další fáze šíření informací a tedy i vyšší frekvence. Áčko pozorovalo ve Vesmíru miliony bytostí a dále tyto informace jsou šířeny a analyzovány, a to nejen pořad, ale oněch 1,5 milionu lidí, kteří toto sledovali. Budou se dělat analýzy podobné, jaké se dělaly u pořadu “Na vlastní oči” a u letákové akce. Jsou to důležité informace, které nám dávají věrohodný obraz o stavu vědomí a duchovní úrovně lidí zemí českých. Ano, byl to souboj Sil světla a Sil temna, paní Volfová byla ze 65 % ovládána Silami temna a sám jsi poznal okolo 10 momentů – otázek, které byly z hlav ještírků. Ano, skvěle jsi postupoval se mnou a odpovídal na otázky tak, jak jsme si i my přáli zde ve Vesmíru. Výborně se osvědčila skvělá kondice po vaší dovolené, bylo to takto koordinováno Stvořitelem naším milovaným.

Lidé, kteří toto viděli, předávají informace dále, a začíná to u vás už opravdu bublat. Mnozí to nemohou hodit do koše už proto, že celý obsah našich sdělení je ryze pozitivní, je to pozitivní program lásky, a to se obtížně odmítá. Lidé přemýšlí nad řadou vět a cítí, že se ještě hodně dozví, čeká je velká změna. Tím tedy toto je velký průlom do vašeho stavu vědomí a začíná další, rychlejší pohyb směrem k vyšším frekvencím.

Toto tedy milý Ivo s láskou předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

 “A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tyto pořady jsou zásadním průlomem do vědomí lidí vás, pozemšťanů a máte možnost si zvyšovat frekvenci vyšším směrem, nežli dosud. Ano, je to důležité a my tě milý Ivo moc milujeme a posíláme stále lásku, ano, je to skutečně zásadní zvrat ve vašem vývoji.

Dále se budu těšit na naši spolupráci a těším se na naše setkání.

S láskou ti toto předal Ptaah a další se přidávají.”

 

741. Myšlení = energie (196). (Přijal Ivo A. Benda) 24.8.1999. 17:23-17:45 hodin.

Místo: Hotel Biocel - Soláň.

“Milý Ivo,

Hlásím se ti já, Renata, velitelka lodí nad vámi.

Pozorujeme vaše krásné vnímání a prociťování přírody i komunikaci s matkou Zemí i Amonem. Máme na lodích radost z toho, jak se dobře cítíte a jak se těšíte na další události. Ty se vyvíjejí zajímavě, takže rozhodně se nebudete nudit stejně, jako doposud. Máš radost milý Ivo, že v té Nově chtějí rozhovor o situaci, ve které se lidstvo nachází. Ano, bude to zajímavá práce a domnívám se, že bude mít dobrý ohlas. Lidé jsou dychtiví po neznámých informacích budoucnosti planety Země, a tak se vše bude odvíjet, jak má. Mám tě milý Ivo ráda, tak jako ty mne i další členy posádky lodi, které velím. Ani nevíš, jak jsme spjati s vaším životem a činností, kterou vyvíjíš. Hodně nám záleží na tom, jak se bude vše vyvíjet a jak se bude dařit měnit myšlení lidí k lepšímu. Věříme, že zde budou další změny, a že se dále bude dařit měnit povědomí lidí o svém vztahu k sobě samým, k přírodě a k matce Zemi.

Lidé by měli pochopit, že každá myšlenka, kterou vytvoří, je energie. Buď je pozitivní nebo negativní. Toto je základ. Proto se snaž, aby tento základ se i nadále dostával mezi lidi. Toto je tak důležité. Prosím, aby se lidé nad sebou zamysleli a změnili své životní hodnoty. Aby se nenechali ovládat “trhem” = ovládacími programy Sil temna, ale aby se začali již konečně řídit svým srdcem, citem, stejně jako to děláme my, Vesmírní lidé. Toto je jediná cesta vpřed ve vaší situaci, kterou jste si svým chováním a myšlením vytvořili. Je třeba pochopit, že takový způsob života, který vedete, nezabezpečí životaschopnost vaší civilizace.

Civilizace ve Vesmíru, které žijí tisíce a statisíce i milióny let, mají úplně jiné životní hodnoty a cíle, není to majetek a kariéra, ale myšlenka s láskou na vše okolo, včetně sebe sama. Toto je tak důležité a není nic důležitějšího. Tedy je to láska ke Stvořiteli prvotnímu. Toto je rozhodující. Až toto pochopíte a vycítíte, budete přijati s radostí do Kosmické konfederace planet, a to s láskou a pokorou.

Toto ti milý náš Ivo dávám s láskou já, Renata, velitelka lodí zde nad vámi.”

Děkuji ti Renato, já rád předám tyto informace lidem zemí českých. S láskou Ivo.

 

737. Evakuační koridory. (Přijala Kateřina P.) 16.8.1999. 22:00-22:20 hodin.

Místo: Zlín.

Ptá se Ivo A. Benda: Jak pokračuje budování evakuačních koridorů a jaké jsou počty u některých měst u nás ?

“Evakuační koridory (prostupy do 5. dimenze) začaly být budovány v polovině července 1999 a v pravděpodobně do konce srpna 1999 budou dokončeny v hrubých rysech na území české republiky. Tvoří je síť hlavních koridorů a kromě těchto míst budou vybrána další místa, odkud budou lidé převáženi menšími loděmi (tam nebudou prostupy do 5. dimenze).

Nyní k 17.8.1999 jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě:

Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic.”

Děkuji vám drazí přátelé z evakuačních flotil nad námi. S láskou Ivo.

 

740. Vybrali jste si očistu (195). (Přijal Ivo A. Benda) 24.8.1999. 11:05-11:35 hodin.

Místo: Hotel Biocel - Soláň.

“Milý Ivo,

Hlásím se ti já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš touhu se se mnou spojit a dozvědět se nové události kolem planety Země. Ano, jsou stále silné boje, které zde ve Vesmíru probíhají, Síly temna jsou stále více separovány od planety Země, samozřejmě tyto boje se neobejdou beze ztrát. Ano, nyní na Zemi pokračují očistné procesy, kterými se planeta Země snaží očišťovat od hrubých vibrací. Tyto procesy jsou pro lidstvo tragické, vrací se jim ale jen to, co zaseli. Je to materiální orientace těchto společenství, která se jim stane hrobem. Tyto procesy nejsou nezvratné, ale za současného postupu lidstva se zatím nic jiného dít nemůže, je to volba pozemšťanů. Lidé jsou jako malé děti a mnozí jsou stále těžce materiálně orientovaní. Je to jejich volba a podle toho také dopadnou. Ti lidé, kteří již pochopili, mají možnost pracovat na sobě a tím být lepší a lepší. Mohou prohlédnout hru, kterou s nimi hrají Síly temna a vyháknout se z ovládacích programů Sil temna. Je to jejich volba. Ano, Síly temna si z vás udělaly kolonii a těží z pozemského lidstva energie strachu = hrubé vibrace. Teprve až lidé pochopí, že jedině láskou a otevřeným srdcem lze postoupit dále, bude vše jiné. Jinak ne.

Toto ti milý Ivo dával sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se připojuji já, Ptaah velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní nastávají očistné procesy planety země, ano, dále se budou dít procesy, které si lidstvo svým myšlením a jednáním naprogramovalo. Tyto procesy budou celoplanetární a nikdo, kdo ničil planetu Zemi, nevyhne se postižení, vše, co způsobil, se mu navrátí. Bude to rychlé a tvrdé, nebudete na toto připraveni. Vše, co se zde bude odehrávat, jste si vybrali, nic není nahodilé či dokonce nespravedlivé. Stvořitel je milostivý a spravedlivý, takto působí jeho zákony a my, Vesmírní lidé je známe velmi dobře. Nyní lidé zakusili zemětřesení v Turecku, ano, postihlo to materiálně orientované lidi, kteří se uchylovali k tomuto způsobu jednání. Přesně tak byli postiženi. To samé si ale připravují další lidé v jiných částech planety Země.

Ano, toto ti milý Ivo předávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

“Ano, hlásím se ti já, Renata, velitelka lodí nad vámi. Hlídáme stále tento prostor a máme radost, jak sbíráte síly na další práci v tomto koutě přírody.

Ano, nyní se nacházím nad tebou ve výšce 15 km a posilujeme vás z našich lodí. Máme stále práci s monitorováním okolí, aby vás nic nemohlo ohrozit. Stále pozorujeme množství lidí a studujeme jejich zvyky i řeč, chceme vám co nejlépe rozumět. Pořád se něco učíme, ano, i tyto lesní plodiny jsou pro nás nové a neznámé. Jedná se např. o ostružiny, na kterých jsi si tak pochutnával. Ano, mají v sobě spoustu zdravých látek a vitamínů, prvků, které upevňují tvé zdraví. Ano, jsou to tyto plodiny, které jsou dary takto bohaté přírody zde kolem vás. Ano, tyto plodiny jsou nejhodnotnější, když se trhají a jí ihned po utrhnutí, tedy čerstvé. Tyto plodiny mají takové spektrum látek, jako málo co jiného a vím, proč jsi vždy rád chodil na hory a “pásl” se na malinách, borůvkách a ostružinách. Ano, toto tedy také zde vyhodnocujeme a víme, že ne každý tomuto holduje. Proto tedy tolik lidí má zažívací problémy, jsou nemocní atd., ale ty jsi takto v pořádku. Stále obdivujeme krásy přírody zde v Beskydech a sami se kocháme její pestrostí a rozmanitostí.

Toto ti milý Ivo s láskou předala Renata.”

Děkuji vám drazí přátelé, já rád předám tyto informace lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

735. Sdělení 193. (Přijal Ivo A. Benda) 10.8.1999. 8:09-8:28 hodin.

Místo: Vlak Kolín - Praha.

 

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš nyní cestu do té PRIMY, no uvidíš, co z toho bude. Budu tam s tebou a budu ti pomáhat v tvé práci. Máš velkou touhu informovat lidi, ano, vím to, další události jsou již dané vámi lidmi.

Blíží se evakuace pro malý zlomek lidí, v českých zemí je to stále 500 000 lidí, na celé planetě 30 miliónů. Toto číslo je stabilní několik měsíců. Ještě část lidí by mohla se sebou něco udělat, ale mají na to málo času, nyní se vše směruje do období říjen – listopad 1999, všechny plány jsou plovoucí, jak bylo sděleno. Ve světě panují velká vedra, mnoho lidí zemřelo, a proto také my se Stvořitelem našim milovaným přizpůsobujeme termíny očisty. Planeta Země se již nedokáže sama očišťovat, to jsou nyní tyto poruchy v počasí. Mnozí lidé stále nechápou tuto souvislost. Bohužel, mnozí pochopí, až bude pozdě. Zůstanou zde na pospas očistným procesům. Nyní jsou dále budovány evakuační koridory do 5. dimenze po celé planetě Zemi, včetně českých zemí. Ano, dnes ráno ve 3 hodiny jsi také viděl světla a slyšel částečně i hluk lodi Kohunovy flotily, která budovala evakuační prostupy mezi Zlínem a Luhačovicemi, i u obce Ludkovice. Jak správně řekla Katka, je tam řada velkých vesnic, odkud také půjde část evakuovaných osob. Jak už jsem řekl, nyní je připraveno 5 % obyvatel českých zemí, 0,5 % obyvatel planety Země. 3/4 jsou ženy, 1/4 jsou muži, většinou jsou to děti a mladší lidé. (Dospělých mužů bude jen asi 10 % ze všech evakuovaných lidí – pozn. zpracovatele).

Lidé jsou stále zvědaví a snaží se dále na sobě pracovat, nyní v českých zemích na sobě nějak pracuje téměř 10 % lidí. Pokud bude evakuace do 3 měsíců, má šanci reálně se zachránit takto nejvíc 750 000 lidí z českých zemí, to je maximální číslo při termínu za 2-3 měsíce. Ano, lidé často váhali a ztráceli drahocenný čas. Mnozí jej ale využili a efektivně na sobě začali pracovat. Proto je zde připraveno půl miliónu lidí. Bude zajímavé pozorovat, co na zmizení takového počtu lidí řeknou úřady a média, dobře ovládané Silami temna. Bude to poslední křeč před vyjevením Pravdy. Nyní tedy milý Ivo se těším na spolupráci a přeji ti hezké výsledky tvého snažení.

S láskou ti toto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

Děkuji ti milý Aštare, rád předám tyto informace lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

733. Třetí Fatimské tajemství. Sdělení matky Marie celému světu.

Při třetím zjevení matky Marie ve Fatimě 13.7.1917 byla předána Lucii tři poselství, která měla být sdělena celému lidstvu.

Přehled událostí:

1917
13. května prožila desetiletá Lucia dos Santos, její devítiletý bratranec Francesco Marto a jeho sedmiletá sestra Jacinta ve Fatimě v provincii Estramadura v Portugalsku zjevení matky Marie. Při třetím zjevení obdržela Lucia již zmíněná tři tajemství, která měla dát dále, až k tomu bude vyzvána matkou Marií. Při šestém zjevení došlo ke známému "Slunečnímu zázraku", který viděly tisíce přítomných poutníků, ale i obyvatelé v celém okolí.

1942
Lucie odchází do kláštera, Francesco a Jacinta umírají. Lucie dostává pokyn předat písemně předaná tajemství veřejnosti. Třetí tajemství má být předáno přímo papežovi. Ten je má, podle přání matky Marie, otevřít až v roce 1960 a předat je lidstvu. Prozatím je uchovává zapečetěné arcibiskup z Leiry.

1957
Zapečetěný dopis s Třetím tajemstvím je předán Svatému oficiu v Římě. Papež Pius XII. Jej předává neotevřený svému nástupci papežovi Janu XXIII.

1962
Třetí tajemství je přeloženo do angličtiny a ruštiny a v říjnu v době kubánské krize pomáhá zabránit vypuknutí třetí světové války. Vatikánští diplomaté zaslali text Třetího tajemství do Washingtonu, Moskvy, Londýna a tehdejšímu generálnímu sekretáři OSN U-Thantovi.
26. prosince rozhoduje papež, že Třetí tajemství nebude lidstvu předáno.

1963
Třetí tajemství hraje důležitou úlohu při uzavření smlouvy o omezení atomového zbrojení mezi USA, Velkou Británií a tehdejším SSSR.
15. října uveřejnil německý novinář Luis Emrich v časopise "Nová Evropa" ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči.

1978
V "L Observatore della Domenica" vychází článek preláta Corrada Balducci "Profetia e Realta" s textem Třetího tajemství v italštině. "Propaganda Mariana di Maria Stella" v Římě rozesílá na požádání tento italský text. Všechny doposud uveřejněné texty byly upraveným zněním předaného originálu.

1988
Matka Maria varuje v mediálním sdělení opět lidstvo a vyžaduje znovu důrazně zveřejnění doposud oficiálními církevními kruhy zadržovaného Třetího tajemství, které znovu opakuje v plném znění:

Tento text je 65 % původního celého sdělení přijatého Lucií do Santos v roce 1917, a sice Třetího tajemství. Byl přijat v roce 1988 znovu mediálně jiným člověkem, který přijal tu část původního sdělení z roku 1917, která se přímo týká nejbližšího období. 35 % chybějícího textu (přijatého v roce 1917) se týká vzdálenější budoucnosti (o návratu Božího království na Zemi).

"Dítě, vyvolila jsem tě, abych ti sdělila poselství, které patří všem lidem. Jdi a zveřejni má slova, ať je slyší celý svět ! neboj se, budu stále s tebou ! Budeš sice mnohými napadána, ale čím hlubší je tvoje víra, tím méně pocítíš jejich útoky.

To, co ti teď říkám, patří všem lidem, aby poznali, co je v budoucnosti očekává. Lidstvo jde vstříc velkým trestům. Nepřijdou dnes nebo zítra, ale před koncem 20. století. Lidstvo se nevyvíjí tak, jak to Tvůrce od něho očekával. Jeho zákony i dary podupávají se vzpupností a pýchou. Nikde na Zemi není pořádek. Všude, i v nejvyšších vládních a církevních kruzích, má sídlo Satan, jehož cílem je strhnout lidstvo pod svou moc.

Satan ovlivní a zmate mozky vědců, kteří vynaleznou zbraně, schopné v několika minutách zničit miliony životů, více jak poloviny lidstva. Nezastaví se ani před nejmocnějšími na Zemi, které přijměje k tomu, aby dali příkaz vyrábět velké množství zbraní, které mohou zničit v okamžiku veškerý život na Zemi. Běda všem vládnoucím na této Zemi, běda všem církevním hodnostářům, kteří se nepostaví proti satanskému řádění a neukáží lidstvu cestu k obratu ! Pak nechám dopadnout trestající paže mého pozemského syna, Ježíše Krista.

Běda všem mocným této Země, běda těm, kteří se nesnaží zachovat pořádek. Pak budu prosit Boha, aby vynesl rozsudek nad lidstvem, který bude mnohem hroznější než byla potopa světa.

Všude na Zemi vládne Satan. Mezi církevními hodnostáři dojde ke vzájemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V  Římě dojde k velikým změnám. Co je shnilé, odpadne, to, co odpadá, nebude zadrženo, protože učení církve je zatemněno. Všechno lidstvo a celá Země projdou nesmírnými útrapami. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká teplota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.

Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou milióny a milióny lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již zemřeli. Celá Země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.

Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. Satan ovládne celý svět.

Ti, kteří přežijí, budou volat k Bohu o pomoc, a On je vyslyší. Přijde nový život, takový, jaký byl předtím, než člověk a svět propadli ďáblu.

Volám všechny následovníky mého pozemského syna, Ježíše Krista ! Hledejte jeho blízkost, obraťte se k němu, on je záruka, že přežijete v duchu tuto dobu.

Čas všech časů přichází stále blíž a konec konce je na dosah. Běda, běda všem mocným tohoto světa, běda všem představitelům církví, jestliže neobrátí svoje kroky k nápravě. Běda, zůstane-li vše tak jako nyní ! Pak bude vše ještě mnohem horší než to, co vám teď říkám.

Jdi, mé dítě, jdi a předej moje slova těm, kteří mají moc má slova předat lidstvu. Jsem a budu stále s tebou.

Pamatuj si dobře co ti říkám a postarej se, aby to bylo zveřejněno pro celý svět."

Čtenář si může srovnat toto poselství s POSELSTVÍM LIDSTVU - BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA.

 

732. Sdělení 191. (Přijal Ivo A. Benda) 6.8.1999. 7:15-8:00 hodin.

Místo: Chata Kohútka, Javorníky.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Vítám tě do nového dne, kterým ukončíte vaši dovolenou v Beskydech, na pomezí Moravy a Slovenska, v krásné přírodě. Mám nyní pro tebe další zprávy.

Včera se váš prezident Havel poprvé otevřeně potkal s premiérem Zemanem a hovořili na téma evakuace a Vesmírných lidí. Začínají oba chápat, že tím, že vše tutlají, ničemu nezabrání. Mají všechny informace k dispozici a jsou tak lépe připraveni nežli před rokem či dvěma. Jejich rozhovor byl stavěn na rovině, jak se zachovají po případné evakuaci a co řeknou lidem, kteří zde zůstali. Mají špatné svědomí coby státníci, kteří odpovídají za blaho národa. Jsou stále více myšlenkami v evakuaci a co bude následovat po té pro ty, kteří zůstanou. Jsou to těžké chvilky uvažování a v jejich filosofii tyto myšlenky dělají rozvrat.

Dále se milý Ivo snaž a uvidíš, co se bude dít, budou stále další události, které lidem dají jasně najevo, jak se věci mají. Mají se tak, jak myslí a cítí a jednají lidé, nijak jinak. Vaše myšlenky určují běh další událostí a jsou skutečně negativní, tedy ani průběh událostí nemůže být příznivý. Pár lidí začalo na sobě pracovat, ale to je necelých 10 % obyvatelstva zemí českých, a tak budou muset ještě více ostatní lidé se vzpamatovávat ze svého negativního chování po příslušných impulsech. Události jsou již do značné míry dány vaším chováním a Stvořitel náš milovaný nechce nikomu křivdit. Jeho zákony jsou přesné a neomylné, působí na každého stejnou měrou podle individuálních činů jednotlivce. Tyto činy mají svůj myšlenkový základ a ten má svoji duchovní – energetickou hodnotu. Ta se každému vždy ihned zapisuje do svých těl a pak působení v následných očistných procesech – samozřejmě ne příjemně. Takový je mechanismus tohoto zákona – stejné k stejnému a nyní bude dále vrcholit jeho působení v lidské společnosti. Mají lidé tendenci své přestupky podceňovat a ignorovat. To nyní teprve poznají, jak se mýlili. Bude to odplata jim, jak ničili planetu Zemi a nijak se nad tím nepozastavili, jak jejich hrubovibrační energie ubližovaly nejen jim, ale i svým bližním, přírodě a planetě, která je nese na svém povrchu. Takový je zákon našeho Stvořitele milovaného a bude naplněn do poslední kapky.

Toto je i má zkušenost milý Ivo, viděl jsem již mnoho planet s jejich obyvateli, kteří dopadli špatně po svém špatném působení na svých planetách. Ne jinak tomu bude i zde, na planetě Zemi. Nechtěl bych být v kůži těch, kteří zde zůstanou, nebude to pro ně žádná procházka růžovým sadem.

S láskou milý Ivo ti toto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

Děkuji ti milý Aštare za toto poučné sdělení, které rád předám dalším lidem zemí českých. Ivo.

 

731. Sdělení od Renaty (190). (Přijal Ivo A. Benda) 5.8.1999. 19:20-19:46 hodin.

Místo: Chata Kohútka - okolí.

Milá Renato, chtěl bych se prosím s tebou spojit. Děkuji.

“Milý Ivo,

Hlásím se ti já, Renata, z evakuační lodi, která nyní visí nad vámi ve výšce 22 km. Ano, děkuji za lásku, kterou mi posíláš. Cítím to a opětuji ji. Máme nyní služby zde nad vámi a střídáme se s flotilou Zory. Naše loď je tvaru elipsy o průměru 2,2 km a druhý průměr je poloviční. Konstrukce je podobná lodi PLEJA III. Je to formace také 5 lodí, které mají různé části povrchu Země na starosti. Tato loď má mnoho malých lodí pro průzkum, ale i pro případnou evakuaci. Počet členů posádky naší lodi je 850 lidí, ale mírně se mění podle konkrétních úkolů.

Tyto lodě podléhají Karného velení. Mám radost, když si na nás vzpomeneš a chceš se podělit o krásu přírody, kterou vnímáš kolem sebe, milý Ivo. Tato příroda je jedinečná a je dobré ji vnímat jako poklad, to nejcennější.

Máme řadu činností na lodi, od výzkumů až po případnou evakuaci lidí. Výzkumy jsou různého druhu, jsou to krásné přírodní prvky, které neustále monitorujeme a zkoumáme. Váš přírodní systém je velmi bohatý a rozmanitý, má velkou četnost druhů a je výborně skloubený v jeden ekosystém. Taky bych se ráda s mými přáteli vnořila do této přírody. Je to bohatá členitost reliéfu, který způsobuje bohatost druhů rostlin a živočichů. Naši výzkumníci zvlášť studují způsoby koexistence jednotlivých druhů rostlin a živočichů navzájem, neboť tyto vztahy jsou dány bohatostí těchto druhů. Pro tyto bytosti to znamená zajímavý vývojový stupeň, kterým Stvořitel vytváří další variace druhů a vztahů. Tyto vztahy jsou nesmírně bohaté, bohatší než vztahy mezi lidmi navzájem.

Dále milý Ivo se zabýváme studiem vztahů mezi lidmi, jejich radosti, starosti, problémy a je to poučné. Ani nevíš, jak málo lidí je bez starostí, jako třeba vy. Máš krásný harmonický život, který jsi si vytvořil svým přístupem, který je pomoc bližním. Lidé mají starosti proto, že nepomáhají bližním, ale okrádají je mnoha způsoby o energii. To je příčina jejich útrap. Jsou mnohdy daleko pochopení, že zde nebudou šťastni, pokud budou krást energii druhým lidem. Tak toto ti milý Ivo předávám já, Renata z lodi nad tebou ve výšce 20 km.”

Ze kterého systému pocházíš ? (Chvíli pauza, aby převedla jejich terminologii do naší.)

“Pocházím ze systému Škorpiona.” Ano, rozumím, Štíra.

Chtěl bych se ještě zeptat na koule, které tvoří věnce kolem nástaveb vašich lodí. Jak jsou konstruovány a jaká je jejich přesná funkce ?

“Koule na mateřské lodi rotují všemi směry, jsou polopropustné a duté. Uvnitř je zelenkavé pole, které emituje ven přes polopropustné stěny a tím odmetává nečistoty zemské atmosféry. Koule nejsou pevně zavěšeny, jsou fixovány polem ve své poloze a rotaci. Brání usazovaní a tím poškození lodi v záhybech nástaveb.”

Děkuji za krásné povídání a posílám dále lásku. Ivo.

Po té jsme s Katkou vyslali mentální těla a zjistili jsme vzhled Renaty: je velmi štíhlá až hubená, má tmavší vlasy, vpředu ofinka, vysoké čelo (znak vysoké inteligence), zářivé veselé oči, světle hnědé.

Jak se ti líbí nad Zemí ?

“Moc špíny a rušivých elementů, hodně nestabilní.”

Nyní klesají níž, 16 km, níž nepůjdou, je tam koridor dopravních letadel. Vnímáme loď nad námi – zvláštní energie padající na nás.

 

729. Sdělení 189. (Přijal Ivo A. Benda) 4.8.1999. 11:00-11:20 hodin.

Místo: Krkostěna - Javorníky.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, máš nyní s Katkou krásnou dovolenou, v tomto krásném koutu přírody. Raduješ se z tolika zeleně, druhů rostlin, které zde rostou tak hustě vedle sebe. Jsou bohaté na mnoho látek, které se dají snadno využívat v medicíně. Ano, mnoho těchto rostlin je léčivých, a jen lidem, kteří jsou schopni vnímat přírodu, pomohou.

Máš velkou radost z toho, jak se naše informace šíří a jak se stále více lidí informuje o nejbližších událostech. Máš touhu, aby lidé byli stále lepší a lepší a tak aby bylo co nejvíce zachráněných. Naše lodě vytyčují evakuační místa po celé planetě Zemi, jsou to prostupy do 5. dimenze o průměru cca 50 m a tak jsou budovány koridory pro lidi slušné a láskyplné. Na našich lodích se naši bratři a sestry stále více připravují na kontakt s vámi, pozemšťany, kromě zvládnutí jazyka jsou to i vaše zvyky a životní způsoby.

Každá země – jazyková skupina je selektována a bude mít 1. fázi pobytu na evakuačních lodích. Později budou tyto skupiny – národy se více stýkat a spolupracovat a bude zvolen jeden celoplanetární jazyk. Již nyní jsou vybrány varianty tohoto jazyka a čeština je horkým kandidátem. Po té bude zvolena celoplanetární vláda, která bude řešit všechny otázky planety Země ve spolupráci s Kosmickou konfederací planet a Stvořitelem naším i vaším milovaným. K těmto úkolům bude patřit i posuzování dalšího vývoje ve 3. dimenzi lidí a organizace 2. evakuační akce, v pozemském čase tak za cca 30 let. Máš radost z těchto událostí i z toho, že se na nich můžeš významně podílet. Jsou to významné věci, které budou mít zásadní vliv na další vývoj planety Země. Jsou to skutečnosti, se kterými se ne každý pozemšťan vyrovná, a které ale přesto budou pro něj výchovnou lekcí na mnoho set inkarnací v budoucnu.

Toto ti milý Ivo předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

 

“A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také my z našich lodí vás oba zdravíme a posíláme proudy lásky. Mám radost, jaká je informovanost zde v zemích českých o nás, Vesmírných lidech. Nyní se budou informace pouze doplňovat a upřesňovat a budou stále více pronikat do podvědomí lidí – to je důležité na mnoho tisíc inkarnací v budoucnu pro kohokoliv, tedy i ty, kteří nepostoupí. Někdy příště za několik tisíc inkarnací bude v jejich životě podobná situace, kdy bude moci postoupit do vyšších světů. Ten, kdo se probudí nyní a připraví se, může již nyní. Každý to má ve svých rukou, každý se vyvolí sám.

Toto ti milý Ivo dávám s láskou jí, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.”

Děkuji vám drazí přátelé za tato poselství a posílám vám také proudy lásky. Ivo.

 

728. Sdělení 188. (Přijal Ivo A. Benda) 1.8.1999. 10:46-11:15 hodin.

Místo: Vlak Kostelec u Jihlavy – Luka nad Jihlavou.

 

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Mám radost z toho, jaká hezká atmosféra byla na setkání v Jindřichově Hradci a jak se další lidé velmi intenzivně zajímají o nás, Vesmírné lidi. Ano, také TV NOVA v novém složení byla dosti aktivní, no uvidíme, co z toho bude po korekci. Máš radost z krásných lidí, ano, budou zase více pracovat a snažit se pro Stvořitele našeho milovaného. Máme velkou radost zde na lodích, jak se vám povedlo setkání u ohně večer, a jak lidé aktivně se snažili myšlenkou navazovat své kontakty s posádkami lodí. Budeme dále kombinovat tyto aktivity a s láskou a pokorou se snažit lidem planety Země být blíž, nežli dosud. Budeme i nadále nápomocní v aktivitách šíření informací a tak se můžeš snažit i nadále.

Nyní se spojil s tebou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se ti hlásím já, Renata, velitelka lodí operujících v Kohunově flotile. Milý Ivo, posílám ti lásku a moc pozdravů, přání, aby se ti i nadále dařilo, a aby lidé byli stále lepší a lepší. Mám radost z tvé radosti a nyní právě také pracuji na úkolech od Stvořitele našeho milovaného.

Je to vytyčování evakuačních míst a dále studium a navazování kontaktů s lidmi planety Země, která je tak krásná. Mám radost, že se lidé stále více informují o nás, a že jsou stále lepší, alespoň zde, ve střední Evropě.

Máš otázku na duchovnost v zemích českých, je to nyní číslo 3,8 D ze 12-ti stupňové stupnice. Máš radost z toho, jací krásní lidé se schází, a jak se snaží také o duchovní posun – sami na sobě. Jsou laskavější, chápavější, tolerantnější a citlivější, láskyplnější. Ano, toto má být u vás na vzestupu, a tak se to děje.

Budeme se stýkat častěji spolu, neboť budu s tebou koordinovat evakuační kroky, přípravné fáze. Vše probíhá podle plánu našeho Stvořitele milovaného. Ano, jsou to vytyčování a budování evakuačních koridorů v blízkosti i uvnitř vašich měst a vesnic. V červenci naše flotila pracovala i ve městě Zlí. Budovali jsme zde celkem 5 evakuačních míst. Jejich kapacita je dostatečná pro splnění tohoto úkolu. Z města Zlín (80 000 lidí) by mohlo být evakuováno asi 5 – 10 000 lidí v reálné variantě. Kromě reálné varianty existují optimistická varianta, to je 10 – 20 000 lidí, a pesimistická varianta, tj. 2 – 5 000 lidí. Město Zlín má dobrou vibrační strukturu oproti průměru 100 tisícových měst, a to dílem vaší práce milý Ivo. Máš také touhu, aby tam byli krásní lidé, upřímní a láskyplní. Všichni na tom pracujeme, aby vaše budoucí společnost byla takto krásná a vyvážená milý Ivo. Ráda tě budu informovat o našich aktivitách i o tom, jaká bude průběh další naší spolupráce.

Mám tě moc ráda a těším se na náš další kontakt. Lásku ti posílá Renata.”

Zdravím tě Renato a děkuji za nabídku na spolupráci při předávání informací lidem planety Země.

 

Posílám lásku, Ivo.

 

690. Loď Kohunovy flotily ve Zlíně. (Přijala Kateřina P.) 7.7.1999. 2:30-3:00 hodin.

Místo: Zlín.

K ránu ve 2:30 hodin nás probudil velký hluk, jako kdyby rachotily plechové tabule, padají, sesouvají se. Je vedro, okno je otevřené. Ihned vstáváme z postele jako na povel a běžíme k oknu, kde je výhled na jihozápad na okraj lesa nad městem vzdálený 500 m. Po chvíli vidíme, jak se v pravidelných intervalech odspodu odrážejí na nízkou rovnou vrstvu mraků široká světla vycházející z jednoho místa na vršku kopce, který se jmenuje Díly, směr Kudlov, asi 1,5 km vzdáleného. Je to opravdu blízko. Svítí vždy asi 15 s a v intervalech asi 1 minuty se znovu rozsvěcují. Přitom asi 6 světel osvětluje šikmo od lodi mrak a pomalu se rozbíhají do stran, silné jako laser, ale široké pásy nad město Zlín kilometry daleko, jako v nějakém filmu. Přitom pomalu rotují. Dozvídáme se, že je to loď na pasece, ke které nevede žádná cesta. Na dotaz, kdo to je a co dělají bylo nejprve odpovězeno: “Nerušit.” Pak jsme se dozvěděli:

“Jsme loď z Kohunovy flotily a vytyčujeme evakuační místo. Ruší nás hodně zvěře (zajíci, koroptve, vysoká). Budou také evakuováni. Není tu vhodný přístup pro evakuované lidi.”

Na otázku, zda bychom mohli se k nim přiblížit nám odpověděli:

“Nepřibližovat se, je tu nebezpečné záření z lodi.”

Popřáli jsme jim, ať se jim daří a po půl hodině jsme šli znovu spát a loď stále dál svítila na mraky. Byl to fascinující zážitek. Město Zlín spalo nejhlubším spánkem.

 

689. Duchovnost. (Přijala Kateřina P.) 18.3.1999.

Místo: Zlín.

Ptá se Ivo A. Benda, odpovídá civilizace DHOH.

Volíme 12 – ti stupňovou stupnici vibrační (duchovní) úrovně. 12. stupeň je přiřazen nejduchovnějšímu nám známému člověku na planetě Zemi – Satjí Saí Bába, Indie.

Upozornění: Duchovnost není láskyplnost.

0. stupeň duchovnosti (D) má většina obyvatel planety Země. Kolik je to prosím přesně ?

“Je to 5,2 miliardy ze 6 miliard obyvatel. 800 miliónů lidí duchovně pracuje, má víc než 0 D.”

Jak jsou na tom dnes jednotlivé země Evropy ?

“Dánsko: 5,3 D

Slovensko: 5,3 D

Finsko: 3,2 D

Rakousko: 3,2 D

Maďarsko: 3,2 D

České země: 2,4 D

Polsko: 1,2 D

Velká Británie: 1 D

Německo: 0 D

Francie: 0 D

Itálie: 0 D

Španělsko: 0 D

Švédsko: 0 D

Norsko: 0 D

Rusko: 0 D

Ukrajina: 3,2 D

Evropa: 1,0 D

Jaký byl vývoj duchovnosti v českých zemích ?

1950: 0 D

1960: 0 D

1968: 1,6 D

1969: 1,2 D

1970: 1,7 D

1971: 1,5 D

1972: 1 D

1980: 0,5 D

1985: 0 D

1990: 1 D

1991: 0,8 D

1992: 0,8 D

1993: 0,8 D

1994: 0,5 D

1995: 0,6 D

1996: 1,5 D

1997: 2 D

1998: 2,6 D

1999: 3,5 D (červenec)

Kromě roku 1999 jsou uvedené hodnoty průměrné za celý rok.

Jaké jsou rozdíly v krajích zemí českých ?

“V roce 1998 byly rozdíly v krajích pouze + - 0,1 D.

Nejnižší duchovnost: Českomoravská vrchovina (kopaničáři), Severní Čechy (horníci), Ostravsko (horníci).”

Jakou má duchovnost např. planeta Erra ?

“Planeta Erra má mnohem vyšší duchovnost než 12 D.”

Děkuji vám milí přátelé DHOH.

Na lodích mají naší vesmírní přátelé telestěny a na nich si ukazují vibrační mapy oblastí zemského povrchu, např. Evropy. Vysoké vibrace jsou znázorněny jasnou červenou barvou (střed Evropy), nízké vibrace hnědou až okrovou barvou (Balkán).

Vibrace také kolísají ze změnou ročních období. V zimě lidé nejvíce tráví v uzavřených budovách a s minimálním kontaktem s přírodou, lidé pracují mnoho přesčasů v zaměstnání, je nejméně světla a slunečných dní – nejnižší vibrace, 1. dno je začátkem prosince, 2. dno je v lednu. V létě jsou sezónně nejvyšší vibrace, lidé tráví mnoho času v přírodě, méně v zaměstnání, je hodně slunečných dní.

 

677. Očista a posun do 5. dimenze. (Přijal Ivan D.) 27.6.1999. 22:10–23:20 hodin.

Místo: Praha.

“Ivane milý, jsem to já, Aštar. Přijmi ode mne srdečné pozdravy a věř, že nyní komunikuješ skutečně se mnou. Zachytil jsem tvoje prosby již před časem, ale neustále nebyly vhodné podmínky k tomu, abychom mohli povídat nerušeně nebo alespoň na takové úrovni, abys mohl minimálně 95 % všeho, co odchází z našich sfér, přijímat a dekódovat. Jistě cítíš milý Ivane určité obtíže v příjmu. Určitou těžkopádnost. Tato tíha je způsobena hned několika aspekty.

Blížící se planetka, která má průměr 2185 m společně s vibracemi Slunce přenáší a produkuje energetický vír, který narušuje nejen telepatické spojení, lépe řečeno koridory, kterými tyto poruchy sahají přibližně až za planetu Jupiter. Tlak těchto poruch směřující k Zemi je rostoucí v přímé úměře přibližování planetky ke Slunci, k jeho odvrácené straně.

Vaše vědecké týmy, momentálně se k této činnosti propojily tři obří týmy NASA, se pokoušejí nalézt způsob, jakým by planetku zneškodnily. Chtějí ji roztříštit střelami dalekého doletu. Musí však najít řešení, aby střely odolaly vysokým teplotám, které panují na Slunci a v jeho okolí. Je to úkol nelehký. Samozřejmě jsou neustále využívané technologie získané od negativních mimozemských entit. Je pravdou, že bylo učiněno několik pokusů, které by za jistých teoretických podmínek úspěšně planetku zneškodnily, ale Stvořitelův plán je v tomto případě jasný a velmi pevný. Planetka se sama od sebe odkloní jen v případě velmi markantního pozitivního posunu kladných vibrací v myslích pozemšťanů. Ivánku, ani nevíš, jak moc bychom my všichni tady chtěli, jak moc toužíme po tom, aby se co největší část lidstva pozemského přiklonila, a to bez fyzických důkazů, na pozice lásky, pokory, úcty jeden k druhému. Bylo by to jediné fungující východisko, které by vše změnilo, poněvadž v jiném případě dojde opravdu ke globální katastrofě. Stvořitel neustále nabízí další varianty. Tato však v posledním čase vypadá na konečnou možnou a jedinou. Ptáš se, jestli evakuace není taktéž zasahování do vašeho vývoje. To vše je prodebatováno ve vysokých radách. To vše bylo mnohokrát rozebráno se samotným Stvořitelem. Stvořitelův plán je jasný. Celá Galaxie se chystá k posunu do vyšších vibrací. Lidstvo mělo dlouhou dobu na to, aby se vyvarovalo chyb, které již několikrát zopakovalo. Ponaučení z důsledků neustále nepřichází a pokud se o nějakém dá hovořit, nezasahuje hmatatelně ta výsostná místa vůdců vaší planety natolik, aby se cokoli radikálně změnilo ve vašich ekonomikách, ale především ve vašem globálním jednání a smýšlení. Proto forma selekce vybraných – výše vibrujících jedinců je jediná možná cesta k tomu, aby Boží plán byl dokonán, a aby v této části vesmíru bylo dovršeno toho, na co celé osazenstvo této Galaxie netrpělivě čeká.

Ano, Stvořitel dává každé duchovní formě v dané dimenzi tolik času na své rozpomenutí, prožívání a prociťování, kolik potřebuje. Tyto podmínky nebudou porušeny, protože Stvořitel je spravedlivý. Tito jedinci budou moci pokračovat ve své cestě znovupoznávání své podstaty opět v té dimenzi, která je pro jejich stupeň duchovního vývoje ve fyzických tělech zapotřebí. Bude to opět 3. dimenze, ale v jiné sluneční soustavě a na jiných rozvojových planetách, již teď připravených. O tom ale milý Ivane už nemusíme hovořit. To už by bylo opravdu nošení dříví do lesa – hezká to štěpná lidská formulka.”

“Ivane milý. To se nyní připojuje Ester, ale také Sol-tec a Izák. My všichni jsme opět v pohotovosti nejen proto, že atomové arzenály vaší planety opět signalizují zvýšenou aktivitu. Zhotovují se hlavice, které by měly zneškodnit blížící se zkázu. Jsme v pohotovosti také proto, abychom po případném dopadu malé planety a po následných detonacích zahladili prvotní otřesy a zamezili postupujícím explozím, šířícím se po celém povrchu Země. Bude to nelehká zkouška pro celé lidstvo. Nikdo z nás však stále ještě nemůže s jistotou určit přesný průběh událostí, neustále je vše v pohybu a Stvořitel sám svými impulsy koriguje pozitivní myšlenky v myslích a srdcích všech, bez výhrady, všech lidských bytostí na Zemi. Je to součást Jeho velké hry. Jedině On ví, co se svými syny a dcerami hodlá učinit. Ivane, v tomto období neustálých tlaků, prudkých změn počasí, kdy klima neodpovídá vůbec rázu počasí v jednotlivých podnebních pásech, kdy teploty dostupují svých abnormálů v + i – je velmi těžké udržet svoji mysl a s tím i svoji duchovnost na pozitivní a neochvějné úrovni. Proto vás prosíme. Buďte abnormálně bdělí a koncentrovaní. Nespouštějte svůj vnitřní zrak ze záchvěvů vaší duše a vaší intuice. Jen váš vnitřní zrak vás může ponechat ve správných kolejích. Energetická vichřice stoupá a nemusejí se při ní ohýbat koruny stromů. Ba nemusí se pohnout ani stéblo trávy. Je to úplně jiný způsob vlnobití, které ničí. Milujeme vás a věřte, že na vše, co se nyní zračí v blízké budoucnosti, jsme vás upozorňovali. Vše už dávno klokotá ve vašich myslích. Je na vás, jak se nyní se vším vypořádáte, jako tomu bylo vždy. Nezoufejte prosím. Depeše lásky a záchrany dorazí v pravý čas na pravá místa. My budeme všemu přítomni a události, které budou následovat, budou řízeny centrálním mozkem všeho a všech. Jen on bude přesně a korektně manévrovat všechny okolnosti, myšlenky a úkony, které budou k naplnění všeho zapotřebí.

V lásce a prosbě vytrvejte jako doposud, s položenýma rukama na svých srdcích, stojící po vašich bocích se loučí vaši Vesmírní.”

 

    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu